ร่วมประชุมกับอาจารย์โรงเรียนสุวรรณวารี (18/06/2561)
เปิดการอบรมสานเสวนาแนวทางการขับเคลื่อนพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคเกษตรและชนบทเพื่อนำแนวทางพระราชดำริ น้อมนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม (18/06/2561)
เขื่อนปากมูลเปิดประตูระบายผักตบชวา ครั้งที่ 5 (18/06/2561)
ร่วมเสวนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน OTOP บ้านโนนหินกอง (13/06/2561)
พบปะเยี่ยมเยียนชุมชนบ้านโนนจันทร์ ต.โนนกลาง อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี (13/06/2561)
กฟผ. นำแกนนำกลุ่มพัฒนาอาชีพเขื่อนสิรินธร ดูงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ จังหวัดสกลนคร (12/06/2561)
ตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าโครงการเขื่อนสิรินธรโมเดล (12/06/2561)
เขื่อนสิรินธร ปลูกป่าวันสิ่งแวดล้อมโลก (05/06/2561)
เขื่อนปากมูล ระบายผักตบชวาหน้าเขื่อน (04/06/2561)
กฟผ.ระบายผักตบชวาหน้าเขื่อนปากมูล (04/06/2561)
ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชน OTOP บ้านโนนหินกอง (04/06/2561)
เขื่อนสิรินธรประสานความร่วมมือกับชลประทานจังหวัดอุบลราชธานี สนับสนุนแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรกรรมชุมชน (04/06/2561)
ร่วมประชุมสัมมนาเชิงวิชาการโครงการชีววิถีฯ ระหว่าง กฟผ. และ สอส. (03/06/2561)
เขื่อนสิรินธรร่วมกิจกรรม "วิ่งสมาธิ วิสาขะ พุทธบูชา 2561" (29/05/2561)
ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประชุมและติดตามความก้าวหน้าโครงการฯ ธนาคารน้ำใต้ดินบ้านโนนสำราญ (28/05/2561)
กธอ-ฟ. ร่วมถ่ายทำรายการ "ชุมชน...ล้นสุข " กับโรงเรียนเพียงหลวง 12 ที่ได้รับรางวัลพระราชทานวันพืชมงคล (25/05/2561)
เขื่อนสิรินธรลงนามสัญญาจ้างสำนักประชาสัมพันธ์ เขต 2 (สปข.2) อุบลราชธานี (25/05/2561)
วิถีชุมชนเติบโตเข้มแข็งรอบเขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี (25/05/2561)
คณะผู้บริหาร กฟผ. ระดับ 11 ศึกษาดูงาน "โครงการเขื่อนสิรินธรโมเดล" (22/05/2561)
กธอ-ฟ. ร่วมรายการ " กฟผ.เขื่อนสิรินธรสัมพันธ์" กับโรงเรียนเพียงหลวง 12 ที่ได้รับรางวัลพระราชทานวันพืชมงคล (22/05/2561)
     
สปอตวิทยุประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์เขื่อนสิรินธร
สปอต 18 กองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร ปี 55 ตอน เกษตรกรชีววิถีเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยื่นดีเด่น ปี 54 (15/06/2555)
สปอต 17 กองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร ปี 55 ตอน บ้านโนนจิกชุมชนชีววิถีเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยื่น2 ปีซ้อน (15/06/2555)
สปอต 16 กองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร ตอน ชุมชนชีววิถีเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยื่น (16/01/2555)
สปอต 15 กองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร ตอน แข้ละกะเต่า (19/12/2554)
สปอต 14 กองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร ตอน สาวอีสานลืมบ้าน (12/12/2554)
สปอต 13 กองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร ตอน เขื่อนสร้างคุณภาพมากกว่าที่ท่านคิด (10/12/2554)
สปอต 12 กองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร ตอน หลอกถามประโยชน์จากเขื่อน (06/12/2554)
สปอต 11 กองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร ตอน ขอบคูณแม่น้ำมูล (10/06/2554)
สปอต 10 กองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร ตอน กองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร (03/12/2553)
สปอต 9 กองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร ตอน วิธีการประหยัดพลังงาน (01/12/2553)
     
สื่อประชาสัมพันธ์


ฉบับที่ 194 เดือน ตุลาคม 2559

ฉบับที่ 193 เดือน กันยายน 2559

more
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
Number of Today 70 คน
Number of Yesterday 61 คน
Number of Lastmonth 999 คน
Total 58,708 คน