ข่าวท้องถิ่น >> ข่าวท้องถิ่น สุรินทร์
(ส.ปชส.สุรินทร์) สมาคมส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติ เชิญส่งคัดเลือก “แม่ดีเป็นศรีของชาติ” ประจำปี 2555

วันที่ 22 มิ.ย. 2555 (จำนวนคนอ่าน 7 คน)
กัญญรัตน์ เกียรติสุภา ปชส.สุรินทร์
 
สมาคมส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติ เชิญส่งคัดเลือก "แม่ดีเป็นศรีของชาติ” ประจำปี 2555
 
นางสาวกัญญรัตน์ เกียรติสุภา ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ ได้รับแจ้งจาก นายสมพร เทพสิทธา นายกสมาคมส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติ ว่า เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2555 สภายุวพุทธิกสมาคมแห่งชาติ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับสมาคมส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติจะจัดให้มีการคัดเลือก "แม่ดีเป็นศรีของชาติ” เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ผู้จะได้รับการคัดเลือกเป็น "แม่ดีเป็นศรีของชาติ” มีคุณสมบัติ ดังนี้ เป็นแม่ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป ยังมีชีวิตอยู่ เป็นผู้อยู่ในศีลธรรม มีวัฒนธรรมอันดีงาม ประกอบสัมมาอาชีพ ดูแลอบรมลูกด้วยความรัก ความเมตตา ความเอาใจใส ลูกทุกคนเป็นคนดี มีความประพฤติเรียบร้อย อยู่ในศีลธรรมอันดี บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 
ผู้สนใจอาจส่งเรื่องของแม่ที่สมควรยกย่องเป็นแม่ดีเป็นศรีของชาติ ซึ่งอาจเป็นเรื่องของแม่ของตนเองหรือเรื่องของตนเอง โดยต้องเป็นเรื่องจริง มีบุคคลอ้างอิงได้ พิมพ์หรือเขียนตัวบรรจง ความยาวไม่เกิน 5 หน้ากระดาษเอ 4 พร้อมผลงานจำนวน 2 ชุด กำหนดส่งเรื่องภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2555 หรือส่งเรื่องไปที่ สมาคมส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติ เลขที่ 58 ซอยศุภราช 1 ถนนพหลโยธิน 8 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 ติดต่อสอบถามโทรศัพท์หมายเลข 02 2726452
จำนวนคนอ่าน 8 คน จำนวนคนโหวต 0 คนฉบับที่ 182 เดือน ตุลาคม 2558

more
 
« พฤศจิกายน 2558 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด
นโยบายรัฐบาล
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน
การบริหารจัดการน้ำประเทศไทย

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
Number of Today 4 คน
Number of Yesterday 109 คน
Number of Lastmonth 2,190 คน
Total 4,364 คน