หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา ร้อยเอ็ด
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวประกวดราคา ร้อยเอ็ด ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวประกวดราคา ร้อยเอ็ด

เทศบาลตำบลเชียงใหม่ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 3 คัน เพื่อฝึกอบรมและฟื้นฟูศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข ระหว่างวันที่ 23-25 เม.ย.58 ณ จังหวัดระยอง ราคากลางในการก่อสร้างเป็นเงิน 144,000.- (หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน) กำหนด (15 เม.ย. 2558)
สำนักงานสรรพากร สอบราคาจ้างก่อสร้างทางลาดสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา อาคารสำนักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด (ครั้งที่ 2) (15 เม.ย. 2558)
องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าหลวงจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล และอุปกรณ์โรงเรียนบ้านโนนสะอาด ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (8 เม.ย. 2558)
อ่าน 78 ครั้ง
จังหวัดร้อยเอ็ด สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์-งบเงินลงทุน โรงพยาบาลหนองฮี ปีงบประมาณ 2558 (3 เม.ย. 2558)
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องกลึง จำนวน 3 เครื่อง (3 เม.ย. 2558)
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สอบราคาซื้อเครื่อง CNC จำนวน 3 เครื่อง (3 เม.ย. 2558)
องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี ร้อยเอ็ด เปิดสอบจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (24 มี.ค. 2558)
อ่าน 31 ครั้ง
เทศบาลตำบลกู่กาสิงห์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตซอลขนาดมาตรฐานกลางแจ้งเทศบาลตำบลกู่กาสิงห์ ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (24 มี.ค. 2558)
โรงพยาบาลเกษตรวิสัย สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (24 มี.ค. 2558)
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องฝึกประสบการณ์สอนวิชาชีพครู สาขาคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ (ครั้งที่ 2) (24 มี.ค. 2558)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง สอบราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง บ้านหัวหนอง หมู่ที่ 9 ต.หนองแวง (24 มี.ค. 2558)
เทศบาลตำบลเสลภูมิ สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์สนามกีฬาบ้านดงประเสริฐ ข้อกำหนดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลเสลภูมิ (24 มี.ค. 2558)
เทศบาลเกาะแก้ว ร้อยเอ็ด เปิดสอบจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (24 มี.ค. 2558)
อ่าน 32 ครั้ง
เทศบาลตำบลบ้านบาก สอบราคาจ้างก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหนองแดง (20 มี.ค. 2558)
เทศบาลตำบลเชียงใหม่ ประกาสสอบราคาจ้างก่อสร้างห้องส้วม โรงเรืยนอนุบาลเทศบาลตำบลเชียงใหม่ จำนวน 1 หลัง (20 มี.ค. 2558)
องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว จังหวัดร้อยเอ็ด สอบจ้างก่อสร้างสนามฟุตซอลและอุปกรณ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (18 มี.ค. 2558)
อ่าน 45 ครั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทย จังหวัดร้อยเอ็ด สอบจ้างก่อสร้างสนามฟุตซอลและอุปกรณ์โรงเรียนหนองทัพไทย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (16 มี.ค. 2558)
อ่าน 52 ครั้ง
ร้อยเอ็ด เปิดสอบราคาจ้างหลายโครงการ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าหลวง อ.เกษตรวิสัย (13 มี.ค. 2558)
อ่าน 42 ครั้ง
วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด เปิดสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องเรียนอาคารเรียนภาควิชาดุริยางค์ไทย (13 มี.ค. 2558)
อ่าน 35 ครั้ง
วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด สอบจ้างอาคารโรงฝึกงาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (12 มี.ค. 2558)
อ่าน 44 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ถัดไป>>


ฉบับที่ 176 เดือน เมษายน 2558

more
 
« พฤษภาคม 2558 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 72 คน
Number of Lastmonth 2,310 คน
Total 206,777 คน