หน้าหลัก >> ข่าวท้องถิ่น นครพนม
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวท้องถิ่น นครพนม ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวท้องถิ่น นครพนม

หมวดย่อย

ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทยภาตะวันออกเฉียงเหนือ จัดประชุมวิชาการชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดนครพนม ระหว่างวันที่ 27-29 มิ.ย.นี้
29 มิ.ย. 2559
อ่าน 9 ครั้ง
สำนักศิลปากรที่ 10 ร้อยเอ็ด จัดประชุมสัมมนาโครงการบริหารจัดการมรดกทางศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2559 ในด้านการดูแลบำรุงรักษาโบราณสถาณ และปาฐกถาพิเศษ เรื่อง บทบาทหน้าที่ของท้องถิ่นในการอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรม
29 มิ.ย. 2559
อ่าน 4 ครั้ง
คปภ. มีคำสั่งนายทะเบียน ที่28/2559 เรื่อง ยกเลิกคำสั่งให้บริษัท กมลประกันภัย จำกัด (มหาชน) หยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราว
28 มิ.ย. 2559
อ่าน 4 ครั้ง
กพร. แจงพื้นที่ที่ประชาชนถูกดำเนินคดีที่อำเภอด่านขุนทด ไม่อยู่ในเขตพื้นที่เหมืองแร่โพแทช
28 มิ.ย. 2559
อ่าน 4 ครั้ง
วันนี้ผู้สูงอายุที่สมัครสมาชิกกองทุนเงินออมแห่งชาติ ฝาก 1,200 บาท ได้รับเงินเพิ่มอีก 1,200 บาท/ปี และมีสิทธิ์รับบำนาญตลอดชีวิต ตั้งแต่บัดนี้ถึง 25 กันยายน 2559
28 มิ.ย. 2559
อ่าน 6 ครั้ง
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการซึ่งเป็นสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ
28 มิ.ย. 2559
อ่าน 6 ครั้ง
กรมการขนส่งทางบก เปิดรับคำขอรับจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 ก.ค.นี้
28 มิ.ย. 2559
อ่าน 3 ครั้ง
ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษ เพื่อส่งเสริมความรู้สิทธิมนุษยชน
28 มิ.ย. 2559
อ่าน 3 ครั้ง
ขอเชิญชวนยื่นคำขอให้การรับรององค์การเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2542
28 มิ.ย. 2559
อ่าน 2 ครั้ง
สพฉ. สปสช. และกรมการปกครอง ลงนามตกลงตรวจสอบข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรจากฐานข้อมูลทะเบียนกลางของกรมการปกครอง และฐานข้อมูลสุขภาพของ สปสช. หวังช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินให้มีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น
28 มิ.ย. 2559
อ่าน 3 ครั้ง
สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดนครพนม ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างตามสัญญาจ้าง ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดนครพนม จำนวน ๑ อัตรา
28 มิ.ย. 2559
อ่าน 2 ครั้ง
ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ต้องมี หนังสือรับรองความรู้ความสามารถ
28 มิ.ย. 2559
อ่าน 4 ครั้ง
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครพนม จัดกิจกรรมโครงการประชารัฐร่วมใจ เสริมสร้างความปลอดภัยในโรงเรียน เชิญชวนโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดนครพนมเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการฯ
28 มิ.ย. 2559
อ่าน 2 ครั้ง
สถานที่ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ ๑ พื้นทีี่จังหวัดนครพนม
28 มิ.ย. 2559
อ่าน 2 ครั้ง
การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ ๑ รองรับการขึ้นทะเบียนขอ หนังสือรับรองความรู้ความสามารถ ด้านช่างไฟฟ้า
28 มิ.ย. 2559
อ่าน 2 ครั้ง
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครพนม จัดฝึกอาชีพ ในหลักสูตร ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี (ชุดทำงานตามสมัยนิยม)
28 มิ.ย. 2559
อ่าน 2 ครั้ง
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครพนม เปิดสอนขับรถยนต์ ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ !!!
28 มิ.ย. 2559
อ่าน 4 ครั้ง
จังหวัดนครพนมจัดอบรมมัคคุเทศก์น้อย บริการการท่องเที่ยว ตามโครงการพัฒนาบุคลากรและผู้ประกอบการท่องเที่ยวจังหวัดนครพนม (พระธาตุประจำวันเกิดจังหวัดนครพนม) เพื่อรับรอง AEC
28 มิ.ย. 2559
อ่าน 2 ครั้ง
27 มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป กรมการขนส่งทางบก เริ่มบังคับใช้มาตรการตรวจสอบรถท่องเที่ยวต่างชาติก่อนอนุญาตให้เข้าประเทศเพื่อการท่องเที่ยวเป็นการชั่วคราว เชื่อมั่น!!! การกำหนดข้อปฏิบัติที่ชัดเจนให้แก่นักท่องเที่ยวสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายไทย และมีมาตรฐานใ
28 มิ.ย. 2559
อ่าน 8 ครั้ง
สศท.4 แจงพื้นที่ร่วมประชันเกษตรครบวงจร รู้ผลพร้อมกัน 15 กันยายนนี้
28 มิ.ย. 2559
อ่าน 3 ครั้ง

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 ถัดไป>>


ฉบับที่ 189 เดือน พฤษภาคม 2559

more
 
« มิถุนายน 2559 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด
PRD Infographics
วาทะนายกรัฐมนตรี
สมุดภาพ Infographics รัฐบาล
นโยบายรัฐบาล
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน
จัดซื้อจัดจ้างและราคากลาง สปข.2
การบริหารจัดการน้ำประเทศไทย

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
Number of Today 95 คน
Number of Yesterday 130 คน
Number of Lastmonth 3,178 คน
Total 25,169 คน