หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา ศรีสะเกษ
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวประกวดราคา ศรีสะเกษ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประกวดราคา ศรีสะเกษ

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตอุบลราชธานีประกาศยกเลิกสอบราคากล้ายางพาราตาเขียว พันธุ์ RRIT 251 ลงวันที่ 2 เมษายน 2557 (17 เม.ย. 2557)
อ่าน 39 ครั้ง
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตอุบลราชธานีประกาศยกเลิกสอบราคาจัดซื้ออุปกรณ์เก็บน้ำยางพารา (17 เม.ย. 2557)
อ่าน 26 ครั้ง
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษมีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (17 เม.ย. 2557)
อ่าน 30 ครั้ง
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษมีความประสงค์จะสอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีต คสล. (17 เม.ย. 2557)
อ่าน 25 ครั้ง
โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย มีความประสงค์จะดำเนินการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 18 รายการ (17 เม.ย. 2557)
อ่าน 39 ครั้ง
จังหวัดศรีสะเกษมีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุง ต่อเติมและปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านพักข้าราชการ จำนวน 1 หลัง (17 เม.ย. 2557)
อ่าน 28 ครั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลตูม อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ ดำเนินการสอบราคาจ้าง จำนวน 4 โครงการ (17 เม.ย. 2557)
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตอุบลราชธานี มีความประสงค์ที่จะสอบราคาซื้อกล้ายางพาราตาเขียว พันธ์ RRIT จำนวน 59,328 กล้า (10 เม.ย. 2557)
อ่าน 15 ครั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลลมศักดิ์ มีความประสงค์จะสอบราคาโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลลมศักดิ์ (10 เม.ย. 2557)
อ่าน 43 ครั้ง
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตอุบลราชธานี มีความประสงค์ที่จะสอบราคาจัดซื้ออุปกรณ์เก็บน้ำยางพารา (10 เม.ย. 2557)
อ่าน 19 ครั้ง
เรือนจำอำเภอกันทรลักษ์ มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อวัสดุลวดหนามหึบเพลงเสริมความมั่นคงบริเวณสันกำแพงสูงและแนวรั้วภายในเรือนจำอำเภอกันทรลักษ์ จำนวน 8 รายการ (3 เม.ย. 2557)
อ่าน 61 ครั้ง
จังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารฝึกอบรบเกษตรอินทรีย์ หมู่ที่ 5 ตำบลดูน อำเภอกันทรารมย์ (28 มี.ค. 2557)
อ่าน 53 ครั้ง
จังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับการปฏิบัติงาน (28 มี.ค. 2557)
อ่าน 34 ครั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างปี่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านด่าน หมู่ที่ 3 (28 มี.ค. 2557)
อ่าน 63 ครั้ง
จังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ (28 มี.ค. 2557)
อ่าน 55 ครั้ง
จังหวัดศรีสะเกษมีควมประสงค์จะสอบราคาจ้างซ่อมแซมพร้อมทั้งวางท่อระบายน้ำเพิ่มอีก 1 แถว (27 มี.ค. 2557)
อ่าน 28 ครั้ง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา (21 มี.ค. 2557)
อ่าน 31 ครั้ง
จังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อโคมไฟส่องเด็กตัวเหลืองแบบ 2 ด้าน (DOUBLE SIDED PHOTOTHERARY) จำนวน 2 โคม (21 มี.ค. 2557)
อ่าน 39 ครั้ง
สถาบันการพลศึกษา มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโดมสนามฟุตบอลขนาดมาตรฐาน(แบบหลังคาไร้โครงสร้าง) ด้วยวิธีทางอีเล็กทรอนิกส์ (20 มี.ค. 2557)
อ่าน 43 ครั้ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 2 รายการ 24 มี.ค 57 (18 มี.ค. 2557)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 ถัดไป>>


ฉบับที่ 167 เดือน กรกฎาคม 2557
ดูทั้งหมด

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 3 คน
Number of Lastmonth 41 คน
Total 84,571 คน