หน้าหลัก >> ข่าวท้องถิ่น อุบลราชธานี
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวท้องถิ่น อุบลราชธานี ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวท้องถิ่น อุบลราชธานี

จังหวัดอุบลราชธานี จัดทำแบบรายงานสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 6 และ 7 สิงหาคม 2557 (8 ส.ค. 2557)
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 7 อุบลราชธานี รับผู้สนใจเข้าฝึกอาชีพ สาขา“ช่างสีรถยนต์ระดับ 1 และช่างซ่อมตัวถังรถยนต์ระดับ 1 (8 ส.ค. 2557)
อ่าน 25 ครั้ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ และพิธีอัญเชิญตรามหาวิทยาลัย (8 ส.ค. 2557)
อ่าน 20 ครั้ง
สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 2 อุบลราชธานี จัดงาน 28 ปี สปข.2 สร้างสุขสู่ชุมชน (8 ส.ค. 2557)
อ่าน 25 ครั้ง
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 8 สิงหาคม 2557 (8 ส.ค. 2557)
อ่าน 17 ครั้ง
ครู/นักเรียน ทั่วภาคอีสาน เข้าร่วมพิธีรับตราพระราชทานบ้านวิทยาศาสตร์น้อย (8 ส.ค. 2557)
อ่าน 30 ครั้ง
เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดโครงการรณรงค์รักษาความสะอาดเทิดพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี (8 ส.ค. 2557)
อ่าน 12 ครั้ง
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดประกวดโครงการออกแบบบัตรส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Card ) (8 ส.ค. 2557)
กระทรวงพลังงาน ประชุมรับฟังความคิดเห็นชาวอุบลราชธานี ต่อการพัฒนาการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานนิวเคลียร์ในประเทศเพื่อนบ้าน (7 ส.ค. 2557)
อ่าน 56 ครั้ง
เทศบาลเมืองวารินชำราบ รักษาความสะอาดเทิดพระเกียรติ วันแม่แห่งชาติ (7 ส.ค. 2557)
อ่าน 23 ครั้ง
จังหวัดอุบลราชธานี ปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันแห่งชาติ ประจำปี 2557 (7 ส.ค. 2557)
อ่าน 19 ครั้ง
จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 500,000 ตัว ลงสู่แม่น้ำมูล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี 2557 (7 ส.ค. 2557)
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ร่วมกันสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันแลปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จัดเวทีเสริมสร้างการเรียนรู้สิทธิและหน้าที่ของเยาวชนที่ดีต่อประเทศ (7 ส.ค. 2557)
ศาลจังหวัดอุบลราชธานี จัดงานเนื่องในวันรพี 7 สิงหาคมของทุกปี และเป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของ พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ผู้ทรงได้รับการยกย่องให้เป็น "พระบิดาแห่งกฎหมายไทย" (7 ส.ค. 2557)
ข่าวเสียง จัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี เผย น้ำท่วมทำให้แรงงานต่างด้าวมาขอจดทะเบียนจำนวนน้อย จึงต้องขยายเวลาจดทะเบียนไปจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคม นี้ (6 ส.ค. 2557)
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
จังหวัดอุบลราชธานีปลูกไม้ผลยืนต้น “โครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้นเนื่องในโอกาส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชมมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558” (6 ส.ค. 2557)
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557 (6 ส.ค. 2557)
อ่าน 26 ครั้ง
จังหวัดอุบลราชธานี ถวายความจงรักภักดี วันแม่แห่งชาติ 57 (6 ส.ค. 2557)
อ่าน 14 ครั้ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เปิดรับสมัครนักศึกษาวิชาชีพครู ระหว่างวันที่ 2 -10 สิงหาคม 2557 (6 ส.ค. 2557)
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กำหนดจัดพิธีไหว้ครูและครอบครูดนตรี – นาฏศิลป์ (6 ส.ค. 2557)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 ถัดไป>>


ฉบับที่ 166 เดือน มิถุนายน 2557
ดูทั้งหมด

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
Number of Today 2 คน
Number of Yesterday 50 คน
Number of Lastmonth 2,357 คน
Total 182,718 คน