ข่าวท้องถิ่น >> ข่าวท้องถิ่น ยโสธร
ยโสธร จัดโครงการรณรงค์งดเผาฟางและตอซัง พร้อมหว่านปอเทืองสนับสนุนกิจกรรมวันดินโลก

วันที่ 6 ธ.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 32 คน)

ยโสธร  จัดโครงการรณรงค์งดเผาฟางและตอซัง  พร้อมหว่านปอเทืองสนับสนุนกิจกรรมวันดินโลก

วันนี้ ( 6 ธ.ค. 61 )  เวลา  10.00 น.  นางสาวสิริมา  วัฒโน  รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร  ประธานพิธีเปิดโครงการรณรงค์งดเผาฟางและตอซัง  พร้อมหว่านเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด ( ปอเทือง )  และไถกลบตอซังในพื้นที่ทำการเกษตร  ณ  ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์จังหวัดยโสธร  อ.คำเขื่อนแก้ว  จ.ยโสธร  ซึ่งหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตจะมีเศษวัสดุเหลือจากตอซังเป็นปริมาณที่มาก  และยังขาดการจัดการที่เหมาะสม  ปัจจุบันโครงสร้างดินในพื้นที่ปลูกข้าวเสื่อมโทรมลง  ดินขาดอินทรียวัตถุ  และไม่เหมาะสมกับการเพาะปลูก  สาเหตุเกิดจากการเผาตอซังฟางข้าวก่อนการเตรียมดินเพื่อเร่งทำการเพาะปลูก  ประกอบกับเครื่องจักรกลในการเตรียมดินที่เกษตรกรใช้งานอยู่โดยทั่วไปไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างสะดวกหากไม่ทำการเผาตอซังฟางข้าวก่อน  ส่งผลให้เกิดปัญหาทางหมอกควันกระทบต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ของเกษตรกรและประชาชนรอบพื้นที่  ผลผลิตข้าวลดลง  ทำให้มีการลงทุนสำหรับปุ๋ยเคมี  ซึ่งการไถ่กลบตอซังแทนการเผาจะช่วยสร้างให้ดินยั่งยืนฟื้นสิ่งแวดล้อม  สามารถฟื้นฟูโครงสร้างดินให้มีสภาพที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของต้นข้าว
              ทั้งนี้  รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรพร้อมหัวหน้าส่วนราชการ  ประชาชนกว่า  100  คน  หว่านปอเทืองเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด (ปอเทือง)  เพื่อช่วยในการปรับปรุงบำรุงดินให้ดีขึ้น  และยังเป็นนโยบายจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการสร้างการรับรู้และความตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรดินอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี

 

เนตรพงษ์  ม่อมพะเนาว์  ข่าว/ภาพ

กมลพร  คำนึง  บก.ข่าว

ส.ปชส.ยโสธร

จำนวนคนอ่าน 33 คน จำนวนคนโหวต 0 คน32 ปี สปข.2 "สื่อประชารัฐ สู่ไทยนิยมยั่งยืน"

more
 
« มีนาคม 2562 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด
วาทะนายกรัฐมนตรี
สมุดภาพ Infographics รัฐบาล
นโยบายรัฐบาล
PRD Infographics
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สปข.2
รายงานการเงินสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2
จัดซื้อจัดจ้างและราคากลาง สปข.2
การบริหารจัดการน้ำประเทศไทย

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
Number of Today 30 คน
Number of Yesterday 34 คน
Number of Lastmonth 2,305 คน
Total 78,238 คน