หน้าหลัก >> ข่าวท้องถิ่น ศรีสะเกษ
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวท้องถิ่น ศรีสะเกษ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวท้องถิ่น ศรีสะเกษ

หมวดย่อย
   ข่าวประชาสัมพันธ์

อำเภอเมืองศรีสะเกษจัดโครงการออกบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่บริการเชิงรุก (12 ก.พ. 2558)
อำเภอเมืองศรีสะเกษจัดโครงการออกบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่บริการเชิงรุก นายสมศักดิ์ แสนหิรัณย์ นายอำเภอเมืองศรีสะเกษ เปิดเผยว่า ด้วยอำเภอเมืองศรีสะเกษได้กำหนดจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ออกให้บริการตามโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ เพื่อพัฒนาการให้บริการประชาชนตามเกณฑ์มาตรฐานอำเภอยิ้มและส่งเสริมประสิทธิภาพของอำเภอให้เป็นหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข และ อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน โดยกำหนดออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 เป็นต้นไป ณ วัดบ้านเหล่ายอด หมู่ที่ 2 ตำบลจาน อำเภอเมืองศรีสะเกษ โดยจะมีงานบริการต่าง ๆ ของทุกส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ออกให้บริการเชิงรุกแก่ประชาชนอย่างมากมาย เป็นต้นว่า การตัดฟรี การรักษาพยาบาลและตรวจสุขภาพเบื้องต้น การให้คำปรึกษาในเรื่องสัตว์เลี้ยง การตรวจรักษาสุขภาพสัตว์ การแนะนำการศึกษานอกโรงเรียน การลงทะเบียนทหาร การตรวจเยี่ยมแก้ไขปัญหาของส่วนราชการต่าง ๆ ตลอดจนบริการให้คำปรึกษารับเรื่องราวร้องทุกข์และอำนวยความเป็นธรรมกับศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมืองศรีสะเกษ จึงขอเชิญประชาชนในเขตตำบลจานและ ตำบลใกล้เคียงไปรับบริการกับโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่บริการเชิงรุกตามวันเวลาที่กำหนดโดยทั่วกัน กฤตภาส กล้วยนิจ สวท.ศรีสะเกษ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ข่าว 12 กุมภาพันธ์ 2558
อำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษออกบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ปรองดองสมานฉันท์นำความสงบสุขคืนประชาชน (12 ก.พ. 2558)
อำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษออกบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ปรองดองสมานฉันท์นำความสงบสุขคืนประชาชน เช้าวันนี้(12กพ.58) นายสุรชาติ แก้วศิลา นายอำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ได้นำส่วนราชการบูรณาการออกให้บริการเชิงรุกแก่ประชาชนอย่างใกล้ชิด ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งไชย โดยการออกบริการตามโครงการอำเภอยิ้ม..เคลื่อนที่ ปรองดองสมานฉันท์ เน้นสร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นในการคืนความสุขแก่ประชาชน พร้อมนำบริการต่าง ๆ ของทุกส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ บูรณาการออกให้บริการเชิงรุกแก่ประชาชน อาทิเช่น การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านกฎหมาย การบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น การบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข การทำหมันสุนัขและแมว การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ การตัดผมชายหญิงฟรี บริการห้องสมุดเคลื่อนที่ ตลอดจนการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า โดยมีประชาชนในพื้นที่ตำบลทุ่งไชย ง และ ละแวกใกล้เคียงมารับบริการกว่า 300 คน กฤตภาส กล้วยนิจ สวท.ศรีสะเกษ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ข่าว 12 กุมภาพันธ์ 2558
การค้าภายในจังหวัดศรีสะเกษจัดงานธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพให้ประชาชนได้เลือกสินค้าที่จำเป็นในราคาประหยัด (12 ก.พ. 2558)
การค้าภายในจังหวัดศรีสะเกษจัดงานธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพให้ประชาชนได้เลือกสินค้าที่จำเป็นในราคาประหยัด ด้วยกรมการค้าภายในร่วมกับจังหวัดศรีสะเกษ และสำนักงานการค้าภายในจังหวัดศรีสะเกษ กำหนดจัดงาน “ ธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน ”ระหว่างวันที่ 11 – 13 กุมภาพันธ์ 2558 ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภออุทุมพรพิสัย เพื่อช่วยลดค่าครองชีพและเพิ่มช่องทางการซื้อสินค้าราคาประหยัดให้กับประชาชน โดยนำสินค้าจากผู้ผลิตพบผู้บริโภคในราคายุติธรรมมาจำหน่ายอย่างหลากหลาย โดยสินค้าราคาประหยัดที่นำมาจัดจำหน่ายเน้นสินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีพและจำเป็นในทุกครัวเรือน เช่นว่า ไข่ไก่ น้ำตาลทราย อาหารสำเร็จรูป และของใช้ที่จำเป็นต่าง ๆ จึงขอเชิญประชาชนผู้สนใจเข้าชมและเลือกซื้อสินค้าดี มีคุณภาพ ในราคายุติธรรมตามวันเวลาดังกล่าวโดยทั่วกัน ../ กฤตภาส กล้วยนิจ สวท.ศรีสะเกษ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ข่าว 12 กุมภาพันธ์ 2558
องค์การบริหารส่วนตำบลตำแยจัดแข่งขันกีฬาฟุตบอลสร้างความปรองดองสมานฉันท์เด็กปฐมวัย (12 ก.พ. 2558)
องค์การบริหารส่วนตำบลตำแยจัดแข่งขันกีฬาฟุตบอลสร้างความปรองดองสมานฉันท์เด็กปฐมวัย นายสมศักดิ์ ธรรมวัฒน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตำแย อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ แจ้งว่า ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลตำแย กำหนดจัดการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัยและผู้ปกครองศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เพื่อคืนความสุขของคนในชาติ กำหนดแข่งขันระหว่างวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ วัดบ้านกระแซง เพื่อส่งเสริมทักษะด้านกีฬาให้แก่เด็กและเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการให้กับเด็ก จึงขอเชิญผู้ปกครองและประชาชนชาวตำบลตำแยร่วมเชียร์ให้กำลังใจนักกีฬาตัวน้อยโดยทั่วกัน กฤตภาส กล้วยนิจ สวท.ศรีสะเกษ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ข่าว 12 กุมภาพันธ์ 2558
องค์การบริหารส่วนตำบลจิกสังข์ทองจัดแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต้านยาเสพติดครั้งที่13 (12 ก.พ. 2558)
องค์การบริหารส่วนตำบลจิกสังข์ทองจัดแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต้านยาเสพติดครั้งที่13 สิบโทประหยัด ทิพวัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจิกสังข์ทอง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ แจ้งว่า ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลจิกสังข์ทอง กำหนดจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต้านยาเสพติดครั้งที่ 13 ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 13 -14 กุมภาพันธ์ 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ สนามกีฬาหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลจิกสังข์ทอง เพื่อส่งเสริมพละกำลังและการทำงานเป็นทีม มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้รู้ชนะรู้อภัย จึงขอเชิญประชาชนชาวตำบลจิกสังข์ทองร่วมเชียร์ให้กำลังใจนักกีฬาโดยทั่วกัน กฤตภาส กล้วยนิจ สวท.ศรีสะเกษ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ข่าว 12 กุมภาพันธ์ 2558
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ บริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (12 ก.พ. 2558)
อ่าน 38 ครั้ง
ม.ราชภัฏศรีสะเกษ เปิดการสัมมนาวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏศรีสะเกษวิชาการ ครั้งที่ 2” (12 ก.พ. 2558)
อ่าน 36 ครั้ง
จังหวัดศรีสะเกษมอบนโยบายให้แก่ส่วนราชการในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ (11 ก.พ. 2558)
อ่าน 33 ครั้ง
จังหวัดศรีสะเกษจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2558 (10 ก.พ. 2558)
อ่าน 47 ครั้ง
เหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียนยากจน และขาดแขลนในถิ่นทุรกันดาร เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (9 ก.พ. 2558)
อ่าน 48 ครั้ง
อ.วังหินจัดแข่งขันชกมวยไทยศึกปรองดองเกียรติเพชร 7 สีการกุศลสร้างหอประชุมโรงเรียนศรีนครลำดวน (7 ก.พ. 2558)
อ่าน 64 ครั้ง
ม.ราชภัฏศรีสะเกษ สร้างเสริมผู้ประกอบการรายใหม่เชื่อมโยงธุรกิจ SMEs เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 58 (7 ก.พ. 2558)
อ่าน 53 ครั้ง
กรม ปภ.จัดประชุมซ้อมแผนบูรณาการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินรับมือกรณีการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา (5 ก.พ. 2558)
อ่าน 34 ครั้ง
สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านสหกรณ์ เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยค้ำประกันและงานตามนโยบายของรัฐ (5 ก.พ. 2558)
อ่าน 62 ครั้ง
วังหินกำหนดจัดงานเทศกาลวันหอมแดงคุณภาพดีอำเภอวังหินครั้งที่ 28 (4 ก.พ. 2558)
วังหินกำหนดจัดงานเทศกาลวันหอมแดงคุณภาพดีอำเภอวังหินครั้งที่ 28 นายสุวัฒน์ มะณู นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ เปิดเผยว่า ด้วยอำเภอวังหินร่วมกับส่วนราชการ เทศบาลตำบลบุสูง องค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอวังหิน ประชาชนชาวอำเภอวังหิน และชาวบ้านคุมคำ ได้กำหนดจัดงานเทศกาลหอมแดงอำเภอวังหิน ครั้งที่ 28 ขึ้นระหว่างวันที่ 12- 14กุมภาพันธ์ 2558 ณ บริเวณวัดบ้านขุมคำ ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน เพื่อประชาสัมพันธ์ผลผลิตทางการเกษตร โดยเฉพาะหอมแดง กระเทียม และพริก ตลอดจนพืชผลทางการเกษตรกรของอำเภอวังหินให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง และ ยอมรับคุณภาพผลิตภัณฑ์ของเกษตรกรชาวอำเภอวังหิน ที่สำคัญ เป็นการสนับสนุนการตลาดหอมแดงคุณภาพชั้นดีของชาวอำเภอวังหินให้เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง โดยการันดีหอมแดงคุณภาพต้อง “ ใหญ่ แห้ง แดง มัน คอเล็ก ปลอดสารปนเปื้อน คือ หอมแดงคุณภาพ นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ เผยอีกว่า การจัดงานดังกล่าว ยังมีการจัดประกวดธิดาหอมแดง อายุไม่เกิน 25 ปี ชนะเลิศรับเงินรางวัล 8,000.- บาท พร้อมสายสะพาน รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 6 กุมภาพันธ์ 2558 จึงขอประชาสัมพันธ์และเชิญเที่ยวชมงานเทศกาลหอมแดงอำเภอวังหิน ครั้งที่ 28 ระหว่างวันที่ 12 – 14 กุมภาพันธ์ 2558 ณ บริเวณวัดบ้านขุมคำ ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ โดยทั่วกัน กฤตภาส กล้วยนิจ สวท.ศรีสะเกษ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ข่าว 4 กุมภาพันธ์ 2558
ผวจ.ศรีสะเกษ ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคล (4 ก.พ. 2558)
อ่าน 38 ครั้ง
ผวจ.ศรีสะเกษมอบนโยบายให้แก่หัวหน้าส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (2 ก.พ. 2558)
อ่าน 49 ครั้ง
อำเภอวังหินจัดแข่งขันชกมวยไทยศึกปรองดองเกียรติเพชร 7 สี การกุศลสร้างหอประชุมโรงเรียนศรีนครลำดวน (2 ก.พ. 2558)
อ่าน 58 ครั้ง
การเฝ้าระวังและป้องกันการติดเชื้อโรคอีโบลา ประจำเดือน มกราคม 2558 (30 ม.ค. 2558)
อ่าน 64 ครั้ง
สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในจังหวัดศรีสะเกษประจำเดือน มกราคม 2558 (30 ม.ค. 2558)
อ่าน 83 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12] 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 ถัดไป>>


ฉบับที่ 176 เดือน เมษายน 2558

more
 
« พฤษภาคม 2558 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
Number of Today 115 คน
Number of Yesterday 87 คน
Number of Lastmonth 2,230 คน
Total 206,697 คน