หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา ศรีสะเกษ
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวประกวดราคา ศรีสะเกษ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประกวดราคา ศรีสะเกษ

องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างปี่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านด่าน หมู่ที่ 3 (28 มี.ค. 2557)
อ่าน 59 ครั้ง
จังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ (28 มี.ค. 2557)
อ่าน 55 ครั้ง
จังหวัดศรีสะเกษมีควมประสงค์จะสอบราคาจ้างซ่อมแซมพร้อมทั้งวางท่อระบายน้ำเพิ่มอีก 1 แถว (27 มี.ค. 2557)
อ่าน 28 ครั้ง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา (21 มี.ค. 2557)
อ่าน 30 ครั้ง
จังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อโคมไฟส่องเด็กตัวเหลืองแบบ 2 ด้าน (DOUBLE SIDED PHOTOTHERARY) จำนวน 2 โคม (21 มี.ค. 2557)
อ่าน 36 ครั้ง
สถาบันการพลศึกษา มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโดมสนามฟุตบอลขนาดมาตรฐาน(แบบหลังคาไร้โครงสร้าง) ด้วยวิธีทางอีเล็กทรอนิกส์ (20 มี.ค. 2557)
อ่าน 42 ครั้ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 2 รายการ 24 มี.ค 57 (18 มี.ค. 2557)
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน 2 รายการ 24 มี.ค 57 (18 มี.ค. 2557)
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์โปสเตอร์ 25 มี.ค 57 (18 มี.ค. 2557)
อบต.เขิน ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านเขิน-โนนหนองสิม 24 มี.ค 57 (18 มี.ค. 2557)
เทศบาลตำบลปรางค์กู่ จำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์ โดยวิธีขายทอดตลาด จำนวน 19 รายการ 25 มี.ค 57 (18 มี.ค. 2557)
โรงพยาบาลศรีสะเกษ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 26 มีนาคม 2557 (18 มี.ค. 2557)
จังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อรถตู้พยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉิน จำนวน 1 คัน (14 มี.ค. 2557)
อ่าน 30 ครั้ง
จังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงอาหารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ (12 มี.ค. 2557)
อ่าน 42 ครั้ง
จังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำรองไฟ ขนาด 10 KVA (ระบบไฟฟ้า 3 เฟส) จำนวน1 เครื่อง (12 มี.ค. 2557)
อ่าน 32 ครั้ง
จังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงสำนักทะเบียนอำเภอ (หลังเก่า) อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ (12 มี.ค. 2557)
อ่าน 38 ครั้ง
จังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์จะดำเนินการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องเอกซเรย์ จำนวน 1 รายการ (12 มี.ค. 2557)
อ่าน 32 ครั้ง
จังหวัดศรีสะเกษมีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน กิจกรรม ปรับปรุงภูมิทัศน์พระธาตุสีดา ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (12 มี.ค. 2557)
อ่าน 25 ครั้ง
โรงพยาบาลเมืองจันทร์ มีความประสงค์จะดำเนินการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ (7 มี.ค. 2557)
อ่าน 45 ครั้ง
จังหวัดศรีสะเกษ ได้ประกาศประกวดราคางานจัดซื้อร่วมวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ( แถบตรวจน้ำตาลจากปลายนิ้ว) (27 ก.พ. 2557)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 ถัดไป>>


ฉบับที่ 166 เดือน มิถุนายน 2557
ดูทั้งหมด

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
Number of Today 1 คน
Number of Yesterday 3 คน
Number of Lastmonth 63 คน
Total 84,506 คน