1     2  
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 บริการข้อมูลข่าวสาร ด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัย สู่ประชาคมอาเซียน ...... สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 เลขที่ 145 ถนนแจ้งสนิท ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร. 0 4531 2116 โทรสาร. 0 4528 1880 E-mail : region2ubon@gmail.com website : http://region2.prd.go.th
ข่าวเด่นอีสานใต้
อุบลราชธานี ปกครองจังหวัดอุบลราชธานี จัดอบรมสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาให้กับผู้ประกอบการและพัฒนาศักยภาพในการสืบสวนและปราบปรามคดีอาญา พนักงานฝ่ายปกครอง (17/08/2560)
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี มอบดอกไม้จันทน์เพื่อร่วมถวายในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 (17/08/2560)
อุบลราชธานี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) มอบดอกไม้จันทน์ ประกอบในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เพื่อแสดงความจงรักภักดี รัชกาลที่ 9 (16/08/2560)
     
ข่าวท้องถิ่น
  จังหวัดสุรินทร์นำหน่วยงานออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ตามโครงการสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม บริการประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ประจำเดือนพฤศจิกายน (22/11/2560)
จังหวัดยโสธร มอบใบประกาศตราสัญลักษณ์รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์และบริการจังหวัดยโสธร (22/11/2560)
ชาว อ.มหาชนะชัย ร่วมประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว "กินข้าวกินปลา เว่าจาประสาพี่น้องเกษตรอินทรีย์" (22/11/2560)
     
การจัดอบรมหลักสูตร "ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์"
ใบสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ของสำนักงาน กสทช. "ระดับสูง" (06/02/2560)
ใบสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ของสำนักงาน กสทช. "ระดับกลาง" (06/02/2560)
ใบสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ของสำนักงาน กสทช. "ระดับต้น" (08/11/2559)
     
ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงานภายนอก
อย. เตือน ผู้ผลิต นำเข้า จำหน่ายยา รีบต่อใบอนุญาตก่อนหมดอายุ (18/10/2560)
ยาจุดกันยุงเถื่อน อย. เตือน ระวังอันตราย (18/10/2560)
อย. เตือนอย่าซื้อยาผ่านเว็บไซต์ อันตายถึงชีวิต (18/10/2560)
เปิดศักราชใหม่ปีงบ 2561 อย. 4.0 สานพลังประชารัฐส่งเสริมภาคเอกชนผลิตยาฉีดแก้ปวดในไทย เพิ่มการเข้าถึงยาของผู้ป่วย สร้างรายได้จากการส่งออกในอนาคต (18/10/2560)
อย. เตือนอย่าหลงเชื่อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอ้างรักษาโรคเอดส์ (18/10/2560)
     

สถานการณ์ภัยพิบัติอีสานใต้
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2559 เวลา 12.00 น. (01/12/2559)
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 (09/11/2559)
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 26 ตุลาคม 2559 เวลา 07.00 น. (26/10/2559)
     
ข่าวประกวดราคา
สนง.กพ. รับสมัครสอบรับทุนรัฐบาล ประจำปี 2561 (21/11/2560)
ธนารักษ์พื้นที่ยโสธร ประกาศประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (21/11/2560)
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี จ้างที่ปรึกษาโครงการฯ (21/11/2560)
     
ข่าวรับสมัคร
โรงเรียนประสาทวิทยาคาร ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ โครงการทอดผ้าป่าการศึกษาสร้างโดมโรงเรียนประสาทศึกษาคาร กำหนดทอดผ้าป่าในวันที่ 19 สิงหาคม 2560 (03/08/2560)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา (03/08/2560)
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยบุรีรัมย์(โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 (03/08/2560)
     
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ สปข.2
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี (22/11/2560)
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี (07/11/2560)
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี (02/11/2560)
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี (02/11/2560)
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี (24/10/2560)
     
ศูนย์ข่าว IOC สปข.2
22 พฤศจิกายน 2560 อ้ายแคนบอกข่าว ตอน รัฐบาลกำหนดนโยบายท่องเที่ยวแห่งชาติ มีมติให้ปี 2561 เป็น “ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน และให้การท่องเที่ยวสามารถเติบโตควบคู่ไปกับการตามรอยพระบาทด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดความสมดุล (21/11/2560)
21 พฤศิจกายน 2560 อ้ายแคนบอกข่าว ตอนนายกรัฐมนตรี เปิดเผย ครม.ชุดใหม่ มีการปรับออกมากกว่าเข้า พร้อมย้ำ ครม.ต้องเร่งปราบทุจริต (20/11/2560)
20 พฤศิจกายน 2560 อ้ายแคนบอกข่าว ตอน รัฐบาลเป็นห่วงสื่อนำเสนอข่าวลดความเชื่อมั่นประเทศ ยืนยันสื่อไทยยังมีเสรีภาพ (19/11/2560)
19 พฤศจิกายน 2560 อ้ายแคนบอกข่าว ตอน รัฐบาลแจงเหตุเชิญตัวแกนนำชาวสวนยางเข้าค่ายทหาร ย้ำเพื่อพูดคุยทำความเข้าใจ แนะมีช่องทางยื่นข้อเรียกร้องในระดับพื้นที่ (19/11/2560)
18 พฤศจิกายน 2560 อ้ายแคนบอกข่าว ตอน นายกรัฐมนตรี เตรียมลงพื้นที่และประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ ที่จังหวัดปัตตานี และจังหวัดสงขลา ปลายเดือนนี้ (16/11/2560)
     
ข่าวเด่นอีสานใต้ (เสียง)
ข่าวเด่นอีสานใต้ ประจำวันที่ 5 ตุลาคม 2560 เวลา 18.00 น. (05/10/2560)
ข่าวเด่นอีสานใต้ ประจำวันที่ 4 ตุลาคม 2560 เวลา 18.00 น. (04/10/2560)
ข่าวเด่นอีสานใต้ ประจำวันที่ 3 ตุลาคม 2560 เวลา 18.00 น. (03/10/2560)
ข่าวเด่นอีสานใต้ ประจำวันที่ 2 ตุลาคม 2560 เวลา 18.00 น. (02/10/2560)
ข่าวเด่นอีสานใต้ ประจำวันที่ 1 ตุลาคม 2560 เวลา 18.00 น. (01/10/2560)
     

รอบรู้เรื่องแรงงานต่างด้าว
ขั้นตอนการดำเนินการอนุญาตทำงานคนต่างด้าวสัญชาตลาว เมียนมา และกัมพูชา ที่ไม่มีเอกสารแสดงตน (06/08/2560)
ตอนที่ 10 สารคดีแรงงานต่างด้าว ตอน รัฐบาลเลื่อนบังคับใช้ พรก แรงงานต่างด้าว ไปถึง 31 ธันวาคม 2560 (05/08/2560)
ตอนที่ 9 สารคดีแรงงานต่างด้าว ตอน การแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย (05/08/2560)
ตอนที่ 8 สารคดีแรงงานต่างด้าว ตอน การลงทะเบียนแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว 3 ระยะ (04/08/2560)
ตอนที่ 7 สารคดีแรงงานต่างด้าว ตอน การแบ่งประเภทแรงงานต่างด้าว พร้อมวิธีการลงทะเบียนแต่ละประเภท (04/08/2560)
ตอนที่ 6 สารคดีแรงงานต่างด้าว ตอน นายจ้างยืนคำขอใช้แรงงานต่างด้าวใช้เวลา 15 นาที (03/08/2560)
ตอนที่ 5 สารคดีแรงงานต่างด้าว ตอน ส่วนด่วนแรงงาน 1694 (03/08/2560)
     
ภาพกิจกรรม สปข.2
  สปข.2 จัดกิจกรรม HUG SPORTS DAY ครั้งที่ 3 (22/11/2560)
  PRD2 สื่อสาร สร้างสุข สู่ชุมชน ครั้งที่ 2 ณ วัดบ้านพันษี อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ (21/11/2560)
  สปข.2 จัดกิจกรรม HUG SPORTS DAY ครั้งที่ 2 (15/11/2560)
  สปข.2 ร่วมพิธีวันพระบิดาแห่งฝนหลวง (14/11/2560)
  สปข.2 จัดกิจกรรม PRD2 สื่อสาร สร้างสุข สู่ชุมชน ครั้งที่ 1 ณ นรข.เขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี (11/11/2560)
  สปข.2 ร่วมพิธีบวงสรวงและสดุดีวีรกรรมฯ (10/11/2560)
  สปข.2 จัดกิจกรรม Hug Sports Day (08/11/2560)
     
วีดีโอ สปข.2
  รายการ "สี่แยกข่าวกรมประชาสัมพันธ์" ประจำวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 สวท.ศรีสะเกษ แม่ข่าย ระดับเขต
  รายการ "สี่แยกข่าวกรมประชาสัมพันธ์" ประจำวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 สวท.อำนาจเจริญ แม่ข่าย ระดับเขต
  รายการ "สี่แยกข่าวกรมประชาสัมพันธ์" ประจำวันที่ 19 พฤศจิกายน 2560 สวท.มุกดาหาร แม่ข่าย ระดับเขต
  รายการ "สี่แยกข่าวกรมประชาสัมพันธ์" ประจำวันที่ 18 พฤศจิกายน 2560 สวท.ร้อยเอ็ด แม่ข่าย ระดับเขต
  รายการ "สี่แยกข่าวกรมประชาสัมพันธ์" ประจำวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 สวท.บุรีรัมย์ แม่ข่าย ระดับเขต
  รายการ "สี่แยกข่าวกรมประชาสัมพันธ์" ประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 สวท.ศรีสะเกษ แม่ข่าย ระดับประเทศ
  รายการ "สี่แยกข่าวกรมประชาสัมพันธ์" ประจำวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 สวท.มุกดาหาร แม่ข่าย ระดับเขต
     
ฉบับที่ 194 เดือน ตุลาคม 2559

     

ขนาด (กว้าง X สูง) 800 x 1150 พิกเซล จำนวน 14 หน้า
จัดทำโดย Geeranapon Siegunrawongid
Download File
ฉบับที่ 193 เดือน กันยายน 2559

     

ขนาด (กว้าง X สูง) 800 x 1150 พิกเซล จำนวน 18 หน้า
จัดทำโดย Geeranapon Siegunrawongid
Download File
ฉบับที่ 192 เดือน สิงหาคม 2559

     

ขนาด (กว้าง X สูง) 800 x 1150 พิกเซล จำนวน 20 หน้า
จัดทำโดย Geeranapon Siegunrawongid
Download File
ฉบับที่ 192 เดือน สิงหาคม 2559

     

ขนาด (กว้าง X สูง) 800 x 1150 พิกเซล จำนวน 0 หน้า
จัดทำโดย Geeranapon Siegunrawongid
Download File
ฉบับที่ 191 เดือน กรกฎาคม 2559

     

ขนาด (กว้าง X สูง) 800 x 1150 พิกเซล จำนวน 16 หน้า
จัดทำโดย Geeranapon Siegunrawongid
Download File
ฉบับที่ 190 เดือน มิถุนายน 2559

     

ขนาด (กว้าง X สูง) 800 x 1150 พิกเซล จำนวน 20 หน้า
จัดทำโดย Geeranapon Siegunrawongid
Download File
ฉบับที่ 189 เดือน พฤษภาคม 2559

     

ขนาด (กว้าง X สูง) 800 x 1150 พิกเซล จำนวน 20 หน้า
จัดทำโดย Geeranapon Siegunrawongid
Download File
ฉบับที่ 188 เดือน เมษายน 2559

     

ขนาด (กว้าง X สูง) 800 x 1150 พิกเซล จำนวน 22 หน้า
จัดทำโดย Geeranapon Siegunrawongid
Download File
ฉบับที่ 187 เดือน มีนาคม 2559

     

ขนาด (กว้าง X สูง) 800 x 1150 พิกเซล จำนวน 26 หน้า
จัดทำโดย Geeranapon Siegunrawongid
Download File
ฉบับที่ 186 เดือน กุมภาพันธ์ 2559

     

ขนาด (กว้าง X สูง) 800 x 1150 พิกเซล จำนวน 20 หน้า
จัดทำโดย Geeranapon Siegunrawongid
Download File
ฉบับที่ 185 เดือน มกราคม 2559

     

ขนาด (กว้าง X สูง) 800 x 1150 พิกเซล จำนวน 26 หน้า
จัดทำโดย Geeranapon Siegunrawongid
Download File
ฉบับที่ 184 เดือน ธันวาคม 2558

     

ขนาด (กว้าง X สูง) 800 x 1150 พิกเซล จำนวน 22 หน้า
จัดทำโดย Geeranapon Siegunrawongid
Download File
ฉบับที่ 183 เดือน พฤศจิกายน 2558

     

ขนาด (กว้าง X สูง) 800 x 1150 พิกเซล จำนวน 20 หน้า
จัดทำโดย Geeranapon Siegunrawongid
Download File
ฉบับที่ 182 เดือน ตุลาคม 2558

     

ขนาด (กว้าง X สูง) 800 x 1150 พิกเซล จำนวน 20 หน้า
จัดทำโดย Geeranapon Siegunrawongid
Download File
ฉบับที่ 181 เดือน กันยายน 2558

     

ขนาด (กว้าง X สูง) 800 x 1150 พิกเซล จำนวน 24 หน้า
จัดทำโดย Geeranapon Siegunrawongid
Download File
ฉบับที่ 180 เดือน สิงหาคม 2558

     

ขนาด (กว้าง X สูง) 800 x 1150 พิกเซล จำนวน 24 หน้า
จัดทำโดย Geeranapon Siegunrawongid
Download File
ฉบับที่ 179 เดือน กรกฎาคม 2558

     

ขนาด (กว้าง X สูง) 800 x 1150 พิกเซล จำนวน 24 หน้า
จัดทำโดย Geeranapon Siegunrawongid
Download File
ฉบับที่ 178 เดือน มิถุนายน 2558

     

ขนาด (กว้าง X สูง) 800 x 1150 พิกเซล จำนวน 22 หน้า
จัดทำโดย Geeranapon Siegunrawongid
Download File
ฉบับที่ 177 เดือน พฤษภาคม 2558

     

ขนาด (กว้าง X สูง) 800 x 1150 พิกเซล จำนวน 24 หน้า
จัดทำโดย Geeranapon Siegunrawongid
Download File
ฉบับที่ 176 เดือน เมษายน 2558

     

ขนาด (กว้าง X สูง) 800 x 1150 พิกเซล จำนวน 22 หน้า
จัดทำโดย Geeranapon Siegunrawongid
Download File
ฉบับที่ 175 เดือน มีนาคม 2558

     

ขนาด (กว้าง X สูง) 800 x 1150 พิกเซล จำนวน 22 หน้า
จัดทำโดย Geeranapon Siegunrawongid
Download File
ฉบับที่ 174 เดือน กุมภาพันธ์ 2558

     

ขนาด (กว้าง X สูง) 800 x 1150 พิกเซล จำนวน 18 หน้า
จัดทำโดย Geeranapon Siegunrawongid
Download File
ฉบับที่ 173 เดือน มกราคม 2558

     

ขนาด (กว้าง X สูง) 800 x 1150 พิกเซล จำนวน 24 หน้า
จัดทำโดย Geeranapon Siegunrawongid
Download File
ฉบับที่ 172 เดือน ธันวาคม 2557

     

ขนาด (กว้าง X สูง) 800 x 1150 พิกเซล จำนวน 28 หน้า
จัดทำโดย Geeranapon Siegunrawongid
Download File
ฉบับที่ 171 เดือน พฤศจิกายน 2557

     

ขนาด (กว้าง X สูง) 800 x 1150 พิกเซล จำนวน 20 หน้า
จัดทำโดย Geeranapon Siegunrawongid
Download File
ฉบับที่ 170 เดือน ตุลาคม 2557

     

ขนาด (กว้าง X สูง) 800 x 1150 พิกเซล จำนวน 18 หน้า
จัดทำโดย Geeranapon Siegunrawongid
Download File
ฉบับที่ 169 เดือน กันยายน 2557

     

ขนาด (กว้าง X สูง) 800 x 1150 พิกเซล จำนวน 22 หน้า
จัดทำโดย Geeranapon Siegunrawongid
Download File
ฉบับที่ 168 เดือน สิงหาคม 2557

     

ขนาด (กว้าง X สูง) 800 x 1150 พิกเซล จำนวน 24 หน้า
จัดทำโดย Geeranapon Siegunrawongid
Download File
ฉบับที่ 167 เดือน กรกฎาคม 2557

     

ขนาด (กว้าง X สูง) 800 x 1150 พิกเซล จำนวน 20 หน้า
จัดทำโดย Geeranapon Siegunrawongid
Download File
ฉบับที่ 166 เดือน มิถุนายน 2557

     

ขนาด (กว้าง X สูง) 800 x 1150 พิกเซล จำนวน 20 หน้า
จัดทำโดย Geeranapon Siegunrawongid
Download File
ฉบับที่ 165 เดือน พฤษภาคม 2557

     

ขนาด (กว้าง X สูง) 800 x 1150 พิกเซล จำนวน 18 หน้า
จัดทำโดย Geeranapon Siegunrawongid
Download File
ฉบับที่ 164 เดือน เมษายน 2557

     

ขนาด (กว้าง X สูง) 800 x 1150 พิกเซล จำนวน 18 หน้า
จัดทำโดย Geeranapon Siegunrawongid
Download File
ฉบับที่ 163 เดือน มีนาคม 2557

     

ขนาด (กว้าง X สูง) 800 x 1150 พิกเซล จำนวน 22 หน้า
จัดทำโดย Geeranapon Siegunrawongid
Download File
ฉบับที่ 162 เดือน กุมภาพันธ์ 2557

     

ขนาด (กว้าง X สูง) 800 x 1150 พิกเซล จำนวน 16 หน้า
จัดทำโดย Geeranapon Siegunrawongid
Download File
ฉบับที่ 161 เดือน มกราคม 2557

     

ขนาด (กว้าง X สูง) 800 x 1150 พิกเซล จำนวน 22 หน้า
จัดทำโดย Geeranapon Siegunrawongid
Download File
ฉบับที่ 160 เดือน ธันวาคม 2556

     

ขนาด (กว้าง X สูง) 800 x 1150 พิกเซล จำนวน 18 หน้า
จัดทำโดย Geeranapon Siegunrawongid
Download File
ฉบับที่ 159 เดือน พฤศจิกายน 2556

     

ขนาด (กว้าง X สูง) 800 x 1150 พิกเซล จำนวน 16 หน้า
จัดทำโดย Geeranapon Siegunrawongid
Download File
ฉบับที่ 158 เดือน ตุลาคม 2556

     

ขนาด (กว้าง X สูง) 800 x 1150 พิกเซล จำนวน 24 หน้า
จัดทำโดย Geeranapon Siegunrawongid
Download File
ฉบับที่ 157 เดือน กันยายน 2556

     

ขนาด (กว้าง X สูง) 800 x 1150 พิกเซล จำนวน 26 หน้า
จัดทำโดย Wicharn Sarabud
Download File
ฉบับที่ 156 เดือน สิงหาคม 2556

     

ขนาด (กว้าง X สูง) 800 x 1150 พิกเซล จำนวน 30 หน้า
จัดทำโดย Wicharn Sarabud
Download File
ฉบับที่ 155 เดือน กรกฎาคม 2556

     

ขนาด (กว้าง X สูง) 800 x 1150 พิกเซล จำนวน 24 หน้า
จัดทำโดย Geeranapon Siegunrawongid
Download File
ฉบับที่ 154 เดือน มิถุนายน 2556

     

ขนาด (กว้าง X สูง) 800 x 1150 พิกเซล จำนวน 26 หน้า
จัดทำโดย Geeranapon Siegunrawongid
Download File
ฉบับที่ 153 เดือน พฤษภาคม 2556

     

ขนาด (กว้าง X สูง) 800 x 1150 พิกเซล จำนวน 22 หน้า
จัดทำโดย Geeranapon Siegunrawongid
Download File
ฉบับที่ 152 เดือน เมษายน 2556

     

ขนาด (กว้าง X สูง) 800 x 1150 พิกเซล จำนวน 20 หน้า
จัดทำโดย Geeranapon Siegunrawongid
Download File
ฉบับที่ 151 เดือน มีนาคม 2556

     

ขนาด (กว้าง X สูง) 800 x 1150 พิกเซล จำนวน 26 หน้า
จัดทำโดย Geeranapon Siegunrawongid
Download File
ฉบับที่ 150 เดือน กุมภาพันธ์ 2556

     

ขนาด (กว้าง X สูง) 800 x 1150 พิกเซล จำนวน 18 หน้า
จัดทำโดย Geeranapon Siegunrawongid
Download File
ฉบับที่ 149 เดือน มกราคม 2556

     

ขนาด (กว้าง X สูง) 800 x 1150 พิกเซล จำนวน 22 หน้า
จัดทำโดย Geeranapon Siegunrawongid
Download File
ฉบับที่ 148 เดือน ธันวาคม 2555

     

ขนาด (กว้าง X สูง) 800 x 1150 พิกเซล จำนวน 20 หน้า
จัดทำโดย Geeranapon Siegunrawongid
Download File
ฉบับที่ 147 เดือน พฤศจิกายน 2555

     

ขนาด (กว้าง X สูง) 800 x 1150 พิกเซล จำนวน 31 หน้า
จัดทำโดย Geeranapon Siegunrawongid
Download File
ฉบับที่ 146 เดือน ตุลาคม 2555

     

ขนาด (กว้าง X สูง) 800 x 1150 พิกเซล จำนวน 23 หน้า
จัดทำโดย Geeranapon Siegunrawongid
Download File
ฉบับที่ 145 เดือน กันยายน 2555

     

ขนาด (กว้าง X สูง) 800 x 1150 พิกเซล จำนวน 23 หน้า
จัดทำโดย Geeranapon Siegunrawongid
Download File
ฉบับที่ 144 เดือน สิงหาคม 2555

     

ขนาด (กว้าง X สูง) 800 x 1150 พิกเซล จำนวน 33 หน้า
จัดทำโดย Geeranapon Siegunrawongid
Download File
ฉบับที่ 143 เดือน กรกฎาคม 2555

     

ขนาด (กว้าง X สูง) 800 x 1150 พิกเซล จำนวน 28 หน้า
จัดทำโดย Geeranapon Siegunrawongid
Download File
ฉบับที่ 142 เดือน มิถุนายน 2555

     

ขนาด (กว้าง X สูง) 800 x 1150 พิกเซล จำนวน 29 หน้า
จัดทำโดย Geeranapon Siegunrawongid
Download File
ฉบับที่ 140 เดือน เมษายน 2555

     

ขนาด (กว้าง X สูง) 800 x 1150 พิกเซล จำนวน 28 หน้า
จัดทำโดย Ekkarat Khamsri
Download File
ฉบับที่ 139 เดือน มีนาคม 2555

     

ขนาด (กว้าง X สูง) 800 x 1150 พิกเซล จำนวน 26 หน้า
จัดทำโดย Ekkarat Khamsri
Download File
ฉบับที่ 138 เดือน กุมภาพันธ์ 2555

     

ขนาด (กว้าง X สูง) 800 x 1150 พิกเซล จำนวน 18 หน้า
จัดทำโดย Ekkarat Khamsri
Download File
ฉบับที่ 137 เดือน มกราคม 2555

     

ขนาด (กว้าง X สูง) 800 x 1150 พิกเซล จำนวน 22 หน้า
จัดทำโดย Ekkarat Khamsri
Download File
ฉบับที่ 136 เดือน ธันวาคม 2554

     

ขนาด (กว้าง X สูง) 800 x 1150 พิกเซล จำนวน 24 หน้า
จัดทำโดย Ekkarat Khamsri
Download File
ฉบับที่ 135 เดือน พฤศจิกายน 2554

     

ขนาด (กว้าง X สูง) 800 x 1150 พิกเซล จำนวน 32 หน้า
จัดทำโดย Ekkarat Khamsri
Download File
ฉบับที่ 134 เดือน ตุลาคม 2554

     

ขนาด (กว้าง X สูง) 800 x 1150 พิกเซล จำนวน 28 หน้า
จัดทำโดย Ekkarat Khamsri
Download File
ฉบับที่ 133 เดือน กันยายน 2554

     

ขนาด (กว้าง X สูง) 800 x 1150 พิกเซล จำนวน 25 หน้า
จัดทำโดย Ekkarat Khamsri
Download File
ฉบับที่ 132 เดือน สิงหาคม 2554

     

ขนาด (กว้าง X สูง) 800 x 1150 พิกเซล จำนวน 40 หน้า
จัดทำโดย Ekkarat Khamsri
Download File
ฉบับที่ 131 เดือน กรกฎาคม 2554

     

ขนาด (กว้าง X สูง) 800 x 1150 พิกเซล จำนวน 23 หน้า
จัดทำโดย Ekkarat Khamsri
Download File
ฉบับที่ 130 เดือน มิถุนายน 2554

     

ขนาด (กว้าง X สูง) 800 x 1150 พิกเซล จำนวน 22 หน้า
จัดทำโดย Ekkarat Khamsri
Download File
ฉบับที่ 129 เดือน พฤษภาคม 2554

      ฉบับที่ 129 เดือน พฤษภาคม 2554

ขนาด (กว้าง X สูง) 800 x 1150 พิกเซล จำนวน 49 หน้า
จัดทำโดย Chaiwat Boonchavalit
Download File
ฉบับที่ 128 เดือน เมษายน 2554

     

ขนาด (กว้าง X สูง) 800 x 1150 พิกเซล จำนวน 29 หน้า
จัดทำโดย Chaiwat Boonchavalit
Download File
ฉบับที่ 127 เดือน มีนาคม 2554

     

ขนาด (กว้าง X สูง) 800 x 1150 พิกเซล จำนวน 31 หน้า
จัดทำโดย Kristsadawut Sammar
Download File
ฉบับที่ 126 เดือน กุมภาพันธ์ 2554

     

ขนาด (กว้าง X สูง) 850 x 1150 พิกเซล จำนวน 16 หน้า
จัดทำโดย Kristsadawut Sammar
Download File
ฉบับที่ 125 เดือน มกราคม 2554

     

ขนาด (กว้าง X สูง) 800 x 1150 พิกเซล จำนวน 29 หน้า
จัดทำโดย Kristsadawut Sammar
Download File
ฉบับที่ 124 เดือน ธันวาคม 2553

     

ขนาด (กว้าง X สูง) 800 x 1150 พิกเซล จำนวน 25 หน้า
จัดทำโดย Kristsadawut Sammar
Download File
ฉบับที่ 123 เดือน พฤศจิกายน 2553

     

ขนาด (กว้าง X สูง) 800 x 1150 พิกเซล จำนวน 25 หน้า
จัดทำโดย Kristsadawut Sammar
Download File
ฉบับที่ 122 เดือน ตุลาคม 2553

     

ขนาด (กว้าง X สูง) 800 x 1150 พิกเซล จำนวน 22 หน้า
จัดทำโดย Kristsadawut Sammar
Download File
ฉบับที่ 121 เดือน กันยายน 2553

     

ขนาด (กว้าง X สูง) 800 x 1150 พิกเซล จำนวน 19 หน้า
จัดทำโดย
Download File
ฉบับที่ 120 เดือน สิงหาคม 2553

     

ขนาด (กว้าง X สูง) 800 x 1150 พิกเซล จำนวน 23 หน้า
จัดทำโดย สปข.2
Download File
ฉบับที่ 119 เดือน กรกฎาคม 2553

     

ขนาด (กว้าง X สูง) 800 x 1150 พิกเซล จำนวน 17 หน้า
จัดทำโดย
Download File
ฉบับที่ 118 เดือน มิถุนายน 2553

     

ขนาด (กว้าง X สูง) 800 x 1150 พิกเซล จำนวน 19 หน้า
จัดทำโดย
Download File

 
 
นายดุสิต สิงห์คีรี
ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2


ฉบับที่ 194 เดือน ตุลาคม 2559

more
 
« พฤศจิกายน 2560 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด
 

 

PRD Infographics วาทะนายกรัฐมนตรี
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สปข.2 สมุดภาพ Infographics รัฐบาล
นโยบายรัฐบาล รายงานการเงินสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน จัดซื้อจัดจ้างและราคากลาง สปข.2
การบริหารจัดการน้ำประเทศไทย

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
Number of Today 52 คน
Number of Yesterday 83 คน
Number of Lastmonth 1,393 คน
Total 44,658 คน