หน้าหลัก >> ข่าวท้องถิ่น ศรีสะเกษ
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวท้องถิ่น ศรีสะเกษ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวท้องถิ่น ศรีสะเกษ

ศาลจังหวัดศรีสะเกษขอให้ผู้เกี่ยวข้องคดีกู้ยืมเพื่อการศึกษาและลูกหนี้ธนาคารออมสินร่วมใจไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง (19 ก.ค. 2557)
ศาลจังหวัดศรีสะเกษขอให้ผู้เกี่ยวข้องคดีกู้ยืมเพื่อการศึกษาและลูกหนี้ธนาคารออมสินร่วมใจไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง นายชาญพงศ์สัณห์ จันทร์ดอก ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า ด้วยศาลจังหวัดศรีสะเกษจัดโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ยประจำปี2557 โดยจัดในเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2557 และ จัด “ จัดโครงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้อง ” ร่วมกับธนาคารออมสิน เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของคู่ความในการยุติข้อพิพาท โดยระงับข้อพิพาททางเลือก และ อำนวยความยุติธรรมให้สังคมเกิดความปรองดองสมานฉันท์ โดยเฉพาะผู้มีอรรถคดีในศาลจังหวัดศรีสะเกษ ทั้งผู้กู้ยืมและผู้ค้ำประกันที่ถูกกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาฟ้องร้องคดีต่อศาลจังหวัดศรีสะเกษประมาณ 1,500.- คดี ที่ได้รับหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องขอให้เข้าร่วมไกล่เกลี่ยตามวันเวลาที่ศาลกำหนด ขณะเดียวกัน ลูกหนี้ธนาคารออมสินที่ได้รับหนังสือเชิญร่วมร่วมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องเพื่อยุติข้อพิพาทก่อนฟ้องคดี ระหว่างวันที่ 22 -23 กรกฎาคม 2557 เพื่อเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของคู่ความที่จะได้รับจากการไกล่เกลี่ย โปรดไปศาลตามวันและเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญไกล่เกลี่ย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ส่วนไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทประจำศาลจังหวัดศรีสะเกษ หมายเลขโทรศัพท์ 045- 617996 , 045- 612629 ต่อ 143 ในวัน และ เวลาราชการ กฤตภาส กล้วยนิจ สวท.ศรีสะเกษ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ข่าว 19 กรกฎาคม 2557
ปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษขอเชิญร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุครบ 60 พรรษา (18 ก.ค. 2557)
ปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษขอเชิญร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุครบ 60 พรรษา นายนัทธ์เวโรจน์ บูชาพัฒน์ ปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า ด้วยจังหวัดศรีสะเกษ โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดทำโครงการไถ่ชีวิตโค – กระบือ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุครบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 โดยมีเป้าหมายไถ่ชีวิตโค - กระบือ จำนวน 60 ตัว เพื่อนำไปมอบให้แก่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษนำไปเลี้ยงต่อไป ปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ กล่าวอีกว่า เพื่อเป็นการแสดงจงรักภักดีและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุครบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 ประชาชนสามารถแสดงความจำนงร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโค ในราคาตัวละ 25,000.- บาท กระบือ ราคาตัวละ 27,000.- บาท หรือ สมทบตามจิตศรัทธา โดยโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาศรีสะเกษ ชื่อบัญชี สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ เลขที่ 311-6-06219-6 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ 045-612928 ในวันเวลาราชการ กฤตภาส กล้วยนิจ สวท.ศรีสะเกษ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 รายงาน 18 กรกฎาคม 2557
จังหวัดศรีสะเกษคัดกรองผ่าตัดแก้ไขความพิการปากแหว่ง เพดานโหว่ฟรี (18 ก.ค. 2557)
จังหวัดศรีสะเกษคัดกรองผ่าตัดแก้ไขความพิการปากแหว่ง เพดานโหว่ฟรี ด้วยสภากาชาดไทย ร่วมกับโรงพยาบาลศรีสะเกษ กำหนดจัดทำโครงการผ่าตัดแก้ไขความผิดปกติเป็นต้นว่า ปากแหว่ง เพดานโหว่ นิ้วเกิน นิ้วติดกัน แผลเป็น แผลหดรั้งจากไฟไหม้ให้แก่ประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษฟรี กำหนดตรวจคัดกรองผู้ป่วยในวันที่ 28 กรกฎาคม 2557 ตั้งแต่ เวลา 08.30 – 14.00 น. ณ โรงพยาบาลศรีสะเกษ และ จะทำการผ่าตัดผู้ป่วยที่ผ่านการคัดกรองในวันที่ 29 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 08.00 -17.00 น. โรงพยาบาลศรีสะเกษจึงขอประชาสัมพันธ์ ให้ผู้มีบุตรหลาน หรือญาติที่มีความพิการตามรายละเอียดข้างต้น ได้ติดต่อลงทะเบียนร่วมโครงการฟรี ที่ตึก หู คอ จมูก อาคาร 2 ชั้น 4 รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลศรีสะเกษ หมายเลขโทรศัพท์ 045 - 616380 ต่อ 2212 หรือ 086 -2571030 ในวันและเวลาราชการ กฤตภาส กล้วยนิจ สวท.ศรีสะเกษ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ข่าว 18 กรกฎราคม 2557
สำนักงานขนส่งศรีสะเกษเตรียมจัดประมูลเลขทะเบียนรถยนต์เลขสวยนำรายได้เข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (18 ก.ค. 2557)
สำนักงานขนส่งศรีสะเกษเตรียมจัดประมูลเลขทะเบียนรถยนต์เลขสวยนำรายได้เข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน นายสมชาย วงศ์ช่างหล่อ ขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า ด้วยสำนักงานขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดประมูลหมายเลขทะเบียนรถซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชน เป็นป้ายทะเบียนกราฟฟิค สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน หมวดอักษร กจ.(การงานก้าวหน้า การค้าเจริญรุ่งเรือง) จำนวน 301 หมายเลข ในวันที่ 30 – 31 สิงหาคม 2557 ณ หอประชุมโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ โดยสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากการประมูล แผ่นป้ายทะเบียนรถจะเป็นสีกราฟฟิค ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดศรีสะเกษ หมายเลขที่ประมูลได้สามารถจดทะเบียนรถได้ทันทีโดยไม่ต้องรอจดทะเบียนตามลำดับหมายเลข หรือ ขอเปลี่ยนใช้หมายเลขที่ได้จากการประมูลแทนหมายเลขเดิมกับรถที่จดทะเบียนก็ได้เช่นกัน อีกทั้งหมายเลขที่ประมูลได้เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ประมูลได้สามารถโอนสิทธิ์แก่ผู้อื่นได้เช่นกัน ขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวอีกว่า สำหรับรายได้ทั้งหมดจากการประมูลนำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน หรือ กปถ. เพื่อใช้สนับสนุนกิจกรรมด้านความปลอดภัย และ ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน จึงขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวย ในวันที่ 30 – 31 สิงหาคม 2557 รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้หมายเลขโทรศัพท์ 045 - 617- 423 ในวันและเวลาราชการ กฤตภาส กล้วยนิจ สวท.ศรีสะเกษ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ข่าว 18 กรกฎาคม 2557
จังหวัดศรีสะเกษขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลเงาะทุเรียนและของดีศรีสะเกษประจำปี2557 (18 ก.ค. 2557)
จังหวัดศรีสะเกษขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลเงาะทุเรียนและของดีศรีสะเกษประจำปี2557 นายประทีป กีรติเรขา ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า ด้วยจังหวัดศรีสะเกษ ได้กำหนดจัดงานเทศกาลเงาะทุเรียนและของดีศรีสะเกษประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 8 – 14 สิงหาคม 2557 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ เพื่อประชาสัมพันธ์ผลผลิตทางการเกษตร โดยเฉพาะเงาะและทุเรียน ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจของจังหวัด ผลผลิตดีมีคุณภาพเพื่อการส่งออก เป็นการส่งเสริมทางการตลาดและเพิ่มช่องทางการตลาดเปิดโอกาสให้เกษตรกรผู้ผลิตกลุ่มผู้ซื้อ มีการเจรจาธุรกิจเพื่อเพิ่มอำนาจต่อรองราคาผลผลิตให้แก่เกษตรกร เน้นการผลิตสินค้าดีมีคุณภาพตรงกับความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนของเงินตราเข้ามาในจังหวัด ช่วยเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรหรือคนในชุมชน ตลอดจนผู้ประกอบการด้านการบริการ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวอีกว่า ภายในงานเทศกาลเงาะทุเรียนและของดีศรีสะเกษประจำปี 2557 จะมีการออกร้านจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรในจังหวัด จำหน่ายสินค้าวิสาหกิจชุมชน สินค้าโอทอป กิจกรรมการท่องเที่ยวเกษตรเชิงอนุรักษ์ การออกร้านนิทรรศการขององค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน การประกวดผลผลิตทางการเกษตร ตลอดจนการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอีกมากมาย จึงขอเชิญนักท่องเที่ยวและผู้สนใจเข้าเที่ยวชมงานเทศกาลเงาะทุเรียนและของดีศรีสะเกษ ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 8 -14 สิงหาคม ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษโดยทั่วกัน กฤตภาส กล้วยนิจ สวท.ศรีสะเกษ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ข่าว 18 กรกฎาคม 2557
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษกำหนดออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ในพื้นที่อำเภอขุขันธ์ ภายใต้แนวคิดสร้างความรักความปรองดองและมอบความสุขให้ประชาชน (18 ก.ค. 2557)
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษกำหนดออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ในพื้นที่อำเภอขุขันธ์ ภายใต้แนวคิดสร้างความรักความปรองดองและมอบความสุขให้ประชาชน นายทวีศักดิ์ สิงห์ดง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ เปิดเผยว่า ด้วยจังหวัดศรีสะเกษ โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ กำหนดจัดโครงการออกหน่วยบริการทางสังคมเคลื่อนที่ " พม. สร้างความรัก ความปรองดองและมอบความสุขให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ” ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโสน อำเภอขุขันธ์ โดยมีนายวิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดโครงการ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินภารกิจของ พม. และ เครือข่าย เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนผู้ด้อยโอกาสได้เข้าถึงสิทธิ ภายใต้การมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมเชิงบูรณาการระหว่างเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และ ภาคประชาชน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ เผยอีกว่า นโยบายกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มุ่งพัฒนาสังคมอย่างมีคุณภาพ บนพื้นฐานความรับผิดชอบร่วมกัน เพื่อให้ สังคมเข้มแข็ง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ที่สำคัญ ทุกส่วนของสังคมต้องตระหนักถึงความสำคัญในการปกป้องคุ้มครองและจัดสวัสดิการทางสังคมอย่างเป็นธรรม ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ จะมีการมอบประกาศเกียรติคุณแก่ เยาวสตรีดีเด่น ประจำปี 2557 การมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง , การมอบรถสามล้อมือโยก และ รถเข็นนั่งแก่ผู้พิการ อีกทั้งยังจัดเวทีเสวนา เรื่อง "การค้ามนุษย์แถบจังหวัดชายแดนอีสานใต้ ภาคีเครือข่ายควรมีส่วนร่วมอย่างไร เพื่อขยายผลให้ ทุกส่วนของสังคมได้ตระหนักถึงความสำคัญในการปกป้องคุ้มครองและจัดสวัสดิการทางสังคมอย่างจริงจังร่วมกัน คาดจะมีผู้ร่วมกิจกรรมประมาณ 3,000.- คน กฤตภาส กล้วยนิจ สวท.ศรีสะเกษ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ข่าว 18 กรกฎาคม 2557
จังหวัดศรีสะเกษได้รับคัดเลือกให้ดำเนินงานโครงการโรงเรียนเพียงหลวง 14 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี (18 ก.ค. 2557)
จังหวัดศรีสะเกษได้รับคัดเลือกให้ดำเนินงานโครงการโรงเรียนเพียงหลวง 14 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เปิดเผยว่า ด้วยจังหวัดศรีสะเกษได้รับคัดเลือกให้ดำเนินงานโครงการโรงเรียนเพียงหลวง 14 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เพื่อแก้ปัญหาของเด็กในชนบทในพื้นที่ห่างไกลและอยู่ในถิ่นทุรกันดาร ส่งผลให้ขาดแคลนอุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์นันทนาการตามวัยที่ต้องการและการพัฒนาการด้านต่าง ๆ ทำให้เด็กเหล่านั้น ได้รับการพัฒนาด้านการศึกษาไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานเท่าเทียมเด็กที่อยู่ในชุมชนเมือง โดยโรงเรียนเพียงหลวง เป็นโครงการของกองงานหนึ่งใจ...เดียวกัน ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ที่ทรงสนพระทัยถึงสภาพการศึกษาของเด็กในชนบทห่างไกลความเจริญ เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาให้เท่าเทียมกับโรงเรียนในชุมชนเมือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เปิดเผยอีกว่า นับเป็นพระกรุณาแก่พสกนิกรชาวจังหวัดศรีสะเกษ โดยจังหวัดศรีสะเกษ ได้รับพิจารณาคัดเลือกให้ดำเนินงานโครงการโรงเรียนเพียงหลวง 14 (โรงเรียนบ้านไทยถาวรโคกแดงประสานมิตร) ตำบลห้วยตามอญ อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ กำหนดเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 19 สิงหาคม 2557 โดยนายวิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จะเป็นผู้แทนในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ประกอบพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ ../ กฤตภาส กล้วยนิจ สวท.ศรีสะเกษ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ข่าว 18 กรกฎาคม 2557
เหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษกำหนดออกรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ที่อำเภออุทุมพรพิสัยเพื่อนำโลหิตที่ได้ไปช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุหรือผู้ป่วยฉุกเฉิน (18 ก.ค. 2557)
เหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษกำหนดออกรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ที่อำเภออุทุมพรพิสัยเพื่อนำโลหิตที่ได้ไปช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุหรือผู้ป่วยฉุกเฉิน นางศิรดา กีรติเรขา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ เปิดเผยว่า ด้วยสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดร่วมกับโรงพยาบาลจังหวัดศรีสะเกษ กำหนดออกรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ที่อำเภออุทุมพรพิสัย ณ บริเวณหอประชุมโรงเรียนกำแพง ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป เพื่อนำโลหิตที่ได้ไว้สำรองช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุหรือผู้ที่ต้องการโลหิตฉุกเฉิน ซึ่งปัจจุบันยังขาดแคลนโลหิตสำรองอีกเป็นจำนวนมาก นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ จึงขอเชิญชวนเหล่าข้าราชการ พนักงาน สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ่อค้า นักเรียน นักศึกษา และ ประชาชนชาวอำเภออุทุมพรพิสัยได้ร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน กฤตภาส กล้วยนิจ สวท.ศรีสะเกษ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ข่าว 18 กรกฎาคม 2557
จังหวัดศรีสะเกษบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติดแบบผสมผสานโดยกระบวนการชุมชนบำบัดรุ่น4 (18 ก.ค. 2557)
จังหวัดศรีสะเกษบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติดแบบผสมผสานโดยกระบวนการชุมชนบำบัดรุ่น4 นายวัฒนา พุฒิชาติ ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ เปิดเผยว่า ด้วยจังหวัดศรีสะเกษ ได้ดำเนินการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดในระบบบำบัด ในกองร้อยอาสาสมัครดินแดนจังหวัดศรีสะเกษ ที่ 2 หรือ โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครอง รุ่น ๆ ละ 15 วัน โดยมีผู้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟู ฯ รุ่นละ 60 คน รูปแบบการบำบัดเป็นการผสมผสานโดยกระบวนการชุมชุนบำบัด และ ใช้หลักสูตร Fast Model อย่างย่อ ของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย จิตใจ และ ฝึกอบรมอาชีพให้ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อกลับเป็นคนดีของสังคมอย่างมีคุณภาพและไม่กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด โดยห้วงวันที่ 14 -28 กรกฎาคม 2557 เป็นการดำเนินการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพ รุ่นที่ 4 ผู้ร่วมโครงการมีความตั้งใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และ มุ่งกลับตนกลับใจเป็นคนดี จากการหลงผิดในชั่วขณะ พร้อมขอโอกาสกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า ซึ่งรุ่นที่ 4 จะทำพิธีปิดโครงการ ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2557 เวลา 10.00 น. มีนายประทีป กีรติเรขา ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานพิธี กฤตภาส กล้วยนิจ สวท.ศรีสะเกษ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ข่าว 18 กรกฎาคม 2557
อำเภอพยุห์ออกบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่เชิงรุกสร้างความปรองดองสมานฉันท์ (18 ก.ค. 2557)
อำเภอพยุห์ออกบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่เชิงรุกสร้างความปรองดองสมานฉันท์ นายราศรี ศรีธรรมราช นายอำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ แจ้งว่า ด้วยอำเภอพยุห์ กำหนดจัดโครงการบริการอำเภอเชิงรุกเยี่ยมยามถามไถ่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข หรือ อำเภอยิ้ม..เคลื่อนที่ ปรองดองสมานฉันท์ ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ วัดบ้านหนองจิก หมู่ที่ 2 ตำบลโนนเพ็ก พร้อมนำบริการต่าง ๆ ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ออกให้บริการแก่ประชาชน เป็นการอำนวยความสะดวกและลดภาระค่าใช้จ่าย พร้อมติดตามรับทราบปัญหาและแก้ไขปัญหาให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว เช่นว่า การให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย การบริการตรวจสุขภาพ การบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข การทำหมันสุนัขและแมว การทำบัตรประจำตัวประชาชน การทำบัญชีครัวเรือนแก้ปัญหายากจน การพัฒนาคุณภาพดินเพื่อลดต้นทุนการผลิต จึงขอให้ประชาชนชาวตำบลโนนเพ็กและ บริเวณใกล้เคียงไปใช้บริการโดยทั่วกัน กฤตภาส กล้วยนิจ สวท.ศรีสะเกษ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ข่าว 18 กรกฎาคม 2557
องค์การบริหารส่วนตำบลตำแยจัดทำบุญไหว้พระ 9 วัดเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา (18 ก.ค. 2557)
องค์การบริหารส่วนตำบลตำแยจัดทำบุญไหว้พระ 9 วัดเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา เช้าวันนี้ (18 กค.57) นายสมศักดิ์ ธรรมวัฒน์ นายกองค์การบริหารตำบลตำแย อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และ ประชาชนในท้องถิ่น ได้ร่วมทำบุญถวายภัตตาเพลแด่พระสงฆ์ ที่วัดบ้านตำแย เพื่อความสิริมงคล และ เป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีต่อประชาชน อันจะเป็นประโยชน์ในการทำงานร่วมกัน อีกทั้งเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีอันดีพร้อมนำหลักธรรมคำสอนมาปฏิบัติทั้งตนเองและองค์กร โดยกิจกรรมดังกล่าว องค์การบริหารตำบลตำแย ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลตำแย ได้กำหนดจัดกิจกรรมทำบุญไหว้พระ 9 วัด เนื่องในเทศาลเข้าพรรษา ประจำปี 2557 ระหว่างเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2557 ซึ่งครั้งนี้เป็นกิจกรรมแรกของโครงการ และ ครั้งต่อไป กำหนดร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ที่วัดหนองเม็ก จึงขอเชิญชาวตำบลตำแยร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพล 9 วัดโดยพร้อมเพรียง กฤตภาส กล้วยนิจ สวท.ศรีสะเกษ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ข่าว 18 กรกฎาคม 2557
องค์การบริหารส่วนตำบลดองกำเม็ดจัดถวายสังฆทานเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา (18 ก.ค. 2557)
องค์การบริหารส่วนตำบลดองกำเม็ดจัดถวายสังฆทานเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา นายสง่า พรหมศรี นายกองค์การบริหารตำบลดองกำเม็ด อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ เปิดเผยว่า องค์การบริหารตำบลดองกำเม็ด ร่วมศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลดองกำเม็ด กำหนดจัดโครงการทำบุญถวายสังฆทานเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2557 ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2557 เวลา 08.30 น. ณ วัดบ้านบิง ตำบลดองกำเม็ด อำเภอขุขันธ์ เพื่อให้คณะผู้บริหาร ฝ่ายปกครองท้องที่ พนักงานส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ตลอดจนประชาชน เด็กและเยาวชน ได้เข้าวัดฟังธรรมในวันพระ และร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีอันดีงามเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป จึงขอเชิญชาวตำบลดองกำเม็ดและละแวกใกล้เคียงร่วมเข้าวัดฟังธรรมและถวายสังฆทานโดยพร้อมเพรียงกัน กฤตภาส กล้วยนิจ สวท.ศรีสะเกษ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ข่าว 18 กรกฎาคม 2557
สำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมกับกองอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประสานแผนยุทธการพิทักษ์ทรัพยากรแผ่นดินให้ชาวจังหวัดศรีสะเกษทุกภาคส่วนรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของและหวงแหนทรัพยากรร่วมกัน (18 ก.ค. 2557)
สำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมกับกองอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประสานแผนยุทธการพิทักษ์ทรัพยากรแผ่นดินให้ชาวจังหวัดศรีสะเกษทุกภาคส่วนรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของและหวงแหนทรัพยากรร่วมกัน เช้าวันนี้ (18กค.57) พลตรวจเอกเฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน จเรตำรวจแห่งชาติ ได้เป็นประธานเปิดการอบรมอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรแผ่นดิน ซึ่งกองอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้จัดอบรมภายในสถาบันพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ ตามแผนยุทธการพิทักษ์ทรัพยากรแผ่นดิน เพื่อสร้างการรับรู้และตระหนักถึงผลกระทบต่อปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของทรัพยากร และ หวงแหน ใส่ใจต่อการอนุรักษ์และรักษาสภาพแวดล้อมโดยรองหมู่บ้านชุมชนอย่างจริงจัง ที่สำคัญ เป็นการเชื่อมประสานกลไกภาคประชาชนกับภาครัฐในการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างรอบด้าน อันเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในการพิทักษ์ทรัพยากรแผ่นดินของทุกภาคส่วนร่วมกันอย่างชัดเจนโดยมีเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์กรภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคมในจังหวัดศรีสะเกษ เจ้าหน้าที่ตำรวจจากกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ และ เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม ร่วมประสานพลังยุทธการพิทักษ์ทรัพยากรแผ่นดินกว่า 1,000.- คน นางสาวเพลินพร ผิวงาม ผู้อำนวยการกองอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ยุทธการพิทักษ์ทรัพยากรแผ่นดิน เป็นการผนึกพลังภาคประชาชนกับภาคราชการ ร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ พร้อมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นธรรมโปร่งใส และ เกิดความยั่งยืน../ กฤตภาส กล้วยนิจ สวท.ศรีสะเกษ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ข่าว 18 กรกฎาคม 2557
อบจ.ศรีสะเกษ จัดกิจกรรมแรลลี่ ชมของดีศรีสะเกษ ประปี 2557 (17 ก.ค. 2557)
จังหวัดศรีสะเกษ จัดแถลงข่าวถึงความพร้อมในการ “จัดงานเทศกาลเงาะ – ทุเรียน ของดีศรีสะเกษ ประจำปี 2557” (17 ก.ค. 2557)
จังหวัดศรีสะเกษ ประชุมเตรียมการเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ (16 ก.ค. 2557)
อ่าน 34 ครั้ง
จังหวัดศรีสะเกษ ประชุมเตรียมความพร้อมเปิดโรงเรียนเพียงหลวง 14 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี (16 ก.ค. 2557)
อ่าน 21 ครั้ง
จังหวัดศรีสะเกษ จัดแถลงข่าว “จัดงานเทศกาลเงาะทุเรียนของดีศรีสะเกษ ประจำปี 2557” (16 ก.ค. 2557)
พม.สร้างความรัก ความปรองดองและมอบความสุขให้ประชาชน (16 ก.ค. 2557)
อ่าน 20 ครั้ง
ผวจ.ศก. เปิดจวนเลี้ยงอาหารค่ำคณะทำงานตรวจสอบปริมาณและคุณภาพข้าวชุดที่ 35 (16 ก.ค. 2557)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12] 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 ถัดไป>>


ฉบับที่ 166 เดือน มิถุนายน 2557
ดูทั้งหมด

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
Number of Today 187 คน
Number of Yesterday 125 คน
Number of Lastmonth 2,043 คน
Total 182,404 คน