หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา ร้อยเอ็ด
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวประกวดราคา ร้อยเอ็ด ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประกวดราคา ร้อยเอ็ด

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบน้ำภายในวิทยาเขตร้อยเอ็ด ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (25 ก.พ. 2557)
วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด ประกวดราคาซื้อชุดทดลองวงจรดิจิตอลลอจิก แบบเมนบอร์ด พร้อมแผงโมดูลไม่น้อยกว่า 15 แผง ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (25 ก.พ. 2557)
องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์โคก อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด ประมูลซื้อรถยนต์ซื้อน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ ทรงเหลี่ยม ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (21 ก.พ. 2557)
องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมบูรณ์ สอบราคาจ้างโครงการขุดลอกหนองพอก บ้านสะอาดสมบูรณ์ ม.6 (21 ก.พ. 2557)
เทศบาลตำบลปอภาร ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (21 ก.พ. 2557)
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)เพื่อการศึกษา(ครั้งที่ 2) (21 ก.พ. 2557)
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สอบราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ชนิดหัวกลับพร้อมหัวฟลูออเรสเซนต์ จำนวน 1 เครื่อง ครั้งที่ 2 (18 ก.พ. 2557)
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในอาคารเรียนและอาคารปฏิบัติการ (18 ก.พ. 2557)
เทศบาลตำบลขวาว สอบราคาซื้อวัสดุโครงการต่อเติมปรับปรุงสถานีสูบน้ำบ้านทรายมูล ม.4 (18 ก.พ. 2557)
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการคณะครุศาสตร์ จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (18 ก.พ. 2557)
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอประชุมอเนกประสงค์โรงเรียนสาธิต จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (18 ก.พ. 2557)
สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (18 ก.พ. 2557)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องบันทึกเสียงสำหรับงานโทรทัศน์ (17 ก.พ. 2557)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกวดราคาซื้อชุเครื่องตนตรีวงโยธวาทิต จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (15 ก.พ. 2557)
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด สอบราคาจ้างงานก่อสร้างอาคารเรือนเพาะชำและโรงเลี้ยงไก่ไข่ (13 ก.พ. 2557)
จังหวัดร้อยเอ็ด สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารแพทย์แผนไทย (13 ก.พ. 2557)
จังหวัดร้อยเอ็ด สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ (13 ก.พ. 2557)
จังหวัดร้อยเอ็ด สอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์งานบ้านงานครัว (13 ก.พ. 2557)
จังหวัดร้อยเอ็ด สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ (13 ก.พ. 2557)
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สอบราคาซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์พร้อมติดตั้ง (13 ก.พ. 2557)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ถัดไป>>


ฉบับที่ 162 เดือน กุมภาพันธ์ 2557
ดูทั้งหมด

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
Number of Today 152 คน
Number of Yesterday 78 คน
Number of Lastmonth 1,882 คน
Total 169,002 คน