หน้าหลัก >> ข่าวท้องถิ่น ศรีสะเกษ
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวท้องถิ่น ศรีสะเกษ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวท้องถิ่น ศรีสะเกษ

อำเภอขุขันธ์จังหวัดศรีสะเกษขอเชิญร่วมงานสืบสานประเพณีแซนโฎนตา(แซน-โดน-ตา)เพื่อร่วมรำลึกถึงพระคุณของเหล่าบรรพบุรุษ (5 ก.ย. 2557)
อำเภอขุขันธ์จังหวัดศรีสะเกษขอเชิญร่วมงานสืบสานประเพณีแซนโฎนตา(แซน-โดน-ตา)เพื่อร่วมรำลึกถึงพระคุณของเหล่าบรรพบุรุษ นายอนุรัตน์ ลีธีระประเสริฐ นายอำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า เพื่อสืบสานงานบุญประเพณี “ รำลึกพระยาไกรภักดี ประเพณีแซนโฎนตา บูชาหลักเมือง ลือเลื่องกล้วยแสนหวี ” ประจำปี 2557 ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ภาคเอกชน และ ประชาชน รวม 21 ตำบล พร้อมใจจัดพิธีเซ่นไหว้ศาลหลักเมืองอำเภอขุขันธ์ เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษผู้ก่อตั้งเมืองขุขันธ์ เสริมการท่องเที่ยวด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ซึ่งแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวเข้าร่วมชมงานเป็นจำนวนมาก คาดเงินสะพัดไม่ต่ำกว่า 1 ล้านบาท ไฮไลท์ภายในงาน มีการประกวดขบวนแห่เครื่องเซ่นไหว้บรรพบุรุษจาก 21 ตำบล เป็นเครื่องบ่งชี้ถึงความรักความสามัคคีของลูกหลานในการร่วมสืบสานประเพณีอันแสดงถึงความกตัญญูกตเวทีต่อเหล่าบรรพบุรุษและบุพการีที่ล่วงลับไป จนกลายเป็นประเพณีสำคัญประจำถิ่นของคนไทยเชื้อสายเขมรในปัจจุบัน พร้อมกันนี้ยังมีการประกวดข้าวต้มมัด การประกวดกล้วยงามเมืองขุขันธ์ พร้อมชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมโบราณดั้งเดิม เช่น การรำแม่มด , รำอัปสรา, และ การละเล่นกันตรึม โดยกำหนดจัดงานวันที่ 19 กันยายน 2557 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณศาลหลักเมือง สนามหน้าที่ว่าการอำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ จึงขอเชิญนักท่องเที่ยวและผู้สนใจ เข้าชมงาน “ รำลึกพระยาไกรภักดี ประเพณีแซนโฎนตา บูชาหลักเมือง ลือเลื่องกล้วยแสนหวี ” อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษโดยทั่วกัน../ กฤตภาส กล้วยนิจ สวท.ศรีสะเกษ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ข่าว 5 กันยายน 2557
จังหวัดศรีสะเกษจัดงานเครือข่ายธุรกิจค้าส่งค้าปลีก ภายใต้ชื่องานค้ารวมใจโชว์ห่วยไทยคู่สังคมคืนความสุขให้ประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษระหว่างวันที่ 5-7 กันยายน 2557 (5 ก.ย. 2557)
จังหวัดศรีสะเกษจัดงานเครือข่ายธุรกิจค้าส่งค้าปลีก ภายใต้ชื่องานค้ารวมใจโชว์ห่วยไทยคู่สังคมคืนความสุขให้ประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษระหว่างวันที่ 5-7 กันยายน 2557 ด้วยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมกับสมาคมการค้าส่ง-ปลีกไทย ผู้ผลิต ผู้แทนจำหน่ายและร้านค้าปลีกทั่วประเทศ ร่วมจัดกิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจค้าส่งค้าปลีก ภายใต้ชื่องาน “ ค้ารวมใจ โชว์ห่วยไทยคู่สังคม คืนความสุขให้ประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษ ” ระหว่างวันที่ 5 - 7 กันยายน 2557 ณ บริเวณลานเวทีถนนคนเดิน หน้าสถานีรถไฟจังหวัดศรีสะเกษ โดยนำสินค้าอุปโภคบริโภค เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ ตลอดจนเครื่องใช้ภายในบ้าน เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพและเพิ่มช่องทางการซื้อสินค้าที่จำเป็นภายในครัวเรือนให้กับประชาชน โดยนำสินค้าราถูก คุณภาพดีมาจัดจำหน่ายอย่างมากมาย จึงขอเชิญผู้สนใจร่วมชมและเลือกซื้อสินค้าดีมีคุณภาพจากผู้ผลิตและผู้แทนจำหน่าย มาจัดวางจำหน่ายแก่ผู้บริโภคโดยตรง โดยกำหนดเปิดงานอย่างเป็นทางการในวันที่ 5 กันยายน 2557 เวลา 18.00 น. โดยมีนายประทีป กีรติเรขา ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานพิธีเปิดงาน กฤตภาส กล้วยนิจ สวท.ศรีสะเกษ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ข่าว 5 กันยายน 2557
สภาเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษเปิดรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรและองค์กรเกษตรกรเพื่อร่วมนำเสนอแผนพัฒนาเกษตรกรรมและสร้างความเข้มแข็งขององค์กรเกษตรกร (4 ก.ย. 2557)
สภาเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษเปิดรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรและองค์กรเกษตรกรเพื่อร่วมนำเสนอแผนพัฒนาเกษตรกรรมและสร้างความเข้มแข็งขององค์กรเกษตรกร นางสาวพิชามญชุ์ แซ่จึง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า ด้วยพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ.2553 มาตรา 20 อนุ 4 กำหนดให้สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร เพื่อเปิดโอกาสให้องค์กรเกษตรกรได้มีโอกาสเสนอแนะข้อคิดเห็นในการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรม อันจะนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งให้แก่สมาชิกองค์กรเกษตรกร โดยให้สำนักงานสภาเกษตรกรทุกจังหวัดทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนในการรับคำขอขึ้นทะเบียน สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษ จึงขอแจ้งให้เกษตรกรที่มีการรวมกลุ่มตั้งแต่ 25 คนขึ้นไป สามารถแจ้งขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกรได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยติดต่อศูนย์ประสานเครือข่ายสมาชิกสภาเกษตรกรระดับตำบล หรือ สอบถามรายละเอียดการขึ้นทะเบียนและยื่นคำขอรับขึ้นทะเบียนได้ที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษ ถนนทองมาก อำเภอเมืองศรีสะเกษ เยื้องกับสหกรณ์การเกษตรอำเภอเมืองศรีสะเกษ หมายเลขโทรศัพท์ 045 – 615801 กฤตภาส กล้วยนิจ สวท.ศรีสะเกษ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ข่าว 4 กันยายน 2557
เทศบาลเมืองศรีสะเกษขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันกำจัดลูกน้ำยุงลายโดยรณรงค์ปฏิบัติตามหลัก 5ป 1ข ตัดวงจรการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออก (4 ก.ย. 2557)
เทศบาลเมืองศรีสะเกษขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันกำจัดลูกน้ำยุงลายโดยรณรงค์ปฏิบัติตามหลัก 5ป 1ข ตัดวงจรการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออก นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เปิดเผยว่า โรคไข้เลือดออกเป็นโรคติดต่อที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรค ที่มีการแพร่ระบาดเป็นประจำทุกปี และมีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงขึ้น โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน เพราะจะมีน้ำขังบริเวณต่าง ๆ และกลายเป็นแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย ส่งผลทำให้ประชาชนอาจป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกได้ง่าย และ มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น จึงมอบหมายกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมประสาน อสม.แจกจ่ายทรายอะเบท พร้อมพ่นหมอกควันตามชุมชน วัด สถานศึกษาอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์ ขณะที่การป้องกันและเพื่อเป็นการตัดวงจรการแพร่ระบาด ทางเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ได้ขอความร่วมมือประชาชนร่วมกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย โดยยึดหลัก 5 ป. 1 ข. คือ 1. ปิดภาชนะใส่น้ำให้มิดชิด 2. เปลี่ยนน้ำในแจกันดอกไม้ หรือ ขาตู้กับข้าวทุกสัปดาห์ 3. ปล่อย ปลาที่กินลูกน้ำยุงลายในภาชนะใส่น้ำถาวร 4. ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมภายในบ้านและบริเวณให้โปร่งสะอาด 5. ปฏิบัติสม่ำเสมอจนเป็นนิสัย และ 1 ข. คือ ขัดไข่ยุงลายบริเวณขอบภาชนะที่มีน้ำขังแล้วเทน้ำขัดลงบนดิน เพื่อปล่อยให้ไข่ยุงลายแห้งตาย โดยไม่ควรเททิ้งลงท่อระบายน้ำ เพราะไข่ยุงลายอาจจะรอดและฟักเป็นลูกน้ำยุงลายได้ จึงต้องขอความร่วมมือในการป้องกันการแพร่ระบาดของไข้เลือดออกร่วมกันอย่างจริงจัง เพื่อให้ลูกหลานรวมทั้งผู้ปกครองทุกคนปลอดภัยจากไข้เลือดออก กฤตภาส กล้วยนิจ สวท. ศรีสะเกษ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ข่าว 4 กันยายน 2557
สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ (3 ก.ย. 2557)
อ่าน 30 ครั้ง
เหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษกำหนดออกรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ที่อำเภอห้วยทับทันเพื่อนำโลหิตสำรองที่ได้ไว้คอยช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุหรือผู้ป่วยฉุกเฉิน (1 ก.ย. 2557)
เหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษกำหนดออกรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ที่อำเภอห้วยทับทันเพื่อนำโลหิตสำรองที่ได้ไว้คอยช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุหรือผู้ป่วยฉุกเฉิน นางศิรดา กีรติเรขา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ เปิดเผยว่า ด้วยสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดร่วมกับโรงพยาบาลจังหวัดศรีสะเกษ กำหนดออกรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ที่ห้วยทับทัน ณ บริเวณหอประชุมที่ว่าการอำเภอห้วยทับทัน ในวันที่ 4 กันยายน 2557 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป เพื่อนำโลหิตสำรองที่ได้ไว้คอยช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุหรือผู้ที่ต้องการโลหิตฉุกเฉิน ซึ่งในปัจจุบันยังขาดแคลนโลหิตสำรองอีกเป็นจำนวนมาก นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ จึงขอเชิญชวนเหล่าข้าราชการ พนักงาน สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พ่อค้า นักเรียน ประชาชนชาวอำเภอห้วยทับทันได้ร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้โดยทั่วกัน กฤตภาส กล้วยนิจ สวท.ศรีสะเกษ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ข่าว 1 กันยายน 2557
จังหวัดศรีสะเกษเตรียมจัดงานค้ารวมใจโชว์ห่วยไทยคู่สังคมคืนความสุขให้ประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษระหว่างวันที่ 5-7 กันยายน 2557 (1 ก.ย. 2557)
จังหวัดศรีสะเกษเตรียมจัดงานค้ารวมใจโชว์ห่วยไทยคู่สังคมคืนความสุขให้ประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษระหว่างวันที่ 5-7 กันยายน 2557 ด้วยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมกับสมาคมการค้าส่ง-ปลีกไทย ผู้ผลิต ผู้แทนจำหน่ายและร้านค้าปลีกทั่วประเทศ ร่วมใจจัดกิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจค้าส่งค้าปลีก ภายใต้ชื่องาน “ ค้ารวมใจ โชว์ห่วยไทยคู่สังคม คืนความสุขให้ประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษ ” ระหว่างวันที่ 5 - 7 กันยายน 2557 ณ บริเวณลานเวทีถนนคนเดิน หน้าสถานีรถไฟจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพและเพิ่มช่องทางการซื้อสินค้าที่จำเป็นภายในครัวเรือนให้กับประชาชน โดยนำสินค้าราถูก คุณภาพดีมาจัดจำหน่ายอย่างมากมาย จึงขอเชิญผู้สนใจร่วมชมและเลือกซื้อสินค้าดีมีคุณภาพจากผู้ผลิตและผู้แทนจำหน่าย มาจำหน่ายแก่ผู้บริโภคโดยตรง กำหนดเปิดงานอย่างเป็นทางการในวันที่ 5 กันยายน 2557 เวลา 18.00 น. โดยมีนายประทีป กีรติเรขา ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานพิธีเปิดงาน กฤตภาส กล้วยนิจ สวท.ศรีสะเกษ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ข่าว 1 กันยายน 2557
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษจัดโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 12 สิงหาคม 2557 (1 ก.ย. 2557)
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษจัดโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 12 สิงหาคม 2557 เช้าวันนี้ (1กย.57) สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 12 สิงหาคม 2557 ตั้งแต่วันที่ 1 – 5 กันยายน 2557 ณ วัดป่าธรรมวิเวก ตำบลขนุน อำเภอกันทรลักษ์ เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รู้จักน้อมนำหลักธรรมไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตและการแก้ไขปัญหา โดยใช้หลักศีล สมาธิ ปัญญา อันจะส่งผลทำให้การดำเนินชีวิตในสังคมเป็นไปอย่างมีความสุข ขณะเดียวกัน ยังมีการฝึกอบรมการทำปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกอง เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพการประกอบอาชีพตามแนวทางการลดต้นทุน สู่การเพิ่มปริมาณผลผลิตที่มีคุณภาพ ซึ่งการอบรมดังกล่าวว่ามีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 120 คน นางณัฏฐกานต์ เหมัษฐิติ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ จะเน้นปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้ผู้หลงผิดได้เข้าใจหลักธรรม เพื่อนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตและแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง และ เป็นคนดีของสังคมประเทศชาติต่อไป กฤตภาส กล้วยนิจ สวท.ศรีสะเกษ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ข่าว 1 กันยายน 2557
พ่อเมืองลำดวน ร่วมแข่งขันกีฬาฟุตบอลปรองดองสร้างชาติ ฮักกันม่วนชื่น ศรีสะเกษกันเอง (28 ส.ค. 2557)
อ่าน 62 ครั้ง
เหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษกำหนดออกรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ที่อุทุมพรพิสัยเพื่อนำโลหิตสำรองที่ได้ไปช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุหรือผู้ป่วยฉุกเฉิน (27 ส.ค. 2557)
เหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษกำหนดออกรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ที่อุทุมพรพิสัยเพื่อนำโลหิตสำรองที่ได้ไปช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุหรือผู้ป่วยฉุกเฉิน นายเลิศบุศย์ กองทอง นายอำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ แจ้งว่า ด้วยสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดได้ร่วมกับโรงพยาบาลจังหวัดศรีสะเกษ และอำเภออุทุมพรพิสัย กำหนดออกรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ณ บริเวณหอประชุมศูนย์แสดงสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ หน้าที่ว่าการอำเภออุทุมพรพิสัย ในวันที่ 28 สิงหาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป เพื่อนำโลหิตสำรองไว้ช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุหรือผู้ที่ต้องการโลหิตฉุกเฉิน ซึ่งในปัจจุบันยังขาดแคลนโลหิตสำรองอีกจำนวนมาก นายอำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ จึงขอเชิญชวนเหล่าข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พ่อค้า ประชาชนชาวอำเภออุทุมพรพิสัย ได้ร่วมบริจาคโลหิตโดยพร้อมเพรียงกัน กฤตภาส กล้วยนิจ สวท.ศรีสะเกษ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ข่าว 27 สิงหาคม 2557
จังหวัดศรีสะเกษ จัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ เยาวชนรุ่นใหม่ ต้านภัยยาเสพติด สร้างความรัก ความปรองดอง ก้าวสู่ประชรคมอาเซียน (27 ส.ค. 2557)
อ่าน 42 ครั้ง
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ เดินหน้าให้บริการประชาชน สร้างรอยยิ้มและความประทับใจ (27 ส.ค. 2557)
อ่าน 62 ครั้ง
เกษตรและสหกรณ์ศรีสะเกษ เร่งสร้างนักประชาสัมพันธ์แก่องค์กร ระดับจังหวัด (26 ส.ค. 2557)
คณะผู้ตรวจราชการลงพื้นที่ศรีสะเกษ ติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (26 ส.ค. 2557)
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ รณรงค์เก็บขยะเพื่อช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อน (26 ส.ค. 2557)
อ่าน 27 ครั้ง
จังหวัดศรีสะเกษ เปิดอบรมหลักสูตรนักประชาสัมพันธ์การเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (26 ส.ค. 2557)
อ่าน 32 ครั้ง
จังหวัดศรีสะเกษและสมาคมกีฬาจังหวัดศรีสะเกษเปิดการแข่งขันตบลูกยางวิทยุการบินฯ ยุวชนชาย – หญิงรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (25 ส.ค. 2557)
อ่าน 36 ครั้ง
จังหวัดศรีสะเกษ เตรียมพร้อมด้านการอำนวยความยุติธรรมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (25 ส.ค. 2557)
อ่าน 67 ครั้ง
เหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษร่วมกับบริษัทสยามแม็คโครจำกัดสาขาศรีสะเกษและมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เสริมสร้างความปรองดองสมาฉันท์คืนความสุขให้แก่ประชาชน (25 ส.ค. 2557)
อ่าน 54 ครั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลพยุห์จัดประกวดหมู่บ้านเมืองน่าอยู่บ้านน่ามองประจำปี2557 (24 ส.ค. 2557)
องค์การบริหารส่วนตำบลพยุห์จัดประกวดหมู่บ้านเมืองน่าอยู่บ้านน่ามองประจำปี2557 นายพิเชษฐ์ ศรีคราม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพยุห์ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ แจ้งว่า ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลพยุห์ ได้จัดทำโครงการประกวดหมู่บ้านเมืองน่าอยู่ บ้านน่ามอง ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพยุห์ ประจำปี 2557 ซึ่งคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงาน จะดำเนินการออกตรวจประเมินผลการดำเนินโครงการประกวดหมู่บ้านน่าอยู่ บ้านน่ามอง ครั้งที่ 3 ในระหว่างวันที่ 25 -28 สิงหาคม 2557 ณ หมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพยุห์ ทั้งหมด 12 หมู่บ้าน เริ่มตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพยุห์ แจ้งอีกว่า วันแรกจะเริ่มตรวจประเมินที่บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 2 และ บ้านหนองทับทัน หมู่ที่ 9 วันสุดท้ายตรวจประเมินที่บ้านหนองแต้ หมู่ที่ 7 และ บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 10 จึงขอให้คณะกรรมการหมู่บ้านได้จัดเตรียมต้อนรับและนำเสนอผลงานให้พร้อม เพื่อความสะดวกรวดเร็วและเป็นไปตามแผนของคณะกรรมการตรวจประเมินผลตามโครงหมู่บ้านเมืองน่าอยู่บ้านน่ามอง กฤตภาส กล้วยนิจ สวท.ศรีสะเกษ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ข่าว 24 สิงหาคม 2557

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12] 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 ถัดไป>>


ฉบับที่ 170 เดือน ตุลาคม 2557
ดูทั้งหมด
 
« พฤศจิกายน 2557 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
ดูปฏิทินทั้งหมด

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
Number of Today 1 คน
Number of Yesterday 110 คน
Number of Lastmonth 2,596 คน
Total 192,511 คน