หน้าหลัก >> ข่าวท้องถิ่น ศรีสะเกษ
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวท้องถิ่น ศรีสะเกษ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวท้องถิ่น ศรีสะเกษ

องค์การบริหารส่วนตำบลดู่จัดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันแม่แห่งชาติ (31 ก.ค. 2557)
องค์การบริหารส่วนตำบลดู่จัดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันแม่แห่งชาติ นายสง่า ศรีอนันต์กูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ แจ้งว่า ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ ได้จัดทำโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เพื่อขับเคลื่อนสร้างชุมชนน่าอยู่ และเพื่อฟื้นฟูสมดุลให้ระบบนิเวศ ด้วยการณรงค์และสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมในการปลุกป่าเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนารถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา มหาราชินี จึงดำเนินโครงการปลูกต้นไม้ถวายแม่ของแผ่นดินในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนารถ ร่วมกันปลูกป่าเพื่อสร้างป่าชุมชนให้น่าอยู่ โดยกำหนดปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติในวันที่ 8 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณที่สาธารณบ้านกอย บ้านแตงแซง และ บ้านดอนม่วง ตำบลดู่ อำเภอราษีไศล จึงขอเชิญส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียน พ่อค้า ประชาชน ได้เข้าร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติโดยพร้อมเพรียงกัน กฤตภาส กล้วยนิจ สวท.ศรีสะเกษ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ข่าว 31 กรกฎาคม 2557
อำเภอน้ำเกลี้ยงจัดโครงการภาคีเครื่อข่ายการศึกษา เพื่อคุณธรรม จริยธรรม ความดีภาคอีสาน ครั้งที่ ๑ “คุณธรรม ความดี วิถีชีวิตคนอีสาน” (31 ก.ค. 2557)
อ่าน 2 ครั้ง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษเชิญพิสูจน์และสัมผัสวิถีชาวศรีสะเกษผ่านการแข่งขันแรลลี่ชมของดีศรีสะเกษสนับสนุนงานเทศกาลเงาะ-ทุเรียน (31 ก.ค. 2557)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษเชิญพิสูจน์และสัมผัสวิถีชาวศรีสะเกษผ่านการแข่งขันแรลลี่ชมของดีศรีสะเกษสนับสนุนงานเทศกาลเงาะ-ทุเรียน นายวิชิต ไตรสรณกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ แจ้งว่า จังหวัดศรีสะเกษกำหนดจัดงานเทศกาลเงาะ-ทุเรียน และของดีศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 8-14 สิงหาคม 2557 เพื่อร่วมสนับสนุนการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษได้ร่วมหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ ธนาคารเกษตรและสหกรณ์การเกษตร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสุรินทร์ และ องค์กรภาคเอกชน ผนึกพลังจัดแข่งขันแรลลี่ชมของดีศรีสะเกษ สนับสนุนงานเทศกาลเงาะ ทุเรียน และของดีศรีสะเกษ ในวันอาทิตย์ที่ 10 สิงหาคม 2557 ณ บริเวณสนามวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรสะเกษ ภายใต้ชื่อ " หลงฮักศรีสะเกษ ” การจัดแข่งขันแรลลี่ชมของดีศรีสะเกษ มุ่งเน้นประชาสัมพันธ์ให้คนทั่วไปสัมผัสกับของดีศรีสะเกษ ทั้งสวนผลไม้และวัฒนธรรม อันจะชวนให้หลงใหลในวิถีชีวิตของเกษตรกรในการอยู่กับธรรมชาติและความสามัคคีของคนในชนบท ตลอดจนการเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับแขกผู้มาเยือนอย่างมิตรไมตรีจนสร้างความประทับใจให้หวนกลับมาอีกครั้ง ซึ่งส้นทางการแข่งขันรวมใช้ระยะทางทั้งสิ้น 250 กิโลเมตร จากเส้นทางศรีสะเกษ – เมืองใหม่ช่องสะงำ โดยผ่านอำเภอพยุห์ อำเภอศรีรัตนะ อำเภอขุนหาญ อำเภอขุขันธ์ อำเภอภูสิงห์ และ สิ้นสุดเส้นทางที่เมืองใหม่ช่องสะงำ ตลอดเส้นทาง การแข่งขัน จะได้ชิมผลไม้ฟรี พร้อมปลูกป่าอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เนื่องในวโรกาสวันแม่ 12 สิงหาคมอีกด้วย ผู้ที่สนใจ สามารถสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ หรือ ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) ทุกสาขาในจังหวัดศรีสะเกษ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ./ กฤตภาส กล้วยนิจ สวท.ศรีสะเกษ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ข่าว 31 กรกฎาคม 2557
ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน)ร่วมกับโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยากำหนดจัดงานสมัชชาคุณธรรมภาคอิสานครั้งที่ 1 (31 ก.ค. 2557)
ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน)ร่วมกับโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยากำหนดจัดงานสมัชชาคุณธรรมภาคอิสานครั้งที่ 1 นายสมพร อาษา ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ แจ้งว่า ด้วยศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) ร่วมกับภาคีเครือข่ายการศึกษาเพื่อคุณธรรม จริยธรรม ความดี ภาคอิสาน และโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา กำหนดจัดงาน “ สมัชชาคุณธรรมภาคอิสาน ครั้งที่ 1 ” ระหว่างวันที่ 14 – 15 สิงหาคม 2557 ณ โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา โดยจะมีภาคีเครือข่ายจาก 7 โรงเรียน 5 จังหวัดในภาคอิสานประกอบด้วย โรงเรียนสูงเนิน โรงเรียนสะพานหิน จังหวัดนครราชสีมา โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า โรงเรียนบ้านกาบิน จังหวัดอุบลราชธานี โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม จังหวัดมุกดาหาร โรงเรียนบ้านจับไม้ จังหวัดหนองคาย และ โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา จังหวัดศรีสะเกษ การงานจัดงานดังกล่าว เพื่อส่งเสริมสนับสนุนขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณความดี เพื่อความเข้มแข็งทางวิชาการและนวัตกรรมในกระบวนการพัฒนาคุณธรรมความดีในรูปแบบต่าง ๆ แก่โรงเรียนเครือข่ายคุณธรรมภาคอิสาน จนเกิดองค์ความรู้ด้านกระบวนการพัฒนาคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรมที่เข้มแข็ง จึงขอเชิญคณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูอาจารย์ เด็กนักเรียน และ ผู้ปกครอง ตลอดจนผู้สนใจ ได้ร่วมชมงาน “ สมัชชาคุณธรรมภาคอิสาน ครั้งที่ 1 ” โดยทั่วกัน กฤตภาส กล้วยนิจ สวท.ศรีสะเกษ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ข่าว 31 กรกฎาคม 2557
คปภ. ศรีสะเกษ จัดกิจกรรม เนื่องในวันประกันชีวิต แห่งชาติ (31 ก.ค. 2557)
ศรีสะเกษ เร่งชี้แจงแนวทางการดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดฯ ในห้วง 3 เดือน แก่ผู้ปฏิบัติงาน (วิทยากรครู ข.) ภายใต้คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช (31 ก.ค. 2557)
จังหวัดศรีสะเกษแจ้งเตือนระวังปัญหาอุทกภัยวาตภัยและดินถล่ม (31 ก.ค. 2557)
จังหวัดศรีสะเกษแจ้งเตือนระวังปัญหาอุทกภัยวาตภัยและดินถล่ม นายสนิท ขาวสะอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เปิดเผยว่า ด้วยกรมอุตุนิยมวิทยาได้พยากรณ์สภาวะอากาศ ประจำวันที่ 30 กรกฎาคม 2557 ว่ามีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลาง พัดปกคลุมทะเลอันดามันของประเทศไทยและอ่าวไทย ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบน ลักษณะเช่นนี้จะทำให้มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขอุทกภัย วาตภัยและดินถล่ม สร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จึงขอแจ้งเตือนประชาชน ที่อาศัยอยู่บริเวณที่ราบต่ำริมน้ำไหลผ่าน ที่ลาดเชิงเขา และ พื้นที่เสี่ยงภัยรับทราบถึงภัยจากฝนหนัก อาจเกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำล้นตลิ่ง น้ำป่าไหลหลากและดินถล่ม ให้เตรียมการป้องกันและระมัดระวังอันตรายอันเกิดจากภัยธรรมชาติ ในห้วงวันที่ 30 กรกฎาคม - 5 สิงหาคมนี้ หากเกิดสาธารณภัยภัยขึ้นให้รายงานสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นให้ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยจังหวัดศรีสะเกษทราบอย่างเร่งด่วนทันที หมายเลขโทรศัพท์ 045- 617956 – 7 , 045 – 622797 ทุกระยะจนกว่าสถานการณ์จะสิ้นสุด กฤตภาส กล้วยนิจ สวท.ศรีสะเกษ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ข่าว 31 กรกฎาคม 2557
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมีรวมใจปลูกต้นไม้สนองพระราชเสาวนีย์เนื่องในวันแม่แห่งชาติ (31 ก.ค. 2557)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมีรวมใจปลูกต้นไม้สนองพระราชเสาวนีย์เนื่องในวันแม่แห่งชาติ เช้าวันนี้(31กค.57) นายยศพนธ์ ศรีใสย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ได้นำคณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนตำบลหนองหมี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะครูอาจารย์ นักเรียน พ่อค้า ประชาชน ร่วมใจปลูกต้นไม้สนองพระราชเสาวนีย์ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนารถ 12 สิงหาคม 2557 วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557 ที่บริเวณป่าดงใหญ่เลียบแม่น้ำมูล ตำบลหนองหมี อำเภอราษีไศล โดยพร้อมใจปลูกต้นไม้ประจำถิ่นอย่างหลากหลาย เป็นต้นว่า ไม้แดง ไม้พะยูง ไม้จิก ไม้พะยอม ไม้คูณ เพื่อให้ทุภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการป่าชุมชนของตนเองให้เกิดความสมบูรณ์ เป็นแหล่งอาหารตามธรรมชาติให้แก่ประชาชนในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน อีกทั้งเป็นการร่วมอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ ถวายเป็นพระราชกุศลและแสดงความจงรักภักดีแด่พระองค์ท่านร่วมกัน กฤตภาส กล้วยนิจ สวท.ศรีสะเกษ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ข่าว 31 กรกฎาคม 2557
ศาลจังหวัดศรีสะเกษกำหนดจัดงานวันรพีรำลึกและเชิดชูพระบิดาแห่งกฎหมายไทย (31 ก.ค. 2557)
ศาลจังหวัดศรีสะเกษกำหนดจัดงานวันรพีรำลึกและเชิดชูพระบิดาแห่งกฎหมายไทย นางสุธรรมา ณ ระนอง ผู้พิพากษารองหัวหน้าศาลจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า เนื่องด้วยวันที่ 7 สิงหาคมของทุกปีเป็นวันรพี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ผู้ได้รับการยกย่องเทิดทูนจากประชาชนชาวไทย โดยเฉพาะแวดวงนักกฎหมายทั้งหลายว่า ทรงเป็นพระบิดาแห่งกฎหมายไทย ศาลจังหวัดศรีสะเกษ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ และ หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม จึงพร้อมใจจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ ณ บริเวณศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ เริ่มเวลา 07.00 น.เป็นต้นไป โดยจัดพิธีทำบุญตักบาตร การประกอบพิธีวางพวงมาลาและกล่าวสดุดีเทิดพระเกียรติ การแสดงนิทรรศการด้านกฎหมาย การจัดศาลจำลอง การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย และการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชายสานสัมพันธไมตรีระหว่างทีมตำรวจกับทนายความ และ การแข่งขันฟุตบอลชายระหว่างทีมกระบวนการยุติธรรมกับฝ่ายปกครองจังหวัดศรีสะเกษ จึงขอเชิญผู้เกี่ยวข้องในแวดวงกฎหมาย และผู้สนใจร่วมกิจกรรมวันรพีโดยพร้อมเพรียงกัน กฤตภาส กล้วยนิจ สวท.ศรีสะเกษ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ข่าว 31 กรกฎาคม 2557
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษกำหนดออกรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ที่อำเภอกันทรารมย์เพื่อนำโลหิตไว้ช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน (31 ก.ค. 2557)
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษกำหนดออกรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ที่อำเภอกันทรารมย์เพื่อนำโลหิตไว้ช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน นางศิรดา กีรติเรขา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ เปิดเผยว่า ด้วยสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษร่วมกับโรงพยาบาลจังหวัดศรีสะเกษ กำหนดออกรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ในรอบเดือนสิงหาคมที่อำเภอกันทรารมย์ ณ บริเวณหอประชุมที่ว่าการอำเภอกันทรารมย์ ในวันที่ 5 สิงหาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป เพื่อนำโลหิตไปช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุหรือผู้ที่ต้องการโลหิตฉุกเฉิน ซึ่งในปัจจุบันยังขาดแคลนโลหิตสำรองเป็นจำนวนมาก นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ จึงขอเชิญชวนเหล่าข้าราชการ พนักงาน สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ่อค้า นักเรียน นักศึกษา ประชาชนชาวอำเภอกันทรารมย์ ได้พร้อมใจร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้โดยทั่วกัน กฤตภาส กล้วยนิจ สวท.ศรีสะเกษ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ข่าว 31 กรกฎาคม 2557
รองเลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษาเปิดการแข่งขันกีฬา อาชีวะอีสานปรองดอง ลำดวนเกมส์ครั้งที่ 9 (31 ก.ค. 2557)
อ่าน 13 ครั้ง
จังหวัดศรีสะเกษ แจ้งเตือนประชาชนระวังภัยจากฝนตกหนัก (30 ก.ค. 2557)
อ่าน 17 ครั้ง
อบจ.ศรีสะเกษ แถลงข่าวจัดกิจกรรมแข่งขันแรลลี่ ชมของดีศรีสะเกษ ประปี 2557 (30 ก.ค. 2557)
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษจัดประกวดคณะกลองยาวเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันแม่แห่งชาติ (30 ก.ค. 2557)
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษจัดประกวดคณะกลองยาวเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันแม่แห่งชาติ นางอุดมลักษณ์ ประชุมรักษ์ วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ เปิดเผยว่า ด้วยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ กำหนดจัดกิจกรรมประกวดกลองยาวเฉลิมพระเกียติ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2557 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนารถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา และสร้างจิตสำนึกการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ หลักเกณฑ์รับสมัคร คณะกลองยาวต้องมีภูมิลำเนาในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ อายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป รูปแบบการแสดงมีทั้งจังหวะช้า จังหวะเร็ว ที่บ่งบอกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ผู้ร่วมแสดงระหว่าง 10 - 20 คน ใช้การแต่งการแบบวัฒนธรรมอิสาน การแสดงใช้เวลา 15 นาที ทีมชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล 10,000.- บาท พร้อมเกียรติบัตร ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 045 - 617811 ในวันเวลาราชการ กฤตภาส กล้วยนิจ สวท.ศรีสะเกษ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ข่าว 30 กรกฎาคม 2557
อุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษแจ้งผู้มีรายได้น้อยเข้ารับฝึกอบรมศิลปาชีพ 31 แผนก (30 ก.ค. 2557)
อุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษแจ้งผู้มีรายได้น้อยเข้ารับฝึกอบรมศิลปาชีพ 31 แผนก ด้วยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ ได้รับแจ้งจากสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครผู้มีรายได้น้อยและยากจนที่มีคุณสมบัติตามระเบียบการรับสมัครนักเรียนศิลปาชีพเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว โดยเข้ารับการฝึกอบรมความรู้ด้านศิลปาชีพระหว่างเดือยตุลาคม 2557 – เดือนมีนาคม 2558 รวมระยะเวลา 6 เดือน จำนวน 31 แผนก เป็นต้นว่า แผนกเครื่องเรือนไม้ แผนกช่างโลหะ แผนกเป่าแก้ว แผนกเครื่องเคลือบดินเผา แผนกปักผ้า แผนกช่างยนต์ แผนกโภชนาการ แผนกแกะสลักไม้ ฯลฯ ประชานทั่วไปหรือผู้สนใจ สามารถสมัครและติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ หมายเลขโทรศัพท์ 045 – 616152 ภายในวันที่ 30 กันยายน 2557 ในวันและเวลาราชการ กฤตภาส กล้วยนิจ สวท.ศรีสะเกษ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ข่าว 30 กรกฎาคม 2557
ผู้แทนพระองค์ ประกอบพิธีอัญเชิญถุงยังชีพ 600 ชุด มอบแด่ราษฎร ผู้อุทกภัยในพื้นที่ อำเภอน้ำเกลี้ยง อำเภอโนนคูณ และอำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ (30 ก.ค. 2557)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมีจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ตามพระราชเสาวนีย์เนื่องในวันแม่แห่งชาติ (30 ก.ค. 2557)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมีจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ตามพระราชเสาวนีย์เนื่องในวันแม่แห่งชาติ นายยศพนธ์ ศรีใสย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ แจ้งว่า ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมี ได้จัดทำโครงการปลูกต้นไม้ตามพระราชเสาวนีย์เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนารถ 12 สิงหาคม 2557 คณะผู้นำหมู่บ้านตำบลหนองหมี จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติในวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณป่าดงใหญ่เลียบแม่น้ำมูล ตำบลหนองหมี อำเภอราษีไศล เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการป่าชุมชนให้เกิดความสมบูรณ์ เป็นแหล่งอาหารตามธรรมชาติให้แก่ประชาชนในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน ควบคู่การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ ถวายเป็นพระราชกุศลและแสดงความใจรักภักดีแด่พระองค์ท่าน กฤตภาส กล้วยนิจ สวท.ศรีสะเกษ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ข่าว 30 กรกฎาคม 2557
เทศบาลตำบลกันทรอมร่วมใจปล่อยพันธ์กบพันธ์ปลาคืนสู่ธรรมชาติเฉลิมพระเกียรติ (30 ก.ค. 2557)
เทศบาลตำบลกันทรอมร่วมใจปล่อยพันธ์กบพันธ์ปลาคืนสู่ธรรมชาติเฉลิมพระเกียรติ นายคมสันต์ เลิศศรี นายกเทศมนตรีตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ แจ้งว่า ด้วยเทศบาลตำบลกันทรอม มีกำหนดจัดโครงการปล่อยพันธ์กบพันธ์ปลาคืนสู่ธรรมชาติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนารถ 12 สิงหาคม 2557 ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 เวลา 13.00 น. ณ หนองกระทุ่ม บ้านกันทรอมตะวันออก ตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการร่วมบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการคืนชีวิตและขยายพันธ์กบพันธ์ปลาให้มีตามธรรมชาติเพิ่มมากขึ้น ให้เป็นอาหารชาติแก่ประชาชนในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน กฤตภาส กล้วยนิจ สวท.ศรีสะเกษ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ข่าว 30 กรกฎาคม 2557
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่จัดกิจกรรมประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษา มหาราชินี (30 ก.ค. 2557)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่จัดกิจกรรมประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษา มหาราชินี นายบุญมี จันทร์ศิลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ แจ้งว่า ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ กำหนดดำเนินโครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษา มหาราชินีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนารถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2557 กำหนดปลูกป่าในวันที่ 1 สิงหาคม 2557 เวลา 08.30 น. ณ ริมถนนทางหลวงชนบทสายบ้านเล้า – บ้านหนองไผ่ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จึงขอเชิญคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ ส่วนราชการ คณะครูอาจารย์ นักเรียน และ ผู้ปกครอง เข้าร่วมโครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษา มหาราชินี โดยพร้อมเพรียงกัน กฤตภาส กล้วยนิจ สวท.ศรีสะเกษ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ข่าว 30 กรกฎาคม 2557
จังหวัดศรีสะเกษกำหนดจัดงานวันประกันภัยแห่งชาติกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงการประกันชีวิต (30 ก.ค. 2557)
จังหวัดศรีสะเกษกำหนดจัดงานวันประกันภัยแห่งชาติกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงการประกันชีวิต นางลฎาภา นีรมนต์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกำกับส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดศรีสะเกษ เปิดเผยว่า ด้วยจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดศรีสะเกษ และสมาคมตัวแทนประกันชีวิตจังหวัดศรีสะเกษ กำหนดจัดกิจกรรมวันประกันชีวิตแห่งชาติขึ้น ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติริสิราษฎร์ 60 พรรษา เพื่อเป็นการรวมพลังแสดงออกถึงความสำคัญอุตสาหกรรมการประกันชีวิต ภายในงาน มีกิจกรรมเดินขบวนประชาสัมพันธ์ การออกบูธจัดนิทรรศการของประกันชีวิต การจำหน่ายกรมธรรม์ประกันภัยราคาถูกคุ้มครองคุ้มค่า การแจกของชำร่วยแก่ผู้เข้าร่วมงาน จึงขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมวันประกันชีวิตแห่งชาติขึ้นโดยทั่วกัน กฤตภาส กล้วยนิจ สวท.ศรีสะเกษ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ข่าว 30 กรกฎาคม 2557

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12] 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 ถัดไป>>


ฉบับที่ 168 เดือน สิงหาคม 2557
ดูทั้งหมด
 
« กันยายน 2557 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 115 คน
Number of Lastmonth 2,438 คน
Total 185,945 คน