ข่าวเด่นอีสานใต้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต22จัดงาน“ วัฒนธรรมหลากหลายภายใต้ร่มพระบารมี ”

วันที่ 12 พ.ย. 2553 )
สวท.นครพนม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต22(นครพนม–มุกดาหาร )กำหนดจัดงาน" วัฒนธรรมหลากหลายภายใต้ร่มพระบารมี ”ในวันศุกร์ที่26พฤศจิกายน2553 ณโรงเรียนนครพนมวิทยาคม จ.นครพนม เพื่อให้เยาวชนเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของชนเผ่าที่สามารถดำรงไว้เป็นแบบอย่างและควรได้รับการอนุรักษ์สืบสานให้ยั่งยืนสืบไป นายยงยุทธ สายคง ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต22(นครพนม– มุกดาหาร )เปิดเผยในโอกาสเป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานฯ ณ หอประชุมโรงเรียนนครพนมวิทยาคม จ.นครพนมว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต22 จังหวัดนครพนมและจังหวัดมุกดาหาร มีชนเผ่าอาศัยอยู่รวมกัน8ชนเผ่าและ2เชื้อชาติประกอบด้วยไทยกะเลิงไทยกุลาไทยข่าไทยญ้อผู้ไทยไทยลาวไทยแสกไทยโส้ไทยเชื้อสายเวียตนามและไทยเชื้อสายจีนซึ่งแต่ละชนเผ่าต่างก็มีศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตแตกต่างกันและปัจจุบันเริ่มจะเลือนไปจึงต้องช่วยกันดำรงรักษาไว้โดยการปลูกฝังให้เยาวชนได้เห็นความสำคัญและสืบทอดศิลปวัฒนธรรมของชนเผ่าต่างๆไว้ให้ยั่งยืนดังนั้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของแต่ละชนเผ่าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต22(นครพนม– มุกดาหาร )จึงได้กำหนดจัดงาน" วัฒนธรรมหลากหลายภายใต้ร่มพระบารมี ”ขึ้นในวันศุกร์ที่26พฤศจิกายน2553 ณโรงเรียนนครพนมวิทยาคม จ.นครพนมโดย ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะเป็นประธานเปิดงานในวันศุกร์ที่26 พฤศจิกายน2553เวลา18.00น.โดยมีกิจกรรมการแสดงการจัดขบวนแห่วัฒนธรรมชนเผ่าการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านวิถีชีวิตของชนเผ่าต่างๆ8เผ่า2เชื้อชาติการจัดนิทรรศการ การเสวนาทางวัฒนธรรมหลากหลายภายใต้ร่มพระบารมี การแสดงทอล์กโชว์ทางวัฒนธรรมและการจัดงานพาแลง.     
จำนวนคนอ่าน 1487 คน จำนวนคนโหวต 0 คนฉบับที่ 162 เดือน กุมภาพันธ์ 2557
ดูทั้งหมด

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
Number of Today 67 คน
Number of Yesterday 145 คน
Number of Lastmonth 2,116 คน
Total 169,236 คน