หน้าหลักกระทู้ รายงานผลเลือกตั้ง ส.ส.2554 สปข.2   
รายงานผลการเลือกตั้ง ส.ส.2554 บุรีรัมย์
โดย : ioc prd2

20/06/2554 11:01:33
IP: 172.16.14.74
  รายงานผลการเลือกตั้ง ส.ส.2554 บุรีรัมย์
 
ความคิดเห็นที่ 1:
โดย : Chaiwat Boonchavalit

02/07/2554 08:15:48
IP: 223.207.9.2
  เรียน ผู้รับผิดชอบการรายงานคะแนนเลือกตั้ง
เรื่อง แจ้งวิธีการส่งคะแนน

1. เมื่อได้อ่านข้อความนี้ขอให้ พิมพ์ ชื่อผู้ส่งคะแนนของหน่วยงาน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ ต่อจากข้อความนี้ เพื่อแจ้งความพร้อม

2. ให้ติดตาม Board หัวข้อ สื่อสารประเด็นการประชาสัมพันธ์เลือกตั้ง 3 ก.ค.2554 สปข.2 ทุก 1 ชั่วโมง โดยอย่าลือกด Refresh หน้าเว็บ เพื่อให้ขึ้นข้อความที่ส่งเข้ามาใหม่ด้วยครับ

3. การรายงานคะแนนหลังปิดหีบ 15.00 น. ขอให้รวดเร็วที่สุด โดยใช้คำย่อในการส่งคะแนน ได้ดังนี้
15.20 น.
อุบล 1 นับ 42 หน่วย
- บัญชีรายชื่อ 1/1245 3/452 5/241 6/751 10/751 ....
- แบ่งเขต 1/1452 2/454 10/1475 16/578 ....
อุบล 2 นับ 51 หน่วย
- บัญชีรายชื่อ 1/1245 3/452 5/241 6/751 10/751 ....
- แบ่งเขต 1/1452 2/454 10/1475 16/578 ....
.....(1/1245 หมายถึง 1 คือ เลขพรรค / 1452 คือคะแนนที่ได้)

4. หากมีข่าวด่วนหรือไม่สามารถส่งข่าวท้องถิ่นได้ ให้ส่งข่าวมาทางบอร์ดนี้ได้ สามารถแนบรูปภาพ สกุล .jpg ขนาดไม่เกิน 1024 kb ได้ แต่ต้องคลิ๊ก เข้าสู่ระบบ ในหน้าหลักของกระทู้ก่อน โดยใช้รหัสผ่านเข้า Intranet กปส. ครับ จะมีช่องให้ เลือก Browse ในช่อง เอกสารแนบ เพิ่มขึ้นมา

5. หากระบบนี้ไม่สามารถใช้ได้ ให้ส่งทาง E-Mail หรือ MSN ซึ่งจะ Online ที่ชื่อ prd2ubon@hotmail.com และหากไม่ได้ทั้ง 2 ระบบจะแจ้งให้เข้าระบบสำรองที่ www.prd2.in.th

6. ข้อมูลที่ส่งทาง Board นี้จะใช้เป็นการภายใน จะไม่เผยแพร่ในข่าวบนเว็บไซต์แต่อย่างใด สอบถามรายละเอียดปัญหาเพิ่มเติมที่ ชัยวัฒน์ โทร 08-6651-5634 , 045-281880-2

ชัยวัฒน์ บุญชวลิต ศสส.สปข.2
ความคิดเห็นที่ 2:
โดย : สวทบุรีรัมย์

03/07/2554 16:06:47
IP: 61.19.66.172
  รายงานผลการเลือกตั้ง สส บุรีรัมย์ จำวน 9 เขต
เขต จำนวนหน่วยรวม จำนวนผู้มีสิทธิ์ คะแนน
1 224 122,998
2 240 121,492
3 277 128,765
4 271 131,187
5 240 124,317
6 283 126,491
7 264 125,196
8 224 123,296
9 233 123,890
ความคิดเห็นที่ 3:
โดย : อรพรรณ สวท.บุรีรัมย์ 081-7250704

03/07/2554 17:13:22
IP: 61.19.66.172
  การเลือกตั้ง สส.จังหวัดบุรีรัมย์ (แบบแบ่งเขต) ณ เวลา 17.05 น.
เขต หมายเลข ชื่อ พรรค คะแนน

1 1 พ.ต.ท.กิตติฤทธิ์ เพื่อไทย 5,105
10 นายนภดล ประชาธิปัตย์ 2,181
16 นายสนอง ภูมิใจไทย 12,875
2 1 นายกฤช เพื่อไทย 2,441
2 นายสุรศักดิ์ ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน 3,045
10 นายธีรวุฒิ ประชาธิปัตย์ 286
16 นายรังสิกร ภูมิใจไทย 6,131
3 1 นายอาทิตย์ เพื่อไทย 8,941
10 นายมนูญ ประชาธิปัตย์ 1,695
14 นายโตเกียว กิจสังคม 21
16 นายโสภณ ภูมิใจไทย 14,472
21 นายวุฒิพงษ์ ชาติไทยพัฒนา 32
4 1 นายสราวุฒิ เพื่อไทย 8,723
10 นายนพรัตน์ ประชาธิปัตย์ 1,421
16 นางอารีญาภรณ์ ภูมิใจไทย 20,926
21 นายปริวัชร ชาติไทยพัฒนา 19
5 1 พ.ต.อ.อุดร เพื่อไทย 2,316
9 นายพรพิพัฒน์ พลังมวลชน 35
10 นายสุประดิษฐ์ ประชาธิปัตย์ 949
16 นายมนต์ไชย ภูมิใจไทย 9,138
34 นายวีรชัช ความหวังใหม่ 8
6 1 นายพรชัย เพื่อไทย 12,386
10 นายนาคินทร์ ประชาธิปัตย์ 1,221
16 นายไตรเทพ ภูมิใจไทย 11,525
34 นายชัยพิบูล ความหวังใหม่ 3
36 นายไตรสิทธิ์ พลังคนกีฬา 14
7 1 นายหนูแดง เพื่อไทย 12,888
10 นายภุชงค์ ประชาธิปัตย์ 1,554
16 นายประกิจ ภูมิใจไทย 9,144
8 1 นายขจรธน เพื่อไทย 9,936
2 นายสมนึก ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน 7,717
7 นายเดช รักประชาธรรม 26
10 นายสันติ ประชาธิปัตย์ 1,358
16 นายรุ่งโรจน์ ภูมิใจไทย 12,217
9 1 นายจำรัส เพื่อไทย 9,462
10 นายภูมิสิทธิ์ ประชาธิปัตย์ 4,814
16 นายจักรกฤษณ์ ภูมิใจไทย 14,084
34 นายอธิวัฒน์ ความหวังใหม่ 249


ความคิดเห็นที่ 4:
โดย : อรพรรณ สวท.บุรีรัมย์ 081-7250704

03/07/2554 17:17:09
IP: 61.19.66.172
  การเลือกตั้ง สส.จังหวัดบุรีรัมย์ (แบบแบ่งเขต) ณ เวลา 17.05 น.
เขต หมายเลข ชื่อ พรรค คะแนน

เขต 1 1 พ.ต.ท.กิตติฤทธิ์ เพื่อไทย 5,105
10 นายนภดล ประชาธิปัตย์ 2,181
16 นายสนอง ภูมิใจไทย 12,875
เขต 2 1 นายกฤช เพื่อไทย 2,441
2 นายสุรศักดิ์ ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน 3,045
10 นายธีรวุฒิ ประชาธิปัตย์ 286
16 นายรังสิกร ภูมิใจไทย 6,131
เขต 3 1 นายอาทิตย์ เพื่อไทย 8,941
10 นายมนูญ ประชาธิปัตย์ 1,695
14 นายโตเกียว กิจสังคม 21
16 นายโสภณ ภูมิใจไทย 14,472
21 นายวุฒิพงษ์ ชาติไทยพัฒนา 32
เขต 4 1 นายสราวุฒิ เพื่อไทย 8,723
10 นายนพรัตน์ ประชาธิปัตย์ 1,421
16 นางอารีญาภรณ์ ภูมิใจไทย 20,926
21 นายปริวัชร ชาติไทยพัฒนา 19
เขต 5 1 พ.ต.อ.อุดร เพื่อไทย 2,316
9 นายพรพิพัฒน์ พลังมวลชน 35
10 นายสุประดิษฐ์ ประชาธิปัตย์ 949
16 นายมนต์ไชย ภูมิใจไทย 9,138
34 นายวีรชัช ความหวังใหม่ 8
เขต 6 1 นายพรชัย เพื่อไทย 12,386
10 นายนาคินทร์ ประชาธิปัตย์ 1,221
16 นายไตรเทพ ภูมิใจไทย 11,525
34 นายชัยพิบูล ความหวังใหม่ 3
36 นายไตรสิทธิ์ พลังคนกีฬา 14
เขต 7 1 นายหนูแดง เพื่อไทย 12,888
10 นายภุชงค์ ประชาธิปัตย์ 1,554
16 นายประกิจ ภูมิใจไทย 9,144
เขต 8 1 นายขจรธน เพื่อไทย 9,936
2 นายสมนึก ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน 7,717
7 นายเดช รักประชาธรรม 26
10 นายสันติ ประชาธิปัตย์ 1,358
16 นายรุ่งโรจน์ ภูมิใจไทย 12,217
เขต 9 1 นายจำรัส เพื่อไทย 9,462
10 นายภูมิสิทธิ์ ประชาธิปัตย์ 4,814
16 นายจักรกฤษณ์ ภูมิใจไทย 14,084
34 นายอธิวัฒน์ ความหวังใหม่ 249


ความคิดเห็นที่ 5:
โดย : อรพรรณ สวท.บุรีรัมย์ 081-7250704

03/07/2554 18:06:01
IP: 61.19.66.172
  การเลือกตั้ง สส.จังหวัดบุรีรัมย์ (แบบแบ่งเขต) ณ เวลา 17.50 น.
เขต หมายเลข ชื่อ พรรค คะแนน

เขต 1 1 พ.ต.ท.กิตติฤทธิ์ เพื่อไทย 10,302
10 นายนภดล ประชาธิปัตย์ 4,841
16 นายสนอง ภูมิใจไทย 25,096
เขต 2 1 นายกฤช เพื่อไทย 5,884
2 นายสุรศักดิ์ ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน 6,810
10 นายธีรวุฒิ ประชาธิปัตย์ 934
16 นายรังสิกร ภูมิใจไทย 13,250
เขต 3 1 นายอาทิตย์ เพื่อไทย 14,026
10 นายมนูญ ประชาธิปัตย์ 2,305
14 นายโตเกียว กิจสังคม 31
16 นายโสภณ ภูมิใจไทย 19,875
21 นายวุฒิพงษ์ ชาติไทยพัฒนา 39
เขต 4 1 นายสราวุฒิ เพื่อไทย 16,414
10 นายนพรัตน์ ประชาธิปัตย์ 2,213
16 นางอารีญาภรณ์ ภูมิใจไทย 32,543
21 นายปริวัชร ชาติไทยพัฒนา 98
เขต 5 1 พ.ต.อ.อุดร เพื่อไทย 6,030
9 นายพรพิพัฒน์ พลังมวลชน 51
10 นายสุประดิษฐ์ ประชาธิปัตย์ 1,925
16 นายมนต์ไชย ภูมิใจไทย 10,252
34 นายวีรชัช ความหวังใหม่ 14
เขต 6 1 นายพรชัย เพื่อไทย 14,545
10 นายนาคินทร์ ประชาธิปัตย์ 1,554
16 นายไตรเทพ ภูมิใจไทย 14,203
34 นายชัยพิบูล ความหวังใหม่ 6
36 นายไตรสิทธิ์ พลังคนกีฬา 16
เขต 7 1 นายหนูแดง เพื่อไทย 16,370
10 นายภุชงค์ ประชาธิปัตย์ 1,921
16 นายประกิจ ภูมิใจไทย 11,452
เขต 8 1 นายขจรธน เพื่อไทย 18,738
2 นายสมนึก ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน 13,959
7 นายเดช รักประชาธรรม 324
10 นายสันติ ประชาธิปัตย์ 2,692
16 นายรุ่งโรจน์ ภูมิใจไทย 20,855
เขต 9 1 นายจำรัส เพื่อไทย 14,571
10 นายภูมิสิทธิ์ ประชาธิปัตย์ 7,881
16 นายจักรกฤษณ์ ภูมิใจไทย 21,081
34 นายอธิวัฒน์ ความหวังใหม่ 69


ความคิดเห็นที่ 6:
โดย : อรพรรณ สวท.บุรีรัมย์ 081-7250704

03/07/2554 18:18:43
IP: 61.19.66.172
  การเลือกตั้ง สส.จังหวัดบุรีรัมย์ (แบบแบ่งเขต) ณ เวลา 18.15 น.
เขต หมายเลข ชื่อ พรรค คะแนน

เขต 1 1 พ.ต.ท.กิตติฤทธิ์ เพื่อไทย 13,490
10 นายนภดล ประชาธิปัตย์ 6,109
16 นายสนอง ภูมิใจไทย 31,674
เขต 2 1 นายกฤช เพื่อไทย 8,593
2 นายสุรศักดิ์ ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน 9,691
10 นายธีรวุฒิ ประชาธิปัตย์ 1,200
16 นายรังสิกร ภูมิใจไทย 17,225
เขต 3 1 นายอาทิตย์ เพื่อไทย 16,940
10 นายมนูญ ประชาธิปัตย์ 2,781
14 นายโตเกียว กิจสังคม 40
16 นายโสภณ ภูมิใจไทย 23,678
21 นายวุฒิพงษ์ ชาติไทยพัฒนา 56
เขต 4 1 นายสราวุฒิ เพื่อไทย 19,289
10 นายนพรัตน์ ประชาธิปัตย์ 3,093
16 นางอารีญาภรณ์ ภูมิใจไทย 38,574
21 นายปริวัชร ชาติไทยพัฒนา 66
เขต 5 1 พ.ต.อ.อุดร เพื่อไทย 8,754
9 นายพรพิพัฒน์ พลังมวลชน 102
10 นายสุประดิษฐ์ ประชาธิปัตย์ 2,899
16 นายมนต์ไชย ภูมิใจไทย 15,276
34 นายวีรชัช ความหวังใหม่ 19
เขต 6 1 นายพรชัย เพื่อไทย 20,443
10 นายนาคินทร์ ประชาธิปัตย์ 2,264
16 นายไตรเทพ ภูมิใจไทย 20,623
34 นายชัยพิบูล ความหวังใหม่
36 นายไตรสิทธิ์ พลังคนกีฬา
เขต 7 1 นายหนูแดง เพื่อไทย 26,502
10 นายภุชงค์ ประชาธิปัตย์ 3,268
16 นายประกิจ ภูมิใจไทย 18,785
เขต 8 1 นายขจรธน เพื่อไทย 21,605
2 นายสมนึก ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน 15,249
7 นายเดช รักประชาธรรม
10 นายสันติ ประชาธิปัตย์
16 นายรุ่งโรจน์ ภูมิใจไทย 23,106
เขต 9 1 นายจำรัส เพื่อไทย 16,901
10 นายภูมิสิทธิ์ ประชาธิปัตย์ 9,157
16 นายจักรกฤษณ์ ภูมิใจไทย 24,236
34 นายอธิวัฒน์ ความหวังใหม่

รายงานผลการเลือกตั้ง สส บุรีรัมย์ จำวน 9 เขต เวลา 18.15 น.
เขต จำนวนหน่วยรวม จำนวนผู้มีสิทธิ์ จำนวนหน่วยเลือกตั้ง
1 224 122,998 165
2 240 121,492 137
3 277 128,765 159
4 271 131,187 211
5 240 124,317 240
6 283 126,491 283
7 264 125,196 264
8 224 123,296 224
9 233 123,890 233
ความคิดเห็นที่ 7:
โดย : อรพรรณ สวท.บุรีรัมย์ 081-7250704

03/07/2554 19:26:23
IP: 61.19.66.172
  การเลือกตั้ง สส.จังหวัดบุรีรัมย์ (แบบแบ่งเขต) ณ เวลา 19.15 น.
เขต หมายเลข ชื่อ พรรค คะแนน

เขต 1 1 พ.ต.ท.กิตติฤทธิ์ เพื่อไทย 21,262
10 นายนภดล ประชาธิปัตย์ 9,864
16 นายสนอง ภูมิใจไทย 46,184
เขต 2 1 นายกฤช เพื่อไทย 17,998
2 นายสุรศักดิ์ ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน 18,262
10 นายธีรวุฒิ ประชาธิปัตย์ 2,586
16 นายรังสิกร ภูมิใจไทย 30,300
เขต 3 1 นายอาทิตย์ เพื่อไทย 29,120
10 นายมนูญ ประชาธิปัตย์ 5,164
14 นายโตเกียว กิจสังคม 90
16 นายโสภณ ภูมิใจไทย 39,876
21 นายวุฒิพงษ์ ชาติไทยพัฒนา 95
เขต 4 1 นายสราวุฒิ เพื่อไทย 24,904
10 นายนพรัตน์ ประชาธิปัตย์ 4,086
16 นางอารีญาภรณ์ ภูมิใจไทย 47,556
21 นายปริวัชร ชาติไทยพัฒนา 87
เขต 5 1 พ.ต.อ.อุดร เพื่อไทย 20,301
9 นายพรพิพัฒน์ พลังมวลชน 223
10 นายสุประดิษฐ์ ประชาธิปัตย์ 5,068
16 นายมนต์ไชย ภูมิใจไทย 29,054
34 นายวีรชัช ความหวังใหม่ 25
เขต 6 1 นายพรชัย เพื่อไทย 35,636
10 นายนาคินทร์ ประชาธิปัตย์ 4,182
16 นายไตรเทพ ภูมิใจไทย 34,182
34 นายชัยพิบูล ความหวังใหม่ 29
36 นายไตรสิทธิ์ พลังคนกีฬา 53
เขต 7 1 นายหนูแดง เพื่อไทย 40,948
10 นายภุชงค์ ประชาธิปัตย์ 5,268
16 นายประกิจ ภูมิใจไทย 29,567
เขต 8 1 นายขจรธน เพื่อไทย 25,068
2 นายสมนึก ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน 17,691
7 นายเดช รักประชาธรรม 61
10 นายสันติ ประชาธิปัตย์ 3,665
16 นายรุ่งโรจน์ ภูมิใจไทย 26,986
เขต 9 1 นายจำรัส เพื่อไทย 23,831
10 นายภูมิสิทธิ์ ประชาธิปัตย์ 13,786
16 นายจักรกฤษณ์ ภูมิใจไทย 31,926
34 นายอธิวัฒน์ ความหวังใหม่ 119

รายงานผลการเลือกตั้ง สส บุรีรัมย์ จำวน 9 เขต เวลา 18.15 น.
เขต จำนวนหน่วยรวม จำนวนผู้มีสิทธิ์ จำนวนหน่วยเลือกตั้ง
1 224 122,998 224
2 240 121,492 238
3 277 128,765 257
4 271 131,187 267
5 240 124,317 190
6 283 126,491 258
7 264 125,196 255
8 224 123,296 220
9 233 123,890 225
ความคิดเห็นที่ 8:
โดย : ioc prd2

03/07/2554 20:18:01
IP: 110.164.242.138
  ได้ข้อมูลพอแล้วครับ ขอบคุณมากครับ
ความคิดเห็นที่ 9:
โดย : อรพรรณ สวท.บุรีรัมย์ 081-7250704

03/07/2554 21:15:50
IP: 61.19.66.172
  การเลือกตั้ง สส.จังหวัดบุรีรัมย์ (แบบแบ่งเขต) ณ เวลา 21.20 น.
เขต หมายเลข ชื่อ พรรค คะแนน

เขต 1 1 พ.ต.ท.กิตติฤทธิ์ เพื่อไทย 21,686
10 นายนภดล ประชาธิปัตย์ 10,106
16 นายสนอง ภูมิใจไทย 46,825
เขต 2 1 นายกฤช เพื่อไทย 20,424
2 นายสุรศักดิ์ ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน 20,197
10 นายธีรวุฒิ ประชาธิปัตย์ 2,977
16 นายรังสิกร ภูมิใจไทย 34,774
เขต 3 1 นายอาทิตย์ เพื่อไทย 32,987
10 นายมนูญ ประชาธิปัตย์ 5,445
14 นายโตเกียว กิจสังคม 100
16 นายโสภณ ภูมิใจไทย 44,139
21 นายวุฒิพงษ์ ชาติไทยพัฒนา 96
เขต 4 1 นายสราวุฒิ เพื่อไทย 28,251
10 นายนพรัตน์ ประชาธิปัตย์ 4,771
16 นางอารีญาภรณ์ ภูมิใจไทย 50,788
21 นายปริวัชร ชาติไทยพัฒนา 109
เขต 5 1 พ.ต.อ.อุดร เพื่อไทย 25,154
9 นายพรพิพัฒน์ พลังมวลชน 240
10 นายสุประดิษฐ์ ประชาธิปัตย์ 5,955
16 นายมนต์ไชย ภูมิใจไทย 34,837
34 นายวีรชัช ความหวังใหม่ 30
เขต 6 1 นายพรชัย เพื่อไทย 41,767
10 นายนาคินทร์ ประชาธิปัตย์ 4,859
16 นายไตรเทพ ภูมิใจไทย 39,799
34 นายชัยพิบูล ความหวังใหม่ 30
36 นายไตรสิทธิ์ พลังคนกีฬา 61
เขต 7 1 นายหนูแดง เพื่อไทย 46,726
10 นายภุชงค์ ประชาธิปัตย์ 6,402
16 นายประกิจ ภูมิใจไทย 32,331
เขต 8 1 นายขจรธน เพื่อไทย 27,413
2 นายสมนึก ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน 18,557
7 นายเดช รักประชาธรรม 62
10 นายสันติ ประชาธิปัตย์ 4,126
16 นายรุ่งโรจน์ ภูมิใจไทย 30,045
เขต 9 1 นายจำรัส เพื่อไทย 25,585
10 นายภูมิสิทธิ์ ประชาธิปัตย์ 15,667
16 นายจักรกฤษณ์ ภูมิใจไทย 35,222
34 นายอธิวัฒน์ ความหวังใหม่ 126

รายงานผลการเลือกตั้ง สส บุรีรัมย์ จำวน 9 เขต เวลา 18.15 น.
เขต จำนวนหน่วยรวม จำนวนผู้มีสิทธิ์ จำนวนหน่วยเลือกตั้ง
1 224 122,998 224
2 240 121,492 240
3 277 128,765 277
4 271 131,187 271
5 240 124,317 239
6 283 126,491 283
7 264 125,196 264
8 224 123,296 224
9 233 123,890 233


การเลือกตั้ง สส.จังหวัดบุรีรัมย์ (แบบพรรคการเมือง) ณ เวลา 20.30 น.
หมายเลข 1 พรรคเพื่อไทย 314,292
หมายเลข 2 พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน 12,985
หมายเลข 3 พรรคประชาธิปไตยใหม่ 2,215
หมายเลข 5 พรรครักประเทศไทย 10,377
หมายเลข 6 พรรคพลังชน 1,137
หมายเลข 10 พรรคประชาธิปัตย์ 112,170
หมายเลข 12 พรรครักสันติ 2,411
หมายเลข 16 พรรคภูมิใจไทย 217,585
หมายเลข 21 พรรคชาติไทยพัฒนา 7,008
หมายเลข 36 พรรคพลังคนกีฬา 3,871
ความคิดเห็นที่ 10:
โดย : อรพรรณ / สวท.บุรีรัมย์

03/07/2554 21:46:13
IP: 180.183.247.84
  เนวิน พ่าย ไม่ยกจังหวัดบุรีรัมย์ พรชัย-หนูแดง”เพื่อไทย เขี่ย “ไตรเทพ-ประกิจ” ภูมิใจไทย สอบตก 2

เลือก ส.ส.บุรีรัมย์ 9 เขต 9 คน ภูมิใจไทย กวาด 7 เพื่อไทย เข้า 2 “พรชัย-หนูแดง” ฝ่าด่านอรหันต์ “เนวิน” สำเร็จ ขณะที่ "ไตรเทพ - ประกิจ" สอบตก คอการเมืองเมืองบุรีรัมย์ จับกลุ่มนั่งวิพากษ์การเมืองหลังเลือกตั้ง หลายเสียงอยากให้ยอมรับผลการลงคะแนนเลือกผู้แทน ชี้ควรให้โอกาส "ยิ่งลักษณ์" นั่งนายกฯ
                ผู้สื่อข่าวรายงานจากจังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 3 ก.ค.54 ถึงผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(ส.ส.) จังหวัดบุรีรัมย์ ทั้ง 9 เขตเลือกตั้ง อย่างไม่เป็นทางการ
                โดยเขตเลือกตั้งที่ 1 อันดับ 1 นายสนอง เทพอักษรณรงค์ หมายเลข 16 พรรคภูมิใจไทย ได้ 46,825 คะแนน อันดับ 2 พ.ต.ท.กิตติฤทธิ์ พูลสวัสดิ์ หมายเลข 1 พรรคเพื่อไทย ได้ 21,686 คะแนน และอันดับ 3 นายนภดล อังคสุภณ หมายเลข 10 พรรคประชาธิปัตย์ ได้ 10,106 คะแนน
                เขตเลือกตั้งที่ 2 อันดับ 1 นายรังสิกร ทิมาตฤกะ พรรคภูมิใจไทย หมายเลข 16 ได้ 34,774 คะแนน อันดับ 2 นายสุรศักดิ์ นาคดี หมายเลข  2 พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน ได้ 20,197 คะแนน อันดับ 3  ดร.กฤช อุปจันแพงวงศ์ หมายเลข 1 พรรคเพื่อไทย  ได้ 20,424 คะแนน และอันดับ 4 นายธีรวุฒิ ทับทิมหิน หมายเลข  10  พรรคประชาธิปัตย์  ได้ 2,977 คะแนน
       เขตเลือกตั้งที่ 3 อันดับ 1 นายโสภณ ซารัมย์ พรรคภูมิใจไทย หมายเลข 16 ได้ 43,664 คะแนน  อันดับ 2 นายอาทิตย์ ยุทธเสรี หมายเลข 1 พรรคเพื่อไทย ได้ 32,467 คะแนน อันดับ 3 นายมนูญ มนูขจร หมายเลข 10  พรรคประชาธิปัตย์ ได้ 5,423 คะแนน อันดับ 4 นายวุฒิพงษ์ เหลืองอุดมชัย หมายเลข 21 พรรคชาติไทยพัฒนา ได้ 93 คะแนน และอันดับ 5 นายโตเกียว ศรีบาล หมายเลข 14 พรรคกิจสังคม ได้ 100 คะแนน     
       เขตเลือกตั้งที่ 4 อันดับ 1 นางอารีญาภรณ์ ซารัมย์ หมายเลข 16 พรรคภูมิใจไทย  ได้ 50,788 คะแนน อันดับ 2 นายสราวุฒิ แหวนมุกข์ หมายเลข 1 พรรคเพื่อไทย ได้ 28,251 คะแนน  อันดับ 3 นายนพรัตน์ ฉิมรัมย์ หมายเลข 10 พรรคประชาธิปัตย์ ได้ 4,771 คะแนน และ อันดับ 4 ปริวัชร มณีเติม หมายเลข 21 พรรคชาติไทยพัฒนา  ได้ 109 คะแนน    
       เขตเลือกตั้งที่ 5 อันดับ 1 นายมนต์ไชย ชาติวัฒนศิริ หมายเลข 16  พรรคภูมิใจไทย  ได้ 34,837 คะแนน อันดับ 2 พ.ต.อ.อุดร ชาญนุวงศ์ หมายเลข 1 พรรคเพื่อไทย  ได้ 25,154 คะแนน อันดับ 3 นายสุประดิษฐ์ แสนทวีสุข หมายเลข 10 พรรคประชาธิปัตย์  ได้ 5,955 คะแนน อันดับ 4 นายพรพิพัฒน์ หลอมประโคน หมายเลข  9 พรรคพลังมวลชน ได้ 240  คะแนน และ อันดับ 5 นายวีรชัช สายดวง หมายเลข 34 พรรคความหวังใหม่  ได้ 30 คะแนน    
       เขตเลือกตั้งที่ 6  อันดับ 1นายพรชัย ศรีสุริยันโยธิน หมายเลข 1 พรรคเพื่อไทย  ได้ 41,767 คะแนน อันดับ 2 นายไตรเทพ งามกมล หมายเลข 16 พรรคภูมิใจไทย  ได้ 39,799 คะแนน อันดับ 3 นายนาคินทร์ ปิ่นศิริ หมายเลข 10 พรรคประชาธิปัตย์  ได้ 4,859 คะแนน อันดับ 4 นายไตรสิทธิ์ เตียประสิทธิ์ หมายเลข 36 พรรคพลังคนกีฬา  ได้ 61 คะแนน อันดับ 5 นายชัยพิบูล ไชยชาติ หมายเลข 34 พรรคความหวังใหม่  ได้ 30 คะแนน
       เขตเลือกตั้งที่ 7 อันดับ 1นายหนูแดง วรรณกางซ้าย หมายเลข 1 พรรคเพื่อไทย ได้ 43,656 คะแนน อันดับ 2 นายประกิจ พลเดช หมายเลข 16 พรรคภูมิใจไทย ได้ 31,404 คะแนน และ อันดับ 3 นายภุชงค์ เลาหศิริวงศ์ หมายเลข 10 พรรคประชาธิปัตย์  ได้ 5,805 คะแนน    
       เขตเลือกตั้งที่ 8 อันดับ 1นายรุ่งโรจน์ ทองศรี หมายเลข 16 พรรคภูมิใจไทย ได้ 30,045 คะแนน, อันดับ 2 นายขจรธน จุดโต หมายเลข 1 พรรคเพื่อไทย ได้ 27,413 คะแนน อันดับ 3 นายสมนึก เฮงวาณิชย์ หมายเลข 2 พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน ได้ 18,557 คะแนน  อันดับ 4 นายสันติ โรจน์สุกิจ หมายเลข 10 พรรคประชาธิปัตย์ ได้ 4,126 คะแนน  และ อันดับ 5 นายเดช แผนกระโทก หมายเลข 7 พรรคประชาธรรม ได้ 62 คะแนน      
       เขตเลือกตั้งที่ 9 อันดับ 1นายจักรกฤษณ์ ทองศรี หมายเลข 16 พรรคภูมิใจไทย ได้ 35,222 คะแนน อันดับ 2 นายจำรัส เวียงสงค์ หมายเลข 1 พรรคเพื่อไทย ได้ 25,585 คะแนน อันดับ 3 นายภูมิสิทธิ์ มาประจง หมายเลข 10 พรรคประชาธิปัตย์ ได้ 15,667 คะแนน และ อันดับ 4 นายอธิวัฒน์ บุญชาติ หมายเลข 34 พรรคความหวังใหม่ ได้ 126 คะแนน
                ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากผลการเลือกตั้ง ส.ส.บุรีรัมย์ ทั้ง 9 เขต ปรากฏว่า พรรคภูมิใจไทย ไม่สามารถกวาด ส.ส.ยกจังหวัดทั้ง 9 คน ได้ตามที่นายเนวิน ชิดชอบ แกนนำพรรคภูมิใจไทย ตั้งความหวังไว้  เลือกตั้งคราวนี้ได้ ส.ส. 7 คน เป็นอดีต ส.ส. 6 คน ได้แก่ นายสนอง เทพอักษรณรงค์ , นายรังสิกร ทิมาตฤกะ, นายโสภณ ซารัมย์, นายมนต์ไชย ชาติวัฒนศิริ, นายรุ่งโรจน์ ทองศรี และนายจักรกฤษณ์ ทองศรี ส่วนผู้สมัครหน้าใหม่  1 คน คือ นางอารีญาภรณ์ ซารัมย์ ภรรยานายโสภณ ซารัมย์ ที่นายเนวิน ชิดชอบ และนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ สองพี่น้อง อดีตแกนนำพรรคภูมิใจไทย ที่ถูกตัดสิทธิทางการเมือง 5 ปี เป็นผู้คัดเลือกลงสมัครครั้งนี้
                ส่วนอีก 2 ที่นั่ง เป็นของพรรคเพื่อไทย คือนายพรชัย ศรีสุริยันโยธิน กับนายหนูแดง วรรณกางซ้าย ที่ประกาศก่อนหน้านี้ว่า หากจะเป็น ส.ส.ต้องเข้าอันดับที่ 1 ของเขต และสมความตั้งใจ ปล่อยให้นายไตรเทพ งามกมล และประกิจ พลเดช จากพรรคภูมิใจไทย สอบตกทั้งคู่
                ขณะเดียวกัน ยังมีอดีต ส.ส.บุรีรัมย์ ที่สอบตกจากการเลือกตั้งครั้งนี้ อีก 5 คน ได้แก่ นายสุรศักดิ์ นาคดี , นายสมนึก เฮงวาณิชย์ จากพรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน, นายขจรธน จุดโต, นายจำรัส เวียงสงค์  จากพรรคเพื่อไทย  และนายวุฒิพงษ์ เหลืองอุดมชัย จากพรรคชาติไทยพัฒนา
                อย่างไรก็ตาม หลังเลือกตั้งที่บริเวณด้านหน้าสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งมีการประกาศผลคะแนนการเลือกตั้ง ส.ส.บุรีรัมย์ ทั้ง 9 เขต ปรากฏว่ามีชาวบ้านจำนวนมากเดินทางมาตรวจดูผลคะแนนการเลือกตั้ง พร้อมกับนั่งจับกลุ่มวิพากษ์วิจารณ์การเมือง
                ส่วนใหญ่เห็นว่าหลังจากการเลือกตั้งเสร็จแล้ว การเมืองหลังเลือกตั้งว่าจะเป็นอย่างไร พรรคไหนจะได้เป็นแกนนำจัดตั้งและใครจะได้นั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรี และยังมีการโต้เถียงในกลุ่มว่าพรรคการเมืองที่พ่ายแพ้การเลือกตั้งจะไม่ยอมรับในมติของประชาชน เนื่องจากเห็นได้ชัดเจนแล้วว่า ประชาชนส่วนใหญ่ให้การไว้วางใจกับพรรคเพื่อไทย และถกเถียงกันว่านางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เหมาะสมหรือไม่กับการเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของไทย แต่ส่วนใหญ่เห็นว่าควรให้โอกาส
  ...........................................
                        สุรชัย    พิรักษา  / พิกุล / บุรีรัมย์ / 3 ก.ค. 54

ความคิดเห็นที่ 11:
โดย : asmirm5ycuu1

22/07/2559 21:30:09
IP: 46.161.9.24
  http://buy-celebrex.review/ - buy celebrex online http://buy-azithromycin.kim/ - azithromycin http://nexiumonline.date/ - discount nexium
ความคิดเห็นที่ 12:
โดย : asmirm0xvtm8

04/08/2559 08:36:22
IP: 46.161.9.24
  http://buysildenafil.gdn/ - sildenafil http://buy-motilium.link/ - site here http://amantadine.trade/ - amantadine 100mg http://buy-clarinex.top/ - clarinex syrup http://cost-of-viagra.webcam/ - viagra http://prednisone20mg.science/ - sterapred ds http://genericsingulair.bid/ - singulair 4mg
ความคิดเห็นที่ 13:
โดย : ChristaHox

25/12/2559 20:06:28
IP: 46.161.9.24
  <a href=http://buyelocon.club/>buy elocon</a> <a href=http://lasix-medication.science/>lasix</a> <a href=http://buybaclofen10.top/>baclofen</a> <a href=http://chlomid.gdn/>generic clomid</a> <a href=http://generic-for-lipitor.science/>lipitor</a>
 
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ถ้อยคำที่สุภาพ สร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม)
รายละเอียด*
โดย*
E-mail
แทรกลิงค์ URL แทรกรูป ย่อหน้า ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา   

คลิกที่รูป เพื่อแทรกรูปลงในข้อความ