ข่าวเด่นอีสานใต้
สพป.ศก.1 ติวเข้มบุคลากรในสังกัด ด้านบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) เพื่อยกระดับการเรียนการสอน

วันที่ 12 ก.ย. 2555 )
( ศรีสะเกษ ) สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ
 
สพป.ศก.1 ติวเข้มบุคลากรในสังกัด ด้านบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) เพื่อยกระดับการเรียนการสอน
 
 
ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นายชอุ่ม กรไกร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร ด้านบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) เพื่อยกระดับการเรียนการสอนแก่บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย จำนวน 941 คน รวม 11 รุ่น นายชอุ่ม กรไกร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 กล่าวว่า การจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในสังกัดให้มีความรู้ และทักษะในการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) เพื่อการเรียนรู้สู่นักเรียน เพื่อพัฒนาศักยภาพครูให้มีความรู้ และทักษะในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) เป็นเครื่องมือให้นักเรียนเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น นักเรียนสามารถใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนเรียนรู้ได้อย่างแท้จริง และเพื่อสร้างความตระหนักให้ผู้บริหารระดับเขตพื้นที่การศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา ได้เห็นความสำคัญของการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) เพื่อการเรียนรู้ของนักเรียนอีกด้วย
จำนวนคนอ่าน 429 คน จำนวนคนโหวต 0 คนฉบับที่ 166 เดือน มิถุนายน 2557
ดูทั้งหมด

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
Number of Today 98 คน
Number of Yesterday 148 คน
Number of Lastmonth 2,793 คน
Total 180,124 คน