หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา ร้อยเอ็ด
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวประกวดราคา ร้อยเอ็ด ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประกวดราคา ร้อยเอ็ด

เทศบาลตำบลเมืองสรวง สอบราคาซื้อตามโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) จุดติดตั้งบ้านเหล่า-ฮก หมู่ 4 ต.หนองผือ (18 ก.ค. 2557)
กรมสรรพสามิต ขายทอดตลาดรถยนต์ (18 ก.ค. 2557)
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาด 36,000 บีทียูพร้อมติดตั้ง (18 ก.ค. 2557)
โรงพยาบาลพนมไพร สอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (17 ก.ค. 2557)
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ประกวดราจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งด้วยวีการอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิกอเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน (17 ก.ค. 2557)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ประมูลเช่ารถยนต์ดัดแปลงเป็นรถพยาบาลฉุกเฉิน พร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต จำนวน 40 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (17 ก.ค. 2557)
กรมทางหลวงชนบท ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (15 ก.ค. 2557)
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา 3 รายการ (15 ก.ค. 2557)
องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง ประมูลจ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กและโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ทั้งสองข้างทางด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (15 ก.ค. 2557)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกลุ่มอาคารเรียนรู้อาการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จำนวน 1 งาน (9 ก.ค. 2557)
จังหวัดร้อยเอ็ด สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยูนิตทำฟัน (9 ก.ค. 2557)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สอบราคาจ้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางแยกโรงอาหาร ม.เก่า (8 ก.ค. 2557)
องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมบูรณ์ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (8 ก.ค. 2557)
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สอบราคาซื้อเครื่องดนตรีและเครื่องเสียง จำนวน 1 ชุด (8 ก.ค. 2557)
กรมหม่อนไหม สอบราคาซื้อวัสดุสนับสนุนเกษตรกร โครงการ Smart Famer หม่อนไหมความเป็นมืออาชีพ (8 ก.ค. 2557)
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา (8 ก.ค. 2557)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยาง (ม.เดิม) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (8 ก.ค. 2557)
การจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด (3 ก.ค. 2557)
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด ขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 4 รายการ (3 ก.ค. 2557)
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและหอสมุดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (3 ก.ค. 2557)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ถัดไป>>


ฉบับที่ 165 เดือน พฤษภาคม 2557
ดูทั้งหมด

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 4 คน
Number of Lastmonth 59 คน
Total 84,410 คน