หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา ร้อยเอ็ด
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวประกวดราคา ร้อยเอ็ด ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประกวดราคา ร้อยเอ็ด

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 สาย จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (31 ก.ค. 2557)
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ประปา (31 ก.ค. 2557)
องค์การสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างต่อเติมหลังคาอาคารผลิตยาง (31 ก.ค. 2557)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สอบราคาจ้างปรับปรุงหอประชุมเคียงคะคาง จำนวน 1 งาน ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม (31 ก.ค. 2557)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สอบราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีสอบราคา (31 ก.ค. 2557)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ประมูลซื้อวัสดุสนับสนุนปัจจัยการผลิต ตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพอุตสาหกรรมการทอผ้าไหมในหมู่บ้าน ปี 57 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (31 ก.ค. 2557)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (29 ก.ค. 2557)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ประมูลซื้อโครงการจัดทำระบบห้องเรียนอัจฉริยะ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (29 ก.ค. 2557)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ประมูลซื้อโครงการจัดทำระบบห้องเรียนอัจฉริยะ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (28 ก.ค. 2557)
เทศบาลตำบลดงสิงห์ สอบราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถบรรทุกน้ำ (23 ก.ค. 2557)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองโตน หมู่ที่ 8 (23 ก.ค. 2557)
เทศบาลตำบลเสลภูมิ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาสระศาลาลอย หมู่ที่ 1,7,8 ต.ขวัญเมือง ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (23 ก.ค. 2557)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รายการจ้างปรับปรุงอาคารแสดงและจำหน่ายสินค้ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ของศูนย์ความรวมมือกับภาคอุตสาหกรรม โดยวิธีสอบราคา (23 ก.ค. 2557)
เทศบาลตำบลเสลภูมิ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาสระศาลาลอย หมู่ที่ 1,7,8 ต.ขวัญเมือง ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (23 ก.ค. 2557)
กรมหม่อนไหม สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร เพื่อสนับสนุนเกษตรกรที่ผ่านการฝึกอบรมตามโครงการ (23 ก.ค. 2557)
กรมทางหลวงประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (23 ก.ค. 2557)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สอบราคาจัดจ้างพิมพ์ระเบียบการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง (23 ก.ค. 2557)
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สอบราคาจ้างก่อสร้างร้านกาแฟสำเร็จรูป จำนวน 1 หลัง (23 ก.ค. 2557)
เทศบาลตำบลเมืองสรวง สอบราคาซื้อตามโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) จุดติดตั้งบ้านเหล่า-ฮก หมู่ 4 ต.หนองผือ (18 ก.ค. 2557)
กรมสรรพสามิต ขายทอดตลาดรถยนต์ (18 ก.ค. 2557)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ถัดไป>>


ฉบับที่ 167 เดือน กรกฎาคม 2557
ดูทั้งหมด

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
Number of Today 68 คน
Number of Yesterday 102 คน
Number of Lastmonth 2,834 คน
Total 183,195 คน