หน้าหลัก >> ข่าวท้องถิ่น ศรีสะเกษ
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวท้องถิ่น ศรีสะเกษ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวท้องถิ่น ศรีสะเกษ

หมวดย่อย
   ข่าวประชาสัมพันธ์

อำเภอห้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกษออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่เยี่ยมยามถามไถ่ได้ใจได้บุญหนุนความรักความสามัคคี (23 ม.ค. 2558)
อำเภอห้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกษออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่เยี่ยมยามถามไถ่ได้ใจได้บุญหนุนความรักความสามัคคี เช้าวานนี้(22มค.58) นายสมศักดิ์ นิสัยสม นายอำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ ได้นำส่วนราชการต่าง ๆ จัดโครงการอำเภอยิ้ม..เคลื่อนที่ และ โครงการ “ เยี่ยมยาม ถามไถ่ ได้ใจ ได้บุญ ” ณ ศาลากลางบ้านไฮน้อย หมู่ที่ 9 ตำบลผักไหม อำเภอห้วยทับทัน โดยมีส่วนราชการบูรณาการออกให้บริการเชิงรุกแก่ประชาชนอย่างมากมาย อาทิเช่น การให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย การบริการตรวจสุขภาพ การบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข การทำหมันสุนัขและแมว การบริการตัดผม การแนะนำการศึกษานอกระบบ การฝึกอาชีพอิสระ พร้อมร่วมถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ร่วมกัน เพื่อสร้างความรักความสามัคคีและลดช่องว่างระหว่างข้าราชการกับประชาชนให้เกิดความสัมพันธ์แน่นแฟ้นกันมากขึ้น ซึ่งได้มีชาวตำบลผักไหมและบริเวณใกล้เคียงเข้ารับบริการอำเภอยิ้ม..เคลื่อนที่ และ โครงการ “ เยี่ยมยาม ถามไถ่ ได้ใจ ในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก ส่วนใหญ่เสนอให้ช่วยแก้ปัญหาหนี้สินและราคาสินค้าตกต่ำ กฤตภาส กล้วยนิจ สวท.ศรีสะเกษ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ข่าว 22 มกราคม 2558
จังหวัดศรีสะเกษ เปิดงานเทศกาลหอมแดงอำเภอยางชุมน้อย (23 ม.ค. 2558)
อ่าน 35 ครั้ง
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โปรดเกล้าฯ ให้ รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ นำถุงพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวที่จังหวัดศรีสะเกษ (23 ม.ค. 2558)
อ่าน 41 ครั้ง
ศรีสะเกษ เตรียมจัดงานเทศกาลดอกลำดวนบานสืบสานประเพณี สี่เผ่าไทศรีสะเกษ ประจำปี 2558 (23 ม.ค. 2558)
อ่าน 58 ครั้ง
ศรีสะเกษ เปิดงาน"หวัวบุญเบิกฟ้า มหัศจรรย์เดือนสาม สืบสานประเพณีกุยศรีสะเกษ (22 ม.ค. 2558)
อ่าน 72 ครั้ง
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทานถุงช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ (21 ม.ค. 2558)
อ่าน 46 ครั้ง
ม.ราชภัฏศรีสะเกษ บริจาคโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (21 ม.ค. 2558)
อ่าน 80 ครั้ง
มูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดีร่วมกับสิงห์อาสา มอบเสื้อกันหนาวให้กับประชาชนอำเภออุทุมพรพิสัย (20 ม.ค. 2558)
อ่าน 35 ครั้ง
ศรีสะเกษ รับมอบเสื้อกันหนาวแจกจ่ายราษฎรผู้ยากไร้และขาดแคลน กว่า 5,500 ตัว จากมูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดี (20 ม.ค. 2558)
เตือนให้เผ้าระวังการระบาดศัตรูพืชของมะม่วง (20 ม.ค. 2558)
อ่าน 43 ครั้ง
เทศบาลเมืองยางชุมน้อยรับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (20 ม.ค. 2558)
อ่าน 25 ครั้ง
ตำบลกู่อำเภอปรางค์กู่จังหวัดศรีสะเกษรวมพลังเครือข่ายจัดงานเซ่นไหว้บรรพบุรุษ “ หวัวบุญเบิกฟ้ามหัศจรรย์เดือนสาม” (20 ม.ค. 2558)
ตำบลกู่อำเภอปรางค์กู่จังหวัดศรีสะเกษรวมพลังเครือข่ายจัดงานเซ่นไหว้บรรพบุรุษ “ หวัวบุญเบิกฟ้ามหัศจรรย์เดือนสาม” นายอำพล ศรีชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกู่ ร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ สภาวัฒนธรรมอำเภอปรางค์กู่ ส่วนราชการ สถานศึกษา กำหนดจัดงาน “ หวัวบุญเบิกฟ้ามหัศจรรย์เดือนสาม” เซ่นไหว้บรรพบุรุษ โดยจังหวัดศรีสะเกษมีชน 4 เผ่าอาศัยอยู่รวมกัน ทั้งเผ่ากูย เผ่าเยอ เผ่าลาว และเผ่าเขมร ซึ่งหากเอ่ยถึงเผ่าลาวหลายคนก็รู้จักประเทศลาว หากกล่าวถึงเผ่าเขมรคือประเทศกัมพูชา แต่ถ้าพูดถึงเผ่าเยอและเผ่ากูย ผู้คนไม่ค่อยรู้จักและไม่ทราบถึงประวัติความเป็นมา เพื่อเป็นการสืบสานรักษาวัฒนธรรม ผ่าเยอได้กำหนดเอาเดือน 3 ขึ้น 15 ค่ำเป็นวันเซ่นไหว้บรรพบุรุษพระยากตะศิลา ที่ตำบลเมืองคง อำเภอราษีไศล ขณะที่ชนเผ่ากูยหรือส่วยได้ประชุมหารือและตกลงกำหนดเอาเดือน 3 ขึ้น 3 ค่ำของทุกปีเป็นวันสำคัญของชนเผ่ากูย ปีนี้ตรงกับวันที่ 22 กุมภาพันธ์ สำหรับการจัดงาน “ หวัวบุญเบิกฟ้ามหัศจรรย์เดือนสาม” เซ่นไหว้บรรพบุรุษของชนเผ่ากูยหรือส่วย องค์การบริหารส่วนตำบลกู่ กำหนดจัดระหว่างวันที่ 21 – 22 กุมภาพันธ์ 2558 ที่บริเวณปราสาทปรางค์กู่ ตำบลกู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ ภายในงานจะได้ชมการแสดงแสงสีเสียง ตำนานการสร้างปราสาทปรางค์กู่ และ การสืบสานพิธีเซ่นไหว้บรรพบุรุษ ประเพณีการสู่ขวัญข้าว การแสดงหมอลำส่วย การรักษาคนป่วย ตลอดจนวิถีชีวิตดั้งเดิมของชนเผ่ากูยหรือส่วย โดยปัจจุบันได้ร่วมอนุรักษ์และสืบสานให้อนุชนคนรุ่นได้ร่วมรักษาไว้อย่างเข้มแข็ง พร้อมเปิดเป็นโฮมเสตย์ให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาเที่ยวชมและศึกษาตลอดทั้งปี กฤตภาส กล้วยนิจ สวท.ศรีสะเกษ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ข่าว 20 มกราคม 2558
ป.ป.ช.ศรีสะเกษติวเข้มมาตรการจัดซื้อจัดจ้าง แก่เจ้าหน้าที่พัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ (19 ม.ค. 2558)
อ่าน 42 ครั้ง
คณะสงฆ์จังหวัดศรีสะเกษ จัดปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ประจำปีการศึกษา 2557 เทิดพระเกียรติฯ (19 ม.ค. 2558)
อ่าน 62 ครั้ง
ผวจ.ศรีสะเกษ นำข้าราชการ ประชาชนถวายราชดุดีวันยุทธหัตถีสมเด็จพระพระนเรศวรมหาราช (18 ม.ค. 2558)
อ่าน 40 ครั้ง
อำเภอห้วยทับทันประกอบพิธีบูชาบูรพาจารย์งานวันครู ประจำปี 2558 “ครูดี ตามรอยพระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน” (16 ม.ค. 2558)
อ่าน 70 ครั้ง
ขอเชิญสั่งจองเข็มที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 (16 ม.ค. 2558)
อ่าน 33 ครั้ง
โรงเรียนพยุห์วิทยาจังหวัดศรีสะเกษจัดงานวันครู ๒๕๕๘ ภายใต้คำขวัญวันครู “เกียรติครูยิ่งใหญ่ น้อมใจบูชา เลิศล้ำคุณค่า ศรัทธาพระคุณ” (15 ม.ค. 2558)
โรงเรียนพยุห์วิทยาจังหวัดศรีสะเกษจัดงานวันครู ๒๕๕๘ ภายใต้คำขวัญวันครู “เกียรติครูยิ่งใหญ่ น้อมใจบูชา เลิศล้ำคุณค่า ศรัทธาพระคุณ” ดร. ประพัฒน์ ดอกไม้ ผู้อำนวยการโรงเรียนพยุห์วิทยา เผย ด้วยโรงเรียนพยุห์วิทยา อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ ได้เป็นเจ้าภาพจัดงานวันครู อำเภอพยุห์ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ภายใต้คำขวัญวันครู “เกียรติครูยิ่งใหญ่ น้อมใจบูชา เลิศล้ำคุณค่า ศรัทธาพระคุณ” ในวันศุกร์ที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ หอประชุมโรงเรียนพยุห์วิทยา ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ เพื่อร่วมประกอบพิธีระลึกถึงคุณบูรพาจารย์ รำลึกถึงความสำคัญของครูในฐานะที่เป็นผู้เสียสละ ประกอบคุณงามความดีเพื่อประโยชน์ของชาติและประชาชนเป็นอันมาก ส่งเสริมความสามัคคีธรรมระหว่างครูและเพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างครูกับประชาชน โอกาสนี้ จึงขอเชิญชวนครู ข้าราชการ ภาคส่วนต่างๆ ในเขตอำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ ได้เข้าร่วมกิจกรรมในวัน และเวลาดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน
อำเภอราษีไศลจังหวัดศรีสะเกษกำหนดออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่เยี่ยมยามถามไถ่บำบัดทุกข์บำรุงสุข (15 ม.ค. 2558)
อำเภอราษีไศลจังหวัดศรีสะเกษกำหนดออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่เยี่ยมยามถามไถ่บำบัดทุกข์บำรุงสุข นายสมภพ ว่องวัฒนกิจ นายอำเภอราศีไศล จังหวัดศรีสะเกษ เปิดเผยว่า ด้วยอำเภอราษีไศล กำหนดจัดโครงการอำเภอยิ้ม..เคลื่อนที่ ถามไถ่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข โดยกำหนดออกหน่วยบริการในวันที่ 19 มกราคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ วัดบ้านโนนพะยอม หมู่ที่ 5 ตำบลสร้างปี่ อำเภอราษีไศล พร้อมนำบริการต่าง ๆ ของส่วนราชการบูรณาการออกให้บริการเชิงรุกแก่ประชาชน อาทิเช่น การให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย การรักษาพยาบาลและตรวจสุขภาพ การบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข การทำหมันสุนัขและแมว การบริการตัดผม การแนะนำการศึกษานอกระบบ การฝึกอาชีพอิสระ พร้อมร่วมถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ร่วมกัน เพื่อสร้างความรักความสามัคคีและลดช่องว่างระหว่างข้าราชการกับประชาชนให้เกิดความสัมพันธ์แน่นแฟ้นกันมากขึ้น จึงขอเชิญประชาชนชาวตำบลสร้างปี่และบริเวณใกล้เคียงเข้ารับบริการอำเภอยิ้ม..เคลื่อนที่ ถามไถ่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ตามวันเวลาที่กำหนดโดยทั่วกัน กฤตภาส กล้วยนิจ สวท.ศรีสะเกษ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ข่าว 14 มกราคม 2558
ม.ราชภัฏศรีสะเกษ เปิดโครงการวัฒนธรรมครูไทยก้าวไกลสู่อาเซียน (15 ม.ค. 2558)
อ่าน 77 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12] 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 ถัดไป>>


ฉบับที่ 175 เดือน มีนาคม 2558

more
 
« เมษายน 2558 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
Number of Today 110 คน
Number of Yesterday 28 คน
Number of Lastmonth 1,900 คน
Total 204,186 คน