หน้าหลัก >> ข่าวท้องถิ่น ศรีสะเกษ
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวท้องถิ่น ศรีสะเกษ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวท้องถิ่น ศรีสะเกษ

หมวดย่อย
   ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเจ้าพนักงานจราจรจังหวัดศรีสะเกษ ห้ามจอดรถวันคู่ วันคี่ บริเวณถนนวิจิตรนคร (26 มี.ค. 2558)
อ่าน 4 ครั้ง
จังหวัดศรีสะเกษ เชิญชวนข้าราชการ ประชาชน ร่วมงานพิธีพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ (24 มี.ค. 2558)
อ่าน 5 ครั้ง
จังหวัดศรีสะเกษ ขอเชิญร่วมพิธีถวายราชสักการะวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฏาราชเจ้า (24 มี.ค. 2558)
อ่าน 5 ครั้ง
โรงเรียนรวมสินวิทยา ตำบลเมืองใต้อำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ (24 มี.ค. 2558)
โรงเรียนรวมสินวิทยา ตำบลเมืองใต้อำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ นายเกียรติศักดิ์ บุญกันหา ผู้อำนวยการโรงเรียนรวมสินวิทยา เผย ด้วยโรงเรียนรวมสิน กำลังเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ในทุกระดับชั้น คือ ตั้งแต่ระดับชั้น บริบาล ( อายุ 2 ปี) ถึง ชั้น ม. 3 โดยสมัครได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ ที่โรงเรียนรวมสินวิทยา หรือ กับคณะครู-บุคลากรของโรงเรียน รีบสมัครวันนี้รับสวัสดิการต่างๆมากมาย โทรสอบถามได้ที่ 045- 612890 หรือที่เว็บไซด์ โรงเรียนรวมสินวิทยา โดยจะทำการมอบตัวนักเรียนนักเรียนใหม่ในวันที่ 3 เมษายน 2558 จึงประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนผู้ปกครองที่ต้องการจะสมัครเรียนที่โรงเรียนรวมสินวิทยาได้รับทราบโดยทั่วกัน
โรงเรียนพยุห์วิทยาอำเภอพยุห์จังหวัดศรีสะเกษกำหนดรับสมัครนักเรียนใหม่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 (24 มี.ค. 2558)
โรงเรียนพยุห์วิทยาอำเภอพยุห์จังหวัดศรีสะเกษกำหนดรับสมัครนักเรียนใหม่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ดร. ประพัฒน์ ดอกไม้ ผู้อำนวยการโรงเรียนพยุห์ทยา เผย ด้วยโรงเรียนพยุห์วิทยา อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เป็นโรงเรียนในโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 1 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง โรงเรียนต้นแบบสถานศึกษาพอเพียง ระดับ สพฐ. และ ผ่านการประเมินภายนอกรอบสาม จาก สมศ. ได้กำหนดรับสมัครนักเรียนใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ระหว่างวันที่ 20 – 24 มีนาคม พ.ศ. 2558 ณ ห้องประชุมช้างศึก อาคาร 1 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ จึงเชิญชวนผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่สนใจเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนพยุห์วิทยา ได้มายื่นใบสมัคร ตามวัน และเวลา ดังกล่าว
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงมีพระชมายุ 5 รอบและวันสตรีสากลประจำปี2558 (24 มี.ค. 2558)
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงมีพระชมายุ 5 รอบและวันสตรีสากลประจำปี2558 เช้าวันนี้(24มีค.58) นายยุทธนา วิริยะกิตติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้เป็นประธานประกอบพิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงมีพระชมายุ 5 รอบและงานวันสตรีสากล ประจำปี2558 ภายในหอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อำเภอเมืองศรีสะเกษ โดยมีส่วนราชการ คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดศรีสะเกษ และ คณะกรรมการพัฒนาสตรีศรีสะเกษ พร้อมใจสวมเสื้อสีม่วงเข้าร่วมพิธีเทิดพระเกียรติเป็นจำนวนมาก นายทวีศักดิ์ สิงห์ดง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงมีพระชมายุ 5 รอบ และ วันสตรีสากล ประจำปี 2558 เป็นการแสดงพลังสามัคคีของสตรีในการร่วมทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระองค์ท่าน อีกทั้งเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติสตรีที่ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและกระตุ้นให้สังคมเห็นความสำคัญของบทบาทสตรี อันเป็นการเสริมสร้างเจคติของสังคมไทยให้คำนึงถึงศักดิ์ศรีและคุณค่าความเป็นมนุษย์ และ ความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย โอกาสนี้ได้มอบเกียรติบัตรแก่สตรีผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม จำนวน 5 ราย อาสาสมัครแรงงานสตรีดีเด่น จำรวน 2 ราย และ สตรีผู้บริหารดีเด่น จำนวน 3 ราย เพื่อประกาศยกย่องให้สังคมได้รับรู้และยอมรับ กฤตภาส กล้วยนิจ สวท.ศรีสะเกษ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ข่าว 24 มีนาคม 2558
ศรีสะเกษ เปิดงานวันสตรีสากลประจำปี 2558 เทิดพระเกียรติแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (24 มี.ค. 2558)
อ่าน 20 ครั้ง
ยอดจำหน่ายสินค้า OTOP ในงานเทศกาล “ดอกลำดวนบาน สืบสานประเพณีสี่เผ่าไทยศรีสะเกษ”ประจำปี 2558 (24 มี.ค. 2558)
อ่าน 17 ครั้ง
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษกำหนดออกรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่หอประชุมอำเภอขุขันธ์ (23 มี.ค. 2558)
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษกำหนดออกรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่หอประชุมอำเภอขุขันธ์ นางสุจิตรา วิริยะกิตติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ซึ่งพสกนิกรชาวไทย ทุกหมู่เหล่าได้ร่วมน้อมถวายความจงรักภักดี จึงพร้อมใจจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสมหามงคลดังกล่าว โดยสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ได้ร่วมกับโรงพยาบาลจังหวัดศรีสะเกษ กำหนดออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ ณ บริเวณหอประชุมที่ว่าการอำเภอขุขันธ์ ในวันที่ 24 มีนาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป เพื่อให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่าของชาวอำเภอขุขันธ์ได้ร่วมทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลร่วมกัน ทางเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ จึงขอเชิญชวนเหล่าข้าราชการ คณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พ่อค้า และประชาชนชาวอำเภอขุขันธ์ได้ร่วมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้โดยทั่วกัน กฤตภาส กล้วยนิจ สวท.ศรีสะเกษ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ข่าว 23 มีนาคม 2558
กอ.รมน จังหวัดศรีสะเกษ เตรียมงานคนไทยหัวใจเดี่ยวกัน (23 มี.ค. 2558)
อ่าน 17 ครั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลไพรบึงอำเภอไพรบึงจังหวัดศรีสะเกษจัดการแข่งขันกีฬาห้วยชลังเกมส์ครั้งที่17 (23 มี.ค. 2558)
องค์การบริหารส่วนตำบลไพรบึงอำเภอไพรบึงจังหวัดศรีสะเกษจัดการแข่งขันกีฬาห้วยชลังเกมส์ครั้งที่17 นายสมบูรณ์ พวงยอด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไพรบึง อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษเปิดเผยว่า ด้วยองค์การบริหารส่วนไพรบึง กำหนดจัดการแข่งขันกีฬา “ ห้วยชลังเกมส์ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 25 – 27 มีนาคม 2558 ณ สนามโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรม ค่านิยมรักการออกกำลังกาย การเล่นกีฬา ให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ให้ห่างไกลยาเสพติด และ เชื่อมความสัมพันธ์ไมตรีสร้างความรักความสามัคคี ความมีวินัยของชาวประชาชน กฤตภาส กล้วยนิจ สวท.ศรีสะเกษ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ข่าว 23 มีนาคม2558
องค์การบริหารส่วนตำบลดู่อำเภอราษีไศลจังหวัดศรีสะเกษจัดการแข่งขันกีฬามหกรรมกีฬาต้านยาเสพติด (23 มี.ค. 2558)
องค์การบริหารส่วนตำบลดู่อำเภอราษีไศลจังหวัดศรีสะเกษจัดการแข่งขันกีฬามหกรรมกีฬาต้านยาเสพติด นายสาร ไชยเสนา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ อำเภอราศีไศล จังหวัดศรีสะเกษเปิดเผยว่า ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ กำหนดจัดการแข่งขันกีฬา “ มหกรรมกีฬาต้านยาเสพติดประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 24 – 25 มีนาคม 2558 ณ สนามโรงเรียนหวายคำวิทยา และ โรงเรียนดู่ค้อ ให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้ออกกำลังกาย ห่างไกลยาเสพติด และ เชื่อมความสัมพันธ์ไมตรีสร้างความรักความสามัคคีของชาวตำบลดู่และใกล้เคียง กฤตภาส กล้วยนิจ สวท.ศรีสะเกษ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ข่าว 23 มีนาคม2558
องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมสวัสดิ์อำเภอพยุห์จังหวัดศรีสะเกษจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต้านยาเสพติดครั้งที่14 (23 มี.ค. 2558)
องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมสวัสดิ์อำเภอพยุห์จังหวัดศรีสะเกษจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต้านยาเสพติดครั้งที่14 นายฉลองชัย สมศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมสวัสดิ์ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ เปิดเผยว่า ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมสวัสดิ์ ได้กำหนดจัดการแข่งขันกีฬา “ โครงการกีฬาเยาวชนและประชาชนทั่วไปต้านยาเสพติด ครั้งที่ 14 ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 23 -27 มีนาคม 2558 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านโนนเปือย เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั้ง 20 หมู่บ้าน ได้ออกกำลังกาย ห่างไกลยาเสพติด และเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ไมตรีอันดีระหว่างหมู่บ้าน กฤตภาส กล้วยนิจ สวท.ศรีสะเกษ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ข่าว 23 มีนาคม2558
เทศบาลเมืองศรีสะเกษจัดการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลประจำปี2558 (23 มี.ค. 2558)
เทศบาลเมืองศรีสะเกษจัดการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลประจำปี2558 นายนพดล จันทร์พวง รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เปิดเผยว่า ด้วยเทศบาลเมืองศรีสะเกษจะได้ดำเนินการจัดแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล ประจำปี 2558 เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้ออกกำลังกาย เพื่อเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยให้สมบูรณ์แข็งแรง และ รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยการหันมาเล่นกีฬาตามความถนัด อีกทั้ง จะช่วยพัฒนาทักษะการเล่นกีฬาบาสเกตบอลของเยาวชนและประชาชนไปในระดับที่สูงขึ้น กำหนดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 27 มีนาคม 2558 และ จะเริ่มแข่งขันตั้งแต่วันที่ 1 -10 เมษายน 258 ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป ณ สนามโรงเรียนรวมสินวิทยา รายละเอียดสอยถามได้ที่ สำนักงานศึกษาเทศบาลเมืองศรีสะเกา โทรสัพท์ 045-620211 – 4 ต่อ 165 ในวันเวลาราชการ กฤตภาส กล้วยนิจ สวท.ศรีสะเกษ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ข่าว 23 มีนาคม2558
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงามอำเภอศรีรัตนะจังหวัดศรีสะเกษจัดการแข่งขันกีฬาศรีโนนงามต้านยาเสพติดครั้งที่14 (23 มี.ค. 2558)
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงามอำเภอศรีรัตนะจังหวัดศรีสะเกษจัดการแข่งขันกีฬาศรีโนนงามต้านยาเสพติดครั้งที่14 นายอินศร บุญสาง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ เปิดเผยว่า ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม ได้ดเนินการจัดการแข่งขันกีฬาศรีโนนงามต้านยาเสพติด ครั้งที่14 ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 23 -27 มีนาคม 2558 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนน เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้ออกกำลังกาย เพื่อเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยให้สมบูรณ์แข็งแรง และ รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ พร้อมเสริมสร้างความรักสามัคคี พร้อมต้านยาเสพติดร่วมกัน กฤตภาส กล้วยนิจ สวท.ศรีสะเกษ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ข่าว 23 มีนาคม2558
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษเทิดพระเกียรติสดุดีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงมีพระชมายุ 5 รอบและงานวันสตรีสากลปี2558 (23 มี.ค. 2558)
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษเทิดพระเกียรติสดุดีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงมีพระชมายุ 5 รอบและงานวันสตรีสากลปี2558 นายทวีศักดิ์ สิงห์ดง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า ด้วยจังหวัดศรีสะเกษ โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดศรีสะเกษ และคณะกรรมการพัฒนาสตรีศรีสะเกษ ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากลจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2558 ในวันที่ 24 มีนาคม 2558 ณ หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติสตรีที่ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและกระตุ้นให้สังคมเห็นความสำคัญบทบาทสตรีต่อการทำงานของสังคม โดยกิจกรมสำคัญ จะมีการจัดพิธีเทิดพระเกียรติสดุดีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงมีพระชมายุ 5 รอบ ในวันที่ 2 เมษายน 2558 และ งานวันสตรีสากล ปี2558 “ 2 ทศวรรณปฏิญญาปักกิ่ง เสริมสร้างสตรี สร้างพลังสังคม ” โดยจะมีการมอบเกียรติบัตรแก่สตรีผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม จำนวน 5 ราย อาสาสมัครแรงงานดีเด่น จำรวน 2 ราย และ สตรีผู้บริหารดีเด่น จำนวน 3 ราย เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติสตรีที่ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและกระตุ้นให้สังคมเห็นความสำคัญบทบาทสตรี อันเป็นการเสริมสร้างเจคติของสังคมไทยให้คำนึงถึงศักดิ์ศรีและคุณค่าความเป็นมนุษย์ และ ความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย จึงขอเชิญกลุ่มสตรีและผู้เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน กฤตภาส กล้วยนิจ สวท.ศรีสะเกษ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ข่าว 23 มีนาคม 2558
ศรีสะเกษ มอบของช่วยเหลือราษฏรผู้ประสบเหตุวาตภัย ในพื้นที่ตำบลตูม อำเภอศรีรัตนะ หลังถูกพายุฤดูร้อนพัดถล่มบ้านเรือนเสียหายจำนวน 90 หลังคาเรือน (22 มี.ค. 2558)
อ่าน 23 ครั้ง
จังหวัดศรีสะเกษ เปิดงานย้อนรำลึกปราสาทสระกำแพงใหญ่ ขึ้น 2 ค่ำ เดือน 5 แห่งวิศุวสงการนต์ (21 มี.ค. 2558)
อ่าน 23 ครั้ง
จังหวัดศรีสะเกษ ประกอบพิธีตักน้ำศักดิ์ จากปราสาทหินสระกำแพงน้อย (21 มี.ค. 2558)
อ่าน 33 ครั้ง
อำเภอห้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกษกำหนดออกบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่เยี่ยมยามถามไถ่ได้ใจได้บุญ (21 มี.ค. 2558)
อำเภอห้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกษกำหนดออกบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่เยี่ยมยามถามไถ่ได้ใจได้บุญ นายสำรวย เกษกุล นายอำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ เปิดเผยว่า ด้วยอำเภอห้วยทับทัน ร่วมกับส่วนราชการต่าง ๆ กำหนดออกบริการตามโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่และโครงการเยี่ยมยามถามไถ่ได้ใจได้บุญประจำเดือนมีนาคม 2558 ในวันที่ 25 มีนาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ศาลาประชาคมบ้านกล้วยกว้าง ตำบลกล้วยกว้าง อำเภอห้วยทับทัน โดยจะนำบริการต่าง ๆ ของทุกส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ บูรณาการออกให้บริการเชิงรุกแก่ประชาชน อาทิเช่น การบริการให้คำปรึกษารับเรื่องราวร้องทุกข์กับศูนย์ดำรงธรรมอำเภอห้วยทับทัน การบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น การบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข การทำหมันสุนัขและแมว การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ การตัดผมชาย - หญิงฟรี การนวดแผนไทย จึงขอเชิญประชาชนในเขตตำบลกล้วยกว้าง และบริเวณใกล้เคียงไปรับบริการกับโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ และ โครงการเยี่ยมยามถามไถ่ได้ใจได้บุญตามวันเวลาที่กำหนดโดยทั่วกัน กฤตภาส กล้วยนิจ สวท.ศรีสะเกษ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ข่าว 21 มีนาคม 2558

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 ถัดไป>>


ฉบับที่ 173 เดือน มกราคม 2558

more
 
« มีนาคม 2558 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 1 คน
Number of Lastmonth 59 คน
Total 85,062 คน