ข่าวประกวดราคา >> ข่าวประกวดราคา อุบลราชธานี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ 8 ส.ค. 2554 )
 
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราธานี เขต 3 มีความแประสงค์จะประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างโรงอาหารหอประชุม แบบ 100/27 งบประมารปี 2554 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ กำหนดยื่นซองเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 11 เดือนสิงหาคม 2554 ตั้งแต่ เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 11.30 น. ณ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต3 และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกในการเข้าเสนอราคาในวันที่ 16 สิงหาคม 2554 และกำหนดเสนอราคาในวันที่ 22 สิงหาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 11.00 เป็นต้นไป ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่ กลุ่มงานบริหารการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 จังหวัดอุบลราชธานี ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.ubn3.obec.go.th หรือ http://www.gprocurement.go.th/ หรือสอบถามทางหมายเลขโทรศัพท์หมายเลข โทร.08-8586-3136 โทรสาร 0-4542-6 อังกฤษ ทองสัมฤทธิ์ / นางสาวศิรินาถ นิลเกษ / ทีมข่าว สวท.อุบลราชธานี สปข. 2 รายงาน /8 ส.ค. 54 4 ก.ค.54 e-mail : angkeets_t@prd.go.th , bigapp038038@hotmail.com , lungapp@hotmail.com http://radio.prd.go.th/ubonratchathani/main.php?filename=index
จำนวนคนอ่าน 1138 คน จำนวนคนโหวต 0 คนฉบับที่ 165 เดือน พฤษภาคม 2557
ดูทั้งหมด

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 5 คน
Number of Lastmonth 64 คน
Total 84,415 คน