หน้าหลัก >> ข่าวท้องถิ่น ศรีสะเกษ
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวท้องถิ่น ศรีสะเกษ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวท้องถิ่น ศรีสะเกษ

สถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดศรีสะเกษ ประจำเดือน ตุลาคม 2557 (1 พ.ย. 2557)
อ่าน 6 ครั้ง
การเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา (1 พ.ย. 2557)
อ่าน 7 ครั้ง
สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่จังหวัดศรีสะเกษ ประจำเดือนตุลาคม 2557 (1 พ.ย. 2557)
อ่าน 9 ครั้ง
ศรีสะเกษ ทุ่มงบ 218 ล้านบาท จัดทำโครงการคลองสวยน้ำใสคนไทยมีความสุข ปี 2558 (31 ต.ค. 2557)
อ่าน 10 ครั้ง
กรมอาเซียนจัดจิจกรรมอาเซียนสัญจรที่จังหวัดศรีสะเกษ (31 ต.ค. 2557)
อ่าน 4 ครั้ง
กองกำลังรักษาความสงบประจำพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย บ้านโนนสังข์ หมู่ที่ 2 ต.โนนสังข์ อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ (31 ต.ค. 2557)
อ่าน 11 ครั้ง
ประกาศสืบข่าวหามารดาเด็ก (30 ต.ค. 2557)
อ่าน 13 ครั้ง
จังหวัดศรีสะเกษ เสริมสร้างพลังสามัคคีชาวศรีสะเกษขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ทั้ง 11 ด้าน พร้อมยึดถือปฏิบัติตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (29 ต.ค. 2557)
อ่าน 16 ครั้ง
จังหวัดศรีสะเกษ ไถ่ชีวิตโค-กระบือ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 (28 ต.ค. 2557)
อ่าน 13 ครั้ง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ขอเชิญร่วมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโฮมบุญข้าวใหม่ปลามันวัฒนธรรมลุ่มน้ำมูลลุ่มน้ำชี เทิดไท้องค์ราชันย์ในวันที่ 29 ตุลาคมนี้ (28 ต.ค. 2557)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ขอเชิญร่วมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโฮมบุญข้าวใหม่ปลามันวัฒนธรรมลุ่มน้ำมูลลุ่มน้ำชี เทิดไท้องค์ราชันย์ในวันที่ 29 ตุลาคมนี้ นายวิชิต ไตรสรณกุล นายกองค์กรบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า จังหวัดศรีสะเกษ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับภาคราชการ ภาคเอกชน และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี กำหนดจัดงานท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม“ โฮมบุญข้าวใหม่-ปลามัน วัฒนธรรมลุ่มน้ำมูล-ลุ่มน้ำชี เทิดไท้องค์ราชันย์ ”ประจำปี 2557 ในวันที่ 29 ตุลาคมนี้ ณ วัดจำปา บ้านหัวนา ตำบลหนองแก้ว อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อน้อมนำพระราชดำรัสการรักษาวัฒนธรรมคือการรักษาชาติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสู่การปฏิบัติ ควบคู่การสืบสานประเพณีวัฒนธรรมลุ่มน้ำมูล – ลุ่มน้ำชี เพื่อสร้างความสามัคคีความปรองดองของผู้คนใน 2 ลุ่มน้ำ 2 ฟากฝั่ง คือ ฝั่งอำเภอกันทรารมย์จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 17 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ ฝั่งอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 4 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นายกองค์กรบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวอีกว่า การจัดงานจะแบ่งเป็น 2 ช่วง โดยช่วงเช้าจะร่วมถวายสังฆทานข้าวใหม่ปลามัน และ การแสดงทางศิลปวัฒนธรรมสุดอลังการของคน 2 ฟากฝั่งของลำน้ำมูลและลำน้ำชี ช่วงบ่ายชมการแข่งขันเรือยาวโบราณ 40 ฝีพาย และ แข่งขันเรือหาปลา 3 ฝีพาย จึงขอเชิญนักท่องเที่ยวร่วมงานเชิงวัฒนธรรม“ โฮมบุญข้าวใหม่-ปลามันวัฒนธรรมลุ่มน้ำมูล-ลุ่มน้ำชี เทิดไท้องค์ราชันย์ ”ประจำปี 2557 ในวันที่ 29 ตุลาคมนี้ ที่วัดจำปา บ้านหัวนา ตำบลหนองแก้ว อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมชื่นชมแหล่งรวมศิลปวัฒนธรรมกับคำขวัญที่ว่า “ วัดจำปาบ้านหัวนา มากล้วนจารีตประเพณี หลวงพ่อใหญ่คู่บ้าน ถิ่นฐานวัฒนธรรม งามล้ำเรือยาว หาดทรายขาวปากมูลชี พิพิธภัณฑ์ล้ำค่า งามสง่าพระธาตุกตัญญู ” กฤตภาส กล้วยนิจ สวท.ศรีสะเกษ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ข่าว 28 ตุลาคม 2557
ปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษจัดพิธีส่งมอบโคแก่เกษตรกรจำนวน 15 ครอบครัวเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา (28 ต.ค. 2557)
ปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษจัดพิธีส่งมอบโคแก่เกษตรกรจำนวน 15 ครอบครัวเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา นายประทีป กีรติเรขา ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้เป็นประธานในพิธีมอบโคเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 ที่ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งจังหวัดศรีสะเกษ โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดทำโครงการไถ่ชีวิตโค – กระบือ เฉลิมพระเกียรติ เพื่อให้ประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษได้ร่วมทำบุญถวายเป็นพระราชกุศล ซึ่งโคเพศเมียที่ได้รับบริจาคทั้งหมด 15 ตัวในครั้งนี้ เป็นของนางผล คำคะเน ราษฎรหมู่ที่ 4 บ้านคูสี่แจ ตำบลดงรักษ์ อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ หลังจากการรับมอบโคตามโครงการไถ่ชีวิตโค – กระบือ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจากนางผล คำคะเน แล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการได้ส่งมอบสัญญายืมโคให้แก่เกษตรกรที่ยากจนในพื้นที่จำนวน 15 ครอบครัว นำแม่โคไปเลี้ยงตามโครงการเพื่อการขยายพันธ์และจัดส่งคืนแม่พันธ์ให้เกษตรกรรายอื่นได้นำไปเลี้ยงขยายพันธ์ต่อ ๆ ไป ../ กฤตภาส กล้วยนิจ สวท.ศรีสะเกษ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ข่าว 28 ตุลาคม 2557
ป.ป.ช. ประจำจังหวัดศรีสะเกษ แถลงผลการดำเนินงานครบรอบ 1 ปี ประชาชนมีส่วนร่วมมากในการป้องกันทุจริตคอรัปชั่น (28 ต.ค. 2557)
อ่าน 10 ครั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ ร่วมกับโรงเรียนบ้านละเอาะ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษจัดอบรมปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (28 ต.ค. 2557)
องค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ ร่วมกับโรงเรียนบ้านละเอาะ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษจัดอบรมปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เช้าวันนี้(27ตค.57) นายชอุ่ม กรไกร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านละเอาะ ภายในวัดป่าโนนกุดหล่ม ตำบลโพนเขวา อำเภอเมืองศรีสะเกษ ตามโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และ โรงเรียนบ้านละเอาะ โดยมีนักเรียนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 255 คน ซึ่งโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ จัดอบรมระหว่างวันที่ 27 – 29 ตุลาคม 2557 มุ่งเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรมแก่นักเรียน ได้น้อมนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาไปปฏิบัติตนในชีวิตประจำวันอย่างถูกต้องและดีงาม ที่สำคัญ สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุข../ กฤตภาส กล้วยนิจ สวท.ศรีสะเกษ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ข่าว 27 ตุลาคม 2557
เหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษกำหนดรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ที่อำเภอไพรบึงเพื่อนำโลหิตสำรองที่ได้ไว้ช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุและผู้ป่วยฉุกเฉิน (27 ต.ค. 2557)
เหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษกำหนดรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ที่อำเภอไพรบึงเพื่อนำโลหิตสำรองที่ได้ไว้ช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุและผู้ป่วยฉุกเฉิน นางศิรดา กีรติเรขา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ เปิดเผยว่า ด้วยสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับโรงพยาบาลจังหวัดศรีสะเกษ กำหนดออกรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ที่อำเภอไพรบึง ณ บริเวณหอประชุมที่ว่าการอำเภอไพรบึง ในวันที่ 28 ตุลาคม2557 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป เพื่อนำโลหิตสำรองที่ได้ไว้ช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุและผู้ป่วยที่ต้องการโลหิตฉุกเฉิน ซึ่งในปัจจุบันยังมีความต้องการโลหิตสำรองอีกจำนวนมาก นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ จึงขอเชิญชวนทุกส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชนในเขตอำเภอไพรบึงและบริเวณใกล้เคียงได้ร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน กฤตภาส กล้วยนิจ สวท.ศรีสะเกษ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ข่าว 27 ตุลาคม 2557
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเปิดตลาดเกษตรกรทั่วประเทศภายในพฤศจิกายนนี้ (27 ต.ค. 2557)
อ่าน 8 ครั้ง
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดศรีสะเกษเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของแรงงานในพื้นที่เมืองเศรษฐกิจชายแดนรองรับกลุ่มประชาคมอาเชียน (27 ต.ค. 2557)
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดศรีสะเกษเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของแรงงานในพื้นที่เมืองเศรษฐกิจชายแดนรองรับกลุ่มประชาคมอาเชียน นายภิญโญ สะตะพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า ด้วยในปีงบประมาณ 2558 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดศรีสะเกษกำหนดจัดฝึกอบรมฝีมือแรงงานรองรับการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของแรงงานในพื้นที่เมืองเศรษฐกิจชายแดน ทั้งแรงงานนอกระบบ แรงงานในชนบททั่วไป ผู้ถูกเลิกจ้าง ตลอดจนผู้ว่างงานในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานสู่การมีงานทำและสามารถแข่งขันได้ในกลุ่มประชาคมอาเชียน ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวอีกว่า การฝึกอบรมฝีมือแรงงานรองรับการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดน มุ่งป้องกันแรงงานในชนบท ตลอดจนผู้ว่างงานจากพื้นที่ตามแนวตะเข็บชายแดนอพยพเข้าสู่เมือง โดยเน้นการสร้างงานสร้างอาชีพในพื้นที่ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจตามแนวชายแดนให้เกิดความเข้มแข็งสู่การแข่งขันเวทีกลุ่มประชาคมอาเชียนได้ โดยเปิดรับฝึกอบรมในกลุ่มอาชีพช่างก่อสร้าง กลุ่มอาชีพช่างอุตสาหกรรมศิลป์ กลุ่มอาชีพธุรกิจบริการ และ กลุ่มช่างไฟฟ้าอิเลคทรอนิคส์ ในหลักสูตร 30 ชั่วโมง ผู้สนใจสมัครและสอบถามได้ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ หมายเลขโทรศัพท์ 045 – 615864 - 6 ในวันเวลาราชการ กฤตภาส กล้วยนิจ สวท.ศรีสะเกษ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ข่าว 27 ตุลาคม 2557
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานผ้ากฐินมาทอดถวายแด่พระสงฆ์ ณ วัดบ้านหนองเต่า จังหวัดศรีสะเกษ (26 ต.ค. 2557)
อ่าน 24 ครั้ง
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดศรีสะเกษเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของแรงงานในพื้นที่เมืองเศรษฐกิจชายแดน (24 ต.ค. 2557)
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดศรีสะเกษเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของแรงงานในพื้นที่เมืองเศรษฐกิจชายแดน นายภิญโญ สะตะพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า ด้วยในปีงบประมาณ 2558 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดศรีสะเกษกำหนดจัดฝึกอบรมฝีมือแรงงานรองรับการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของแรงงานในพื้นที่เมืองเศรษฐกิจชายแดน ทั้งแรงงานนอกระบบ แรงงานในชนบททั่วไป ผู้ถูกเลิกจ้าง ตลอดจนผู้ว่างงานในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานสู่การมีงานทำและสามารถแข่งขันได้ในกลุ่มประชาคมอาเชียน ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวอีกว่า การฝึกอบรมฝีมือแรงงานรองรับการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดน มุ่งป้องกันแรงงานในชนบท ตลอดจนผู้ว่างงานจากพื้นที่ตามแนวตะเข็บชายแดนเข้าสู่เมือง แต่คงเน้นการสร้างงานสร้างอาชีพในพื้นที่ตนเอง เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจตามแนวชายแดนให้เกิดความเข้มแข็งและรองรับเวทีประชาคมอาเชียนได้อย่างเข้มแข็ง โดยเปิดรับฝึกอบรมในกลุ่มอาชีพช่างก่อสร้าง กลุ่มอาชีพช่างอุตสาหกรรมศิลป์ กลุ่มอาชีพธุรกิจบริการ และ กลุ่มช่างไฟฟ้าและอิเลคทรอนิคส์ ในหลักสูตร 30 ชั่วโมง ผู้สนใจสมัครได้ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ หมายเลขโทรศัพท์ 045 – 615864 - 6 ในวันเวลาราชการ กฤตภาส กล้วยนิจ สวท.ศรีสะเกษ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ข่าว 24 ตุลาคม 2557
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษเตือนประชาชนดูแลสุขภาพสร้างภูมิคุ้มกันช่วงหน้าหนาวเย็น (24 ต.ค. 2557)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษเตือนประชาชนดูแลสุขภาพสร้างภูมิคุ้มกันช่วงหน้าหนาวเย็น นายประวิ อ่ำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า ช่วงนี้ประเทศไทยเริ่มได้รับอิทธิพลความเย็นจากประเทศจีน และ เข้าสู่ฤดูหนาวแล้ว จึงขอให้ประชาชนได้ระวังโรคภัยไข้เจ็บ ด้วย โดยเฉพาะโรคติดต่อทางระบบทางเดินหายใจ อาทิเช่น โรคปอดบวม โรคไข้หวัด โรคไข้หวัดใหญ่ ยิ่งในบางรายที่เป็นโรคภูมิแพ้ ต้องระมัดระวังเป็นกรณีพิเศษ เป็นต้นว่า ขนสัตว์เลี้ยง ตัวไรในฝุ่น อาจทำให้มีอาการแพ้มากขึ้น อาจมีอาการจาม น้ำมูกไหล หรือ บางรายที่เป็นโรคปอดเรื้อรัง อาจหอบมากขึ้นได้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ จึงขอเตือนให้ประชาชนได้ตระหนักและดูแลสุขภาพสร้างภูมิคุ้มกันช่วงหน้าหนาวเย็น ด้วยการหมั่นออกกำลังกายเป็นประจำ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้ง ๆ ละ 30 นาที และ รับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ พักผ่อนให้เพียงพอ พร้อมหาเสื้อผ้าสวมใส่ให้อบอุ่นเสมอ หากมีปัญหาด้านสุขภาพให้รีบพบแพทย์ทันที กฤตภาส กล้วยนิจ สวท.ศรีสะเกษ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ข่าว 24 ตุลาคม 2557
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ลุยตรวจพื้นที่ หลังประชาชนเข้าร้องเรียนว่ามีการบุกรุกที่สาธารณประโยชน์ที่ใช้ร่วมกัน บริเวณฝ่ายน้ำล้นบ้านจั่น (23 ต.ค. 2557)
อ่าน 24 ครั้ง

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 ถัดไป>>


ฉบับที่ 169 เดือน กันยายน 2557
ดูทั้งหมด
 
« พฤศจิกายน 2557 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
ดูปฏิทินทั้งหมด

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 3 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 84,698 คน