1     2     3     4  
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 บริการข้อมูลข่าวสาร ด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัย สู่ประชาคมอาเซียน ...... สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 เลขที่ 145 ถนนแจ้งสนิท ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร. 0 4531 2116 โทรสาร. 0 4528 1880 E-mail : region2ubon@gmail.com website : http://region2.prd.go.th
ข่าวเด่นอีสานใต้
การเฝ้าระวังและป้องกันการติดเชื้อโรคอีโบลา ประจำเดือน มกราคม 2558 (30/01/2558)
สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในจังหวัดศรีสะเกษประจำเดือน มกราคม 2558 (30/01/2558)
สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ในจังหวัดศรีสะเกษ ประจำเดือน มกราคม 2558 (30/01/2558)
อ่านทั้งหมด     
ข่าวท้องถิ่น
ข่าวเสียง สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ จังหวัดอุบลราชธานี ใช้สื่อวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ เป็นตัวกลางรับฟังความคิดเห็นการปฏิรูปประเทศไทย เริ่ม 2 กุมภาพันธ์ นี้ (01/02/2558)
ผู้ผลิตน้ำหมักชีวภาพเพื่อการค้าหรือจำหน่าย เข้าข่ายต้องได้รับใบอนุญาตจากสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามข้อบังคับควบคุมก่อน เพื่อความปลอดภัย (01/02/2558)
บุรีรัมย์แล้งหนักสระน้ำกลางแห้งกระทบชาวบ้านร่วม 100 ครัวเรือนไม่สามารถปลูกผักเป็นอาชีพเสริมได้ (01/02/2558)
อ่านทั้งหมด     
การจัดอบรมหลักสูตร "ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์"
ตารางการอบรมหลักสูตร "ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์" ระดับสูง (ฉบับแก้ไข เนื่องจากเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดฝึกอบรม) (28/11/2557)
ตารางการอบรมหลักสูตร "ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์" ระดับกลาง (04/11/2557)
ตารางการอบรมหลักสูตร "ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์" ระดับสูง (04/11/2557)
คำชี้แจง และแผนการจัดอบรมฯ (04/11/2557)
ใบสมัครอบรมผู้ประกาศ ระดับกลาง ปี 2557 (04/11/2557)
อ่านทั้งหมด     

สถานการณ์ภัยพิบัติอีสานใต้
พยากรณ์อากาศ ประจำวันเสาร์ที่ 31 มกราคม 2558 ภาค 12.00 น. (31/01/2558)
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 30 มกราคม 2558 (30/01/2558)
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 29 มกราคม 2558 (29/01/2558)
อ่านทั้งหมด     
ข่าวประกวดราคา
โรงเรียนบ้านโคกกลางประกวดราคา (31/01/2558)
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างศูนย์กีฬา (31/01/2558)
วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทาสอบราคา (31/01/2558)
อ่านทั้งหมด     
ข่าวรับสมัคร
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานคุมประพฤติ และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ในวันที่ 28 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 (29/01/2558)
สำนักงานอัยการจังหวัดอุบลราชธานี จะจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 (29/01/2558)
โรงเรียนยโสธรพิทยาคมรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2558 (25/01/2558)
อ่านทั้งหมด     
    1     2  
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ สปข.2
สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๒ เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตร "ผู้ประกาศฯ" (29/08/2557)
แจ้งประชาสัมพันธ์ความไม่สะดวกในการเติมก๊าซ NGV ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ (26/08/2557)
ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ฮอลล์ ๗ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี (26/08/2557)
ข่าวการจัดกิจกรรมสัปดาห์อาเซียน สปข.2 (04/07/2557)
ผลการประกวดหมอลำซิ่งสมานฉันท์ (04/07/2557)
อ่านทั้งหมด     
ศูนย์ข่าว IOC สปข.2
สรุปข่าวประจำวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 (19/11/2557)
ความหมายของคำว่า CSR (03/09/2557)
การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (10/03/2557)
โครงการรับจำนำข้าว (22/01/2557)
โครงการรับจำนำข้าว (22/01/2557)
อ่านทั้งหมด     
ข่าวเด่นอีสานใต้(ข่าวเสียง)
ข่าวเด่นอีสานใต้ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ประจำวันที่ 31 มกราคม 2558 เวลา 18.00 น. (31/01/2558)
ข่าวเด่นอีสานใต้ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ประจำวันที่ 30 มกราคม 2558 เวลา 18.00 น. (30/01/2558)
ข่าวเด่นอีสานใต้ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ประจำวันที่ 29 มกราคม 2558 เวลา 18.00 น. (29/01/2558)
ข่าวเด่นอีสานใต้ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ประจำวันที่ 28 มกราคม 2558 เวลา 18.00 น. (28/01/2558)
ข่าวเด่นอีสานใต้ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ประจำวันที่ 27 มกราคม 2558 เวลา 18.00 น. (27/01/2558)
อ่านทั้งหมด     
ภาพกิจกรรม สปข.2
  ประมวลภาพการจัดกิจกรรมสื่อมวลชนและเครือข่ายต่างประเทศสัญจร ตามโครงการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ประเทศไทย ปี 2558 ระหว่างวันที่ 26-30 มกราคม 2558 ณ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดสกลนคร และจังหวัดมุกดาหาร (29/01/2558)
  วันนี้ (27 ม.ค 58) โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช นำคณะครูจากโรงเรียนก๊วกฮอก ประเทศเวียดนาม จำนวน 17 คน เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการภาพอาเซียน 3 มิติ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 (27/01/2558)
  วันนี้ (27 ม.ค 57) เวลา 07.00 น. นางรัชวัลค์ สืบแย้ม ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 พร้อมข้าราชการในสังกัด ร่วมกิจกรรมสภากาแฟจังหวัดอุบลราชธานี ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 7 อุบลราชธานี โดยมีหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน จำนวน 5 หน่วยร่วมเป็นเจ้าภาพ (27/01/2558)
  เมื่อวันที่ 26 ม.ค. 2558 นางรัชวัลค์ สืบแย้ม ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ให้การต้อนรับคณะสื่อมวลชนและเครือข่ายต่างประเทศ จาก สปป.ลาว กัมพูชา จีน เวียดนาม และประเทศไทย ที่เข้าร่วมกิจกรรม "สื่อมวลชนต่างประเทศสัญจร" (26/01/2558)
  นางรัชวัลค์ สืบแย้ม ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 พร้อมด้วยข้าราชการ เข้าร่วมงานวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 18 มกราคม 2558 (18/01/2558)
อ่านทั้งหมด     
วีดีโอ สปข.2
  สรุปผลงานเด่น สปข.2 เดือน ธันวาคม 2557 (16/01/2558)
  การแสดงของ สทท.อบ. ในงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ 2558 (16/01/2558)
  สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 จัดเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ 2558 (16/01/2558)
  22-24 ธันวาคม 2557 สปข.2 จัดอบรมหลักสูตรผู้ประกาศฯ ระดับสูง ประจำปี 2557 (24/12/2557)
  ข่าวจาก NBT อุบลฯ โครงการ สปข.2 มอบไออุ่นจากใจต้านภัยหนาว ปีที่ 4 (22/12/2557)
อ่านทั้งหมด     
ติดตามรับชมและรับฟัง ทีวี วิทยุออนไลน์ ได้ที่นี่


ฉบับที่ 172 เดือน ธันวาคม 2557
ดูทั้งหมด
 
« กุมภาพันธ์ 2558 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
ดูปฏิทินทั้งหมด
 

 

 
 
 
 
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
Number of Today 18 คน
Number of Yesterday 57 คน
Number of Lastmonth 18 คน
Total 198,362 คน