1     2     3  
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 บริการข้อมูลข่าวสาร ด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัย สู่ประชาคมอาเซียน ...... สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 เลขที่ 145 ถนนแจ้งสนิท ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร. 0 4531 2116 โทรสาร. 0 4528 1880 E-mail : region2ubon@gmail.com website : http://region2.prd.go.th
ข่าวเด่นอีสานใต้
ศรีสะเกษ ประชุมเร่งขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการพัฒนาสถาบันครอบครัวระดับจังหวัด (05/04/2561)
5 วัน ปีใหม่ ศรีสะเกษ ยังไม่นิ่งยอดเจ็บ ตาย ยังเพิ่มอีก (02/01/2561)
อุบลราชธานี ปกครองจังหวัดอุบลราชธานี จัดอบรมสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาให้กับผู้ประกอบการและพัฒนาศักยภาพในการสืบสวนและปราบปรามคดีอาญา พนักงานฝ่ายปกครอง (17/08/2560)
     
ข่าวท้องถิ่น
เครือข่ายสื่อมวลชนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดยโสธร จัดค่ายเยาวชนหัวใจคุณธรรม (22/08/2561)
ผวจ.ยโสธร เปิดงานส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ ครั้งที่ 2 และประชุมคณะกรมการจังหวัด ประจำเดือน ส.ค.61 (22/08/2561)
จังหวัดยโสธร มอบประกาศเกียรติคุณให้อาสาสมัครที่ร่วมปฏิบัติภารกิจสนับสนุนช่วยเหลือนักฟุตบอล ทีมหมูป่าอะคาเดมี (22/08/2561)
     
ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงานภายนอก
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุศาลเยาวชนและครอบครัว จ.อุบลราชธานี (11/06/2561)
ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ.2561 (29/01/2561)
อย. เตือน ผู้ผลิต นำเข้า จำหน่ายยา รีบต่อใบอนุญาตก่อนหมดอายุ (18/10/2560)
ยาจุดกันยุงเถื่อน อย. เตือน ระวังอันตราย (18/10/2560)
อย. เตือนอย่าซื้อยาผ่านเว็บไซต์ อันตายถึงชีวิต (18/10/2560)
     

สถานการณ์ภัยพิบัติอีสานใต้
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2559 เวลา 12.00 น. (01/12/2559)
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 (09/11/2559)
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 26 ตุลาคม 2559 เวลา 07.00 น. (26/10/2559)
     
ข่าวประกวดราคา
คลังจังหวัดยโสธร ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด (21/08/2561)
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โครงการจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) (21/08/2561)
แขวงทางหลวงชนบทสุรินทร์ มีความประสงค์จะทำการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต (21/08/2561)
     
ข่าวรับสมัคร
กรมประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครพนักราชการทั่วไป หลายอัตรา (28/05/2561)
โรงเรียนประสาทวิทยาคาร ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ โครงการทอดผ้าป่าการศึกษาสร้างโดมโรงเรียนประสาทศึกษาคาร กำหนดทอดผ้าป่าในวันที่ 19 สิงหาคม 2560 (03/08/2560)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา (03/08/2560)
     
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ สปข.2
รัฐบาลเดินหน้าบูรณาการหลักประกันสุขภาพ ปี 62 มุ่ง ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่จำเป็นอย่างมีคุณภาพ (20/08/2561)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ย้ำ รัฐบาลหนุนระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 100% (17/08/2561)
สปสช.เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นแก้ปัญหาการเข้าถึงสิทธิ และบริการของกลุ่มเปราะบาง (17/08/2561)
ปลุกพลังเครือข่ายประชาชน 9 ด้าน เป็นเจ้าของระบบหลักประกันสุขภาพ (15/08/2561)
สปสช.ดันสิทธิ์ประโยชน์มะเร็งต่อมน้ำเหลืองเด็ก (15/08/2561)
     
ศูนย์ข่าว IOC สปข.2
24 สิงหาคม 2561 อ้ายแคน ตอน หนี้นอกระบบ ยุทธการขุดรากถอนโคนอาชญากรรม (24/08/2561)
23 สิงหาคม 2561 อ้ายแคน ตอน แอปพลิเคชัน “ถุงเงินประชารัฐ” (23/08/2561)
22 สิงหาคม 2561 อ้ายแคน ตอน รัฐบาล จริงจังแก้ปัญหาการจัดการขยะภายในประเทศอย่างเป็นระบบ (22/08/2561)
21 สิงหาคม 2561 อ้ายแคน ตอน ศูนย์เฉพาะกิจชั่วคราวในภาวะวิกฤต (สทนช.) เตือนเฝ้าระวังฝนตกหนักและฝนสะสมในพื้นที่ 15 จังหวัด (20/08/2561)
20 สิงหาคม 2561 อ้ายแคน ตอน หยุดแชร์ ยืนยัน ไม่มีนโยบายให้เงินช่วยเหลือผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนทางหลวง 15,000 บาท (19/08/2561)
     
ผังรายการ สทท.อบ. และ สวท.ในสังกัด สปข.2
ผังรายการ สทท.อุบลราชธานี เดือน สิงหาคม 2561 (10/08/2561)
ผังรายการ สทท.อุบลราชธานี เดือน กรกฎาคม 2561 (03/07/2561)
ผังรายการ สทท.อุบลราชธานี เดือน มิถุนายน 2561 (01/06/2561)
ผังรายการ สทท.อุบลราชธานี เดือน พฤษภาคม 2561 (01/05/2561)
ผังรายการ สทท.อุบลราชธานี เดือน เมษายน 2561 (02/04/2561)
     

รอบรู้เรื่องแรงงานต่างด้าว
ขั้นตอนการดำเนินการอนุญาตทำงานคนต่างด้าวสัญชาตลาว เมียนมา และกัมพูชา ที่ไม่มีเอกสารแสดงตน (06/08/2560)
ตอนที่ 10 สารคดีแรงงานต่างด้าว ตอน รัฐบาลเลื่อนบังคับใช้ พรก แรงงานต่างด้าว ไปถึง 31 ธันวาคม 2560 (05/08/2560)
ตอนที่ 9 สารคดีแรงงานต่างด้าว ตอน การแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย (05/08/2560)
ตอนที่ 8 สารคดีแรงงานต่างด้าว ตอน การลงทะเบียนแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว 3 ระยะ (04/08/2560)
ตอนที่ 7 สารคดีแรงงานต่างด้าว ตอน การแบ่งประเภทแรงงานต่างด้าว พร้อมวิธีการลงทะเบียนแต่ละประเภท (04/08/2560)
ตอนที่ 6 สารคดีแรงงานต่างด้าว ตอน นายจ้างยืนคำขอใช้แรงงานต่างด้าวใช้เวลา 15 นาที (03/08/2560)
ตอนที่ 5 สารคดีแรงงานต่างด้าว ตอน ส่วนด่วนแรงงาน 1694 (03/08/2560)
     
ภาพกิจกรรม สปข.2
  สปข.2 ส่งมอบสิ่งของบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัย สปป.ลาว (31/07/2561)
  รวมภาพภารกิจการประชุม ครม. อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดอำนาจเจริญ - อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2561 (26/07/2561)
  สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 อุบลราชธานี จัดกิจกรรมโครงการประชาสัมพันธ์โครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิตบนวิถีแห่งความพอเพียง (13/07/2561)
  ประชุมเตรียมความพร้อมแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์การประชุม ครม. อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ระหว่างวันที่ 23-24 ก.ค. 2561 ณ จังหวัดอำนาจเจริญและจังหวัดอุบลราชธานี (11/07/2561)
  รวมภาพ และคลิป นายกรัฐมนตรี ลงพืันที่ จังหวัดสุรินทร์และบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 7-8 พ.ค. 61 (09/05/2561)
  กิจกรรม สปข.2 สื่อสาร สร้างสุข สู่ชุมชน ครั้งที่ 9 ณ จ.บุรีรัมย์ (28/03/2561)
  สปข.2 พัฒนาทีมงานผลิตสื่อดิจิทัล ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการนำเสนอคลิปวิดีโอผ่านสื่อดิจิทัล รายการสี่แยกข่าวกรมประชาสัมพันธ์ (18/03/2561)
     
วีดีโอ สปข.2
  รายการ "สี่แยกข่าวกรมประชาสัมพันธ์" ประจำวันที่ 22 เมษายน 2561 สวท.ยโสธร แม่ข่าย ระดับเขต
  รายการ "สี่แยกข่าวกรมประชาสัมพันธ์" ประจำวันที่ 21 เมษายน 2561 สวท.นครพนม แม่ข่าย ระดับเขต
  รายการ "สี่แยกข่าวกรมประชาสัมพันธ์" ประจำวันที่ 20 เมษายน 2561 สวท.มุกดาหาร แม่ข่าย ระดับเขต
  รายการ "สี่แยกข่าวกรมประชาสัมพันธ์" ประจำวันที่ 19 เมษายน 2561 สวท.บุรีรัมย์ แม่ข่าย ระดับเขต
  รายการ "สี่แยกข่าวกรมประชาสัมพันธ์" ประจำวันที่ 18 เมษายน 2561 สวท.สุรินทร์ แม่ข่าย ระดับประเทศ
  รายการ "สี่แยกข่าวกรมประชาสัมพันธ์" ประจำวันที่ 17 เมษายน 2561 สวท.อุบลราชธานี แม่ข่าย ระดับเขต
  รายการ "สี่แยกข่าวกรมประชาสัมพันธ์" ประจำวันที่ 16 เมษายน 2561 สวท.ศรีสะเกษ แม่ข่าย ระดับเขต
     
ฉบับที่ 194 เดือน ตุลาคม 2559

     

ขนาด (กว้าง X สูง) 800 x 1150 พิกเซล จำนวน 14 หน้า
จัดทำโดย Geeranapon Siegunrawongid
Download File
ฉบับที่ 193 เดือน กันยายน 2559

     

ขนาด (กว้าง X สูง) 800 x 1150 พิกเซล จำนวน 18 หน้า
จัดทำโดย Geeranapon Siegunrawongid
Download File
ฉบับที่ 192 เดือน สิงหาคม 2559

     

ขนาด (กว้าง X สูง) 800 x 1150 พิกเซล จำนวน 20 หน้า
จัดทำโดย Geeranapon Siegunrawongid
Download File
ฉบับที่ 192 เดือน สิงหาคม 2559

     

ขนาด (กว้าง X สูง) 800 x 1150 พิกเซล จำนวน 0 หน้า
จัดทำโดย Geeranapon Siegunrawongid
Download File
ฉบับที่ 191 เดือน กรกฎาคม 2559

     

ขนาด (กว้าง X สูง) 800 x 1150 พิกเซล จำนวน 16 หน้า
จัดทำโดย Geeranapon Siegunrawongid
Download File
ฉบับที่ 190 เดือน มิถุนายน 2559

     

ขนาด (กว้าง X สูง) 800 x 1150 พิกเซล จำนวน 20 หน้า
จัดทำโดย Geeranapon Siegunrawongid
Download File
ฉบับที่ 189 เดือน พฤษภาคม 2559

     

ขนาด (กว้าง X สูง) 800 x 1150 พิกเซล จำนวน 20 หน้า
จัดทำโดย Geeranapon Siegunrawongid
Download File
ฉบับที่ 188 เดือน เมษายน 2559

     

ขนาด (กว้าง X สูง) 800 x 1150 พิกเซล จำนวน 22 หน้า
จัดทำโดย Geeranapon Siegunrawongid
Download File
ฉบับที่ 187 เดือน มีนาคม 2559

     

ขนาด (กว้าง X สูง) 800 x 1150 พิกเซล จำนวน 26 หน้า
จัดทำโดย Geeranapon Siegunrawongid
Download File
ฉบับที่ 186 เดือน กุมภาพันธ์ 2559

     

ขนาด (กว้าง X สูง) 800 x 1150 พิกเซล จำนวน 20 หน้า
จัดทำโดย Geeranapon Siegunrawongid
Download File
ฉบับที่ 185 เดือน มกราคม 2559

     

ขนาด (กว้าง X สูง) 800 x 1150 พิกเซล จำนวน 26 หน้า
จัดทำโดย Geeranapon Siegunrawongid
Download File
ฉบับที่ 184 เดือน ธันวาคม 2558

     

ขนาด (กว้าง X สูง) 800 x 1150 พิกเซล จำนวน 22 หน้า
จัดทำโดย Geeranapon Siegunrawongid
Download File
ฉบับที่ 183 เดือน พฤศจิกายน 2558

     

ขนาด (กว้าง X สูง) 800 x 1150 พิกเซล จำนวน 20 หน้า
จัดทำโดย Geeranapon Siegunrawongid
Download File
ฉบับที่ 182 เดือน ตุลาคม 2558

     

ขนาด (กว้าง X สูง) 800 x 1150 พิกเซล จำนวน 20 หน้า
จัดทำโดย Geeranapon Siegunrawongid
Download File
ฉบับที่ 181 เดือน กันยายน 2558

     

ขนาด (กว้าง X สูง) 800 x 1150 พิกเซล จำนวน 24 หน้า
จัดทำโดย Geeranapon Siegunrawongid
Download File
ฉบับที่ 180 เดือน สิงหาคม 2558

     

ขนาด (กว้าง X สูง) 800 x 1150 พิกเซล จำนวน 24 หน้า
จัดทำโดย Geeranapon Siegunrawongid
Download File
ฉบับที่ 179 เดือน กรกฎาคม 2558

     

ขนาด (กว้าง X สูง) 800 x 1150 พิกเซล จำนวน 24 หน้า
จัดทำโดย Geeranapon Siegunrawongid
Download File
ฉบับที่ 178 เดือน มิถุนายน 2558

     

ขนาด (กว้าง X สูง) 800 x 1150 พิกเซล จำนวน 22 หน้า
จัดทำโดย Geeranapon Siegunrawongid
Download File
ฉบับที่ 177 เดือน พฤษภาคม 2558

     

ขนาด (กว้าง X สูง) 800 x 1150 พิกเซล จำนวน 24 หน้า
จัดทำโดย Geeranapon Siegunrawongid
Download File
ฉบับที่ 176 เดือน เมษายน 2558

     

ขนาด (กว้าง X สูง) 800 x 1150 พิกเซล จำนวน 22 หน้า
จัดทำโดย Geeranapon Siegunrawongid
Download File
ฉบับที่ 175 เดือน มีนาคม 2558

     

ขนาด (กว้าง X สูง) 800 x 1150 พิกเซล จำนวน 22 หน้า
จัดทำโดย Geeranapon Siegunrawongid
Download File
ฉบับที่ 174 เดือน กุมภาพันธ์ 2558

     

ขนาด (กว้าง X สูง) 800 x 1150 พิกเซล จำนวน 18 หน้า
จัดทำโดย Geeranapon Siegunrawongid
Download File
ฉบับที่ 173 เดือน มกราคม 2558

     

ขนาด (กว้าง X สูง) 800 x 1150 พิกเซล จำนวน 24 หน้า
จัดทำโดย Geeranapon Siegunrawongid
Download File
ฉบับที่ 172 เดือน ธันวาคม 2557

     

ขนาด (กว้าง X สูง) 800 x 1150 พิกเซล จำนวน 28 หน้า
จัดทำโดย Geeranapon Siegunrawongid
Download File
ฉบับที่ 171 เดือน พฤศจิกายน 2557

     

ขนาด (กว้าง X สูง) 800 x 1150 พิกเซล จำนวน 20 หน้า
จัดทำโดย Geeranapon Siegunrawongid
Download File
ฉบับที่ 170 เดือน ตุลาคม 2557

     

ขนาด (กว้าง X สูง) 800 x 1150 พิกเซล จำนวน 18 หน้า
จัดทำโดย Geeranapon Siegunrawongid
Download File
ฉบับที่ 169 เดือน กันยายน 2557

     

ขนาด (กว้าง X สูง) 800 x 1150 พิกเซล จำนวน 22 หน้า
จัดทำโดย Geeranapon Siegunrawongid
Download File
ฉบับที่ 168 เดือน สิงหาคม 2557

     

ขนาด (กว้าง X สูง) 800 x 1150 พิกเซล จำนวน 24 หน้า
จัดทำโดย Geeranapon Siegunrawongid
Download File
ฉบับที่ 167 เดือน กรกฎาคม 2557

     

ขนาด (กว้าง X สูง) 800 x 1150 พิกเซล จำนวน 20 หน้า
จัดทำโดย Geeranapon Siegunrawongid
Download File
ฉบับที่ 166 เดือน มิถุนายน 2557

     

ขนาด (กว้าง X สูง) 800 x 1150 พิกเซล จำนวน 20 หน้า
จัดทำโดย Geeranapon Siegunrawongid
Download File
ฉบับที่ 165 เดือน พฤษภาคม 2557

     

ขนาด (กว้าง X สูง) 800 x 1150 พิกเซล จำนวน 18 หน้า
จัดทำโดย Geeranapon Siegunrawongid
Download File
ฉบับที่ 164 เดือน เมษายน 2557

     

ขนาด (กว้าง X สูง) 800 x 1150 พิกเซล จำนวน 18 หน้า
จัดทำโดย Geeranapon Siegunrawongid
Download File
ฉบับที่ 163 เดือน มีนาคม 2557

     

ขนาด (กว้าง X สูง) 800 x 1150 พิกเซล จำนวน 22 หน้า
จัดทำโดย Geeranapon Siegunrawongid
Download File
ฉบับที่ 162 เดือน กุมภาพันธ์ 2557

     

ขนาด (กว้าง X สูง) 800 x 1150 พิกเซล จำนวน 16 หน้า
จัดทำโดย Geeranapon Siegunrawongid
Download File
ฉบับที่ 161 เดือน มกราคม 2557

     

ขนาด (กว้าง X สูง) 800 x 1150 พิกเซล จำนวน 22 หน้า
จัดทำโดย Geeranapon Siegunrawongid
Download File
ฉบับที่ 160 เดือน ธันวาคม 2556

     

ขนาด (กว้าง X สูง) 800 x 1150 พิกเซล จำนวน 18 หน้า
จัดทำโดย Geeranapon Siegunrawongid
Download File
ฉบับที่ 159 เดือน พฤศจิกายน 2556

     

ขนาด (กว้าง X สูง) 800 x 1150 พิกเซล จำนวน 16 หน้า
จัดทำโดย Geeranapon Siegunrawongid
Download File
ฉบับที่ 158 เดือน ตุลาคม 2556

     

ขนาด (กว้าง X สูง) 800 x 1150 พิกเซล จำนวน 24 หน้า
จัดทำโดย Geeranapon Siegunrawongid
Download File
ฉบับที่ 157 เดือน กันยายน 2556

     

ขนาด (กว้าง X สูง) 800 x 1150 พิกเซล จำนวน 26 หน้า
จัดทำโดย Wicharn Sarabud
Download File
ฉบับที่ 156 เดือน สิงหาคม 2556

     

ขนาด (กว้าง X สูง) 800 x 1150 พิกเซล จำนวน 30 หน้า
จัดทำโดย Wicharn Sarabud
Download File
ฉบับที่ 155 เดือน กรกฎาคม 2556

     

ขนาด (กว้าง X สูง) 800 x 1150 พิกเซล จำนวน 24 หน้า
จัดทำโดย Geeranapon Siegunrawongid
Download File
ฉบับที่ 154 เดือน มิถุนายน 2556

     

ขนาด (กว้าง X สูง) 800 x 1150 พิกเซล จำนวน 26 หน้า
จัดทำโดย Geeranapon Siegunrawongid
Download File
ฉบับที่ 153 เดือน พฤษภาคม 2556

     

ขนาด (กว้าง X สูง) 800 x 1150 พิกเซล จำนวน 22 หน้า
จัดทำโดย Geeranapon Siegunrawongid
Download File
ฉบับที่ 152 เดือน เมษายน 2556

     

ขนาด (กว้าง X สูง) 800 x 1150 พิกเซล จำนวน 20 หน้า
จัดทำโดย Geeranapon Siegunrawongid
Download File
ฉบับที่ 151 เดือน มีนาคม 2556

     

ขนาด (กว้าง X สูง) 800 x 1150 พิกเซล จำนวน 26 หน้า
จัดทำโดย Geeranapon Siegunrawongid
Download File
ฉบับที่ 150 เดือน กุมภาพันธ์ 2556

     

ขนาด (กว้าง X สูง) 800 x 1150 พิกเซล จำนวน 18 หน้า
จัดทำโดย Geeranapon Siegunrawongid
Download File
ฉบับที่ 149 เดือน มกราคม 2556

     

ขนาด (กว้าง X สูง) 800 x 1150 พิกเซล จำนวน 22 หน้า
จัดทำโดย Geeranapon Siegunrawongid
Download File
ฉบับที่ 148 เดือน ธันวาคม 2555

     

ขนาด (กว้าง X สูง) 800 x 1150 พิกเซล จำนวน 20 หน้า
จัดทำโดย Geeranapon Siegunrawongid
Download File
ฉบับที่ 147 เดือน พฤศจิกายน 2555

     

ขนาด (กว้าง X สูง) 800 x 1150 พิกเซล จำนวน 31 หน้า
จัดทำโดย Geeranapon Siegunrawongid
Download File
ฉบับที่ 146 เดือน ตุลาคม 2555

     

ขนาด (กว้าง X สูง) 800 x 1150 พิกเซล จำนวน 23 หน้า
จัดทำโดย Geeranapon Siegunrawongid
Download File
ฉบับที่ 145 เดือน กันยายน 2555

     

ขนาด (กว้าง X สูง) 800 x 1150 พิกเซล จำนวน 23 หน้า
จัดทำโดย Geeranapon Siegunrawongid
Download File
ฉบับที่ 144 เดือน สิงหาคม 2555

     

ขนาด (กว้าง X สูง) 800 x 1150 พิกเซล จำนวน 33 หน้า
จัดทำโดย Geeranapon Siegunrawongid
Download File
ฉบับที่ 143 เดือน กรกฎาคม 2555

     

ขนาด (กว้าง X สูง) 800 x 1150 พิกเซล จำนวน 28 หน้า
จัดทำโดย Geeranapon Siegunrawongid
Download File
ฉบับที่ 142 เดือน มิถุนายน 2555

     

ขนาด (กว้าง X สูง) 800 x 1150 พิกเซล จำนวน 29 หน้า
จัดทำโดย Geeranapon Siegunrawongid
Download File
ฉบับที่ 140 เดือน เมษายน 2555

     

ขนาด (กว้าง X สูง) 800 x 1150 พิกเซล จำนวน 28 หน้า
จัดทำโดย Ekkarat Khamsri
Download File
ฉบับที่ 139 เดือน มีนาคม 2555

     

ขนาด (กว้าง X สูง) 800 x 1150 พิกเซล จำนวน 26 หน้า
จัดทำโดย Ekkarat Khamsri
Download File
ฉบับที่ 138 เดือน กุมภาพันธ์ 2555

     

ขนาด (กว้าง X สูง) 800 x 1150 พิกเซล จำนวน 18 หน้า
จัดทำโดย Ekkarat Khamsri
Download File
ฉบับที่ 137 เดือน มกราคม 2555

     

ขนาด (กว้าง X สูง) 800 x 1150 พิกเซล จำนวน 22 หน้า
จัดทำโดย Ekkarat Khamsri
Download File
ฉบับที่ 136 เดือน ธันวาคม 2554

     

ขนาด (กว้าง X สูง) 800 x 1150 พิกเซล จำนวน 24 หน้า
จัดทำโดย Ekkarat Khamsri
Download File
ฉบับที่ 135 เดือน พฤศจิกายน 2554

     

ขนาด (กว้าง X สูง) 800 x 1150 พิกเซล จำนวน 32 หน้า
จัดทำโดย Ekkarat Khamsri
Download File
ฉบับที่ 134 เดือน ตุลาคม 2554

     

ขนาด (กว้าง X สูง) 800 x 1150 พิกเซล จำนวน 28 หน้า
จัดทำโดย Ekkarat Khamsri
Download File
ฉบับที่ 133 เดือน กันยายน 2554

     

ขนาด (กว้าง X สูง) 800 x 1150 พิกเซล จำนวน 25 หน้า
จัดทำโดย Ekkarat Khamsri
Download File
ฉบับที่ 132 เดือน สิงหาคม 2554

     

ขนาด (กว้าง X สูง) 800 x 1150 พิกเซล จำนวน 40 หน้า
จัดทำโดย Ekkarat Khamsri
Download File
ฉบับที่ 131 เดือน กรกฎาคม 2554

     

ขนาด (กว้าง X สูง) 800 x 1150 พิกเซล จำนวน 23 หน้า
จัดทำโดย Ekkarat Khamsri
Download File
ฉบับที่ 130 เดือน มิถุนายน 2554

     

ขนาด (กว้าง X สูง) 800 x 1150 พิกเซล จำนวน 22 หน้า
จัดทำโดย Ekkarat Khamsri
Download File
ฉบับที่ 129 เดือน พฤษภาคม 2554

      ฉบับที่ 129 เดือน พฤษภาคม 2554

ขนาด (กว้าง X สูง) 800 x 1150 พิกเซล จำนวน 49 หน้า
จัดทำโดย Chaiwat Boonchavalit
Download File
ฉบับที่ 128 เดือน เมษายน 2554

     

ขนาด (กว้าง X สูง) 800 x 1150 พิกเซล จำนวน 29 หน้า
จัดทำโดย Chaiwat Boonchavalit
Download File
ฉบับที่ 127 เดือน มีนาคม 2554

     

ขนาด (กว้าง X สูง) 800 x 1150 พิกเซล จำนวน 31 หน้า
จัดทำโดย Kristsadawut Sammar
Download File
ฉบับที่ 126 เดือน กุมภาพันธ์ 2554

     

ขนาด (กว้าง X สูง) 850 x 1150 พิกเซล จำนวน 16 หน้า
จัดทำโดย Kristsadawut Sammar
Download File
ฉบับที่ 125 เดือน มกราคม 2554

     

ขนาด (กว้าง X สูง) 800 x 1150 พิกเซล จำนวน 29 หน้า
จัดทำโดย Kristsadawut Sammar
Download File
ฉบับที่ 124 เดือน ธันวาคม 2553

     

ขนาด (กว้าง X สูง) 800 x 1150 พิกเซล จำนวน 25 หน้า
จัดทำโดย Kristsadawut Sammar
Download File
ฉบับที่ 123 เดือน พฤศจิกายน 2553

     

ขนาด (กว้าง X สูง) 800 x 1150 พิกเซล จำนวน 25 หน้า
จัดทำโดย Kristsadawut Sammar
Download File
ฉบับที่ 122 เดือน ตุลาคม 2553

     

ขนาด (กว้าง X สูง) 800 x 1150 พิกเซล จำนวน 22 หน้า
จัดทำโดย Kristsadawut Sammar
Download File
ฉบับที่ 121 เดือน กันยายน 2553

     

ขนาด (กว้าง X สูง) 800 x 1150 พิกเซล จำนวน 19 หน้า
จัดทำโดย
Download File
ฉบับที่ 120 เดือน สิงหาคม 2553

     

ขนาด (กว้าง X สูง) 800 x 1150 พิกเซล จำนวน 23 หน้า
จัดทำโดย สปข.2
Download File
ฉบับที่ 119 เดือน กรกฎาคม 2553

     

ขนาด (กว้าง X สูง) 800 x 1150 พิกเซล จำนวน 17 หน้า
จัดทำโดย
Download File
ฉบับที่ 118 เดือน มิถุนายน 2553

     

ขนาด (กว้าง X สูง) 800 x 1150 พิกเซล จำนวน 19 หน้า
จัดทำโดย
Download File

 
 
นายกิตติ พัฒนเจริญ
ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2


ฉบับที่ 194 เดือน ตุลาคม 2559

more
 
« สิงหาคม 2561 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
 

 

วาทะนายกรัฐมนตรี สมุดภาพ Infographics รัฐบาล
นโยบายรัฐบาล PRD Infographics
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สปข.2
รายงานการเงินสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2
จัดซื้อจัดจ้างและราคากลาง สปข.2
การบริหารจัดการน้ำประเทศไทย

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
Number of Today 17 คน
Number of Yesterday 51 คน
Number of Lastmonth 1,293 คน
Total 60,701 คน