หน้าหลัก >> ข่าวท้องถิ่น ศรีสะเกษ
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวท้องถิ่น ศรีสะเกษ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวท้องถิ่น ศรีสะเกษ

การประปาศรีสะเกษ ออกตรวจสอบและบำรุงมาตรวัดน้ำ (13 ส.ค. 2557)
อ่าน 20 ครั้ง
พสกนิกรชาวจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมใจจุดเทียนชัยถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหา (12 ส.ค. 2557)
อ่าน 26 ครั้ง
พสกนิกรชาวจังหวัดศรีสะเกษทุกหมู่เหล่า ร่วมลงนามถวายพระพร และถวายราชสดุดี (12 ส.ค. 2557)
พสกนิกรชาวศรีสะเกษ ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ 83 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล (12 ส.ค. 2557)
องค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ขอเชิญทุกภาคส่วนร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ (12 ส.ค. 2557)
องค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ขอเชิญทุกภาคส่วนร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ นายภูริต อภิรักษ์วรการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ แจ้งว่า ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมใจจัดกิจกรรมปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนารถ เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพ 12 สิงหาคม 2557 ในวันที่ 13 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณหนองกระจาน บ้านหนองยาว หมู่ที่ 9 ตำบลสุขสวัสดิ์ อำเภอไพรบึง เพื่อแสดงความจงรักภักดีและร่วมเทิดพระเกียรติพระองค์ท่าน ควบคู่การกระตุ้นให้ผู้นำฝ่ายท้องที่ ท้องถิ่น และ ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ให้คงความอุดมสมบูรณ์อยู่คู่ชุมชนตนเอง โอกาสนี้ จึงขอเชิญผู้นำฝ่ายท้องที่ ท้องถิ่น และ ประชาชนชาวตำบลสุขสวัสดิ์เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติโดยพร้อมเพรียงกัน กฤตภาส กล้วยนิจ สวท.ศรีสะเกษ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ข่าว 12 สิงหาคม 2557
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษขอเชิญชาวอำเภอกันทรารมย์ร่วมงานเกษตรรวมใจบริการประชาชนเทิดไท้องค์ราชินี (12 ส.ค. 2557)
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษขอเชิญชาวอำเภอกันทรารมย์ร่วมงานเกษตรรวมใจบริการประชาชนเทิดไท้องค์ราชินี นายศิริชัย ฤทธิ์รงค์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ เปิดเผยว่า ด้วยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธกส.) และ หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมใจจัดงาน “ เกษตรรวมใจบริการประชาชน เทิดไท้องค์ราชินี ” ในวันที่ 13 สิงหาคม 2557 ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอกันทรารมย์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. โดยกิจกรรมประกอบด้วย การให้บริการภาคเกษตรแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกร ทั้งด้านพืช สัตว์ ประมง การมอบปัจจัยการผลิต เช่น พันธ์พืช พันธ์กบ พันธ์ปลา การมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย การมอบเอกสารสิทธิ์ สปก.4 - 01 การจำหน่ายสินค้าเกษตรราคาถูก และ การแสดงดนตรีของวงดนตรีหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 23 เพื่อความสนุกสนานทั้งวัน โอกาสนี้ จึงขอเชิญเกษตรกรและประชาชนชาวอำเภอกันทรารมย์ร่วมงาน“ เกษตรรวมใจบริการประชาชน เทิดไท้องค์ราชินี ” ในวันที่ 13 สิงหาคม 2557 ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอกันทรารมย์โดยทั่วกัน กฤตภาส กล้วยนิจ สวท.ศรีสะเกษ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ข่าว 12 สิงหาคม 2557
เหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษกำหนดออกรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ที่โรงเรียนสตรีสิริเกษเพื่อนำโลหิตสำรองที่ได้ไปช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุหรือผู้ป่วยฉุกเฉิน (12 ส.ค. 2557)
เหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษกำหนดออกรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ที่โรงเรียนสตรีสิริเกษเพื่อนำโลหิตสำรองที่ได้ไปช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุหรือผู้ป่วยฉุกเฉิน นางศิรดา กีรติเรขา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ เปิดเผยว่า ด้วยสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดร่วมกับโรงพยาบาลจังหวัดศรีสะเกษ กำหนดออกรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ที่โรงเรียนสตรีสิริเกษอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษ ณ บริเวณหอประชุมโรงเรียนสตรีสิริเกษ ในวันที่ 14 สิงหาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป เพื่อนำโลหิตสำรองที่ได้ไว้ช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุหรือผู้ที่ต้องการโลหิตฉุกเฉิน ซึ่งปัจจุบันยังขาดแคลนโลหิตสำรองอีกเป็นจำนวนมาก นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ จึงขอเชิญชวนคณะครูอาจารย์ พนักงาน พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา และ ผู้ปกครอง ได้ร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน กฤตภาส กล้วยนิจ สวท.ศรีสะเกษ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ข่าว 12 สิงหาคม 2557
องค์การบริหารส่วนตำบลพยุห์รวมใจปลูกต้นไม้สนองพระราชเสาวนีย์เนื่องในวันแม่แห่งชาติ (12 ส.ค. 2557)
องค์การบริหารส่วนตำบลพยุห์รวมใจปลูกต้นไม้สนองพระราชเสาวนีย์เนื่องในวันแม่แห่งชาติ เช้าวันนี้(12สค.57) นายพิเชษฐ์ ศรีคราม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพยุห์ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ ได้นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะครูอาจารย์ นักเรียน พ่อค้า ประชาชน ร่วมใจปลูกต้นไม้สนองพระราชเสาวนีย์ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนารถ 12 สิงหาคม 2557 หรือ วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557 ที่บริเวณสาธารณะประโยชน์บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 2 ตำบลพยุห์ โดยพร้อมใจปลูกต้นไม้ประจำท้องถิ่นอย่างหลากหลาย เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการจัดการป่าชุมชนให้เกิดความสมบูรณ์และได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน ที่สำคัญ เป็นการร่วมอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ น้อมถวายเป็นพระราชกุศลและแสดงความจงรักภักดีแด่พระองค์ท่านร่วมกัน กฤตภาส กล้วยนิจ สวท.ศรีสะเกษ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ข่าว 12 สิงหาคม 2557
องค์การบริหารส่วนตำบลทามจัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหามหาราชินี (12 ส.ค. 2557)
องค์การบริหารส่วนตำบลทามจัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหามหาราชินี เช้าวันนี้(12สค.57) ที่อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลทาม อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ นายไสว เงาศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทาม ได้นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พ่อค้า ประชาชน ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และ เปิดกรวยธูปเทียนแพ ถวายเครื่องราชสักการะ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ พร้อมมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่แม่ดีเด่น เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ตลอดจนเผยแพร่พระเกียรติคุณของ พระองค์ท่าน อีกทั้งเป็นการยกย่องและเผยแพร่เกียรติคุณผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นแม่ดีเด่นแห่งปี เพื่อให้บุตรหลาน เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสแสดงออกถึงความรักที่มีต่อแม่ กฤตภาส กล้วยนิจ สวท.ศรีสะเกษ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ข่าว 12 สิงหาคม 2557
สภาเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษจัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ (12 ส.ค. 2557)
สภาเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษจัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ เช้าวันนี้(12สค.57) นายหมุน แซ่จึง ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษ ได้นำเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมคณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พ่อค้า ประชาชน และ สภาชิกสภาเกษตรกรตำบลโพธิ์ ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ณ บริเวณสำนักสงฆ์บ้านอีลอก ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ เพื่อให้ผู้นำฝ่ายท้องที่ ท้องถิ่นและประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการป่าชุมชนให้เป็นแหล่งอาหารตามธรรมชาติและได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน นับเป็นการผลักดันเรื่องอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้สนองพระราชเสาวนีย์ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนารถ อันเป็นทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่าน โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียง กฤตภาส กล้วยนิจ สวท.ศรีสะเกษ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ข่าว 12 สิงหาคม 2557
อำเภอภูสิงห์จัดทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหามหาราชินี (12 ส.ค. 2557)
อำเภอภูสิงห์จัดทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหามหาราชินี เช้าวันนี้(12สค.57) นายไพโรจน์ อินทร์แก้ว นายอำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ได้นำเหล่าข้าราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน พ่อค้า ประชาชน ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 82 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษา 12 สิงหาพระบรมราชินีนารถ ณ บริเวณหอประชุมร่วมใจเฉลิมพระเกียรติอำเภอภูสิงห์ จากนั้นได้ประกอบพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และ ถวายเครื่องราชสักการะ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนารถ ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย โดยมีพสกนิกรทุกหมู่เหล่าพร้อมใจร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก กฤตภาส กล้วยนิจ สวท.ศรีสะเกษ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ข่าว 12 สิงหาคม 2557
อำเภอราษีไศลจัดทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหามหาราชินี (12 ส.ค. 2557)
อำเภอราษีไศลจัดทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหามหาราชินี เช้าวันนี้(12สค.57) นายสมภพ ว่องวัฒนกิจ นายอำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ได้นำเหล่าข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน องค์กรภาคเอกชน พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 82 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษา 12 สิงหาพระบรมราชินีนารถ ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอราษีไศล จากนั้นได้ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และ ถวายเครื่องราชสักการะ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ ณ หอประชุมอำเภอราษีไศล เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์พระบรมราชินีนารถ ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย โดยมีพสกนิกรทุกหมู่เหล่าพร้อมใจร่วมทำบุญตักบาตรและพิธีถวายเครื่องราชสักการะเป็นจำนวนมาก กฤตภาส กล้วยนิจ สวท.ศรีสะเกษ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ข่าว 12 สิงหาคม 2557
อุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษแจ้งขอให้ผู้ประกอบการที่สนใจกู้เงินดอกเบี้ยต่ำนำไปขยายงานขยายรายได้ (12 ส.ค. 2557)
อุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษแจ้งขอให้ผู้ประกอบการที่สนใจกู้เงินดอกเบี้ยต่ำนำไปขยายงานขยายรายได้ นางสาวจิตรลัดดา สุทธินันท์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ แจ้งว่า ด้วยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ ได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 ได้สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทย และ หากผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกกรมเหล่านั้นได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ สามารถยื่นกู้เงินลงทุนเพื่อขยายการผลิตหรือปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตได้ โดยคิดอัตราร้อยละ 5 ต่อปีเป็นระยะเวลา 1 ปี จากนั้นจะคิดในอัตราร้อยละ 6 ต่อปี จึงขอให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทย ที่สนใจอยากได้เงินลงทุนขยายการผลิตหรือปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 045 – 314216 ต่อ 124 ในวันเวลาราชการ กฤตภาส กล้วยนิจ สวท.ศรีสะเกษ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ข่าว 12 สิงหาคม 2557
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนข่าจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหามหาราชินี (12 ส.ค. 2557)
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนข่าจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหามหาราชินี เช้าวันนี้(12สค.57) ที่บริเวณสนามหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลโพนข่า นายสมบูรณ์โมทะจิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนข่า อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ได้นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พ่อค้า ประชาชน ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และ เปิดกรวยธูปเทียนแพถวายอาศิรวาท เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ พร้อมมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่แม่ตัวอย่าง เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ตลอดจนเผยแพร่พระเกียรติคุณของพระองค์ท่าน กฤตภาส กล้วยนิจ สวท.ศรีสะเกษ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ข่าว 12 สิงหาคม 2557
จังหวัดศรีสะเกษทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหามหาราชินี (12 ส.ค. 2557)
จังหวัดศรีสะเกษทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหามหาราชินี เช้าวันนี้(12สค.57) ที่บริเวณศาลหลักเมืองจังหวัดศรีสะเกษ นายประทีป กีรติเรขา ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้นำเหล่าข้าราชการพลเรือน ตุลาการ ทหาร อัยการ ตำรวจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน องค์กรภาคเอกชน พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 82 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา มหาราชินี โดยมีพสกนิกรทุกหมู่เหล่าต่างพร้อมใจร่วมทำบุญตักบาตรเป็นจำนวนมาก ต่อจากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้นำเหล่าข้าราชการพลเรือน ตุลาการ ทหาร อัยการ ตำรวจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชน พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และ เปิดกรวยธูปเทียนแพถวายอาศิรวาท เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อำเภอเมืองศรีสะเกษ โดยมีพสกนิกรทุกหมู่เหล่าพร้อมใจร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง ขณะที่ภาคค่ำ ทุกภาคส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน พ่อค้า ประชาชน นักเรียน - นักศึกษา จะได้ร่วมประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษเป็นประธานพิธี กฤตภาส กล้วยนิจ สวท.ศรีสะเกษ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ข่าว 12 สิงหาคม 2557
จังหวัดศรีสะเกษ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เปิดโครงการคืนความสุขให้ประชา คืนผืนป่าให้แผ่นดิน สร้างความยั่งยืนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงแดง (11 ส.ค. 2557)
อ่าน 18 ครั้ง
จังหวัดศรีสะเกษ จัดการแข่งขันแรลลี่ ชมศิลปวัฒนธรรม กระตุ้นเศรษฐกิจ สู่ประชาคมอาเซียน (10 ส.ค. 2557)
อ่าน 27 ครั้ง
จังหวัดศรีสะเกษเตรียมจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชาชินินาถ 12 สิงหามหาราชินี (9 ส.ค. 2557)
จังหวัดศรีสะเกษเตรียมจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชาชินินาถ 12 สิงหามหาราชินี นายประทีป กีรติเรขา ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เผย เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา มหาราชินี วันที่ 12 สิงหาคม 2557 จังหวัดศรีสะเกษ กำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 2 ช่วง คือ ช่วงเช้า จัดทำบุญ ตักบาตรพระสงฆ์ 82 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล ณ บริเวณศาลหลักเมืองจังหวัดศรีสะเกษ และ พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อำเภอเมืองศรีสะเกษ ภาคค่ำ ส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน พ่อค้า ประชาชน นักเรียน - นักศึกษา จะร่วมประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ขณะเดียวกัน ยังมีกิจกรรมการแสดงบนเวทีของหน่วยงานต่าง ๆ อีกมากมาย พร้อมการฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติให้ร่วมชมด้วย จึงขอเชิญส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชน พ่อค้า ประชาชน นักเรียน - นักศึกษา ร่วมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล การลงนามถวายพระพรชัยมงคล และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลโดยพร้อมเพรียงกัน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือนสิงหาคม (8 ส.ค. 2557)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือนสิงหาคม ดร.ไพบูลย์ ศรีสุธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 แจ้งว่า ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ได้กำหนดประชุมประจำเดือนให้กับผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด เพื่อแจ้งข้อราชการจากส่วนกลาง พร้อมทั้งรับทราบนโยบายแนวทางปฏิบัติงานเพื่อให้เขตและโรงเรียนถือปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยกำหนดประชุมวันพุธที่ 13 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมศรีอุทุมพร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 จึงขอให้ผู้บริหารโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมประชุม ตามวัน เวลา สถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน กฤตภาส กล้วยนิจ สวท.ศรีสะเกษ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ข่าว 8 สิงหาคม 2557
ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอปรางค์กู่จะได้ช่วยกันปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ๑๒ สิงหามหาราชินี (8 ส.ค. 2557)
ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอปรางค์กู่จะได้ช่วยกันปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ๑๒ สิงหามหาราชินี นายไสว ตองอบ ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ แจ้งว่า เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนารถ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอปรางค์กู่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปรางค์กู่ ร่วมกับประชาชนชาวบ้านหนองบัวบัลลังภ์ , บ้านตาจันทร์ ตำบลโพธิ์ศรี อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ จะช่วยกันปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ๑๒ สิงหามหาราชินี จำนวน ๕๐๐ ต้น ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ บริเวณหนองบัวบัลลังภ์ เพื่อร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีพสกนิกรชาวไทยเสมอมา กฤตภาส กล้วยนิจ สวท.ศรีสะเกษ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ข่าว 8 สิงหาคม 2557

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12] 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 ถัดไป>>


ฉบับที่ 169 เดือน กันยายน 2557
ดูทั้งหมด
 
« ตุลาคม 2557 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
Number of Today 113 คน
Number of Yesterday 122 คน
Number of Lastmonth 3,143 คน
Total 189,902 คน