หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคาสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์
ข่าวประกวดราคาสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์
อบต.โคกยาง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (22 ส.ค. 2557)
อ่าน 2 ครั้ง
อบต.ตากูก อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนจำนวน 34 รายการ (21 ส.ค. 2557)
อ่าน 3 ครั้ง
ตำบลแคน อ.สนม จ.สุรินทร์ สอบราคาจัดซื้อสื่อวัสดุการศึกษาเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนและจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแคน (21 ส.ค. 2557)
อ่าน 2 ครั้ง
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียนและหอพักนักศึกษา อาคาร 4 ชั้น 6 (งานตกแต่งภายใน) (21 ส.ค. 2557)
อ่าน 2 ครั้ง
เทศบาลตำบลรัตนบุรี อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ การจัดจ้างโดยวิธีสอบราคาโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) (21 ส.ค. 2557)
อ่าน 4 ครั้ง
จังหวัดสุรินทร์ สอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ผลิตหลักเขตที่ดิน จำนวน 12 รายการ (19 ส.ค. 2557)
อ่าน 5 ครั้ง
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ สอบราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน ๒๙ รายการ (แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ) (19 ส.ค. 2557)
อ่าน 3 ครั้ง
ขนส่งจังหวัดสุรินทร์ ขายทอดตลาดแผ่นป้ายทะเบียนรถเก่าชำรุด (7 ส.ค. 2557)
อ่าน 49 ครั้ง
เรือนจำกลางสุรินทร์ สอบราคาจ้างปรับปรุงบ้านพัก (7 ส.ค. 2557)
อ่าน 5 ครั้ง
เทศบาลตำบลรัตนบุรี อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ สอบราคาซื้อวัสดุการเรียนการสอน (6 ส.ค. 2557)
เทศบาลตำบลผักไหม อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ ประมูลก่อสร้างสำนักงานเทศบาลตำบลผักไหม (6 ส.ค. 2557)
อ่าน 8 ครั้ง
ขนส่งจังหวัดสุรินทร์ สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาด (6 ส.ค. 2557)
อ่าน 8 ครั้ง
จ.สุรินทร์ ขอเชิญร่วมพิธีและร่วมปฏิบัติการทางคืนผืนป่า ป่าสงวนแห่งขาติ (พนมดิน แปลงที่ 1 ) (4 ส.ค. 2557)
อ่าน 4 ครั้ง
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ รับสมัครเยาวชนเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินทุนส่งเสริมการประกอบอาชีพเยาวชน ปี 58 ของมูลนิธิกองทุนเยาวชนพัฒนา (4 ส.ค. 2557)
อ่าน 4 ครั้ง
จังหวัดสุรินทร์ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (4 ส.ค. 2557)
อ่าน 8 ครั้ง
อบต.หนองระฆัง อ.สนม จ.สุรินทร์ สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษาเด็กเล็ก (31 ก.ค. 2557)
อ่าน 5 ครั้ง
อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ สอบราคาซื้อปัจจัยการผลิต โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ (30 ก.ค. 2557)
อ่าน 7 ครั้ง
พัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะเสื่อมสภาพ (30 ก.ค. 2557)
อ่าน 51 ครั้ง
อบต.ท่าสว่าง อ.เมือง จ.สุรินทร์ สอบราคาซื้อ รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) จำนวน 1 คัน (17 ก.ค. 2557)
อ่าน 8 ครั้ง
อบต.ท่าสว่าง อ.เมือง จ.สุรินทร์ สอบราคาซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก สำหรับเด็กปฐมวัย (17 ก.ค. 2557)
อ่าน 7 ครั้ง

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ถัดไป>>


ฉบับที่ 166 เดือน มิถุนายน 2557
ดูทั้งหมด

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
Number of Today 5 คน
Number of Yesterday 131 คน
Number of Lastmonth 2,310 คน
Total 182,671 คน