1     2     3  
ข่าวประชาสัมพันธ์การสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป
จังหวัดมุกดาหาร ประชุมจัดงานสัปดาห์วันมาฆบูชาเพื่อส่งเสริมความสัมพันธไมตรีกับประเทศอาเซียนในมิติพระพุทธศาสนา ระหว่างไทย – ลาว (13/02/2558)
สปช.ยโสธร จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อการปฏิรูปประเทศ (12/02/2558)
จ.สุรินทร์ จัดมหกรรม OTOP ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ มอบความสุขสู่ประชาชน วันที่ 29 ม.ค.- 2 ก.พ.นี้ (25/01/2558)
จ.สุรินทร์ เร่งแก้ปัญหาเรื่องร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรม มีเรื่องร้องเรียนกว่า 1,000 เรื่อง (24/01/2558)
อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ ออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่เยี่ยมยามถามไถ่ได้ใจได้บุญหนุนความรักความสามัคคี (23/01/2558)
กรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญ สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ จัดเวทีประชาเสวนาหาทางออก “สานพลังประชาชนเพื่อปฏิรูปประเทศไทย” ครั้งที่ 2 (23/01/2558)
จังหวัดอุบลราชธานี เผยผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรม (23/01/2558)
รองแม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด (22/01/2558)
สปช.สุรินทร์ ขอเชิญชวนเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการร่างรัฐธรรมนูญและการปฏิรูปประเทศ (22/01/2558)
สภาปฏิรูปแห่งชาติ เชิญชวนเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการร่างรัฐธรรมนูญและการปฏิรูปประเทศ (22/01/2558)
กรรมาธิการยกร่าง รธน. เตรียมจัดเวทีเสวนาหาทางออก “สานพลังประชาชนเพื่อปฏิรูปประเทศไทย” ที่ จ.ร้อยเอ็ด 22 - 23 มกราคมนี้ (21/01/2558)
จ.อุบลราชธานี เตือนระวังการตรวจสัญชาติและทำหนังสือเดินทางแรงงานเพื่อนบ้าน (20/01/2558)
สภาปฏิรูปแห่งชาติ ขอเชิญชวนเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการร่างรัฐธรรมนูญและการปฏิรูปประเทศ (20/01/2558)
จ.สุรินทร์ จัดงาน “มหกรรม OTOP ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ มอบความสุขสู่ประชาชน” (20/01/2558)
กอ.รมน.จังหวัดสุรินทร์ จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ร่วมแสดงออกเพื่อสร้างสังคมคุณธรรมและเป็นแบบอย่างแก่ชุมชน (18/01/2558)
ปปส.ภาค 3 สัมมนาสื่อมวลชนจังหวัดสุรินทร์ ร่วมประชาสัมพันธ์การแก้ไขปัญหายาเสพติด (17/01/2558)
ปปส.ภาค 3 เดินหน้าสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ หวังเพิ่มช่องทางเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ปลูกจิตสำนึกให้เกิดขึ้นแก่ประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (16/01/2558)
ศรีสะเกษ เปิดเวทีความคิดปฏิรูปประเทศไทย ตามโครงการคนไทยหัวใจเดียวกัน (14/01/2558)
ธกส. สุรินทร์ เปิดให้เกษตรกรร่วมโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าว คาดว่ามีเกษตรกรร่วมกว่า 100,000 ราย (13/01/2558)
ปปส. ภาค 3 เชิญสื่อมวลชนสุรินทร์ทุกแขนงร่วมแสดงความคิดเห็นในการประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (12/01/2558)
อ่านทั้งหมด     

ฉบับที่ 2 วันที่ 15 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557

more