ข่าวเด่นอีสานใต้
ศรีสะเกษ กำหนดสถานที่จัดงานวันเด็กแห่งชาติ 5 จุดใหญ่

วันที่ 27 ธ.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 28 คน)
 
        จังหวัดศรีสะเกษ กำหนดสถานที่จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557 ไว้ 5 จุดใหญ่ นายประทีป กีรติเรขา ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เปิดเผยว่า ในปี 2557 นี้ จังหวัดศรีสะเกษ ได้กำหนดสถานที่สำหรับจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2557 ไว้ 5 แห่ง คือศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ สถาบันราชภัฎศรีสะเกษ อาคารสวนเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา(เกาะกลางน้ำ) และวัดพระธาตุเรืองรอง ซึ่งแต่ละแห่งได้เตรียมรางวัลและเกมส์การละเล่นสำหรับเด็ก ๆ ไว้อย่างมากมาย
           วันเด็กแห่งชาติ มีต้นกำเนิดมาจากการที่องค์การสหประชาชาติทั่วโลกเกิดความตื่นตัว และเห็นพ้องต้องกันว่า ควรจะให้ความสำคัญแก่เด็ก โดยในปี 2498 นายวี เอ็ม กุล ผู้แทนองค์การสหพันธ์เพื่อสวัสดิการเด็กระหว่างประเทศ ได้เป็นผู้เสนอต่อกรมประชาสงเคราะห์ ให้มีการจัดงานวันเด็กแห่งชาติขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้เห็นความสำคัญ และเห็นความต้องการของเด็ก รวมถึงเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เด็กตระหนักถึงบทบาทอันสำคัญของตนในประเทศ โดยปลูกฝังให้เด็กมีส่วนร่วมในสังคม เตรียมพร้อมให้ตนเองเป็นกำลังของชาติ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ให้คำขวัญวันเด็กปี 2557 ไว้ว่า กตัญญู รู้หน้าที่ เป็นเด็กดี มีวินัย สร้างไทยให้มั่นคง
 
                                                              \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
สมกมล คงอาชวะ/ข่าว/พิมพ์
 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ
27 ธ.ค. 2556
จำนวนคนอ่าน 29 คน จำนวนคนโหวต 0 คนฉบับที่ 162 เดือน กุมภาพันธ์ 2557
ดูทั้งหมด

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
Number of Today 41 คน
Number of Yesterday 174 คน
Number of Lastmonth 1,945 คน
Total 169,065 คน