หน้าหลัก >> ข่าวท้องถิ่น ศรีสะเกษ
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวท้องถิ่น ศรีสะเกษ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวท้องถิ่น ศรีสะเกษ

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดศรีสะเกษเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของแรงงานในพื้นที่เมืองเศรษฐกิจชายแดน (24 ต.ค. 2557)
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดศรีสะเกษเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของแรงงานในพื้นที่เมืองเศรษฐกิจชายแดน นายภิญโญ สะตะพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า ด้วยในปีงบประมาณ 2558 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดศรีสะเกษกำหนดจัดฝึกอบรมฝีมือแรงงานรองรับการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของแรงงานในพื้นที่เมืองเศรษฐกิจชายแดน ทั้งแรงงานนอกระบบ แรงงานในชนบททั่วไป ผู้ถูกเลิกจ้าง ตลอดจนผู้ว่างงานในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานสู่การมีงานทำและสามารถแข่งขันได้ในกลุ่มประชาคมอาเชียน ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวอีกว่า การฝึกอบรมฝีมือแรงงานรองรับการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดน มุ่งป้องกันแรงงานในชนบท ตลอดจนผู้ว่างงานจากพื้นที่ตามแนวตะเข็บชายแดนเข้าสู่เมือง แต่คงเน้นการสร้างงานสร้างอาชีพในพื้นที่ตนเอง เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจตามแนวชายแดนให้เกิดความเข้มแข็งและรองรับเวทีประชาคมอาเชียนได้อย่างเข้มแข็ง โดยเปิดรับฝึกอบรมในกลุ่มอาชีพช่างก่อสร้าง กลุ่มอาชีพช่างอุตสาหกรรมศิลป์ กลุ่มอาชีพธุรกิจบริการ และ กลุ่มช่างไฟฟ้าและอิเลคทรอนิคส์ ในหลักสูตร 30 ชั่วโมง ผู้สนใจสมัครได้ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ หมายเลขโทรศัพท์ 045 – 615864 - 6 ในวันเวลาราชการ กฤตภาส กล้วยนิจ สวท.ศรีสะเกษ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ข่าว 24 ตุลาคม 2557
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษเตือนประชาชนดูแลสุขภาพสร้างภูมิคุ้มกันช่วงหน้าหนาวเย็น (24 ต.ค. 2557)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษเตือนประชาชนดูแลสุขภาพสร้างภูมิคุ้มกันช่วงหน้าหนาวเย็น นายประวิ อ่ำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า ช่วงนี้ประเทศไทยเริ่มได้รับอิทธิพลความเย็นจากประเทศจีน และ เข้าสู่ฤดูหนาวแล้ว จึงขอให้ประชาชนได้ระวังโรคภัยไข้เจ็บ ด้วย โดยเฉพาะโรคติดต่อทางระบบทางเดินหายใจ อาทิเช่น โรคปอดบวม โรคไข้หวัด โรคไข้หวัดใหญ่ ยิ่งในบางรายที่เป็นโรคภูมิแพ้ ต้องระมัดระวังเป็นกรณีพิเศษ เป็นต้นว่า ขนสัตว์เลี้ยง ตัวไรในฝุ่น อาจทำให้มีอาการแพ้มากขึ้น อาจมีอาการจาม น้ำมูกไหล หรือ บางรายที่เป็นโรคปอดเรื้อรัง อาจหอบมากขึ้นได้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ จึงขอเตือนให้ประชาชนได้ตระหนักและดูแลสุขภาพสร้างภูมิคุ้มกันช่วงหน้าหนาวเย็น ด้วยการหมั่นออกกำลังกายเป็นประจำ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้ง ๆ ละ 30 นาที และ รับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ พักผ่อนให้เพียงพอ พร้อมหาเสื้อผ้าสวมใส่ให้อบอุ่นเสมอ หากมีปัญหาด้านสุขภาพให้รีบพบแพทย์ทันที กฤตภาส กล้วยนิจ สวท.ศรีสะเกษ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ข่าว 24 ตุลาคม 2557
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ลุยตรวจพื้นที่ หลังประชาชนเข้าร้องเรียนว่ามีการบุกรุกที่สาธารณประโยชน์ที่ใช้ร่วมกัน บริเวณฝ่ายน้ำล้นบ้านจั่น (23 ต.ค. 2557)
อ่าน 16 ครั้ง
จังหวัดศรีสะเกษ จัดงานพิธีถวายบังคมและวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช (23 ต.ค. 2557)
อ่าน 10 ครั้ง
อำเภอกันทรารมย์จังหวัดศรีสะเกษออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่บริการเชิงรุกสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (22 ต.ค. 2557)
อำเภอกันทรารมย์จังหวัดศรีสะเกษออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่บริการเชิงรุกสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน เช้าวันนี้ (22ตค.57) นายนพ พงศ์ผลาดิสัย นายอำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ได้นำส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ออกหน่วยโครงการอำเภอยิ้ม..เคลื่อนที่ ณ ศาลาวัดบ้านท่าช้าง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบัว อำเภอกันทรารมย์ เพื่อให้บริการเชิงรุกแก่ประชาชน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน และ เยี่ยมยามถามไถ่ ได้ใจได้บุญ ซึ่งมีประชาชนออกมารับบริการในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก ทั้งการรักษาตรวจสุขภาพเบื้องต้น การให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย การบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข การทำหมันสุนัขและแมว การแนะแนวด้านการศึกษานอกโรงเรียน การรับเรื่องราวร้องทุกข์ โอกาสนี้นายอำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ยังได้ทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ ประชาชน นับได้สร้างความเชื่อมั่นต่อส่วนราชการและลดช่องว่างระหว่างกันได้เป็นอย่างดี กฤตภาส กล้วยนิจ สวท.ศรีสะเกษ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ข่าว 22 ตุลาคม 2557
อำเภออุทุมพรพิสัย เปิดโครงการเศรษฐกิจพอเพียงบ้านธาตุน้อยและปลูกต้นไม้เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ (21 ต.ค. 2557)
อ่าน 15 ครั้ง
จังหวัดศรีสะเกษ ถวายราชสดุดี เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ (21 ต.ค. 2557)
อ่าน 15 ครั้ง
ศรีสะเกษ นำร่องจ่ายเงินชดเชยเกษตรกรสนองนโยบายรัฐบาล (20 ต.ค. 2557)
อ่าน 21 ครั้ง
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรศรีสะเกษได้รับอนุมัติง่ายเงินช่วยเหลือชาวนาวันแรกจำนวน60 กว่าล้านบาทโดยมีเกษตรกรได้รับเงินช่วยเหลือจำนวน5223ราย (20 ต.ค. 2557)
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรศรีสะเกษได้รับอนุมัติง่ายเงินช่วยเหลือชาวนาวันแรกจำนวน60 กว่าล้านบาทโดยมีเกษตรกรได้รับเงินช่วยเหลือจำนวน5223ราย เช้าวันนี้ (20ตค.57) นายวัฒนา พุฒิชาติ ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ ได้เป็นประธานมอบสมุดบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธกส.ในการโอนเงินช่วยเหลือชาวนาวันแรกในเขตอำเภอเมืองศรีสะเกษ โดยจัดส่งมอบที่ อบต.โพนข่า จำนวน 536 ราย เป็นยอดเงินกว่า 6 ล้านบาทขณะที่การอนุมัติจ่ายเงินงวดแรกของจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งเป็น 1 ใน 8 จังหวัดนำร่อง ได้รับการอนุมัติแล้วเป็นเงินกว่า 60 ล้านบาท โดยเกษตรกรได้รับเงินโอนเงินเข้าบัญชีทั้งสิ้น 5,223 ราย ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ เปิดเผยว่า การที่จังหวัดศรีสะเกษเป็น 1 ใน 8 จังหวัดนำร่อง ที่ ธกส. ได้อนุมัติจ่ายเงินในวันนี้ นับเป็นผลสำเร็จและเกิดจากความร่วมมือของฝ่ายท้องที่ ฝ่ายท้องถิ่น เจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่สำคัญ คือ เกษตรกรเองมีความซื่อตรงในการแจ้งข้อมูล ทำให้รายละเอียดชัดเจนและเป็นจริง คณะรักษาความสงบแห่งชาติและรัฐบาล จึงเห็นชอบอนุมัติให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรโอนเงินในงวดแรกผ่านธนาคาร ธกส. จำนวน 20 สาขา ใน 22 อำเภอ ได้ในวันนี้ ขณะที่เกษตรกรที่เหลือคาดจะสามารถตรวจสอบข้อมูลและโอนเงินได้ทั้งหมดภายในเดือนตุลาคมนี้ กฤตภาส กล้วยนิจ สวท.ศรีสะเกษ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ข่าว 20 ตุลาคม 2557
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษเตือนประชาชนเพิ่มความระมัดระวังสุขภาพจากอากาศแปรปรวนโดยเฉพาะในเด็กและผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านสุขภาพเรื้อรัง (20 ต.ค. 2557)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษเตือนประชาชนเพิ่มความระมัดระวังสุขภาพจากอากาศแปรปรวนโดยเฉพาะในเด็กและผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านสุขภาพเรื้อรัง นายประวิ อ่ำพันธุ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า ด้วยขณะนี้สภาพอากาศแปรปรวนช่วงปลายฝนต้นหนาว กลางวันอากาศร้อนจัด กลางคืนอากาศหนาวเย็น ลักษณะดังกล่าว อาจส่งผลให้เด็กและผู้สูงอายุเจ็บป่วยได้ง่าย โดยเฉพาะผู้มีปัญหาด้านสุขภาพเรื้อรังต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ เป็นต้นว่า โรคหวัด โรคปอดบวม ขอให้หลีกเลี่ยงการปะทะลมหนาว และ หมั่นออกกำลังกาย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวย้ำอีกว่า ช่วงนี้ขอให้ประชาชนได้เพิ่มความระมัดระวังและหมั่นดูแลรักษาสุขภาพตนเอง เพื่อสร้างความอบอุ่นให้กับร่างกาย ที่สำคัญ ขอให้เฝ้าระวังเด็กและผู้สูงอายุเป็นพิเศษ โดยเฉพาะผู้มีปัญหาด้านสุขภาพเรื้อรังหรือมีโรคติดต่อ ขอให้กินยาตามที่หมอสั่งอย่างเคร่งครัด และ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย เพื่อให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บต่อไป กฤตภาส กล้วยนิจ สวท.ศรีสะเกษ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ข่าว 20 ตุลาคม 2557
จังหวัดศรีสะเกษขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารและดูแลสุขภาพช่วงหน้าหนาวหากประสบปัญหาขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มให้ติดต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ (20 ต.ค. 2557)
จังหวัดศรีสะเกษขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารและดูแลสุขภาพช่วงหน้าหนาวหากประสบปัญหาขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มให้ติดต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ นายประทีป กีรติเรขา ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า ขณะนี้จังหวัดศรีสะเกษอากาศได้หนาวเย็นลง โดยเฉพาะช่วงกลางคืน จึงขอให้ประชาชนได้ติดตามข่าวสารและดูแลสุขภาพให้แข็งแรง โดยสวมใส่เสื้อผ้าหนา ๆ เพื่อให้ร่างกายอบอุ่น หากประสบปัญหาขาดแคลนเครื่องนุ่งห่ม ขอให้ติดต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวอีกว่า ด้านการรับมือภัยหนาว ได้ประสานทุกอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบ โดยเฉพาะพื้นที่ติดกับเชิงเขา ซึ่งจะมีอากาศหนาวเย็นกว่าพื้นที่อื่น ๆ ขอให้แจ้งข่าวสารให้ประชาชนรับทราบอย่างใกล้ชิด และหากขาดแคลนเครื่องนุ่งห่ม ให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อจะได้ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนอย่างเร่งด่วนต่อไป ../ กฤตภาส กล้วยนิจ สวท.ศรีสะเกษ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ข่าว 20 ตุลาคม 2557
เทศบาลตำบลบุสูงกำหนดจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงประจำปี 2557 (19 ต.ค. 2557)
เทศบาลตำบลบุสูงกำหนดจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงประจำปี 2557 นายสุวัฒน์ มะณู นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ เปิดเผยว่า ด้วย เทศบาลตำบลบุสูง กำหนดจัดกิจกรรมตามโครงศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูง ประจำปี 2557 โดยร่วมกับศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลบุสูง และ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ ในวันที่ 20 ตุลาคม 2557 ณ ศาลาวัดบ้านขุมคำ ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้สูงอายุจากทุกหมู่บ้านในเขตตำบลบุสูง 22 หมู่บ้าน จำนวน 250 คน และ ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน ในพื้นที่ตำบลบุสูง เริ่มเวลา 07.30 น. เป็นต้นไป โดยภายในงานมีกิจกรรมตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบุสูง ธรรมมะบรรยาย โดย พระมหาสง่า ปภัสโร วัดสุทธนิมิต บรรยายให้ความรู้ เรื่องการดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ,บรรยายให้ความรู้ ระเบียบ ความเป็นมาและแนวทางการบริหาร โดยพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดศรีสะเกษ จึงขอให้ผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมประชุม และ ตรวจสุขภาพผู้สูงอายุโดยพร้อมเพรียง กฤตภาส กล้วยนิจ สวท.ศรีสะเกษ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ข่าว 19 ตุลาคม 2557
จังหวัดศรีสะเกษเตรียมจัดพิธีถวายราชสักการะและเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ (19 ต.ค. 2557)
จังหวัดศรีสะเกษเตรียมจัดพิธีถวายราชสักการะและเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ นายประวิ อ่ำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ เปิดเผยว่า ด้วยคณะรัฐมนตรีได้กำหนดให้วันที่ 21 ตุลาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และให้จังหวัดจัดพิธีเทิดพระเกียรติพระองค์ท่าน พร้อมงานวันพยาบาลแห่งชาติ จังหวัดศรีสะเกษ จึงร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ ศรีสะเกษ ตลอดจนหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา กำหนดจัดกิจกรรมถวายราชสักการะและเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในวันที่ 21 ตุลาคม 2555 ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ เริ่มตั้งแต่เวลา 07.00 น. มีการทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล เวลา 10.00 น. ประกอบพิธีถวายราชสักการะและถวายราชสดุดี ร่วมร้องเพลงสดุดีสมเด็จย่า และ มอบรางวัลพยาบาลดีเด่น เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติประจำปี 2557 โดยนายประทีป กีรติเรขา ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษเป็นประธานพิธี จึงขอเชิญทุกภาคส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษาร่วมพิธีดังกล่าวโดยทั่วกัน/ กฤตภาส กล้วยนิจ สวท.ศรีสะเกษ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ข่าว 19 ตุลาคม 2555
ศรีสะเกษเตรียมจัดงานวันปิยมหาราช (19 ต.ค. 2557)
ศรีสะเกษเตรียมจัดงานวันปิยมหาราช (โปรยหัวข่าว) จังหวัดศรีสะเกษเตรียมจัดงานพิธีวันปิยมหาราช เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 พระผู้ทรงวางรากฐานการพัฒนาประเทศไทยให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ นายประทีป กีรติเรขา ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า ด้วยวันที่ ๒๓ ตุลาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือ สมเด็จพระปิยมหาราช เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นของพระองค์ท่าน พระผู้ทรงวางรากฐานการพัฒนาประเทศประเทศไทยให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศโดยทรงจัดตั้งกระทรวงเพื่อแบ่งหน้าที่ในการวางรากฐานพัฒนาประเทศ ทั้งด้านการศึกษา การคมนาคม การประปา การไฟฟ้า การเกษตร การแพทย์ การปกครองท้องถิ่น ตลอดจนศาลยุติธรรม เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นของพระองค์ท่าน จังหวัดศรีสะเกษจึงกำหนดจัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะต่อพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ จึงเชิญชวนข้าราชการพลเรือน ผู้พิพากษา อัยการ ทหาร ตำรวจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชน พ่อค้า ประชาชน เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน เริ่มตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป./ กฤตภาส กล้วยนิจ สวท.ศรีสะเกษ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 รายงาน 19 ตุลาคม 2557
องค์การบริหารส่วนตำบลอีหล่ำอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษเร่งประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการรถเกี่ยวข้าวในพื้นที่คิดอัตราไร่ละ550ตามนโนบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (19 ต.ค. 2557)
องค์การบริหารส่วนตำบลอีหล่ำอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษเร่งประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการรถเกี่ยวข้าวในพื้นที่คิดอัตราไร่ละ550ตามนโนบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ นายฐิติรัฐ บุตรเพชร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอีหล่ำ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ แจ้งว่า ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช.มีนโยบายในการช่วยเหลือชาวนาลดต้นทุนการผลิต กรณีรถเกี่ยวข้าว และองค์การบริหารส่วนตำบลอีหล่ำ ได้ประกาศกำหนดราคารถเกี่ยวข้าว ปีการผลิต 2557 ในราคาไร่ละ 550 บาทไปแล้วนั้น เพื่อเป็นการปฏิบัติตามนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. และเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรในการได้รับความสะดวกในการใช้บริการรถเกี่ยวข้าว องค์การบริหารส่วนตำบลอีหล่ำ จึงขอให้ผู้ประกอบการรถเกี่ยวข้าวที่ประสงค์จะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่ตำบลอีหล่ำ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ให้มาขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการ โดยนำเอกสารสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาคู่มือรถเกี่ยวข้าว อย่าละ 1 ฉบับ มายื่นขึ้นทะเบียนตั้งแต่บัดนี้ – 31 ตุลาคม 2557 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอีหล่ำ สอบถามรายละเอียดได้ที่โทรศัพท์ 045 - 919034 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดได้ที่โทรศัพท์ 045-919034 กฤตภาส กล้วยนิจ สวท.ศรีสะเกษ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ข่าว 19 ตุลาคม 2557
อำเภอศรีรัตนะจังหวัดศรีสะเกษกำหนดจัดบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ออกบริการเชิงรุกและสร้างบรรยากาศความปรองดองสมานฉันท์ในพื้นที่ตำบลเสื่องข้าว (19 ต.ค. 2557)
อำเภอศรีรัตนะจังหวัดศรีสะเกษกำหนดจัดบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ออกบริการเชิงรุกและสร้างบรรยากาศความปรองดองสมานฉันท์ในพื้นที่ตำบลเสื่องข้าว นายสุนันท์ กิ่งคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสื่องข้าว อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ แจ้งว่า ด้วยอำเภอศรีรัตนะกำหนดจัดกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ออกให้บริการแก่ประชาชนนอกสถานที่และเป็นการสร้างบรรยากาศของความปรองดองสมานฉันท์ในพื้นที่ตำบลเสื่องข้าว กำหนดออกหน่วยบริการในวันที่ 21 ตุลาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ศาลาประชาคมบ้านกระหวัดพัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลเสื่องข้าว อำเภอศรีรัตนะ โดยมีส่วนราชการต่าง ๆ ออกให้บริการแก่ประชาชน เช่นว่า การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท การประนอมหนี้ การรับเรื่องราวร้องทุกข์ การบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข การทำหมันสุนัขและแมว การฝึกอาชีพอิสระ การบริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า การให้คำแนะนำการปลูกพืชและปรึกษาโรคพืช ตลอดจนการเลี้ยงสัตว์ จึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลเสื่องข้าวและบริเวณใกล้เคียงมาใช้บริการโดยทั่วกัน กฤตภาส กล้วยนิจ สวท.ศรีสะเกษ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ข่าว 19 ตุลาคม 2557
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษเตือนผู้ปกครองปรามลูกหลานห้ามเล่นประทัดเพราะอาจได้รับอันตรายถึงตาบอด (19 ต.ค. 2557)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษเตือนผู้ปกครองปรามลูกหลานห้ามเล่นประทัดเพราะอาจได้รับอันตรายถึงตาบอด นายประวิ อ่ำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า ด้วยขณะนี้ได้มีเด็กและเยาวชนประสบอันตรายจากการเล่นประทัดและดอกไม้เพลิง ต้องเข้ารับการรักษาหลายราย โดยมีบาดแผลบริเวณใบหน้า แขน ขา และ ดวงตา บางรายอาการรุนแรงจนเกิดเลือดคั่งในตา เนื่องจากจุดประทัดเล่นด้วยความซุกซนและรู้เท่าไม่ถึงการณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ จึงแจ้งเตือนผู้ปกครองได้เข้มงวดไม่ให้บุตรหลาน จุดหรือเล่นประทัด หรือ ดอกไม้ไฟ เพราะเสี่ยงต่ออันตรายมาก โดยเฉพาะอันตรายต่อตา หรือ อวัยวะส่วนอื่น ๆ ซึ่งหากพบเห็นผู้ที่ได้ประสบอันตรายจากประทัด หรือ ดอกไม้ไฟ ขอให้รีบนำผู้บาดเจ็บส่งสถานพยาบาล ที่อยู่ใกล้ทันที โดยในรายที่ประสบอันตรายบริเวณดวงตา ห้ามนำสมุนไพร หรือ ขมิ้น ตลอดจนน้ำนมหยอดตาโดยเด็ดขาด เพราะอาจทำให้ตาติดเชื้อโรคถึงขั้นตาบอดได้ กฤตภาส กล้วยนิจ สวท.ศรีสะเกษ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ข่าว 19 ตุลาคม 2557
จังหวัดศรีสะเกษเตรียมจัดงานรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จย่าในวันที่ 21ตุลาคมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (19 ต.ค. 2557)
จังหวัดศรีสะเกษเตรียมจัดงานรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จย่าในวันที่ 21ตุลาคมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี นายอรัญ สิงห์คำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ กล่าวว่า ด้วยวันที่ 21 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่งตลอดพระชนม์ชีพพระองค์ทรงยึดมั่นในการบำเพ็ญประโยชน์ต่อประเทศชาติ และ พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า โดยทรงประกอบพระราชกรณีกิจอื่น ๆ เป็นอเนกอนันต์ เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติ และ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อประเทศชาติ และพสกนิกร ชาวไทย จังหวัดศรีสะเกษ จึงร่วมกับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ และ หน่วยงานราชการต่าง ๆ พร้อมภาคเอกชน ประชาชน นักเรียน นักศึกษา กำหนดจัดพิธีถวายราชสักการะและพิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในวันที่ 21 ตุลาคม 2557 ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ ตั้งแต่เวลา 07.00 น. โดยมีการประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนาและทำบุญถวายสังฆทาน ถวายเป็นพระราชกุศล เวลา 09.30 น. ประกอบพิธีถวายราชสดุดี และมอบรางวัลพยาบาลดีเด่น เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติประจำปี 2557 โดยนายประทีป กีรติเรขา ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานพิธี จึงขอเชิญข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ได้ร่วมพิธีดังกล่าวโดยพร้อมเพรียง ../ กฤตภาส กล้วยนิจ สวท.ศรีสะเกษ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ข่าว 19 ตุลาคม 2557
ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษกำชับคุมเข้มการจำหน่ายประทัดและดอกไม้เพลิงเพื่อป้องกันความเดือดร้อนรำคาญและอันตรายต่อชีวิตทรัพย์สิน (19 ต.ค. 2557)
ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษกำชับคุมเข้มการจำหน่ายประทัดและดอกไม้เพลิงเพื่อป้องกันความเดือดร้อนรำคาญและอันตรายต่อชีวิตทรัพย์สิน นายประทีป กีรติเรขา ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลลอยกระทง จะมีประชาชนชอบเล่นดอกไม้เพลิง พลุ ประทัดไฟ และจะมีการขายดอกไม้เพลิงเป็นจำนวนมาก อันอาจเป็นการสร้างความเดือดร้อนรำคาญและเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้ เพื่อป้องกันปัญหาจากดอกไม้เพลิง ประทัดและพลุ จึงขอให้ประชาชนและผู้ปกครองได้ตระหนักถึงภัยอันตราย โดยห้ามปราบมิให้ลูกหลานเล่นดอกไม้เพลิง ประทัดและพลุ ด้วยความคึกคะนอง จนอาจเกิดเพลิงไหม้หรือเป็นอันตรายแก่ผู้อื่น ซึ่งเป็นความผิดอาญามีโทษทั้งปรับและจำคุก ขณะเดียวกัน ผู้ที่มิได้รับอนุญาตให้เป็นผู้สั่ง นำเข้า หรือ ค้าดอกไม้เพลิงจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 ซึ่งมีโทษทั้งปรับและประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิต ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวเสริมอีกว่า หากผู้ใดทำให้เกิดเสียงดังโดยไม่มีเหตุอันควร ทำ ให้ประชาชนตกใจหรือได้รับความเดือดร้อนจากประทัด พลุ และ ดอกไม้เพลิง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งร้อยบาท ขณะที่สถิติแต่ละปีจะมีเด็กเข้ารักษาในโรงพยาบาลจำนวนมาก จึงขอให้ผู้ปกครองได้ป้องปรามลูกหลานอย่าคึกคะนองจุดประทัดหรือดอกไม้เพลิง เพื่อความปลอดภัยและไม่ทำผิดกฎหมาย / กฤตภาส กล้วยนิจ สวท.ศรีสะเกษ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ข่าว 19 ตุลาคม 2557
อำเภอพยุห์จังหวัดศรีสะเกษจัดหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่บริการเชิงรุกในวันที่ 21 ตุลาคม 2557 (19 ต.ค. 2557)
อำเภอพยุห์จังหวัดศรีสะเกษจัดหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่บริการเชิงรุกในวันที่ 21 ตุลาคม 2557 นายราศรี ศรีธรรมราช นายอำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ เปิดเผยว่า ด้วยอำเภอพยุห์ กำหนดดำเนินการตามโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ปีงบประมาณ 2558 เพื่อให้บริการเชิงรุก เยี่ยมยาม ถามไถ่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ตามนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงมหาดไทย โดยกำหนด ออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือนตุลาคม ในวันที่ 21 ตุลาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ศาลาประชาคมบ้านพรหมสวัสดิ์ หมู่ที่ 20 ตำบลพรหมสวัสดิ์ อำเภอพยุห์ โดยมีงานบริการเคลื่อนที่จากทุกภาคส่วนอย่างใกล้ชิด เช่นว่า การบริการตัดผมฟรี การปฐมพยาบาลและตรวจสุขภาพเบื้องต้น การซ่อมเครื่องยนต์ ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า การให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข การทำหมันสุนัขและแมว ตลอดจนการรับเรื่องราวร้องทุกข์ต่าง ๆ จึงขอให้ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลพรหมสวัสดิ์และพื้นที่ใกล้เคียงมารับบริการโดยทั่วกัน กฤตภาส กล้วยนิจ สวท.ศรีสะเกษ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ข่าว 19 ตุลาคม 2557

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 ถัดไป>>


ฉบับที่ 169 เดือน กันยายน 2557
ดูทั้งหมด
 
« ตุลาคม 2557 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 6 คน
Number of Lastmonth 84 คน
Total 84,684 คน