ข่าวท้องถิ่น >> ข่าวท้องถิ่นสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์
ม.ราชภัฎสุรินทร์จัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยโครงงาน(EFL Project-based Teaching)” ฟรี

วันที่ 26 มี.ค. 2555 )
กัญญรัตน์ เกียรติสุภา ปชส.สุรินทร์
 
ม.ราชภัฎสุรินทร์จัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยโครงงาน(EFL Project-based Teaching)” ฟรี รองศาสตราจารย์ ดร.สารภี วรรณตรง มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ เปิดเผยว่า สำนักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ จัดอบรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยโครงงาน(EFL Project-Based Teaching) เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้โครงงาน และเพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในชั้นเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอเชิญบุคลากรในสถานศึกษาทุกช่วงชั้น บุคลากรระดับอุดมศึกษา นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจ เข้าร่วมโครงการอบรม "เรื่องการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยโครงงาน ( EFL Project – Based Teaching ) โดยวิทยากรจากสถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รศ.ดร.บุญศิริ อนันตเศรษฐ และ ผศ.ดร.จันทร์พนิต สุรศิลป์ วันที่ 21-23 เมษายน 2555 ณ ศูนย์ภาษา อาคาร 28 ชั้น 2 ห้อง 28205 มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น.
วิธีการสมัคร 1.สมัครด้วยตนเองรับใบสมัครที่ศูนย์ภาษา กรอกใบสมัคร และส่งที่กล่องรับสมัครหน้าศูนย์ภาษา อาคาร 28 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์2.ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัครทางเว็บไซค์ srru.ac.th ส่งทางอีเมล์ถึง pupy jung @hotmail.com , oou sk2@hotmail.com 3.ส่งใบสมัครทางแฟกซ์ 044-041541 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 18 เมษายน 2555สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 044-041541, 089-1244920, 085-0584211, 087-2478238 (อบรมฟรี พร้อมอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม).. .... ธนัช บวรเกียรติ์ ส. ปชส.สุรินทร์ / ข่าว กัญญรัตน์ ตรวจ
จำนวนคนอ่าน 69 คน จำนวนคนโหวต 0 คนฉบับที่ 187 เดือน มีนาคม 2559

more
 
« พฤษภาคม 2559 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
PRD Infographics
วาทะนายกรัฐมนตรี
สมุดภาพ Infographics รัฐบาล
นโยบายรัฐบาล
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน
จัดซื้อจัดจ้างและราคากลาง สปข.2
การบริหารจัดการน้ำประเทศไทย

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
Number of Today 81 คน
Number of Yesterday 52 คน
Number of Lastmonth 133 คน
Total 19,239 คน