หน้าหลัก >> ข่าวท้องถิ่น ศรีสะเกษ
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวท้องถิ่น ศรีสะเกษ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวท้องถิ่น ศรีสะเกษ

อำเภออุทุมพรพิสัยจัดโครงการหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ปรองดองสมานฉันท์ (20 มิ.ย. 2557)
อำเภออุทุมพรพิสัยจัดโครงการหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ปรองดองสมานฉันท์ นายเลิศย์บุศย์ กองทอง นายอำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ เปิดเผยว่า ด้วยอำเภออุทุมพรพิสัย กำหนดจัดโครงการอำเภอยิ้ม..เคลื่อนที่ปรองดองสมาฉันท์ ในวันเสาร์ที่ 21 มิถุนายน 2557 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลขะยูง ตำบลขะยูง พร้อมประสานวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษร่วมโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนในครั้งนี้ด้วย ซึ่งโครงการอำเภอยิ้ม..เคลื่อนที่ปรองดองสมาฉันท์ จะนำบริการต่าง ๆ ของส่วนราชการบูรณาการออกให้บริการเชิงรุกแก่ประชาชนอย่างใกล้ชิด อาทิเช่น การให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย การบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น การบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข การทำหมันสุนัขและแมว บริการห้องสมุดเคลื่อนที่ การรับเรื่องราวร้องทุกข์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อส่วนราชการและลดช่องว่างระหว่างกัน จึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลขะยูง และละแวกใกล้เคียงมารับบริการโดยทั่วกัน กฤตภาส กล้วยนิจ สวท.ศรีสะเกษ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ข่าว 20 มิถุนายน 2557
อำเภออุทุมพรพิสัยออกบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ปรองดองสมานฉันท์นำความสงบสุขคืนประชาชน (20 มิ.ย. 2557)
อำเภออุทุมพรพิสัยออกบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ปรองดองสมานฉันท์นำความสงบสุขคืนประชาชน เช้าวันนี้(20มิย.57) นายเลิศย์บุศย์ กองทอง นายอำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ได้นำส่วนราชการบูรณาการออกให้บริการเชิงรุกแก่ประชาชนอย่างใกล้ชิด ณ ศาลาวัดบ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภออุทุมพรพิสัย ซึ่งการออกบริการในวันนี้ เป็นโครงการอำเภอยิ้ม..เคลื่อนที่ปรองดองสมานฉันท์ เน้นสร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นในการคืนความสุขแก่ประชาชน พร้อมนำบริการต่าง ๆ ของทุกส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ บูรณาการออกให้บริการเชิงรุกแก่ประชาชน อาทิเช่น การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านกฎหมาย การบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น การบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข การทำหมันสุนัขและแมว การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ การตัดผมชายหญิงฟรี บริการห้องสมุดเคลื่อนที่ ตลอดจนการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า โดยมีประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองหญ้าปล้อง และ ละแวกใกล้เคียงมารับบริการกว่า 300 คน กฤตภาส กล้วยนิจ สวท.ศรีสะเกษ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ข่าว 20 มิถุนายน 2557
ผวจ.ศรีสะเกษ เปิดงานข้าวโพดหวานสมานฉันท์ (19 มิ.ย. 2557)
อ่าน 22 ครั้ง
ผวจ.ศรีสะเกษ เรียก หัวหน้างานป้องกัน 200 ตำบล หารือเข้ม รับภัยธรรมชาติทุกด้าน (19 มิ.ย. 2557)
จ.ศรีสะเกษ ชี้แจ้งผู้ประกอบกิจการร้านเกมส์ และผู้ประกอบกิจการหอพัก จังหวัดศรีสะเกษ ชี้แจ้งผู้ประกอบกิจการร้านเกมส์ และผู้ประกอบกิจการหอพัก (19 มิ.ย. 2557)
อ่าน 26 ครั้ง
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ จัดโครงการปรองดองสมานฉันท์ 47 ชุมชน (19 มิ.ย. 2557)
อ่าน 38 ครั้ง
จังหวัดศรีสะเกษ จัดแข่งขันฟุตบอลปรองดองสมานฉันท์ (19 มิ.ย. 2557)
พมจ.ศรีสะเกษ เร่งเสริมสร้างศักยภาพแก่อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (19 มิ.ย. 2557)
ศรีสะเกษ ประชุมเตรียมความพร้อม เปิดโรงเรียนเพียงหลวง 14 (19 มิ.ย. 2557)
ศพส.ศรีสะเกษ ประชุมโต๊ะข่าว เพื่อหาแนวทางการดำเนินงานด้านการปราบปราม การแพร่ระบาด รองรับคำสั่งของ คสช.ที่ 41/2557 (19 มิ.ย. 2557)
จังหวัดศรีสะเกษ จัดแข่งขันฟุตบอลปรองดองสมานฉันท์ (18 มิ.ย. 2557)
อ่าน 17 ครั้ง
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ จัดโครงการประชุมมอบนโยบายและการทบทวนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2557 นายเวโรจน์ สายทองแ (18 มิ.ย. 2557)
อ่าน 26 ครั้ง
รองอธิบดีกรมหม่อนไหมเปิดการแข่งขันสาวไหมพื้นบ้านและผ้าไหมตรานกยูงพระราชทานและผลิตภัณฑ์จากหม่อนไหม ปี 2557 และเปิดศูนย์เรียนรู้เชิงอนุรักษ์ด้านหม่อนไหม ไม้ย้อมสีและผ้าไหม เสริมสร้างความปรองดองระหว่างข้าราชการและประชาชนในเขตอำเภอเมืองศรีสะเกษ (18 มิ.ย. 2557)
อ่าน 24 ครั้ง
ศรีสะเกษ จัดงานรณรงค์การใช้พืชปุ๋ยสดปรับปรุงบำรุงดินตามโครงการ “เมืองเกษตรสีเขียว ปี 2557” (17 มิ.ย. 2557)
วัด ไพรพัฒนาแห่เทียนพรรษา ถวายผ้าอาบน้ำฝน 2 แผ่นดิน 87 วัด ไทย-กัมพูชา เฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลมหาราช เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของหมู่คณะประชาชนตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา (17 มิ.ย. 2557)
อ่าน 20 ครั้ง
ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 54 จัดโครงการบูรณาการกลไกการดำเนินงานในพื้นที่ตำบลต้นแบบการพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคมเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน (17 มิ.ย. 2557)
อ่าน 20 ครั้ง
จังหวัดศรีสะเกษ จัดงานเทศกาลข้าวโพดหวานและของดีศรีรัตนะ ประจำปี 2557 (17 มิ.ย. 2557)
อ่าน 40 ครั้ง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในโรงเรียน ปี 2557 (16 มิ.ย. 2557)
อ่าน 24 ครั้ง
ศรีสะเกษ จัดอบรม ชรบ. (16 มิ.ย. 2557)
ศรีสะเกษจัดงานโครงการ “เมืองเกษตรสีเขียว” เพื่อเชื่อมโยงโอกาสเข้าสู่ตลาดเศรษฐกิจอาเซียน (16 มิ.ย. 2557)
อ่าน 46 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12] 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 ถัดไป>>


ฉบับที่ 166 เดือน มิถุนายน 2557
ดูทั้งหมด

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
Number of Today 25 คน
Number of Yesterday 101 คน
Number of Lastmonth 2,468 คน
Total 179,799 คน