หน้าหลัก >> ข่าวท้องถิ่น นครพนม
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวท้องถิ่น นครพนม ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวท้องถิ่น นครพนม

หมวดย่อย

เปิดลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย 3 เม.ย. - 15 พ.ค.นี้!! (ส.ปชส.)
27 มี.ค. 2560
นายกรัฐมนตรีพึงพอใจผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลในพื้นที่จังหวัดนครพนม
27 มี.ค. 2560
อ่าน 3 ครั้ง
กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมประมง เปิดเวทีหารือระหว่างประเทศ เตรียมความพร้อมก่อนจัดทำร่าง “นโยบายประมงร่วมประชาคมอาเซียน” (ส.ปชส.นพ.)
27 มี.ค. 2560 16:17:50
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิด “ตลาดเกษตรอินทรีย์” Organic Market ณ อ.ต.ก. ย่านพหลโยธิน (ส.ปชส.นพ.)
27 มี.ค. 2560 16:16:33
กระทรวงเกษตร ฯ แถลงข่าวโครงการ “รณรงค์บริโภคนมช่วงสงกรานต์ จากใจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์” จำหน่ายนมลดราคา 1 – 15 เม.ย. ณ ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศ (ส.ปชส.นพ.)
27 มี.ค. 2560 16:08:34
อ่าน 3 ครั้ง
กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมประมง เปิดเวทีหารือระหว่างประเทศ เตรียมความพร้อมก่อนจัดทำร่าง “นโยบายประมงร่วมประชาคมอาเซียน” (ส.ปชส.นพ.)
27 มี.ค. 2560 16:04:58
อ่าน 1 ครั้ง
กระทรวงเกษตรฯ จับมือสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย หนุนสร้างเครือข่ายชาวนาพัฒนาข้าวคุณภาพดี และต่อยอดการผลิตข้าวอินทรีย์ป้อนตลาด (ส.ปชส.นพ.)
27 มี.ค. 2560 15:57:31
กระทรวงเกษตร ฯ เร่งเคลียร์พื้นที่ระบาดหนอนหัวดำ ปูพรม 2 จังหวัด ตะลุยสร้างการรับรู้สู่ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนชูหัวใจความสำเร็จของโครงการอยู่ที่ความร่วมมือ (ส.ปชส.นพ.)
27 มี.ค. 2560 15:54:37
กระทรวงเกษตร ฯ เข้มสุ่มตรวจสินค้าเกษตร บูรณาการร่วมกัน 3 หน่วยงาน หวังยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ให้ผู้บริโภคได้จับจ่ายสินค้าเกษตรคุณภาพเพื่อการบริโภคที่ปลอดภัย ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ (ส.ปชส.นพ.)
27 มี.ค. 2560 15:52:26
กระทรวงเกษตร ฯ เน้นย้ำเกษตรกรเฝ้าระวังสุขภาพสัตว์ในช่วงสภาพอากาศแปรปรวนเข้าสู่ฤดูร้อน (ส.ปชส.นพ.)
27 มี.ค. 2560 15:43:56
อ่าน 1 ครั้ง
“อ.ส.ค.” ผนึกกำลัง “ฟรีสแลนด์คัมพิน่า” และ “ม.เกษตร” ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือจัดทำหลักสูตรพัฒนาคุณภาพโคนมแห่งชาติ ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ส.ปชส.นพ.)
27 มี.ค. 2560 15:41:25
อ่าน 1 ครั้ง
กระทรวงเกษตร ฯ สานพลังความร่วมมือ 4 หน่วยงาน ลงนามความร่วมมือการส่งเสริมเศรษฐกิจผู้ประกอบการในชุมชนท้องถิ่น สร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก สู่เป้าหมายไทยแลนด์ 4.0 (ส.ปชส.นพ.)
27 มี.ค. 2560 15:38:51
อ่าน 1 ครั้ง
กระทรวงเกษตรฯ จับมือสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย หนุนสร้างเครือข่ายชาวนาพัฒนาข้าวคุณภาพดี และต่อยอดการผลิตข้าวอินทรีย์ป้อนตลาด (ส.ปชส.นพ.)
27 มี.ค. 2560 15:24:52
กรมวิชาการเกษตร ทำความเข้าใจเกษตรกรสมัครเข้าระบบ GAP ชี้แปลงอยู่ใกล้แหล่งน้ำที่มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนสารพิษ เตรียมส่งเจ้าหน้าที่สุ่มเก็บตัวอย่างน้ำมาวิเคราะห์ หากพบไม่มีสารปนเปื้อน พร้อมให้เกษตรกรยื่นขอรับรองเข้าระบบ GAP ทันที (ส.ปชส.นพ.)
27 มี.ค. 2560 15:21:07
อ่าน 2 ครั้ง
กระทรวงเกษตร ฯ โดย ส.ป.ก. และ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ร่วมลงนาม MOU การดำเนินโครงการวนเกษตรกิจกรรมป่าครอบครัวในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ปชส.นพ.)
27 มี.ค. 2560 14:41:25
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยา 1 อัตรา
27 มี.ค. 2560 15:00:19
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 3 อัตรา
27 มี.ค. 2560 14:00:48
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
The Isaan Record เชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมนักข่าวภาคอีสาน เพื่อเป็นผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดของเดอะอีสานเรคคอร์ด เว็บไซต์ข่าวสารด้านสิทธิมนุษยชน สิ่งแวดล้อม และวิถีชีวิตของชาวอีสาน สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 เมษายนนี้เท่านั้น (ส.ปชส.นพ.)
27 มี.ค. 2560 13:03:08
อ่าน 2 ครั้ง
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม ประกาศกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดนครพนม พ.ศ.2560
27 มี.ค. 2560 11:52:19
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
กพร.แจงอาชญาบัตรพิเศษของบริษัท ไชน่า หมิงต๋าฯ เป็นการให้สิทธิสำรวจแร่ แต่ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของพื้นที่ก่อนทำการสำรวจ (ส.ปชส.นพ.)
27 มี.ค. 2560 11:36:51

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 ถัดไป>>


ฉบับที่ 193 เดือน กันยายน 2559

more
 
« มีนาคม 2560 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
PRD Infographics
วาทะนายกรัฐมนตรี
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สปข.2
สมุดภาพ Infographics รัฐบาล
นโยบายรัฐบาล
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน
จัดซื้อจัดจ้างและราคากลาง สปข.2
การบริหารจัดการน้ำประเทศไทย

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 40,107 คน