หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา ร้อยเอ็ด
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวประกวดราคา ร้อยเอ็ด ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประกวดราคา ร้อยเอ็ด

ร.ร. ธงธานี เปิดสอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วโรงเรียน ภายใน 25 มิ.ย. นี้ (20 มิ.ย. 2557)
อ่าน 22 ครั้ง
กรมทางหลวงชนบท ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (18 มิ.ย. 2557)
เทศบาลตำบลขวาว สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านทรายมูล หมู่ที่ 4 (18 มิ.ย. 2557)
องค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย สอบราคาโครงการก่อสร้างภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย (18 มิ.ย. 2557)
องค์การสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สอบราคาจ้างเหมาชุดเจาะบ่อบาดาลและก่อสร้างระบบประปา (17 มิ.ย. 2557)
กรมทางหลวง ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (17 มิ.ย. 2557)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สอบราคาจ้างพิมพ์คู่มือและปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 โดยวิธีสอบราคา (17 มิ.ย. 2557)
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาและครุภัณฑ์โฆษณาเผยแพร่ (17 มิ.ย. 2557)
เทศบาลตำบลเมืองไพร ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองไพร (17 มิ.ย. 2557)
เทศบาลตำบลบ้านบาก สอบราคาซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน (กำจัดยุงลาย) ต.บ้านบาก อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด (14 มิ.ย. 2557)
องค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (12 มิ.ย. 2557)
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขร้อยเอ็ด จำกัด จ้างก่อสร้างสิ่งก่อสร้างของสหกรณ์ (12 มิ.ย. 2557)
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์ประจำห้องสมุด ภายใน 19 มิ.ย. นี้ (11 มิ.ย. 2557)
อ่าน 42 ครั้ง
สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดร้อยเอ็ด ประสงค์จะประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านอาจสามารถ-บ้านแจ้ง อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด (10 มิ.ย. 2557)
สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดร้อยเอ็ด ประสงค์จะประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สาย รอ.4026 แยกทางหลวงหมายเลข 2044-บ้านบัวคำ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด (10 มิ.ย. 2557)
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา จำนวน 4 รายการ (10 มิ.ย. 2557)
สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดร้อยเอ็ด ประสงค์จะประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สาย แยกทางหลวงหมายเลข 2136-บ้านบึงงาน อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด (10 มิ.ย. 2557)
กรมสรรพากร สอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วกำแพงคอนกรีตบ้านพักข้าราชการสำนักงานสรรพกรพื้นที่สาขาธวัชบุรี (9 มิ.ย. 2557)
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สอบราคาซื้อวัสดุทางการศึกษา 3 รายการ (9 มิ.ย. 2557)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ซื้อรถบรรทุกน้ำ 6 ล้อ แบบเอนกประสงค์ จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (6 มิ.ย. 2557)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ถัดไป>>


ฉบับที่ 165 เดือน พฤษภาคม 2557
ดูทั้งหมด

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
Number of Today 51 คน
Number of Yesterday 105 คน
Number of Lastmonth 2,166 คน
Total 179,497 คน