ข่าวท้องถิ่น >> ข่าวท้องถิ่น ศรีสะเกษ
ปศุสัตว์ศรีสะเกษ แจ้งเตือนเกษตรกรขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ประจำปี 2555

วันที่ 13 มี.ค. 2555 )
สวท.ศรีสะเกษ
 
ปศุสัตว์ศรีสะเกษ แจ้งเตือนเกษตรกรขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ประจำปี 2555
 
       กรมปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ มีนโยบายดำเนินการสำรวจข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ที่เลี้ยงสัตว์ตั้งแต่ 1 ตัวขึ้นไป เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานสำคัญที่นำมาประกอบการกำหนด วิเคราะห์ และบริหารงาน/โครงการต่างๆ ทั้งยังเป็นข้อมูลให้แก่หน่วยงานอื่นๆ ทั้งภาคราชการ ภาคเอกชนและประชาชนทั่วไป ที่ต้องการนำข้อมูลไปประกอบการค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับสถานการณ์ทางด้านปศุสัตว์ โดยการสำรวจข้อมูลดังกล่าวได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องทุกปี นอกจากนี้ นายนัทธ์เวโรจน์ บูชาพัฒน์ ปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ ยังกล่าวอีกว่า เนื่องจากเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์บางครัวเรือนยังไม่เคยขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์กับกรมปศุสัตว์ จึงทำให้เสียสิทธิในการขอรับความช่วยเหลือในกรณีประสบภัยพิบัติด้านปศุสัตว์ ขอให้ติดต่อแจ้งความประสงค์ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ได้ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ หรือในกรณีเกษตรกรที่เคยขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์กับกรมปศุสัตว์แล้ว และมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนประชากรสัตว์เลี้ยง ขอให้ติดต่อแจ้งความประสงค์ปรับปรุงฐานข้อมูลจำนวนประชากรสัตว์เลี้ยงให้เห็นเป็นปัจจุบัน ได้ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (หากสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ) ///////
จำนวนคนอ่าน 122 คน จำนวนคนโหวต 0 คนฉบับที่ 189 เดือน พฤษภาคม 2559

more
 
« สิงหาคม 2559 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
PRD Infographics
วาทะนายกรัฐมนตรี
สมุดภาพ Infographics รัฐบาล
นโยบายรัฐบาล
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน
จัดซื้อจัดจ้างและราคากลาง สปข.2
การบริหารจัดการน้ำประเทศไทย

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
Number of Today 109 คน
Number of Yesterday 103 คน
Number of Lastmonth 3,481 คน
Total 32,719 คน