ข่าวท้องถิ่น >> ข่าวท้องถิ่น ศรีสะเกษ
ปศุสัตว์ศรีสะเกษ แจ้งเตือนเกษตรกรขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ประจำปี 2555

วันที่ 13 มี.ค. 2555 )
สวท.ศรีสะเกษ
 
ปศุสัตว์ศรีสะเกษ แจ้งเตือนเกษตรกรขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ประจำปี 2555
 
       กรมปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ มีนโยบายดำเนินการสำรวจข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ที่เลี้ยงสัตว์ตั้งแต่ 1 ตัวขึ้นไป เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานสำคัญที่นำมาประกอบการกำหนด วิเคราะห์ และบริหารงาน/โครงการต่างๆ ทั้งยังเป็นข้อมูลให้แก่หน่วยงานอื่นๆ ทั้งภาคราชการ ภาคเอกชนและประชาชนทั่วไป ที่ต้องการนำข้อมูลไปประกอบการค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับสถานการณ์ทางด้านปศุสัตว์ โดยการสำรวจข้อมูลดังกล่าวได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องทุกปี นอกจากนี้ นายนัทธ์เวโรจน์ บูชาพัฒน์ ปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ ยังกล่าวอีกว่า เนื่องจากเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์บางครัวเรือนยังไม่เคยขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์กับกรมปศุสัตว์ จึงทำให้เสียสิทธิในการขอรับความช่วยเหลือในกรณีประสบภัยพิบัติด้านปศุสัตว์ ขอให้ติดต่อแจ้งความประสงค์ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ได้ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ หรือในกรณีเกษตรกรที่เคยขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์กับกรมปศุสัตว์แล้ว และมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนประชากรสัตว์เลี้ยง ขอให้ติดต่อแจ้งความประสงค์ปรับปรุงฐานข้อมูลจำนวนประชากรสัตว์เลี้ยงให้เห็นเป็นปัจจุบัน ได้ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (หากสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ) ///////
จำนวนคนอ่าน 213 คน จำนวนคนโหวต 0 คนฉบับที่ 194 เดือน ตุลาคม 2559

more
 
« เมษายน 2561 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด
PRD Infographics
วาทะนายกรัฐมนตรี
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สปข.2
สมุดภาพ Infographics รัฐบาล
นโยบายรัฐบาล
รายงานการเงินสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน
จัดซื้อจัดจ้างและราคากลาง สปข.2
การบริหารจัดการน้ำประเทศไทย

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
Number of Today 43 คน
Number of Yesterday 115 คน
Number of Lastmonth 1,280 คน
Total 54,396 คน