ข่าวท้องถิ่น >> ข่าวท้องถิ่น นครพนม
มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ศูนย์ จ.นครพนม และ อบจ.นครพนม ลงนามMOUเพิ่มศักยภาพบุคลากร (สวท.นครพนม / ข่าว )

วันที่ 27 พ.ค. 2554 (จำนวนคนอ่าน 1211 คน)
ฝ่ายข่าว สวท.นครพนม

มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ศูนย์ จ.นครพนม และ อบจ.นครพนม ลงนามMOUเพิ่มศักยภาพบุคลากร
 
จังหวัดนครพนม และองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม (อบจ.) ทำพิธีบันทึกข้อตกลงโครงการร่วมมือทางวิชาการ ในการเพิ่มศักยภาพบริการทางวิชาการแก่บุคลากรที่มีงานทำในภาครัฐ ได้มาเล่าเรียนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ในคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ศูนย์ จ.นครพนม โดย นายยุงยุทธ นุกิจรังสรรค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นายธนพส รัตนรามา รองนายกองค์การบริหารส่วน นครพนม รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม และ รศ.ดร.สมเจตน์ ภูศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ร่วมในพิธีลงนาม(MOU) เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2554 ณ โรงแรมนครพนมริเวอร์วิว จ.นครพนม สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม มีอายุเก่าแก่84ปี เป็นสถาบันอุดมศึกษาสังกัดคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มีบทบาทให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงทำการสอน วิจัยให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุงถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ผลิตครู และส่งเสริมวิทยฐานะครู ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ศูนย์นครพนม สถานที่ที่เล่าเรียนอยู่ศูนย์ OTOPริมหนองญาติ ต.หนองญาติ อ.เมืองนครพนม เป็นประโยชน์สำหรับชาวจังหวัดนครพนมไม่ต้องไปเรียนใน กทม.หรือจังหวัดห่างไกล ซึ่งจะเป็นศูนย์การศึกษาในระดับสูง ที่มีมาตรฐานในระดับปริญญาตรี โท และเอก . / ชนะ วสุรักคะ ผู้สื่อข่าว จ.นครพนม / รายงาน / สวท.นครพนม / Rewriter
จำนวนคนอ่าน 1212 คน จำนวนคนโหวต 0 คนฉบับที่ 163 เดือน มีนาคม 2557
ดูทั้งหมด

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
Number of Today 1 คน
Number of Yesterday 154 คน
Number of Lastmonth 2,641 คน
Total 169,761 คน