1     2     3     4  
การดำเนินโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำฯ อีสานใต้
ผู้ว่าราชการ จังหวัดอุบล ฯ ระบุ ประโยชน์จากแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน (02/12/2556)
รายงานพิเศษ ประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานี พอใจกับการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (24/11/2556)
ชาวอุบลราชธานี ร่วมแสดงความคิดเห็นที่หลากหลาย เพื่อบริหารจัดการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง จากการเปิดเวทีเวทีรับฟังความคิดเห็นเรื่องแผนแม่บทการบริหารจัดการน้ำ (24/11/2556)
ชาวอุบลส่วนใหญ่เห็นด้วย กับแผนแม่บทการบริหารจัดการน้ำ (23/11/2556)
สวท.อุบลราชธานี จัดเวที เสวนา การบริหารจัดการน้ำเขื่อนปากมูลและอาชีพลุ่มน้ำมูล ตามโครงการสร้างภาพลักษณ์เขื่อนสิรินธร (20/11/2556)
จังหวัดมุกดาหารเตรียมจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (๔๑ เวที แผนแม่บทการบริหารจัดการน้ำ) (17/11/2556)
ม.ราชภัฎสวนดุสิต เตรียมรับฟังความคิดเห็นชาวอุบล ต่อแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (16/11/2556)
จังหวัดอำนาจเจริญประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการระดับจังหวัด อำนาจเจริญ (13/11/2556)
จังหวัดอำนาจเจริญร่วมกับคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2556 (12/11/2556)
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดค่ายอาสาฟื้นฟูชุมชนประสบภัยน้ำท่วม ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2556 (09/11/2556)
จังหวัดอำนาจเจริญเตรียมจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นประชาชนชาวจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ (06/11/2556)
จ.สุรินทร์ จัดการประชุมระดับจังหวัด ครั้งที่ 1 การปฐมนิเทศโครงการศึกษาจัดทำแผนบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำ (05/11/2556)
จังหวัดร้อยเอ็ด จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (31/10/2556)
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 ร่วมประชุมจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำ (26/07/2556)
อ่านทั้งหมด     
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
Number of Today 51 คน
Number of Yesterday 61 คน
Number of Lastmonth 962 คน
Total 65,797 คน