1     2  
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 บริการข้อมูลข่าวสาร ด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัย สู่ประชาคมอาเซียน ...... สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 เลขที่ 145 ถนนแจ้งสนิท ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร. 0 4531 2116 โทรสาร. 0 4528 1880 E-mail : region2ubon@gmail.com website : http://region2.prd.go.th
ข่าวเด่นอีสานใต้
สมาคมแม่บ้านมหาดไทย มอบทุนการศึกษา และรถจักรยาน 2 ล้อ แก่นักเรียนในถิ่นทุรกันดาร ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี (25/06/2559)
สมาคมแม่บ้านมหาดไทย จัดโครงการ แม่บ้านมหาดไทยสัญจร เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การทำงานและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกแม่บ้านมหาดไทยให้มากยิ่งขึ้น (25/06/2559)
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี จัดประชุมบุคลากร และคณะกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ในจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่ถูกต้อง (24/06/2559)
     
ข่าวท้องถิ่น
ปชช.เที่ยวชมสักการะพระรูปองค์ใหญ่ที่พุทธมณฑลวัดบ้านตาเสาบุรีรัมย์แห่งแรกแห่งเดียวในภาคอีสาน ปชช.นักท่องเที่ยว เดินทางมาเที่ยวชมสักการะ พระพุทธรูปยืนปางลีลา “สมเด็จพระพุทธสมณะโคดม บรมศาสดา” ขนาดใหญ่ประดิษฐาน ณ พุทธมณฑลสถาน วัดบ้านตาเสา อ.ห้วยราช จ.บุรีรัม (26/06/2559)
บุรีรัมย์ลุงวัย 55 พลิกผันจากชาวนาปั้นโอ่งซีเมนต์ขายรายได้เดือนละ 5-6 หมื่นหน้าฝนออเดอร์ล้นทำไม่ทัน ลุงวัย 55 ชาว อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ พลิกผันจากชาวนาที่ประสบปัญหาภัยธรรมชาติและราคาผลผลิตตกต่ำทำให้ขาดทุน จึงหันมาใช้ภูมิปัญญาทำอาชีพปั้นโอ่งซีเมนต์ขนาด 1, (26/06/2559)
  จังหวัดสุรินทร์ จัดเวทีสาธารณะเปิดรับฟังความคิดเห็นตลาดน้ำราชมงคลสุรินทร์ (26/06/2559)
     

สถานการณ์ภัยพิบัติอีสานใต้
พยากรณ์อากาศ ประจำวันที่ 20 มิถุนายน 2559 ภาค 07.00 น. (20/06/2559)
พยากรณ์อากาศ ประจำวันที่ 19 มิถุนายน 2559 เวลา 07.00 น. (19/06/2559)
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 14 มิถุนายน 2559 เวลา 07.00 น. (14/06/2559)
     
ข่าวประกวดราคา
บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด ประกวดราคาจ้างขนส่งถุงไปรษณีย์ เส้นทางสาย ที่ทำการไปรษณีย์ร้อยเอ็ด ถึง ที่ทำการไปรษณีย์ปทุมรัตต์ และที่ทำการรายทาง (26/06/2559)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านขว้างคลี หมู่ที่ 10 (24/06/2559)
จังหวัดนครพนม ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ (24/06/2559)
     
ข่าวรับสมัคร
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เชิญชวนนิสิต นักศึกษา สมัครเข้าร่วมการแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษระดับเยาวชน (22/06/2559)
สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยนครพนม เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วม "โครงการอบรมภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร" และ "โครงการอบรมภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร" (19/06/2559)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้นปีการศึกษา2559 (รอบสอง) (16/06/2559)
     
    1  
 
วารสารข่าว สปข.2
  วารสารข่าว สปข.2 ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 เดือนพฤษภาคม 2559
  SMART FARMER
  วารสารข่าว สปข.2 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ สปข.2
หลักเกณฑ์การประกวด Cover Dance ในงานสัปดาห์สิ่งแวดล้อมโลก 30 ปี สปข.2 รวมใจภักดิ์รักษ์สิ่งแวดล้อม (13/06/2559)
หลักเกณฑ์การประกวดสิ่งประเดิษฐ์ “ชุดแฟชั่น-เครื่งแต่งกายจากวัสดุเหลือใช้” ในงานสัปดาห์สิ่งแวดล้อมโลก “ 30 ปี สปข.2 รวมใจภักดิ์รักษ์สิ่งแวดล้อม” (13/06/2559)
ใบสมัคร หลักเกณฑ์การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งและหางเครื่อง ดาวรุ่งลูกทุ่งรวมใจภักดิ์รักษ์สิ่งแวดล้อม ศึกลูกทุ่งชิงแชมป์อีสานใต้ (10/06/2559)
หลักเกณฑ์การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งและหางเครื่อง ดาวรุ่งลูกทุ่งรวมใจภักดิ์รักษ์สิ่งแวดล้อม ศึกลูกทุ่งชิงแชมป์อีสานใต้ (10/06/2559)
  สมาคมจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับจังหวัดอุบลราชธานี อำนาจเจริญ และมุกดาหาร เตรียมจัดการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ สเตจที่ 1 The Princess Maha Chakri Sirindhorn’s cup tour of Thailand 2016 (14/03/2559)
     
ศูนย์ข่าว IOC สปข.2
ประเด็น IOC ประจำวันที่่ 21- 27 มิถุนายน 2559 (23/06/2559)
ประเด็น IOC 30 พฤษภาคม - 6 มิถุนายน 2559 (03/06/2559)
สปอต 6 ข้อทำได้ในการลงประชามติ 4 (27/05/2559)
สปอต 6 ข้อทำได้ในการลงประชามติ 3 (27/05/2559)
สปอต 6 ข้อทำได้ในการลงประชามติ 2 (27/05/2559)
     
ข่าวเด่นอีสานใต้ (เสียง)
ข่าวเด่นอีสานใต้ ประจำวันที่ 26 มิถุนายน 2559 เวลา 18.00 น. (26/06/2559)
ข่าวเด่นอีสานใต้ ประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2559 เวลา 18.00 น. (25/06/2559)
ข่าวเด่นอีสานใต้ ประจำวันที่ 24 มิถุนายน 2559 เวลา 18.00 น. (24/06/2559)
ข่าวเด่นอีสานใต้ ประจำวันที่ 23 มิถุนายน 2559 เวลา 18.00 น. (23/06/2559)
ข่าวเด่นอีสานใต้ ประจำวันที่ 22 มิถุนายน 2559 เวลา 18.00 น. (22/06/2559)
     
ภาพกิจกรรม สปข.2
  สปข.2 จัดกิจกรรม Big Cleaning Day (23/06/2559)
  สปข.2 ร่วมพิธีเปิดชมรม PRD TO BE NUMBER ONE (16/06/2559)
  สปข.2 เข้าร่วมกิจกรรมสภากาแฟ จังหวัดอุบลราชธานี (15/06/2559)
  สปข.2 สนองนโยบายกรมประชาสัมพันธ์โปร่งใส (10/06/2559)
  สปข.2 จัดกิจกรรม "ถนนปลอดภัย ไร้ขยะ" (09/06/2559)
  สปข.2 ทำบุญ ณ วัดป่าวิเวกธรรมาชาน์ (07/06/2559)
  สวท.อบ.ร่วมกับกลุ่มรวมใจไทยอุบลฯ จัดกิจกรรม "เยี่ยมยามถามข่าว" (03/06/2559)
     
วีดีโอ สปข.2
  งานเทศกาลดนตรีและวัฒนธรรมชายแดน ไทย-กัมพูชา ณ ตลาดการค้าชายแดนช่องจอม อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 โดย สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2
  พิธีเปิดงานเทศกาลดนตรีและวัฒนธรรมชายแดน ไทย-กัมพูชา
  การแสดง PRD TO BE NUMBER ONE EXERCISE สปข. 8
  การแสดง PRD TO BE NUMBER ONE EXERCISE สปข. 7
  การแสดง PRD TO BE NUMBER ONE EXERCISE สปข.6
  การแสดง PRD TO BE NUMBER ONE EXERCISE สปข.3
  การแสดง PRD TO BE NUMBER ONE EXERCISE สปข 1
     

 
 
นายดุสิต สิงห์คีรี
ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2


ฉบับที่ 189 เดือน พฤษภาคม 2559

more
 
« มิถุนายน 2559 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด
 

 

PRD Infographics วาทะนายกรัฐมนตรี
สมุดภาพ Infographics รัฐบาล นโยบายรัฐบาล
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน จัดซื้อจัดจ้างและราคากลาง สปข.2
การบริหารจัดการน้ำประเทศไทย

 
 
 
 
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
Number of Today 31 คน
Number of Yesterday 60 คน
Number of Lastmonth 2,788 คน
Total 24,779 คน