หน้าหลัก >> ข่าวท้องถิ่น ศรีสะเกษ
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวท้องถิ่น ศรีสะเกษ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวท้องถิ่น ศรีสะเกษ

หมวดย่อย
   จังหวัดศรีสะเกษ เร่งดำเนินการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย ปี 2560 จำนวนกว่า 400,000 แสนราย ให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคมนี้

ศรีสะเกษ คุมเข้มขับเคลื่อนตาม พ.ร.บ.ควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559 (06/09/2017)
ผู้ว่าฯ ศรีสะเกษ ตรวจการก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง คืบหน้ามากกว่าร้อยละ 10 (06/09/2017)
อ่าน 18 ครั้ง
ศรีสะเกษ มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุอุทกภัยที่ อ.ราษีไศล (05/09/2017)
อ่าน 18 ครั้ง
จังหวัดศรีสะเกษเตรียมจัดงานมหกรรมผ้าไหมงามเขตคามอีสานใต้เพื่อส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ไหมของกลุ่มจังหวัดอีสานตอนล่าง 2 ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น (05/09/2017)
นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เปิดเผยว่า ด้วยจังหวัดศรีสะเกษกำหนดจัดงาน " มหกรรมผ้าไหมงามเขตคามอีสานใต้ ประจำปี 2560 " เพื่อส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ไหมของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง 2 ประกอบด้วยจังหวัดศรีสะเกษ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ และ ยโสธร โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติจังหวัดศรีสะเกษ กำหนดจัดระหว่างวันที่ 6 - 12 กันยายน 2560 ที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลิตภัณฑ์ไหมของกลุ่มจังหวัดตอนล่าง 2 ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เปิดเผยอีกว่า ภายในงานจะมีกิจกรรมอย่างหลากหลายเป็นต้นว่า หมู่บ้านหม่อนไหมเพื่อการท่องเที่ยวจาก 4 จังหวัด นิทรรศการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง การแสดงและจำหน่ายสินค้าโอท๊อป ตลอดจนผลิตภัณฑ์ไหมจาก4 จังหวัด กว่า 40 หมู่บ้าน จึงเชิญผู้สนใจเข้าเที่ยวชมงานและเลือกช๊อปผลิตภัณฑ์ไหมฝีมือดีของกลุ่มแม่บ้าน ระหว่างวันที่ 6 - 12 กันยายนนี้ ที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ../ กฤตภาส กล้วยนิจ สวท.ศรีสะเกษ 5 กันยายน 2560
เจ้าคณะจังหวัดนครปฐมนำคณะกรรมการตรวจเยี่ยมและติดตามการโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล 5 ของจังหวัดศรีสะเกษโดยทุกอำเภอมีหมู่บ้านรักษาศีล 5 เกินร้อยละ 80และกำลังพัฒนาเป็นหมู่บ้านต้นแบบในเชิงประจักษ์ให้มากที่สุด (05/09/2017)
เจ้าคณะจังหวัดนครปฐมนำคณะกรรมการตรวจเยี่ยมและติดตามการโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล 5 ของจังหวัดศรีสะเกษโดยทุกอำเภอมีหมู่บ้านรักษาศีล 5 เกินร้อยละ 80และกำลังพัฒนาเป็นหมู่บ้านต้นแบบในเชิงประจักษ์ให้มากที่สุด พระเทพศาสนาภิบาล เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม ประธานคณะกรรมการตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีล 5 และ คณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงาน ที่วัดปรือคัน ตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ โดยมีนายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ถวายการต้อนรับ และ รับมอบมอบโล่และประกาศเกียรติบัตรแก่อำเภอที่มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ ซึ่งปัจจุบันมีผู้สมัครเป็นสมาชิกหมู่บ้านรักษาศีล 5 มากถึง 120,8719 คน หรือ คิดเป็นร้อยละ 80 สำหรับผลการดำเนินงานหมู่บ้านรักษาศีล 5 จังหวัดศรีสะเกษ พระราชธรรมสารสุธี รองเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า คณะสงฆ์ร่วมกับจังหวัดศรีสะเกษ ได้ดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบัน มีการคัดเลือกหมู่บ้านต้นจาก 22 อำเภอ ๆ ละ 12 หมู่บ้าน พร้อมมอบคณะกรรมการระดับอำเภอคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบ ที่มีผลงานประจักษ์ ทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพตามตัวชี้วัดเป็นหมู่บ้านต้นแบบทั้งสิ้น 264 หมู่บ้าน หรือ คิดเป็นร้อยละ 10 รองเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวอีกว่า ขณะนี้คณะกรรมการระดับจังหวัด กำลังคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบที่ดีที่สุด 1 แห่ง เป็นหมู่บ้านต้นแบบระดับจังหวัด โดยจะประเมินผ่านยุทธศาสตร์ 4 ด้าน คือ ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาชีวิตตามหลักศีล 5 กิจกรรมตามวิถีชาวพุทธ และ การจัดกิจกรรมส่งเสริมงานของหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลเพื่อเป็นตัวแทนในระดับภาคต่อไป ../ กฤตภาส กล้วยนิจ สวท.ศรีสะเกษ 5 กันยายน 2560
คณะกรรมการตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินโครงการฯ หมู่บ้านรักษาศีล 5 ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล 5 ประจำปี 2560 ที่ จ.ศรีสะเกษ (05/09/2017)
อ่าน 20 ครั้ง
PEA เขต 2(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)อุบลราชธานี จัดงานมหกรรมคุณภาพ กฟฉ.2 ครั้งที่ 29 ประจำปี 2560 (05/09/2017)
ศรีสะเกษ ฝึกอบรมครูฝึกระดับตำบลการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไปสู่การปฏิบัติ จนเป็นวิถีชีวิต รุ่นที่ 10 ประจำปี 2560 (05/09/2017)
ศรีสะเกษ - ประชาชนแห่สมัครจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ร.9 ด้านนายอำเภออุทุมพรพิสัย สมัครเป็นจิตอาสาด้านการประชาสัมพันธ์ เผยความภาคภูมิใจที่ได้ถวายงานรับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาทเป็นครั้งสุดท้าย (04/09/2017)
อ่าน 19 ครั้ง
ปชส.ศรีสะเกษ นำสื่อนับ 100 ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ดูงานปศุสัตว์แปลงใหญ่บ้านหนองคัน อ.กันทรลักษ์ ที่สร้างรายได้ปีละ 15 ล้านบาท (02/09/2017)
สำนักประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ นำสื่อมวลชนในพื้นที่ร่วมศึกษาการรวมกลุ่มปศุสัตว์แปลงใหญ่บ้านหนองคัน อำเภอกันทรลักษ์ ที่สร้างรายได้ปีละ 15 ล้านบาทเพื่อขยายผลให้ประชาชนได้รับรู้ (01/09/2017)
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดเสวนาการประชาสัมพันธ์เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อประชาสัมพันธ์และขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 พร้อมนำสื่อมวลชน นักจัดรายการวิทยุ วิทยุชุมชนกว่า 100 คนลงพื้นที่ศึกษาการเลี้ยงโคเนื้อปศุสัตว์แปลงใหญ่แบบปราณีต ที่ บ้านหนองคัน ตำบลจานใหญ่ อำเภอกันทรลักษ์ เดิมชาวบ้านเลี้ยงวัวแบบปล่อยตามธรรมชาติแล้วไปพืชผักของเพื่อนบ้าน จึงหันมาเลี้ยงแบบขังคอก โดยรวมกลุ่มทำเป็นปศุสัตว์แปลงใหญ่เลี้ยงแบบปราณีต เป็นโคเนื้อขุนพันธุ์ชาโลเล่ส์และปศุสัตว์จังหวัดได้ใสนับสนุนป็นเกษตรแปลงใหญ่ตามนโยบายของรัฐบาล ปัจจุบันมีสมาชิก 56 ราย มีโค 538 ตัว เป็นแม่พันธ์ 331 ตัว โดยใช้หญ้าเนเปียร์และกากมันหมักยีสต์เป็นอาหาร ใช้ระยะในการเลี้ยงประมาณ 14 – 16 เดือน สามารถสร้างรายได้ถึง 15 ล้านบาท นายไพชยนต์ ชนะกาญจน์ประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษกล่าวว่า การรวมกลุ่มปศุสัตว์แปลงใหญ่เลี้ยงโคขุนนับเป็นอีกทางเลือกเพื่อความอยู่รอดและความคุ้มค่าในการลงทุนของเกษตรกร ที่สำคัญ สามารถสร้างรายได้ที่รวดเร็วสื่อมวลชน และนักจัดรายการวิทยุวิทยุชุมชน จึงต้องขยายผลให้ประชาชนได้รับรู้และปรับเปลี่ยนพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมกับการทำนาหันมาทำอาชีพที่เหมาะสมและสร้างรายได้ที่ดีกว่า../ กฤตภาส กล้วยนิจ สวท.ศรีสะเกษ 1 กันยายน 2560
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดศรีสะเกษผสานวิทยุชุมชนร่วมเป็นเครือข่ายวิทยุประชารัฐถ่ายทอดรายการข่าวแดนลำดวนและสี่แยกข่าวกรมประชาสัมพันธ์ (01/09/2017)
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดสัมมนาพลังประชาชนขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ระดับจังหวัดและลงนามความร่วมมือวิทยุชุมชนร่วมเป็นเครือข่ายวิทยุประชารัฐถ่ายทอดรายการข่าวแดนลำดวนและสี่แยกข่าวกรมประชาสัมพันธ์ศรีสะเกษ โดยมีสื่อมวลชน และ นักจัดรายการวิทยุวิทยุชุมชนกว่า 100 คน ร่วมเป็นสักขีพยาน ที่โรงแรมวังชมภูรีสอร์ท อำเภอกันทรลักษ์ โอกาสนี้ นายภูมิสิทธิ์ ขันตยานุกูลกิจ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ และนายดุสิต สิงห์คีรี ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต.2 อุบลราชธานี เป็นผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์ลงนามบันทึกข้อตกลงการร่วมเป็นเครือข่าย " วิทยุประชารัฐ " ระหว่างสำนักนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ ,สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดศรีสะเกษ กับวิทยุชุมชน พร้อมมอบป้ายวิทยุประชารัฐแก่เครือข่ายวิทยุชุมชน จำนวน 7 สถานี นายไพชยนต์ ชนะกาญจน์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า เครือข่ายวิทยุประชารัฐเป็นความร่วมมือในการถ่ายทอดรายการข่าวแดนลำดวน และ ช่วงผู้ว่าฯ มาแล้ว ทุกวันตั้งแต่เวลา 06.00 - 07.00 น. และสี่แยกข่าวกรมประชาสัมพันธ์ เวลา 16.00 -17.00 น ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ห่างไกลและตามแนวชายแดนที่อาจเป็นจุดอับสัญญาณ วิทยุชุมชนที่ร่วมเป็นเครือข่ายวิทยุประชารัฐจึงถือว่ามีความสำคัญต่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารประชาชน../ กฤตภาส กล้วยนิจ สวท.ศรีสะเกษ 1กันยายน 2560
ศรีสะเกษ เตรียมจัดงานมหกรรมผ้าไหมงามเขตคามอีสานใต้ เพื่อส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ไหมของกลุ่มจังหวัดอีสานตอนล่าง 2 (01/09/2017)
อ่าน 23 ครั้ง
ศรีสะเกษ - วิทยุชุมชน 12 แห่งร่วมเป็นเครือข่าย วิทยุประชารัฐ ร่วมถ่ายทอดรายการข่าวแดนลำดวน ผู้ว่าฯมาแล้ว (01/09/2017)
อ่าน 18 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ นำสื่อมวลชนในพื้นที่ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้ปศุสัตว์แปลงใหญ่ สร้างรายได้ที่ชัดเจนถึง 15 ล้านบาท (31/08/2017)
ที่โรงแรมวังชมภูรีสอร์ท อำเภอกันทรลักษ์ นายสรายุทธ แก้วกุลปรีชา ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดการสัมมนาสื่อมวลชน ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จัดระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2560 โดยมีสื่อมวลชน , ผู้บริหารสถานีวิทยุ, นักจัดรายการ,วิทยุชุมชน,และ อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน(อป.มช.) ในพื้นที่กว่า 100 คน. ร่วมศึกษาสร้างเครือข่ายและการวิธีการนำเสนอข่าวในยุคโซลมีเดี่ย 3 รูปแบบ คือ.ON Air , ON Line และ ON Ground โดยมีการเสวนา " การประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนแบบมีส่วนร่วม หรือ แบบประชารัฐ พร้อมกับนำสื่อมวลชนไปเข้าดูงานปศุสัตว์แปลงใหญ่เลี้ยงโคเนื้อ ที่บ้านหนองคัน ตำบลจานใหญ่ อำเภอกันทรลักษ์ ซึ่งดำเนินการตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงที่ได้ชัดเจนตามนโยบายเกษตรแปลงใหญ่ของรัฐบาล นายไพชยนต์ ชนะกาญจน์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า โครงการพลังประชาชนขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระดับจังหวัด เป็นโครงการของกรมประชาสัมพันธ์ ที่มุ่งประชาสัมพันธ์และขับเคลื่อน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 สู่การพัฒนาแบบยั่งยืนให้เกิดขึ้นในทุกหมู่บ้านชุมชนเพื่อความอยู่ดีกินของประชาชน โดยเฉพาะการต่อยอดการเลี้ยงโคเนื้อแบบประณีต ที่ได้รวมกลุ่มกันทำเป็นปศุสัตว์แปลงใหญ่ขุน โคเนื้อ ปัจจุบัน มีสมาชิก 56 ราย มีโค 538 ตัว เป็นแม่พันธ์ 331 สามารถขายวัวได้ปีละไม่น้อยกว่า 15 ล้านบาทต่อปี ../ กฤตภาส กล้วยนิจ สวท.ศรีสะเกษ 31 สิงหาคม 260
ปชส.ศรีสะเกษ นำสื่อนับ 100 ลงพื้น ที่ 2 วัน1คืนขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ปศุสัตว์แปลงใหญ่ สร้างรายได้ปีละ 15 ล้านบาท (31/08/2017)
อ่าน 18 ครั้ง
จังหวัดศรีสะเกษจัดหน่วยบำบัด ทุกข์บำรุงสุขและคืนความสุขให้ประชาชน พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอภูสิงห์ (29/08/2017)
นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้นำหน่วยงานราชการในจังหวัดศรีสะเกษออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขและคืนความสุขให้กับประชาชน ที่โรงเรียนบ้านธาตุทอง ตำบลละลม อำเภอภูสิงห์ ซึ่งเป็นพื้นที่ห่างไกลและเป็นพื้นที่ตามแนวชายไทย-กัมพูชา เพื่อให้บริการจากหน่วยงานภาครัฐอย่างทั่วถึง และ เข้าไปรับทราบปัญหาความเดือดร้อน ตลอดจนรับทราบความต้องการของประชาชน โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษได้นำข้าราชการและประชาชน ร่วมกล่าวคำแสดงความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมบพิตร เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษพร้อมคณะได้มอบถุงยังชีพสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นแก่ประชาชนและมอบเงินสงเคราะห์แก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า การออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่บริการประชาชน ต้องการให้ทุกส่วนราชการ และ หน่วยงานของรัฐได้รับทราบปัญหาความต้องการที่แท้จริงของประชาชน และ สามารถแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว ที่สำคัญ ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน และ สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างราชการกับประชาชนสู่การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในพื้นที่ได้อย่างชัดเจน กฤตภาส กล้วยนิจ สวท.ศรีสะเกษ ข่าว / 29 สิงหาคม 2560
จังหวัดรีสะเกษเตรียมรับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ จะเสด็จทรงเป็นประธานพิธีเททองหล่อ พระประธาน พระพุทธชินราชจำลอง เพื่อทรงบำเพ็ญพระกุศลครบรอบ 17 ปี วันละสังขารหลวงปู่สรวง ในวันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560 (29/08/2017)
นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานประชุมเตรียมการรับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จมาทรงเป็นประธานในพิธีเททองหล่อพระประธาน พระพุทธชินราชจำลอง เพื่อทรงบำเพ็ญพระกุศลครบรอบ 17 ปี วันละสังขารหลวงปู่สรวง ในวันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560 เวลา 15.00 น. ที่วัดไพรพัฒนา ตำบลไพรพัฒนา อำเภอภูสิงห์ จังหวัดรีสะเกษ สำหรับประวัติหลวงปู่สรวง เป็นพระชาวกัมพูชา ที่ธุดงค์อยู่แถบชายแดนตามเชิงเขาพนมดงรัก เป็นพระสมถะ และอุเบกขาสูงมา โดยชาวบ้านในพื้นที่เรียกว่า "ลูกอาวเบ๊าะ หรือ ลูกตาเบ๊าะ" ซึ่งเป็นภาษาเขมร อันหมายถึง พระดาบสที่เป็นผู้รักษาศีลอาศัยอยู่ตามถ้ำเขาลำเนาไพร ซึ่งต่อมาหลวงปู่สรวงได้ละสังขารเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2543 หรือ 17ปีที่ผ่านมา สำหรับวัดไพรพัฒนา เดิมเป็นสำนักสงฆ์ ต่อมา ในปี 2550 ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเป็นวัด และ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ในปี 2554 ปัจจุบันได้รับการพัฒนาเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาของชุมชน พร้อมก่อสร้างศาสนสถาน และศาสนวัตถุอย่างมากมาย เป็นต้นว่า โบสถ์ วิหาร และ มณฑปปราสาทหลวงปู่สรวง มีพระครูโกศลสิกขกิจ หรือ หลวงพ่อพุฒ วายาโม เป็นเจ้าอาวาสในปัจจุบันและ มีพระสงฆ์จำพรรษาทั้งหมด 18 รูป./ กฤตภาส กล้วยนิจ สวท.ศรีสะเกษ ข่าว / 29 สิงหาคม 2560
จ.ศรีสะเกษ เตรียมรับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จมาทรงเป็นประธานในพิธีเททองหล่อพระประธาน พระพุทธชินราชจำลอง ทรงบำเพ็ญพระกุศลครบรอบ 17 ปี วันละสังขารหลวงปู่สรวง ในวันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560 (29/08/2017)
อ่าน 26 ครั้ง
กรมทางหลวง เดินหน้าชี้แจงแนวทางการศึกษาต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่ พร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการศึกษาโครงการ สะพานลอยข้ามทางรถไฟ (29/08/2017)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12] 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 ถัดไป>>


ฉบับที่ 194 เดือน ตุลาคม 2559

more
 
« ธันวาคม 2560 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด
PRD Infographics
วาทะนายกรัฐมนตรี
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สปข.2
สมุดภาพ Infographics รัฐบาล
นโยบายรัฐบาล
รายงานการเงินสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน
จัดซื้อจัดจ้างและราคากลาง สปข.2
การบริหารจัดการน้ำประเทศไทย

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
Number of Today 9 คน
Number of Yesterday 100 คน
Number of Lastmonth 945 คน
Total 46,193 คน