หน้าหลัก >> ข่าวท้องถิ่น ศรีสะเกษ
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวท้องถิ่น ศรีสะเกษ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวท้องถิ่น ศรีสะเกษ

อำเภอขุนหาญ จัดประกวดผลผลิตทางการเกษตร งานเทศกาลผลไม้และของดีศรีขุนหาญ (2 ส.ค. 2557)
ศรีสะเกษ เปิดงานเทศกาล “ของดีศรีขุนหาญ” ประจำปี 2557 (2 ส.ค. 2557)
สภาเกษตรกรศรีสะเกษ เร่งระดมความคิดเห็น รักษาเสถียรภาพราคา และพัฒนาช่องทางการตลาดใหม่ ของสินค้าทางการเกษตร เพื่อคืนความสุขให้ชาวเกษตรกรตามมติ คสช. (1 ส.ค. 2557)
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเขตตำบลโพธิ์กระสังข์จัดกิจกรรมเดินวิ่งเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี (1 ส.ค. 2557)
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเขตตำบลโพธิ์กระสังข์จัดกิจกรรมเดินวิ่งเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี นายบุญคง เนตรภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพะยอม ประธานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเขตตำบลโพธิ์กระสังข์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ แจ้งว่า ด้วยกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเขตตำบลโพธิ์กระสังข์ กำหนดจัดกิจกรรม “ เดิน - วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี” เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนารถ และให้ประชาชนทุกกลุ่มอายุในเขตตำบลโพธิ์กระสังข์ ได้ตระหนักถึงการออกกำลังกายให้ร่างกายแข็งแรง เพื่อสุขภาพที่ปลอดโรค โดยกำหนดจัดในวันที่ 3 สิงหาคม 2557 เวลา 04.30 น. เป็นต้นไป ณ เทศบาลตำบลโพธิ์กระสังข์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ จึงขอเชิญข้าราชการ คณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียน นักศึกษา พ่อค้า ประชาชนร่วมกิจกรรม “ เดิน - วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี” โดยพร้อมเพรียงกัน กฤตภาส กล้วยนิจ สวท.ศรีสะเกษ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ข่าว 1 สิงหาคม 2557
วัดพระมหาพุทธารามพระอารามหลวงจัดงานลานวัดลานธรรมลานวิถีไทย (31 ก.ค. 2557)
วัดพระมหาพุทธารามพระอารามหลวงจัดงานลานวัดลานธรรมลานวิถีไทย พระราชธรรมสารสุธี เจ้าอาวาสวัดพระมหาพุทธาราม พระอารามหลวง อำเภอเมืองศรีสะเกษ แจ้งว่า ด้วยวัดพระมหาพุทธาราม (วัดพระโต) พระอารามหลวง ร่วมกับเทศบาลเมืองศรีสะเกษ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ พุทธสมาคมจังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดพิธีเปิดงาน “ลานวัด ลานธรรม ลานวิถีไทย ” ในวันที่ 2 สิงหาคม 2557 เวลา 08.00 น. ณ ลานโพธิ์ หน้าพระวิหารหลวงพ่อโต วัดพระมหาพุทธาราม (วัดพระโต) เพื่อเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยที่เป็นแบบของจังหวัดศรีสะเกษ อีกทั้งเป็นการส่งสริมสนับสนุนโครงการท่องเที่ยวเส้นทางแสวงบุญในมิติศาสนา เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทั้งทางโลกคือประวัติศาสตร์ ทางธรรมคือศีลธรรม พร้อมทั้งเป็นการดึงคนเข้าวัดปฏิบัติธรรม เพื่อคลายความทุกข์และมีธรรมบันเทิง วัดพระมหาพุทธาราม (วัดพระโต) พระอารามหลวง จึงขอเชิญข้าราชการ คณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พ่อค้าประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมพิธีเปิดงาน “ลานวัด ลานธรรม ลานวิถีไทย ” โดยทั่วกัน กฤตภาส กล้วยนิจ สวท.ศรีสะเกษ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ข่าว 31 กรกฎาคม 2557
คณะสงฆ์จังหวัดศรีสะเกษจัดพิธีเจริญพุทธมนต์เจริญจิตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนารถ (31 ก.ค. 2557)
คณะสงฆ์จังหวัดศรีสะเกษจัดพิธีเจริญพุทธมนต์เจริญจิตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนารถ นายสิทธา มูลหงส์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ เปิดเผยว่า ด้วยคณะสงฆ์จังหวัดศรีสะเกษร่วมกับจังหวัดศรีสะเกษ ได้กำหนดจัดพิธีเจริญพุทธมนต์เจริญจิตภาวนาถวายพระพรชัยมงคล และ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนารถ ประจำปี 2557 ตามมติเถรสมาคมที่ 570/2556 ในวันที่ 5 สิงหาคม 2557 เวลา13.00 น. ณ วัดวิสุทธิโสภณ ตำบลบึงบูรณ์ อำเภอบึงบูรณ์ จังหวัดศรีสะเกษ จึงขอเชิญข้าราชการ คณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พ่อค้าประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์เจริญจิตภาวนาถวายพระพรชัยมงคล และ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนารถ โดยพร้อมเพรียงกันและขอให้แต่งกายชุดขาวปฏิบัติธรรม กฤตภาส กล้วยนิจ สวท.ศรีสะเกษ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ข่าว 31 กรกฎาคม 2557
องค์การบริหารส่วนตำบลก้านเหลืองจัดทำบุญมหาสังฆทานในช่วงเข้าพรรษา (31 ก.ค. 2557)
องค์การบริหารส่วนตำบลก้านเหลืองจัดทำบุญมหาสังฆทานในช่วงเข้าพรรษา นายประสิทธิ์ สีสด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลก้านเหลือง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ เปิดเผยว่า ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลก้านเหลือง ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลก้านเหลือง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พ่อค้า ประชาชนชาวตำบลก้านเหลือง พร้อมใจร่วมทำบุญมหาสังฆทานในช่วงเข้าพรรษา เป็นการผนึกพลังฝ่ายท้องที่ท้องถิ่นและประชาชนสร้างบุญสร้างกุศล ร่วมทำความดี รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม สร้างความปรองดองสมานฉันท์ และ อุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษหรือญาติที่ล่วงลับ โดยกำหนดพร้อมใจจัดทำบุญมหาสังฆทานช่วงเข้าพรรษา จำนวน 9 วัด เริ่มตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2557 ณ วัดบ้านอ้อมแก้ว เริ่มตั้งแต่เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป กฤตภาส กล้วยนิจ สวท.ศรีสะเกษ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ข่าว 31 กรกฎาคม 2557
เทศบาลตำบลโคกจานจัดโครงการทำบุญมหาสังฆทานในช่วงเข้าพรรษา (31 ก.ค. 2557)
เทศบาลตำบลโคกจานจัดโครงการทำบุญมหาสังฆทานในช่วงเข้าพรรษา นายวันทา ศรียงยศ นายกเทศมนตรีตำบลโคกจาน อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ เปิดเผยว่า ด้วยเทศบาลตำบลโคกจาน ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลโคกจาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พ่อค้า ประชาชนชาวตำบลโคกจาน จัดทำโครงการทำบุญมหาสังฆทานในช่วงเข้าพรรษา เป็นการผนึกพลังฝ่ายท้องที่ท้องถิ่นและประชาชนรวมใจสร้างบุญสร้างกุศล ทำความดี สร้างความปรองดองสมานฉันท์ และอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษหรือญาติที่ล่วงลับ โดยกำหนดร่วมทำบุญมหาสังฆทานช่วงเข้าพรรษา จำนวน 10 วัด เริ่มตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2557 ณ วัดบ้านสิม ตั้งแต่เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป กฤตภาส กล้วยนิจ สวท.ศรีสะเกษ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ข่าว 31 กรกฎาคม 2557
เทศบาลตำบลปรางค์กู่จัดแข่งขันฟุตบอลสินรวมชัยปรางค์กู่ซอคเกอร์คัพ2014 (31 ก.ค. 2557)
เทศบาลตำบลปรางค์กู่จัดแข่งขันฟุตบอลสินรวมชัยปรางค์กู่ซอคเกอร์คัพ2014 นายชวาลย์ ทองสังข์ นายกเทศมนตรีตำบลปรางค์กู่ อำเภอปรางคืกู่ จังหวัดศรีสะเกษ แจ้งว่า ด้วยเทศบาลตำบลปรางค์กู่ ร่วมกับห้างหุ้นส่วนกำจัด สินรวมชัย กำหนดจัดแข่งขันกีฬาฟุตบอลรายการสินรวมชัย ปรางค์กู่ซอคเกอร์คัพ 2014 ประจำปี 2557 ชิงถ้วยเกียรติยศจากนายกเทศมนตรีตำบลปรางค์กู่ พร้อมเงินรางวัลกว่า 100,000.- บาท ในวันที่ 16 สิงหาคม 2557 ณ สนามกีฬาหน้าที่ว่าการอำเภอปรางค์กู่ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสเล่นกีฬา เพื่อสุขภาพพลานามัยที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ อันจะก่อให้เกิดความรักความสามัคคีในสังคม และ เป็นเกราะป้องกันยาเสพติดอีกด้วย เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2557 แบ่งเป็น 2 รุ่น คือ รุ่นประชานทั่วไป สามารถมีผู้เล่นนอกเขตอำเภอปรางค์กู่ได้ 6 คน ชนะเลิศ 20,000.- บาทพร้อมถ้วยเกียติยศ และ รุ่นอาวุโส ไม่กำจัดภูมิลำเนา ชนะเลิศ 10,000.- บาท พร้อมถ้วยเกียติยศ สนใจสมัครหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินรวมชัย ตรงข้ามโรงเรียนปรางค์กู่ หมายเลขโทรศัพท์ 098 – 6287769 หรือ 087 – 8693637 กฤตภาส กล้วยนิจ สวท.ศรีสะเกษ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ข่าว 31 กรกฎาคม 2557
สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษจัดมหกรรมรวมพลังเยาวชนคิดบวกเรียนรู้วิถีพอเพียงปรองดองสมานฉันท์ก้าวทันอาเซียน (31 ก.ค. 2557)
สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษจัดมหกรรมรวมพลังเยาวชนคิดบวกเรียนรู้วิถีพอเพียงปรองดองสมานฉันท์ก้าวทันอาเซียน นายพงศ์ภัค มงคลชัยพาณิชย์ ประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ เปิดเผยว่า ด้วยสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ กำหนดจัดมหกรรมเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ 2557 “ รวมพลังเยาวชนคิดบวก เรียนรู้วิถีพอเพียง ปรองดองสมานฉันท์ ก้าวทันอาเซียน”ในวันที่ 6 สิงหาคม 2557 ณ อาคารศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ภายในงานจะมีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณองค์กรและบุคคลที่มีส่วนร่วมในการพัฒนา สร้างสรรค์เด้กและเยาวชน การมอบโล่โรงเรียนที่มีการทำงานอย่างสร้างสรรค์ ปลอดเหล้าบุหรี่ การจัดกิจกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ การแสดงบนเวที การจัดนิทรรศการของเด็กและเยาวชน สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ จึงขอเชิญส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะคูอาจารย์ นักเรียน ผู้ปกครอง เข้าร่วมกิจกรรมมหกรรมเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ 2557 “ รวมพลังเยาวชนคิดบวก เรียนรู้วิถีพอเพียง ปรองดองสมานฉันท์ ก้าวทันอาเซียน”โดยทั่วกัน กฤตภาส กล้วยนิจ สวท.ศรีสะเกษ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ข่าว 31 กรกฎาคม 2557
จังหวัดศรีสะเกษบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติดแบบผสมผสานโดยกระบวนการชุมชนบำบัดรุ่น5 (31 ก.ค. 2557)
จังหวัดศรีสะเกษบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติดแบบผสมผสานโดยกระบวนการชุมชนบำบัดรุ่น5 นายวัฒนา พุฒิชาติ ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ เปิดเผยว่า ด้วยจังหวัดศรีสะเกษ ได้ดำเนินการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดในระบบบำบัด ในกองร้อยอาสาสมัครดินแดนจังหวัดศรีสะเกษ ที่ 2หรือ โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครอง รุ่น 5 ระหว่างวันที่ 1 – 15 สิงหาคม 2557 โดยมีผู้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟู ฯ จำนวน 60 คน รูปแบบการบำบัดเป็นการผสมผสานโดยกระบวนการชุมชุนบำบัด และ ใช้หลักสูตร Fast Model อย่างย่อ ของกระทรวงสาธารณสุข เน้นฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย จิตใจ การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม การปกป้องสถาบัน การฝึกระเบียบวินัย และ ฝึกอบรมวิชาชีพให้ผู้รับการบำบัดมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อกลับคืนเป็นคนดีของสังคมโดยไม่กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอย่างเด็ดขาด โดยจะทำพิธีเปิดการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพฯ รุ่นที่ 5 ในวันที่ 5 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 น. มีนายประทีป กีรติเรขา ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษเป็นประธานพิธี กฤตภาส กล้วยนิจ สวท.ศรีสะเกษ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ข่าว 31 กรกฎาคม 2557
อำเภอขุนหาญจังหวัดศรีสะเกษขอเชิญเที่ยวงานของดีศรีขุนหาญประจำปี2557 (31 ก.ค. 2557)
อำเภอขุนหาญจังหวัดศรีสะเกษขอเชิญเที่ยวงานของดีศรีขุนหาญประจำปี2557 นายฉลอง เทอดวีรพงศ์ นายอำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ แจ้งว่า ด้วยอำเภอขุนหาญ กำหนดจัดงานเทศกาลของดีศรีขุนหาญ ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 1 – 3 สิงหาคม 2557 ณ สนามกีฬาวงกลมอำเภอขุนหาญ เพื่อประชาสัมพันธ์ผลผลิตทางการเกษตร เป็นการส่งเสริมการตลาดและเพิ่มช่องทางการตลาดให้เกษตรกร อีกทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ ช่วยเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรหรือคนในชุมชนควบคู่กัน นายอำเภอขุนหาญ แจ้งอีกว่า ภายในงานเทศกาลของดีศรีขุนหาญ ประจำปี 2557 มีการออกร้านจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร จำหน่ายสินค้าวิสาหกิจชุมชน สินค้าโอทอป การประกวดธิดาชาวสวน รำวงพื้นบ้าน การแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอีกมากมาย จึงขอเชิญนักท่องเที่ยวและผู้สนใจเข้าเที่ยวชมงานเทศกาลของดีศรีขุนหาญ ประจำปี 2557 โดยพร้อมเพรียงกัน กฤตภาส กล้วยนิจ สวท.ศรีสะเกษ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ข่าว 31 กรกฎาคม 2557
สภาเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษระดมความคิดเห็นเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาและการพัฒนาช่องทางการตลาดใหม่ (31 ก.ค. 2557)
สภาเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษระดมความคิดเห็นเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาและการพัฒนาช่องทางการตลาดใหม่ นางสาวพิชามญชุ์ แซ่จึง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษ แจ้งว่า ด้วยสำนักงานสภาเกษตรกรจังวัดศรีสะเกษ กำหนดจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาและการพัฒนาช่องทางการตลาดใหม่สินค้าเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เกษตรกรสามารถดำเนินการผลิตและยกระดับราคาผลผลิตทางการเกษตร ให้สอดคล้องกับต้นทุนการผลิต อีกทั้งสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งร่วมกันระหว่างเกษตรกร องค์กรเกษตรกร ภาครัฐและเอกชน ในการพัฒนาและผลิตสินค้าเกษตรของไทยให้ก้าวไกลไม้ผลไทยสู่สากลอย่างเข้มแข็ง สภาเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษ จึงขอเชิญสมาชิกสภาเกษตรกรระดับตำบลและอำเภอ เข้าร่วมสัมมนาในวันที่ 1 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศรีวรรณเกียรติสุรานนท์ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ กฤตภาส กล้วยนิจ สวท.ศรีสะเกษ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ข่าว 31 กรกฎาคม 2557
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอศรีรัตนะจัดอบรมให้ความรู้ภาษาอาเซียนรองรับประชาคมอาเซียน (31 ก.ค. 2557)
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอศรีรัตนะจัดอบรมให้ความรู้ภาษาอาเซียนรองรับประชาคมอาเซียน นางบัวทอง บุญสน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอศรีรัตนะ เปิดเผยว่า ด้วยศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอศรีรัตนะ จะดำเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอาเซียน ทั้งภาษาจีนกลาง ภาษอังกฤษ และ ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร ให้กับนักเรียน นักศึกษา และ ประชาชนทั่วไป ได้มีความรู้ความเข้าใจ และทักษะในการฟัง พูด อ่าน และเขียนเพื่อการสื่อสาร รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 โดยกำหนดจัดอบรมในวันที่ 1 สิงหาคม 2557 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องศูนย์อาเซียนศึกษา ชั้น 2 กศน. ศรีรัตฯ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ 045 – 677150 ในวันและเวลาราชการ กฤตภาส กล้วยนิจ สวท.ศรีสะเกษ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ข่าว 31 กรกฎาคม 2557
องค์การบริหารส่วนตำบลดู่จัดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันแม่แห่งชาติ (31 ก.ค. 2557)
องค์การบริหารส่วนตำบลดู่จัดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันแม่แห่งชาติ นายสง่า ศรีอนันต์กูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ แจ้งว่า ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ ได้จัดทำโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เพื่อขับเคลื่อนสร้างชุมชนน่าอยู่ และเพื่อฟื้นฟูสมดุลให้ระบบนิเวศ ด้วยการณรงค์และสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมในการปลุกป่าเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนารถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา มหาราชินี จึงดำเนินโครงการปลูกต้นไม้ถวายแม่ของแผ่นดินในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนารถ ร่วมกันปลูกป่าเพื่อสร้างป่าชุมชนให้น่าอยู่ โดยกำหนดปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติในวันที่ 8 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณที่สาธารณบ้านกอย บ้านแตงแซง และ บ้านดอนม่วง ตำบลดู่ อำเภอราษีไศล จึงขอเชิญส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียน พ่อค้า ประชาชน ได้เข้าร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติโดยพร้อมเพรียงกัน กฤตภาส กล้วยนิจ สวท.ศรีสะเกษ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ข่าว 31 กรกฎาคม 2557
อำเภอน้ำเกลี้ยงจัดโครงการภาคีเครื่อข่ายการศึกษา เพื่อคุณธรรม จริยธรรม ความดีภาคอีสาน ครั้งที่ ๑ “คุณธรรม ความดี วิถีชีวิตคนอีสาน” (31 ก.ค. 2557)
อ่าน 2 ครั้ง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษเชิญพิสูจน์และสัมผัสวิถีชาวศรีสะเกษผ่านการแข่งขันแรลลี่ชมของดีศรีสะเกษสนับสนุนงานเทศกาลเงาะ-ทุเรียน (31 ก.ค. 2557)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษเชิญพิสูจน์และสัมผัสวิถีชาวศรีสะเกษผ่านการแข่งขันแรลลี่ชมของดีศรีสะเกษสนับสนุนงานเทศกาลเงาะ-ทุเรียน นายวิชิต ไตรสรณกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ แจ้งว่า จังหวัดศรีสะเกษกำหนดจัดงานเทศกาลเงาะ-ทุเรียน และของดีศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 8-14 สิงหาคม 2557 เพื่อร่วมสนับสนุนการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษได้ร่วมหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ ธนาคารเกษตรและสหกรณ์การเกษตร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสุรินทร์ และ องค์กรภาคเอกชน ผนึกพลังจัดแข่งขันแรลลี่ชมของดีศรีสะเกษ สนับสนุนงานเทศกาลเงาะ ทุเรียน และของดีศรีสะเกษ ในวันอาทิตย์ที่ 10 สิงหาคม 2557 ณ บริเวณสนามวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรสะเกษ ภายใต้ชื่อ " หลงฮักศรีสะเกษ ” การจัดแข่งขันแรลลี่ชมของดีศรีสะเกษ มุ่งเน้นประชาสัมพันธ์ให้คนทั่วไปสัมผัสกับของดีศรีสะเกษ ทั้งสวนผลไม้และวัฒนธรรม อันจะชวนให้หลงใหลในวิถีชีวิตของเกษตรกรในการอยู่กับธรรมชาติและความสามัคคีของคนในชนบท ตลอดจนการเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับแขกผู้มาเยือนอย่างมิตรไมตรีจนสร้างความประทับใจให้หวนกลับมาอีกครั้ง ซึ่งส้นทางการแข่งขันรวมใช้ระยะทางทั้งสิ้น 250 กิโลเมตร จากเส้นทางศรีสะเกษ – เมืองใหม่ช่องสะงำ โดยผ่านอำเภอพยุห์ อำเภอศรีรัตนะ อำเภอขุนหาญ อำเภอขุขันธ์ อำเภอภูสิงห์ และ สิ้นสุดเส้นทางที่เมืองใหม่ช่องสะงำ ตลอดเส้นทาง การแข่งขัน จะได้ชิมผลไม้ฟรี พร้อมปลูกป่าอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เนื่องในวโรกาสวันแม่ 12 สิงหาคมอีกด้วย ผู้ที่สนใจ สามารถสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ หรือ ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) ทุกสาขาในจังหวัดศรีสะเกษ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ./ กฤตภาส กล้วยนิจ สวท.ศรีสะเกษ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ข่าว 31 กรกฎาคม 2557
ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน)ร่วมกับโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยากำหนดจัดงานสมัชชาคุณธรรมภาคอิสานครั้งที่ 1 (31 ก.ค. 2557)
ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน)ร่วมกับโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยากำหนดจัดงานสมัชชาคุณธรรมภาคอิสานครั้งที่ 1 นายสมพร อาษา ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ แจ้งว่า ด้วยศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) ร่วมกับภาคีเครือข่ายการศึกษาเพื่อคุณธรรม จริยธรรม ความดี ภาคอิสาน และโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา กำหนดจัดงาน “ สมัชชาคุณธรรมภาคอิสาน ครั้งที่ 1 ” ระหว่างวันที่ 14 – 15 สิงหาคม 2557 ณ โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา โดยจะมีภาคีเครือข่ายจาก 7 โรงเรียน 5 จังหวัดในภาคอิสานประกอบด้วย โรงเรียนสูงเนิน โรงเรียนสะพานหิน จังหวัดนครราชสีมา โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า โรงเรียนบ้านกาบิน จังหวัดอุบลราชธานี โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม จังหวัดมุกดาหาร โรงเรียนบ้านจับไม้ จังหวัดหนองคาย และ โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา จังหวัดศรีสะเกษ การงานจัดงานดังกล่าว เพื่อส่งเสริมสนับสนุนขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณความดี เพื่อความเข้มแข็งทางวิชาการและนวัตกรรมในกระบวนการพัฒนาคุณธรรมความดีในรูปแบบต่าง ๆ แก่โรงเรียนเครือข่ายคุณธรรมภาคอิสาน จนเกิดองค์ความรู้ด้านกระบวนการพัฒนาคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรมที่เข้มแข็ง จึงขอเชิญคณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูอาจารย์ เด็กนักเรียน และ ผู้ปกครอง ตลอดจนผู้สนใจ ได้ร่วมชมงาน “ สมัชชาคุณธรรมภาคอิสาน ครั้งที่ 1 ” โดยทั่วกัน กฤตภาส กล้วยนิจ สวท.ศรีสะเกษ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ข่าว 31 กรกฎาคม 2557
คปภ. ศรีสะเกษ จัดกิจกรรม เนื่องในวันประกันชีวิต แห่งชาติ (31 ก.ค. 2557)
ศรีสะเกษ เร่งชี้แจงแนวทางการดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดฯ ในห้วง 3 เดือน แก่ผู้ปฏิบัติงาน (วิทยากรครู ข.) ภายใต้คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช (31 ก.ค. 2557)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 ถัดไป>>


ฉบับที่ 166 เดือน มิถุนายน 2557
ดูทั้งหมด

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 2 คน
Number of Lastmonth 2 คน
Total 84,445 คน