หน้าหลัก >> ข่าวท้องถิ่น ศรีสะเกษ
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวท้องถิ่น ศรีสะเกษ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวท้องถิ่น ศรีสะเกษ

สปสช.เขต 10 ร่วมกับโรงพยาบาลขุขันธ์ จัดโครงการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักส่งเสริมการคัดกรองมะเร็งลำไส้ ย้ำว่าตรวจพบเร็วรักษาทัน (25/06/2018)
อ่าน 3 ครั้ง
จังหวัดศรีสะเกษจัดกิจกรรมเดินวิ่งต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2561 เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ภายใต้แนวทางโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด ” (24/06/2018)
นายเมธี สุพรรณฝ่าย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดกิจกรรม เดิน – วิ่ง ต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2561 เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายนของทุกปี ภายใต้แนวทางโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด” มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหายาเสพติดของทุกภาคส่วน ที่สำคัญมุ่งปลูกฝังให้เด็กและเยาวชน มีความคิดที่ดีอันจะเป็นเกราะป้องกันไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด รวมทั้งให้ภาครัฐ เอกชน และ ประชาชน ได้มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหายาเสพติดในชุมชนของตนเอง สำหรับกิจกรรม เดิน – วิ่ง ต่อต้านยาเสพติดในครั้งนี้ ยังเป็นการส่งเสริมสุขภาพร่างกายและจิตใจ เพื่อยกระดับเป็นป้องกันยาเสพติดอย่างเรียบง่าย สามารถทำได้ทุกเพศทุกวัย อันจะนำไปสู่ความรักความสามัคคีในหมู่คณะ การสานความเข้าใจซึ่งกันและกัน เพื่อกลายเป็นพลังสำคัญสู่การแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาในท้องถิ่นชุมชนร่วมกันอย่างยั่งยืน กิจกรรมเดิน – วิ่งต่อต้านยาเสพติดในวันนี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 500 คน แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ การวิ่งมินิมาราธอน(ชาย-หญิง) ระยะทาง 8.5 กิโลเมตร จากจุดเริ่มต้นศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ไปตามเส้นทางที่กำหนดโดยจะผ่านสถานที่สำคัญของจังหวัดมาสิ้นสุดที่ศาลากลางจังหวัด ขณะที่การเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ระยะทาง 3 กิโลเมตร เริ่มจากศาลากลางจังหวัดไปตามถนนที่กำหนดมาสิ้นสุดที่ศาลากลางจังหวัดเช่นกัน รางวัลชนะเลิศชาย คือ นายอภิศักดิ์ จิตณรงค์ โรงเรียนกีฬาศรีสะเกษ และ ชนะเลิศหญิง ได้แก่ นางกานต์พิชชา วิจารณ์ ../ กฤตภาส กล้วยนิจ สวท.ศรีสะเกษ 24 มิถุนายน 2561
รมว.คมนาคม เผยเตรียมขยายทางหลวงหมายเลข 221ชุมชนพยุห์ ลดอุบัติเหตุ (23/06/2018)
อ่าน 3 ครั้ง
จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจคน 2 ชาติร่วมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติที่พุทธอุทยาน 100 ปี สมเด็จพระสังฆราช อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ (22/06/2018)
นายเมธี สุพรรณฝ่าย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ประเทศไทย และ นายวาด ปารานิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา ร่วมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 86 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ภายในพุทธอุทยาน 100 ปี สมเด็จพระสังฆราช บ้านเขาแดง บ้านคลองคำโคกแต้ ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ และได้มอบพันธ์กล้าไม้ จำนวน 10,000.- ต้นให้ประเทศกัมพูชานำไปปลูกด้วย โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ่อค้า ประชาชน และ จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจกว่า 4,000 คน ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการน้อมสำนึกในพระมาหากรุณาธิคุณและแสดงออกถึงความจงรักภักดี แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยการร่วมทำความดี รักษาสิ่งแวดล้อม และ เพิ่มพื้นที่ป่าคืนความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ธรรมชาติร่วมกัน กฤตภาส กล้วยนิจ สวท.ศรีสะเกษ 22 มิถุนายน 2561
ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ (22/06/2018)
อ่าน 2 ครั้ง
จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมกับ ผู้ว่าฯ 2 ชาติ ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ ที่พุทธอุทยาน 100 ปี สมเด็จพระสังฆราช อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ (22/06/2018)
อ่าน 4 ครั้ง
ศรีสะเกษ คัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี (21/06/2018)
อ่าน 3 ครั้ง
องคมนตรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชศรีสะเกษ ที่น้อมนำพระราโชบาย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขับเคลื่อนการศึกษาพัฒนาท้องถิ่น (21/06/2018)
อ่าน 4 ครั้ง
ศรีสะเกษ มอบของแก่คนชรา ผู้ป่วยติดเตียง ตามโครงการ “เยี่ยมยาม ยามแลง สร้างแปงชุมชน” (21/06/2018)
อ่าน 3 ครั้ง
ศรีสะเกษ ออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ให้บริการประชาชนลดภาระค่าใช้จ่าย (21/06/2018)
อ่าน 3 ครั้ง
จัดหางานจังหวัดศรีสะเกษเตือนนายจ้างและแรงงานต่างด้าวเร่งพิสูจน์สัญชาติภายใน 30 มิ.ย.นี้ หากเลยระยะเวลาที่กำหนดต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมผลักดันแรงงานผิดกฎหมายออกนอกราชอาณาจักร (20/06/2018)
นายเที่ยง ดอกกระโทก จัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า จังหวัดศรีสะเกษกำลังเร่งจัดระเบียบการทำงานของแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ คือ กัมพูชา ลาว และเมียนมาให้ถูกต้องตามกฎหมาย โดยจัดทำ/ปรับปรุงทะเบียนประวัติ การตรวจลงตรา (วีซ่า) และ ขออนุญาตทำงานที่ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ สำนักงานจัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งได้มีแรงงานต่างด้าวมาพิสูจน์สัญชาติแล้วจำนวน 1,161.- คน คงเหลือเข้าพิสูจน์สัญชาติอีกเพียง 48 คน ด้วยความห่วงใยต่อนายจ้างและแรงงานต่างด้าว จัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ จึงขอให้นายจ้างได้เร่งพาแรงงานต่างด้าวที่เหลือไปดำเนินการภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561 เพราะขณะนี้เหลือเวลาเพียง 2 สัปดาห์เท่านั้น ต่อจากนี้จะมีแผนระดมกวาดล้างผู้กระทำผิดกฎหมาย เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคมเป็นต้นไป หากพบแรงงานต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน หรือ เข้าเมืองผิดกฎหมาย ต้องถูกดำเนินคดีปรับ 5,000 – 50,000 บาท และ คนต่างด้าวจะถูกส่งกลับประเทศ ขณะที่นายจ้างที่รับคนต่างด้าวไม่มีใบอนุญาตทำงานเข้าทำงาน ต้องถูกปรับ 10,000 – 100,000 บาท ต่อแรงงานต่างด้าว 1 คน../ กฤตภาส กล้วยนิจ สวท.ศรีสะเกษ ข่าว /20 มิถุนายน 2561
จังหวัดศรีสะเกษนำส่วนราชการออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่พร้อมรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อำเภออุทุมพรพิสัย (20/06/2018)
นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้นำหน่วยงานราชการออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่เพื่อบริการประชาชนพร้อมรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชน ที่องค์กรบริหารส่วนตำบลปะอาว อำเภออุทุมพรพิสัย โดยมุ่งให้หน่วยงานภาครัฐได้ไปบริการประชาชนอย่างใกล้ชิด และ รับทราบข้อเท็จจริงของสภาพปัญหาความเดือดร้อนต่าง ๆ ตลอดจนการจัดลำดับความสำคัญในการแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนได้รับทราบร่วมกัน โอกาสนี้ได้มอบถุงยังชีพ มอบเงินสงเคราะห์แก่ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส มอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนด้วย ความสำคัญของการออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า มุ่งให้ทุกภาคส่วนราชการ และ หน่วยงานของรัฐได้รับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง ที่สำคัญมุ่งให้เกิดการบูรณาการของหน่วยงานร่วมแก้ไขปัญหาให้รวดเร็ว และ เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง โดยปัญหาสำคัญที่ชาวตำบลปะอาวมีความต้องการอย่างเร่งด่วนคือ ท่อส่งน้ำที่สูบด้วยระบบไฟฟ้าไปยังห้วยหนองและคลองสาขาต่างๆ เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง และ การปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการสัญจรหรือการขนส่งสินค้าทางการเกษตร ขณะเดียวกัน ยังขอความร่วมมือประชาชนได้ร่วมสอดส่องและแจ้งเบาะแสผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดในระดับพื้นที่ เพื่อจะได้จัดการขั้นเด็ดขาดตามกฎหมายบ้านเมืองต่อไป../ กฤตภาส กล้วยนิจ สวท.ศรีสะเกษ ข่าว /20 มิถุนายน 2561
จัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ เตือนแรงงานด่างด้าวเร่งพิสูจน์สัญชาติ ใน 30 มิ.ย. ก่อนระดมกวาดล้างผู้กระทำผิด 1 ก.ค.นี้ (19/06/2018)
ตำรวจศรีสะเกษ ฝึกเข้มยุทธวิธีตำรวจ กำชับเบิกจ่ายปืนยาวเป็นอาวุธประจำกายทุกครั้งหลังถูกแก๊งมอดไม้ถล่มยิงด้วยอาวุธสงคราม (19/06/2018)
อ่าน 4 ครั้ง
สปสช. เขต 10 อุบลฯ จัดประชุม คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) เพื่อยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ครอบคลุมทุกอำเภอ 70 แห่ง ตามเป้าหมาย “คนอำเภอเดียวกัน ไม่ทอดทิ้งกัน” (18/06/2018)
อ่าน 8 ครั้ง
แม่ทัพภาคที่ 2 เปิดติวเข้มครู กศน.เสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ เพื่อให้นำความรู้ความเข้าใจไปจัดกิจกรรมการเรียน (14/06/2018)
อ่าน 9 ครั้ง
อำเภอเมืองศรีสะเกษพบโรคไหม้ข้าวระบาดเป็นวงกว้างกว่า 18,000.-ไร่ขณะนี้สามารถควบคุมสถานการณ์โรคได้แล้วกว่า 8000.-ไร่พร้อมเสนอจังหวัดประกาศเป็นเขตภัยพิบัติเพื่อเร่งช่วยเหลือเกษตรกรอย่างเร่งด่วน (14/06/2018)
นายสมศักดิ์ พันธ์ตัน เกษตรอำเภอเมืองศรีสะเกษ กล่าวว่า ขณะนี้ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองศรีสะเกษ ฝ่ายท้องที่ท้องถิ่นได้รวบรวมและแจ้งสภาพปัญหาของเกษตรกรในพื้นที่การเพาะปลูกประมาณ 220,000.- พบโรคไหม้ข้าวระบาดเป็นวงกว้างกว่า 18,000.-ไร่ ขณะนี้ได้เร่งสร้างความเข้าใจแก่เกษตรกรและ ขอความร่วมมือในการควบคุมโรคอย่างถูกวิธี จนสามารถควบคุมสถานการณ์โรคได้แล้วกว่า 8000.-ไร่ เกษตรอำเภอเมืองศรีสะเกษ กล่าวอีกว่า ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลทำให้เกิดโรคไหม้ข้าวในช่วงนี้คือระยะต้นกล้า กลางวันอากาศร้อนกลางคืนกลับมีความชื้นสูงจึงเหมาะต่อการเกิดเชื้อรา ขณะที่เกษตรกรส่วนใหญ่มักจะหว่านข่าวถี่ด้วย แต่ถึงอย่างไรก็ตามเกษตรกรที่ประสบปัญหาโรคไหม้ข้าวระบาด เกษตรอำเภอเมืองศรีสะเกษกำลังเร่งรวบรวมข้อมูลทั้งหมดพร้อมเสนอให้จังหวัดประกาศเป็นเขตภัยพิบัติเพื่อจัดสรรงบประมาณช่วยเหลือเกษตรกรอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะพันธ์ข้าว กฤตภาส กล้วยนิจ สวท.ศรีสะเกษ 14 มิถุนายน 2561
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษจัดแข่งขันแรลลี่ครอบครัวชมของดีศรีสะเกษ"สะออน สี่เผ่า ออเจ้า ชม ชิม" (14/06/2018)
นายวิชิต ไตรสรณกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เปิดเผยว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษกำหนดแข่งขันแรลลี่ครอบครัวชมของดีศรีสะเกษ ในวันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 2561 ตอน "สะออน สี่เผ่า ออเจ้า ชม ชิม" ผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันจะได้รับสิทธิ์หลายประการ อาทิ เสื้อสำหรับผู้สมัครเข้าแข่งขัน ท่านละ 1 ตัว อาหารเช้า เที่ยง เย็น และอาหารว่าง ชิมฟรีผลไม้ในสวน และรางวัลอื่น ๆ อีกมากมาย เด็กอายุต่ำกว่า 4 ปี ไม่มีค่าใช้จ่าย ผู้สนใจเข้าร่วมการแข่งขัน มีค่าสมัครดังนี้ 1.สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ( 2 ท่าน) 1,500.-บาท (พร้อมเสื้อและอาหาร 3 มื้อ) 2.ผู้ติดตามในรถ -ผู้ใหญ่ 700.-บาท/คน (พร้อมเสื้อและอาหาร 3 มื้อ)-เด็กอายุ 4 - 12 ปี 500.-/คน (พร้อมเสื้อและอาหาร 3 มื้อ) 3.เสื้อ Rally ผู้ใหญ่ตัวละ 250.-บาท เสื้อเด็กตัวละ 200.-บาท สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 045 – 814 – 676 และ 061-975-5679 ในวันเวลาราชการ จองและสำรองที่นั่งได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เปิดเผยอีกว่า สำหรับการสมัครและชำระค่าสมัคร ผู้สมัครเข้ามาสมัครและชำระเงินค่าสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 22 มิถุนายน 2561 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ สำนักปลัดฯ ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวและนันทนาการ ไม่เว้นวันหยุดราชการ และ ผู้ที่จองหมายเลขไว้และไม่ได้สมัครภายในวันที่ 22 มิถุนายนนี้ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ สำหรับผู้ที่อยู่ต่างจังหวัด ไม่สะดวกมาสมัครและชำระเงินด้วยตัวเอง สามารถสมัครทางออนไลน์ โดยการโอนเงินเข้าบัญชี 006-3-89898-8 ธนาคารกสิกรไทย สาขาบิ๊กซีศรีสะเกษ ชื่อ นายอภิเดช หลักคำ และ ถ่ายสลิปหรือหลักฐานการโอน พร้อมถ่ายใบสมัครที่กรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้วและแจ้งไซส์เสื้อส่งเข้ากลุ่มไลน์ได้เลย เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขันแรลลี่ครอบครัวชมของดีศรีสะเกษ "สะออน สี่เผ่า ออเจ้า ชม ชิม"ด้วยกัน กฤตภาส กล้วยนิจ สวท.ศรีสะเกษ 14 มิถุนายน 2561
จังหวัดศรีสะเกษเตรียมจัดงานเทศกาลทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ อาเซียน เทรดแฟร์ 2561 (Lava Durian Sisaket & Asean Trade Fair 2018) นำทุเรียนภูเขาไฟ สู่สายตาชาวโลก ส่งเสริมการท่องเที่ยวภาคเกษตร (13/06/2018)
นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายวิชิต ไตรสรณกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมแถลงข่าวจัดงาน “เทศกาลทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ อาเซียน เทรดแฟร์ 2561 (Lava Durian Sisaket & Asean Trade Fair 2018) นำทุเรียนภูเขาไฟ สู่สายตาชาวโลก ” ที่สวนทับทิม บ้านซำตารมย์ หมู่ 7 ตำบลตระกาจ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ มีเพื่อเชื่อมโยงตลาดและสร้างมูลค่าเพิ่ม พร้อมพัฒนาระบบเศรษฐกิจฐานรากเสริมการท่องเที่ยวภาคการเกษตรนั่นเอง จัดระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน ถึงวันที่ 8 กรกฎาคม 2561 ณ บริเวณสวนปาล์มวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า ศรีสะเกษเริ่มเป็นรู้จักเรื่องผลไม้เมื่อปี พ.ศ.2537 โดยเฉพาะทุเรียนพันธุ์หมอนทอง ปัจจุบันมีพื้นที่ปลูกทุเรียนกว่า 6,000 ไร่ ส่วนใหญ่อยู่ที่อำเภอกันทรลักษ์ และ ขุนหาญ ปริมาณผลผลิตกว่า 4,500 ตัน สร้างรายได้กว่า 450 ล้านบาท ยังไม่รวมพืชเศรษฐกิจอื่น ๆ ทั้ง เงาะ ลำไย มังคุด ลองกอง รายได้กว่า 500 - 600 ร้อยล้านบาทเลย เดิมจัดงาน “เทศกาลเงาะ-ทุเรียน และของดีศรีสะกษ” ตั้งแต่ปี 2537 ปัจจุบันรวม 24 ปี ทำให้ “ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ” เป็นที่รู้จักและเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างมากผู้ผลิตโดยแท้จริง ซึ่งปีนี้ผลผลิตลดลงจากสภาพอากาศหนาวเย็น และ อิทธิพลจากพายุฤดูร้อน ทำให้การติดลูกลดลง แต่คุณภาพคับแก้ว ผลที่แก่ได้อายุเก็บเกี่ยว คุณภาพดีเป็นที่ต้องการของตลาด ตอนนี้หน้าสวนราคา 90 - 120 บาทต่อกิโลกรัม โดยทุเรียนออกสู่ตลาดมากที่สุด คือ ช่วงเดือน มิถุนายน - กรกฎาคมของทุกปี เกษตรกรจะนำผลผลิตมาจำหน่ายให้กับผู้บริโภคโดยตรง เป็นการสร้างโอกาสทางการตลาด และ ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด โดยบริการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อนำนักท่องเที่ยวเข้าชมสวนทุเรียน เลือกชิม และเลือกซื้อทุเรียนจากสวนในราคาที่ถูกกว่าในท้องตลาด ก่อให้เกิดรายได้ต่อชาวสวนและสร้างรายได้เข้าจังหวัดด้วย ด้านนายวิชิต ไตรสรณกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่าช่วงจัดงานเทศกาลทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ อาเซียนเทรดแฟร์ 2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดให้มีกิจกรรม “Rally ทัวร์สวนเกษตร ตอน สะออน 4 เผ่า ออเจ้าชมชิม ” ในวันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 2561 ก็ขอเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมงาน และประชาชนทั่วไปมาเที่ยวชมงาน “เทศกาลทุเรียน ภูเขาไฟศรีสะเกษ อาเซียนเทรดแฟร์ 2561( Lava Durian Sisaket & Asean Trade Fair 2018)” สนใจสมัครที่ อบจ.ศรีสะเกษ หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์โทร. 061 - 975 – 5679 ไม่เว้นวันหยุดราชการ
จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมทำฝายทดน้ำห้วยจุดเขียน (อากอง) ต.โนนสำราญ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ (13/06/2018)
อ่าน 5 ครั้ง

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 ถัดไป>>


ฉบับที่ 194 เดือน ตุลาคม 2559

more
 
« มิถุนายน 2561 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด
วาทะนายกรัฐมนตรี
สมุดภาพ Infographics รัฐบาล
นโยบายรัฐบาล
PRD Infographics
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สปข.2
รายงานการเงินสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2
จัดซื้อจัดจ้างและราคากลาง สปข.2
การบริหารจัดการน้ำประเทศไทย

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 13 คน
Total 1,590 คน