ข่าวท้องถิ่น >> ข่าวท้องถิ่น สุรินทร์
(ส.ปชส.สุรินทร์) สมาคมส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติ เชิญส่งคัดเลือก “แม่ดีเป็นศรีของชาติ” ประจำปี 2555

วันที่ 22 มิ.ย. 2555 (จำนวนคนอ่าน 208 คน)
กัญญรัตน์ เกียรติสุภา ปชส.สุรินทร์
 
สมาคมส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติ เชิญส่งคัดเลือก "แม่ดีเป็นศรีของชาติ” ประจำปี 2555
 
นางสาวกัญญรัตน์ เกียรติสุภา ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ ได้รับแจ้งจาก นายสมพร เทพสิทธา นายกสมาคมส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติ ว่า เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2555 สภายุวพุทธิกสมาคมแห่งชาติ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับสมาคมส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติจะจัดให้มีการคัดเลือก "แม่ดีเป็นศรีของชาติ” เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ผู้จะได้รับการคัดเลือกเป็น "แม่ดีเป็นศรีของชาติ” มีคุณสมบัติ ดังนี้ เป็นแม่ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป ยังมีชีวิตอยู่ เป็นผู้อยู่ในศีลธรรม มีวัฒนธรรมอันดีงาม ประกอบสัมมาอาชีพ ดูแลอบรมลูกด้วยความรัก ความเมตตา ความเอาใจใส ลูกทุกคนเป็นคนดี มีความประพฤติเรียบร้อย อยู่ในศีลธรรมอันดี บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 
ผู้สนใจอาจส่งเรื่องของแม่ที่สมควรยกย่องเป็นแม่ดีเป็นศรีของชาติ ซึ่งอาจเป็นเรื่องของแม่ของตนเองหรือเรื่องของตนเอง โดยต้องเป็นเรื่องจริง มีบุคคลอ้างอิงได้ พิมพ์หรือเขียนตัวบรรจง ความยาวไม่เกิน 5 หน้ากระดาษเอ 4 พร้อมผลงานจำนวน 2 ชุด กำหนดส่งเรื่องภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2555 หรือส่งเรื่องไปที่ สมาคมส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติ เลขที่ 58 ซอยศุภราช 1 ถนนพหลโยธิน 8 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 ติดต่อสอบถามโทรศัพท์หมายเลข 02 2726452
จำนวนคนอ่าน 209 คน จำนวนคนโหวต 0 คนฉบับที่ 170 เดือน ตุลาคม 2557
ดูทั้งหมด
 
« พฤศจิกายน 2557 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
ดูปฏิทินทั้งหมด

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
Number of Today 5 คน
Number of Yesterday 57 คน
Number of Lastmonth 2,373 คน
Total 192,288 คน