หน้าหลัก >> ข่าวท้องถิ่น ศรีสะเกษ
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวท้องถิ่น ศรีสะเกษ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวท้องถิ่น ศรีสะเกษ

ศรีสะเกษ - ตำรวจตรวจเข้มป้องกันอาชญากรรมวันคริสต์มาสและช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 สั่งการเข้มห้ามตำรวจลาอย่างเด็ดขาด (19 ธ.ค. 2557)
อ่าน 1 ครั้ง
จังหวัดศรีสะเกษ จัดงานวันรวมน้ำใจสู่ธารากาชาด เพื่อนำไปจัดเป็นรางวัลในการออกร้านธารากาชาด ในงานเทศกาลปีใหม่ สี่เผ่าไทยศรีสะเกษ ประจำปี 2558 (19 ธ.ค. 2557)
อ่าน 2 ครั้ง
ไก่ย่างไม้มะดัน ผลิตภัณฑ์ โอท็อป ระดับ 5 ดาว ของจังหวัดศรีสะเกษ (19 ธ.ค. 2557)
อ่าน 8 ครั้ง
คณะนักศึกษา วปอ.รุ่น 57 ศึกษาภูมิประเทศผามออีแดง (18 ธ.ค. 2557)
อ่าน 8 ครั้ง
จังหวัดศรีสะเกษ ประชุมคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ ชูงานเทศกาลปีใหม่สี่เผ่าไทย ปี 2558 ปลอดเหล้าปลอดการพนัน (17 ธ.ค. 2557)
อ่าน 16 ครั้ง
จังหวัดศรีสะเกษ แจ้งเตือนประชาชนระวังสุขภาพและอัคคีภัยจากอากาศหนาวเย็น (17 ธ.ค. 2557)
อ่าน 19 ครั้ง
จังหวัดศรีสะเกษ ประชุมติดตามความพร้อมการจัดงานเทศกาลปีใหม่สี่เผ่าไทย ประจำปี 2558 (17 ธ.ค. 2557)
อ่าน 16 ครั้ง
ชาวบ้านเมืองหลวง ผลิตผ้าพื้นเมืองอนุรักษ์วัฒนธรรมจากบรรพบุรุษสู่ลูกหลาน (16 ธ.ค. 2557)
อ่าน 21 ครั้ง
สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ แจ้งเตือนห้ามดื่มสุราบนท้องถนนผิดกฎหมายการจราจรทางบก (14 ธ.ค. 2557)
สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ แจ้งเตือนห้ามดื่มสุราบนท้องถนนผิดกฎหมายการจราจรทางบก นายแพทย์ประวิ อ่ำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า ด้วยสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ประกาศเรื่อง กำหนดสถานที่ หรือ บริเวณห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนทาง พ.ศ. 2555 เพื่อควบคุมหรือห้ามผู้บริโภคดื่มแอลกอฮอล์บนทางในขณะขับขี่หรือขณะโดยสารอยู่ในรถ หรือ บนรถ ทั้งที่เป็นผู้ขับขี่และผู้โดยสาร เพื่อป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน ทั้งถนนสายหลักและ สายรอง ผู้ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000.- บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ โดยโทษความผิดเป็นรายบุคคลด้วย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ จึงแจ้งเตือนผู้ขับขี่และผู้โดยสารได้งดดื่มสุรา และ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด เพราะมีความผิดตามกฎหมาย และ อาจเกิดอันตรายสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินได้ จึงขอให้งดดื่มเหล้าเพื่อร่วมใจลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ร่วมกัน ../ กฤตภาส กล้วยนิจ สวท.ศรีสะเกษ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ข่าว 14 ธันวาคม 2557
ธอส. เปิดสาขาศรีสะเกษ ให้บริการทางการเงินครบวงจร (13 ธ.ค. 2557)
อ่าน 24 ครั้ง
ธอส. คืนความสุขสู่สังคมไทย จัดกิจกรรมพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิด บ-ว-ร มุ่งพัฒนา บ้าน-วัด-โรงเรียน ในพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ (13 ธ.ค. 2557)
อ่าน 28 ครั้ง
ชาวบ้านไพรงามจับปลาน้ำจืดขึ้นมาขาย สร้างรายได้ให้กับครอบครัว (12 ธ.ค. 2557)
อ่าน 29 ครั้ง
จ.ศรีสะเกษ ฝึกอบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รายใหม่ ประจำปี 2557 (12 ธ.ค. 2557)
อ่าน 25 ครั้ง
ส.ส.ส.เปิดโครงการส่งเสริมอาหารปลอดภัยเพื่อสุขภาพอร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์ ครั้งที่ 2 รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 58 (12 ธ.ค. 2557)
อ่าน 21 ครั้ง
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษเตือนประชาชนระวังโรคภัยไข้เจ็บช่วงอากาศหนาวเย็น (11 ธ.ค. 2557)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษเตือนประชาชนระวังโรคภัยไข้เจ็บช่วงอากาศหนาวเย็น นายแพทย์ประวิ อ่ำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ เผย ช่วงนี้อากาศเริ่มหนาวเย็นลง ขอให้ประชาชนระวังโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ ด้วย โดยเฉพาะโรคติดต่อกันทางระบบทางเดินหายใจ เช่น โรคปอดบวม โรคไข้หวัด โรคไข้หวัดใหญ่ ซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัส ยิ่งผู้รายที่เป็นโรคภูมิแพ้ ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ เป็นต้นว่า ขนของสัตว์เลี้ยง ตัวไรในฝุ่น อาจส่งผลทำให้มีอาการแพ้มากขึ้น ทั้งจาม น้ำมูกไหล หรือ บางรายที่เป็นโรคปอดเรื้อรัง อาจมีอาการหอบมากขึ้น อีกทั้งอากาศหนาวเย็น ยังสร้างปัญหาเรื่องผิวหนัง เช่นว่า ผิวแห้งคันหลังอาบน้ำ ซึ่งพบมากในผู้สูงอายุเนื่องจากไขมันใต้ผิวหนังน้อย และ ต่อมไขมันทำงานลดลงตามอายุ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ จึงขอให้ประชาชนเข้าใจและหมั่นดูแลรักษาสุขภาพ ด้วยการออกกำลังกายเป็นประจำทุกวัน หรืออย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้ง ๆ ละไม่ต่ำกว่า 30 นาที พร้อมรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ พักผ่อนให้เพียงพอ และ หาเสื้อผ้าหนา ๆ มาเสื้อใส่ให้ร่างกายอบอุ่น หากมีปัญหาด้านสุขภาพควรรีบไปพบแพทย์ทันที กฤตภาส กล้วยนิจ สวท.ศรีสะเกษ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ข่าว 11 ธันวาคม 2557
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษจัดโครงการค่ายศิลป์รักป่าเพื่อสร้างสรรค์งานศิลป์ สืบสานปณิธานคนรักษ์ป่าร่วมกับชุมชน (11 ธ.ค. 2557)
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษจัดโครงการค่ายศิลป์รักป่าเพื่อสร้างสรรค์งานศิลป์ สืบสานปณิธานคนรักษ์ป่าร่วมกับชุมชน ดร.เชิดศักดิ์ ฉายถวิล รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ กล่าวว่า เนื่องด้วยกลุ่มงานศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วย นักศึกษาสาขาพัฒนาชุมชน ชั้นปีที่ 2 คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ นักศึกษากลุ่มศิลป์อาสา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ร่วมมือกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยศาลา ได้จัดทำโครงการ “ ค่ายศิลป์รักป่า” ระหว่างวันที่ 11 -14 ธันวาคม 2557 เพื่อปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำที่สำคัญของจังหวัดศรีสะเกษ ณ หน่วยพิทักษ์ป่าห้วยสวาย บ้านแซสโบว์ ตำบลดงรัก อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายประทีป กีรติเรขา ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมสร้างสรรค์งานศิลป์ สืบสานปณิธานคนรักษ์ป่า ในวันที่ 13 ธันวาคม 2557 เวลา 13.30 น. รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ กล่าวอีกว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษร่วมกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่ 28 เข้าร่วมกิจกรรม จึงขอเชิญชวนประชาชนชาวตำบลดงรัก และ พื้นที่ใกล้เคียงได้เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมและให้กำลังใจคณะนักศึกษา และ สามารถนำอาหาร หรือนำสิ่งของร่วมบริจาคได้ที่ลานกิจกรรมน้ำตกห้วยสวาย กฤตภาส กล้วยนิจ สวท.ศรีสะเกษ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ข่าว 11 ธันวาคม 2557
จังหวัดศรีสะเกษเตรียมจัดหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ชาวอำเภอศิลาลาด (10 ธ.ค. 2557)
จังหวัดศรีสะเกษเตรียมจัดหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ชาวอำเภอศิลาลาด นายประทีป กีรติเรขา ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า ด้วยจังหวัดศรีสะเกษมีกำหนดออกดำเนินโครงการ “ หน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ” ประปีงบประมาณ 2558 โดยบูรณาการส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ ระดับจังหวัด นำงานบริการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ไปบริการในพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ เช่นว่า การรับเรื่องราวร้องทุกข์ บริการข้อมูลข่าวสาร ให้คำปรึกษาแก้ไขปัญหาของประชาชนในพื้นที่ การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสผู้พิการ ผู้ยากไร้ การจำหน่ายสินค้าราคาถูก และ การสร้างความรู้ความเข้าใจรองรับการเปิดประชาคมอาเซียนโดยจะออกบริการให้ประชาชนในเขตพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชนเป็นครั้งแรกในวันที่ 19 ธันวาคม 2557 เริ่มเวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ วัดบ้านมะหลี่ หมู่ที่ 7 ตำบลกุง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ จึงขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนชาวตำบลกุงตลอดจนตำบลใกล้เคียง ไปรับบริการต่าง ๆ ได้ฟรี ตามวัน เวลาและ สถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน กฤตภาส กล้วยนิจ สวท.ศรีสะเกษ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ข่าว 10 ธันวาคม 2557
ศรีสะเกษเตรียมจัดงานเทศกาลปีใหม่สี่เผ่าไทปลอดภัยไร้อบายมุข (10 ธ.ค. 2557)
ศรีสะเกษเตรียมจัดงานเทศกาลปีใหม่สี่เผ่าไทปลอดภัยไร้อบายมุข นายประทีป กีรติเรขา ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า ด้วยจังหวัดศรีสะเกษกำหนดจัดงานเทศกาลปีใหม่สี่เผ่าไท ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2558 ณ. บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ รวม 10 วัน 10 คืน พร้อมงานธารากาชาด เพื่อหารายได้สนับสนุนภารกิจเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษด้วย โดยการจัดงานเทศกาลปีใหม่สี่เผ่าไทศรีสะเกษ มุ่งประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวได้รู้จัก และสัมผัสวิถีชีวิต ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมของกลุ่มชน 4 เผ่าของจังหวัดศรีสะเกษ คือ เผ่าเยอ เผ่ากูย เผ่าเขมร และ เผ่าลาว ผ่านการแสดงทางพิธีกรรมความเชื่อของแต่ละท้องถิ่น อีกทั้งยังได้เลือกซื้อสินค้าท้องถิ่นอันเลื่องชื่อ เช่นว่า หอมแดง กระเทียม และ ผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวอีกว่า ความสำคัญการจัดงาน “ เทศกาลปีใหม่สี่เผ่าไท ” ศรีสะเกษ คงสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม และ ความรักความสามัคคีของชาวจังหวัดศรีสะเกษ จึงเชิดชูสู่” ปีใหม่สี่เผ่าไท ปลอดภัย ไร้อบายมุข ” โดยห้ามซื้อขายหรือนำสุราเข้าพื้นที่การจัดงานอย่างเด็ดขาด เพื่อป้องกันเมาสุราและทะเลาะวิวาทกัน จึงขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมเที่ยวงานเทศกาลปีใหม่สี่เผ่าไท ศรีสะเกษ ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2558 ณ. บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมชิงโชคการกุศลกับงานธารากาชาดตลอดการจัดงานโดยทั่วกัน กฤตภาส กล้วยนิจ สวท.ศรีสะเกษ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ข่าว 10 ธันวาคม 2557
ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษเตือนประชาชนอย่าฉลองปีใหม่อย่างไร้สติเพราะนำมาซึ่งอุบัติเหตุและอุบัติภัย (10 ธ.ค. 2557)
ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษเตือนประชาชนอย่าฉลองปีใหม่อย่างไร้สติเพราะนำมาซึ่งอุบัติเหตุและอุบัติภัย นายประทีป กีรติเรขา ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เปิดเผยว่า การจัดงานเฉลิมฉลองในวันส่งท้ายปีเก่าและต้อนรับปีใหม่ นิยมจัดกิจกรรมรื่นเริงในรูปแบบต่าง ๆ อย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะคืนวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป จะจัดกิจกรรมนับเวลาถอยหลังเพื่อก้าวสู่ปีใหม่ และ มีการจุดพลุ ประทัด ดอกไม้เพลิง เพื่อร่วมเฉลิมฉลองอย่างสนุกสนานขณะเดียวกัน นับว่ามีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยได้ง่าย จึงขอให้ระมัดระวังควบคู่กันด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เปิดเผยอีกว่า ขณะที่ด้านการสัญจรตามเส้นทางต่าง ๆ เพื่อกลับภูมิลำเนาหรือไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่าง ๆ อาจเกิดอุบัติเหตุตามมาได้ ย่อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน จึงขอแจ้งเตือนผู้ขับขี่ได้เพิ่มความระมัดระวังและคำนึงถึงความปลอดภัยในการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 โดยอย่ามัวเพลิดเพลินและเฉลิมฉลองกันจนขาดสติ เพราะอาจนำซึ่งอุบัติเหตุและอุบัติภัยในที่สุด กฤตภาส กล้วยนิจ สวท.ศรีสะเกษ สำนักงานประชาสัมพันธ์เขต 2 ข่าว 10 ธันวาคม 2557
ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษกำชับทุกพื้นที่ขอให้ปลอดอุบัติเหตุปลอดคนตายเพื่อเป็นขวัญปีใหม่ร่วมกัน (10 ธ.ค. 2557)
ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษกำชับทุกพื้นที่ขอให้ปลอดอุบัติเหตุปลอดคนตายเพื่อเป็นขวัญปีใหม่ร่วมกัน นายประทีป กีรติเรขา ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เปิดเผยว่า ช่วงส่งท้ายปีเก่า 2557 ต้อนรับปีใหม่ 2558 ได้รณรงค์ให้ชาวจังหวัดศรีสะเกษได้ร่วมก้าวสู่ปีใหม่อย่างปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุ โดยมุ่งสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากอุบัติเหตุ ด้วยการเคารพและรักษากฎจราจรอย่างเคร่งครัด อันเป็นการยกระดับสู่วัฒนธรรมความปลอดภัยในชีวิตประจำวัน ขณะเดียวกัน ได้กำชับเจ้าหน้าที่ตำรวจกวดขันและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด เพื่อให้ทุกพื้นที่ปลอดอุบัติเหตุ ปลอดคนตาย มอบเป็นขวัญปีใหม่ให้ชาวจังหวัดศรีสะเกษทุกคน ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เปิดเผยอีกว่า การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการการกวดขันและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดอาจกระทบต่อการเดินทางประชาชนบ้าง จึงขอให้เห็นใจและเข้าใจในความปรารถนาดีด้วย เพราะเป้าหมายสำคัญ เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคน กฤตภาส กล้วยนิจ สวท.ศรีสะเกษ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ข่าว 10 ธันวาคม 2557

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 ถัดไป>>


ฉบับที่ 171 เดือน พฤศจิกายน 2557
ดูทั้งหมด
 
« ธันวาคม 2557 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
Number of Today 4 คน
Number of Yesterday 8 คน
Number of Lastmonth 69 คน
Total 84,835 คน