หน้าหลัก >> ข่าวท้องถิ่น ศรีสะเกษ
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวท้องถิ่น ศรีสะเกษ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวท้องถิ่น ศรีสะเกษ

จ.ศรีสะเกษ ลงนามข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการคุ้มครอง พิทักษ์สิทธิและป้องกันแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและความรุนแรงในครอบครัว (23 ก.ย. 2557)
อ่าน 3 ครั้ง
ผังเมืองศรีสะเกษ ประชุมคณะที่ปรึกษาเพื่อแจ้งผลการประเมินผังเมืองรวมเมืองศรีสะเกษ (22 ก.ย. 2557)
อ่าน 8 ครั้ง
คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ประชุมเข้มรับนโยบายปฎิรูปการศึกษา (22 ก.ย. 2557)
อ่าน 4 ครั้ง
ม.ราชภัฏศรีสะเกษ เปิดเวทีถ่ายทอดเผยแพร่องค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ด้านสังคมและเศรษฐกิจของผู้สูงอายุในจังหวัดศรีสะเกษ (22 ก.ย. 2557)
อ่าน 5 ครั้ง
จังหวัดศรีสะเกษแจ้งเตือนประชาชนระวังถูกหลอกร่วมลงทุนกับบริษัทนิติบุคคลปลอมโดยหลอกว่าผลตอบแทนสูงจึงขอให้ตรวจสอบให้ชัดเจน (22 ก.ย. 2557)
จังหวัดศรีสะเกษแจ้งเตือนประชาชนระวังถูกหลอกร่วมลงทุนกับบริษัทนิติบุคคลปลอมโดยหลอกว่าผลตอบแทนสูงจึงขอให้ตรวจสอบให้ชัดเจน นายประทีป กีรติเราขา ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า ด้วยในขณะนี้ ได้มีกลุ่มคนลงพื้นที่ชักชวนให้ประชาชนเข้าร่วมประกอบธุรกิจ โดยมีเงื่อนไขว่าต้องนำทุนไปจดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคล ประเภทห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน และ บริษัทจำกัด โดยมีวัตถุประสงค์ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง เพื่อเข้าร่วมเป็นคู่สัญญาในโครงการขนาดใหญ่ และ จะได้รับผลตอบแทนเป็นเงินจำนวนมาก ซึ่งการกระทำดังกล่าว อาจเป็นการแอบอ้างและไม่มีการประกอบกิจการดังกล่าวจริง ด้วยความเป็นห่วงและเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการระดมเงินทุนเพื่อขอจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ จึงเตือนประชาชนหากมีผู้ชักชวนให้เข้าร่วมประกอบธุรกิจดังกล่าว ขอให้ระมัดระวังในการเข้าร่วมเป็นหุ้นส่วน หรือ ผู้ถือหุ้น หรือ เป็นกรรมการในนิติบุคลนั้น หากมีข้อสงสัยสอบถามรายละเอียดการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน หรือ บริษัทจำกัด ได้ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สายด่วน 1570 หรือ สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ กฤตภาส กล้วยนิจ สวท.ศรีสะเกษ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ข่าว 22 กันยายน 2555
จังหวัดศรีสะเกษพบการระบาดโรคไหม้ข้าวจึงแจ้งเตือนเกษตรกรหมั่นสำรวจแปลงนาเมื่อพบการระบาดให้รีบป้องกันจำกัดทันทีพร้อมแจ้งฝ่ายท้องที่และท้องถิ่นเพื่อสำรวจข้อมูลขอรับความช่วยเหลือจากทางราชการ (22 ก.ย. 2557)
จังหวัดศรีสะเกษพบการระบาดโรคไหม้ข้าวจึงแจ้งเตือนเกษตรกรหมั่นสำรวจแปลงนาเมื่อพบการระบาดให้รีบป้องกันจำกัดทันทีพร้อมแจ้งฝ่ายท้องที่และท้องถิ่นเพื่อสำรวจข้อมูลขอรับความช่วยเหลือจากทางราชการ นายประทีป กีรติเรขา ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า ในขณะนี้ได้พบการระบาดของโรคไหม้ข้าวในพื้นที่ของจังหวัดศรีสะเกษ จึงขอให้เกษตรกรหมั่นสำรวจแปลงนาอย่างสม่ำเสมอ เมื่อพบการระบาดในแปลงนาให้รีบป้องกันหรือกำจัดทันที เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงและขยายเป็นวงกว้าง พร้อมให้แจ้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รีบรายงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ สำนักงานเกษตรอำเภอทุกแห่งทราบ เพื่อเข้าควบคุมและเป็นข้อมูลในการรับความช่วยเหลือจากทางราชการต่อไป ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ยังกล่าวอีกว่า การควบคุมการระบาดโรคไหม้ข้าว ได้สั่งการให้เกษตรจังหวัดประสานเกษตรอำเภอทุกอำเภอ เร่งให้ความรู้ความเข้าใจแก่เกษตรกรและเข้าควบคุมพื้นที่การระบาดอย่างเร่งด่วนทันที เพื่อป้องกันความเสียหายของต้นข้าวเกษตรกร ซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ในระยะแตกกอและระยะออกรวง โดยระยะออกรวงจะเรียกว่า โรคไหม้คอรวง จึงขอให้เกษตรกรได้หมั่นสังเกต อาการของโรคใบข้าว จะมีแผลเป็นจุดสีน้ำตาลคล้ายรูปตา มีสีเทาอยู่ตรงกลางแผล ถ้าอาการรุนแรงต้นข้าวจะฟุบตาย ถ้าข้าวเพิ่งออกรวงจะทำให้เมล็ดข้าวจะลีบ หากเป็นโรคระยะรวงข้าวแก่ใกล้เก็บเกี่ยว จะเกิดเป็นรอยแผลช้ำสีน้ำตาลบริเวณคอรวง ซึ่งจะทำให้รวงข้าวหล่นเสียหายเป็นจำนวนมาก โดยเกษตรกรที่ประสบปัญหาสามารถสอบถามหรือแจ้งรับความช่วยเหลือได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ และ สำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอ กฤตภาส กล้วยนิจ สวท.ศรีสะเกษ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ข่าว 22 กันยายน 2557
ผวจ.ศรีสะเกษ ลงพื้นที่ตรวจสอบฝายน้ำล้น ปิดเส้นทางการสัญจรสายหลัก เร่งหางบสร้างสะพานช่วยชาวบ้าน (21 ก.ย. 2557)
อ่าน 7 ครั้ง
หอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ จัดอบรมสัมมานา ปูพื้นฐานการลงทุน สู่อนาคตที่มั่งคั่ง (21 ก.ย. 2557)
อ่าน 12 ครั้ง
จังหวัดศรีสะเกษร่วมกับอำเภอขุขันธ์ เปิดงานรำลึกพระยาไกรภักดีประเพณีแซนโฎนตา บูชาหลักเมือง ลือเลื่องกล้วยแสนหวีประจำปี 2557 (20 ก.ย. 2557)
อ่าน 23 ครั้ง
จังหวัดศรีสะเกษ เปิดงานสืบสานประเพณีแค เบ็ญแซนโฎนตา ประจำปี 2557 เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี (18 ก.ย. 2557)
อ่าน 11 ครั้ง
วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ มอบทุนการศึกษาเด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจน (18 ก.ย. 2557)
อ่าน 13 ครั้ง
ย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดศรีสะเกษฝึกอบรมอาชีพให้สตรีที่ขาดโอกาสเพื่อสร้างชีวิตใหม่ได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว (18 ก.ย. 2557)
ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดศรีสะเกษฝึกอบรมอาชีพให้สตรีที่ขาดโอกาสเพื่อสร้างชีวิตใหม่ได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว นายวิศิษฐ์ ผลดก ผู้อำนวยการศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดศรีสะเกษ เปิดเผยว่า ด้วยศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดศรีสะเกษ ได้ดำเนินการฝึกอบรมอาชีพให้สตรีที่ขาดโอกาส มีฐานะทางครอบครัวขาดแคลน ตลอดจนสตรีที่ขาดโอกาสทางด้านการศึกษาจากจังหวัดต่าง ๆ ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อให้สตรีเหล่านั้นมีความรู้มีทักษะในการประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว โดยจัดหลักสูตรการฝึกอบรม 6 เดือน ปีละ 2 รุ่น หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 3 ปี และการฝึกอาชีพในชุมชนตามโครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว โดยศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดศรีสะเกษ กำหนดเปิดการฝึกอบรมอาชีพให้สตรีที่ขาดโอกาสเพื่อสร้างชีวิตใหม่ได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวในวันที่ 26 กันยายน 2557 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 245 ราย กฤตภาส กล้วยนิจ สวท.ศรีสะเกษ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 รายงาน 18 กันยายน 2557
สภาเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษร่วมระดมความคิดเห็นจัดทำแผนแม่บทเพื่อการพัฒนาเกษตรกรรมระดับจังหวัด (18 ก.ย. 2557)
สภาเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษร่วมระดมความคิดเห็นจัดทำแผนแม่บทเพื่อการพัฒนาเกษตรกรรมระดับจังหวัด นางสาวพิชามญช์ แซ่จึง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษ แจ้งว่า ด้วยสภาเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษ ได้ดำเนินการจัดประชาคมเกษตรกรในพื้นที่และผู้มีส่วนได้เสียในจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการจัดทำแผนแม่บทเพื่อการพัฒนาเกษตรกรรมระดับจังหวัด โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของสมาชิกสภาเกษตรกรระดับหมู่บ้าน/ตำบล นำมาซึ่งข้อมูลในการจัดทำแผนแม่บทในระดับจังหวัด เพื่อรวบรวมนำเสนอแผนและนโยบายต่อสภาเกษตรกรแห่งชาติ เพื่อการพัฒนาเกษตรกรรมให้เกษตรกรได้รับประโยชน์สูงสุด สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษ จึงเชิญสมาชิกสภาเกษตรกรระดับตำบล องค์กรเกษตรกร หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อร่วมจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับจังหวัดในวันที่ 18 กันยายน 2557 เวลา 08.30 -16.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษโดยพร้อมเพรียง กฤตภาส กล้วยนิจ สวท.ศรีสะเกษ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ข่าว 18 กันยายน 2557
สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดศรีสะเกษแจ้งเตือนระวังถูกหลอกร่วมลงทุนกับบริษัทนิติบุคคลปลอม (17 ก.ย. 2557)
สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดศรีสะเกษแจ้งเตือนระวังถูกหลอกร่วมลงทุนกับบริษัทนิติบุคคลปลอม ด้วยปรากฏว่าในขณะนี้ ได้มีกลุ่มคนออกชักชวนให้ประชาชนเข้าร่วมประกอบธุรกิจ โดยมีเงื่อนไขว่าต้องจดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคลประเภทห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนและบริษัทจำกัด โดยมีวัตถุประสงค์ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง เพื่อเข้าร่วมเป็นคู่สัญญาในโครงการขนาดใหญ่และจะได้รับผลตอบแทนเป็นเงินจำนวนมาก ซึ่งอาจไม่มีการประกอบกิจการดังกล่าวจริง ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล หากมีผู้ชักชวนให้เข้าร่วมประกอบธุรกิจดังกล่าว ขอให้ระมัดระวังในการเข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นหรือเป็นกรรมการในนิติบุคลนั้น หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามรายละเอียดการเกี่ยวกับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน บริษัท สอบถามได้ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สายด่วน 1570 หรือ สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดศรีสะเกษ หมายเลขโทรศัพท์ 045 – 614063./ กฤตภาส กล้วยนิจ สวท.ศรีสะเกษ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ข่าว 17 กันยายน 2555
อำเภอราษีไศลกำหนดจัดหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่บริการเชิงรุกเยี่ยมยามถามไถ่ (17 ก.ย. 2557)
อำเภอราษีไศลกำหนดจัดหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่บริการเชิงรุกเยี่ยมยามถามไถ่ นายสมภพ ว่องวัฒนกิจ นายอำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ เปิดเผยว่า ด้วยอำเภอราษีไศล ได้กำหนดดำเนินโครงการอำเภอยิ้ม..เคลื่อนที่ เพื่อให้บริการเชิงรุก เยี่ยมยาม ถามไถ่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ตามนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงมหาดไทย โดยกำหนดออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ประจำเดือนกันยายน ในวันที่ 26 กันยายน 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ วัดบ้านด่านดงนอก หมู่ที่ 3 ตำบลสร้างปี่ อำเภอราศีไศล โดยจะบูรณาการนำบริการต่าง ๆ ทุกภาคส่วนราชการออกให้บริการประชาชน โดยมีบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น การให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย การบริการฉีดวัคซีนสัตว์เลี้ยง การแนะแนวการศึกษานอกโรงเรียน การขึ้นทะเบียนทหาร บริการตัดผมตลอดจนการรับเรื่องราวร้องทุกข์ เพื่ออำนวยความเป็นธรรม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อส่วนราชการและลดช่องว่างระหว่างกัน จึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลสร้างปี่และ บริเวณใกล้เคียงไปรับบริการโดยทั่วกัน กฤตภาส กล้วยนิจ สวท.ศรีสะเกษ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ข่าว 17 กันยายน 2557
อำเภอไพรบึงกำหนดออกบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่เชิงรุกพบปะเยี่ยมเยือนประชาชน (17 ก.ย. 2557)
อำเภอไพรบึงกำหนดออกบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่เชิงรุกพบปะเยี่ยมเยือนประชาชน นายชัยยงค์ เมธาสุรวิทย์ นายอำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ แจ้งว่า ด้วยอำเภอไพรบึง ได้กำหนดออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่เชิงรุกออกพบปะเยี่ยมเยือน รับเรื่องราวร้องทุกข์ และนำงานบริการของภาครัฐไปบริการแก่ราษฎร ในวันที่ 18 กันยายน 2557 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ศาลาประชาคมบ้านพิทักษ์ หมู่ที่ 9 ตำบลปราสาทเยอ อำเภอไพรบึง โดยจะนำบริการต่าง ๆ ของส่วนราชการออกให้บริการแก่ประชาชน อาทิเช่น การรักษาพยาบาลเบื้องต้น การฉีดวัคซีนสัตว์เลี้ยง การให้บริการตัดผม การขึ้นทะเบียนทหาร การซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า การฝึกอาชีพอิสระ การแนะแนวการศึกษา จึงขอเชิญชวนประชาชนชาวตำบลปราสาทเยอ และ ตำบลใกล้เคียงไปรับบริการโดยทั่วกัน กฤตภาส กล้วยนิจ สวท.ศรีสะเกษ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ข่าว 17 กันยายน 2557
สำนักงานปศุศัตว์ศรีสะเกษออกหน่วยบริการเนื่องในวันป้องกันโรคสุนัขบ้าโลก (17 ก.ย. 2557)
สำนักงานปศุศัตว์ศรีสะเกษออกหน่วยบริการเนื่องในวันป้องกันโรคสุนัขบ้าโลก นายนัทธ์เวโรจน์ บูชาพัฒน์ ปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า เนื่องด้วยในวันที่ 28 กันยายนของทุกปีเป็นวันป้องกันโรคสุนัขบ้าโลก (World Rabies Day ) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพยุห์ และ องค์การบริหารส่วนตำบลพยุห์ ได้ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบของโรคสุนัขบ้าจากสัตว์เลี้ยงของตนเองและสัตว์เลี้ยงเร่ร่อน จึงกำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในวันป้องกันโรคสุนัขบ้าประจำปี 2557 ในวันที่ 25 กันยายน 2557 ณ ศาลาประชาคมบ้านสำโรงโคเฒ่า ตำบลพรหมสวัสดิ์ อำเภอพยุห์ ตั้งแต่เวลา 08.30 -12.00 น. เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมและเห็นความสำคัฯในการดูแลสุขภาพของสัตว์เลี้ยงที่ถูกต้อง เพื่อป้องกันตนเองและสัตว์เลี้ยงให้ปลอดภัยจากโรคสุนัขบ้า ภายในงานยังจัดนิทรรศการให้ความรู้โรคพิษสุนัขบ้า ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคสุนัขบ้า ฉีดยาคุมกำเนิด ผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว รวมทั้งให้คำแนะในการดูแลสุขภาพสัตว์ ตรวจรักษาสัตว์ป่วย และแจกเวชภัณฑ์แก่ประชาชน ปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ จึงขอเชิญประชาน นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมและนำสัตว์เลี้ยงเข้ารับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 045-612779 กฤตภาส กล้วยนิจ สวท.ศรีสะเกษ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 รายงาน 17 กันยายน 2555
อำเภอกันทรลักษ์กำหนดออกบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่เชิงรุก (17 ก.ย. 2557)
อำเภอกันทรลักษ์กำหนดออกบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่เชิงรุก นายวิโรจน์ คล้ายสุบรรณ์ นายอำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ แจ้งว่า ด้วยอำเภอกันทรลักษ์ กำหนดออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่เชิงรุก เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ในวันที่ 19 กันยายน 2557 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ วัดบ้านห้วยตามาย หมู่ที่ 8 ตำบลหนองฮาง อำเภอกันทรลักษ์โดยจะนำบริการต่าง ๆ ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ออกให้บริการแก่ประชาชน ได้แก่ การรักษาพยาบาลเบื้องต้น การให้บริการตัดผม การฉีดวัคซีนสัตว์เลี้ยง การขึ้นทะเบียนทหาร การซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า และกิจกรรมเทิดพระเกียรติถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนาง พระบรมราชินีนาถ จึงขอเชิญชวนประชาชนชาวตำบลหนองฮาง และ ตำบลใกล้เคียงไปรับบริการโดยทั่วกัน กฤตภาส กล้วยนิจ สวท.ศรีสะเกษ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ข่าว 17 กันยายน 2557
อำเภอพยุห์กำหนดออกบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่เชิงรุกบำบัดทุกข์บำรุงสุข (17 ก.ย. 2557)
อำเภอพยุห์กำหนดออกบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่เชิงรุกบำบัดทุกข์บำรุงสุข นายราศรี ศรีธรรมราช นายอำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ แจ้งว่า ด้วยอำเภอพยุห์ กำหนดจัดโครงการบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่เชิงรุก เยี่ยมยามถามไถ่ เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ในวันที่ 23 กันยายน 2557 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ศาลาประชาคมบ้านบก หมู่ที่ 4 ตำบลหนองค้า พร้อมนำบริการต่าง ๆ ของทุกส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ออกบริการแก่ประชาชน เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน พร้อมติดตามรับทราบปัญหาและแก้ไขปัญหาให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว เป็นต้นว่า การให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย การบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น การบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข การทำหมันสุนัขและแมว การทำบัญชีครัวเรือนแก้ปัญหายากจน การพัฒนาคุณภาพดินเพื่อลดต้นทุนการผลิต การแนะนำการศึกษานอกโรงเรียน การสาธิตอาชีพอิสระ จึงขอให้ชาวตำบลหนองค้า และ บริเวณใกล้เคียงไปใช้บริการโดยทั่วกัน กฤตภาส กล้วยนิจ สวท.ศรีสะเกษ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ข่าว 17 กันยายน 2557
จังหวัดศรีสะเกษ กำหนดจัดงานรำลึกพระยาไกรภักดีประเพณีแซนโฎนตาบูชาหลักเมือง ลือเลื่องกล้วยแสนหวีประจำปี 2557 (17 ก.ย. 2557)
อ่าน 11 ครั้ง

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 ถัดไป>>


ฉบับที่ 168 เดือน สิงหาคม 2557
ดูทั้งหมด
 
« กันยายน 2557 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 2 คน
Number of Lastmonth 62 คน
Total 84,592 คน