ข่าวประกวดราคา >> ข่าวประกวดราคา อุบลราชธานี
กรมทางหลวง ประกาศผลการขายทอดตลาดแบตเตอรี่ชำรุด (งานเงินทุนฯ) จำนวน 4 รายการ

วันที่ 17 ก.ย. 2555 )
 
กรมทางหลวง ประกาศผลการขายทอดตลาดแบตเตอรี่ชำรุด (งานเงินทุนฯ) จำนวน 4 รายการ กรมทางหลวง โดยแขวงการทางอุบลราชธานีที่ 1 ได้ออกประกาศขายทอดตลาดแบตเตอรี่ชำรุด(งานเงินทุนฯ) จำนวน 4 รายการ กำหนดขายทอดตลาดด้วยวิธีประมูลปากเปล่า ณ ที่ทำการแขวงการทางอุบลราชธานีที่ 1 ในวันที่ 5 กันยายน 2555 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ได้มีผู้แจ้งความประสงค์เข้าประมูล จำนวน 3 ราย ผลปรากฏว่า หจก.เลี่ยงฮวดหล่อหลวมโลหะ เป็นผู้เสนอราคาสูงสุด ในราคารวมทั้งสิ้น 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งสูงกว่าราคาประเมินขั้นต่ำ คณะกรรมการดำเนินการขายทอดตลาดได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว จึงตกลงรับราคาของหจก.เลี่ยงฮวดหล่อหลวมโลหะ ไว้ดำเนินการ ผู้อำนวยการแขวงการทางอุบลราชธานีที่ 1 ได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบตามที่คณะกรรมการฯ เสนอจึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน นฤมล อุดบุญ / ทีมข่าว สวท.อุบลราชธานี สปข. 2 รายงาน / 17 กันยายน 2555 http://radio.prd.go.th/ubonratchathani/main.php?filename=index http://region2.prd.go.th/
จำนวนคนอ่าน 251 คน จำนวนคนโหวต 0 คนฉบับที่ 167 เดือน กรกฎาคม 2557
ดูทั้งหมด

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 102 คน
Number of Lastmonth 2,766 คน
Total 183,127 คน