ข่าวรับสมัคร
กลุ่มบริษัทอุบลไบโอเอทานอล รับสมัครพนักงานหลายอัตรา

วันที่ 6 พ.ย. 2555 )
 
กลุ่มบริษัทอุบลไบโอเอทานอล รับสมัครพนักงานหลายอัตรา

กลุ่มบริษัทอุบลไบโอเอทานอล รับสมัครพนักงาน
ระดับปริญญาตรี หัวหน้าแผนกสิ่งแวดล้อม 1 อัตรา เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม 1 อัตรา เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และควบคุมคุณภาพ 10 อัตรา เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป) 2 อัตรา เจ้าหน้าที่อาชีวอนามัย 2 อัตรา เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงินเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
ระดับ ปวส. ขึ้นไป เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน 5 อัตรา เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 อัตรา พนักงานปฏิบัติการประจำโครงการเอทานอล 32 อัตรา เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน ประจำลานสาขา 12 อัตรา
คุณสมบัติ เพศหญิง อายุ 24 – 30 ปี วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป มนุษยสัมพันธ์ และบุคลิกภาพดี มีความสามารถในการทักษะการใช้ภาษาไทย และภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
หัวหน้าแผนกสิ่งแวดล้อม
คุณสมบัติ เพศ ชาย/หญิง วุฒิการศึกษา ป.ตรี วศบ.สิ่งแวดล้อม หรือ วทบ. สาขาสิ่งแวดล้อมหรือผ่านหลักสูตรการอบรมที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ในการทำงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างน้อย 2 ปี หากมีประสบการณ์เกี่ยวกับโรงงานปิโตรเคมีจะพิจารณาเป็นพิเศษ มีความเป็นผู้นำ สามารถปฏิบัติงานภายใต้แรงกดดันได้
เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม
คุณสมบัติ เพศ ชาย/หญิง อายุ 24 – 35 ปี วุฒิการศึกษา ป.ตรี วศบ.สิ่งแวดล้อม หรือ ป.ตรี วทบ. สาขาสิ่งแวดล้อม
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และควบคุมคุณภาพ
คุณสมบัติ เพศ ชาย/หญิง อายุ 24 – 35 ปี วุฒิการศึกษา ป.ตรี วทบ. สาขาเคมี, ชีววิทยา, จุลชีววิทยา และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง สามารถทำงานเป็นกะได้
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.)
คุณสมบัติ เพศ ชาย/หญิง อายุ 24 – 35 ปี วุฒิการศึกษา ป.ตรี วทบ. สาขาอาชีวอนามัย หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้
เจ้าหน้าที่อาชีวอนามัย
คุณสมบัติ ไม่จำกัดเพศและ อายุ วุฒิการศึกษา ป.ตรี วทบ. สาธารณสุข/สุขศาสตร์อุตสาหกรรมสาขาที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้
คุณสมบัติ ไม่จำกัดอายุและเพศ วุฒิการศึกษาระดับปวส.ขึ้นไป สาขาบัญชี/การเงิน มีประสบการณ์ 0-5 ปี สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้
เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ
คุณสมบัติ ไม่จำกัดเพศและอายุ วุฒิการศึกษาระดับปวส.ขึ้นไป สาขาสารสนเทศ / เครือข่าย/คอมพิวเตอร์ สามารถประกอบคอมพิวเตอร์ได้ แก้ไข/ลงโปรแกรม/เขียนโปรแกรมได้ และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์ไอทีได้ มีมนุษยสัมพันธ์ดี
พนักงานปฏิบัติการประจำโครงการเอทานอล
คุณสมบัติ เพศชาย อายุ 20-35 ปี มีวุฒิการศึกษาระดับปวส.ขึ้นไป จบในสาขาช่างต่างๆที่สามารถปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรมได้ หากมีประสบการณ์ด้านโรงงานปิโตรเคมีจะพิจารณาเป็นพิเศษ สามารถทำงานเป็นกะได้
เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน (ประจำลานสาขา)
คุณสมบัติ เพศ ชาย/หญิง มีวุฒิการศึกษาระดับปวส.ขึ้นไป สาขาบัญชี/การเงิน สามารถปฏิบัติประจำลานสาขาที่รับซื้อวัตถุดิบ ตามอำเภอต่างๆได้ มีความละเอียดรอบคอบ อดทน และใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้

ปฏิบัติงานประจำโรงงาน จังหวัดอุบลราชธานี
สอบถามเพิ่มเติม โรงงาน อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี โทร. 081 955 7770
สำนักงานกรุงเทพฯ อาคารซันทาวเวอร์ส เอ ชั้น 21 โทร. 02 273 8666


จำนวนคนอ่าน 1075 คน จำนวนคนโหวต 0 คนฉบับที่ 184 เดือน ธันวาคม 2558

more
 
« กุมภาพันธ์ 2559 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29
ดูปฏิทินทั้งหมด
นโยบายรัฐบาล
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน
จัดซื้อจัดจ้างและราคากลาง สปข.2
การบริหารจัดการน้ำประเทศไทย

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 118 คน
Number of Lastmonth 1,144 คน
Total 11,679 คน