หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา ร้อยเอ็ด
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวประกวดราคา ร้อยเอ็ด ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประกวดราคา ร้อยเอ็ด

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด เปิดสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ (18 ส.ค. 2560)
อ่าน 2 ครั้ง
อำเภอเมืองร้อยเอ็ดเปิดสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างฝายน้ำล้นกั้นน้ำลำห้วยเงินและวางท่อระบบกระจายน้ำ (18 ส.ค. 2560)
อ่าน 1 ครั้ง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด สอบราคาซื้อยานพาหนะหรือรถยนต์ (25.10.15.03)ฃ (13 ส.ค. 2560)
มหาวิทยาลัยมหาสารคามเชิญชวนจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานต่อเติมอาคารวินิจฉัยด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด (13 ส.ค. 2560)
จังหวัดร้อยเอ็ด สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศ (8 ส.ค. 2560)
จังหวัดร้อยเอ็ด สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเขวาน้อย หมู่ที่ 1 ต.มะบ้า อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด (6 ส.ค. 2560)
เทศบาลตำบลเมืองสรวง ประมูลจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากบ้านเมืองสรวง หมู่ที่ 5 ไปบ้านหนองผือ หมู่ที่ 1 ต.หนองผือ ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (4 ส.ค. 2560)
เทศบาลตำบลเมืองสรวง สอบราคาจ้างก่อสร้าง ตามโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต สายทาง ทล.215 ต.หนองผือ อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด (ก่อสร้างแบบเทศบาลกำหนด) (4 ส.ค. 2560)
เทศบาลตำบลเมืองสรวง สอบราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างโครงการแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองผือ หมู่ที่ 8 ต.หนองผือ ไปบ้านสนามชัย (2 ส.ค. 2560)
องค์การส่วนตำบลเหนือเมืองโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถบรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์) จำนวน 1 คัน โดยวิธีประมูลด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 2/2560 (2 ส.ค. 2560)
โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เปิดสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ (28 ก.ค. 2560)
อ่าน 19 ครั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมืองเปิดสอบราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ (28 ก.ค. 2560)
แก้ไขประกาศสอบราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง สำนักงานประกันสังคมจังหวัดร้อยเอ็ด (28 ก.ค. 2560)
อ่าน 19 ครั้ง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด คัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างงานซ่อมสร้างผิวทางโดยวิธี Pavement in –Place Recycring (พาวีเม้นท์ อิน เพสส รีไซลิ้ง) (26 ก.ค. 2560)
เทศบาลตำบลเสลภูมิ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ( ฝาปิดตัววี )หมู่ที่ 7 ต.ขวัญเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด (26 ก.ค. 2560)
เทศบาลตำบลเมืองไพร ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 1/2560 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8,4,13 ตำบลเมืองไพร (26 ก.ค. 2560)
ร้อยเอ็ดเปิดสอบราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (25 ก.ค. 2560)
อ่าน 16 ครั้ง
ร้อยเอ็ดเปิดสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู (ฝาปิดรูปตัววี) จำนวน 2 โครงการ (25 ก.ค. 2560)
อ่าน 14 ครั้ง
เทศบาลตำบลขวาว สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นรอบเกาะหนองโนนแท่น บ้านขวาว หมู่ที่ 8 , 16 (20 ก.ค. 2560)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สอบราคาจ้างปรับปรุงสถานที่ให้บริการของกองทะเบียนและประมวลผลจำนวน 1 งาน (20 ก.ค. 2560)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 ถัดไป>>


ฉบับที่ 194 เดือน ตุลาคม 2559

more
 
« สิงหาคม 2560 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
PRD Infographics
วาทะนายกรัฐมนตรี
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สปข.2
สมุดภาพ Infographics รัฐบาล
นโยบายรัฐบาล
รายงานการเงินสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน
จัดซื้อจัดจ้างและราคากลาง สปข.2
การบริหารจัดการน้ำประเทศไทย

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 1,471 คน