มอบโรงสีข้าววิสาหกิจชุมชน “โรงสีชาวนาบ้านโคกเที่ยง” ต่อยอดต้นแบบชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (27/11/2560)
กฟผ จะปิดประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูล เริ่ม 19 พ.ย. นี้ (19/11/2560)
ต้อนรับคณะกรรมการโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ได้มาพักแรมที่เขื่อนสิรินธร ณ ห้องแก่งโดม ร้านอาหารเขื่อนสิรินธร (12/11/2560)
กฟผ. เขื่อนสิรินธร มอบอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อสาธารณประโยชน์ แก่ชุมชนบ้านนกเต็น หมู่ ๔ ตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี (25/09/2560)
กฟผ. เขื่อนสิรินธร จัดกิจกรรม "เยี่ยมน้องที่ห้องเรียน" ปี ๒๕๖๐ โรงเรียนบ้านดอนโด่ - โคกเลียบ ตำบลโนนกาหลง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี (25/09/2560)
กฟผ. เขื่อนสิรินธร นำความปรารถนาดีสู่ โรงเรียนชายแดน (21/09/2560)
กฟผ. เขื่อนสิรินธร ออกตั้งโรงทานและถวายปัจจัยทำบุญ ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีคณะสงฆ์อำเภอโขงเจียม (21/09/2560)
กฟผ. เขื่อนสิรินธร ลงพื้นที่เยี่ยมยาม การดำเนินงานของกลุ่มอาชีพ นายธวัชชัย ฝางคำ แกนนำกลุ่มผู้เรียกร้องค่าชดเชยฯ เขื่อนสิรินธร (20/09/2560)
กฟผ. เขื่อนสิรินธร ร่วมงานวันรัฐวิสาหกิจไทย จังหวัดอุบลราชธานี (20/09/2560)
กฟผ. ปั้น"โรงไฟฟ้าชีวมวลประชารัฐวิสาหกิจ" นำร่องโรงแรก 10 เมกะวัตต์ ในพื้นที่ภาคอีสาน จ่ายไฟเข้าระบบปี 2563 (14/09/2560)
กฟผ. เขื่อนสิรินธร ร่วมการประชุมสำนักงานประสานงานปราบปรามยาเสพติดชายแดน (BLO) ไทย – ลาว ครั้งที่ ๗ (13/09/2560)
กฟผ. เขื่อนสิรินธร ลงพื้นที่ประชุมสานเสวนาดำเนินการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน บ้านสุขสำราญ ตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี (12/09/2560)
กฟผ. เขื่อนสิรินธร รับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ ๔ วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) (11/09/2560)
กฟผ. เขื่อนสิรินธร ต้อนรับคณะผู้บริหาร – เจ้าหน้าที่ สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๒ อุบลราชธานี (สปข.๒) (08/09/2560)
กฟผ. เขื่อนสิรินธร ให้สัมภาษณ์ นักข่าว NBT WORLD (07/09/2560)
กฟผ. เขื่อนสิรินธร ต้อนรับ นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษ ระหว่าง ทีมอาวุโสเครือข่าย กฟผ. เขื่อนสิรินธร และทีมอาวุโส VIP.อุบลราชธานี (07/09/2560)
กฟผ. เขื่อนสิรินธร ต้อนรับคณะผู้บริหาร-เจ้าหน้าที่สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๒ อุบลราชธานี (สปข.๒) และภาคีเครือข่ายสื่อมวลชน จาก ๙ จังหวัด ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (07/09/2560)
กฟผ. เขื่อนสิรินธร มอบน้ำดื่มให้แก่ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษกฟผ. เขื่อนสิรินธร มอบน้ำดื่มให้แก่ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ (06/09/2560)
กฟผ. ยืนยัน รายงาน EHIA โครงการเทพา ทำทุกอย่างตามขั้นตอนกฎหมาย (30/08/2560)
กฟผ.เขื่อนสิรินธร ร่วมประชุมคณะทำงานโครงการชีววิถีฯ จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ และอบรมโครงการชีววิถีฯ ณ วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ (21/08/2560)
     
สปอตวิทยุประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์เขื่อนสิรินธร
สปอต 18 กองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร ปี 55 ตอน เกษตรกรชีววิถีเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยื่นดีเด่น ปี 54 (15/06/2555)
สปอต 17 กองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร ปี 55 ตอน บ้านโนนจิกชุมชนชีววิถีเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยื่น2 ปีซ้อน (15/06/2555)
สปอต 16 กองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร ตอน ชุมชนชีววิถีเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยื่น (16/01/2555)
สปอต 15 กองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร ตอน แข้ละกะเต่า (19/12/2554)
สปอต 14 กองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร ตอน สาวอีสานลืมบ้าน (12/12/2554)
สปอต 13 กองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร ตอน เขื่อนสร้างคุณภาพมากกว่าที่ท่านคิด (10/12/2554)
สปอต 12 กองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร ตอน หลอกถามประโยชน์จากเขื่อน (06/12/2554)
สปอต 11 กองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร ตอน ขอบคูณแม่น้ำมูล (10/06/2554)
สปอต 10 กองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร ตอน กองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร (03/12/2553)
สปอต 9 กองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร ตอน วิธีการประหยัดพลังงาน (01/12/2553)
     
สื่อประชาสัมพันธ์


ฉบับที่ 194 เดือน ตุลาคม 2559

ฉบับที่ 193 เดือน กันยายน 2559

more
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
Number of Today 4 คน
Number of Yesterday 31 คน
Number of Lastmonth 1,242 คน
Total 48,401 คน