ข่าวท้องถิ่น >> ข่าวท้องถิ่น อุบลราชธานี
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานอุบลฯ ดำเนินโครงการระบบจัดการด้านยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ

วันที่ 3 มิ.ย. 2556 )
 
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานอุบลฯ ดำเนินโครงการระบบจัดการด้านยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ
อุบลราชธานี : เชิญชวนสถานประกอบกิจการเข้าร่วมโครงการ จัดทำระบบมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยตั้งเป้าปี ๒๕๕๖ สถานประกอบกิจการเข้าร่วม ๒๔๐ แห่งและการส่งเสริมให้เข้าสมัครร่วมจัดทำระบบมาตรฐาน อีก ๘๖ แห่ง โดยมีสถานประกอบกิจการสมัครเข้าร่วมโครงการแล้ว ๒๘๘ แห่ง
               นายวิเลิศ เจติยานุวัตร สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผยว่า สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมระบบจัดการด้านยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ โดยการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้สถานประกอบกิจการจัดทำระบบมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ โดยกำหนดเป้าหมายสถานประกอบกิจการเข้าร่วมโครงการ ตลอดปี ๒๕๕๖ จำนวน ๒๔๐ แห่ง ซึ่งมีสถานประกอบกิจการสมัครเข้าร่วมโครงการแล้วจากเดือนตุลาคม ๒๕๕๕ – พฤษภาคม ๒๕๕๖ จำนวน ๒๑๕ แห่ง ส่วนกิจกรรมส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการสมัครเข้าร่วมจัดทำระบบมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ กำหนดเป้าหมาย จำนวน ๙๖ แห่ง และมีสถานประกอบกิจการสมัครเข้าร่วมกิจกรมแล้ว จากเดือนตุลาคม ๒๕๕๕ – พฤษภาคม ๒๕๕๖ จำนวน ๗๔ แห่ง ซึ่งในภาพรวมทั้ง ๒ กิจกรรม มีสถานประกอบกิจการสมัครเข้าร่วมโครงการแล้ว ๒๘๘ แห่ง
             นอกจากนี้สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี ได้ร่วมกับศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดอุบลราชธานี จัดอบรมให้ความรู้ด้านยาเสพติดและสุ่มตรวจปัสสาวะลูกจ้างในสถานประกอบกิจการเมื่อมีการตรวจพบสารเสพติด ให้สถานประกอบกิจการให้โอกาสลูกจ้างในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อให้โอกาสไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานประกอบกิจการอีกด้วย…////…
พงษ์สถิตย์ อรอินทร์ ส.ปชส.อุบลราชธานี ๐๘๑ – ๙๒๔ ๘๖๐๙ /ข่าว/๑ มิ.ย.๕๖
จำนวนคนอ่าน 74 คน จำนวนคนโหวต 0 คนฉบับที่ 165 เดือน พฤษภาคม 2557
ดูทั้งหมด

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
Number of Today 66 คน
Number of Yesterday 114 คน
Number of Lastmonth 1,125 คน
Total 178,456 คน