ข่าวประกวดราคา >> ข่าวประกวดราคา อุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี จ้างปรับปรุงต่อเติมห้องผ่าตัด อาคารพยาธิ และผ่าตัด ชั้น 4 แบบเลขที่ 9044 ของกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลปี 2556

วันที่ 5 มี.ค. 2556 )
 
จังหวัดอุบลราชธานี จ้างปรับปรุงต่อเติมห้องผ่าตัด อาคารพยาธิ และผ่าตัด ชั้น 4 แบบเลขที่ 9044 ของกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลปี 2556 จังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ปรับปรุงต่อเติมห้องผ่าตัด อาคารพยาธิ และผ่าตัด ชั้น 4 แบบเลขที่ 9044 ของกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลปี 2556 กำหนดยื่นเอสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 18 มีนาคม 2556 ระหว่างเวลา 09.00-10.00 น. ณ ห้องประชุมกรรมการบริหารชั้น 5 อาคาร 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ กำหนดประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ ฝ่ายการเงินและบัญชี อาคาร 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ ชั้น 5 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 8 มีนาคม 2556 ระหว่างเวลา 08.00-16.00 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th ของกรมบัญชีกลาง หรือติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 045-244973 ต่อ 1176 ในวันและเวลาราชการ ทัชวรรณ นรเจริญ / ทีมข่าว สวท.อุบลราชธานี สปข. 2 รายงาน / 4 มีนาคม 2556 http://radio.prd.go.th/ubonratchathani/main.php?filename=index http://region2.prd.go.th/
จำนวนคนอ่าน 111 คน จำนวนคนโหวต 0 คนฉบับที่ 165 เดือน พฤษภาคม 2557
ดูทั้งหมด

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
Number of Today 2 คน
Number of Yesterday 131 คน
Number of Lastmonth 2,248 คน
Total 179,579 คน