หน้าหลัก >> ข่าวรับสมัครงานจังหวัดบุรีรัมย์และบริการทั่วไป
ข่าวรับสมัครงานจังหวัดบุรีรัมย์และบริการทั่วไป

จังหวัดบุรีรัมย์กำหนดจัดพิธีทำบุญตักบาตรเช้า ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (25 ก.ค. 2560)
อ่าน 29 ครั้ง
สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ กำหนดจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ปี2560 (25 ก.ค. 2560)
อ่าน 33 ครั้ง
เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จัดโครงการพิชิตลูกน้ำยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก “เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ปลอดลูกน้ำยุงลาย ปี 2560 (25 ก.ค. 2560)
อ่าน 28 ครั้ง
บริษัทไท โปร โกลบอล จำกัด และ บริษัท ที เอช บี ซี จำกัด ขอยกเลิกการจัดงาน โฮม แอนด์ คาร์ เฟสติวัล 2017 (25 ก.ค. 2560)
อ่าน 22 ครั้ง
สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์ ประกาศให้ผู้ประสงค์จะขออนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารเส้นทางรถหมวด 4 จังหวัดบุรีรัมย์ สาย 4360 ลำปลายมาศ-บ้านนาจาน-หนองกี่ ยื่นคำขออนุญาตประกอบการขนส่ง (25 ก.ค. 2560)
อ่าน 27 ครั้ง
วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งยาม ประจำงานอาคารสถานที่ (20 ก.ค. 2560)
อ่าน 29 ครั้ง
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ รับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 (20 ก.ค. 2560)
อ่าน 30 ครั้ง
บริษัทไท โปร โกลบอล จำกัด และ บริษัท ที เอช บี ซี จำกัด ได้ร่วมกันจัดงาน โฮม แอนด์ คาร์ เฟสติวัล 2017 (20 ก.ค. 2560)
อ่าน 24 ครั้ง
จังหวัดบุรีรัมย์ได้ออกประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่องผลการตรวจวิเคราะห์อาหารประเภทน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท จากสถานที่ผู้ผลิตในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี2560 (20 ก.ค. 2560)
อ่าน 32 ครั้ง
วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ กำหนดจัดโครงการเปิดบ้านวิทยาลัยชุมชน (20 ก.ค. 2560)
อ่าน 39 ครั้ง
สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์ ได้มีประกาศนายทะเบียนประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ให้ผู้ประสงค์จะขออนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารเส้นทางรถหมวด 4 จังหวัดบุรีรัมย์ สาย 4360 ลำปลายมาศ-บ้านนาจาน-หนองกี่ ยื่นคำขออนุญาตประกอบการขนส่ง (20 ก.ค. 2560)
อ่าน 35 ครั้ง
โรงพยาบาลนางรอง สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา (28 มิ.ย. 2560)
อ่าน 39 ครั้ง
กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครคนงานเพื่อไปทำงานประเทศอิสราเอล ครั้งที่12 (28 มิ.ย. 2560)
อ่าน 50 ครั้ง
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ จ้างเหมางานกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ตามสัญญาที่ บร.24/2560 (25 มิ.ย. 2560)
อ่าน 30 ครั้ง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย และ) ตำแหน่ง คนสวน (25 มิ.ย. 2560)
อ่าน 27 ครั้ง
โรงพยาบาลนางรอง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา ได้แก่ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา ตำแหน่งนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 2 อัตรา (25 มิ.ย. 2560)
อ่าน 35 ครั้ง
สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์ ให้บริการจองคิวอบรมใบขับขี่ เพียงท่านเปิด App Line สแกน QR Code เข้าสู่ระบบการให้บริการต่างๆ (25 มิ.ย. 2560)
อ่าน 38 ครั้ง
โรงพยาบาลนางรอง เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งพนักงานพิมพ์ จำนวน 1 อัตรา (25 มิ.ย. 2560)
อ่าน 34 ครั้ง
สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญชวนเด็กที่มีอายุระหว่าง 6 – 15 ปีบริบูรณ์นับถึงวันเสาร์ที่2ของเดือนมกราคม 2561 ที่สนใจจะเสนอผลงานเข้าร่วมการคัดเลือกเด็กดีเด่นสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ประจำปี2560 (25 มิ.ย. 2560)
อ่าน 30 ครั้ง
วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ รับสมัครคัดเลือกโดยวิธีสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอนประจำแผนกสามัญ จำนวน 2 อัตรา (5 ต.ค. 2558)
อ่าน 507 ครั้ง

หน้า : [1] 2 3 4 ถัดไป>>
 
วารสาร สปข.2

ฉบับที่ 194 เดือน ตุลาคม 2559

more
 
 
 
 
 
 

 
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 93 คน
Number of Lastmonth 837 คน
Total 40,944 คน