ข่าวท้องถิ่น >> ข่าวท้องถิ่น ศรีสะเกษ
เลขาธิการ กปร.ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ พร้อมสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์

วันที่ 16 มิ.ย. 2554 )
 
วันนี้ ( 16 มิ.ย.54) นายเฉลิมชัย แสนวิเศษ เลขาธิการสำนักงานคณะกรราการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) พร้อมด้วยนายจิรากร โกศัยเสวี อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการพัฒนาศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อปรับโครงสร้างเป็นศูนย์ศึกษาและพัฒนา ภายในเร็ววันนี้ นายสวัสดิ์ สมสะอาด ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้กล่าวถึงความพร้อมในการเสนอแผนงานที่มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ของเกษตรกรในพื้นที่อีสานใต้ โดยนำหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ตามพระราชดำริมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมในพื้นที่ ซึ่งขณะนี้มีผลผลิตดีเด่น คือ การปลูกมะนาวนอกฤดู ซึ่งได้ผลผลิตสูงถึง 200 ผลต่อต้น และการปลูกอ้อยคั้นน้ำ ที่ทำให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เฉลี่ยวันละ 500-1,000 บาท (สิริกุล เจษฎาบดี/ข่าว /สนธยา/พิมพ์/16-6-54)
จำนวนคนอ่าน 447 คน จำนวนคนโหวต 0 คนฉบับที่ 167 เดือน กรกฎาคม 2557
ดูทั้งหมด

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 8 คน
Number of Lastmonth 75 คน
Total 84,518 คน