1     2     3  
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 บริการข้อมูลข่าวสาร ด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัย สู่ประชาคมอาเซียน ...... สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 เลขที่ 145 ถนนแจ้งสนิท ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร. 0 4531 2116 โทรสาร. 0 4528 1880 E-mail : region2ubon@gmail.com website : http://region2.prd.go.th
ข่าวเด่นอีสานใต้
กรมทหารราบที่ 6 จัดฝึกทางทหารประกอบดนตรี "ราชวัลลภเริงระบำ" (27/03/2560)
ผู้ว่าฯอุบลราชธานี ลงพื้นที่ให้กำลังใจและมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ผู้ประสบวาตภัย (27/03/2560)
จังหวัดอุบลราชธานี ติดตามบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. และ กชช.2 ค ปี 2560 (27/03/2560)
     
ข่าวท้องถิ่น
วัดไพรพัฒนา จ.ศรีสะเกษ ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมสืบสานพระพุทธศาสนา บูชามหาปูชนียาจารย์สรงน้ำเปลี่ยนผ้าไตรหลวงปู่สรวง 5 - 15 เมษายน นี้ (28/03/2560)
ชาว อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด ประสบผลสำเร็จ การรวมกลุ่มสร้างอาชีพเข้มแข็ง สามารถพัฒนาถึงขั้นสูงสุดได้ ตามนโยบายประชารัฐ (27/03/2560)
เทศบาลตำบลปอภาร จ.ร้อยเอ็ด จับมือสถาบันพระปกเกล้า ระดมสมองผู้เกี่ยวข้อง เตรียมเลือกตั้งสมานฉันท์ (27/03/2560)
     
การจัดอบรมหลักสูตร "ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์"
ใบสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ของสำนักงาน กสทช. "ระดับสูง" (06/02/2560)
ใบสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ของสำนักงาน กสทช. "ระดับกลาง" (06/02/2560)
ใบสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ของสำนักงาน กสทช. "ระดับต้น" (08/11/2559)
     
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ (จากหน่วยงานภายนอก)
อย. ส่งเสริมการผลิตอาหารจากวัตถุดิบในท้องถิ่น สร้างรายได้ให้ชุมชน สนองนโยบายรัฐ เดินตามรอยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (17/02/2560)
อย. ส่งเสริมนวัตกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพ สนองนโยบายรัฐ ยกระดับอุตสาหกรรมไทย (17/02/2560)
อย. เดินหน้าบริหารจัดการความปลอดภัยผักและผลไม้สด ลงพื้นที่ศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวง (17/02/2560)
สธ. ลงพื้นที่ตรวจกระเช้าปีใหม่ในซูเปอร์มาร์เก็ต สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภค ได้กระเช้าที่มีคุณภาพ (18/01/2560)
สธ. รุกงานคุ้มครองผู้บริโภค จัดติวเข้มเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเคลื่อนที่ เพื่อความปลอดภัยด้านอาหารทั่วประเทศ (18/01/2560)
     

สถานการณ์ภัยพิบัติอีสานใต้
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2559 เวลา 12.00 น. (01/12/2559)
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 (09/11/2559)
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 26 ตุลาคม 2559 เวลา 07.00 น. (26/10/2559)
     
ข่าวประกวดราคา
จังหวัดอำนาจเจริญ สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา (วัสดุการแพทย์) เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ (27/03/2560)
จังหวัดอำนาจเจริญ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ กล้องส่องตรวจท่อทางเดินน้ำดี (27/03/2560)
จังหวัดอำนาจเจริญ สอบราคาจัดซื้อรองเท้าผู้ป่วยเบาหวาน (27/03/2560)
     
ข่าวรับสมัคร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ(สอบข้อเขียน/สอบสัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาและนายช่างไฟฟ้า (10/03/2560)
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป (21/02/2560)
สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดอำนาจเจริญ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (21/12/2559)
     
 
วารสารข่าว สปข.2
  วารสารข่าว สปข.2 ปีที่ 1 ฉบับที่ 5 เดือนกรกฎาคม 2559
  วารสารข่าว สปข.2 ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 เดือนมิถุนายน 2559
  วารสารข่าว สปข.2 ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 เดือนพฤษภาคม 2559
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ สปข.2
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี (25/03/2560)
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี (25/03/2560)
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี (23/03/2560)
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี (21/03/2560)
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี (21/03/2560)
     
ศูนย์ข่าว IOC สปข.2
อ้ายแคนบอกข่าว 28 มีนาคม 2560 (27/03/2560)
อ้ายแคนบอกข่าว 20 มีนาคม 2560 (15/03/2560)
อ้ายแคนบอกข่าว 19 มีนาคม 2560 (15/03/2560)
อ้ายแคนบอกข่าว 18 มีนาคม 2560 (15/03/2560)
อ้ายแคนบอกข่าว 17 มีนาคม 2560 (13/03/2560)
     
ข่าวเด่นอีสานใต้ (เสียง)
ข่าวเด่นอีสานใต้ ประจำวันที่ 27 มีนาคม 2560 เวลา 18.00 น. (27/03/2560)
ข่าวเด่นอีสานใต้ ประจำวันที่ 26 มีนาคม 2560 เวลา 18.00 น. (26/03/2560)
ข่าวเด่นอีสานใต้ ประจำวันที่ 25 มีนาคม 2560 เวลา 18.00 น. (25/03/2560)
ข่าวเด่นอีสานใต้ ประจำวันที่ 24 มีนาคม 2560 เวลา 18.00 น. (24/03/2560)
ข่าวเด่นอีสานใต้ ประจำวันที่ 23 มีนาคม 2560 เวลา 18.00 น. (23/03/2560)
     

ภาพกิจกรรม สปข.2
  สปข.2 จัดกิจกรรม Hug Sports Day (15/03/2560)
  สปข.2 อบรมผู้ประกาศในกิจการกระจายและกิจการโทรทัศน์ระดับสูง (10/03/2560)
  สปข.2 จัดกิจกรรม HUG SPORTS DAY (08/03/2560)
  เปิดศูนย์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารงานพระบรมศพฯ สปข.2 (03/03/2560)
  สปข.2 จัดกิจกรรม HUG SPORTS DAY (01/03/2560)
  สปข.2 จัดกิจกรรม HUG SPORTS DAY (22/02/2560)
  สปข.2 จัดกิจกรรม HUG SPORTS DAY (15/02/2560)
     
วีดีโอ สปข.2
  งานเทศกาลดนตรีและวัฒนธรรมชายแดน ไทย-กัมพูชา ณ ตลาดการค้าชายแดนช่องจอม อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 โดย สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2
  พิธีเปิดงานเทศกาลดนตรีและวัฒนธรรมชายแดน ไทย-กัมพูชา
  การแสดง PRD TO BE NUMBER ONE EXERCISE สปข. 8
  การแสดง PRD TO BE NUMBER ONE EXERCISE สปข. 7
  การแสดง PRD TO BE NUMBER ONE EXERCISE สปข.6
  การแสดง PRD TO BE NUMBER ONE EXERCISE สปข.3
  การแสดง PRD TO BE NUMBER ONE EXERCISE สปข 1
     
หน้าหลัก >>

 
 
นายดุสิต สิงห์คีรี
ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2


ฉบับที่ 193 เดือน กันยายน 2559

more
 
« มีนาคม 2560 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
 

 

PRD Infographics วาทะนายกรัฐมนตรี
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สปข.2 สมุดภาพ Infographics รัฐบาล
นโยบายรัฐบาล จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน
จัดซื้อจัดจ้างและราคากลาง สปข.2
การบริหารจัดการน้ำประเทศไทย

 
 
 
 
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 40,107 คน