ข่าวประกวดราคา >> ข่าวประกวดราคาสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์
อบต.ตรึม อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างภายในตำบลตรึม จำนวน 8 โครงการ

วันที่ 12 ก.ย. 2556 (จำนวนคนอ่าน 73 คน)
 

อบต.ตรึม อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างภายในตำบลตรึม จำนวน 8 โครงการ

 

         ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลตรึม มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างภายในตำบลตรึม อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รวม 8 โครงการ

         1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านบก หมู่ที่ 13 ราคากลาง 962,000 บาท

         2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านบุไพร หมู่ที่ 14 ราคากลาง 287,000 บาท

         3.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทรัพย์โกฏิ์  หมู่  15 ราคากลาง 210,000 บาท

         4.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทรัพย์โกฏิ์ หมู่ที่ 15 ราคากลาง 286,000 บาท

         5.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านตรึม หมู่ที่ 16 ราคากลาง 485,300 บาท

         6.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกศิลา  หมู่ที่ 17 ราคากลาง 284,000 บาท

7.โครงการก่อสร้างโรงจอดรถองค์การบริหารส่วนตำบลตรึม  ราคากลาง 196,000 บาท

8.โครงการติดตั้งเหล็กดัดพร้อมมุ้งลวด ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตรึม  ราคากลาง 105,000 บาท

กำหนดยื่นเอกสาร ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่  25  กันยายน  2556 เวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำตบลตรึม ระหว่างวันที่  9   กันยายน  2556 ถึงวันที่  17  กันยายน  2556 โดยดูรายละเอียดได้ที่  www.gprocurement.go.th ของกรมบัญชีการ เว็บไซต์ของสำนักงานส่งเสิรมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ และเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลตรึม www.trum.go.th หรือสอบถามเพิ่มเติมทางโทรศัพท์หมายเลข 0-44151-455 ในวันเวลาราชการ

***********

 

กรรณิกา  สำราญจริง/ส.ปชส.สุรินทร์/ข่าว

 

จำนวนคนอ่าน 74 คน จำนวนคนโหวต 0 คนฉบับที่ 166 เดือน มิถุนายน 2557
ดูทั้งหมด

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
Number of Today 102 คน
Number of Yesterday 148 คน
Number of Lastmonth 2,797 คน
Total 180,128 คน