เขื่อนสิรินธรร่วมประชุมระดมความคิดเห็นเรื่องบูรณาการเขื่อนสิรินธรโมเดล (17/10/2561)
กฟผ. ปิดประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูล (13/10/2561)
เขื่อนสิรินธรนำผู้นำชุมชนเขื่อนปากมูลดูงานการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากผักตบชวา (11/10/2561)
เขื่อนสิรินธร นำผู้นำชุมชนเขื่อนปากมูลดูงานการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากผักตบชวา (11/10/2561)
เขื่อนสิรินธรบันทึกข้อตกลงขับเคลื่อนการส่งเสริมอาชีพกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงโค (09/10/2561)
เขื่อนสิรินธร บันทึกข้อตกลงขับเคลื่อนการส่งเสริมอาชีพกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงโค (09/10/2561)
เขื่อนสิรินธรประชุมพิจารณาการปิดประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูล (09/10/2561)
เขื่อนสิรินธรประชุมหารือความร่วมมือพัฒนาเกษตรอัจฉริยะ 1 ไร่ 1 ล้าน กับสถาบันวิจัยนิเทศศาสนคุณ (08/10/2561)
คณะวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธรดูงานสวนมะนาวชีววิถีฯ (06/10/2561)
เขื่อนสิรินธรนำกลุ่มเกษตรกรดูงานการเลี้ยงแพะ (06/10/2561)
เขื่อนสิรินธรจัดอบรมให้ความรู้เบื้องต้นการดูแลรักษาก้อนเห็ดนางฟ้า (05/10/2561)
เขื่อนสิรินธร ร่วมกับจิตอาสาส่งมอบบ้านแก่ผู้ยากไร้อำเภอสิรินธร (03/10/2561)
ตรวจเยี่ยมสอบถามข้อมูลการดำเนินการบำรุงรักษาและปลูกรักษาต้นพยุง (03/10/2561)
เขื่อนสิรินธรร่วมจิตอาสาส่งมอบบ้านแก่ผู้ยากไร้อำเภอสิรินธร (03/10/2561)
เขื่อนสิรินธรมอบ/ปล่อยกุ้งก้ามกรามลงแหล่งอนุรักษ์สัตว์น้ำอำเภอบุณฑริก (26/09/2561)
ทำปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกลับกอง จากผักตบชวา (25/09/2561)
อดีตผู้ว่าการ กฟผ. นำคณะฝ่ายบริหารงานวิจัยและพัฒนา (อจพ.) ดูงานสวนมะนาวชีววิถีฯ (24/09/2561)
กธอ-ฟ. นำคณะกรรมการฯ คนวพ. ดูงานโครงการเขื่อนสิรินธรโมเดล (23/09/2561)
เขื่อนสิรินธรปลูกดอกไม้แกลดิออลัสส่งเสริมการท่องเที่ยว (21/09/2561)
เขื่อนสิรินธรมอบก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้า ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอำเภอบุณฑริก (20/09/2561)
     
สปอตวิทยุประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์เขื่อนสิรินธร
สปอต 18 กองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร ปี 55 ตอน เกษตรกรชีววิถีเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยื่นดีเด่น ปี 54 (15/06/2555)
สปอต 17 กองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร ปี 55 ตอน บ้านโนนจิกชุมชนชีววิถีเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยื่น2 ปีซ้อน (15/06/2555)
สปอต 16 กองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร ตอน ชุมชนชีววิถีเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยื่น (16/01/2555)
สปอต 15 กองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร ตอน แข้ละกะเต่า (19/12/2554)
สปอต 14 กองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร ตอน สาวอีสานลืมบ้าน (12/12/2554)
สปอต 13 กองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร ตอน เขื่อนสร้างคุณภาพมากกว่าที่ท่านคิด (10/12/2554)
สปอต 12 กองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร ตอน หลอกถามประโยชน์จากเขื่อน (06/12/2554)
สปอต 11 กองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร ตอน ขอบคูณแม่น้ำมูล (10/06/2554)
สปอต 10 กองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร ตอน กองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร (03/12/2553)
สปอต 9 กองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร ตอน วิธีการประหยัดพลังงาน (01/12/2553)
     
สื่อประชาสัมพันธ์


32 ปี สปข.2 "สื่อประชารัฐ สู่ไทยนิยมยั่งยืน"

ฉบับที่ 194 เดือน ตุลาคม 2559

more
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
Number of Today 28 คน
Number of Yesterday 80 คน
Number of Lastmonth 1,292 คน
Total 64,348 คน