ข่าวประกวดราคา >> ข่าวประกวดราคา อุบลราชธานี
สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชน (กศน.ตำบล) 10 แห่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ 31 พ.ค. 2554 )
 
สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชน (กศน.ตำบล) 10 แห่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ กำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม วันที่ 7 มิถุนายน 2554 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเกรียงไกร สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี กำหนดยื่นเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมเกรียงไกร สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 8 มิถุนายน 2554 ระหว่างเวลา 09.30 – 10.00 น. ทำการประมูลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 16,17 มิถุนายน 2554 ระหว่างเวลา 09.00 – 14.10 น. ณ อาคารศูนย์ OTOP เซ็นเตอร์ ชั้น 2 ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้าง ได้ที่งานพัสดุ กลุ่มอำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 3 มิถุนายน 2554 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 045-255001 ต่อ 13 ในวันและเวลาราชการ และสามารถดูรายละเอียด ได้ที่เว็บไซต์ http://ubon.nfe.go.th อังกฤษ ทองสัมฤทธิ์ / นางสาวภฤชภร สิงหัษฐิต / ทีมข่าว สวท.อุบลราชธานี สปข. 2 รายงาน / 31 พ.ค.54 e-mail : angkeets_t@prd.go.th , bigapp3838@hotmail.com , lungapp@hotmail.com http://radio.prd.go.th/ubonratchathani/main.php?filename=index
จำนวนคนอ่าน 626 คน จำนวนคนโหวต 0 คนฉบับที่ 167 เดือน กรกฎาคม 2557
ดูทั้งหมด

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
Number of Today 86 คน
Number of Yesterday 177 คน
Number of Lastmonth 387 คน
Total 183,894 คน