ข่าวท้องถิ่น >> ข่าวท้องถิ่น สุรินทร์
กรมบัญชีกลางแจงหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน ช.ค.บ. ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ

วันที่ 19 มิ.ย. 2555 )

กรมบัญชีกลางชี้การจ่ายเงิน ช.ค.บ. ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ เกินสิทธิ ต้องชดใช้เงินคืนหลวง
                นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ อธิบดีกรมบัญชีกลาง ชี้แจงกรณีการจ่ายเงิน ช.ค.บ. ให้ผู้รับเบี้ยหวัดหรือบำนาญ ว่า ตามพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ พ.ศ. 2521 ซึ่งกำหนดให้จ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญซึ่งมีรายได้น้อยโดยมีการปรับเพิ่มมาตลอดเวลาตามภาวะค่าครองชีพที่สูงขึ้น และกำหนดเป็นเงื่อนไขว่า ผู้ได้รับหรือมีสิทธิได้รับเบี้ยหวัดหรือบำนาญไม่มีสิทธิรับเงิน ช.ค.บ. ถ้าเข้ารับราชการหรือกลับเข้ารับราชการ หรือเข้าทำงาน หรือกลับเข้าทำงาน สังกัดราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาคหรือราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งแสดงให้เห็นเจตนารมณ์ที่ชัดเจนของการกำหนดให้มีเงิน ช.ค.บ. ว่า เป็นไปเพื่อช่วยค่าครองชีพให้แก่ผู้รับเบี้ยหวัดหรือบำนาญเป็นสำคัญ เพราะหากเข้ารับราชการในสังกัดราชการซึ่งได้รับเงินเดือนค่าจ้างซึ่งกำหนดตามภาวะค่าครองชีพแล้ว หากยังได้รับเงิน ช.ค.บ. อีกย่อมไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมาย และในขั้นนตอนการขอรับเงิน ช.ค.บ. ได้มีการระบุคำรับรองว่าไม่เป็นบุคคลที่ไม่มีสิทธิรับเงิน ช.ค.บ. ในกรณีดังกล่าวไว้ เพื่อเป็นหลักฐานสำหรับการเบิกจ่ายของหน่วยงาน นายรังสรรค์ กล่าวเพิ่มเติม ว่า สำหรับกรณีที่ต้องมีการเรียกเงิน ช.ค.บ. คืนนั้น เนื่องจากตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 กรมบัญชีกลางได้พัฒนาการเบิกจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และนำข้อมูลผู้รับบำนาญพิเศษและบำนาญตกทอดในฐานทายาทเข้าระบบจ่ายตรง ทำให้สามารถตรวจสอบสิทธิในฐานข้อมูลได้ ซึ่งขณะนั้นพบว่า มีจำนวน 960 ราย ที่ได้รับเงิน ช.ค.บ. โดยไม่มีสิทธิ หรือได้รับเกินสิทธิ เป็นจำนวนเงิน 28 ล้านบาทเศษ ก็ได้มีหนังสือแจ้งส่วนราชการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน ช.ค.บ. และดำเนินการเรียกคืนตามขั้นตอนของกฎหมาย ซึ่งกรณีการจ่ายเงินไม่ถูกต้องนั้นอาจเกิดขึ้นได้ เช่น ผู้รับบำนาญได้รับบำนาญพิเศษในฐานะทายาทของข้าราชการที่เสียชีวิตเพราะเหตุปฏิบัติหน้าที่จากหน่วยงานหนึ่ง และเมื่อทายาทผู้นั้นเข้าทำงานในหน่วยงานราชการอีกแห่งหนึ่ง แล้วไม่ได้แจ้งให้หน่วยงานที่จ่ายเงินบำนาญทราบ จึงทำให้มีการจ่ายเงิน ช.ค.บ. ต่อไป จนมีการตรวจสอบพบและเรียกเงินคืนหรือดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
                   "สำหรับการตรวจสอบเมื่อมีการปรับเงิน ช.ค.บ. ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2554 ที่ผ่านมา ก็ยังพบว่ามีการเบิกจ่ายเงิน ช.ค.บ. เกินสิทธิ จำนวน 1,007 ราย เป็นจำนวนเงิน 151.05 ล้านบาท และได้มีการสั่งระงับการจ่ายเงิน ช.ค.บ. ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม 2554 และดำเนินการแจ้งหน่วยงานและผู้รับเบี้ยหวัดหรือบำนาญดำเนินการคืนเงินต่อไป อย่างไรก็ดี เห็นว่า เรื่องดังกล่าวทำให้ผู้รับเบี้ยหวัดหรือบำนาญได้รับความเดือดร้อน และยังมีอีกหลายราย ไม่ทราบหลักกฎหมายดังกล่าว ก็จะได้มีการซักซ้อมความเข้าใจให้ส่วนราชการทราบและให้ตรวจสอบข้อมูลและแจ้งให้ ผู้รับบำนาญของหน่วยงานได้รับทราบ เพื่อดำเนินให้ถูกต้องต่อไป”
จำนวนคนอ่าน 495 คน จำนวนคนโหวต 0 คนฉบับที่ 168 เดือน สิงหาคม 2557
ดูทั้งหมด
 
« กันยายน 2557 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
Number of Today 19 คน
Number of Yesterday 130 คน
Number of Lastmonth 2,113 คน
Total 185,620 คน