หน้าหลัก >> ข่าวท้องถิ่น ศรีสะเกษ
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวท้องถิ่น ศรีสะเกษ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวท้องถิ่น ศรีสะเกษ

พสกนิกรชาวจังหวัดศรีสะเกษ ประกอบพิธีวางพวงมาลาวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 (1 ต.ค. 2557)
อ่าน 13 ครั้ง
รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เปิดการสัมมานา การขับเคลื่อนงานการมีส่วนร่วมภาคประชาชนสู่การดำเนินงานเขตสุขภาพ (30 ก.ย. 2557)
อ่าน 14 ครั้ง
จังหวัดศรีสะเกษเร่งประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรรีบขึ้นทะเบียนผู้ปลูกหอมแดงรอบใหม่ปี 2557/2558 ภายในเดือนตุลาคมนี้ (30 ก.ย. 2557)
จังหวัดศรีสะเกษเร่งประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรรีบขึ้นทะเบียนผู้ปลูกหอมแดงรอบใหม่ปี 2557/2558 ภายในเดือนตุลาคมนี้ นายประทีป กีรติเรขา ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า ด้วยจังหวัดศรีสะเกษเป็นแหล่งผลิตหอมแดงที่สำคัญของประเทศไทย มีพื้นที่การเพาะปลูกกว่า 3 หมื่นไร่ ปริมาณผลผลิตกว่า 1.5 แสนตันต่อปี สร้างรายได้ไม่ต่ำกว่าปีละ 1.3 พันล้านบาท ที่ผ่านมาจังหวัดศรีสะเกษได้ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ได้ร่วมผลักดันแนวทางการบริหารจัดการสินค้าเกษตรสู่ความยั่งยืน โดยเฉพาะหอมแดงของจังหวัดศรีสะเกษจนเป็นที่ยอมรับในคุณภาพ ทั้งตลาดภายในและต่างประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวอีกว่า เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งทางด้านการตลาดอย่างยั่งยืนต่อไปทั้งในปัจจุบันและอนาคต จำเป็นต้องมีข้อมูลที่ชัดเจน ทั้งพื้นที่การเพาะปลูกและปริมาณการผลิต จึงขอให้เกษตรกรผู้ปลูกหอมแดง ได้แจ้งขึ้นทะเบียนหรือแจ้งปรับปรุงข้อมูลการปลูกหอมแดงรอบใหม่ ปี 2557/2558 ที่สำนักงานเกษตรอำเภอตามภูมิลำเนา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2557 นี้ รายละเอียดสอบถามได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุกแห่ง หรือ สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ โทรศัพท์ 045 - 616830 ในวันและเวลาราชการ กฤตภาส กล้วยนิจ สวท.ศรีสะเกษ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ข่าว 30 กันยายน 2557
เหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษกำหนดออกรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ที่อำเภอศิลาลาดเพื่อรวบรวมโลหิตสำรองที่ได้นำไปไว้ช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุหรือผู้ป่วยฉุกเฉิน (29 ก.ย. 2557)
เหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษกำหนดออกรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ที่อำเภอศิลาลาดเพื่อรวบรวมโลหิตสำรองที่ได้นำไปไว้ช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุหรือผู้ป่วยฉุกเฉิน นางศิรดา กีรติเรขา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ เปิดเผยว่า ด้วยสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดร่วมกับโรงพยาบาลจังหวัดศรีสะเกษ กำหนดออกรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ที่อำเภอศิลาลาด ณ บริเวณหอประชุมที่ว่าการอำเภอศิลาลาด ในวันที่ 30 กันยายน 2557 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป เพื่อนำโลหิตสำรองที่ได้ไว้คอยช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุหรือผู้ที่ต้องการโลหิตฉุกเฉิน ซึ่งในสถานการณ์ปัจจุบันประสบปัญหาขาดแคลนโลหิตสำรองเป็นจำนวนมาก นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ จึงขอเชิญชวนเหล่าข้าราชการ พนักงาน สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พ่อค้า นักเรียน ประชาชนชาวอำเภอศาลาลาดได้ออกไปร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้โดยทั่วกัน กฤตภาส กล้วยนิจ สวท.ศรีสะเกษ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ข่าว 29 กันยายน 2557
จังหวัดศรีสะเกษ จัดกิจกรรมค่ายภาษาต่างประเทศที่ 2 แก่สถานศึกษาในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน (29 ก.ย. 2557)
อ่าน 9 ครั้ง
จังหวัดศรีสะเกษ มอบจักรยาน จำนวน 20 คัน ให้สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าจุฬาภรณ์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัด (29 ก.ย. 2557)
อ่าน 12 ครั้ง
เกษตรจังหวัดศรีสะเกษแจ้งเตือนเกษตรกรเฝ้าระวังเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและโรคไหม้ข้าวในนาหากพบการระบาดให้รีบควบคุมและจำกัดทันที (29 ก.ย. 2557)
เกษตรจังหวัดศรีสะเกษแจ้งเตือนเกษตรกรเฝ้าระวังเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและโรคไหม้ข้าวในนาหากพบการระบาดให้รีบควบคุมและจำกัดทันที นายทวี มาสขาว เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า ขณะนี้จังหวัดศรีสะเกษพบการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและโรคไหม้ข้าวในพื้นที่หลายอำเภอ และ มีการขยายพื้นที่การระบาดออกเป็นวงกว้าง โดยการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เกิดจากตัวอ่อนและตัวเต็มวัยของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ดูดกินน้ำเลี้ยงบริเวณโคนต้นข้าว ระดับเดียวกับผิวน้ำ ทำให้ต้นข้าวมีอาการใบเหลือง คล้ายถูกน้ำร้อนลวกเป็นหย่อม ๆ ขณะที่โรคไหม้ข้าว ใบข้าวจะมีแผลจุดสีน้ำตาลคล้ายรูปตา จุดสีเทาอยู่ตรงกลาง ความกว้างของแผลประมาณ 2 – 5 เซนติเมตร และ จะขยายลุกลามไปทั่วบริเวณใบข้าว หากรุนแรงจะทำให้ข้าวชะงักการเจริญเติบโตหรือแห้งตายได้ เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อป้องกันความเสียหาย ขอให้เกษตรกรหมั่นสำรวจแปลงนาอย่างสม่ำเสมอ หากพบการระบาดในแปลงนาให้รีบควบคุมและกำจัดทันที เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง พร้อมแจ้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รายงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ สำนักงานเกษตรอำเภอทราบ เพื่อเป็นข้อมูลรับความช่วยเหลือจากทางราชการ ซึ่งเกษตรกรที่ประสบปัญหาขอให้แจ้งรับความช่วยเหลือได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอ หรือ สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ โทรศัพท์ 045-616830 ในวันและเวลาราชการ กฤตภาส กล้วยนิจ สวท.ศรีสะเกษ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ข่าว 29 กันยายน 2557
เกษตรจังหวัดศรีสะเกษเร่งประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรรีบขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวนาปีรอบใหม่ปี 2557/2558 ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายนนี้ (29 ก.ย. 2557)
เกษตรจังหวัดศรีสะเกษเร่งประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรรีบขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวนาปีรอบใหม่ปี 2557/2558 ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายนนี้ นายทวี มาสขาว เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ เปิดเผยว่า ด้วยกรมส่งเสริมการเกษตรได้เปิดให้เกษตรกรขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการเพาะปลูก 2557/2558 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคมที่ผ่านมา จนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2557 นี้ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการช่วยเหลือเกษตรกร ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ซึ่งได้ขับเคลื่อนมาตรการในการลดต้นทุนการผลิตข้าวให้แก่เกษตรกร เป็นต้นว่า ค่าเมล็ดพันธ์ข้าว ค่าปุ๋ยเคมี ค่าสารปราบศัตรูพืช และ ค่ารถเกี่ยวข้าว เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ จึงขอให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2557 /2558 ที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนให้รีบดำเนินการแจ้งขึ้นทะเบียนได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่ พร้อมนำเอกสารฉบับจริงและฉบับสำเนาไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ประกอบด้วย บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน เอกสารสิทธิ์ที่ดินและ ภาพถ่ายแปลงข้าว รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุกแห่ง หรือสำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ โทรศัพท์ 045- 616830 ในวันและเวลาราชการ กฤตภาส กล้วยนิจ สวท.ศรีสะเกษ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ข่าว 29 กันยายน 2557
จังหวัดศรีสะเกษได้นำหลักธรรมพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีล 5 สร้างความปรองดองสมานฉันท์จน ได้รับป้ายหมู่บ้านรักษาศีล5แล้ว150หมู่บ้านโดยจะเข้ารับป้ายจากเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชในวันนี้ (29 ก.ย. 2557)
จังหวัดศรีสะเกษได้นำหลักธรรมพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีล 5 สร้างความปรองดองสมานฉันท์จน ได้รับป้ายหมู่บ้านรักษาศีล5แล้ว150หมู่บ้านโดยจะเข้ารับป้ายจากเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชในวันนี้ นายประทีป กีรติเรขา ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า ด้วยนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มุ่งที่จะสร้างความปรองดองสมานฉันท์ และ ให้ประชาชนเกิดความรักสามัคคี ประกอบกับมหาเถรสมาคม ได้มีมติเห็นชอบให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สร้างหมู่บ้านรักษาศีล 5 เพื่อให้มนุษย์ทุกคนในสังคมมีศีล 5 เสมอกัน ย่อมจะอยู่เย็นเป็นสุข และ เกิดความรักความปรองดอง ถวายเป็นพระราชกุสลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จังหวัดศรีสะเกษ โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด และ คณะสงฆ์จังหวัดศรีสะเกษ จึงได้จัดทำโครงสร้างความรักความปรองดองสมาฉันท์ โดยใช้หลักธรรมพระพุทธศาสนา ดำเนินสร้างหมู่บ้านศีล 5 ทั้ง 22 อำเภอ 2,621 หมู่บ้าน จนถึงขณะนี้สามารถดำเนินการได้แล้ว 150 หมู่บ้าน ซึ่งจะเดินทางเข้ารับป้ายจากเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชในวันนี้ ที่วัดพระธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนหมู่บ้านที่คงเหลือจะได้เร่งประสานความร่วมมือบ้าน วัด โรงเรียนและทุกภาคส่วน ได้รับทราบถึงความสำคัญและสมัครเข้าร่วมโครงการสร้างหมู่บ้านรักษาศีล 5 ให้เป็นรูปธรรมทั้งหมดต่อไป กฤตภาส กล้วยนิจ สวท.ศรีสะเกษ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ข่าว 29 กันยายน 2557
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษบูรณาการร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จัดหน่วยบริการฉีดวัคซีนและทำหมันสัตว์เลี้ยงพร้อมให้ความรู้การป้องกันตนเองและสัตว์เลี้ยงให้ปลอดภัยจากโรคสุนัขบ้า (28 ก.ย. 2557)
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษบูรณาการร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จัดหน่วยบริการฉีดวัคซีนและทำหมันสัตว์เลี้ยงพร้อมให้ความรู้การป้องกันตนเองและสัตว์เลี้ยงให้ปลอดภัยจากโรคสุนัขบ้า นายนัทธ์เวโรจน์ บูชาพัฒน์ ปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า เนื่องด้วยในวันที่ 28 กันยายนของทุกปี เป็นวันป้องกันโรคสุนัขบ้าโลก (World Rabies Day ) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ ได้บูรณาการร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพยุห์ และ องค์การบริหารส่วนตำบลพยุห์ ได้ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนและทำหมันสัตว์เลี้ยง พร้อมให้ความรู้การป้องกันตนเองและสัตว์เลี้ยงให้ปลอดภัยจากโรคสุนัขบ้า ที่บริเวณศาลาประชาคมบ้านสำโรงโคเฒ่า ตำบลพรหมสวัสดิ์ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมและตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยงอย่างถูกต้อง เพื่อป้องกันทั้งตนเองและสัตว์เลี้ยงให้ปลอดภัยจากโรคสุนัขบ้า ปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดกิจกรรมเนื่องในวันป้องกันโรคสุนัขบ้าโลกประจำปี 2557 ของจังหวัดศรีสะเกษ ได้เน้นให้ความรู้แก่ประชาชนเข้าใจการเลี้ยงสัตว์อย่างถูกวิธี เป็นต้นว่า ต้องนำสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคสุนัขบ้า การฉีดยาคุมกำเนิด การผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว เพื่อควบคุมปริมาณและป้องกันสัตว์เร่ร่อน รวมทั้งการดูแลสุขภาพและตรวจรักษาสัตว์เลี้ยงอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งได้มีประชาน นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนผู้สนใจนำสัตว์เลี้ยงเข้ารับบริการเป็นจำนวนมาก กฤตภาส กล้วยนิจ สวท.ศรีสะเกษ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 รายงาน 28 กันยายน 2555
จังหวัดศรีสะเกษร่วมกับศูนย์ประสานงานป่าไม้จังหวัดศรีสะเกษกำหนดจัดกิจกรรมปลูกป่า3ล้านกล้าศาสนาค้ำพะยูง (24 ก.ย. 2557)
จังหวัดศรีสะเกษร่วมกับศูนย์ประสานงานป่าไม้จังหวัดศรีสะเกษกำหนดจัดกิจกรรมปลูกป่า3ล้านกล้าศาสนาค้ำพะยูง นายชวน ธีรวุฒิอุดม หัวหน้าศูนย์ประสานงานป่าไม้จังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า ด้วยจังหวัดศรีสะเกษร่วมกับศูนย์ประสานงานป่าไม้จังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองครก กำหนดจัดกิจกรรมปลูกป่า 3 ล้านกล้า ศาสนาค้ำพะยูง โดยได้รับพระกรุณาจากสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราช ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรจัดกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างองค์กรภาคประชาชน ผู้นำชุมชน ฝ่ายท้องที่ ท้องถิ่น และ ส่วนราชการ ผนึกความศรัทธาโดยใช้ผู้นำศาสนาร่วมขับเคลื่อนจุดประกายปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนได้หยุดทำลายป่า และ มาร่วมสร้างเครือข่ายในการดุแลรักษาป่าไม้ให้คงอยู่ต่อไป หัวหน้าศูนย์ประสานงานป่าไม้จังหวัดศรีสะเกษ กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดกิจกรรมปลูกป่า 3 ล้านกล้า ศาสนาค้ำพะยูงของจังหวัดศรีสะเกษ กำหนดจัดช่วงบ่าย เวลา 13.00 น. ของวันนี้ (25กย.57) ที่วัดป่าหนองม่วง ตำบลหนองครก อำเภอเมืองศรีสะเกษ โดยมีนายประทีป กีรติเรขา จะเป็นประธานพิธี พร้อมนำผู้ร่วมกิจกรรม ทั้งหัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ร่วมปลูกไม้พะยูง จำนวน 1,000.- ต้น ในเนื้อที่ 5 ไร่ เพื่อสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับผืนป่า และ เป็นการเพิ่มจำนวนไม้พะยูงให้เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม... กฤตภาส กล้วยนิจ สวท.ศรีสะเกษ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ข่าว 24 กันยายน 2557
อำเภออุทุมพรพิสัยกำหนดออกบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่เชิงรุกพบประชาชน (24 ก.ย. 2557)
อำเภออุทุมพรพิสัยกำหนดออกบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่เชิงรุกพบประชาชน นายธีระพงษ์ สุวรรณพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขะยูง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ แจ้งว่า ด้วยอำเภออุทุมพรพิสัย ได้กำหนดออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ประจำเดือนกันยายน2557 ในวันที่ 25 กันยายน 2557 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ศาลาวัดบ้านหนองยาง หมู่ที่ 6 ตำบลขะยูง อำเภออุทุมพรพิสัย เพื่อนำบริการต่าง ๆ ของส่วนราชการออกบริการนอกสำนักงานตามตำบลหมู่บ้านที่ห่างไกลทุรกันดาร และขจัดปัญหาต่าง ๆ ให้หมดไปหรือน้อยลง อาทิเช่น การรักษาพยาบาลเบื้องต้น การฉีดวัคซีนสัตว์เลี้ยง การขึ้นทะเบียนทหารกองเกิน การซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า การฝึกอาชีพอิสระ การแนะแนวการศึกษา จึงขอเชิญชาวตำบลขะยูง และ ตำบลใกล้เคียงไปรับบริการโดยทั่วกัน กฤตภาส กล้วยนิจ สวท.ศรีสะเกษ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ข่าว 24 กันยายน 2557
เทศบาลตำบลแต้จัดตลาดนัดสินค้าโอทอปขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและยั่งยืน (24 ก.ย. 2557)
เทศบาลตำบลแต้จัดตลาดนัดสินค้าโอทอปขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและยั่งยืน นายสุวิทย์ แท่นทอง นายกเทศมนตรีตำบลแต้ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ แจ้งว่า ด้วยเทศบาลตำบลแต้ ได้จัดโครงการตลาดนัดสินค้าโอทอป ตามนโยบายแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของรัฐบาล โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของประเทศให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืนให้แก่ชุมชน โดยกำหนดจัดงานในวันที่ 26 กันยายน 2557 ตั้งแต่เวลา 15.00 น. ณ สนามกีฬาสำนักงานเทศบาลตำบลแต้ อำเภออุทุมพรพิสัย จึงขอเชิญชาวตำบลแต้ และ ตำบลใกล้เคียงไปร่วมอุดหนุนสินค้าโอทอป เพื่อให้กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในพื้นที่เกิดความเข้มแข็งและช่วยเหลือตัวเองได้อย่างยั่งยืนต่อไป กฤตภาส กล้วยนิจ สวท.ศรีสะเกษ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ข่าว 24 กันยายน 2557
อำเภอไพรบึงกำหนดจัดหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่บริการเชิงรุก (24 ก.ย. 2557)
อำเภอไพรบึงกำหนดจัดหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่บริการเชิงรุก นายชัยยงค์ เมธาสุรวิทย์ นายอำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ เปิดเผยว่า ด้วยอำเภอไพรบึง กำหนดอกหน่วยบริการอำเภอยิ้ม..เคลื่อนที่บริการเชิงรุก เพื่อออกไปพบปะเยี่ยมเยือน รับเรื่องราวร้องทุกข์ และนำงานบริการของส่วนราชการไปบริการแก่ราษฎรถึงหมู่บ้านตำบล ในวันที่ 25 กันยายน 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ศาลาประชาคมบ้านลาวเดิม หมู่ที่ 3 ตำบลดินแดง อำเภอไพรบึง โดยนำบริการต่าง ๆ ของทุกภาคส่วนราชการออกบริการแก่ประชาชน เป็นต้นว่า การให้คำปรึกษาข้อกฎหมาย การบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น บริการฉีดวัคซีนสัตว์เลี้ยง การให้ความรู้ด้านการศึกษานอกระบบ การฝึกอาชีพอิสระ ตลอดจนรับเรื่องราวร้องทุกข์ เพื่อลดช่องว่างและสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชน จึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลดินแดงและบริเวณใกล้เคียงไปรับบริการโดยทั่วกัน กฤตภาส กล้วยนิจ สวท.ศรีสะเกษ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ข่าว 24 กันยายน 2557
อำเภอกันทรารมย์กำหนดออกบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมทางพระพุทธศาสนา (24 ก.ย. 2557)
อำเภอกันทรารมย์กำหนดออกบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมทางพระพุทธศาสนา นายนพ พงษ์ผลาดิสัย นายอำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ แจ้งว่า ด้วยอำเภอกันทรารมย์ ได้กำหนดออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ควบคู่โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมทางพระพุทธศาสนา เยี่ยมยาม ถามไถ่ได้ใจได้บุญ ในวันที่ 25 กันยายน 2557 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ศาลาวัดบ้านละลาย ตำบลละลาย อำเภอกันทรารมย์ เพื่อนำบริการต่าง ๆ ของส่วนราชการออกบริการนอกสำนักงานตามตำบลหมู่บ้านที่ห่างไกลทุรกันดาร และขจัดปัญหาต่าง ๆ ให้ประชาชน เช่นว่า การรักษาพยาบาลเบื้องต้น การฉีดวัคซีนสัตว์เลี้ยง การขึ้นทะเบียนทหารกองเกิน การซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า การฝึกอาชีพอิสระ การแนะแนวการศึกษา นอกจากนี้ ภาคส่วนราชการ ฝ่ายท้องที่ ท้องถิ่น และประชาชนชาวตำบลละทายยังร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์อีกด้วย จึงขอเชิญชาวตำบลละทาย และ ตำบลใกล้เคียงไปรับบริการพร้อมร่วมทำบุญโดยทั่วกัน กฤตภาส กล้วยนิจ สวท.ศรีสะเกษ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ข่าว 24 กันยายน 2557
ศรีสะเกษ – บุกจับบ่อนพนันกลางเมืองศรีสะเกษ สุดทึ่ง พบเซียนพนัน รุ่นใหญ่ อายุ 75 ปี โดนจับคาวงไพ่ (24 ก.ย. 2557)
อ่าน 40 ครั้ง
จ.ศรีสะเกษ ลงนามข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการคุ้มครอง พิทักษ์สิทธิและป้องกันแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและความรุนแรงในครอบครัว (23 ก.ย. 2557)
อ่าน 14 ครั้ง
ผังเมืองศรีสะเกษ ประชุมคณะที่ปรึกษาเพื่อแจ้งผลการประเมินผังเมืองรวมเมืองศรีสะเกษ (22 ก.ย. 2557)
อ่าน 32 ครั้ง
คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ประชุมเข้มรับนโยบายปฎิรูปการศึกษา (22 ก.ย. 2557)
อ่าน 16 ครั้ง
ม.ราชภัฏศรีสะเกษ เปิดเวทีถ่ายทอดเผยแพร่องค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ด้านสังคมและเศรษฐกิจของผู้สูงอายุในจังหวัดศรีสะเกษ (22 ก.ย. 2557)
อ่าน 18 ครั้ง

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 ถัดไป>>


ฉบับที่ 168 เดือน สิงหาคม 2557
ดูทั้งหมด
 
« ตุลาคม 2557 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 6 คน
Number of Lastmonth 6 คน
Total 84,606 คน