หน้าหลัก >> ข่าวท้องถิ่น ศรีสะเกษ
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวท้องถิ่น ศรีสะเกษ ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวท้องถิ่น ศรีสะเกษ

หมวดย่อย
   ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะชุดติดตามและตรวจสอบการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ ออกตรวจสถานประกอบการ (9 ม.ค. 2558)
อ่าน 48 ครั้ง
แจ้งเตือนประชาชนระวังอากาศหนาวระลอกใหม่ (9 ม.ค. 2558)
อ่าน 59 ครั้ง
จังหวัดศรีสะเกษ เปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพันธุ์หอมแดงสะอาด เพื่อผลิตหอมแดงที่มีคุณภาพ (8 ม.ค. 2558)
อ่าน 39 ครั้ง
OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน เชื่อมความสัมพันธ์ไทย – กัมพูชา สานต่อความร่วมมือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและการค้าเสรี (8 ม.ค. 2558)
อ่าน 43 ครั้ง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษนำนักเรียนพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหล่งเที่ยววัดล้านขวดส่งเสริมให้เยาวชนมีสำนึกรักบ้านเกิดภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเอง (8 ม.ค. 2558)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษนำนักเรียนพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหล่งเที่ยววัดล้านขวดส่งเสริมให้เยาวชนมีสำนึกรักบ้านเกิดภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเอง นายอิทธิ ศรีมาธรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ อำเภอขุณหาญ ได้นำนักเรียนกว่า 200 คน ไปร่วมพัฒนาสิ่งแวดล้อมวัดป่าเจดีย์แก้ว หรือ วัดล้านขวด ตำบลสิ อำเภอขุนหาญ เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวทั่วไทย อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนมีจิตสำนึกรักบ้านเกิด และภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเอง ส่งเสริมให้มีจิตสาธารณะ และบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ด้านนายศิริดล น้าวิลัย นายกเทศมนตรีเทศบาลขุนหาญ กล่าวว่า วัดล้านขวดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ทรงคุณค่าแห่งหนึ่งของจังหวัดศรีสะเกษ ที่สะท้อนให้เห็นความคิดสร้างสรรค์ของคนศรีสะเกษ ในการนำวัสดุเหลือใช้ คือ ขวดแก้วสารพัดชนิด กลับมาใช้ประโยชน์ในการก่อสร้างและประดับตกแต่งได้อย่างสวยงามและลงตัว ซึ่งเป็นต้นแบบแห่งแรกของประเทศไทย นอกจากนี้ที่อำเภอขุนหาญยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สำคัญอีกด้วย เช่น น้ำตกห้วยจันทร์ น้ำตกสำโรงเกียรติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพนมดงรัก ส่วนแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ เช่น ภูฝ้าย (พนมกะบา) ซำปิกา ปราสาทตำหนักไทร เป็นต้น นับว่าการส่งเสริมให้เยาวชนมีจิตสำนึกรักบ้านเกิด และภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเองเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อรองรับและส่งเสริมการท่องเที่ยวทั่วไทยให้ยั่งยืนต่อไป กฤตภาส กล้วยนิจ สวท.ศรีสะเกษ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ข่าว 8 มกราคม 2558
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2558 ภายใต้คำขวัญ “ความรู้ คู่คุณธรรมนำสู่อนาคต” (8 ม.ค. 2558)
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2558 ภายใต้คำขวัญ “ความรู้ คู่คุณธรรมนำสู่อนาคต” ดร. ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เปิดเผยว่า ด้วยเทศบาลเมือง ศรีสะเกษ ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน จัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2558 ขึ้นในวันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ) ภายใต้คำขวัญวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2557 “ความรู้ คู่คุณธรรม นำสู่อนาคต ” เพื่อให้เด็กและเยาวชน ได้แสดงความสามารถ และร่วมกิจกรรม ที่มุ่งให้เยาวชนเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง มีจิตสำนึกที่ดีต่อสังคมไทย เพื่อที่จะพัฒนาตัวเองเป็นพลเมืองที่ดีต่อประเทศชาติในอนาคต โดยภายในงานมีกิจกรรม ต่างๆมากมาย เช่น การจัดนิทรรศการให้ความรู้ กิจกรรมนันทนาการต่างๆ สำหรับเด็ก การเล่นเกมส์มอบรางวัลให้แก่เด็ก และการแสดงบนเวที การประกวดวาดภาพระบายสี การประกวดร้องเพลง การเล่านิทานชิงรางวัล การแจกอาหารเครื่องดื่มฟรีตลอดงาน พร้อมกันนี้ ทางศูนย์แสดงพันธ์สัตว์น้ำเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ยังได้บริการให้ผู้มาร่วมงาน ได้เข้าชมฟรีตลอดทั้งวันอีกด้วย จึงขอเชิญชวนพ่อแม่ ผู้ปกครอง ร่วมกันนำบุตรหลาน เข้ามาเที่ยวชมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 ณ บริเวณสวนเฉลิม พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ) ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 15.00 น. กฤตภาส กล้วยนิจ สวท.ศรีสะเกษ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ข่าว 8 มกราคม 2558
เหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษร่วมกับโรงเรียนขุขันธ์จัดกิจกรรมร่วมใจบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ (8 ม.ค. 2558)
เหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษร่วมกับโรงเรียนขุขันธ์จัดกิจกรรมร่วมใจบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ นางศิรดา กีรติเรขา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ เปิดเผยว่า ด้วยสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษร่วมกับโรงพยาบาลจังหวัดศรีสะเกษ และ โรงเรียนขุขันธ์ กำหนดจัดกิจกรรมร่วมใจบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 8 มกราคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 13.00 น. ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์โรงเรียนขุขันธ์ อำเภอขุขันธ์ เพื่อร่วมทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และนำโลหิตสำรองที่ได้ไว้คอยช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุหรือผู้ที่ต้องการโลหิตฉุกเฉิน ซึ่งปัจจุบันยังขาดแคลนโลหิตสำรองเป็นจำนวนมาก จึงขอประชาสัมพันธ์ให้คณะผู้ปกครองนักเรียน ผู้นำชุมชน หรือ เยาวชน ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธา ที่มีอายุ 17 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป มีน้ำหนักตัว 45 กิโลกรัมขึ้นไป ถ้าเป็นสุภาพสตรีต้องไม่อยู่ในช่วงมีประจำเดือน มาร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้ ตามวันเวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยทั่วกัน กฤตภาส กล้วยนิจ สวท.ศรีสะเกษ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ข่าว 8 มกราคม 2558
อำเภอห้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกษกำหนดออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่เยี่ยมยามถามไถ่ได้ใจได้บุญประจำเดือนมกราคม (8 ม.ค. 2558)
อำเภอห้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกษกำหนดออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่เยี่ยมยามถามไถ่ได้ใจได้บุญประจำเดือนมกราคม นายสมศักดิ์ นิสัยสม นายอำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ เปิดเผยว่า ด้วยอำเภอห้วยทับทัน ร่วมกับส่วนราชการต่าง ๆ กำหนดจัดโครงการอำเภอยิ้ม..เคลื่อนที่ และ โครงการ “ เยี่ยมยาม ถามไถ่ ได้ใจ ได้บุญ ” ประจำเดือนมกราคม 2558 โดยกำหนดออกหน่วยบริการในวันที่ 22 มกราคม2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ศาลากลางบ้านไฮน้อย หมู่ที่ 9 ตำบลผักไหม อำเภอห้วยทับทัน พร้อมนำบริการต่าง ๆ ของส่วนราชการบูรณาการออกให้บริการเชิงรุกแก่ประชาชน อาทิเช่น การให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย การบริการตรวจสุขภาพ การบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข การทำหมันสุนัขและแมว การบริการตัดผม การแนะนำการศึกษานอกระบบ การฝึกอาชีพอิสระ พร้อมร่วมถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ร่วมกัน เพื่อสร้างความรักความสามัคคีและลดช่องว่างระหว่างข้าราชการกับประชาชนให้เกิดความสัมพันธ์แน่นแฟ้นกันมากขึ้น จึงขอเชิญประชาชนชาวตำบลผักไหมและบริเวณใกล้เคียงเข้ารับบริการอำเภอยิ้ม..เคลื่อนที่ และ โครงการ “ เยี่ยมยาม ถามไถ่ ได้ใจ ได้บุญในครั้งนี้ตามวันเวลาที่กำหนดโดยทั่วกัน กฤตภาส กล้วยนิจ สวท.ศรีสะเกษ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ข่าว 8 มกราคม 2558
ปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษร่วมกับปศุสัตว์อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่เพื่อฉีดวัคซีนและให้ความรู้เกษตรกรเฝ้าระวังดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างใกล้ชิดในช่วงอากาศแปรปรวน (7 ม.ค. 2558)
ปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษร่วมกับปศุสัตว์อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่เพื่อฉีดวัคซีนและให้ความรู้เกษตรกรเฝ้าระวังดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างใกล้ชิดในช่วงอากาศแปรปรวน นายนัทธ์เวโรจน์ บูชาพัฒน์ ปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า ด้วยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอโพธิ์สรีสุวรรณ กำหนดออกปฏิบัติงานโครงการหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ในวันที่ 8 มกราคม 2558 ณ ศาลากลางบ้านอีเซ หมู่ที่ 5 ตำบลอีเซ อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ โดยจะออกบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาดสัตว์ การรักษาพยาบาลสัตว์ป่วย การจำกัดพยาธิ การแจกเวชภัณฑ์ การผสมเทียม การทำหมัน ตลอดจนการพ่นฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อโรค เริ่มให้บริการตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ กล่าวอีกว่า ประกอบกับช่วงนี้สภาพอากาศหนาวเย็น ลมพัดแรง จึงต้องให้ความรู้แก่เกษตรกรได้หมั่นเฝ้าระวังดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยงของตนเองอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งสัตว์เลี้ยงที่เลี้ยงปล่อยให้อยู่กับธรรมชาติ ไม่มีโรงเรียน กันแดดกันลม ทั้งโค กระบือ สุกร เป็ด และไก่ อาจทำให้สัตว์เลี้ยงมีสุขภาพอ่อนแอ และ เจ็บป่วยได้ง่าย โดยเฉพาะโรคหวัด ปอดบวม หรือ โรคระบบทางเดินหายใจอื่น ๆ หากพบสัตว์เลี้ยงมีอาการอ่อนแอหรือป่วย ให้แยกออกจากฝูงทันที และ รีบแจ้งสัตวแพทย์เข้าทำการตรวจรักษาโดยเร่งด่วน โอกาสนี้จึงขอให้ประชาชนในเขตตำบลอีเซ อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ ได้นำสัตว์เลี้ยงของตนเองเข้ารับบริการโดยพร้อมเพรียงกัน ฤตภาส กล้วยนิจ สวท.ศรีสะเกษ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ข่าว 7 มกราคม 2558
สปช.ศรีสะเกษ เดินหน้าการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการปฏิรูปประเทศ เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนให้ครอบคลุม (7 ม.ค. 2558)
อ่าน 57 ครั้ง
อำเภอห้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกษกำหนดออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่เยี่ยมยามถามไถ่ได้ใจได้บุญประจำเดือนมกราคม2558 (7 ม.ค. 2558)
อำเภอห้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกษกำหนดออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่เยี่ยมยามถามไถ่ได้ใจได้บุญประจำเดือนมกราคม2558 นายสมศักดิ์ นิสัยสม นายอำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ เปิดเผยว่า ด้วยอำเภอห้วยทับทัน ร่วมกับส่วนราชการต่าง ๆ กำหนดจัดโครงการอำเภอยิ้ม..เคลื่อนที่ และ โครงการ “ เยี่ยมยาม ถามไถ่ ได้ใจ ได้บุญ ” ประจำเดือนมกราคม 2558 โดยกำหนดออกหน่วยบริการในวันที่ 9 มกราคม2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณสี่แยกกลางบ้านหนองแข้ หมู่ที่ 11 ตำบลกล้วยกว้าง อำเภอห้วยทับทัน พร้อมนำบริการต่าง ๆ ของส่วนราชการบูรณาการออกให้บริการเชิงรุกแก่ประชาชน อาทิเช่น การให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย การบริการตรวจสุขภาพ การบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข การทำหมันสุนัขและแมว การบริการตัดผมฟรี การแนะนำการศึกษานอกระบบ การฝึกอาชีพอิสระ พร้อมร่วมถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ร่วมกัน เพื่อสร้างความรักความสามัคคีและลดช่องว่างระหว่างข้าราชการกับประชาชนให้เกิดความสัมพันธ์แน่นแฟ้นกันมากขึ้น จึงขอเชิญประชาชนชาวตำบลผักไหมและบริเวณใกล้เคียงเข้ารับบริการอำเภอยิ้ม..เคลื่อนที่ และ โครงการ “ เยี่ยมยาม ถามไถ่ ได้ใจ ได้บุญในครั้งนี้ตามวันเวลาที่กำหนดโดยทั่วกัน กฤตภาส กล้วยนิจ สวท.ศรีสะเกษ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ข่าว 7 มกราคม 2558
ปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษขอให้เกษตรกรรีบขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ประจำปี2558เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ซึ่งจะมีสิทธิขอรับความช่วยเหลือในกรณีประสบภัยพิบัติด้านปศุสัตว์ (7 ม.ค. 2558)
ปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษขอให้เกษตรกรรีบขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ประจำปี2558เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ซึ่งจะมีสิทธิขอรับความช่วยเหลือในกรณีประสบภัยพิบัติด้านปศุสัตว์ นายนัทธ์เวโรจน์ บูชาพัฒน์ ปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า ด้วยกรมปศุสัตว์มีนโยบายให้มีการดำเนินการสำรวจและปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ที่มีสัตว์เลี้ยงตั้งแต่ 1 ตัวขึ้นไป เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานสำคัญในการนำมากำหนด วิเคราะห์ และ บริหารงานโครงการต่าง ๆ ทั้งยังเป็นฐานข้อมูลสนับสนุนให้หน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภาคราชการและ ภาคเอกชน สามารถนำข้อมูลไปประกอบการดำเนินโครงการต่าง ๆ ได้ด้วย ปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ ยังกล่าวอีกว่า ที่ผ่านมาเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์บางรายไม่เห็นความสำคัญของการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์กับกรมปศุสัตว์ จึงทำให้เสียสิทธิในการขอรับความช่วยเหลือในกรณีประสบภัยพิบัติด้านปศุสัตว์ จึงขอให้เกษตรกรรีบติดต่อแจ้งขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ด่วน หรือ เกษตรกรที่เคยขึ้นทะเบียนแล้ว แต่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนประชากรสัตว์เลี้ยง ขอให้รีบติดต่อแจ้งปรับปรุงฐานข้อมูลจำนวนประชากรสัตว์เลี้ยงให้เป็นปัจจุบัน เพื่อสิทธิประโยชน์ของเกษตรกรเอง โดยให้แจ้งที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกแห่งใกล้บ้าน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2558 รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 045 – 612928 ในวันและเวลาราชการ กฤตภาส กล้วยนิจ สวท.ศรีสะเกษ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ข่าว 7 มกราคม 2558
อำเภอไพรบึงจังหวัดศรีสะเกษกำหนดออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่บริการเชิงรุกใกล้ชิดประชาชน (7 ม.ค. 2558)
อำเภอไพรบึงจังหวัดศรีสะเกษกำหนดออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่บริการเชิงรุกใกล้ชิดประชาชน นายชัยยงค์ เมธาสุรวิทย์ นายอำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ เปิดเผยว่า ด้วยอำเภอไพรบึง กำหนดนำส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ องค์กรต่าง ๆ ร่วมออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ออกพบปะประชาชน ในวันที่ 9 ธันวาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ศาลาประชาคมบ้านกระแมด หมู่ที่ 12 ตำบลไพรบึง อำเภอไพรบึง พร้อมการให้บริการจากทุกภาคส่วนอย่างใกล้ชิด เป็นต้นว่า การตรวจรักษาและปฐมพยาบาลเบื้องต้น การซ่อมเครื่องยนต์ การซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า การบรรเทาทุกข์จากกิ่งกาชาด การให้บริการปรึกษาด้านกฎหมาย บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข การทำหมันสุนัขและแมว การบริการตัดผมฟรี ตลอดจนรับเรื่องราวร้องทุกข์ต่าง ๆ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นกับส่วนราชการและลดช่องว่างระหว่างกัน จึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลไพรบึงและ บริเวณใกล้เคียงเข้ารับบริการตามวันและเวลาที่กำหนดโดยทั่วกัน กฤตภาส กล้วยนิจ สวท.ศรีสะเกษ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ข่าว 7 มกราคม 2558
ศรีสะเกษ แถลงข่าวปิดศูนย์ ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 (6 ม.ค. 2558)
อ่าน 64 ครั้ง
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดศรีสะเกษรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าฝึกอบรมเตรียมเข้าทำงานจำนวน 6 สาขาโดยผู้ผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรทั้งหมดมีงานรองรับแน่นอน (6 ม.ค. 2558)
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดศรีสะเกษรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าฝึกอบรมเตรียมเข้าทำงานจำนวน 6 สาขาโดยผู้ผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรทั้งหมดมีงานรองรับแน่นอน นายภิญโญ สะตะพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ เปิดเผยว่า ด้วยศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ ได้เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป ตลอดจนเยาวชน ผู้ถูกเลิกจ้าง ผู้ว่างงาน อายุ 15 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษาตั้งแต่ ป.6 ขึ้นไป เข้าฝึกอาชีพหลักสูตรฝึกเตรียมเข้าทำงาน จำนวน 6 สาขา ได้แก่ ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม ช่างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก ช่างเชื่อมไฟฟ้า ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี และ พนักงานนวดแผนไทย โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มกราคม 2558 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ เปิดเผยอีกว่า ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าฝึกเตรียมเข้าทำงานทั้งหมดในทุกสาขา จะไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ และ ทางศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดศรีสะเกษยังได้จัดที่พักให้อีกด้วย จึงขอให้ผู้สนใจ ตลอดจนเยาวชน ผู้ถูกเลิกจ้าง และ ผู้ว่างงาน ได้สมัครฝึกอาชีพเตรียมเข้าทำงานทั้ง 6 สาขาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยผู้ผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรทั้งหมดจะมีงานรองรับแน่นอน รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 045 – 615846 – 8 ในวันและเวลาราชการ กฤตภาส กล้วยนิจ สวท.ศรีสะเกษ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ข่าว 6 มกราคม 2558
ศรีสะเกษ วันที่ 6 เกิดอุบัติเหตุ 74 ครั้ง บาดเจ็บ 79 คน เสียชีวิต 4 คน (5 ม.ค. 2558)
อ่าน 40 ครั้ง
ศรีสะเกษ 4 วัน ยอดสะสมตาย 4 บาดเจ็บ 62 สาเหตุเมาสุราและจักรยานยนต์ครองแชมป์ (3 ม.ค. 2558)
อ่าน 88 ครั้ง
การเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา (1 ม.ค. 2558)
อ่าน 38 ครั้ง
สถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดศรีสะเกษ ประจำเดือน ธันวาคม 2557 (1 ม.ค. 2558)
อ่าน 43 ครั้ง
สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ ในจังหวัดศรีสะเกษ ประจำเดือน ธันวาคม 2557 (1 ม.ค. 2558)
อ่าน 54 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12] 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 ถัดไป>>


ฉบับที่ 173 เดือน มกราคม 2558

more
 
« มีนาคม 2558 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
Number of Today 27 คน
Number of Yesterday 44 คน
Number of Lastmonth 1,657 คน
Total 202,111 คน