หน้าหลัก >> ข่าวท้องถิ่น ศรีสะเกษ
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวท้องถิ่น ศรีสะเกษ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวท้องถิ่น ศรีสะเกษ

เหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษกำหนดออกรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ที่อำเภอห้วยทับทันเพื่อนำโลหิตสำรองที่ได้ไว้คอยช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุหรือผู้ป่วยฉุกเฉิน (1 ก.ย. 2557)
เหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษกำหนดออกรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ที่อำเภอห้วยทับทันเพื่อนำโลหิตสำรองที่ได้ไว้คอยช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุหรือผู้ป่วยฉุกเฉิน นางศิรดา กีรติเรขา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ เปิดเผยว่า ด้วยสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดร่วมกับโรงพยาบาลจังหวัดศรีสะเกษ กำหนดออกรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ที่ห้วยทับทัน ณ บริเวณหอประชุมที่ว่าการอำเภอห้วยทับทัน ในวันที่ 4 กันยายน 2557 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป เพื่อนำโลหิตสำรองที่ได้ไว้คอยช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุหรือผู้ที่ต้องการโลหิตฉุกเฉิน ซึ่งในปัจจุบันยังขาดแคลนโลหิตสำรองอีกเป็นจำนวนมาก นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ จึงขอเชิญชวนเหล่าข้าราชการ พนักงาน สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พ่อค้า นักเรียน ประชาชนชาวอำเภอห้วยทับทันได้ร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้โดยทั่วกัน กฤตภาส กล้วยนิจ สวท.ศรีสะเกษ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ข่าว 1 กันยายน 2557
จังหวัดศรีสะเกษเตรียมจัดงานค้ารวมใจโชว์ห่วยไทยคู่สังคมคืนความสุขให้ประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษระหว่างวันที่ 5-7 กันยายน 2557 (1 ก.ย. 2557)
จังหวัดศรีสะเกษเตรียมจัดงานค้ารวมใจโชว์ห่วยไทยคู่สังคมคืนความสุขให้ประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษระหว่างวันที่ 5-7 กันยายน 2557 ด้วยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมกับสมาคมการค้าส่ง-ปลีกไทย ผู้ผลิต ผู้แทนจำหน่ายและร้านค้าปลีกทั่วประเทศ ร่วมใจจัดกิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจค้าส่งค้าปลีก ภายใต้ชื่องาน “ ค้ารวมใจ โชว์ห่วยไทยคู่สังคม คืนความสุขให้ประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษ ” ระหว่างวันที่ 5 - 7 กันยายน 2557 ณ บริเวณลานเวทีถนนคนเดิน หน้าสถานีรถไฟจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพและเพิ่มช่องทางการซื้อสินค้าที่จำเป็นภายในครัวเรือนให้กับประชาชน โดยนำสินค้าราถูก คุณภาพดีมาจัดจำหน่ายอย่างมากมาย จึงขอเชิญผู้สนใจร่วมชมและเลือกซื้อสินค้าดีมีคุณภาพจากผู้ผลิตและผู้แทนจำหน่าย มาจำหน่ายแก่ผู้บริโภคโดยตรง กำหนดเปิดงานอย่างเป็นทางการในวันที่ 5 กันยายน 2557 เวลา 18.00 น. โดยมีนายประทีป กีรติเรขา ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานพิธีเปิดงาน กฤตภาส กล้วยนิจ สวท.ศรีสะเกษ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ข่าว 1 กันยายน 2557
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษจัดโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 12 สิงหาคม 2557 (1 ก.ย. 2557)
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษจัดโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 12 สิงหาคม 2557 เช้าวันนี้ (1กย.57) สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 12 สิงหาคม 2557 ตั้งแต่วันที่ 1 – 5 กันยายน 2557 ณ วัดป่าธรรมวิเวก ตำบลขนุน อำเภอกันทรลักษ์ เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รู้จักน้อมนำหลักธรรมไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตและการแก้ไขปัญหา โดยใช้หลักศีล สมาธิ ปัญญา อันจะส่งผลทำให้การดำเนินชีวิตในสังคมเป็นไปอย่างมีความสุข ขณะเดียวกัน ยังมีการฝึกอบรมการทำปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกอง เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพการประกอบอาชีพตามแนวทางการลดต้นทุน สู่การเพิ่มปริมาณผลผลิตที่มีคุณภาพ ซึ่งการอบรมดังกล่าวว่ามีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 120 คน นางณัฏฐกานต์ เหมัษฐิติ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ จะเน้นปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้ผู้หลงผิดได้เข้าใจหลักธรรม เพื่อนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตและแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง และ เป็นคนดีของสังคมประเทศชาติต่อไป กฤตภาส กล้วยนิจ สวท.ศรีสะเกษ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ข่าว 1 กันยายน 2557
พ่อเมืองลำดวน ร่วมแข่งขันกีฬาฟุตบอลปรองดองสร้างชาติ ฮักกันม่วนชื่น ศรีสะเกษกันเอง (28 ส.ค. 2557)
อ่าน 34 ครั้ง
เหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษกำหนดออกรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ที่อุทุมพรพิสัยเพื่อนำโลหิตสำรองที่ได้ไปช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุหรือผู้ป่วยฉุกเฉิน (27 ส.ค. 2557)
เหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษกำหนดออกรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ที่อุทุมพรพิสัยเพื่อนำโลหิตสำรองที่ได้ไปช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุหรือผู้ป่วยฉุกเฉิน นายเลิศบุศย์ กองทอง นายอำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ แจ้งว่า ด้วยสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดได้ร่วมกับโรงพยาบาลจังหวัดศรีสะเกษ และอำเภออุทุมพรพิสัย กำหนดออกรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ณ บริเวณหอประชุมศูนย์แสดงสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ หน้าที่ว่าการอำเภออุทุมพรพิสัย ในวันที่ 28 สิงหาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป เพื่อนำโลหิตสำรองไว้ช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุหรือผู้ที่ต้องการโลหิตฉุกเฉิน ซึ่งในปัจจุบันยังขาดแคลนโลหิตสำรองอีกจำนวนมาก นายอำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ จึงขอเชิญชวนเหล่าข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พ่อค้า ประชาชนชาวอำเภออุทุมพรพิสัย ได้ร่วมบริจาคโลหิตโดยพร้อมเพรียงกัน กฤตภาส กล้วยนิจ สวท.ศรีสะเกษ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ข่าว 27 สิงหาคม 2557
จังหวัดศรีสะเกษ จัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ เยาวชนรุ่นใหม่ ต้านภัยยาเสพติด สร้างความรัก ความปรองดอง ก้าวสู่ประชรคมอาเซียน (27 ส.ค. 2557)
อ่าน 13 ครั้ง
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ เดินหน้าให้บริการประชาชน สร้างรอยยิ้มและความประทับใจ (27 ส.ค. 2557)
อ่าน 12 ครั้ง
เกษตรและสหกรณ์ศรีสะเกษ เร่งสร้างนักประชาสัมพันธ์แก่องค์กร ระดับจังหวัด (26 ส.ค. 2557)
คณะผู้ตรวจราชการลงพื้นที่ศรีสะเกษ ติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (26 ส.ค. 2557)
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ รณรงค์เก็บขยะเพื่อช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อน (26 ส.ค. 2557)
อ่าน 10 ครั้ง
จังหวัดศรีสะเกษ เปิดอบรมหลักสูตรนักประชาสัมพันธ์การเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (26 ส.ค. 2557)
อ่าน 10 ครั้ง
จังหวัดศรีสะเกษและสมาคมกีฬาจังหวัดศรีสะเกษเปิดการแข่งขันตบลูกยางวิทยุการบินฯ ยุวชนชาย – หญิงรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (25 ส.ค. 2557)
อ่าน 13 ครั้ง
จังหวัดศรีสะเกษ เตรียมพร้อมด้านการอำนวยความยุติธรรมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (25 ส.ค. 2557)
อ่าน 31 ครั้ง
เหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษร่วมกับบริษัทสยามแม็คโครจำกัดสาขาศรีสะเกษและมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เสริมสร้างความปรองดองสมาฉันท์คืนความสุขให้แก่ประชาชน (25 ส.ค. 2557)
อ่าน 3 ครั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลพยุห์จัดประกวดหมู่บ้านเมืองน่าอยู่บ้านน่ามองประจำปี2557 (24 ส.ค. 2557)
องค์การบริหารส่วนตำบลพยุห์จัดประกวดหมู่บ้านเมืองน่าอยู่บ้านน่ามองประจำปี2557 นายพิเชษฐ์ ศรีคราม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพยุห์ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ แจ้งว่า ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลพยุห์ ได้จัดทำโครงการประกวดหมู่บ้านเมืองน่าอยู่ บ้านน่ามอง ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพยุห์ ประจำปี 2557 ซึ่งคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงาน จะดำเนินการออกตรวจประเมินผลการดำเนินโครงการประกวดหมู่บ้านน่าอยู่ บ้านน่ามอง ครั้งที่ 3 ในระหว่างวันที่ 25 -28 สิงหาคม 2557 ณ หมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพยุห์ ทั้งหมด 12 หมู่บ้าน เริ่มตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพยุห์ แจ้งอีกว่า วันแรกจะเริ่มตรวจประเมินที่บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 2 และ บ้านหนองทับทัน หมู่ที่ 9 วันสุดท้ายตรวจประเมินที่บ้านหนองแต้ หมู่ที่ 7 และ บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 10 จึงขอให้คณะกรรมการหมู่บ้านได้จัดเตรียมต้อนรับและนำเสนอผลงานให้พร้อม เพื่อความสะดวกรวดเร็วและเป็นไปตามแผนของคณะกรรมการตรวจประเมินผลตามโครงหมู่บ้านเมืองน่าอยู่บ้านน่ามอง กฤตภาส กล้วยนิจ สวท.ศรีสะเกษ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ข่าว 24 สิงหาคม 2557
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 9 บัวหุ่ง –หนองอึ่งจัดแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน (24 ส.ค. 2557)
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 9 บัวหุ่ง –หนองอึ่งจัดแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน นายเจษฎา หงษาล้วน ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 9 บัวหุ่ง –หนองอึ่ง โรงเรียนบ้านบัวหุ่ง ตำบลบัวหุ่ง อำเภอราศีไศล จังหวัดศรีสะเกษ แจ้งว่า ด้วยกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 9 บัวหุ่ง –หนองอึ่ง สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 กำหนดจัดแข่งขันกีฬา – กรีฑานักเรียน กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 9 บัวหุ่ง –หนองอึ่งเกมส์ ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 25 – 29 สิงหาคม 2557 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านฮ่องข่า ตำบลหนองอึ่ง อำเภอราศีไศล โดยจะมีพิธีเปิดในวันที่ 29 สิงหาคม 2557 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านฮ่องข่า เพื่อปลูกฝังการรักออกกำลังกาย และการมีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย จึงขอเชิญผู้ปกครองร่วมชมและเชียร์กีฬาของลูกหลานโดยทั่วกัน กฤตภาส กล้วยนิจ สวท.ศรีสะเกษ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ข่าว 24 สิงหาคม 2557
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษกำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพผู้นำคลังปัญญาผู้สูงอายุระดับตำบล (24 ส.ค. 2557)
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษกำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพผู้นำคลังปัญญาผู้สูงอายุระดับตำบล นายทวี สิงห์ดง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า ด้วยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพผู้นำคลังปัญญาผู้สูงอายุระดับตำบลขึ้น ในวันที่ 25 สิงหาคม 2557 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกา เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องคลังปัญญาผู้สูงอายุ และ เพื่อส่งเสริมศักยภาพด้านผู้นำคลังปัญญาผู้สูงอายุระดับตำบล กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยคณะกรรมการชมรมคลังปัญญาผู้สูงอายุจังหวัดศรีสะเกษ ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ คลังปัญญาผู้สูงอายุจาก 22 อำเภอ รวม 200 คน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ กล่าวอีกว่า การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายผู้นำคลังปัญญาผู้สูงอายุระดับตำบล และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง นับว่ามีความสำคัญอย่างมาก เพราะถือเป็นภาคีสำคัญในการประสานงานช่วยเหลือ คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุตามกฎหมาย ด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม บนพื้นฐานและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์อย่างชัดเจนร่วมกัน กฤตภาส กล้วยนิจ สวท.ศรีสะเกษ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ข่าว 24 สิงหาคม 2557
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษจัดอบรมให้ความรู้กฎหมายเพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพพระภิกษุสามเณร (24 ส.ค. 2557)
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษจัดอบรมให้ความรู้กฎหมายเพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพพระภิกษุสามเณร นายสิทธา มูลหงส์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ เปิดเผยว่า ด้วยสำนักงานศาลยุติธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ กำหนดจัดอบรมให้ความรู้กฎหมายเพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพพระภิกษุและสามเณร ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557 ในวันที่ 27 สิงหาคม 2557 ณ หอประชุมพระเทพวรมุนี วัดเจียงจีศรีมงคลวราราม อำเภอเมืองศรีสะเกษ โดยจะมีพระภิกษสามเณร ฝ่ายมหานิกาย จำนวน 500 รูป เข้ารับการอบรม และ ครั้งที่ 4 ในวันที่ 28 สิงหาคม 2557 ณ ศาลาพระญาณวิเศษ วัดหลวงสุมังคลาราม อำเภอเมืองศรีสะเกษ โดยจะมีพระภิกษุสามเณร ฝ่ายธรรมยุตินิกาย จำนวน 300 รูป เข้ารับการอบรมเรื่องศาลยุติธรรมกับการให้บริการประชาชน ความรู้กฎหมายแพ่ง กฎหมายที่ควรรู้สำหรับพระภิกษุสงฆ์สามเณร และ กฎหมายที่ดินสงฆ์ เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันในแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องทั้งพระธรรมวินัยและกฎหมายบ้านเมือง ../ กฤตภาส กล้วยนิจ สวท.ศรีสะเกษ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ข่าว 24 สิงหาคม 2557
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดศรีสะเกษเตรียมความพร้อมเพื่ออำนวยความยุติธรรมรองรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (24 ส.ค. 2557)
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดศรีสะเกษเตรียมความพร้อมเพื่ออำนวยความยุติธรรมรองรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียน นายอภิรมย์ ทับทิมอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ รองประธานกรรมการบริหารสำนักงานยุติธรรมจังหวัดศรีสะเกษ เผยว่า ด้วยสำนักงานยุติธรรมจังหวัดศรีสะเกษ กำหนดจัดโครงการ " เตรียมความพร้อมด้านอำนวยความยุติธรรมของจังหวัดศรีสะเกษ ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ” ประจำปี พ.ศ. 2557 ในวันที่ 25 สิงหาคม 2557 เวลา 08.300 - 15.30 น. ณ โรงแรมพรหมพิมาน อำเภอเมืองศรีสะเกษ โดยกำหนดเป้าหมายผู้เข้าอบรม จำนวน 25 คน เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน และ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการเตรียมความพร้อมในการรองรับกับการอำนวยความยุติธรรมกับประชากรของประชาคมอาเซียนได้อย่างมีระบบ และเป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชนเพื่อประชาคมโลกให้การยอมรับในกระบวนการยุติธรรมต่อไป ../ กฤตภาส กล้วยนิจ สวท.ศรีสะเกษ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ข่าว 24 สิงหาคม 2557
เหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษกำหนดออกรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ที่อุทุมพรพิสัยเพื่อนำโลหิตสำรองที่ได้ไปช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุหรือผู้ป่วยฉุกเฉิน (24 ส.ค. 2557)
เหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษกำหนดออกรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ที่อุทุมพรพิสัยเพื่อนำโลหิตสำรองที่ได้ไปช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุหรือผู้ป่วยฉุกเฉิน นางศิรดา กีรติเรขา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ เปิดเผยว่า ด้วยสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดร่วมกับโรงพยาบาลจังหวัดศรีสะเกษ กำหนดออกรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ที่อุทุมพรพิสัย ณ บริเวณหอประชุมศูนย์แสดงสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ อำเภออุทุมพรพิสัย ในวันที่ 28 สิงหาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป เพื่อนำโลหิตสำรองไว้คอยช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุหรือผู้ที่ต้องการโลหิตฉุกเฉิน ซึ่งปัจจุบันยังขาดแคลนโลหิตสำรองจำนวนมาก นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ จึงขอเชิญชวนเหล่าข้าราชการ พนักงาน สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พ่อค้า นักเรียน ประชาชนชาวอำเภออุทุมพรพิสัย ร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน กฤตภาส กล้วยนิจ สวท.ศรีสะเกษ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ข่าว 24 สิงหาคม 2557

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 ถัดไป>>


ฉบับที่ 167 เดือน กรกฎาคม 2557
ดูทั้งหมด

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
Number of Today 2 คน
Number of Yesterday 6 คน
Number of Lastmonth 2 คน
Total 84,532 คน