หน้าหลัก >> ข่าวท้องถิ่น นครพนม
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวท้องถิ่น นครพนม ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวท้องถิ่น นครพนม

หมวดย่อย

สำนักงานป้องกันควบคุมโรค เตือน!!! ประชาชนระวังอันตรายจากการรับประทานเห็ดพิษช่วงหน้าฝน แนะ หากได้รับพิษจากการรับประทานเห็ดรีบทำให้อาเจียน และนำส่งโรงพยาบาลทันที
25 พ.ค. 2559
อ่าน 2 ครั้ง
ขอเชิญชวนนักเรียน นิสิตนักศึกษา ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ตลอดจนประชาชนและผู้สนใจ ส่งผลงานการออกแบบตราสัญลักษณ์การจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ 231 ปี เมืองนครพนม โดยส่งผลงานทางไปรษณีย์ไปที่ สนง.เทศบาลเมืองนครพนม ภายใน 30 มิ.ย.59
25 พ.ค. 2559
กรมวิทย์ฯ ใช้เทคนิคใหม่ตรวจจำแนกเชื้อแบคทีเรีย/เชื้อรา รู้ผลเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ
25 พ.ค. 2559
อ่าน 3 ครั้ง
ม.นครพนม เปิดแถลงข่าวพบสื่อมวลชน
25 พ.ค. 2559
จ.นครพนม เปิดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
25 พ.ค. 2559
นครพนม ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ คืนความอุดมสมบูรณ์ให้ป่า สร้างความยั่งยืนให้ชุมชน
25 พ.ค. 2559
อ่าน 7 ครั้ง
นครพนม ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ คืนความอุดมสมบูรณ์ให้ป่า สร้างความยั่งยืนให้ชุมชน
25 พ.ค. 2559
สคบ.เผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการให้บริการดูแลเด็ก ผู้สูงอายุ ทุพพลภาพ และผู้ป่วยตามสถานที่อยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ.๒๕๕๙ และ ประกาศฯ เรื่อง ให้ธุรกิจการให้เช่าที่อยู่อาศัยที่เรียกเก็บเงินประกัน เป็นธุรกิจที่ควบคุมรา
25 พ.ค. 2559
อ่าน 6 ครั้ง
กอ.รมน. จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาเครือข่ายมวลชนในการเผ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบ สถานการณ์ด้านก่อการร้าย และอาชญากรรมข้ามชาติ ปี 2559 ณ จังหวัดนครพนม
25 พ.ค. 2559
อ่าน 6 ครั้ง
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม แจ้งเตือนเกษตรกร ระวัง ปุ๋ยปลอมระบาด!!!
25 พ.ค. 2559
อ่าน 5 ครั้ง
รพ.จิตเวชนครพนม รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง) ตำแหน่ง พยาบาลเทคนิค จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าจ้าง 14,400.-บาท/เดือน ตั้งแต่บัดนี้ถึง 27 พ.ค.59
25 พ.ค. 2559
อ่าน 5 ครั้ง
รพ.จิตเวชนครพนม รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา ตั้งแต่ 30 พ.ค. - 17 มิ.ย.59
25 พ.ค. 2559
อ่าน 4 ครั้ง
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม ขอเชิญชวนเยาวชน และประชาชน ร่วมกันออกกำลังกายในกิจกรรมโครงการส่งเสริมกิจกรรมสำหรับมวลชน แชลเลนจ์เดย์ ประจำปี 2559 โดยส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชน ร่วมกันออกกำลังกายในวันพุธที่ 25 พ.ค.59
25 พ.ค. 2559
อ่าน 5 ครั้ง
กรมการขนส่งทางบก อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ขยายอายุใบอนุญาต ขับรถส่วนบุคคลชนิดชั่วคราวจากเดิมมีอายุเพียง 1 ปี เพิ่มเป็น 2 ปี พร้อมปรับอัตราค่าธรรมเนียมให้สอดคล้องกับอายุใบอนุญาตที่เพิ่มขึ้น มีผลตั้งแต่ 23 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป!!!
25 พ.ค. 2559
อ่าน 8 ครั้ง
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครพนม ฝึกอาชีพให้กลุ่มผู้ร่วมโครงการบำบัดฟื้นฟูฯ ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดนครพนม
25 พ.ค. 2559
อ่าน 6 ครั้ง
จังหวัดนครพนม เตรียมแถลงข่าว กิจกรรม สามที่สุด...ปีท่องเที่ยวนครพนม มานครพนม ชมสามที่สุดในวันพุธที่ 25 พฤษภาคม นี้
24 พ.ค. 2559
อ่าน 9 ครั้ง
จังหวัดนครพนม กำหนดดำเนินโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2559 ในวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2559 ณ โรงเรียนหนองบ่อวิทยานุกูล ตำบลหนองบ่อ อำเภอนาแก
24 พ.ค. 2559
อ่าน 8 ครั้ง
จังหวัดนครพนม เตรียมจัดพิธีปลงผมนาค ตามโครงการบรรพชาอุปสมบท ๗๗๐ รูป เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 ณ วัดพระธาตุพนม
24 พ.ค. 2559
อ่าน 7 ครั้ง
กรมท่าอากาศยาน ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันรณรงค์และตระหนักถึงผลกระทบและความเสี่ยงต่ออากาศยานจากการปล่อย โคมลอย โคมควัน และการจุดบั้งไฟ
24 พ.ค. 2559
อ่าน 9 ครั้ง
สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดนครพนม ขอเชิญชวนสถานศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมประกวดโครงการรักชาติถูกทางเสริมสร้างความซื่อสัตย์ ประจำปี 2559 ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และโล่เชิดชูเกียรติของคณะกรรมการ ป.ป.ช. พร้อมเงินรางวัลกว่า 200
24 พ.ค. 2559
อ่าน 8 ครั้ง

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 ถัดไป>>


ฉบับที่ 187 เดือน มีนาคม 2559

more
 
« พฤษภาคม 2559 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
PRD Infographics
วาทะนายกรัฐมนตรี
สมุดภาพ Infographics รัฐบาล
นโยบายรัฐบาล
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน
จัดซื้อจัดจ้างและราคากลาง สปข.2
การบริหารจัดการน้ำประเทศไทย

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
Number of Today 169 คน
Number of Yesterday 112 คน
Number of Lastmonth 2,266 คน
Total 21,372 คน