หน้าหลัก >> ข่าวท้องถิ่น ศรีสะเกษ
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวท้องถิ่น ศรีสะเกษ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวท้องถิ่น ศรีสะเกษ

หมวดย่อย
   ข่าวประชาสัมพันธ์

ชาวนาศรีสะเกษ ลงแขกเร่งดำนาหลังมีฝนตกต่อเนื่อง 12 วันติด (14 มิ.ย. 2559)
อ่าน 64 ครั้ง
ศรีสะเกษ ร่วมประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยเขตตรวจราชการที่ 3, 13 (นายอำนวย ตั้งเจริญชัย) เพื่อตรวจติดตามงานนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย (14 มิ.ย. 2559)
ศรีสะเกษ จัดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดโรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง ฝ่ายปกครองจังหวัดศรีสะเกษ (14 มิ.ย. 2559)
ศรีสะเกษ ออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ให้บริการประชาชนในพื้นที่อำเภอไพรบึง (14 มิ.ย. 2559)
อ่าน 38 ครั้ง
เกษตรกรศรีสะเกษ เร่งเก็บถั่วลิสงเตรียมพื้นที่ปลูกข้าวนาปี (14 มิ.ย. 2559)
อ่าน 45 ครั้ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ พัฒนาระบบโครงข่ายการสื่อสารโทรคมนาคม ระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง และสนับสนุนการจัดตั้ง “ศูนย์บ่มเพาะและส่งเสริมธุรกิจดิจิทัลคอมเมิร์ช มหาวิทยาลัยราชภัฏ” (13 มิ.ย. 2559)
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ พัฒนาระบบโครงข่ายการสื่อสารโทรคมนาคม ระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง และสนับสนุนการจัดตั้ง “ศูนย์บ่มเพาะและส่งเสริมธุรกิจดิจิทัลคอมเมิร์ช มหาวิทยาลัยราชภัฏ” เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมจิโรจน์ โชติพันธุ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ พัฒนาระบบโครงข่ายการสื่อสารโทรคมนาคม ระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง และสนับสนุนการจัดตั้ง “ศูนย์บ่มเพาะและส่งเสริมธุรกิจดิจิทัลคอมเมิร์ช มหาวิทยาลัยราชภัฏ” ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ กับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ กับ นายชัยยุทธ สันทนานุการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานตลาดและการขาย บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) โดยการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว เพื่อสร้างมูลค่าจากการสนับสนุนการค้าการลงทุนสู่การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจทั้งในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษและใกล้เคียง กฤตภาส กล้วยนิจ สวท.ศรีสะเกษ 13มิถุนายน 2559
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม เปิดถนนสายวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ (13 มิ.ย. 2559)
อ่าน 38 ครั้ง
พสกนิกรชาวไทยในอำเภอเบญจลักษ์ พร้อมใจรณรงค์ปลูกต้นไม้ฟื้นฟูป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี (11 มิ.ย. 2559)
ชมรมคนรักในหลวง ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี ที่ป่าสาธารณะโนนอีหม่าน อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ (11 มิ.ย. 2559)
อ่าน 33 ครั้ง
รองนายกรัฐมนตรี เยี่ยมศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ และเปิดป้ายสถานีเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์ชาวนา ที่จังหวัดศรีสะเกษ (10 มิ.ย. 2559)
อ่าน 52 ครั้ง
บรรยากาศวันแรก เทศกาลเงาะทุเรียนและของดีศรีสะเกษคึกคัก (10 มิ.ย. 2559)
อ่าน 48 ครั้ง
ชาวนาศรีสะเกษ เร่งทำนาหลังมีฝนตกต่อเนื่องในหลายพื้นที่ของจังหวัด (10 มิ.ย. 2559)
อ่าน 42 ครั้ง
ธกส.ศรีสะเกษรับแลกธนบัตรครองราชย์ 70 ปี พสกนิกรแลกคึกคักไม่เพียงพอต่อความต้องการ (10 มิ.ย. 2559)
อ่าน 26 ครั้ง
รอง ผวจ.ศรีสะเกษ สัมมนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการอำเภอน้ำเกลี้ยง (10 มิ.ย. 2559)
อ่าน 30 ครั้ง
โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์จัดโครงการค่ายเยาวชนรักษ์ช้างไทย (10 มิ.ย. 2559)
อ่าน 55 ครั้ง
จังหวัดศรีสะเกษ ปลูกต้นพะยูง 9,999 ต้น เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (9 มิ.ย. 2559)
อ่าน 33 ครั้ง
ศรีสะเกษ จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราช สมบัติครบ 70 ปี (9 มิ.ย. 2559)
อ่าน 41 ครั้ง
จังหวัดศรีสะเกษ ประชุมเตรียมการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ (9 มิ.ย. 2559)
จ.ศรีสะเกษ ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (9 มิ.ย. 2559)
อ่าน 28 ครั้ง
ประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (9 มิ.ย. 2559)
อ่าน 30 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12] 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 ถัดไป>>


ฉบับที่ 190 เดือน มิถุนายน 2559

more
 
« กันยายน 2559 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด
PRD Infographics
วาทะนายกรัฐมนตรี
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สปข.2
สมุดภาพ Infographics รัฐบาล
นโยบายรัฐบาล
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน
จัดซื้อจัดจ้างและราคากลาง สปข.2
การบริหารจัดการน้ำประเทศไทย

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
Number of Today 109 คน
Number of Yesterday 90 คน
Number of Lastmonth 2,759 คน
Total 35,479 คน