ข่าวประกวดราคา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ประมูลจ้างโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 26 พ.ย. 2555 )
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์จะประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการใช้จ่ายเงินตามข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี มีรายละเอียดดังนี้ จัดพิมพ์เอกสารเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ภาพกิจกรรมผลงานและนโยบายการบริหารงาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 500,000 ฉบับ กำหนดยื่นซองประมูลในวันที่ 12 ธันวาคม 2555 ระหว่างเวลา 10.00-10.30 น. ณ หอประชุมอำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประมูลได้ที่ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 045-250333 ต่อ 1805 ในวันและเวลาราชการ หรือทาง www.ubon.go.th , www.gprocurement.go.th ของกรมบัญชีกลาง และเว็บไซต์ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี ทัชวรรณ นรเจริญ / ทีมข่าว สวท.อุบลราชธานี สปข. 2 รายงาน / 26 พฤศจิกายน 2555 http://radio.prd.go.th/ubonratchathani/main.php?filename=index http://region2.prd.go.th/
จำนวนคนอ่าน 310 คน จำนวนคนโหวต 0 คนฉบับที่ 167 เดือน กรกฎาคม 2557
ดูทั้งหมด

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
Number of Today 19 คน
Number of Yesterday 124 คน
Number of Lastmonth 143 คน
Total 183,650 คน