ข่าวท้องถิ่น >> ข่าวท้องถิ่นประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์
กรมการพัฒนาชุมชนรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา

วันที่ 21 พ.ค. 2555 )

กรมการพัฒนาชุมชน กำหนดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ ๖๕ ประจำปี ๒๕๕๕ ให้ปฏิบัติงานในพื้นที่ภูมิภาคบ้านเกิด ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ จำนวน ๒๐๐ คน
 
นายไพศาล สำราญทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เปิดเผยว่า กรมการพัฒนาชุมชน มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ ๖๕ ประจำปี ๒๕๕๕ ปฏิบัติงานพัฒนาชุมชนในพื้นที่ที่เป็นภูมิภาคบ้านเกิดของผู้ได้รับการคัดเลือก โดยยกเว้นผู้มีภูมิลำเนาในเขตเทศบาลเมือง หรือเทศบาลนคร เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยอาสาพัฒนา พ.ศ. ๒๕๔๐ ให้กรมการพัฒนาชุมชนดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กรมพัฒนาชุมชนกำหนด โดยกรมการพัฒนาชุมชน กำหนดแต่งตั้งบุคคลผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จำนวน ๒๐๐ คน ปฏิบัติหน้าที่อาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ ๖๕ ประจำปี ๒๕๕๕ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ เป็นระยะเวลา ๑ ปี บุคคลที่ได้รับการคัดเลือกต้องผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรและวิธีการที่กำหนดและปฏิบัติงานในพื้นที่ภูมิภาคบ้านเกิด ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ โทรศัพท์ ๐๔๔-๖๑๑๐๙๐ หรือที่ติดประกาศสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 
……………………………………………..
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์/ข่าว
วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕
จำนวนคนอ่าน 355 คน จำนวนคนโหวต 0 คนฉบับที่ 167 เดือน กรกฎาคม 2557
ดูทั้งหมด

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
Number of Today 19 คน
Number of Yesterday 124 คน
Number of Lastmonth 143 คน
Total 183,650 คน