หน้าหลัก >> ข่าวท้องถิ่น ศรีสะเกษ
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวท้องถิ่น ศรีสะเกษ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวท้องถิ่น ศรีสะเกษ

หมวดย่อย
   ข่าวประชาสัมพันธ์

จ.ศรีสะเกษ พัฒนาครูผู้สอนและครูผู้ดูแลเด็กเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย (30 พ.ค. 2559)
อ่าน 40 ครั้ง
จ.ศรีสะเกษ เตรียมจัดตั้งหมู่บ้านวัฒนธรรมลาวส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเชื่อมโยงสู่ประชาคมอาเซียน (29 พ.ค. 2559)
อ่าน 49 ครั้ง
ศรีสะเกษ เปิดประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวยหมวดอักษร กฉ เกียรติยศก้าวหน้า การค้าถูกโฉลก เพื่อนำเงินเข้ากองทุนช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน (28 พ.ค. 2559)
อ่าน 75 ครั้ง
จังหวัดศรีสะเกษ ประกอบพิธีมอบผ้าไตรพระราชทานและพิธีบรรพชาอุปสมบท ในโครงการบรรพชาอุปสมบท 770 รูป เฉลิมพระเกียรติฯ (28 พ.ค. 2559)
อ่าน 49 ครั้ง
อำเภอราศีไศล สืบสานประเพณีบุญบั้งไฟบูชาพญาแถนปลอดการพนันไร้แอลกอฮอล์ (28 พ.ค. 2559)
อ่าน 51 ครั้ง
จังหวัดศรีสะเกษจัดโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนารถโดยมีข้าราชการและประชาชนจำนวน 9 คนร่วมบรรพชาอุปสมบท (28 พ.ค. 2559)
จังหวัดศรีสะเกษจัดโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนารถโดยมีข้าราชการและประชาชนจำนวน 9 คนร่วมบรรพชาอุปสมบท นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้เป็นประธานพิธีจัดโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ ที่วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม พระอารามหลวง อำเภอเมืองศรีสะเกษ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ ครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และ เนื่องในโอกาสมหามงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนารถ ทรงมีชนมายุครบ 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 โดยมีข้าราชการ และ ประชาชน จำนวน 9 คน ร่วมบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้ ซึ่งมีพระราชกิตติรังสี เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ เป็นพระอุปัชฌาย์ กำหนดระยะเวลาบรรพชาอุปสมบท ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคมนี้ – 12 มิถุนายน 2559 รวม 16 วัน ผู้เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ ต่างมีจิตแน่วแน่ในการทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ทั้งสองพระองค์ และ ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ซึ่งผู้บรรพชาอุปสมบทจะศึกษาและปฏิบัติธรรม ณ วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม พระอารามหลวง อำเภอเมืองศรีสะเกษ และ ในวันที่ 9 มิถุนายน 2559 จะเดินทางเข้าร่วมบิณฑบาตและเจริญพุทธมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนารถ ณ พระอุโบสถพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพมหานคร พร้อมกับผู้ร่วมบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติทั้งประเทศ 770 รูปต่อไป กฤตภาส กล้วยนิจ สวท.ศรีสะเกษ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ข่าว 28 พฤษภาคม 2558
จังหวัดศรีสะเกษจัดโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนารถโดยมีข้าราชการและประชาชนจำนวน 9 คนร่วมบรรพชาอุปสมบท (28 พ.ค. 2559)
จังหวัดศรีสะเกษจัดโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนารถโดยมีข้าราชการและประชาชนจำนวน 9 คนร่วมบรรพชาอุปสมบท นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้เป็นประธานพิธีจัดโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ ที่วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม พระอารามหลวง อำเภอเมืองศรีสะเกษ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ ครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และ เนื่องในโอกาสมหามงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนารถ ทรงมีชนมายุครบ 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 โดยมีข้าราชการ และ ประชาชน จำนวน 9 คน ร่วมบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้ ซึ่งมีพระราชกิตติรังสี เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ เป็นพระอุปัชฌาย์ กำหนดระยะเวลาบรรพชาอุปสมบท ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคมนี้ – 12 มิถุนายน 2559 รวม 16 วัน ผู้เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ ต่างมีจิตแน่วแน่ในการทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ทั้งสองพระองค์ และ ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ซึ่งผู้บรรพชาอุปสมบทจะศึกษาและปฏิบัติธรรม ณ วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม พระอารามหลวง อำเภอเมืองศรีสะเกษ และ ในวันที่ 9 มิถุนายน 2559 จะเดินทางเข้าร่วมบิณฑบาตและเจริญพุทธมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนารถ ณ พระอุโบสถพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพมหานคร พร้อมกับผู้ร่วมบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติทั้งประเทศ 770 รูปต่อไป กฤตภาส กล้วยนิจ สวท.ศรีสะเกษ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ข่าว 28 พฤษภาคม 2558
จังหวัดศรีสะเกษจัดโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนารถโดยมีข้าราชการและประชาชนจำนวน 9 คนร่วมบรรพชาอุปสมบท (28 พ.ค. 2559)
จังหวัดศรีสะเกษจัดโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนารถโดยมีข้าราชการและประชาชนจำนวน 9 คนร่วมบรรพชาอุปสมบท นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้เป็นประธานพิธีจัดโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ ที่วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม พระอารามหลวง อำเภอเมืองศรีสะเกษ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ ครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และ เนื่องในโอกาสมหามงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนารถ ทรงมีชนมายุครบ 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 โดยมีข้าราชการ และ ประชาชน จำนวน 9 คน ร่วมบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้ ซึ่งมีพระราชกิตติรังสี เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ เป็นพระอุปัชฌาย์ กำหนดระยะเวลาบรรพชาอุปสมบท ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคมนี้ – 12 มิถุนายน 2559 รวม 16 วัน ผู้เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ ต่างมีจิตแน่วแน่ในการทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ทั้งสองพระองค์ และ ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ซึ่งผู้บรรพชาอุปสมบทจะศึกษาและปฏิบัติธรรม ณ วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม พระอารามหลวง อำเภอเมืองศรีสะเกษ และ ในวันที่ 9 มิถุนายน 2559 จะเดินทางเข้าร่วมบิณฑบาตและเจริญพุทธมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนารถ ณ พระอุโบสถพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพมหานคร พร้อมกับผู้ร่วมบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติทั้งประเทศ 770 รูปต่อไป กฤตภาส กล้วยนิจ สวท.ศรีสะเกษ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ข่าว 28 พฤษภาคม 2558
ศึกมวย “ไทยสะงำอาเซียนไฟท์ นัดปฐมฤกษ์” (27 พ.ค. 2559)
อ่าน 84 ครั้ง
ตำรวจศรีสะเกษ ร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (27 พ.ค. 2559)
อ่าน 29 ครั้ง
ปปท.เขต 3 จัดทำโครงการประสานบูรณาการป้องปราบทุจริตระหว่างหน่วยงานในเขตพื้นที่ 3 (27 พ.ค. 2559)
อ่าน 44 ครั้ง
คณะทำงานชุดปราบปราม ตรวจสอบ จับกุมและดำเนินคดีออกตรวจสถานประกอบการ พบ 2 สถานประกอบการไม่ปฏิบัติ พรบ.คุ้มครองแรงงานฯ (26 พ.ค. 2559)
อ่าน 35 ครั้ง
ศรีสะเกษ เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (26 พ.ค. 2559)
จังหวัดศรีสะเกษ ประกอบพิธีปลงผมนาคในโครงการบรรพชาอุปสมบท 770 รูป เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ (25 พ.ค. 2559)
อ่าน 49 ครั้ง
ศรีสะเกษ เปิดการบรรยายเทคนิคจิตวิทยา วิทยากรประชารัฐสร้างการรับรู้เพื่อความเข้มแข็งสู่การปฏิรูปสังคม (25 พ.ค. 2559)
อ่าน 35 ครั้ง
จังหวัดศรีสะเกษ ติวเข้มพนักงานเจ้าหน้าที่ควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้และสามารถดำเนินงานด้านบังคับใช้กฏหมายได้อย่างถูกต้อง (25 พ.ค. 2559)
อ่าน 30 ครั้ง
ร้านประชารัฐสุขใจ Shop แหล่งรวมสินค้าท้องถิ่นคุณภาพและจุดบริการข้อมูลท่องเที่ยว อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ (25 พ.ค. 2559)
อ่าน 33 ครั้ง
การอบรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ อำเภออุทุมพรพิสัย (25 พ.ค. 2559)
อ่าน 34 ครั้ง
สำนักงานเกษตรอำเภอโนนคูณ ดำเนินการโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี2558/2559 และจากปัญหาราคาสินค้า (25 พ.ค. 2559)
อ่าน 21 ครั้ง
นายอำเภออุทุมพพริสัย เดินหน้าทำความเข้าใจร่างรัฐธรรมนูญให้กับประชาชนในพื้นที่ (25 พ.ค. 2559)
อ่าน 26 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12] 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 ถัดไป>>


ฉบับที่ 189 เดือน พฤษภาคม 2559

more
 
« สิงหาคม 2559 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
PRD Infographics
วาทะนายกรัฐมนตรี
สมุดภาพ Infographics รัฐบาล
นโยบายรัฐบาล
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน
จัดซื้อจัดจ้างและราคากลาง สปข.2
การบริหารจัดการน้ำประเทศไทย

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
Number of Today 96 คน
Number of Yesterday 119 คน
Number of Lastmonth 3,067 คน
Total 32,305 คน