หน้าหลัก >> ข่าวท้องถิ่น ศรีสะเกษ
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวท้องถิ่น ศรีสะเกษ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวท้องถิ่น ศรีสะเกษ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือนสิงหาคม (8 ส.ค. 2557)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือนสิงหาคม ดร.ไพบูลย์ ศรีสุธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 แจ้งว่า ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ได้กำหนดประชุมประจำเดือนให้กับผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด เพื่อแจ้งข้อราชการจากส่วนกลาง พร้อมทั้งรับทราบนโยบายแนวทางปฏิบัติงานเพื่อให้เขตและโรงเรียนถือปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยกำหนดประชุมวันพุธที่ 13 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมศรีอุทุมพร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 จึงขอให้ผู้บริหารโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมประชุม ตามวัน เวลา สถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน กฤตภาส กล้วยนิจ สวท.ศรีสะเกษ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ข่าว 8 สิงหาคม 2557
ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอปรางค์กู่จะได้ช่วยกันปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ๑๒ สิงหามหาราชินี (8 ส.ค. 2557)
ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอปรางค์กู่จะได้ช่วยกันปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ๑๒ สิงหามหาราชินี นายไสว ตองอบ ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ แจ้งว่า เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนารถ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอปรางค์กู่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปรางค์กู่ ร่วมกับประชาชนชาวบ้านหนองบัวบัลลังภ์ , บ้านตาจันทร์ ตำบลโพธิ์ศรี อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ จะช่วยกันปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ๑๒ สิงหามหาราชินี จำนวน ๕๐๐ ต้น ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ บริเวณหนองบัวบัลลังภ์ เพื่อร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีพสกนิกรชาวไทยเสมอมา กฤตภาส กล้วยนิจ สวท.ศรีสะเกษ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ข่าว 8 สิงหาคม 2557
โรงเรียนทุ่งไชยพิทยารัชมังคลาภิเษกจัดสัปดาห์วิทยาศาสตร์เดินตามรอยพ่อ วิทยาศาสตร์ก้าวไกล (8 ส.ค. 2557)
โรงเรียนทุ่งไชยพิทยารัชมังคลาภิเษกจัดสัปดาห์วิทยาศาสตร์เดินตามรอยพ่อ วิทยาศาสตร์ก้าวไกล นายจรัญ สิทธิรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งไชยพิทยารัชมังคลาภิเษก เปิดเผยว่า ด้วย โรงทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก กำหนดจัดสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ในวันที่ 21 สิงหาคม 2557 ตั้งแต่เวลา08.30 น. โดยจะมีนักเรียนโรงเรียนประถมในกลุ่มเครือข่ายหรือโรงเรียนใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรม การแข่งขันวาดภาพทางวิทยาศาสตร์จินตนาการทาง การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ และ ชมนิทรรศการวิทยาศาสตร์ การจัดบูธแสดงผลงานบูรณาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่ม ภายใต้ชื่อเรื่องของการจัดงาน“ เดินตามรอยพ่อ วิทยาศาสตร์ก้าวไกล คณิตศาสตร์ก้าวหน้า ศิลปะงามตา พัฒนาคนสู่สัมมาชีพ พัฒนาชาติสู่อาเซี่ยนภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”” โรงเรียนประถมโรงเรียนใดสนใจเข้าร่วมงานจัดสัปดาห์วิทยาศาสตร์โปรดแจ้ง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก หมายเลขโทรศัพท์ 083 - 3658807 กฤตภาส กล้วยนิจ สวท.ศรีสะเกษ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ข่าว 8 สิงหาคม 2557
โรงเรียนบ้านหนองเก่าทำบุญผ้าป่าการศึกษา ตามโครงการ คอมพิวเตอร์เพื่อหนู ผู้อยู่ชายแดน” (8 ส.ค. 2557)
โรงเรียนบ้านหนองเก่าทำบุญผ้าป่าการศึกษา ตามโครงการ คอมพิวเตอร์เพื่อหนู ผู้อยู่ชายแดน” นายไสว มีสติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเก่าโรงเรียนบ้านหนองเก่า ตำบลพราน อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ แจ้งว่า ด้วยโรงเรียนบ้านหนองเก่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ ได้กำหนดทำบุญผ้าป่าการศึกษา ตามโครงการ “ คอมพิวเตอร์เพื่อหนู ผู้อยู่ชายแดน” เพื่อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การศึกษา ขยายห้องอนุบาลและปรับปรุงอาคารสถานที่ของโรงเรียนให้มีความเหมาะสม สวยงาม สามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับครู – นักเรียนและชุมชนให้มีคุณภาพต่อไป โดยคณะผ้าป่าจากอำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี จะนำเงินและอุปกรณ์ทางการศึกษามาร่วมทำบุญผ้าป่าการศึกษา ทอดถวาย ณ โรงเรียนบ้านหนองเก่า ในวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป โรงเรียนบ้านหนองเก่า จึงเชิญชวนผู้นำชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ปกครองนักเรียนทุกท่าน ได้ร่วมต้อนรับคณะผ้าป่าฯตามวัน เวลาและสถานที่ ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน กฤตภาส กล้วยนิจ สวท.ศรีสะเกษ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ข่าว 8 สิงหาคม 2557
งานเทศกาลเงาะทุเรียนของดีศรีสะเกษ ประจำปี 2557 เปิดอย่างเป็นทางการแล้ว (8 ส.ค. 2557)
งานเทศกาลเงาะทุเรียนของดีศรีสะเกษ ประจำปี 2557 เปิดอย่างเป็นทางการแล้ว วันนี้(8 สค.57) นายประทีป กีรติเรขา ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้เป็นประธานเปิดงานเทศกาลเงาะ – ทุเรียนและของดีศรีสะเกษ ประจำปี 2557 อย่างเป็นทางการขึ้น มีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรส่วนท้องถิ่น ผู้นำภาคเอกชนธุรกิจเอกชน พ่อค้า ประชาชนร่วมงานเป็นจำนวนมาก โดยงานเริ่มวันนี้ถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2557 ณ บริเวณสนามวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ งานเทศกาลเงาะ – ทุเรียนและของดีศรีสะเกษ จัดขึ้นเพื่อโชว์ศักยภาพของเกษตรกรควบคู่ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด เน้นการท่องเที่ยวเกษตรเชิงอนุรักษ์ ทำให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจลงสู่ชุมชน โดยให้บริการท่องเที่ยวเข้าชมสวนเงาะ - ทุเรียน เลือกชิมและเลือกซื้อจากสวนโดยตรง ชาวสวนจึงมีรายได้และมีเงินสะพัดกว่าหลายร้อยล้านบาทต่อปี กิจกรรมภายในงาน มีการออกร้านจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร โดยเฉพาะเงาะ และทุเรียน ตลอดจนผลผลิต เป็นต้นว่า สะตอ ข้าวโพดหวาน มังคุด ฝรั่ง ลำไย ลองกอง กระท้อน พร้อมกันนี้ยังมีการประกวดผลผลิตทางการเกษตร 6 ชนิด ได้แก่ เงาะพันธุ์โรงเรียน ทุเรียนพันธุ์หมอนทาอง ขนุนไม่ระบุพันธุ์ ฝรั่งพันธุ์กลมสาลี่ กล้วยน้ำว้าแก่จัด และ มะพร้าวอ่อนน้ำหอม ขณะเดียวกัน มีการประกวดวงดนตรี การประกวดร้องเพลง เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออก ควบคู่กิจกรรมภาคบันเทิงทั้งภาคกลางวัน และกลางคืนตลอดการจัดงานดังกล่าว
เปิดแล้ว...งานเทศกาลเงาะ – ทุเรียน ของดีศรีสะเกษ ประจำปี 2557” (8 ส.ค. 2557)
องค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์จัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ (8 ส.ค. 2557)
องค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์จัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ นายภูริต อภิรักษ์วรการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ แจ้งว่า ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ กำหนดจัดกิจกรรมปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนารถ เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพ 12 สิงหาคม 2557 ในวันที่ 13 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 น. ณ หนองกระจาน บ้านหนองยาว หมู่ที่ 9 ตำบลสุขสวัสดิ์ อำเภอไพรบึง เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติ และ กระตุ้นให้ผู้นำฝ่ายท้องที่ ท้องถิ่น และประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ให้คงความอุดมสมบูรณ์อยู่คู่ชุมชนต่อไป จึงขอเชิญผู้นำฝ่ายท้องที่ ท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติโดยทั่วกัน กฤตภาส กล้วยนิจ สวท.ศรีสะเกษ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ข่าว 8 สิงหาคม 2557
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษจัดทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 12 สิงหามหาราชินี (8 ส.ค. 2557)
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษจัดทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 12 สิงหามหาราชินี เช้าวันนี้ ( 8สค.57) นายอภิวัฒน์ แสนคุ้ม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ได้นำคณะครูอาจารย์ นักเรียน ผู้ปกครอง ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 82 รูป ภายในบริเวณโรงเรียนอนุบาล ศรีสะเกษ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 12 สิงหามหาราชินี หรือ วันแม่แห่งชาติ ขณะเดียวกัน ทางโรงเรียนโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ยังได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี 2557 โดยมีนางศิรดา กีรติเรขา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานพิธี เพื่อร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดี และระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนารถ ที่ทรงมีต่อปวงพสกนิกรชาวไทย และ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย โดยมีคณะครูอาจารย์ นักเรียน และ ผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ภายในงานมุ่งเน้นให้เด็กนักเรียนได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อแม่ที่ได้เลี้ยงดูมา อีกทั้งกระตุ้นให้แม่ทุกคนได้ตระหนักถึงบทบาทของแม่ที่มีความสำคัญทั้งต่อครอบครัวและสังคม กฤตภาส กล้วยนิจ สวท.ศรีสะเกษ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ข่าว 8 สิงหาคม 2557
ครู นักเรียน พร้อมผู้ปกครอง ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ (8 ส.ค. 2557)
อ่าน 28 ครั้ง
ศรีสะเกษ จัดงานเทิดพระเกียรติ พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ (7 ส.ค. 2557)
ศรีสะเกษ จัดสัมมนา “สร้างเครือข่ายภาคประชาชนของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด” (7 ส.ค. 2557)
อบต.พิงพวย ศรีสะเกษ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (7 ส.ค. 2557)
เกษตรศรีสะเกษ พร้อมเปิดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ เนื่องในวันคล้ายวัน พระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (7 ส.ค. 2557)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเชียงทูนจัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ (7 ส.ค. 2557)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเชียงทูนจัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ นายไป่ ศรีอ่อน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเชียงทูน อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเชียงทูน กำหนดจัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี จำนวน 1,500.- ต้น ในวันที่ 8 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 น. ณ ป่าหนองดง โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน เพื่อน้อมเกล้าถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนารถ ทรงมีพระชนมายุครบ 82 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2557 การจัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติดังกล่าว นับเป็นการกระตุ้นให้ผู้นำฝ่ายท้องที่ ท้องถิ่น และประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ให้คงความอุดมสมบูรณ์คู่ชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป กฤตภาส กล้วยนิจ สวท.ศรีสะเกษ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ข่าว 7 สิงหาคม 2557
โรงเรียนเมืองจันทร์วิทยาคมจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ (7 ส.ค. 2557)
โรงเรียนเมืองจันทร์วิทยาคมจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ นายรุ่งสวัสดิ์ มณีวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองจันทร์วิทยาคม ตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ แจ้งว่า ด้วยโรงเรียนเมืองจันทร์วิทยาคม พร้อมคณะครูอาจารย์ ผู้ปกครอง กำหนดจัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557 ในวันที่ 8 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองจันทร์วิทยาคม เพื่อแสดงความจงรักภักดีและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนารถ ที่ทรงมีต่อปวงพสกนิกรชาวไทย และ ให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อแม่ที่ได้เลี้ยงดูอุ้มชูมา อีกทั้งกระตุ้นให้แม่ได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของแม่ที่มีความสำคัญต่อครอบครัวและสังคม โดยภายในงานจะกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พิธีถวายพระพรชัยมงคล การมอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่นและแม่ตัวอย่าง พิธีกราบพระคุณแม่ กฤตภาส กล้วยนิจ สวท.ศรีสะเกษ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ข่าว 7 สิงหาคม 2557
โรงเรียนพยุห์วิทยาจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ (7 ส.ค. 2557)
โรงเรียนพยุห์วิทยาจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ ดร.ประพัฒน์ ดอกไม้ ผู้อำนวยการโรงเรียนพยุห์วิทยา ตำบลพยุห์ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ แจ้งว่า ด้วยโรงเรียนพยุห์วิทยา พร้อมคณะครูอาจารย์ กำหนดจัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557 ในวันที่ 8 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนพยุห์วิทยา เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนารถ ที่ทรงมีต่อปวงพสกนิกรชาวไทย และ ให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่ที่ได้เลี้ยงดูมา อีกทั้งยังกระตุ้นให้แม่ได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนที่มีความสำคัญต่อครอบครัวและสังคมด้วย โดยภายในงานจะกิจกรรมเทิดพระเกียรติ การมอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่นและแม่ตัวอย่าง พร้อมชมการแสดงของเด็กนักเรียนตลอดทั้งวัน กฤตภาส กล้วยนิจ สวท.ศรีสะเกษ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ข่าว 7 สิงหาคม 2557
องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาวจัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ (7 ส.ค. 2557)
องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาวจัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ นายสวัสดิ์ ดวงแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว กำหนดจัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี จำนวน 1,000.- ต้น ในวันที่ 8 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 น. ณ ป่าสาธารณะบ้านพลับ หมู่ที่ 6 ตำบลปะอาว อำเภออุทุมพรพิสัย เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนารถ เนื่องในวันคล้านวันพระราชสมภพ 12 สิงหาคม 2557 และ เป็นการกระตุ้นให้ผู้นำฝ่ายท้องที่ ท้องถิ่น และประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ให้คงความอุดมสมบูรณ์คู่ชุมชน จึงขอเชิญผู้นำฝ่ายท้องที่ ท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมโดยทั่วกัน กฤตภาส กล้วยนิจ สวท.ศรีสะเกษ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ข่าว 7 สิงหาคม 2557
สภาเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษจัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ (7 ส.ค. 2557)
สภาเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษจัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ นางสาวพิชามญชุ์ แซ่จึง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า ด้วยสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษ กำหนดจัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 น. ณ สำนักสงฆ์บ้านอีลอก ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ เพื่อให้ผู้นำฝ่ายท้องที่ ท้องถิ่นและประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการป่าชุมชนให้เกิดความสมบูรณ์ เป็นแหล่งอาหารตามธรรมชาติแก่ประชาชนในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน ควบคู่การดูแลอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้สนองพระราชเสาวนีย์ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนารถ อันเป็นการแสดงความจงรักภักดีและเทิดพระเกียรติพระองค์ท่าน จึงขอเชิญสมาชิกสภาเกษตรกร ส่วนราชการ ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียง กฤตภาส กล้วยนิจ สวท.ศรีสะเกษ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ข่าว 7 สิงหาคม 2557
สภาเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษจัดกิจกรรมลงแขกดำนาเกษตรอินทรีย์วิถีขะแมร์ (7 ส.ค. 2557)
สภาเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษจัดกิจกรรมลงแขกดำนาเกษตรอินทรีย์วิถีขะแมร์ นางสาวพิชามญชุ์ แซ่จึง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า ด้วยสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษ กำหนดจัดกิจกรรมลงแขกดำนา เกษตรอินทรีย์วิถีขะแมร์ การทำนาเกษตรอินทรีย์วิถีขะแมร์ สร้างความสัมพันธ์ปรองดอง และรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ภายใต้โครงการ โฮมพี่ โฮมน้อง สร้างสามัคคี เกษตรอินทรีย์วิถีขะแมร์ โดยได้รับเกียรติจากประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานในวันที่ 10 สิงหาคม 2557 ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์วิถีขะแมร์ วัดบ้านกุดนาแก้ว ตำบลภูฝ้าย อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ จึงขอเชิญสมาชิกสภาเกษตรกร ส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าวโดยพร้อมเพรียง กฤตภาส กล้วยนิจ สวท.ศรีสะเกษ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ข่าว 7 สิงหาคม 2557
โรงเรียนบ้านหมากเขียบกำหนดจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ (7 ส.ค. 2557)
โรงเรียนบ้านหมากเขียบกำหนดจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ นายเสถียร ลำภา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมากเขียบ ตำบลหมากเขียบ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ แจ้งว่า ด้วยโรงเรียนบ้านหมากเขียบ พร้อมคณะครูอาจารย์ กำหนดจัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557 และพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ในวันที่ 8 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านหมากเขียบ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนารถ ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ครบรอบ 82 พรรษา และ ให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่ อีกทั้งยังกระตุ้นให้แม่ได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนที่มีความสำคัญต่อครอบครัวและสังคม โดยภายในงานจะกิจกรรมเทิดพระเกียรติ พิธีทางพระพุทธศาสนา การทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา การถวายภัตตาหารเพล ตลอดจนการแสดงออกของเด็กนักเรียน กฤตภาส กล้วยนิจ สวท.ศรีสะเกษ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ข่าว 7 สิงหาคม 2557

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12] 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 ถัดไป>>


ฉบับที่ 169 เดือน กันยายน 2557
ดูทั้งหมด
 
« ตุลาคม 2557 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
Number of Today 2 คน
Number of Yesterday 97 คน
Number of Lastmonth 2,291 คน
Total 189,050 คน