ข่าวท้องถิ่น >> ข่าวท้องถิ่น อุบลราชธานี
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ (เพิ่มเติม)

วันที่ 15 พ.ค. 2555 )
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

   ตามที่โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ มีนักเรียนมามอบตัวไม่ครบตามจำนวนที่โรงเรียนกำหนด จึงเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษเพิ่มเติม

          เปิดรับสมัครในวันที่ 14 พฤษภาคม 2555 เวลา 08.30 - 16.30 น. ที่โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ โดยหลักฐานการรับสมัคร มีดังนี้

1.       ใบสมัครตามแบบที่โรงเรียนกำหนด

2.       ทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน) พร้อมสำเนา 1 ชุด

3.       ปพ.1 ที่แสดงว่าสำเร็จชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พร้อมสำเนา 1 ชุด

4.       รูปถ่ายชุดนักเรียนไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1.5 หรือ 2 นิ้ว จำนวน 2 แผ่น

จำนวนคนอ่าน 1975 คน จำนวนคนโหวต 0 คนฉบับที่ 163 เดือน มีนาคม 2557
ดูทั้งหมด

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
Number of Today 10 คน
Number of Yesterday 128 คน
Number of Lastmonth 2,778 คน
Total 169,898 คน