หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา ร้อยเอ็ด
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวประกวดราคา ร้อยเอ็ด ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประกวดราคา ร้อยเอ็ด

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สอบราคาครุภัณฑ์ทางการศึกษา จำนวน 2 รายการ (10 มี.ค. 2557)
องค์กรสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สอบราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง (7 มี.ค. 2557)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สอบราคาจ้างเหมาตัดขุดเครื่องแบบพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 211 ชุด (6 มี.ค. 2557)
องค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย สอบราคาโครงการก่อสร้างภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย จำนวน 6 โครงการ (4 มี.ค. 2557)
โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์แบบพิเศษ 4 ชั้น ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (4 มี.ค. 2557)
จังหวัดร้อยเอ็ด สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อแบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก (3 มี.ค. 2557)
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงเกลือ สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงอาคารระบายน้ำคอนกรีตเสิมเหล็กทางน้ำเจ้า-ออก อ่างเก็บน้ำบึงเกลือ บริเวณบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 3 ต.บึงเกลือก จำนวน 1 โครงการ (3 มี.ค. 2557)
องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประชา สำหรับกิจการโรงเตาเผาขยะไร้มลพิษ (27 ก.พ. 2557)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (27 ก.พ. 2557)
กรมการข้าว สอบราคาจ้างซ่อมแซมปรับปรุงผิวจราจร AC (26 ก.พ. 2557)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สอบราคาจ้างงานปรับปรุงต่อเติมห้องครัวสโมสรบุคลากร จำนวน 1 งาน (ครั้งที่ 5) (26 ก.พ. 2557)
โรงพยาบาลศรีสมเด็จ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (26 ก.พ. 2557)
วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลทั่วไป แบบ All-In-One พร้อมโต๊ะเก้าอี้ (26 ก.พ. 2557)
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบน้ำภายในวิทยาเขตร้อยเอ็ด ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (25 ก.พ. 2557)
วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด ประกวดราคาซื้อชุดทดลองวงจรดิจิตอลลอจิก แบบเมนบอร์ด พร้อมแผงโมดูลไม่น้อยกว่า 15 แผง ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (25 ก.พ. 2557)
องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์โคก อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด ประมูลซื้อรถยนต์ซื้อน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ ทรงเหลี่ยม ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (21 ก.พ. 2557)
องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมบูรณ์ สอบราคาจ้างโครงการขุดลอกหนองพอก บ้านสะอาดสมบูรณ์ ม.6 (21 ก.พ. 2557)
เทศบาลตำบลปอภาร ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (21 ก.พ. 2557)
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)เพื่อการศึกษา(ครั้งที่ 2) (21 ก.พ. 2557)
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สอบราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ชนิดหัวกลับพร้อมหัวฟลูออเรสเซนต์ จำนวน 1 เครื่อง ครั้งที่ 2 (18 ก.พ. 2557)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ถัดไป>>


ฉบับที่ 163 เดือน มีนาคม 2557
ดูทั้งหมด

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
Number of Today 1 คน
Number of Yesterday 128 คน
Number of Lastmonth 2,769 คน
Total 169,889 คน