หน้าหลัก >> ข่าวท้องถิ่น ศรีสะเกษ
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวท้องถิ่น ศรีสะเกษ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวท้องถิ่น ศรีสะเกษ

หมวดย่อย
   ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดศรีสะเกษ ประกอบพิธีปลงผมนาคในโครงการบรรพชาอุปสมบท 770 รูป เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ (25 พ.ค. 2559)
อ่าน 5 ครั้ง
ศรีสะเกษ เปิดการบรรยายเทคนิคจิตวิทยา วิทยากรประชารัฐสร้างการรับรู้เพื่อความเข้มแข็งสู่การปฏิรูปสังคม (25 พ.ค. 2559)
อ่าน 2 ครั้ง
จังหวัดศรีสะเกษ ติวเข้มพนักงานเจ้าหน้าที่ควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้และสามารถดำเนินงานด้านบังคับใช้กฏหมายได้อย่างถูกต้อง (25 พ.ค. 2559)
อ่าน 3 ครั้ง
ร้านประชารัฐสุขใจ Shop แหล่งรวมสินค้าท้องถิ่นคุณภาพและจุดบริการข้อมูลท่องเที่ยว อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ (25 พ.ค. 2559)
อ่าน 4 ครั้ง
การอบรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ อำเภออุทุมพรพิสัย (25 พ.ค. 2559)
อ่าน 3 ครั้ง
สำนักงานเกษตรอำเภอโนนคูณ ดำเนินการโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี2558/2559 และจากปัญหาราคาสินค้า (25 พ.ค. 2559)
อ่าน 3 ครั้ง
นายอำเภออุทุมพพริสัย เดินหน้าทำความเข้าใจร่างรัฐธรรมนูญให้กับประชาชนในพื้นที่ (25 พ.ค. 2559)
อ่าน 2 ครั้ง
มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย นำหน่วยบริการออกให้บริการแก่เด็กและเยาวชนผู้ยากไร้ ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ตามโครงการ “สุขภาพดี ใต้ร่มพระบารมี” (24 พ.ค. 2559)
อ่าน 10 ครั้ง
ศรีสะเกษ ปกครอง ทหาร และตำรวจตรวจเข้มบุญบั้งไฟเน้นไม่ให้เล่นการพนัน และทำบั้งไฟที่มีขนาดเกินจากใบอนุญาตอย่างเด็ดขาด (24 พ.ค. 2559)
อ่าน 10 ครั้ง
จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมจัดงานเทศกาลเงาะ-ทุเรียน และของดีศรีสะเกษ 10-19 มิถุนายน นี้ (24 พ.ค. 2559)
อ่าน 12 ครั้ง
จังหวัดศรีสะเกษ ประชุมสัมมนา การขับเคลื่อนและปฏิรูปประเทศไทยแบบบูรณาการ ผ่านระบบ Video Conference (23 พ.ค. 2559)
อ่าน 12 ครั้ง
จังหวัดศรีสะเกษ ปรับภูมิทัศน์จุดผ่านแดนถาวรช่องสะงำชายแดน ไทย-กัมพูชา ยกระดับด่านสากลรับประชาคมอาเซียน (23 พ.ค. 2559)
อ่าน 13 ครั้ง
แพทยสภา มอบอุปกรณ์การแพทย์พระราชทาน ในพระนามาภิไธยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้แก่ผู้พิการในพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ (23 พ.ค. 2559)
อ่าน 12 ครั้ง
นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ออกช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนตามโครงการสานพลังประชารัฐช่วยผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่อำเภออุทุมพรพิสัย (23 พ.ค. 2559)
อ่าน 10 ครั้ง
รมว.คมนาคม เปิดงานมหกรรมวัฒนธรรมศรีสะเกษสู่ประชาคมอาเซียน เสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด (22 พ.ค. 2559)
อ่าน 20 ครั้ง
รอง ผวจ. ศรีสะเกษ เปิดแพรคุ้มป้ายโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เพื่อเป็นศูนย์ฝึกวิชาชีพครูและเป็นที่ให้บริการการศึกษาแก่ชุม ท้องถิ่น (22 พ.ค. 2559)
อ่าน 15 ครั้ง
คณะผู้แทนจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมพิธีบรรจุขัณฑสีมาและตักบาตร สานสัมพันธ์อาเซียน ในมิติพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา (21 พ.ค. 2559)
อ่าน 26 ครั้ง
จังหวัดศรีสะเกษ ปลูกป่าเนื่องในวันต้นไม้และปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบ 70 ปี ในวันที่ 9 มิถุนายน 2559 (20 พ.ค. 2559)
อ่าน 26 ครั้ง
จังหวัดศรีสะเกษพร้อมใจปลูกต้นไม้คืนธรรมชาติเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติและเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติครบ 70 ปี (20 พ.ค. 2559)
จังหวัดศรีสะเกษพร้อมใจปลูกต้นไม้คืนธรรมชาติเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติและเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติครบ 70 ปี เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ และ ร่วมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติครบ 70 ปี ในวันที่ 9 มิถุนายน 2559 นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้นำส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฝ่ายปกครองท้องที่ พ่อค้า ประชาชน ร่วมปลูกต้นไม้ที่บริเวณสาธารณประโยชน์ร่องคำ บ้านหนองคำ ตำบลน้ำคำ อำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อเป็นการดำเนินตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมทั้งปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการให้คนอยู่ร่วมกับป่าไม้อย่างยั่งยืน และ เป็นการดำเนินการตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล สนองตามมาตรการ พลิกฟื้นผืนป่าสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน อีกทั้งเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี 2559 ร่วมกัน ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เปิดเผยหลังเป็นประธานการปลูกป่าในครั้งนี้ว่า นับเป็นนิมิตรหมายที่ดีร่วมกันของชาวจังหวัดศรีสะเกษ ที่ภาครัฐ และประชาชน ได้ร่วมแสดงจุดยืนในการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้หวังให้มีความสมบูรณ์ เพิ่มพื้นที่สีเขียว และร่วมอนุรักษ์ต้นประจำถิ่นให้คงอยู่ต่อไป ภายใต้การสร้างความร่วมมือแบบประชารัฐ และ น้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่มุ่งสร้างจิตสำนึกให้คนอยู่ร่วมกับป่าไม้อย่างยั่งยืนตลอดไป ../ กฤตภาส กล้วยนิจ สวท.ศรีสะเกษ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ข่าว 20 พฤษภาคม 2559
จังหวัดศรีสะเกษจัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชาควบคู่การสานสัมพันธ์ไมตรีอาเซียนในมิติทางพระพุทธศาสนาระหว่างไทยกัมพูชาที่วัดอัลลองเวง อำเภออัลลองเวง จังหวัดอุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา (20 พ.ค. 2559)
จังหวัดศรีสะเกษจัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชาควบคู่การสานสัมพันธ์ไมตรีอาเซียนในมิติทางพระพุทธศาสนาระหว่างไทยกัมพูชาที่วัดอัลลองเวง อำเภออัลลองเวง จังหวัดอุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้นำส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ่อค้า ประชาชน ร่วมทำบุญตักบาตร และฟังเทศน์ ที่วัดมหาพุทธาราม พระอารามหลวง อำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษ เนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี 2559 เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและประชาชนได้ร่วมเข้าวัดปฏิบัติธรรม น้อมนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนามาประพฤติปฏิบัติ เพื่อความสิริมงคลและเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี อันจะนำมาซึ่งความสงบร่มเย็นเป็นสุขทั้งต่อตนเองและประเทศชาติ ขณะเดียวกัน ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ยังได้มอบหมายนางอุดมลักษณ์ ประชุมรักษ์ วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ นำข้าราชการ และประชาชนคนไทยเดินทางเข้าร่วมสานสัมพันธ์ไมตรีอาเซียนในมิติทางพระพุทธศาสนาระหว่างไทย – กัมพูชา ณ วัดอัลลองเวง อำเภออัลลองเวง จังหวัดอุดรมีชัย เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรสงฆ์ไทย และองค์กรสงฆ์กัมพูชา ตลอดจนพุทธศาสนิกชนของทั้งสองประเทศได้ร่วมทำบุญในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาร่วมกัน โอกาสนี้ได้ให้มีการแลกเปลี่ยนการแสดงศิลปวัฒนธรรม และ แสดงพระธรรมเทศนาสองภาษา โดยมีพุทธศาสนิกชนทั้งสองประเทศเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ../ กฤตภาส กล้วยนิจ สวท.ศรีสะเกษ สปข.2 ข่าว 20 พฤษภาคม 2559

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 ถัดไป>>


ฉบับที่ 187 เดือน มีนาคม 2559

more
 
« พฤษภาคม 2559 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
PRD Infographics
วาทะนายกรัฐมนตรี
สมุดภาพ Infographics รัฐบาล
นโยบายรัฐบาล
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน
จัดซื้อจัดจ้างและราคากลาง สปข.2
การบริหารจัดการน้ำประเทศไทย

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 28 คน
Total 302 คน