ข่าวประกวดราคา >> ข่าวประกวดราคา อุบลราชธานี
องค์การบริหารส่วนตำบลกระเดียน สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน บ้านเวียงสรรค์ หมู่ที่ 9-บ้านกระเดียน หมู่ 1 ตำบลกระเดียน อำเภอตระการพืชผล

วันที่ 30 ม.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 258 คน)
 
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกระเดียน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์จะสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน กำหนดยื่นซองสอบราคาสามารถยื่นซองได้ 2 กรณี 1.ผู้เสนอราคาสามารถยื่นซองสอบราคาต่อผู้รับซองสอบราคา ณ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลกระเดียน ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2555 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) 2.ผู้เสนอราคาสามารถยื่นซองสอบราคาต่อผู้รับซองสอบราคา ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล แห่งที่ 2 (หน้าสำนักงานที่ดินอำเภอ) ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลกระเดียนจะทำการเปิดซองสอบราคา ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล แห่งที่ 2 (หน้าสำนักงานที่ดินอำเภอ) ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555 โดยเริ่มทำการเปิดซองสอบราคาตั้งแต่เวลา 10.00 เป็นต้นไป ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ได้ที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลกระเดียน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2555 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-4523-5025 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ
 
อังกฤษ ทองสัมฤทธิ์ /พัชรีวรรณ สุภาพันธ์ / ทีมข่าว สวท.อุบลราชธานี สปข. 2/ 30 ม.ค.55 http://radio.prd.go.th/ubonratchathani/main.php?filename=index
จำนวนคนอ่าน 259 คน จำนวนคนโหวต 0 คนฉบับที่ 162 เดือน กุมภาพันธ์ 2557
ดูทั้งหมด

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
Number of Today 48 คน
Number of Yesterday 59 คน
Number of Lastmonth 2,240 คน
Total 169,360 คน