หน้าหลัก >> ข่าวท้องถิ่น ศรีสะเกษ
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวท้องถิ่น ศรีสะเกษ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวท้องถิ่น ศรีสะเกษ

หมวดย่อย
   ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดศรีสะเกษ ปล่อยคาราวานน้ำใจมอบเครื่องห่มกันหนาวให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่ (27 ม.ค. 2559)
อ่าน 40 ครั้ง
จังหวัดศรีสะเกษ จัดกิจกรรมสภากาแฟเพื่อเปิดโอกาสให้หัวหน้าส่วนราชการได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และการประสานความร่วมมือกันนอกรอบในการทำงานร่วมกัน (27 ม.ค. 2559)
อ่าน 33 ครั้ง
เนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นส่งผลทำให้มีประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษเจ็บป่วยและเข้ารับบริการรักษาเป็นจำนวนมากที่โรงพยาบาลศรีสะเกษโดยส่วนใหญ่ป่วยเป็นโรคทางเดินหายใจ (26 ม.ค. 2559)
เนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นส่งผลทำให้มีประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษเจ็บป่วยและเข้ารับบริการรักษาเป็นจำนวนมากที่โรงพยาบาลศรีสะเกษโดยส่วนใหญ่ป่วยเป็นโรคทางเดินหายใจ นายเเพทย์อุดม‬ ‎เพชรภูวดี‬ ‎ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ‬ เปิดเผยว่า เนื่องจากสภาพอากาศ ที่เปลี่ยนแปลงและหนาวเย็นลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลทำให้ประชาชนเกิดการเจ็บป่วยเข้ารับบริการรักษาในโรงพยาบาลศรีสะเกษเป็นจำนวนมาก โดยส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ จึงขอเเนะนำให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพและสวมใส่เสื้อผ้าหนาๆ เพื่อให้ร่ายกายอบอุ่นพร้อมกับหมั่นดื่มน้ำอุ่นอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งรับประทานอาหารที่ให้พลังงานแก่ร่างกายอย่างเพียงพอ เช่น อาหารจำพวกแป้ง ไขมัน ควบคู่การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ หากเกิดเจ็บป่วยขอให้รีบไปพบแพทย์ทันที ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ‬ เปิดเผยอีกว่า สำหรับสภาพอากาศที่หนาวเย็นยังมีคนส่วนใหญ่ชอบดื่มสุราแก้หนาว นับว่าเป็นความคิดที่ผิด อีกทั้งหากเมาสุราและหลับไปโดยไม่มีเครื่องนุ่งห่ม อาจทำให้เสียชีวิตได้ ขณะที่การผิงไฟนอนขอให้ระมัดระวังเหตุเพลิงไหม้ และ อย่าให้เด็กเล็ก ๆ เข้าใกล้ควันไฟ เนื่องจากมีภูมิต้านต่ำ อีกทั้งไม่ควรเอาผ้าคลุมศีรษะให้เด็กเล็ก โดยเฉพาะบริเวณจมูกและปาก เพราะจะทำให้เด็กขาดอากาศหายใจได้...// กฤตภาส กล้วยนิจ สวท.ศรีสะเกษ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ข่าว 26 มกราคม 2559
สถิติจังหวัดศรีสะเกษ ประชุมคณะกรรมการตามประเด็นที่สำคัญต่อยุทธศาสตร์จังหวัด (26 ม.ค. 2559)
อ่าน 34 ครั้ง
ศรีสะเกษ อากาศหนาวเย็นหน่วยงานราชการได้ออกมอบผ้าห่มเครื่องกันหนาวให้แก่ราษฎรผู้ ยากไร้ (26 ม.ค. 2559)
อ่าน 37 ครั้ง
ศรีสะเกษ อากาศยังหนาวเย็นต่อเนื่อง ขณะที่ชาวบ้านต้องก่อไฟให้สัตว์เลี้ยงให้ได้รับความอบอุ่น (26 ม.ค. 2559)
อ่าน 40 ครั้ง
เตรียมรับมือภัยแล้ง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ (25 ม.ค. 2559)
วันที่ 22 มกราคม 2559 เวลา 10.30 น. นายสุรชาติ แก้วศิลา นายอำเภออุทมพรพิสัย ร่วมกับ นายประสิทธิ์ สีสด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลก้านเหลือง นางขันทอง ไกรยา กำนันตำบลก้านเหลือง บูรณาการกำลัง สมาชิกอส. พนักงานส่วนตำบล ผู้ใหญ่บ้าน ผช.ปค. ผรส. ร่วมแรง ร่วมใจ กันกำจัดวัชพืช เพื่อปรับสภาพคลองอิสานเขียว รวมระยะทาง 3,000 เมตร และผักตบชวาและวัชพืชที่ขุดลอกขึ้นจะนำไปทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ เพื่อใช้ประโยชน์ในด้านการเกษตร ด้านการประมง มีแหล่งน้ำสะอาดมีสิ่งแวดล้อมที่ดีสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนและเพื่อรองรับและกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งและเพิ่มรายได้ในการทำการเกษตรปลูกพืชใช้น้ำน้อย ในช่วงหน้าแล้งที่กำลังจะมาถึง ณ คลองอิสานเขียว บ้านก้านเหลือง หมู่ที่ 15 ตำบลก้านเหลือง
อ่าน 53 ครั้ง
การตรวจสภาพน้ำเพื่อประเมินสถานการณ์ภัยแล้ง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ (25 ม.ค. 2559)
วันที่ 23 มกราคม 2559 เวลา 09.30 น.นายสุรชาติ แก้วศิลา นายอำเภออุทุมพรพิสัย ตรวจสภาพพื้นที่น้ำผิวดิน บ่อบาดาลและคลองอิสานเขียวในพื้นที่บ้านโนนน้อย หมู่ที่ 8,9 ต.โคกหล่าม พลิกวิกฤตภัยแล้ง หันมาปลูกพืชเศรษฐกิจ ใช้น้ำน้อย ส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาปลูกพริกเพื่อเพิ่มรายได้ในช่วงฤดูแล้ง ซึ่งพื้นที่นี้มีน้ำสามารถทำการเกษตรได้ตลอดทั้งปี ซึ่งจากการสำรวจพบว่าบ่อบาดาลมีทั้งหมด 50 บ่อ สามารถสูบน้ำใช้ได้ตลอดทั้งปี และมีประมาณ25บ่อที่สามารถดื่มและใช้ในการเกษตรได้ และอีกส่วนหนึ่งเป็นน้ำกร่อยใช้อุปโภคได้อย่างเดียว ส่วนคลองอิสายเขียวระยะทางทั่งหมด 6 กิโลเมตรเชื่อมต่อระหว่าง ต.โคกหล่าม ต.รังแร้ง ต.อีหล่ำและต.หนองอึ่ง อ.ราษีไศล ขณะนี้ยังมีปริมาณน้ำสามารถใช้ทำการเกษตรได้ แต่จากการสอบถามชาวบ้าน ในช่วงเดือนมีนาคม - เมษายน คลองจะแห้งทั้งหมด มีเพียงระยะทางประมาณ 500 เมตร ที่อยู่ในเขตบ้านโนนน้อยม.8,9 ต.โคกหล่ามเท่านั้นที่จะมีใช้ตลอดทั้งปี ทางอำเภอจึงได้จัดทำโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากจังหวัดเพื่อจัดทำท่อส่งน้ำจากคลองอิสานเขียวไปยังหมู่บ้านเพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภค เพื่อเตรียมพร้อมมือภัยแล้งที่กำลังจะมาถึง
อ่าน 35 ครั้ง
สรุปข้อเท็จจริง กรณีที่สำนักข่าวไทย พี บี เอส ได้เผย แพร่ข่าวการประสบกับปัญหาขาดแคลนน้ำสำหรับการอุปโภคและบริโภค (25 ม.ค. 2559)
(23 มกราคม 2559) เวลา 12.00 น. นายสุพร ธีรโรจน์ชาลี นายอำเภอเมืองจันทร์ ได้ไปตรวจและเยี่ยมโรงพยาบาลเมืองจันทร์ และดูแหล่งน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปา กรณีที่สำนักข่าวไทย พี บี เอส ได้เผย แพร่ข่าวการประสบกับปัญหาขาดแคลนน้ำสำหรับการอุปโภคและบริโภค สรุปข้อเท็จจริงได้ ดังนี้ 1. ขณะนี้ระบบประปาของ รพ. ได้ใช้น้ำจากระบบเชื่อมต่อท่อของระบบประปา ทต.หนองใหญ่ และของที่ว่าการอำเภอ ซึ่งจะมีปริมาณน้ำที่เพียงพอถึงในห้วงไม่เกินเดือนเมษายน 2559 ทั้งนี้ เนื่องจากปริมาณน้ำดิบที่นำมาผลิตจะแห้งขอด สำหรับการเจาะบ่อบาดาล มีหน่วยงานหลายแห่งมาทำก ารขุดเจาะแล้ว ปรากฎว่า มีปริมาณน้ำน้อยมากไม่เพียงพอสำรับนำไปผลิตเป็นแหล่งน้ำดิบ 2.แหล่งน้ำดิบที่นำมาผลิตประปาในขณะนี้ นำมาจาก 2 แห่ง คือ หนองดุม และหนองตุ แต่ปัจจุบันมีสภาพตื้นเขิน 3.แหล่งน้ำดิบที่สามารถจะพัฒนาเป็นแหล่งน้ำสำรองเพิ่มเติม คือ หนองเมืองจันทร์ หนองใหญ่ และหนองโรงพยาบาล 4.การแก้ไขปัญหาในระยะสั้นได้เตรียมการกับ ทต.หนองใหญ่ และ ทต.เมืองจันทร์ ไว้แล้ว 5.ขอกราบเรียนว่าสามารถแก้ไขปัญหาในระยะสั้นไม่ให้ รพ.เมืองจันทร์ ขาดแคลนน้ำ สำหรับบุคลากรและประชาชนผู้มารับบริการได้อย่างแน่นอน
อ่าน 36 ครั้ง
จ.ศรีสะเกษ เปิดโครงการสร้างผู้นำในการขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรม ให้กับกำนันเพื่อสร้างความรู้และขยายผลให้กับประชาชนผ่านหอกระจายข่าวหมู่บ้าน (25 ม.ค. 2559)
อ่าน 32 ครั้ง
ประกาศแจ้งเตือนพื้นที่เฝ้าระวังสภาวะอากาศหนาวเย็นและลมแรง (23 ม.ค. 2559)
อ่าน 74 ครั้ง
สำนักงาน ก.พ. จัดสัมมนาชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างความรู้ด้านจริยธรรมฯ ภายใต้บริบทการบริการทรัพยากรบุคลากรภาครัฐ (22 ม.ค. 2559)
อ่าน 38 ครั้ง
ชาวสวนหอมแดงเฝ้าระวัง “หนอนกระทู้หอม” (22 ม.ค. 2559)
อ่าน 36 ครั้ง
จังหวัดศรีสะเกษ ออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่ ต.ขุนหาญ อ.ขุนหาญ มีประชาชนเข้ารับบริการเป็นจำนวนมาก (22 ม.ค. 2559)
อ่าน 41 ครั้ง
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ และคณะ เดินทางมาเป็นประธานในพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวของสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ แก่ราษฎรในพื้นที่อำเภอราษีไศล (22 ม.ค. 2559)
อ่าน 63 ครั้ง
รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมร้านค้าส่งค้าปลีกและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องในจังหวัดศรีสะเกษ (22 ม.ค. 2559)
อ่าน 40 ครั้ง
โครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘ /๒๕๕๙ ระยะที่ ๑ โครงการ / กิจกรรมการปลูกพืชใช้น้ำน้อย และอาศัยความชื้นของดิน (22 ม.ค. 2559)
วันที่๒๑ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น.นายยุทธนา วิริยะกิตติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้มอบหมายให้นายสุพร ธีรโรจน์ชาลี นายอำเภอเมืองจันทร์ เป็นประธานโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘ /๒๕๕๙ ระยะที่ ๑ โครงการ / กิจกรรมการปลูกพืชใช้น้ำน้อย และอาศัยความชื้นของดิน ณ บ้านตาโกน หมู่ที่ ๑ ตำบลตาโกน อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งได้รับความสนใจจาก ข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษา พ่อค้า ประชาชนในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียงเป็นอย่างมาก
อ่าน 47 ครั้ง
ครงการรณรงค์งดเผาฟางและตอซัง ณ แปลงข้าวของราษฎร ในพื้นที่บ้านหนองห้าง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองห้าง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ (22 ม.ค. 2559)
วันที่ 21 มกราคม 2559 เวลา 10.00 น. นายยุทธนา วิริยะกิตติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษเป็นประธานในการดำเนินงานโครงการรณรงค์งดเผาฟางและตอซัง ณ แปลงข้าวของราษฎร ในพื้นที่บ้านหนองห้าง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองห้าง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ โดยมีนายสุรชาติ แก้วศิลา นายอำเภออุทุมพรพิสัย นายณรงค์ หล้าพรหม รักษาการผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ นายนิคม ทาศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองห้าง นายประดิษฐ์ วิจิตร กำนันตำบลหนองห้าง ร่วมบูรณาการในการจัดโครงการ เพื่อรณรงค์ให้เกษตรกรในพื้นที่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางการเกษตร โดยหยุดการเผาฟางและตอพืช เปลี่ยนเป็นการไถกลบตอซังพืชร่วมกับการใช้ปุ๋ยพืชสด นำหมักชีวภาพ (พด.2) และการปรับปรุงดินกรด (ปูนโดโลไมท์)เพิ่มอินทรียวัตถุแก่ดิน ช่วยให้มีการย่อยสลายได้ง่ายขึ้น กลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์ให้แก่ดินสร้างความอุดมสมบูรณ์และรักษาสิ่งแวดล้อม ใ ทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นและได้คุณภาพ ช่วยลดต้นทุนการผลิตสู่ระบบการผลิตเกษตรแบบยั่งยืน และยังเป็นการบรรเทาภาวะโลกร้อน การรณรงค์งดการเผาฟางและตอซังพืชครั้งนี้ ภายในงานยังมีการจัดกิจกรรมนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับด้านการเกษตร การออกร้านจำหน่ายสินค้า OTOP ตลาดนัดชุมชนของกลุ่มสตรี กลุ่มแม่บ้าน บริการตรวจหาสารเคมีในเลือดและตรวจรักษาโรคเบื้องต้นให้แก่เกษตรกร และประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ กว่า 500 คน
อ่าน 42 ครั้ง
ศรีสะเกษ ปราบปราม จับกุม ดำเนินคดีกับนายจ้างที่จ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายโดยจับ ปรับ และเพิกถอนใบอนุญาต (21 ม.ค. 2559)
อ่าน 57 ครั้ง
โครงการคลองสวยน้ำใส คนไทยมีความสุข อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ (21 ม.ค. 2559)
คลองสวยน้ำใส คนไทยมีความสุข อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ วันที่ 20 มกราคม 2559 เวลา 09.00 น. นายสุรชาติ แก้วศิลา นายอำเภออุทมพรพิสัย ร่วมกับ นาพ.อ.อัครพล. ทองสุทธิ์ ผบ.นพค.53 ยร.อ.ภูวนาถ แก้วอำนาจ หัวหน้าชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนกองกำลังรักษาความสงบจังหวัดศรีสะเกษ นายเธียรชัย มีศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแข้ นายสุทิน. ทัดแก้ว กำนันตำบลแข้ บูรณาการกำลัง ทหาร สมาชิกอส. พนักงานส่วนตำบล ผู้ใหญ่บ้าน ผช.ปค. ผรส. นักเรียนโรงเรียนบ้านแข้ ร่วมแรง ร่วมใจ กันกำจัดวัชพืช เพื่อปรับสภาพลำน้ำรวมระยะทางกว้าง 250 เมตร ยาว 300เมตร สามารถกักเก็บน้ำ 375,000ลบ.ม. พื้นที่ได้รับประโยชน์ 450 ครัวเรือน และผักตบชวาและวัชพืชที่ขุดลอกขึ้นจะนำไปทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ เพื่อใช้ประโยชน์ในด้านการเกษตร ด้านการประมง เพิ่มรายได้ในช่วงหน้าแล้งที่กำลังจะมาถึง และส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และรักษาแหล่งน้ำ สิ่งแวดล้อมที่ดีสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน ณ อ่างหนองแข้ บ้านแข้ หมู่ที่ 1 ต.แข้
อ่าน 60 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12] 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 ถัดไป>>


ฉบับที่ 187 เดือน มีนาคม 2559

more
 
« พฤษภาคม 2559 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
PRD Infographics
วาทะนายกรัฐมนตรี
สมุดภาพ Infographics รัฐบาล
นโยบายรัฐบาล
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน
จัดซื้อจัดจ้างและราคากลาง สปข.2
การบริหารจัดการน้ำประเทศไทย

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
Number of Today 81 คน
Number of Yesterday 52 คน
Number of Lastmonth 133 คน
Total 19,239 คน