หน้าหลัก >> ข่าวท้องถิ่น นครพนม
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวท้องถิ่น นครพนม ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวท้องถิ่น นครพนม

หมวดย่อย

กรมการขนส่งทางบก เตรียมพร้อมรองรับการเดินทางช่วงวันหยุดต่อเนื่อง ระหว่าง วันที่ 4 - 10 พฤษภาคม 2559 นี้ จัดเตรียมความพร้อมรถโดยสารรองรับการเดินทางของประชาชนอย่างปลอดภัย พร้อมเดินหน้ามาตรการตรวจสอบสภาพรถและคนขับ ขณะที่ความคืบหน้าโครงการ มั่นใจทั่วไทย รถใช
4 พ.ค. 2559
อ่าน 5 ครั้ง
สธ. เผยไทยเตรียมใช้วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก หลัง คคก.วัคซีนแห่งชาติ แนะนำให้บรรจุในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค และ สปสช. พร้อมสนับสนุนงบประมาณ
4 พ.ค. 2559
อ่าน 5 ครั้ง
กรมควบคุมโรค เผยคณะอนุกรรมการฯ เร่งรัดนำวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (วัคซีนเอชพีวี) มาใช้ในไทยโดยเร็ว เตรียมเริ่มในกลุ่มเป้าหมาย 4 แสนคนทั่วประเทศ
4 พ.ค. 2559
อ่าน 6 ครั้ง
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม (ศผส.นพ.) ร่วมกับเครือข่าย มอบป้ายซ่อมบ้านผู้สูงอายุ ตามโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมและปลอดภัย
4 พ.ค. 2559
อ่าน 8 ครั้ง
จ.นครพนม เปิดประชุมคณะทำงานศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดนครพนม
4 พ.ค. 2559
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เตือนผู้บริโภคระวังอันตรายจากการใช้ยาลดน้ำหนัก หลังตรวจพบยาลดน้ำหนักมีส่วนผสมของยาอันตราย และยาควบคุมพิเศษ หากใช้ไม่ระวังอันตรายถึงชีวิต
3 พ.ค. 2559
อ่าน 15 ครั้ง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครพนม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับ ป.ตรี ปีการศึกษา 2559
3 พ.ค. 2559
อ่าน 12 ครั้ง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครพนม ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข รุ่นที่ 2 ตั้งแต่บัดนี้ - 31 ก.ค.59
3 พ.ค. 2559
อ่าน 13 ครั้ง
รองศาสตราจารย์ ดร.ประวิต เอราวรรณ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม มอบนโยบายและทิศทางการบริหารงานมหาวิทยาลัยนครพนม
3 พ.ค. 2559
อ่าน 10 ครั้ง
ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครการฝึกอบรมหลักสูตร กฎหมายการประกอบธุรกิจกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
3 พ.ค. 2559
อ่าน 7 ครั้ง
สถาบันพระปกเกล้า เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาหลักสูตรวุฒิบัตรความรู้ทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักสื่อสารมวลชน รุ่นที่ 1 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 โดยไม่มีค่าธรรมเนียมการเรียนตลอดหลักสูตร
3 พ.ค. 2559
อ่าน 6 ครั้ง
กรมควบคุมโรค แนะ 2 เตรียม 5 ตื่นตัว ขณะขับรถทางไกล ป้องกันอุบัติเหตุช่วงวันหยุดยาว
3 พ.ค. 2559
อ่าน 12 ครั้ง
จังหวัดนครพนม ร่วมกับสมาคมไทย-เวียดนามจังหวัดนครพนม กำหนดจัดพิธีเปิดอนุสรณ์สถานประธานโฮ จิ มินห์ และงานสถาปนาครบรอบ 40 ปี ความสัมพันธ์ไทย-เวียดนาม ประจำปี 2559 ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 ณ หมู่บ้านมิตรภาพไทย-เวียดนาม บ.นาจอก ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม
3 พ.ค. 2559
อ่าน 11 ครั้ง
สธ.เร่งออกอนุบัญญัติฯ 5 ฉบับ ป้องกันโรคติดต่ออันตรายข้ามแดน และการควบคุมระบาดในประเทศ
3 พ.ค. 2559
อ่าน 10 ครั้ง
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเปิดให้ผู้มีสิทธิออกเสียงที่ต้องการใช้สิทธิออกเสียงนอกเขตจังหวัด ลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงนอกเขตจังหวัด ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2559 – 30 มิถุนายน 2559
3 พ.ค. 2559
อ่าน 11 ครั้ง
นครพนม จัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ
3 พ.ค. 2559
อ่าน 10 ครั้ง
ผวจ.นครพนม เปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ
3 พ.ค. 2559
ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัดยโสธร ประจำปี 2559
2 พ.ค. 2559
เทศบาลเมืองนครพนม รับสมัครครูอัตราจ้าง ชาวต่างประเทศ ตำแหน่งครูผู้สอนต่างชาติ จำนวน 2 ตำแหน่ง สอนวิชาภาษาอังกฤษ ค่าตอบแทน 21,000 บาท/เดือน
2 พ.ค. 2559
อ่าน 19 ครั้ง
คณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ จังหวัดนครพนม ออกประกาศกำหนดช่วงระยะเวลากำกับดูแลและติดตามความเคลื่อนไหวราคาสินค้าและบริการเป็นกรณีพิเศษ โดยมีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลา 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2559 เป็นต้นไป ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องป
2 พ.ค. 2559
อ่าน 15 ครั้ง

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 ถัดไป>>


ฉบับที่ 187 เดือน มีนาคม 2559

more
 
« พฤษภาคม 2559 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
PRD Infographics
วาทะนายกรัฐมนตรี
สมุดภาพ Infographics รัฐบาล
นโยบายรัฐบาล
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน
จัดซื้อจัดจ้างและราคากลาง สปข.2
การบริหารจัดการน้ำประเทศไทย

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
Number of Today 91 คน
Number of Yesterday 108 คน
Number of Lastmonth 339 คน
Total 19,445 คน