ข่าวท้องถิ่น >> ข่าวท้องถิ่น อุบลราชธานี
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ จัดทำโครงการ อบต. สัญจรพบประชาชนประจำปี 2555

วันที่ 17 ม.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 541 คน)
 
นายแดง กำพุธ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบร่วมกับองค์การบริหารม่วงสามสิบ ได้จัดทำโครงการ อบต. สัญจรพบประชาชนประจำปี 2555 ในระหว่างวันที่ 19-27 มกราคม 2555 ซึ่งแผนปฏิบัติงานโครงการ อบต.สัญจรพบประชาชน มีตารางดำเนินงานดังนี้คือ วันที่ 19 มกราคม 2555 เวลา 08.30-12.00 น. ที่บ้านดอนยูง หมู่ที่ 9 และเวลา 13.00-16.30 น. ที่บ้านหนองขอน หมู่ที่ 4 ณ. ศาลาประชาคมหมู่บ้าน วันที่ 20 มกราคม 2555 เวลา 08.30-16.30 น.ที่บ้านเหล่าข้าว หมู่ที่ 7 ณ. ศาลาประชาคมหมู่บ้าน วันที่ 23 มกราคม 2555 เวลา 08.30-12.00 น.ที่บ้านหนองหัวลิง หมู่ที่ 2 และเวลา 13.00-16.30 น. ที่บ้านโนนค้อ หมู่ที่ 3 ณ. ศาลาวัดบ้านโนนค้อ วันที่ 24 มกราคม 2555 เวลา 08.30-16.30 น.ที่บ้านตำแย หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 11 ณ.ตลาดชุมชนบ้านตำแย วันที่ 25 มกราคม 2555 เวลา 08.30-12.00 น.ที่บ้านม่วงสามสิบ หมู่ที่ 1 และเวลา 13.00-16.30 น. หมู่ที่ 10 ณ. ศาลาประชาคมหมู่บ้าน วันที่ 26 มกราคม 2555 เวลา 08.30-12.00 น.ที่บ้านม่วงสามสิบ หมู่ที่ 12 และเวลา 13.00-16.30 น. หมู่ที่ 5 ณ. ศาลาประชาคมหมู่บ้าน วันที่ 27 มกราคม 2555 เวลา 08.30-16.30 น.ที่บ้านเทพา หมู่ที่ 8 ณ.ศาลาประชาคมหมู่บ้าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อออกบริการประชาชนและให้ความรู้ในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกและลดขั้นตอนการปฏิบัติงานให้แก่ประชาชนให้ได้รับบริการอย่างทั่วถึง คือ บริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและคุมกำเนิดสัตว์เลี้ยง บริการตรวจสุขภาพ ให้ความรู้ด้านการเกษตร ให้ความรู้ด้านกฎหมายที่ประชาชนควรทราบ แนะแนวการศึกษา และให้บริการตัดผม อีกทั้งเพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชน ซึ่งจะใช้นำมาเป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป ผู้สนใจ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานปลัด อบต. โทรศัพท์ 0-4548-9427 โทรสาร 0-4548-9516
 
 
 
 กรกช ภูมี /ข่าว ธิดารัตน์ วิเศษชาติ /พิมพ์/ ทีมข่าว สวท.อุบลราชธานี สปข. 2 /17 ม.ค. 55
จำนวนคนอ่าน 542 คน จำนวนคนโหวต 0 คนฉบับที่ 163 เดือน มีนาคม 2557
ดูทั้งหมด

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
Number of Today 82 คน
Number of Yesterday 128 คน
Number of Lastmonth 2,850 คน
Total 169,970 คน