หน้าหลัก >> ข่าวท้องถิ่น ศรีสะเกษ
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวท้องถิ่น ศรีสะเกษ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวท้องถิ่น ศรีสะเกษ

จังหวัดศรีสะเกษ กำหนดจัดงานรำลึกพระยาไกรภักดีประเพณีแซนโฎนตาบูชาหลักเมือง ลือเลื่องกล้วยแสนหวีประจำปี 2557 (17 ก.ย. 2557)
อ่าน 54 ครั้ง
ชาวไทย เชื้อสายกัมพูชา อำเภอปรางค์กู่ จัดงานสืบสานประเพณีแคเบ็ญ แซนโฎนตา ครั้งที่ 2 (16 ก.ย. 2557)
อ่าน 107 ครั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลอีเซจัดโครงการปั่นจักรยานรณรงค์ลดการใช้พลังงานสร้างสุขภาพต้านยาเสพติด (16 ก.ย. 2557)
องค์การบริหารส่วนตำบลอีเซจัดโครงการปั่นจักรยานรณรงค์ลดการใช้พลังงานสร้างสุขภาพต้านยาเสพติด นายสุวรรณ โสดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ เปิดเผยว่า ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ โดยคณะผู้บริหาร พนักงาน และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ ร่วมกับชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) อาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุ(อผส.) อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝ่ายพลเรือนตำบล โรงเรียนบ้านอีเซ โรงเรียนเบญจคามวิทยาประชาสรรค์ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอีเซ ได้ร่วมจัดโครงการปั่นจักรยานรณรงค์ลดการใช้พลังงานสร้างสุขภาพต้านยาเสพติดในวันที่ 20 กันยายน 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์และส่งเสริมให้ประชาชนมีสมรรถภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง มีสุขภาพดีห่างไกลโรคภัยต่าง ๆ จึงขอเชิญทุกภาคส่วนเข้าร่วมโครงการโดยทั่วกัน กฤตภาส กล้วยนิจ สวท.ศรีสะเกษ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ข่าว 16 กันยายน 2557
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้วจัดโครงการหมู่บ้านปรองดองสมานฉันท์ (16 ก.ย. 2557)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้วจัดโครงการหมู่บ้านปรองดองสมานฉันท์ นายจันทร์ งามสุข นายกองค์การบริหารตำบลหนองแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ เปิดเผยว่า ด้วยองค์การบริหารตำบลหนองแก้ว ได้กำหนดจัดทำโครงการหมู่บ้านปรองดองสมานฉันท์ ร่วมกับศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูประดับอำเภอ ซึ่งประกอบด้วย โรงเรียน คณะกรรมการหมู่บ้านประจำอำเภอเมืองศรีสะเกษ ได้กำหนดจัดโครงการหมู่บ้านปรองดองสมานฉันท์ ขึ้น เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจกับประชาชนในระดับหมู่บ้าน สู่การขับเคลื่อนการดำเนินงานในระดับพื้นที่ในการสร้างความปรองดองฉันท์ให้มีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยกลุ่มเป้าหมายได้แก่ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล และคณะกรรมการหมู่บ้าน จำนวน 72 คน กำหนดเข้าร่วมอบรมในวันที่ 17 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารตำบลหนองแก้ว ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.30 น. จึงขอเชิญสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล และคณะกรรมการหมู่บ้านเข้าร่วมโครงการหมู่บ้านปรองดองสมานฉันท์โดยพร้อมเพรียง กฤตภาส กล้วยนิจ สวท.ศรีสะเกษ ข่าว 16 กันยายน 2557
สำนักงานแรงงานจังหวัดศรีสะเกษบูรณาการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ จัดกิจกรรมกระทรวงแรงงานเคลื่อนที่พบประชาชนควบคู่กิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ ภายใต้แนวคิดเยาวชนรุ่นใหม่ ต้านภัยยาเสพติด สร้างความรักความปรองดอง ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน” (16 ก.ย. 2557)
สำนักงานแรงงานจังหวัดศรีสะเกษบูรณาการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ จัดกิจกรรมกระทรวงแรงงานเคลื่อนที่พบประชาชนควบคู่กิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ ภายใต้แนวคิดเยาวชนรุ่นใหม่ ต้านภัยยาเสพติด สร้างความรักความปรองดอง ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน” เช้าวันนี้(16กย.57) ที่วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษณ์ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานแรงงานจังหวัดศรีสะเกษและหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน ได้บูรณาการกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมจัดกิจกรรม “ กระทรวงแรงงานเคลื่อนที่พบประชาชนและกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2557 ” เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน และ เยาวชน ที่สนใจอยากมีงานทั้งในและต่างประเทศ ได้ลงทะเบียนฝึกอาชีพ ฝึกพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน การสาธิตประกอบอาชีพอิสระ การให้ความรู้สิทธิประโยชน์แก่ผู้ประกันตน ตลอดจนการแนะช่วยเหลือผู้ถูกหลอกลวงและทำงานแล้วไม่ได้รับค่าจ้าง ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ขณะที่กิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2557 ได้เปิดเวทีกลางให้เยาวชนได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ภายใต้แนวคิด เยาวชนรุ่นใหม่ ต้านภัยยาเสพติด สร้างความรักความปรองดอง ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน เป็นการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ได้ตระหนักและยอมรับในแนวความคิดและความสามารถกับแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ทั้งการร้องเพลง การเต้น การแสดงโชว์ การเล่นละคร ขณะเดียวกัน จังหวัดศรีสะเกษได้ร่วมพิจารณาคัดเลือกเยาวชนดีเด่นระดับจังหวัด จำนวน 10 คน เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีของกลุ่มเยาวชน ในด้านการบำเพ็ญประโยชน์ ด้านคุณธรรมจริยธรรมและจิตอาสา และ เยาวชนผู้ที่สร้างชื่อเสียงให้แก่จังหวัด โดยได้มอบเกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษารายละ 1000.- บาท เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำความดีของเด็กและเยาวชนต่อไป กฤตภาส กล้วยนิจ สวท.ศรีสะเกษ รายงาน 16 กันยายน 2557
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ กรมประชาสัมพันธ์ จัดเสวนาประชาสัมพันธ์บทบาท อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดศรีสะเกษ (16 ก.ย. 2557)
อ่าน 47 ครั้ง
จังหวัดศรีสะเกษ นำศาสนา เป็นแกนหลัก เพื่อสร้างความปรองดองในพื้นที่ (15 ก.ย. 2557)
อ่าน 50 ครั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมสวัสดิ์กำหนดจัดงานประเพณีทำบุญมหาสังฆทานปรองดองสามัคคีสี่เผ่าไทยตำบลพรหมสวัสดิ์ (14 ก.ย. 2557)
องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมสวัสดิ์กำหนดจัดงานประเพณีทำบุญมหาสังฆทานปรองดองสามัคคีสี่เผ่าไทยตำบลพรหมสวัสดิ์ นายฉลองชัย สมศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมสวัสดิ์ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ เปิดเผยว่า ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมสวัสดิ์ ได้กำหนดจัดงานประเพณีทำบุญมหาสังฆทานปรองดองสามัคคี สี่เผ่าไทยตำบลพรหมสวัสดิ์ ในวันที่ 21 กันยายน 2557 เวลา 09.00 น. ณ วัดสำโรง ตำบลพรหมสวัสดิ์ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยบูรณาการร่วมกับกองบังคับการรักษาความสงบประจำพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ สนับสนุนเสริมสร้างความมั่นคงระดับหมู่บ้าน ตลอดจนร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสมานฉันท์ และ นำไปสู่การปฏิรูปให้เกิดความมั่นคงของหมู่บ้าน อีกทั้งเป็นการผนึกกำลังมวลชนที่เข้มแข็ง มีความรัก ความสามัคคี มีจิตสำนึกด้านความมั่นคง และ ผสานความร่วมมือกับทางภาครัฐอย่างเป็นรูปธรรม จึงขอเชิญชาวตำบลพรหมสวัสดิ์และพื้นที่ใกล้เคียงร่วมทำบุญมหาสังฆทานปรองดองสามัคคี สี่เผ่าไทยตำบลพรหมสวัสดิ์โดยพร้อมเพรียงกัน กฤตภาส กล้วยนิจ สวท.ศรีสะเกษ ข่าว 14 กันยายน 2557
เทศบาลตำบลแต้รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกทั้งตำบล (14 ก.ย. 2557)
เทศบาลตำบลแต้รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกทั้งตำบล นายสุวิทย์ แท่นทอง นายกเทศมนตรีตำบลแต้ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ แจ้งว่า ด้วยเทศบาลตำบลแต้ ได้จัดทำโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2557 โดยออกบริการฉีดพ่นกำจัดยุงลาย ใส่ทรายอะแบทกำจัดลูกน้ำยุงลาย รณรงค์ทำความสะอาดหมู่บ้าน ทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออก ครอบคลุมพื้นที่ทั้งตำบลอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดไข้เลือดออกร่วมกัน โดยจะออกบริการฉีดพ่นกำจัดยุงลายทั้งตำบลระหว่างวันที่ 15 -19 กันยายน 2557 จึงขอให้ทุกครัวเรือนร่วมป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกอย่างจริงจังด้วย กฤตภาส กล้วยนิจ สวท.ศรีสะเกษ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ข่าว 14 กันยายน 2557
อำเภอวังหินกำหนดออกบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่เชิงรุกบริการถึงหมู่บ้านชุมชน (14 ก.ย. 2557)
อำเภอวังหินกำหนดออกบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่เชิงรุกบริการถึงหมู่บ้านชุมชน นายกกชัย ฉายรัศมีกุล นายอำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ แจ้งว่า ด้วยอำเภอวังหิน กำหนดจัดโครงการบริการอำเภอเชิงรุก หรือ อำเภอยิ้ม..เคลื่อนที่ อำนวยความสะดวกประชาชน ในวันที่ 19 กันยายน 2557 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ วัดศาลาวัดบ้านนากกโก ตำบลธาตุ อำเภอวังหิน พร้อมนำบริการต่าง ๆ ของทุกส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ออกให้บริการแก่ประชาชน เพื่ออำนวยความสะดวกและลดภาระค่าใช้จ่าย พร้อมติดตามรับทราบปัญหาและแก้ไขปัญหาให้ประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็ว เช่นว่า การให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย การบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น การบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข การทำหมันสุนัขและแมว การทำบัญชีครัวเรือนแก้ปัญหายากจน การพัฒนาคุณภาพดินเพื่อลดต้นทุนการผลิต การฝึกอาชีพอิสระ จึงขอให้ประชาชนในเขตตำบลธาตุ และ บริเวณใกล้เคียงไปใช้บริการโดยทั่วกัน กฤตภาส กล้วยนิจ สวท.ศรีสะเกษ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ข่าว 14 กันยายน 2557
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่จัดอบรมให้ความรู้ภาษาอังกฤษและภาษเขมรรองรับประชาคมอาเซียน (14 ก.ย. 2557)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่จัดอบรมให้ความรู้ภาษาอังกฤษและภาษเขมรรองรับประชาคมอาเซียน นายบุญมี จันทร์ศิลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองศรีสะเกษ เปิดเผยว่า ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ ได้จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอาเซียน ทั้งภาษาอังกฤษ และ ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร ให้กับนักเรียน นักศึกษา และ ประชาชนทั่วไป ได้มีความรู้ความเข้าใจ และเกิดทักษะในการฟัง พูด รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 โดยจัดอบรมในวันที่ 14 กันยายน 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ โดยมีนักเรียนและเยาวชนตลอดจนเจ้าหน้าที่ร่วมโครงการกว่า 150 คน กฤตภาส กล้วยนิจ สวท.ศรีสะเกษ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ข่าว 14 กันยายน 2557
จังหวัดศรีสะเกษกำหนดจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติภายใต้แนวคิดเยาวชนรุ่นใหม่ต้านภัยยาเสพติดสร้างความรักความปรองดองก้าวสู่ประชาคมอาเซียน (14 ก.ย. 2557)
จังหวัดศรีสะเกษกำหนดจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติภายใต้แนวคิดเยาวชนรุ่นใหม่ต้านภัยยาเสพติดสร้างความรักความปรองดองก้าวสู่ประชาคมอาเซียน นายทวีศักดิ์ สิงห์ดง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า ด้วยจังหวัดศรีสะเกษ โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ ได้กำหนดจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี 2557 ภายใต้แนวคิด เยาวชนรุ่นใหม่ ต้านภัยยาเสพติด สร้างความรักความปรองดอง ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ในวันที่ 16 กันยายน 2557 ณ วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อเป็นเวทีให้เยาวชนได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเอง ตามกรอบคุณธรรมจริยธรรมและกฎหมายบ้านเมือง เพื่อเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ภายใต้แนวคิดเยาวชนรุ่นใหม่ ต้านภัยยาเสพติด สร้างความรักความปรองดอง ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน เป็นการกระตุ้นให้ภาครัฐและเอกชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของเยาวชน จึงมีการคัดเลือกเยาวชนดีเด่นจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 10 คน เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม ด้านการบำเพ็ญประโยชน์ ด้านคุณธรรมจริยธรรมและจิตอาสา และ ด้านเยาวชนผู้ที่สร้างชื่อเสียงให้แก่จังหวัดศรีสะเกษ โดยจะมีการมอบเกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษารายละ 1000.- บาท กฤตภาส กล้วยนิจ สวท.ศรีสะเกษ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ข่าว 14 กันยายน 2557 นายทวีศักดิ์ สิงห์ดง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า ด้วยจังหวัดศรีสะเกษ โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ ได้กำหนดจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี 2557 ภายใต้แนวคิด เยาวชนรุ่นใหม่ ต้านภัยยาเสพติด สร้างความรักความปรองดอง ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ในวันที่ 16 กันยายน 2557 ณ วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อเป็นเวทีให้เยาวชนได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเอง ตามกรอบคุณธรรมจริยธรรมและกฎหมายบ้านเมือง เพื่อเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ภายใต้แนวคิดเยาวชนรุ่นใหม่ ต้านภัยยาเสพติด สร้างความรักความปรองดอง ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน เป็นการกระตุ้นให้ภาครัฐและเอกชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของเยาวชน จึงมีการคัดเลือกเยาวชนดีเด่นจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 10 คน เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม ด้านการบำเพ็ญประโยชน์ ด้านคุณธรรมจริยธรรมและจิตอาสา และ ด้านเยาวชนผู้ที่สร้างชื่อเสียงให้แก่จังหวัดศรีสะเกษ โดยจะมีการมอบเกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษารายละ 1000.- บาท กฤตภาส กล้วยนิจ สวท.ศรีสะเกษ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ข่าว 14 กันยายน 2557
ศรีสะเกษเตรียมทำการยกบานระบายทั้ง 7 บานเพื่อเตรียมพร้อมในการรับปริมาณน้ำที่จะหลากเข้ามาเพิ่มเติมและป้องกันปัญหาน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรทั้ง 2 ฝั่งลำน้ำมูลตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2557 เป็นต้นไป (14 ก.ย. 2557)
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่างอำเภอราศีไศลจังหวัดศรีสะเกษเตรียมทำการยกบานระบายทั้ง 7 บานเพื่อเตรียมพร้อมในการรับปริมาณน้ำที่จะหลากเข้ามาเพิ่มเติมและป้องกันปัญหาน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรทั้ง 2 ฝั่งลำน้ำมูลตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2557 เป็นต้นไป นายเทิดพงษ์ ไทยอุดม ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง สำนักชลประทานที่ 8 อำเภอราศีไศล จังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า ด้วยขณะนี้ปริมาณน้ำในลำน้ำมูลและลำสาขาที่ไหลจากจังหวัดนครราชสีมาผ่านจังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์ ได้ไหลเข้าสู่พื้นที่จังหวัดศรีสะเกษแล้ว ทำให้ปริมาณน้ำในลำน้ำมูลเพิ่มสูงขึ้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับปริมาณน้ำที่จะหลากเข้ามาเพิ่มเติมและเป็นการป้องกันการเกิดปัญหาน้ำท่วมล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรของราษฎรทั้ง 2 ฝั่งลำน้ำมูล โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง สำนักชลประทานที่ 8 จึงเริ่มดำเนินการเพิ่มปริมาณการระบายน้ำของเขื่อนราศีไศล ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2557 เป็นต้นไป โดยจะทำการยกบานระบายทั้ง 7 บานขึ้นวันละ 20 เซนติเมตร จนกว่าจะยกบานพ้นผิวน้ำ ซึ่งจะส่งผลให้พื้นที่ด้านท้ายเขื่อนราศีไศลได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำในครั้งนี้ ส่วนพื้นที่ด้านเหนือเขื่อนอาจมีบางพื้นที่ น้ำจากลำน้ำมูลจะเอ่อล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมพื้นที่ทางการเกษตรของราษฎรได้ จึงขอแจ้งเตือนให้เกษตรกรที่ทำนาปีเร่งดำเนินการเก็บเกี่ยวผลผลิต เพื่อป้องกันไม่ให้ผลผลิตได้รับความเสียหาย รวมทั้งผู้ที่เลี้ยงปลาในกระชัง ขอให้เตรียมย้ายกระซังปลา ตลอดจนขนย้ายทรัพย์สินไปอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยด้วย กฤตภาส กล้วยนิจ สวท.ศรีสะเกษ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ข่าว 14 กันยายน 2557
จังหวัดศรีสะเกษร่วมกับอำเภอขุขันธ์กำหนดจัดงานรำลึกพระยาไกรภักดีประเพณีแซนโฎนตาบูชาหลักเมือง ลือเลื่องกล้วยแสนหวีประจำปี 2557 (แซน-โดน-ตา) (14 ก.ย. 2557)
จังหวัดศรีสะเกษร่วมกับอำเภอขุขันธ์กำหนดจัดงานรำลึกพระยาไกรภักดีประเพณีแซนโฎนตาบูชาหลักเมือง ลือเลื่องกล้วยแสนหวีประจำปี 2557 (แซน-โดน-ตา) นายประทีป กีรติเรขา ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เปิดเผยว่า เพื่อร่วมสืบสานงานบุญประเพณี“ รำลึกพระยาไกรภักดี ประเพณีแซนโฎนตา บูชาหลักเมือง ลือเลื่องกล้วยแสนหวี ” ประจำปี 2557 ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และ ประชาชน พร้อมใจจัดพิธีเซ่นไหว้ศาลหลักเมืองอำเภอขุขันธ์ เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษผู้ก่อตั้งเมืองขุขันธ์ พร้อมใช้มิติทางวัฒนธรรมเสริมการท่องเที่ยวด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นในวันที่ 19 กันยายน 2557 ภายในงานชมการประกวดขบวนแห่เครื่องเซ่นไหว้บรรพบุรุษจากทั้งหมด 21 ตำบล อันเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงความรักความสามัคคีของลูกหลานในการแสดงถึงความกตัญญูกตเวทีมีต่อเหล่าบรรพบุรุษและบุพการีที่ล่วงลับไป ซึ่งเป็นประเพณีสำคัญของชาวไทยในแถบอิสานตอนล่าง โดยการจัดงานยังจัดประกวดข้าวต้มมัด และ ประกวดกล้วยงามเมืองขุขันธ์ พร้อมชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมโบราณดั้งเดิม เช่นว่า รำแม่มด , รำอัปสรา, และ การละเล่นกันตรึม ในวันที่ 19 กันยายน 2557 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณศาลหลักเมือง สนามหน้าที่ว่าการอำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ จึงขอเชิญผู้สนใจชมงาน “ รำลึกพระยาไกรภักดี ประเพณีแซนโฎนตา บูชาหลักเมือง ลือเลื่องกล้วยแสนหวี ” โดยทั่วกัน ซึ่งคาดว่าปีนี้จะมีเงินสะพัดไม่ต่ำกว่า 1 ล้านบาท กฤตภาส กล้วยนิจ สวท.ศรีสะเกษ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ข่าว 14 กันยายน 2557
วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษร่วมกับกรมการขนส่งทางบกจัดอบรมก่อนขอรับใบอนุญาตขับรถและต่อใบอนุญาตขับรถครั้งที่ 1 (13 ก.ย. 2557)
วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษร่วมกับกรมการขนส่งทางบกจัดอบรมก่อนขอรับใบอนุญาตขับรถและต่อใบอนุญาตขับรถครั้งที่ 1 นายพัสกร คำเพราะ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ เปิดเผยว่า ด้วยวิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ ร่วมกับกรมการขนส่งทางบก จัดอบรมตามหลักสูตรในวิชาที่กรมการขนส่งทางบก กำหนดก่อนที่จะขอรับใบอนุญาตขับรถ และ ต่อใบอนุญาตขับรถครั้งที่ 1 ในวันที่ 20 กันยายน 2557 โดยเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป นักเรียน นักศึกษาเข้ารับการอบรมตั้งแต่บัดนี้ – 20 กันยายน 2557 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ เผยอีกว่า กรมการขนส่งกำหนดให้ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ รถสามล้อ และรถจักรยานยนต์ ต้องผ่านการอบรมไม่น้อยกว่า 4 ชั่วโมง ขณะที่ผู้ขอต่อใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล รถสามล้อส่วนบุคคล และรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง โดยเสียค่าสมัครเข้ารับการอบรมกรณีขอรับใบอนุญาต 200 บาท และต่อใบอนุญาต 100 บาท รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามที่หมายเลขโทรศัพท์ 045 - 611899 ในวันและเวลาราชการ กฤตภาส กล้วยนิจ สวท.ศรีสะเกษ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ข่าว 13 กันยายน 2557
อุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร (13 ก.ย. 2557)
อุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร นายเชวงศักดิ์ หัสดิน วิศกรชำนาญการ รักษาราชการแทนอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ แจ้งว่า ด้วยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ ต้องเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในภูมิภาค ตามนโยบาย One Province One Agro-Industial Product ประจำปี 2557 ในการคัดเลือกสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม และ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการเกษตร ซึ่งผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการเกษตร ได้แก่ แปรรูปข้าว ยางพารา มันสำปะหลัง และที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการเกษตร สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการด่วน จึงขอให้ผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตสินค้าแปรรูปทางการเกษตร รีบยื่นคำขอเข้าร่วมโครงการด่วน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ 045-616152-3 ในวันเวลาราชการ กฤตภาส กล้วยนิจ สวท.ศรีสะเกษ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ข่าว 13 กันยายน 2557
องค์การบริหารส่วนตำบลตำแยส่งเสริมการเรียนรู้คุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน (13 ก.ย. 2557)
องค์การบริหารส่วนตำบลตำแยส่งเสริมการเรียนรู้คุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน นายสมศักดิ์ ธรรมวัฒน์ นายกองค์การบริหารตำบลตำแย อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ แจ้งว่า ด้วยองค์การบริหารตำบลตำแย ร่วมกับโรงเรียนบ้านตำแยหนองเม็ก ได้กำหนดจัดการอบรมให้ความรู้แก่นักเรียน ตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้คุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 15 - 19 กันยายน 2557 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านตำแยหนองเม็ก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนที่เข้ารับการอบรมได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมและมีความรู้เกี่ยวกับหลักธรรม มารยาททางสังคม ระเบียบพิธีทางพุทธศาสนาได้อย่างถูกต้อง โดยพระอาจารย์เก่ง คัมภีโร วัดป่าพรหมสันติ มาเป็นวิทยากรในการอบรม และ มีนายราศรี ศรีธรรมราช นายอำเภอพยุห์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม กฤตภาส กล้วยนิจ สวท.ศรีสะเกษ สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 2 ข่าว 13 กันยายน 2557
อำเภอน้ำเกลี้ยงจัดอบรมลดต้นทุนการผลิตข้าวตามโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร (13 ก.ย. 2557)
อำเภอน้ำเกลี้ยงจัดอบรมลดต้นทุนการผลิตข้าวตามโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร นายอร่าม รัตนโสภา นายอำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ เปิดเผยว่า ด้วยอำเภอน้ำเกลี้ยงจะดำเนินการอบรมเกษตรกรให้ความรู้การลดต้นทุนการผลิตข้าว ตามโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร จำนวน 4 รุ่น ระหว่างวันที่ 16 -19 กันยายน 2557 เพื่อให้เกษตรกรในเขตรับผิดชอบ ได้แก่ ตำบลรุ่งระวี ตำบลตองปิด ตำบลน้ำเกลี้ยง ตำบลเขิน และตำบลละเอาะ ณ ศูนย์เรียนรู้หมู่ที่ 5 ตำบลรุ่งระวี เพื่อให้เกษตรกรได้ฝึกปฏิบัติจริงจากต้นแบบในการเรียนรู้ของชุมชนที่ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ สอดคล้องกับบริบทของชุมชน เน้นแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากเกษตรกรต้นแบบที่มีอาชีพการเกษตร ที่ประสบผลสำเร็จ จากการลดต้นทุนการผลิต สู่การเพิ่มปริมาณผลผลิต และ พร้อมการพัฒนาคุณภาพผลผลิตจนเป็นที่ต้องการของตลาด เพื่อเป็นแนวทางให้เกษตรกรได้นำไปปรับใช้จนมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพต่อไป กฤตภาส กล้วยนิจ สวท.ศรีสะเกษ สปข. 2 ข่าว 13 กันยายน 2557
แขวงการทางศรีสะเกษจัดเวทีประชาคมชี้แจงการปรับปรุงทางหลวงหมายเลข226ระยะทางกว่า10กม. (13 ก.ย. 2557)
แขวงการทางศรีสะเกษจัดเวทีประชาคมชี้แจงการปรับปรุงทางหลวงหมายเลข226ระยะทางกว่า10กม. นายวิชาญ พันธ์นุเรณู รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการแขวงการทางศรีสะเกษ เปิดเผยว่า ด้วยกรมทางหลวงมีโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 226 ช่วงที่ 1 ระหว่าง กม.249 +500 – กม.255 +220 ช่วงที่ 2 ระหว่าง กม.18+020 – 13+500 ( กม.255+869 – กม.260 + 389) ระยะทาง 10.240 กิโลเมตร เพื่อนำเสนอความเป็นมา วัตถุประสงค์ ขอบเขตขั้นตอนการศึกษาโครงการและแนวทางดำเนินงานรวมถึงด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ.2548 ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โดยกำหนดจัดเวทีประชุมชี้แจงในวันที่ 18กันยายน 2557 เวลา 09.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์นายพรศักดิ์ เจริญประเสริฐ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการแขวงการทางศรีสะเกษ เปิดเผยเพิ่มว่า สภาพถนนบริเวณช่วงดังกล่าวมีการใช้งานมานาน และ สภาพจราจรแออัด จึงจำเป็นต้องปรับปรุงเพิ่มช่องจราจร เพื่ออำนวยความสะดวกและรองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้น โดยทางหลวงหมายเลข 226 ช่วงที่ 1 ระหว่าง กม.249 +500 – กม.255 +220 หรือ จากแยกอำเภออุทุมพรพิสัย – แยกส้มป่อย ช่วงที่ 2 ระหว่าง กม.18+020 – 13+500 ( กม.255+869 – กม.260 + 389) หรือ รอยต่อจาก 4 เลนแยกส้มป่อยไปทางอำเภอเมืองศรีสะเกษ รวมระยะทาง 10.240 กิโลเมตร จึงขอเชิญประชาชนหรือผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นเพื่อประโยชน์ร่วมกัน รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 045 – 611535 ในวันและเวลาราชการ กฤตภาส กล้วยนิจ สวท.ศรีสะเกษ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ข่าว 13 กันยายน 2557
เกษตรจังหวัดศรีสะเกษจัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำองค์กรเกษตรกรระดับจังหวัดประจำปี2557 (13 ก.ย. 2557)
เกษตรจังหวัดศรีสะเกษจัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำองค์กรเกษตรกรระดับจังหวัดประจำปี2557 นายทวี มาสขาว เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ เปิดเผยว่า ด้วยสำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษกำหนดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำองค์กรเกษตรกรระดับจังหวัด (กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร) ประจำปี 2557 ในวันที่ 16 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารส่งเสริมเกษตรอินทรีย์วิถีศรีสะเกษ สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อให้สมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจากทุกอำเภอ จำนวน 110 คน ได้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และส่งเสริมการสร้างเครือข่ายองค์กรเกษตรของจังหวัด ซึ่งจังหวัดศรีสะเกษมีกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรทั้งหมด จำนวน 87 กลุ่ม สมาชิก 2,276.- คน โดยมีนางอุไรวรรณ อุ่นอบ เป็นประธานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษ เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ จึงเชิญสมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรในแต่ละอำเภอเข้าร่วมประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นผู้นำองค์กรเกษตรกรระดับจังหวัดตามวันและสถานที่กำหนดอย่างพร้อมเพรียงกัน สอบถามเพิ่มเติมรายละเอียดได้ หมายเลขโทรศัพท์ 045 – 616829 ในวันและเวลาราชการ กฤตภาส กล้วยนิจ สวท.ศรีสะเกษ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ข่าว 13 กันยายน 2557

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12] 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 ถัดไป>>


ฉบับที่ 171 เดือน พฤศจิกายน 2557
ดูทั้งหมด
 
« ธันวาคม 2557 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
Number of Today 8 คน
Number of Yesterday 120 คน
Number of Lastmonth 1,556 คน
Total 194,540 คน