หน้าหลัก >> ข่าวท้องถิ่น ศรีสะเกษ
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวท้องถิ่น ศรีสะเกษ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวท้องถิ่น ศรีสะเกษ

หมวดย่อย
   ข่าวประชาสัมพันธ์

ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดศรีสะเกษ ทำบุญตักบาตรฉลองสวนป่าเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชินี (26 ส.ค. 2559)
อ่าน 61 ครั้ง
จังหวัดศรีสะเกษเตรียมส่งมอบโคพันธ์เนื้อแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับกัมพูชาในโอกาสครบรอบ65ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตในวันที่29สิงหาคมนี้ (26 ส.ค. 2559)
จังหวัดศรีสะเกษเตรียมส่งมอบโคพันธ์เนื้อแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับกัมพูชาในโอกาสครบรอบ65ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตในวันที่29สิงหาคมนี้ นายธงชัย เจริญพาณิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า จากการร่วมประชุมทวิภาคีระหว่างจังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดอุดรมีชัย เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสู่การกำหนดแนวทางความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ร่วมกันของทั้ง 2 จังหวัด ซึ่งเป็นพื้นที่ติดแนวชายแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักรกัมพูชา โดยทางคณะผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรมีชัยสนใจการพัฒนาปรับปรุงเลี้ยงโคพันธ์เนื้อพร้อมขอรับการสนับสนุนจากจังหวัดศรีสะเกษ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษจึงมอบหมายสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษประสานกรมปศุสัตว์ ได้พิจารณาพร้อมอนุมัติสนับสนุนโคพันธ์เนื้อจำนวน 1 คู่ ดำเนินการส่งมอบแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ในวันที่ 29 สิงหาคมนี้ ณ ศูนย์บริการร่วมอาเซียนเมืองใหม่ช่องสะงำ อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อส่งเสริมและกระชับความความสัมพันธ์อันดีระหว่างราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักรกัมพูชา ในโอกาสครบรอบ65ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต เริ่มต้นเสียงสัมภาษณ์ “ สำนักงานปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ................................... สิ้นเสียงสัมภาษณ์ที่ .............................................. 65ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต ” รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวอีกว่า การสนับสนุนโคพันธุ์เนื้อจำนวน 1 คู่แก่ราชอาณาจักรกัมพูชาดังกล่าว ย่อมทำให้ประชาชนบริเวณชายแดนและเจ้าหน้าที่ชายแดนของทั้งสองประเทศ จะได้สานสัมพันธ์ทวิภาคีไทย-กัมพูชาให้เกิดความแน่นแฟ้นร่วมกันมากขึ้น.../ กฤตภาส กล้วยนิจ สวท.ศรีสะเกษ รายงาน 26 สค.59
ศรีสะเกษ-เขื่อนราษีไศล เร่งพร่องน้ำเตรียมรับปริมาณน้ำฝนไม่ส่งผลกระทบต่อชาวบ้านที่ประกอบอาชีพเลี้ยงปลากระชัง (25 ส.ค. 2559)
อ่าน 76 ครั้ง
จังหวัดศรีสะเกษ ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด เห็นชอบแผนดำเนินการขับเคลื่อนภารกิจตาม พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 (23 ส.ค. 2559)
อ่าน 63 ครั้ง
จังหวัดศรีสะเกษ เดินหน้าขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภาคการเกษตรและชนบท (23 ส.ค. 2559)
อ่าน 60 ครั้ง
จ.ศรีสะเกษ ขับเคลื่อนโครงการจัดระเบียบสังคมรอบสถานศึกษา (23 ส.ค. 2559)
อ่าน 87 ครั้ง
จ.ศรีสะเกษ พัฒนาศักยภาพการป้องกันดูแลรักษาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนและภาคีเครือข่ายได้มีส่วนร่วมกับการเฝ้าระวังสุขภาพ (23 ส.ค. 2559)
อ่าน 89 ครั้ง
คณะกรรมการออกติดตามโครงการลานธรรม ลานวิถีไทย ประจำปี 2559 (22 ส.ค. 2559)
อ่าน 100 ครั้ง
ศรีสะเกษ ประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัด ครั้งที่ 3/2559 (22 ส.ค. 2559)
อ่าน 60 ครั้ง
จ.ศรีสะเกษ จัดงานวันสตรีไทย พลังสตรีไทยใต้พระบารมีร่วมใจภักดีพระบรมราชินีนาถ แม่ของแผ่นดิน (22 ส.ค. 2559)
อ่าน 67 ครั้ง
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งช่าติจัดประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการรักษาความมั่นคงสถาบันของชาติภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (18 ส.ค. 2559)
อ่าน 89 ครั้ง
ศรีสะเกษ เปิดแล้ว ร้านประชารัฐสุขใจ SHOP ซ็อปสินค้าคุณภาพท้องถิ่นและรับข้อมูลท่องเที่ยวได้ที่ปั้ม ปตท.บ้านสำโรง อ.อุทุมพรพิสัย (18 ส.ค. 2559)
อ่าน 79 ครั้ง
ศรีสะเกษ เปิดค่ายคุณธรรมสร้างคนดีคืนสู่สังคม (16 ส.ค. 2559)
อ่าน 84 ครั้ง
จ.ศรีสะเกษ เลี้ยงอาหารกลางวันผู้ต้องขังหญิง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (16 ส.ค. 2559)
อ่าน 83 ครั้ง
ศรีสะเกษ ไถ่ 109 ชีวิตโค-กระบือ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระรางเจ้าสิริกิติ์ (12 ส.ค. 2559)
อ่าน 87 ครั้ง
ศรีสะเกษ เปิดหอศรีลำดวนเฉลิมพระเกียรติ แหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของจังหวัด ขึ้นชมฟรี 12-14 สิงหาคม ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (12 ส.ค. 2559)
อ่าน 164 ครั้ง
จ.ศรีสะเกษ ประกอบพิธีทางศาสนามหามงคลถวายเป็นพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ (12 ส.ค. 2559)
อ่าน 67 ครั้ง
พสกนิกรศรีสะเกษ ร่วมทำบุญตักบาตรท่ามกลางสายฝน ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระราชินี เนื่องในแม่แห่งชาติ (12 ส.ค. 2559)
อ่าน 60 ครั้ง
ศรีสะเกษ บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 (11 ส.ค. 2559)
อ่าน 51 ครั้ง
องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดศรีสะเกษ (11 ส.ค. 2559)
อ่าน 58 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12] 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 ถัดไป>>


ฉบับที่ 190 เดือน มิถุนายน 2559

more
 
« ธันวาคม 2559 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
PRD Infographics
วาทะนายกรัฐมนตรี
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สปข.2
สมุดภาพ Infographics รัฐบาล
นโยบายรัฐบาล
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน
จัดซื้อจัดจ้างและราคากลาง สปข.2
การบริหารจัดการน้ำประเทศไทย

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 40,106 คน