หน้าหลัก >> ข่าวท้องถิ่น ศรีสะเกษ
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวท้องถิ่น ศรีสะเกษ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวท้องถิ่น ศรีสะเกษ

หมวดย่อย
   ข่าวประชาสัมพันธ์

ศรีสะเกษ จัดรำวงย้อนยุคขุนหาญคาลิปโซ่หารายได้ช่วยเหลือการกุศล (4 ก.ค. 2558)
อ่าน 2 ครั้ง
ศรีสะเกษ เปิดงานของดีศรีขุนหาญ (4 ก.ค. 2558)
อ่าน 8 ครั้ง
จังหวัดศรีสะเกษ ปลูกต้นไม้มงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 (3 ก.ค. 2558)
อ่าน 5 ครั้ง
จังหวัดศรีสะเกษ แถลงข่าวการจัดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 “นครลำดวนเกมส์” (2 ก.ค. 2558)
อ่าน 25 ครั้ง
ศรีสะเกษ กำหนดมาตรการในการบริหารจัดการน้ำปี 2558 เพื่อแก้ไขปัญหาการมีส่วนร่วมของเกษตรกรผู้ใช้น้ำ (1 ก.ค. 2558)
อ่าน 85 ครั้ง
จังหวัดศรีสะเกษ เตรียมการรับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ (1 ก.ค. 2558)
อ่าน 25 ครั้ง
ศรีสะเกษ ติวเข้มมาตรการจัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา 103/7 พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 (30 มิ.ย. 2558)
อ่าน 8 ครั้ง
ประชาชนอำเภออุทุมพรพิสัย ร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 (30 มิ.ย. 2558)
อ่าน 9 ครั้ง
กองกำลังรักษาความสงบจังหวัดศรีสะเกษ รับมอบเงินสบทบทุนสร้าง อุทยานราชภักดิ์ เทิดทูนพระมหากษัตริย์แห่งสยาม (29 มิ.ย. 2558)
อ่าน 84 ครั้ง
ผวจ.ศรีสะเกษ รับมอบเงินสนับสนุนการสร้างบ้านศรีลำดวน 60 หลัง 60 พรรษา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 (29 มิ.ย. 2558)
อ่าน 11 ครั้ง
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ จัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องพิษภัยบุหรี่ มุ่งเป้าป้องกันนักสูบหน้าใหม่ (27 มิ.ย. 2558)
อ่าน 11 ครั้ง
จังหวัดศรีสะเกษ คิดดี ทำดี ต่อต้านยาเสพติด ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 2 เมษายน 2558 (26 มิ.ย. 2558)
อ่าน 11 ครั้ง
การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2012 หรือ โรคเมอร์ส (MERS) (25 มิ.ย. 2558)
อ่าน 16 ครั้ง
อำเภอขุนหาญจังหวัดศรีสะเกษกำหนดจัดงานเทศกาลผลไม้และของดีศรีขุนหาญประจำปี2558 (24 มิ.ย. 2558)
อำเภอขุนหาญจังหวัดศรีสะเกษกำหนดจัดงานเทศกาลผลไม้และของดีศรีขุนหาญประจำปี2558 นายสิริดนย์ น้าวิไลเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลขุนหาญ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ เปิดเผยว่า ด้วยอำเภอขุนหาญ ร่วมกับเทศบาลตำบลขุนหาญ ส่วนราชการ คณะกรรมการเตรียมงานเทศกาลผลไม้ และของดีศรีขุนหาญ ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 3 – 5 กรกฎาคม 2558 ณ สนามกีฬาวงกลมอำเภอขุนหาญ เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว การจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ การจำหน่ายผลไม้ และ ผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกร นายกเทศมนตรีตำบลขุนหาญ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ เปิดเผยอีกว่า อำเภอขุนหาญ เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดศรีสะเกษ ที่มีการมีปลูกผลไม้มากทีสุดของจังหวัดศรีสะเกษ และ มากที่สุดในเขตอิสานใต้ ทั้งเงาะ ทุเรียน ลำไย มะไฟ สะตอ ผลไม้เหล่านี้ก็ได้สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่เป็นอย่างมาก ขณะเดียวกัน อำเภอขุนหาญยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ เช่นว่า น้ำตกสำโรงเกียรติ น้ำตกห้วยจันทร์ วัดล้านขวด วัดขุนหาญ และ วัดปราสาทภูฝ้าย เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์งานเทศกาลผลไม้และของดีศรีขุนหาญ ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ที่สำคัญ ยังมีการเปิดสวนผลไม้ให้นักท่องเที่ยวเข้าชม ชิม พักผ่อนอีกด้วย จึงขอเชิญผู้สนใจเที่ยวชมจัดงานเทศกาลผลไม้ และ ของดีศรีขุนหาญ ระหว่างวันที่ 3 – 5 กรกฎาคม 2558 ณ สนามกีฬาวงกลมอำเภอขุนหาญโดยทั่วกัน กฤตภาส กล้วยนิจ สวท.ศรีสะเกษ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ข่าว 24 มิถุนายน 2558
จังหวัดศรีสะเกษพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเกือบทุกอำเภอโดยขณะนี้มีอัตราผู้ป่วยสูงเป็นอันดับ2ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (24 มิ.ย. 2558)
จังหวัดศรีสะเกษพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเกือบทุกอำเภอโดยขณะนี้มีอัตราผู้ป่วยสูงเป็นอันดับ2ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อ่าน) นายสุใหญ่ หลิ่มโตประสริฐ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า สถานการณ์ โรคไข้เลือดออกของจังหวัดศรีสะเกษ ตั้งแต่เดือนมกราคม – 23 มิถุนายน 2558 พบผู้ป่วยสูงถึง 580 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 40.25 ต่อแสนประชากร ผู้ป่วยเสียชีวิต 1 ราย โดยพบผู้ป่วยไข้เลือดออกใน 21 อำเภอ จากทั้งหมด 22 อำเภอ ซึ่งอำเภอบึงบูรณ์ไม่พบผู้ป่วย แต่เทียบช่วงเวลาเดียวกันกับปีที่ผ่านมาพบว่า ปีนี้มีการระบาดสูงถึง 3 เท่า ส่งผลทำให้มีอัตราป่วยสูงเป็นลำดับที่ 34 ของประเทศ และ อันดับ 2 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวอีกว่า ขณะนี้ได้เข้าสู่ฤดูฝนแล้ว เป็นฤดูกาลที่มีสภาพแวดล้อมเหมาะสมต่อการขยายผลของยุงลายและสถานการณ์น่าเป็นห่วง จึงขอให้ทุกหน่วยงาน ผู้นำชุมชน และ ประชาชน ได้ช่วยกันปรับสภาพแวดล้อมในหมู่บ้านชุมชน ที่อยู่อาศัยให้สะอาด ไม่รกรุงรัง ไม่มีน้ำขังในภาชนะของใช้ เพื่อป้องกันไม่ให้ยุงลายวางไข่ได้ โดยขณะนี้ ได้เร่งรณรงค์กำจัดยุงลายและป้องกันการแพร่ระบาดของไข้เลือดออกพร้อมกันทั้งจังหวัดแล้ว จนถึงเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้ กฤตภาส กล้วยนิจ สวท.ศรีสะเกษ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ข่าว 24 มิถุนายน 2558
ประมงจังหวัดศรีสะเกษห้ามจับสัตว์น้ำในฤดูวางไข่เพื่อร่วมอนุรักษ์ไว้ใช้อย่างยั่งยืนผู้ฝ่าฝืนมีโทษ (24 มิ.ย. 2558)
ประมงจังหวัดศรีสะเกษห้ามจับสัตว์น้ำในฤดูวางไข่เพื่อร่วมอนุรักษ์ไว้ใช้อย่างยั่งยืนผู้ฝ่าฝืนมีโทษ นายสมเกียรติ กาญจนาคาร ประมงจังหวัดศรีสะเกษ เปิดเผยว่า ด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำหนดฤดูปลามีไข่ในน่านน้ำจืดในท้องที่ทุกจังหวัด ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม – 15 กันยายนของทุกปี เป็นช่วงฤดูน้ำแดง หรือ ฤดูปลาวางไข่ โดยห้ามทำการประมงด้วยเครื่องมือและวิธีใด ๆ ที่จับสัตว์น้ำจืดโดยเด็ดขาด เว้นแต่เครื่องมือเบ็ดทุกชนิด ตะแกรง สวิง ช้อน ยอ ชนาง ซึ่งมีขนาดปากกว้างไม่เกิน 2 เมตร ตลอดจนการใช้ไซ ตุ้ม อีจู้ ลัน โปง และโทง เพื่อสงวนพันธ์สัตว์น้ำที่กำลังมีไข่และวางไข่เลี้ยงลูก มิให้ถูกทำลายและได้แพร่ขยายพันธ์ให้เกิดความสมบูรณ์เพื่อให้ประชาชนได้จับมาบริโภคอย่างยั่งยืน ประมงจังหวัดศรีสะเกษ เปิดเผยอีกว่า สำหรับผู้ฝ่าฝืนมาตรการดังกล่าว ต้องถูกจับกุมดำเนินคดี มีโทษปรับตั้งแต่ห้าพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท หรือ จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือ ทั้งปรับทั้งจำ จึงขอความร่วมมืองดทำการประมงด้วยเครื่องมือต้องห้ามทุกชนิด เพื่อให้สัตว์น้ำได้แพร่พันธ์ต่อไป กฤตภาส กล้วยนิจ สวท.ศรีสะเกษ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ข่าว 24 มิถุนายน 2558
อำเภอกันทรลักษ์จังหวัดศรีสะเกษกำหนดออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่เชิงรุกบริการประชาชนตามโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดนไทยกัมพูชา (24 มิ.ย. 2558)
อำเภอกันทรลักษ์จังหวัดศรีสะเกษกำหนดออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่เชิงรุกบริการประชาชนตามโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดนไทยกัมพูชา นายสมภพ ว่องวัฒนกิจ นายอำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ เปิดเผยว่า ด้วยอำเภอกันทรลักษ์ กำหนดจัดโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ออกให้บริการประชาชน ในวันที่ 25 มิถุนายน 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ลานเอนกประสงค์บ้านโศกขามป้อม หมู่ที่ 4 ตำบลภูผาหมอก อำเภอกันทรลักษ์ เพื่ออำนวยความสะดวกและให้บริการประชาชนที่ห่างไกล โดยจะนำส่วนราชการออกให้บริการแก่ประชาชนอย่างใกล้ชิด เช่นว่า การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท การประนอมหนี้ การรับเรื่องราวร้องทุกข์ การบริการตรวจสุขภาพ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข การทำหมันสุนัข และ แมว การฝึกอาชีพเสริม ขณะเดียวกัน ยังร่วมติดตามโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดนไทย – กัมพูชา ร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจที่ 1 อีกด้วย จึงขอให้ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลภูผาหมอก และ บริเวณใกล้เคียงได้ใช้บริการโดยพร้อมเพรียงกัน กฤตภาส กล้วยนิจ สวท.ศรีสะเกษ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ข่าว 24 มิถุนายน 2558
อำเภอไพรบึงจังหวัดศรีสะเกษกำหนดออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่บริการเชิงรุกเยี่ยมเยือนประชาชน (24 มิ.ย. 2558)
อำเภอไพรบึงจังหวัดศรีสะเกษกำหนดออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่บริการเชิงรุกเยี่ยมเยือนประชาชน นายชัยยงค์ เมธาสุรวิทย์ นายอำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ เปิดเผยว่า ด้วยอำเภอไพรบึง กำหนดออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ออกพบปะประชาชน ในวันที่ 25 มิถุนายน 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองสิม หมู่ที่ 9 ตำบลดินแดง อำเภอไพรบึง พร้อมนำส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ องค์กรต่าง ๆ ออกให้บริการอย่างใกล้ชิด เป็นต้นว่า การตรวจรักษาและปฐมพยาบาลเบื้องต้น การบรรเทาทุกข์จากกิ่งกาชาด การให้บริการปรึกษาด้านกฎหมาย บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข การทำหมันสุนัขและแมว การบริการตัดผมฟรี ตลอดจนรับเรื่องราวร้องทุกข์ต่าง ๆ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นกับส่วนราชการและลดช่องว่างระหว่างกัน จึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลดินแดน และ บริเวณใกล้เคียงเข้ารับบริการตามวันและเวลาที่กำหนดโดยทั่วกัน กฤตภาส กล้วยนิจ สวท.ศรีสะเกษ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ข่าว 24 มิถุนายน 2558
อำเภอห้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกษออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่เยี่ยมยามถามไถ่ได้ใจได้บุญโดยมีประชาชนเข้ารับบริการจำนวนมาก (24 มิ.ย. 2558)
อำเภอห้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกษออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่เยี่ยมยามถามไถ่ได้ใจได้บุญโดยมีประชาชนเข้ารับบริการจำนวนมาก เช้าวันนี้(24มิย.58) นายสำรวย เกษกุล นายอำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ ได้นำส่วนราชการต่าง ๆ กำหนดออกบริการตามโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่บริการเชิงรุกและโครงการเยี่ยมยามถามไถ่ได้ใจได้บุญ ณ ศาลาวัดบ้านซาด ตำบลผักไหม อำเภอห้วยทับทัน พร้อมนำบริการต่าง ๆ ของทุกส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ บูรณาการออกให้บริการเชิงรุกอย่างใกล้ชิด อาทิเช่น การบริการให้คำปรึกษารับเรื่องราวร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอห้วยทับทัน การบริการปฐมพยาบาลตรวจสุขภาพเบื้องต้น การบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข การทำหมันสุนัขและแมว การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ การตัดผมชาย - หญิงฟรี การนวดแผนไทย ตลอดจนการแนะแนวการศึกษา โดยมีประชาชนในเขตตำบลผักไหม และ บริเวณใกล้เคียงไปรับบริการโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ และ โครงการเยี่ยมยามถามไถ่ได้ใจได้บุญเป็นจำนวนมาก กฤตภาส กล้วยนิจ สวท.ศรีสะเกษ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ข่าว 24 มิถุนายน 2558
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดศรีสะเกษเร่งชี้แจงสร้างความเข้าใจโครงการประกันภัยนาข้าวหากประสบภัยจะได้รับค่าสินไหมไร่ละ 1,111.- บาทโดยเกษตรกรจ่ายเพียง 80 บาท (23 มิ.ย. 2558)
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดศรีสะเกษเร่งชี้แจงสร้างความเข้าใจโครงการประกันภัยนาข้าวหากประสบภัยจะได้รับค่าสินไหมไร่ละ 1,111.- บาทโดยเกษตรกรจ่ายเพียง 80 บาท นายพงษ์พันธ์ จงรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดศรีสะเกษ หรือ ธกส.จังหวัดศรีสะเกษ เปิดเผยว่า ในขณะนี้ได้สั่งการให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธกส. ทั้ง 20 สาขาในจังหวัดศรีสะเกษ ได้ลงพื้นที่เร่งชี้แจงสร้างความเข้าใจโครงการประกันภัยนาข้าว โดยประกันความเสียที่เกิดจากฝนแล้ง น้ำท่วม หรือ โรคแมลง จนต้นข้าวของเกษตรกรได้รับความเสียหาย และ ได้รับการตรวจรับรองจากเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรกรอำเภอ จะได้รับเงินค่าสินไหมทดแทนทันที หากประสบภัยฝนแล้ง น้ำท่วม ธกส. จะจ่ายสินไหมให้ ไร่ละ 1,111.- บาท แต่หากเสียหายจากโรคแมลง จะจ่ายไร่ละ 555.-บาท โดยเกษตรกรทั่วไปชำระเบี้ยประกันเพียง 80.- บาท ขณะที่ลูกค้า ธกส. ชำระค่าเบี้ยประกัน 70.-บาท ผู้อำนวยการสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ จึงขอ ให้เกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการประกันภัยนาข้าว ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ธกส.ทุกสาขาใกล้บ้าน พร้อมเตรียมสำเนาบัตรประชาชน, สำเนาสมุดเงินฝากธนาคารฯ ธกส. ปกหน้า , สำเนาสมุดขึ้นทะเบียนเกษตรกร สมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป กฤตภาส กล้วยนิจ สวท.ศรีสะเกษ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ข่าว 23 มิถุนายน 2558

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 ถัดไป>>


ฉบับที่ 177 เดือน พฤษภาคม 2558

more
 
« กรกฎาคม 2558 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
Number of Today 1 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 3 คน
Total 85,249 คน