ข่าวประกวดราคา >> ข่าวประกวดราคา อุบลราชธานี
วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี สอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย

วันที่ 9 ต.ค. 2555 )
 
วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี สอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยของวิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยเงินงบประมาณประจำปี ๒๕๕๖ กำหนดรับเอกสาร ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๕ และยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ กลุ่มงานบริหาร อาคารอำนวยการ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี กำหนดการเปิดซองใบเสนอราคาและตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาและประกาศรับรายชื่อที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ในวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารอำนวยการ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี และพิจารณาผลการเสนอราคาจนแล้วเสร็จ ณ สถานที่เดียวกัน ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ กลุ่มงานบริหาร อาคารอำนวยการ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๕ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.scphub.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๕๒๘-๘๐๓๗-๔๑ ต่อ ๑๒๗ หรือ ๐ ในวันและเวลาราชการ นฤมล อุดบุญ / ทีมข่าว สวท.อุบลราชธานี สปข. 2 รายงาน / 8 ตุลาคม 2555 http://radio.prd.go.th/ubonratchathani/main.php?filename=index http://region2.prd.go.th/
จำนวนคนอ่าน 162 คน จำนวนคนโหวต 0 คนฉบับที่ 166 เดือน มิถุนายน 2557
ดูทั้งหมด

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
Number of Today 94 คน
Number of Yesterday 102 คน
Number of Lastmonth 2,891 คน
Total 180,222 คน