หน้าหลัก >> ข่าวท้องถิ่น ศรีสะเกษ
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวท้องถิ่น ศรีสะเกษ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวท้องถิ่น ศรีสะเกษ

ศรีสะเกษ จัดกิจกรรม เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2557 (26 มิ.ย. 2557)
ศรีสะเกษ ผ่านโครงการจังหวัดปลอดบุหรี่ (26 มิ.ย. 2557)
นพค.53 จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ปลูกหญ้าแฝก และปล่อยพันธ์ปลา ถวายเป็นราชกุศล (26 มิ.ย. 2557)
ขนส่งศรีสะเกษ พร้อมประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวย ในหมวด กจ.(การงานก้าวหน้า การค้าเจริญรุ่งเรือง) (26 มิ.ย. 2557)
ศรีสะเกษ แจงจ่ายเงินจำนำข้าว ให้ชาวนาครบ 100 เปอร์เซ็นต์ (26 มิ.ย. 2557)
ศรีสะเกษ จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งวิทยาลัยนาฎศิลป (25 มิ.ย. 2557)
ศพส.ศรีสะเกษ จัดประกวดวงดนตรี ประกวด สตีร์ดแด้น เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด(26 มิถุนายน) ประจำปี 2557 (25 มิ.ย. 2557)
อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มอบทุนการศึกษา และมอบนโยบาย (25 มิ.ย. 2557)
คณะโฆษก ปปช.ศรีสะเกษ ร่วมแถลงผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือน (24 มิ.ย. 2557)
กองทัพภาคที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการและสรุปผลการปฏิบัติงานรอบ 1 เดือน นำร่องที่ศรีสะเกษ และให้จังหวัด ศรีสะเกษ เป็นโมเดลด้านการปรองดองสมานฉันท์ (24 มิ.ย. 2557)
อ่าน 35 ครั้ง
กองกำลังรักษาความสงบ กองพลทหารราบที่ 6 กำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการและสรุปผลการปฏิบัติงานรอบ 1 เดือน (23 มิ.ย. 2557)
อ่าน 18 ครั้ง
กองกำลังรักษาความสงบ กองพลทหารราบที่ 6 กำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการและสรุปผลการปฏิบัติงานรอบ 1 เดือน (23 มิ.ย. 2557)
จังหวัดศรีสะเกษ เร่งสร้างสุขสู่สังคม โดยให้ความรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น (23 มิ.ย. 2557)
อ่าน 15 ครั้ง
อำเภอกันทรารมย์ ออกบริการประชาชนตามโครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ (23 มิ.ย. 2557)
นายนพ พงศ์ผลาดิสัย เปิดเผยว่า ด้วยอำเภอกันทรารมย์ ได้จัดทำโครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ / โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมทางพระพุทธศาสนา / โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน และโครงการเยี่ยมยาม ถามไถ่ ได้ใจ ได้บุญ ปี 2557 โดยบูรณาการส่วนราชการอำเภอ จังหวัด อบต.ท้องที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ออกให้บริการประชาชนตามหมู่บ้านเป้าหมายเป็นประจำทุกเดือน และในเดือน มิถุนายน 2557 ครั้งที่ 2 นี้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ ทางอำเภอกันทรารมย์ได้กำหนดออกให้บริการประชาชน ในวันอังคารที่ 24 มิถุนายน 2557 ที่ศาลาวัดบ้านเกาะ หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 18 และขอเชิญประชาชนในหมู่บ้านหมู่ที่ 1 ถึง หมู่ที่ 17 ตำบลผักแพว อำเภอกันทรารมย์ ไปรับบริการ ตามกำหนดเวลา ดังนี้ - เวลา 08.00 – 11.00 น. ส่วนราชการ หน่วยงาน ให้บริการประชาชน - เวลา 11.00 – 12.00 น. พิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่ภิกษุสงฆ์ - เวลา 13.00 น. นายอำเภอ / หัวหน้าส่วนราชการ ประชุมพบปะประชาชน นายอำเภอกันทรารมย์ จึงขอเชิญพ่อแม่พี่น้องบ้านเกาะ และหมู่บ้านใกล้เคียง ในตำบลผักแพว ไปร่วมรับบริการในวันอังคารที่ 24 มิถุนายน 2557 ณ บริเวณศาลาวัดบ้านเกาะ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ชนากานต์ โพธิ์ชัย นักศึกษาฝึกงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 23 มิถุนายน 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 จัดโครงการบำเพ็ญทานบารมี ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ในวันคล้ายวันเกิดของบุคลากรในสังกัด (23 มิ.ย. 2557)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 จัดโครงการบำเพ็ญทานบารมี ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ในวันคล้ายวันเกิดของบุคลากรในสังกัด นายชอุ่ม กรไกร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เปิดเผยว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 จัดโครงการบำเพ็ญทานบารมี ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ในวันคล้ายวันเกิดของบุคลากรในสังกัดเป็นประจำทุกเดือน เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจใฝ่กระทำความดี สร้างความสมัครสมานสามัคคีในหมู่คณะ ในวันที่ 24 มิถุนายน 2557 โดยภายในงานจะจัดให้มีการร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพล แด่พระภิกษุสงฆ์ และถวายปัจจัยที่ป่าพรหมนิมิต บ้านสร้างบาก ตำบลวังหิน อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ รวมทั้งการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านสร้างบาก และพบปะกับข้าราชการครู ผู้ปกครองนักเรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 1 จึงขอเรียนเชิญบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่ฯ และข้าราชการครูในเขตอำเภอวังหิน ผู้ที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนมิถุนายน เข้าร่วมทำบุญบำเพ็ญทานบารมี โดยพร้อมเพรียงกัน ในวันอังคารที่ 24 มิถุนายน 2557 เวลา 10.00 น. ณ วัดป่าพรหมนิมิต บ้านสร้างบาก ตำบลวังหิน อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ ชนากานต์ โพธิ์ชัย นักศึกษาฝึกงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 24 มิถุนายน 2557
ประกันสังคมจังหวัดศรีสะเกษเน้นย้ำวันหยุดผู้ประกันตนสามารถส่งเงินสมทบได้ตลอด (22 มิ.ย. 2557)
ประกันสังคมจังหวัดศรีสะเกษเน้นย้ำวันหยุดผู้ประกันตนสามารถส่งเงินสมทบได้ตลอด นางอรุณี ศรีประจันทร์ ประกันสังคมจังหวัดศรีสะเกษ แจ้งว่า ตามที่สำนักงานประกันสังคมได้ขยายความคุ้มครองแรงงานนอกระบบ ผู้ประกันตนมาตรา 40 เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ที่ไม่สามารถส่งเงินสมทบ ณ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดศรีสะเกษในวันทำการปกติได้ สามารถทำการส่งเงินผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสกว่า 10,000.- แห่ง ทั่วประเทศตลอด 24 ชั่วโมง หรือ ส่งเงินผ่านธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ห้างเทศโก้โลตัสได้ทุกสาขา โดยคิดค่าธรรมเนียม 10 บาททุกช่องทาง สามารถเงินเงินสมทบมาตรา 40 ได้เฉพาะงวดปัจจุบันเท่านั้น กฤตภาส กล้วยนิจ สวท.ศรีสะเกษ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ข่าว 22 มิถุนายน 2557
อุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษเตรียมสัมมนาให้ผู้ประกอบการเข้าใจภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมครึ่งปีหลัง (22 มิ.ย. 2557)
อุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษเตรียมสัมมนาให้ผู้ประกอบการเข้าใจภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมครึ่งปีหลัง ด้วยสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ ได้กำหนดจัดสัมมนา “ เรื่องภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมครึ่งปีหลัง ” ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 -12.00 น. ณ โรงแรมศรีลำดวน อำเภอเมืองศรีสะเกษ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเข้าใจภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมครึ่งปีหลังของปี 2557 และ ชี้นำเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สมชาย หาญหิรัญ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม มาบรรยายให้ความรู้เรื่อง ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมครึ่งปีหลัง และ คุณธีรทัศน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการส่วนเตือนภัยอุตสาหกรรม สำนักวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม บรรยายให้ความรู้เรื่องการเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการ เจ้าของกิจการ ผู้สนใจทั่วไป ที่สนใจเข้าร่วมสัมมนาดังกล่าวติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ หมายเลขโทรศัพท์ 045 - 616152 ต่อ 112 โทรสาร 045-612503 กฤตภาส กล้วยนิจ สวท.ศรีสะเกษ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ข่าว 22 มิถุนายน 2557
โรงเรียนบ้านหนองเก่าจัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียนและ การปัจฉิมนิเทศ (21 มิ.ย. 2557)
โรงเรียนบ้านหนองเก่าจัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียนและ การปัจฉิมนิเทศ นายไสว มีสติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเก่า ตำบลพราน อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ แจ้งว่า ด้วยโรงเรียนบ้านหนองเก่า ได้กำหนดจัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน การปัจฉิมนิเทศ การมอบเอกสาร ปพ.๑ และ บายศรีสู่ขวัญให้กับนักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ อีกทั้งยังมอบเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนในระดับชั้นอนุบาลและระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ในวันพุธที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น.เป็นต้นไป ณ โรงเรียนบ้านหนองเก่า จึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการ /คณะอนุกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และ ผู้ปกครองนักเรียนทุกคน เข้าร่วมการจัดกิจกรรมตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าวฯโดยพร้อมเพรียงกัน
จังหวัดศรีสะเกษขอเชิญผู้สนใจร่วมชิมลิ้มลองเงาะทุเรียนของดีศรีสะเกษประจำปี2557 (21 มิ.ย. 2557)
จังหวัดศรีสะเกษขอเชิญผู้สนใจร่วมชิมลิ้มลองเงาะทุเรียนของดีศรีสะเกษประจำปี2557 นายประทีป กีรติเรขา ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า ระหว่างวันที่ 8 – 14 สิงหาคม 2557 จังหวัดศรีสะเกษ กำหนดจัดงานเงาะทุเรียนของดีศรีสะเกษประจำปี 2557 ภายในบริเวณวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ เพื่อเป็นศูนย์กลางให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาชิมลิ้มลองเงาะทุเรียนคุณภาพดีของชาวจังหวัดศรีสะเกษ ปัจจุบันเกษตรกรปลูกจำนวนมากใน 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอกันทรลักษ์ อำเภอขุนหาญ และ อำเภอศรีรัตนะ พร้อมสร้างงานสร้างรายได้แก่เกษตรกรเป็นอย่างดีในแต่ละปี ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวอีกว่า เงาะทุเรียนของจังหวัดศรีสะเกษ ปัจจุบันเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างมาก ปีนี้คาดว่าปริมาณเงาะจะมีผลผลิตออกสู่ตลาดประมาณ 4,000.- ตัน และ ทุเรียนมีผลผลิตไม่ต่ำกว่า 3,000.- ตัน จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและผู้สนใจร่วมชิมลิ้มลองรสชาติเงาะทุเรียนคุณภาพดี ภายในบริเวณวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษโดยพร้อมเพียง กฤตภาส กล้วยนิจ สวท.ศรีสะเกษ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ข่าว 21 มิถุนายน 2557
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองศรีสะเกษจัดอบรมให้ความรู้ภาษาจีนกลาง ภาษาอังกฤษ และ ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสารรองรับประชาคมอาเซียน (21 มิ.ย. 2557)
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองศรีสะเกษจัดอบรมให้ความรู้ภาษาจีนกลาง ภาษาอังกฤษ และ ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสารรองรับประชาคมอาเซียน นายชนะชาติ เต็งศิริ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองศรีสะเกษ เปิดเผยว่า ด้วยศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองศรีสะเกษ จะดำเนินการอบรมโครงการภาษาจีนกลาง ภาษอังกฤษ และ ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร ให้กับนักเรียนนักศึกษา บุคลากรและประชาชนทั่วไป ได้มีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการฟังพูด อ่านและเขียนเพื่อการสื่อสาร จนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ ที่สำคัญ เป็นการรองรับการประชาคมอาเซียนในปี 2558 ด้วย โดยเปิดรับสมัครเข้าอบรมตั้งแต่บัดนี้ถึง 25 กันยายน 2557 ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดศรีสะเกษ อบรมทั้งวันธรรมดาและวันหยุดราชการ สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 085 – 7680226 และ 093 – 3890497 ในวันและเวลาราชการ กฤตภาส กล้วยนิจ สวท.ศรีสะเกษ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ข่าว 21 มิถุนายน 2557

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12] 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 ถัดไป>>


ฉบับที่ 166 เดือน มิถุนายน 2557
ดูทั้งหมด

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 106 คน
Number of Lastmonth 2,903 คน
Total 180,234 คน