ข่าวเด่นอีสานใต้
สพป.สุรินทร์ เขต 1 เร่งขับเคลื่อนกลยุทธ์เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา

วันที่ 25 พ.ค. 2555 )
ส.ปชส.สุรินทร์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 1 จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาการขับเคลื่อนกลยุทธ์เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา เน้นให้เด็กนักเรียนอ่านออกเขียนได้และคิดเลขเป็นทุกคน
              นายณรงค์ แผ้วพลสง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 1 กล่าวว่า จากผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนทั้งในระดับสากล ระดับชาติ รวมถึงระดับเขตพื้นที่ พบว่า คุณภาพของเด็กไทยมีปัญหาที่สอดคล้องกันและมีแนวโน้มต่ำลงในทุกๆ ปี ทั้งนี้ ครูเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบที่สำคัญมากที่สุด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 1 จึงได้ดำเนินโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาเพื่อเน้นพัฒนาผู้เรียนให้อ่านออกเขียนได้และคิดเลขเป็นทุกคน โดยมีแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555 ได้แก่ การขับเคลื่อนนำหลักสูตรรายวิชาสู่ห้องเรียนและพัฒนาห้องเรียนให้เป็นห้องเรียนคุณภาพ การกำหนดให้ปีสองห้าห้าห้านักเรียน สพป.สุรินทร์ เขต 1 อ่านออกเขียนได้และคิดเลขเป็นทุกคน และการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น
             ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต1 กล่าวว่า ได้มีการจัดสัมมนาการพัฒนาการขับเคลื่อนกลยุทธ์เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2555 โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเข้าร่วมสัมมนามาตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม ถึงวันนี้(25 พ.ค 55) ณ โรงแรมทองธารินทร์ อ.เมืองสุรินทร์
จำนวนคนอ่าน 311 คน จำนวนคนโหวต 0 คนฉบับที่ 163 เดือน มีนาคม 2557
ดูทั้งหมด

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
Number of Today 2 คน
Number of Yesterday 2 คน
Number of Lastmonth 48 คน
Total 1,775 คน