ข่าวประกวดราคา >> ข่าวประกวดราคา อุบลราชธานี
สำนักงาน กศน. จังหวัดอุบลราชธานี สอบราคาจ้างพิมพ์แบบเรียนเสริม หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

วันที่ 14 ก.ค. 2554 )
สำนักงาน กศน. จังหวัดอุบลราชธานี
 
สำนักงาน กศน. จังหวัดอุบลราชธานี สอบราคาจ้างพิมพ์แบบเรียนเสริม หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สำนักงาน กศน. จังหวัดอุบลราชธานี จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2554 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปีโครงการสนับสนุนการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปีรายการค่าใช้จ่ายกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 1/2554 โดยได้รับมอบหมายจากปลัดกระทรวงศึกษาธิการตามคำสั่งที่ 270/2551 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2551 มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างพิมพ์แบบเรียนเสริม หลักสูตร การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ให้กับ กศน. 25 แห่ง ยื่นซองเสนอราคาต่อเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 11 กรกฎาคม 2554 ถึงวันที่ 21 กรกฎาคม 2554 ระหว่างเวลา 08.30 น. ในวันราชการ และส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ พร้อมจัดทำบัญชีรายชื่อเอกสาร เสนอไปพร้อมกับราคาซองด้วย เปิดซองสอบราคาในวันที่ 22 กรกฎาคม 2554 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเกรียงไกร สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุบลราชธานี ผู้สนใจติดต่อ ได้ที่ งานพัสดุ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2554 ถึงวันที่ 21 กรกฎาคม 2554 หรือสอบถามทางหมายเลขโทรศัพท์ 0-4525-5001 ต่อ 13 ในวันละเวลาราชการ อังกฤษ ทองสัมฤทธิ์ / นางสาวปิยาภรณ์ ประจันทร์ / ทีมข่าว สวท.อุบลราชธานี สปข. 2 รายงาน / 14 ก.ค.54 e-mail : angkeets_t@prd.go.th , bigapp038038@hotmail.com , lungapp@hotmail.com http://radio.prd.go.th/ubonratchathani/main.php?filename=index
จำนวนคนอ่าน 471 คน จำนวนคนโหวต 0 คนฉบับที่ 166 เดือน มิถุนายน 2557
ดูทั้งหมด

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
Number of Today 3 คน
Number of Yesterday 6 คน
Number of Lastmonth 62 คน
Total 84,505 คน