1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11  
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 บริการข้อมูลข่าวสาร ด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัย สู่ประชาคมอาเซียน ...... สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 เลขที่ 145 ถนนแจ้งสนิท ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร. 0 4531 2116 โทรสาร. 0 4528 1880 E-mail : region2ubon@gmail.com website : http://region2.prd.go.th
ข่าวเด่นอีสานใต้
จังหวัดศรีสะเกษ ประชุมเตรียมความพร้อมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 (26/11/2557)
จังหวัดศรีสะเกษ มอบโล่เชิดชูเกียรติกัลยาณมิตร ป.ป.ช.จังหวัดศรีสะเกษ (25/11/2557)
อุบลราชธานี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดพระวิหาร ประเทศกัมพูชา พร้อมเสริมสร้างความสัมพันธ์ใน 4 ประเด็นหลักรวมทั้งการพัฒนาพื้นที่ช่องอานม้าเป็นด่านพรมแดนถาวรโดยเร็วและเร่งแก้ไขปัญหาการลักลอบตัดไม้พะยูงตามพื้นที่ชายแดน (25/11/2557)
อ่านทั้งหมด     
ข่าวท้องถิ่น
สคร.5 นครราชสีมา เตือน ดื่มสุราแก้หนาว อันตรายถึงตาย (27/11/2557)
  จังหวัดมุกดาหาร จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงมหาดไทย และนายอำเภอทุกอำเภอ พร้อมประชุมกรมการจังหวัด (27/11/2557)
จ.สุรินทร์ จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัดสุรินทร์ (27/11/2557)
อ่านทั้งหมด     
การจัดอบรมหลักสูตร "ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์"
ตารางการอบรมหลักสูตร "ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์" ระดับกลาง (04/11/2557)
ตารางการอบรมหลักสูตร "ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์" ระดับสูง (04/11/2557)
คำชี้แจง และแผนการจัดอบรมฯ (04/11/2557)
ใบสมัครอบรมผู้ประกาศ ระดับกลาง ปี 2557 (04/11/2557)
เสียงสปอตข่าวประชาสัมพันธ์จัดอบรมหลักสูตร "ผู้ประกาศ" (07/10/2557)
อ่านทั้งหมด     

สถานการณ์ภัยพิบัติอีสานใต้
พยากรณ์อากาศ ประจำวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 ภาค 07.00 น. (26/11/2557)
พยากรณ์อากาศ ประจำวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 ภาค 07.00 น. (25/11/2557)
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 24 พ.ย.57 เวลา 07.00 น. (24/11/2557)
อ่านทั้งหมด     
ข่าวประกวดราคา
จ.สุรินทร์ ประกวดราคาจ้างโครงการขุดลอกลำพลับพลาช่วงตานบ หมู่ที่ 4 บ้านตานบ ตำบลทุ่งกุลา อำเภอ ท่าตูม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (27/11/2557)
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธ์สัตว์สุรินทร์ สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร (27/11/2557)
ยโสธรประกวดราคาจ้าง (27/11/2557)
อ่านทั้งหมด     
ข่าวรับสมัคร
ด้วยองค์การสหสากลวิทยาลัย หรือ United World Colleges (UWC) มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนไทย (27/11/2557)
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย (17/11/2557)
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์32 จังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 1 อัตรา (13/11/2557)
อ่านทั้งหมด     
    1     2  
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ สปข.2
สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๒ เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตร "ผู้ประกาศฯ" (29/08/2557)
แจ้งประชาสัมพันธ์ความไม่สะดวกในการเติมก๊าซ NGV ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ (26/08/2557)
ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ฮอลล์ ๗ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี (26/08/2557)
ข่าวการจัดกิจกรรมสัปดาห์อาเซียน สปข.2 (04/07/2557)
ผลการประกวดหมอลำซิ่งสมานฉันท์ (04/07/2557)
อ่านทั้งหมด     
ศูนย์ข่าว IOC สปข.2
สรุปข่าวประจำวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 (19/11/2557)
ความหมายของคำว่า CSR (03/09/2557)
การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (10/03/2557)
โครงการรับจำนำข้าว (22/01/2557)
โครงการรับจำนำข้าว (22/01/2557)
อ่านทั้งหมด     
ข่าวเด่นอีสานใต้(ข่าวเสียง)
ข่าวเด่นอีสานใต้ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 (26/11/2557)
ข่าวเด่นอีสานใต้ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 (25/11/2557)
ข่าวเด่นอีสานใต้ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 เวลา 18.00 น. (24/11/2557)
ข่าวเด่นอีสานใต้ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2557 (23/11/2557)
ข่าวเด่นอีสานใต้ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2557 (22/11/2557)
อ่านทั้งหมด     
ภาพกิจกรรม สปข.2
  นักเรียน โรงเรียนประสิทธิ์ศึกษาสงเคราะห์ ดูงานอาเซียน 3 มิติ สปข.2 (25/11/2557)
  สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดอุบลราชธานี ศาลเยาวชนและ ครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศาลเยาวชนและ ครอบครัวจังหวัดสุรินทร์ ศาลจังหวัดอุบลราชธานี ศูนย์ประสานงานสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดยโสธร... (21/11/2557)
  ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรพร้อมคณะ กองพลทหารราบที่ 6 กองกำลังสุรนารี จ.ร้อยเอ็ด สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดสุรินทร์ สมาคมสตรีมุกดาหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 3 บันทึกเทปถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (20/11/2557)
  เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ คณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน จ.อุบลราชธานี สมาคมช่างตัดเสื้ออุบลราชธานี บันทึกเทปถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา (20/11/2557)
  19 พ.ย. 57 - นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมคณะ, มหาวิทยาลัยนครพนม, โรงเรียนประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี, สำนักงานคดีปกครองอุบลราชธานี บันทึกเทปถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (19/11/2557)
อ่านทั้งหมด     
วีดีโอ สปข.2
  สปอต ค่านิยม 12 ประการ (25/11/2557)
  สปข.2จัดอบรมผู้ประกาศระดับกลาง2557 (22/11/2557)
  ผลงานเด่นประจำเดือนตุลาคม2557 (20/11/2557)
  นางรัชวัลค์ สืบแย้ม ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ตรวจเยี่ยม สทท.อบ., สวศ.อบ., สวท. ปชส. ทั้ง 9 จังหวัด อุบลฯ, ศรีสะเกษ, สุรินทร์, บุรีรัมย์,โสธร, ร้อยเอ็ด, มุกดาหาร, นครพนม, อำนจเจริญ (05/11/2557)
  สื่อต่างประเทศสัญจร (ภาษาจีน) (05/11/2557)
อ่านทั้งหมด     
ติดตามรับชมและรับฟัง ทีวี วิทยุออนไลน์ ได้ที่นี่


ฉบับที่ 170 เดือน ตุลาคม 2557
ดูทั้งหมด
 
« พฤศจิกายน 2557 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
ดูปฏิทินทั้งหมด
 

 

 
 
 
 
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
Number of Today 36 คน
Number of Yesterday 116 คน
Number of Lastmonth 2,747 คน
Total 192,662 คน