ข่าวท้องถิ่น >> ข่าวท้องถิ่น นครพนม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม เปิดประชุมสภาครั้งแรก เพื่อเลือกประธานสภาฯ ( สวท.นครพนม / ข่าว )

วันที่ 5 ก.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 610 คน)
ฝ่ายข่าว สวท.นครพนม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม เปิดประชุมสภาครั้งแรก เพื่อเลือกประธานสภาฯ
 
 
 
ตามที่ได้มีการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2555 นั้นและคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้งให้ นายสมชอบ นิติพจน์ เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2555 และนอกจากนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม มีผู้ได้รับการเลือกตั้งจำนวน30คน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม จึงเรียกประชุมสภาฯครั้งแรก เพื่อเลือกประธานสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2555 เวลา10.00น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม โดยมี นายอนุกูล ตังคณานุกูลชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม และการดำเนินการประชุมโดยนางธีรนันท์ รัตนมาลี ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม การประชุมสภาฯได้เริ่มประชุมครั้งแรกด้วยการเชิญ นายจิตราช วังกะธาตุ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม อ.ปลาปาก เขตเลือกตั้งที่2 ซึ่งมีอาวุโสสูงสุด เป็นประธานสภาฯ ชั่วคราว เพื่อดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม และที่ประชุมฯได้ดำเนินการเลือก นายธงทิพย์ แห่สถิตย์ เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม ทำหน้าที่ประธานดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป และที่ประชุมได้เลือก นางณัติยา สีใส สจ.อ.เมืองนครพนม เขต1 และ นางสุวิมล ทองธรรมชัย สจ. อ.เมืองนครพนม เขต3 เป็นรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม คนที่1 และ ที่2 และ เลือก นายสฤษดิ์ โมธรรม สจ. อ.นาทม เป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม / สวท.นครพนม / ข่าว
 
 
 
 
 
สืบค้นข่าวท้องถิ่นจังหวัดนครพนมทั้งหมดคลิ๊กที่นี่   http://ewt.prd.go.th/ewt/region2/more_news.php?cid=64&filename
 
 
 
จำนวนคนอ่าน 611 คน จำนวนคนโหวต 0 คนฉบับที่ 162 เดือน กุมภาพันธ์ 2557
ดูทั้งหมด

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
Number of Today 149 คน
Number of Yesterday 59 คน
Number of Lastmonth 2,341 คน
Total 169,461 คน