SRD. เยี่ยมยามถามข่าวชาวแก่งสะพือ (18/04/2561)
SRD. ร่วมทำบุญผ้าป่าสามัคคีโรงเรียนบ้านห้วยแดง (12/04/2561)
SRD.ร่วมสนับสนุนจุดบริการประชาชน (11/04/2561)
ประชุมหารือชี้แจงการบริหารจัดการน้ำเขื่อนปากมูล สนับสนุนการท่องเที่ยวช่วงสงกรานต์แก่งสะพือ (08/04/2561)
มอบโรงสีข้าววิสาหกิจชุมชน “โรงสีชาวนาบ้านโคกเที่ยง” ต่อยอดต้นแบบชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (27/11/2560)
กฟผ จะปิดประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูล เริ่ม 19 พ.ย. นี้ (19/11/2560)
ต้อนรับคณะกรรมการโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ได้มาพักแรมที่เขื่อนสิรินธร ณ ห้องแก่งโดม ร้านอาหารเขื่อนสิรินธร (12/11/2560)
กฟผ. เขื่อนสิรินธร มอบอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อสาธารณประโยชน์ แก่ชุมชนบ้านนกเต็น หมู่ ๔ ตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี (25/09/2560)
กฟผ. เขื่อนสิรินธร จัดกิจกรรม "เยี่ยมน้องที่ห้องเรียน" ปี ๒๕๖๐ โรงเรียนบ้านดอนโด่ - โคกเลียบ ตำบลโนนกาหลง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี (25/09/2560)
กฟผ. เขื่อนสิรินธร นำความปรารถนาดีสู่ โรงเรียนชายแดน (21/09/2560)
กฟผ. เขื่อนสิรินธร ออกตั้งโรงทานและถวายปัจจัยทำบุญ ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีคณะสงฆ์อำเภอโขงเจียม (21/09/2560)
กฟผ. เขื่อนสิรินธร ลงพื้นที่เยี่ยมยาม การดำเนินงานของกลุ่มอาชีพ นายธวัชชัย ฝางคำ แกนนำกลุ่มผู้เรียกร้องค่าชดเชยฯ เขื่อนสิรินธร (20/09/2560)
กฟผ. เขื่อนสิรินธร ร่วมงานวันรัฐวิสาหกิจไทย จังหวัดอุบลราชธานี (20/09/2560)
กฟผ. ปั้น"โรงไฟฟ้าชีวมวลประชารัฐวิสาหกิจ" นำร่องโรงแรก 10 เมกะวัตต์ ในพื้นที่ภาคอีสาน จ่ายไฟเข้าระบบปี 2563 (14/09/2560)
กฟผ. เขื่อนสิรินธร ร่วมการประชุมสำนักงานประสานงานปราบปรามยาเสพติดชายแดน (BLO) ไทย – ลาว ครั้งที่ ๗ (13/09/2560)
กฟผ. เขื่อนสิรินธร ลงพื้นที่ประชุมสานเสวนาดำเนินการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน บ้านสุขสำราญ ตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี (12/09/2560)
กฟผ. เขื่อนสิรินธร รับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ ๔ วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) (11/09/2560)
กฟผ. เขื่อนสิรินธร ต้อนรับคณะผู้บริหาร – เจ้าหน้าที่ สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๒ อุบลราชธานี (สปข.๒) (08/09/2560)
กฟผ. เขื่อนสิรินธร ให้สัมภาษณ์ นักข่าว NBT WORLD (07/09/2560)
กฟผ. เขื่อนสิรินธร ต้อนรับ นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษ ระหว่าง ทีมอาวุโสเครือข่าย กฟผ. เขื่อนสิรินธร และทีมอาวุโส VIP.อุบลราชธานี (07/09/2560)
     
สปอตวิทยุประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์เขื่อนสิรินธร
สปอต 18 กองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร ปี 55 ตอน เกษตรกรชีววิถีเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยื่นดีเด่น ปี 54 (15/06/2555)
สปอต 17 กองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร ปี 55 ตอน บ้านโนนจิกชุมชนชีววิถีเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยื่น2 ปีซ้อน (15/06/2555)
สปอต 16 กองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร ตอน ชุมชนชีววิถีเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยื่น (16/01/2555)
สปอต 15 กองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร ตอน แข้ละกะเต่า (19/12/2554)
สปอต 14 กองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร ตอน สาวอีสานลืมบ้าน (12/12/2554)
สปอต 13 กองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร ตอน เขื่อนสร้างคุณภาพมากกว่าที่ท่านคิด (10/12/2554)
สปอต 12 กองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร ตอน หลอกถามประโยชน์จากเขื่อน (06/12/2554)
สปอต 11 กองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร ตอน ขอบคูณแม่น้ำมูล (10/06/2554)
สปอต 10 กองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร ตอน กองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร (03/12/2553)
สปอต 9 กองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร ตอน วิธีการประหยัดพลังงาน (01/12/2553)
     
สื่อประชาสัมพันธ์


ฉบับที่ 194 เดือน ตุลาคม 2559

ฉบับที่ 193 เดือน กันยายน 2559

more
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
Number of Today 43 คน
Number of Yesterday 115 คน
Number of Lastmonth 1,280 คน
Total 54,396 คน