1     2     3     4  
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 บริการข้อมูลข่าวสาร ด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัย สู่ประชาคมอาเซียน ...... สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 เลขที่ 145 ถนนแจ้งสนิท ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร. 0 4531 2116 โทรสาร. 0 4528 1880 E-mail : region2ubon@gmail.com website : http://region2.prd.go.th
ข่าวเด่นอีสานใต้
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 (24/02/2560)
สัมมนาส่งเสริมการขับเคลื่อนแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม อีสานตอนล่าง 2 (24/02/2560)
ทุ่งหญ้าหิมะ เมืองอุบล (24/02/2560)
     
ข่าวท้องถิ่น
สวท.ร้อยเอ็ด จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างพระอินทร์เป่าสังข์ ตราสัญลักษณ์ของกรมประชาสัมพันธ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่องค์กร และเจ้าหน้าที่ (25/02/2560)
บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ร่วมกับ อบต.เหนือเมืองจัดกิจกรรมวัน RVP รักความปลอดภัยทางถนน( RVP Road Safety Day) (25/02/2560)
  สก๊ปข่าว”เกษตรกร ลำดวน สุรินทร์ ปลูกฟักทองหลังนา สร้างรายได้นับแสนบาท” (25/02/2560)
     
การจัดอบรมหลักสูตร "ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์"
ใบสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ของสำนักงาน กสทช. "ระดับสูง" (06/02/2560)
ใบสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ของสำนักงาน กสทช. "ระดับกลาง" (06/02/2560)
ใบสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ของสำนักงาน กสทช. "ระดับต้น" (08/11/2559)
     
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ (จากหน่วยงานภายนอก)
อย. ส่งเสริมการผลิตอาหารจากวัตถุดิบในท้องถิ่น สร้างรายได้ให้ชุมชน สนองนโยบายรัฐ เดินตามรอยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (17/02/2560)
อย. ส่งเสริมนวัตกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพ สนองนโยบายรัฐ ยกระดับอุตสาหกรรมไทย (17/02/2560)
อย. เดินหน้าบริหารจัดการความปลอดภัยผักและผลไม้สด ลงพื้นที่ศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวง (17/02/2560)
สธ. ลงพื้นที่ตรวจกระเช้าปีใหม่ในซูเปอร์มาร์เก็ต สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภค ได้กระเช้าที่มีคุณภาพ (18/01/2560)
สธ. รุกงานคุ้มครองผู้บริโภค จัดติวเข้มเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเคลื่อนที่ เพื่อความปลอดภัยด้านอาหารทั่วประเทศ (18/01/2560)
     

สถานการณ์ภัยพิบัติอีสานใต้
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2559 เวลา 12.00 น. (01/12/2559)
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 (09/11/2559)
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 26 ตุลาคม 2559 เวลา 07.00 น. (26/10/2559)
     
ข่าวประกวดราคา
จังหวัดยโสธรขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร (24/02/2560)
กรมชลประทาน สอบราคาเช่ารถและเครื่องจักรกลงานดิน (พร้อมพนักงานขับรถ) จำนวน 6 รายการ (24/02/2560 14:59:54)
มหาวิทยาลัยนครพนม สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุระบบสำรองไฟฟ้าสำหรับห้องปฏิบัติการแม่ข่ายส่วนกลาง มหาวิทยาลัยนครพนม (24/02/2560 14:53:29)
     
ข่าวรับสมัคร
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป (21/02/2560)
สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดอำนาจเจริญ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (21/12/2559)
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับมูลนิธิกองทุนเยาวชนพัฒนา มีความประสงค์จะรับสมัครเยาวชนอายุระหว่าง 15 - 25 ปี เพื่อสมัครขอรับทุนส่งเสริมการประกอบอาชีพ (15/12/2559)
     
 
วารสารข่าว สปข.2
  วารสารข่าว สปข.2 ปีที่ 1 ฉบับที่ 5 เดือนกรกฎาคม 2559
  วารสารข่าว สปข.2 ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 เดือนมิถุนายน 2559
  วารสารข่าว สปข.2 ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 เดือนพฤษภาคม 2559
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ สปข.2
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี (24/02/2560)
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี (22/02/2560)
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี (15/02/2560)
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี (15/02/2560)
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี (15/02/2560)
     
ศูนย์ข่าว IOC สปข.2
อ้ายแคนบอกข่าว 26 กุมภาพันธ์ 25ุ60 (21/02/2560)
อ้ายแคนบอกข่าว 25 กุมภาพันธ์ 25ุ60 (21/02/2560)
อ้ายแคนบอกข่าว 24 กุมภาพันธ์ 25ุ60 (21/02/2560)
อ้ายแคนบอกข่าว 23 กุมภาพันธ์ 2560 (17/02/2560)
อ้ายแคนบอกข่าว 22 กุมภาพันธ์ 2560 (17/02/2560)
     
ข่าวเด่นอีสานใต้ (เสียง)
ข่าวเด่นอีสานใต้ ประจำวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 18.00 น. (24/02/2560)
ข่าวเด่นอีสานใต้ ประจำวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 18.00 น. (23/02/2560)
ข่าวเด่นอีสานใต้ ประจำวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 18.00 น. (22/02/2560)
ข่าวเด่นอีสานใต้ ประจำวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 18.00 น. (21/02/2560)
ข่าวเด่นอีสานใต้ ประจำวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 18.00 น. (20/02/2560)
     

ภาพกิจกรรม สปข.2
  สปข.2 ร่วมงานวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (18/01/2560)
  สปข.2 อบรมผู้ประกาศในกิจการกระจายและกิจการโทรทัศน์ระดับกลาง (17/01/2560)
  สปข.2 จัดงานวันเด็ก "ดินแดนแห่งความสุข ตามรอยศาสตร์พระราชา" (14/01/2560)
  เก็บตกภาพบรรยากาศงานวันเด็ก สปข.2 ประจำปี 2560 (2) (14/01/2560)
  เก็บตกภาพบรรยากาศงานวันเด็ก สปข.2 ประจำปี 2560 (14/01/2560)
  สปข.2 ทำบุญถวายภัตตาหารเพล (06/01/2560)
  สปข.2 เข้าเยี่ยมขอพร ผวจ.อบ. (05/01/2560)
     
วีดีโอ สปข.2
  งานเทศกาลดนตรีและวัฒนธรรมชายแดน ไทย-กัมพูชา ณ ตลาดการค้าชายแดนช่องจอม อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 โดย สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2
  พิธีเปิดงานเทศกาลดนตรีและวัฒนธรรมชายแดน ไทย-กัมพูชา
  การแสดง PRD TO BE NUMBER ONE EXERCISE สปข. 8
  การแสดง PRD TO BE NUMBER ONE EXERCISE สปข. 7
  การแสดง PRD TO BE NUMBER ONE EXERCISE สปข.6
  การแสดง PRD TO BE NUMBER ONE EXERCISE สปข.3
  การแสดง PRD TO BE NUMBER ONE EXERCISE สปข 1
     
หน้าหลัก >>

 
 
นายดุสิต สิงห์คีรี
ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2


ฉบับที่ 192 เดือน สิงหาคม 2559

more
 
« กุมภาพันธ์ 2560 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
ดูปฏิทินทั้งหมด
 

 

PRD Infographics วาทะนายกรัฐมนตรี
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สปข.2 สมุดภาพ Infographics รัฐบาล
นโยบายรัฐบาล จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน
จัดซื้อจัดจ้างและราคากลาง สปข.2
การบริหารจัดการน้ำประเทศไทย

 
 
 
 
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 40,107 คน