ข่าวเด่นอีสานใต้
ชาวบ้านศรีสะเกษร่วมปลูกต้นไม้ และหญ้าแฟก ป้องกัน ดินถล่ม ตลิ่งน้ำพัง

วันที่ 22 พ.ค. 2555 )
ศรีสะเกษ
 
ชาวบ้านศรีสะเกษร่วมปลูกต้นไม้ และหญ้าแฟก ป้องกัน ดินถล่ม ตลิ่งน้ำพัง
 
 
เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 22 พ.ค.55 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่วัดบ้านแซร์ไป ตำบลไพรพัฒนา อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ชาวบ้านประมาณ 100 คน จาก 8 หมู่บ้าน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลไพรพัฒนา พร้อมด้วย หน่วยงาน ราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันปลูกต้นไม้ หญ้าแฟก ตามตลิ่งน้ำ เพื่อห้องกัน แผ่นดินถล่ม ตลิ่งน้ำพัง ตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน ซึ่งสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ เป็นผู้จัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ยกระดับการจัดการภัยพิบัติให้มีการป้องกัน ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ผ่านชุมชน และชาวบ้าน เป็นแกนหลัก ในการช่วยกันดูแล และป้องกัน รวมไปถึงกระจาย ความรู้ และนำวัตถุดิบในท้องถิ่น ภูมิปัญญาชาวบ้าน สร้างกำแพงป้องกันภัย เพิ่มขีดความสามารถในการจัดการกับภัยต่างๆในชุมชน โดยมี นายวิชัย เสาสิง ปลัดอำเภอภูสิงห์ เป็นประธาน เปิดโครงการ และวิทยากร ให้ความรู้ แก่ประชาชนในครั้งนี้ นายวิชัย เสาสิง ปลัดอำเภอภูสิงห์ กล่าวว่า การเน้นให้ความสำคัญกับการยกระดับขีดความสามารถในการรองรับและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อให้สังคม มีภูมิคุ้มกันภัยธรรมชาติ มีกระบวนการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง มีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในท้องถิ่นชุมชน อย่างทั่วถึง ซึ่งอย่างไรก็ตาม การกระจายความรู้สู่ท้องถิ่น ถือเป็นสิ่งที่สำคัญ ที่สุดในการที่ชาวบ้าน สามารถจะเอาตัวรอดจากสิ่งรอบตัว วัตถุดิบ ธรรมชาติ สร้างกำแพงป้องกันภัย แก่ตัวเอง และท้องถิ่น อย่างยั่งยืน
จำนวนคนอ่าน 247 คน จำนวนคนโหวต 0 คนฉบับที่ 162 เดือน กุมภาพันธ์ 2557
ดูทั้งหมด

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
Number of Today 3 คน
Number of Yesterday 59 คน
Number of Lastmonth 2,195 คน
Total 169,315 คน