หน้าหลัก >> ข่าวรับสมัครงานจังหวัดบุรีรัมย์และบริการทั่วไป
ข่าวรับสมัครงานจังหวัดบุรีรัมย์และบริการทั่วไป

จังหวัดบุรีรัมย์กำหนดจัดพิธีทำบุญตักบาตรเช้า ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (25/07/2017)
อ่าน 81 ครั้ง
สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ กำหนดจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ปี2560 (25/07/2017)
อ่าน 104 ครั้ง
เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จัดโครงการพิชิตลูกน้ำยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก “เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ปลอดลูกน้ำยุงลาย ปี 2560 (25/07/2017)
อ่าน 97 ครั้ง
บริษัทไท โปร โกลบอล จำกัด และ บริษัท ที เอช บี ซี จำกัด ขอยกเลิกการจัดงาน โฮม แอนด์ คาร์ เฟสติวัล 2017 (25/07/2017)
อ่าน 88 ครั้ง
สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์ ประกาศให้ผู้ประสงค์จะขออนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารเส้นทางรถหมวด 4 จังหวัดบุรีรัมย์ สาย 4360 ลำปลายมาศ-บ้านนาจาน-หนองกี่ ยื่นคำขออนุญาตประกอบการขนส่ง (25/07/2017)
อ่าน 122 ครั้ง
วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งยาม ประจำงานอาคารสถานที่ (20/07/2017)
อ่าน 77 ครั้ง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ รับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 (20/07/2017)
อ่าน 188 ครั้ง
บริษัทไท โปร โกลบอล จำกัด และ บริษัท ที เอช บี ซี จำกัด ได้ร่วมกันจัดงาน โฮม แอนด์ คาร์ เฟสติวัล 2017 (20/07/2017)
อ่าน 97 ครั้ง
จังหวัดบุรีรัมย์ได้ออกประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่องผลการตรวจวิเคราะห์อาหารประเภทน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท จากสถานที่ผู้ผลิตในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี2560 (20/07/2017)
อ่าน 121 ครั้ง
วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ กำหนดจัดโครงการเปิดบ้านวิทยาลัยชุมชน (20/07/2017)
อ่าน 100 ครั้ง
สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์ ได้มีประกาศนายทะเบียนประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ให้ผู้ประสงค์จะขออนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารเส้นทางรถหมวด 4 จังหวัดบุรีรัมย์ สาย 4360 ลำปลายมาศ-บ้านนาจาน-หนองกี่ ยื่นคำขออนุญาตประกอบการขนส่ง (20/07/2017)
อ่าน 96 ครั้ง
โรงพยาบาลนางรอง สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา (28/06/2017)
อ่าน 105 ครั้ง
กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครคนงานเพื่อไปทำงานประเทศอิสราเอล ครั้งที่12 (28/06/2017)
อ่าน 106 ครั้ง
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ จ้างเหมางานกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ตามสัญญาที่ บร.24/2560 (25/06/2017)
อ่าน 73 ครั้ง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย และ) ตำแหน่ง คนสวน (25/06/2017)
อ่าน 71 ครั้ง
โรงพยาบาลนางรอง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา ได้แก่ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา ตำแหน่งนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 2 อัตรา (25/06/2017)
อ่าน 111 ครั้ง
สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์ ให้บริการจองคิวอบรมใบขับขี่ เพียงท่านเปิด App Line สแกน QR Code เข้าสู่ระบบการให้บริการต่างๆ (25/06/2017)
อ่าน 630 ครั้ง
โรงพยาบาลนางรอง เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งพนักงานพิมพ์ จำนวน 1 อัตรา (25/06/2017)
อ่าน 85 ครั้ง
สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญชวนเด็กที่มีอายุระหว่าง 6 – 15 ปีบริบูรณ์นับถึงวันเสาร์ที่2ของเดือนมกราคม 2561 ที่สนใจจะเสนอผลงานเข้าร่วมการคัดเลือกเด็กดีเด่นสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ประจำปี2560 (25/06/2017)
อ่าน 89 ครั้ง
วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ รับสมัครคัดเลือกโดยวิธีสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอนประจำแผนกสามัญ จำนวน 2 อัตรา (05/10/2015)
อ่าน 645 ครั้ง

หน้า : [1] 2 3 4 ถัดไป>>
 
วารสาร สปข.2

ฉบับที่ 194 เดือน ตุลาคม 2559

more
 
 
 
 
 
 

 
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Number of Today 70 คน
Number of Yesterday 61 คน
Number of Lastmonth 999 คน
Total 58,708 คน