หน้าหลัก >> ข่าวท้องถิ่น ศรีสะเกษ
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวท้องถิ่น ศรีสะเกษ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวท้องถิ่น ศรีสะเกษ

หมวดย่อย
   ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดศรีสะเกษจัดกิจกรรมกระทรวงแรงงานเคลื่อนพบประชาชนร่วมกับโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (10 ธ.ค. 2557)
จังหวัดศรีสะเกษจัดกิจกรรมกระทรวงแรงงานเคลื่อนพบประชาชนร่วมกับโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ด้วยสำนักงานแรงงานจังหวัดศรีสะเกษและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดหน่วยบริการตามโครงการบริหารจัดการด้านแรงงานเชิงบูรณาการสู่ประชาชนในพื้นที่ ภายใต้กิจกรรมกระทรวงแรงงานเคลื่อนพบประชาชน โดยบูรณาการร่วมกับโครงการ “ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ในวันที่ 19 ธันวาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ วัดบ้านมะหลี่ หมู่ที่ 7 ตำบลกุง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อให้บริการลงทะเบียนหางานทั้งในและต่างประเทศ การลงทะเบียนเข้ารับฝึกอาชีพ การฝึกพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน การให้คำแนะนำการประกอบอาชีพอิสระอีกทั้งสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ประกันตน ตลอดจนปัญหาคนงานถูกหลอกลวงและทำงานแล้วไม่ได้ค่าจ้าง สำนักงานแรงงานจังหวัดศรีสะเกษและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ จึงขอเชิญประชาชนชาวอำเภอศิลาลาดและ ผู้สนใจ ไปรับบริการด้านแรงงาน ตลอดจนการฝึกอาชีพเสริมต่าง ๆ ฟรี ในวันที่ 19 ธันวาคม2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ วัดบ้านมะหลี่ หมู่ที่ 7 ตำบลกุง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษโดยทั่วกัน กฤตภาส กล้วยนิจ สวท.ศรีสะเกษ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ข่าว 10 ธันวาคม 2557
ปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษเตือนเกษตรกรหมั่นเฝ้าระวังอาการสัตว์เลี้ยงอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะอาการผิดปกติในช่วงอากาศหนาว (10 ธ.ค. 2557)
ปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษเตือนเกษตรกรหมั่นเฝ้าระวังอาการสัตว์เลี้ยงอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะอาการผิดปกติในช่วงอากาศหนาว นายนัทธ์เวโรจน์ บูชาพัฒน์ ปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า ช่วงนี้สภาพภูมิอากาศแปรปรวนและหนาวเย็น ลมพัดแรง จึงขอให้เกษตรกรหมั่นเฝ้าระวังดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยงของตนเองอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะสัตว์เลี้ยงที่ปล่อยตามไร่นา ไม่มีโรงเรียน กันแดดกันลม ทั้งโค กระบือ สุกร เป็ด และ ไก่ อาจส่งผลทำให้สัตว์เลี้ยงมีสุขภาพอ่อนแอ และ เจ็บป่วยได้ง่าย โดยเฉพาะโรคหวัด ปอดบวม หรือ โรคระบบทางเดินหายใจ หากพบสัตว์เลี้ยงมีอาการอ่อนแอหรือป่วย ให้แยกออกจากฝูงทันที และ รีบแจ้งปศุสัตว์เข้าทำการตรวจรักษาทันที ปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ กล่าวอีกว่า สำหรับอาการป่วยของสัตว์เลี้ยงที่ผิดปกติในเบื้องต้น เป็นต้นว่า โค กระบือ จะไม่เคี้ยวเอื้อง จมูกเปียกแฉะหรือแห้งผิดปกติ ซึมเบื่ออาหาร ในสุกร จะหายใจลำบาก น้ำมูกไหลไอ หรือจามบ่อย ๆ ส่วนในสัตว์ปีก จะมีอาการหงอย ซึม คอตก หายใจลำบาก หากพบสัตว์เลี้ยงมีอาการดังกล่าวข้างต้นให้รีบแจ้งปศุสัตว์อำเภอทุกแห่งใกล้บ้านด่วน เพื่อออกไปทำการตรวจรักษาหรือควบคุมโรคทันที กฤตภาส กล้วยนิจ สวท.ศรีสะเกษ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ข่าว 10 ธันวาคม 2557
ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษเน้นย้ำให้ผู้ปกครองเฝ้าระวังดูแลบุตรหลานเพื่อสร้างความอบอุ่นภายในครอบครัวสู่การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (10 ธ.ค. 2557)
ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษเน้นย้ำให้ผู้ปกครองเฝ้าระวังดูแลบุตรหลานเพื่อสร้างความอบอุ่นภายในครอบครัวสู่การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด นายประทีป กีรติเรขา ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เปิดเผยว่า ปัญหายาเสพติดของจังหวัดศรีสะเกษทั้ง 22 อำเภอ ยังคงพบความเคลื่อนไหนทั้งการค้าและการแพร่ระบาด ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มนักค้ารายย่อย โดยเฉพาะยาบ้ามีการลักลอบจำหน่ายให้กับกลุ่มอาชีพรับจ้าง กลุ่มว่างงาน กลุ่มเด็กนักเรียนและเยาวชน จึงกำชับเจ้าหน้าที่ตำรวจติดตามหาข่าวและดำเนินการปราบปรามอย่างเข้มงวด ขณะที่ด้านการป้องกัน ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ขอให้ครูและผู้ปกครอง ได้ร่วมเฝ้าระวังดูแลลูกหลาน ซึ่งเป็นเยาวชนอย่างใกล้ชิดเพราะเป็นกลุ่มเสี่ยง โดยเน้นสร้างความอบอุ่นภายในครอบครัวและให้เวลาบุตรหลานมากขึ้น เพราะวัยรุ่นเป็นกลุ่มที่อยากลองสิ่งใหม่ ๆ และ หลงเชื่อบุคคลอื่นง่าย หากเฝ้าระวังดูแลบุตรหลานมากขึ้น ย่อมสร้างเกราะป้องกันปัญหายาเสพติด และปัญหาอื่น ๆได้เป็นอย่างดี จึงขอให้ผู้ปกครองร่วมสร้างครอบครัวอบอุ่น สู่การป้องกันและแก้ปัญหาในกลุ่มวัยรุ่นได้ดีที่สุด ../ กฤตภาส กล้วยนิจ สวท.ศรีสะเกษ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ข่าว 9 ธันวาคม 2557
อำเภอไพรบึงจังหวัดศรีสะเกษเตรียมจัดหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่บริการเชิงรุกใกล้ชิดประชาชน (10 ธ.ค. 2557)
อำเภอไพรบึงจังหวัดศรีสะเกษเตรียมจัดหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่บริการเชิงรุกใกล้ชิดประชาชน นายชัยยงค์ เมธาสุรวิทย์ นายอำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ เปิดเผยว่า ด้วยอำเภอไพรบึง กำหนดนำส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ องค์กรต่าง ๆ ร่วมออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ออกพบปะประชาชน ในวันที่ 15 ธันวาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ศาลาวัดบ้านปุดเนียม หมู่ที่ 7 ตำบลสำโรงพลัน อำเภอไพรบึง พร้อมการให้บริการจากทุกภาคส่วนอย่างใกล้ชิด เป็นต้นว่า การตรวจรักษาและปฐมพยาบาลเบื้องต้น การซ่อมเครื่องยนต์ การซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า การบรรเทาทุกข์จากกิ่งกาชาด การให้บริการปรึกษาด้านกฎหมาย บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข การทำหมันสุนัขและแมว การบริการตัดผมฟรี ตลอดจนรับเรื่องราวร้องทุกข์ต่าง ๆ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นกับส่วนราชการและลดช่องว่างระหว่างกัน จึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลสำโรงพลัน และ บริเวณใกล้เคียงมารับบริการโดยทั่วกัน กฤตภาส กล้วยนิจ สวท.ศรีสะเกษ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ข่าว 10 ธันวาคม 2557
อำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษเตรียมจัดหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ปรองดองสมานฉันท์มาถึงบ้านบริการถึงที่โชคดีไม่ต้องเสียค่ารถ (10 ธ.ค. 2557)
อำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษเตรียมจัดหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ปรองดองสมานฉันท์มาถึงบ้านบริการถึงที่โชคดีไม่ต้องเสียค่ารถ นายเลิศบุศย์ กองทอง นายอำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ เปิดเผยว่า ด้วยอำเภออุทุมพรพิสัย พร้อมด้วยที่ทำการปกครองอำเภออุทุมพรพิสัย หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจอำเภออุทุมพรพิสัย ได้กำหนดออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ปรองดองสมานฉันท์ “ มาถึงบ้าน บริการถึงที่โชคดีไม่ต้องเสียค่ารถ” ในวันที่ 11 ธันวาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ศาลาวัดบ้านยาง หมู่ที่ 7 ตำบลโคกจาน โดยการออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ปรองดองสมานฉันท์ในครั้งนี้ มีการให้บริการแก่ประชาชนในด้านต่าง ๆ เช่นว่า การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท การประนอมหนี้ การรับเรื่องราวร้องทุกข์ การบริการตรวจสุขภาพ การฉีดวัคซีนสัตว์เลี้ยง การทำหมันสุนัขและแมว การบริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า การให้คำแนะนำการปลูกพืชและการเลี้ยงสัตว์ จึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลโคกจานและบริเวณใกล้เคียงมาใช้บริการโดยทั่วกัน กฤตภาส กล้วยนิจ สวท.ศรีสะเกษ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ข่าว 10 ธันวาคม 2557
อำเภอราษีไศลจังหวัดศรีสะเกษกำหนดจัดหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่บริการเชิงรุกเยี่ยมยามถามไถ่บำบัดทุกขืบำรุงสุขอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ในวันที่ 23 ธันวาคม 2557 (10 ธ.ค. 2557)
อำเภอราษีไศลจังหวัดศรีสะเกษกำหนดจัดหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่บริการเชิงรุกเยี่ยมยามถามไถ่บำบัดทุกขืบำรุงสุขอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ในวันที่ 23 ธันวาคม 2557 นายสมภพ ว่องวัฒนกิจ นายอำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ เปิดเผยว่า ด้วยอำเภอราษีไศล กำหนดจัดโครงการอำเภอยิ้ม..เคลื่อนที่ ในวันที่ 23 ธันวาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ วัดบ้านโกทา หมู่ที่ 3 ตำบลหนองอึ่ง อำเภอราศีไศล โดยจะบูรณาการนำบริการต่าง ๆ ของทุกส่วนราชการออกให้บริการเชิงรุกแก่ประชาชนถึงที่ เพื่อลดช่องว่างสร้างสานสัมพันธ์ เยี่ยมยามถามไถ่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข โดยบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น การให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย การบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข การทำหมันสุนัขและแมว การแนะแนวด้านการศึกษานอกโรงเรียน ตลอดจนการรับเรื่องราวร้องทุกข์ เพื่ออำนวยความเป็นธรรม และสร้างความเชื่อมั่นระหว่างกัน จึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองอึ่งละ บริเวณใกล้เคียงมารับบริการโดยทั่วกัน กฤตภาส กล้วยนิจ สวท.ศรีสะเกษ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ข่าว 10 ธันวาคม 2557
เทศบาลตำบลอุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษคืนความสุขให้ประชาชนลดค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพให้ประชาชนโดยการจำหน่ายสินค้าราคาประหยัด (10 ธ.ค. 2557)
เทศบาลตำบลอุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษคืนความสุขให้ประชาชนลดค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพให้ประชาชนโดยการจำหน่ายสินค้าราคาประหยัด นายนิธิโรจน์ ณัฐสุทธินันท์ นายกเทศมนตรีตำบลอุทุมพรพิสัย นายอำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ เปิดเผยว่า ด้วยเทศบาลตำบลอุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดทำโครงการคืนความสุขให้ประชาชนลดค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพให้ประชาชน โดยการจำหน่ายสินค้าราคาประหยัด เนื้อหมูกิโลกรัมละ 100.- บาท ไข่ไก่แผงละ 80.- บาท ณ บริเวณด้านหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลอุทุมพรพิสัย ในวันที่ 11 ธันวาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป นายกเทศมนตรีตำบลอุทุมพรพิสัย จึงขอเชิญชวนประชาชนในเขตละแวกใกล้เคียงได้ซื้อสินค้าราคาประหยัดตามวันเวลาดังกล่าวโดยทั่วกัน กฤตภาส กล้วยนิจ สวท.ศรีสะเกษ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ข่าว 10 ธันวาคม 2557
อำเภอห้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกษกำหนดออกบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่เยี่ยมยามถามไถ่ได้ใจได้บุญ (10 ธ.ค. 2557)
อำเภอห้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกษกำหนดออกบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่เยี่ยมยามถามไถ่ได้ใจได้บุญ นายสมศักดิ์ นิสัยสม นายอำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ เปิดเผยว่า ด้วยอำเภอห้วยทับทัน กำหนดจัดโครงการอำเภอยิ้ม..เคลื่อนที่ และ โครงการ “ เยี่ยมยาม ถามไถ่ ได้ใจ ได้บุญ ” ประจำเดือนธันวาคม 2557 โดยกำหนดออกบริการในวันที่ 18 ธันวาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ศาลาประชาคมบ้านขะยับ หมู่ที่ 16 ตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน พร้อมนำบริการต่าง ๆ ของส่วนราชการบูรณาการออกให้บริการเชิงรุกแก่ประชาชนถึงที่ อาทิเช่น การให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย การบริการตรวจสุขภาพ การบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข การทำหมันสุนัขและแมว การบริการตัดผม การแนะนำการศึกษานอกระบบ การฝึกอาชีพอิสระ พร้อมร่วมถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ร่วมกัน เพื่อสร้างความรักความสามัคคีระหว่างข้าราชการกับประชาชนให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น จึงขอเชิญประชาชนชาวตำบลปราสาทและบริเวณใกล้เคียงเข้ารับบริการอำเภอยิ้ม..เคลื่อนที่ และ โครงการ “ เยี่ยมยาม ถามไถ่ ได้ใจ ได้บุญในครั้งนี้โดยทั่วกัน กฤตภาส กล้วยนิจ สวท.ศรีสะเกษ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ข่าว 10 ธันวาคม 2557
จังหวัดศรีสะเกษจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล พร้อมประกาศเจตนารมณ์รวมพลังต่อต้านทุจริต (9 ธ.ค. 2557)
อ่าน 32 ครั้ง
คณะชุดติดตามและตรวจสอบการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ ออกตรวจสถานประกอบการ ไม่พบปัญหาแรงงานต่างด้าวผิดกฏหมาย (9 ธ.ค. 2557)
อ่าน 45 ครั้ง
กระเช้าของขวัญ ส่งความสุขให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษ (8 ธ.ค. 2557)
อ่าน 35 ครั้ง
สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 3 แถลงข่าวการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลอายุไม่เกิน 12 ปี รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (8 ธ.ค. 2557)
อ่าน 28 ครั้ง
ขอเชิญร่วมเดินรณรงค์งาน “วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย)” (6 ธ.ค. 2557)
อ่าน 19 ครั้ง
พสกนิกรชาวจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมใจใส่เสื้อเหลืองจุดเทียนชัยถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (5 ธ.ค. 2557)
อ่าน 22 ครั้ง
จังหวัดศรีสะเกษ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวามหาราช (5 ธ.ค. 2557)
อ่าน 27 ครั้ง
เทศบาลตำบลยางชุมน้อย ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (4 ธ.ค. 2557)
อ่าน 18 ครั้ง
จังหวัดศรีสะเกษเปิดโครงการ Kickoff ขับเคลื่อนการจัดการขยะแบบเต็มรูปแบบ “ศรีสะเกษรวมพลัง กำจัดของเสียอันตรายชุมชน” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (4 ธ.ค. 2557)
อ่าน 56 ครั้ง
จังหวัดศรีสะเกษ เปิดโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 (3 ธ.ค. 2557)
อ่าน 30 ครั้ง
จังหวัดศรีสะเกษ เปิดโครงการปลูกป่าอาเซียนและสวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ บริเวณตลาดเก่าช่องสะงำ (3 ธ.ค. 2557)
อ่าน 22 ครั้ง
การเฝ้าระวังการจมน้ำเสียชีวิตจังหวัดศรีสะเกษ (2 ธ.ค. 2557)
อ่าน 47 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12] 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 ถัดไป>>


ฉบับที่ 173 เดือน มกราคม 2558

more
 
« มีนาคม 2558 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
Number of Today 19 คน
Number of Yesterday 59 คน
Number of Lastmonth 189 คน
Total 200,643 คน