ข่าวประกวดราคา >> ข่าวประกวดราคา อุบลราชธานี
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ท่าพระ การจำหน่ายโคบราห์มัน

วันที่ 8 ก.ย. 2554 )
 
ด้วยศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์ท่าพระ จังหวัดขอนแก่น มีความประสงค์จะจำหน่ายโคพันธุ์บราห์มันคัดออก และโคบราห์มันคัดออก รวม 35 ตัว - โคหย่านมเพศผู้ จำนวน 18 ตัว - โคหย่านมเพศเมีย จำนวน 6 ตัว - โคแม่พันธุ์ขายคัดออก จำนวน 11 ตัว รวม 35 ตัว กำหนดราคาโคพันธุ์บราห์มันขายขั้นต่ำกิโกรัมละ 45, 50, 55 และ 65.- บาท จำหน่ายในพุธที่ 21 กันยายน 2554 ลงทะเบียนเวลา 09.00 – 09.59 น. เริ่มทำการประมูล เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณคอกคัดสัตว์ ภายในศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ท่าพระ ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จัหวัดขอนแก่น 40260 โทร. 043-261194 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงลานจอดรถอาคารเรียนรวม 4 และ 5 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงลานจอดรถอาคารเรียนรวม 4 และ 5 กำหนดดูสถานที่และรับฟังรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ 13 กันยายน 2554 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมงานพัสดุ กองคลัง ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี (หลังใหม่) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา และยื่นซองเสนอราคาได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 กันยายน 2554 ในวันและเวลาราชการ (โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย) ณ งานพัสดุ กองคลัง ชั้น อธิการบดี (หลังใหม่) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โทรศัพท์หมายเลข 045-353024 หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.ubu.ac.th หัวข้อข่าวจัดซื้อจัดจ้าง และเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th อังกฤษ ทองสัมฤทธิ์ / นางสาวศิรินาถ นิลเกษ / ทีมข่าว สวท.อุบลราชธานี สปข. 2 รายงาน /8 ก.ย.54 e-mail : angkeets_t@prd.go.th , bigapp038038@hotmail.com , lungapp@hotmail.com http://radio.prd.go.th/ubonratchathani/main.php?filename=index
จำนวนคนอ่าน 1186 คน จำนวนคนโหวต 0 คนฉบับที่ 167 เดือน กรกฎาคม 2557
ดูทั้งหมด

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
Number of Today 137 คน
Number of Yesterday 124 คน
Number of Lastmonth 261 คน
Total 183,768 คน