ข่าวประกวดราคา >> ข่าวประกวดราคา อุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ สอบราคาจัดซื้อวัสดุ – ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์

วันที่ 13 ก.ค. 2554 )
มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ
 
มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ สอบราคาจัดซื้อวัสดุ – ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ มีความประสงค์จะสอบถามราคาซื้อวัสดุ – ครุภัณฑ์ วิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ ดังนี้ 1. วัสดุ และอุปกรณ์เครื่องแก้ว จำนวน 56 รายการ 2. สารเคมี จำนวน 50 รายการ 3. เครื่องชั่งไฟฟ้าแบบ 3 ตำแหน่ง จำนวน 2 เครื่อง 4. เครื่องอังน้ำ (Water bath ) จำนวน 1 เครื่อง กำหนดยืนซองสอบราคา ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2554 ถึงวันที่ 27 กรกฎาคม 2554 ระหว่างเวลา 08.30 -16.00น. ณ ฝ่ายพัสดุ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยศรีสะเกษ ถ. ไทยพันทา ต. โพธิ์ อ. เมือง จ. ศรีสะเกษ และกำหนดเปิดซองในวันที่ 28 กรกาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 09.00น. เป็นต้นไป ผู้สนใจติดต่อได้ที่ ฝ่ายพัสดุชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยศรีสะเกษ ถ. ไทยพันทา ต. โพธิ์ อ. เมือง จ. ศรีสะเกษ ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2554 ถึงวันที่ 26 กรกฎาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.00น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์ www.sskr.ac.th หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 4564 3600-5 ต่อ 9110-9112 ในวันและเวลาราชการ อังกฤษ ทองสัมฤทธิ์ / นางสาวปิยาภรณ์ ประจันทร์/ ทีมข่าว สวท.อุบลราชธานี สปข. 2 รายงาน / 13ก.ค.54 e-mail : angkeets_t@prd.go.th , bigapp038038@hotmail.com , lungapp@hotmail.com http://radio.prd.go.th/ubonratchathani/main.php?filename=index
จำนวนคนอ่าน 747 คน จำนวนคนโหวต 0 คนฉบับที่ 165 เดือน พฤษภาคม 2557
ดูทั้งหมด

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
Number of Today 33 คน
Number of Yesterday 131 คน
Number of Lastmonth 2,279 คน
Total 179,610 คน