หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคาสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์
ข่าวประกวดราคาสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์
กรมสรรพากร สอบราคาจ้างเหมาบริษัทเอกชนทำสะอาดสำนักงานสรรพากรพื้นที่สุรินทร์ (27 ส.ค. 2557)
อ่าน 4 ครั้ง
อบต.โชคนาสาม อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (27 ส.ค. 2557)
อ่าน 5 ครั้ง
กรมสรรพสามิต ขายทอดตลาดรถยนต์ (ครั้งที่ 2) (26 ส.ค. 2557)
อ่าน 54 ครั้ง
กรมหม่อนไหม สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาสตร์ กล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 ตา แบบ Phase contrast (26 ส.ค. 2557)
อ่าน 4 ครั้ง
กรมการข้าว สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 7 รายการ (26 ส.ค. 2557)
อ่าน 3 ครั้ง
วิทยาลัยบรมราชชนนี สุรินทร์สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (ครั้งที่ 2 ) (26 ส.ค. 2557)
อ่าน 4 ครั้ง
วิทยาลัยบรมราชชนนี สุรินทร์ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ (ครั้งที่ 2 ) (26 ส.ค. 2557)
อ่าน 5 ครั้ง
อบต.โคกยาง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (22 ส.ค. 2557)
อ่าน 7 ครั้ง
อบต.ตากูก อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนจำนวน 34 รายการ (21 ส.ค. 2557)
อ่าน 5 ครั้ง
ตำบลแคน อ.สนม จ.สุรินทร์ สอบราคาจัดซื้อสื่อวัสดุการศึกษาเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนและจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแคน (21 ส.ค. 2557)
อ่าน 5 ครั้ง
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียนและหอพักนักศึกษา อาคาร 4 ชั้น 6 (งานตกแต่งภายใน) (21 ส.ค. 2557)
อ่าน 5 ครั้ง
เทศบาลตำบลรัตนบุรี อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ การจัดจ้างโดยวิธีสอบราคาโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) (21 ส.ค. 2557)
อ่าน 8 ครั้ง
จังหวัดสุรินทร์ สอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ผลิตหลักเขตที่ดิน จำนวน 12 รายการ (19 ส.ค. 2557)
อ่าน 9 ครั้ง
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ สอบราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน ๒๙ รายการ (แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ) (19 ส.ค. 2557)
อ่าน 6 ครั้ง
ขนส่งจังหวัดสุรินทร์ ขายทอดตลาดแผ่นป้ายทะเบียนรถเก่าชำรุด (7 ส.ค. 2557)
อ่าน 55 ครั้ง
เรือนจำกลางสุรินทร์ สอบราคาจ้างปรับปรุงบ้านพัก (7 ส.ค. 2557)
อ่าน 7 ครั้ง
เทศบาลตำบลรัตนบุรี อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ สอบราคาซื้อวัสดุการเรียนการสอน (6 ส.ค. 2557)
เทศบาลตำบลผักไหม อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ ประมูลก่อสร้างสำนักงานเทศบาลตำบลผักไหม (6 ส.ค. 2557)
อ่าน 11 ครั้ง
ขนส่งจังหวัดสุรินทร์ สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาด (6 ส.ค. 2557)
อ่าน 8 ครั้ง
จ.สุรินทร์ ขอเชิญร่วมพิธีและร่วมปฏิบัติการทางคืนผืนป่า ป่าสงวนแห่งขาติ (พนมดิน แปลงที่ 1 ) (4 ส.ค. 2557)
อ่าน 4 ครั้ง

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ถัดไป>>


ฉบับที่ 167 เดือน กรกฎาคม 2557
ดูทั้งหมด

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
Number of Today 62 คน
Number of Yesterday 177 คน
Number of Lastmonth 363 คน
Total 183,870 คน