ข่าวท้องถิ่น >> ข่าวท้องถิ่น อุบลราชธานี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 2 (สพป.อบ.2) ติวเข้มเด็กนักเรียนที่อ่านไม่ออกและเขียนไม่ได้

วันที่ 10 พ.ค. 2554 )
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 2 (สพป.อบ.2) ติวเข้มเด็กนักเรียนที่อ่านไม่ออกและเขียนไม่ได้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 2 (สพป.อบ.2) ติวเข้มเด็กนักเรียนที่อ่านไม่ออกและเขียนไม่ได้ ภายในปีการศึกษา 2554 ทุกโรงเรียนในสังกัดต้องปลอดเด็กกลุ่มนี้ 100% นายมารุต อุปนิสากร ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพป.) อุบลราชธานีเขต 2 เรียกประชุมผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด 5 อำเภอ คือ อำเภอเขมราฐ นาตาล โพธิ์ไทร กุดข้าวปุ้น และตระการพืชผล ทั้ง 220 โรงเรียน พร้อมสั่งกำชับให้ติวเข้มนักเรียนที่อ่านไม่ออกและเขียนไม่ได้ ซึ่งจากการสำรวจขณะนี้มีนักเรียนกลุ่มเป้าหมายสูงถึง 193 คน เพราะฉะนั้นในปีการศึกษา 2554 ทุกโรงเรียนเด็กต้องอ่านออกและเขียนได้ 100% ผอ.สพป.อบ.2 กล่าวว่า เด็กกลุ่มนี้ ผู้บริหาร และครู ต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษ โดยเฉพาะเด็กนักเรียนช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-3) ผู้บริหารต้องจัดครูที่มีความรู้ความสามารถในการสอน มีจิตวิทยาสูง สามารถชักจูงเรียกร้องความสนใจเด็ก ให้รักเรียน รักอ่านและรักเขียนได้ เชื่อแน่ว่าเด็กไทยในอนาคตต้องอ่านออกและเขียนได้ทุกคน ซึ่งการอ่านและการเขียนถือเป็นพื้นฐานสำคัญที่สุดในการศึกษาเล่าเรียน ผอ.สพป.อบ.2 ยังกล่าวต่ออีกว่า ทางสำนักงานเขตฯ จะประเมินทุก 3 เดือน โดยจัดส่งบุคลากรและศึกษานิเทศก์ออกตรวจเยี่ยม ส่งเสริมและให้กำลังครูผู้สอน พร้อมรับทราบปัญหาและอุปสรรคต่างๆ เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไข และเพื่อจะได้ช่วยแก้ปัญหาเด็กนักเรียนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ให้หมดไปจากสถานศึกษา ซึ่งภารกิจนี้ครูทุกคนตลอดทั้งผู้บริหารต้องบูรณาการในการทำงานให้บรรลุเป้าประสงค์ คือ เด็กทุกคนในโรงเรียนต้องอ่านออกและเขียนได้ อังกฤษ ทองสัมฤทธิ์ / ทีมข่าว สวท.อุบลราชธานี สปข. 2 รายงาน / 10 พ.ค.54 e-mail : angkeets_t@prd.go.th , bigapp3838@hotmail.com , lungapp@hotmail.com http://radio.prd.go.th/ubonratchathani/main.php?filename=index
จำนวนคนอ่าน 5879 คน จำนวนคนโหวต 0 คนฉบับที่ 167 เดือน กรกฎาคม 2557
ดูทั้งหมด

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 102 คน
Number of Lastmonth 2,766 คน
Total 183,127 คน