1     2  
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 บริการข้อมูลข่าวสาร ด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัย สู่ประชาคมอาเซียน ...... สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 เลขที่ 145 ถนนแจ้งสนิท ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร. 0 4531 2116 โทรสาร. 0 4528 1880 E-mail : region2ubon@gmail.com website : http://region2.prd.go.th
ข่าวเด่นอีสานใต้
ศรีสะเกษ ประชุมเร่งขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการพัฒนาสถาบันครอบครัวระดับจังหวัด (05/04/2561)
5 วัน ปีใหม่ ศรีสะเกษ ยังไม่นิ่งยอดเจ็บ ตาย ยังเพิ่มอีก (02/01/2561)
อุบลราชธานี ปกครองจังหวัดอุบลราชธานี จัดอบรมสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาให้กับผู้ประกอบการและพัฒนาศักยภาพในการสืบสวนและปราบปรามคดีอาญา พนักงานฝ่ายปกครอง (17/08/2560)
     
ข่าวท้องถิ่น
เทศกาลลูกอ๊อด ฟังกบร้องก้องเรณู (25/06/2561)
  รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารตรวจเยี่ยมและเป็นกำลังใจการขับเคลื่อนโครงการ To Be Number One อำเภอหว้านใหญ่ (25/06/2561)
  กอ.รมน.จังหวัดมุกดาหารร่วมกับฝ่ายความมั่นคงและเจ้าหน้าที่ป่าไม้ตรวจยึดไม้ประดู่ท่อนเตรียมส่งนายทุน (25/06/2561)
     
ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงานภายนอก
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุศาลเยาวชนและครอบครัว จ.อุบลราชธานี (11/06/2561)
ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ.2561 (29/01/2561)
อย. เตือน ผู้ผลิต นำเข้า จำหน่ายยา รีบต่อใบอนุญาตก่อนหมดอายุ (18/10/2560)
ยาจุดกันยุงเถื่อน อย. เตือน ระวังอันตราย (18/10/2560)
อย. เตือนอย่าซื้อยาผ่านเว็บไซต์ อันตายถึงชีวิต (18/10/2560)
     

สถานการณ์ภัยพิบัติอีสานใต้
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2559 เวลา 12.00 น. (01/12/2559)
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 (09/11/2559)
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 26 ตุลาคม 2559 เวลา 07.00 น. (26/10/2559)
     
ข่าวประกวดราคา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รับสมัคร นศ.ปริญญาโท สาขานิเทศศาสตร์ (25/06/2561)
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ประกาศขายทอดตลาด ครั้งที่ อนภ.2 / 3 / 2561 (22/06/2561)
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี ประมูลจำหน่ายไม้ยางนายืนต้นในที่ดินราชพัสดุแปลงเลขที่ อบ.2440 จังหวัดอุบลราชธานี (22/06/2561)
     
ข่าวรับสมัคร
กรมประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครพนักราชการทั่วไป หลายอัตรา (28/05/2561)
โรงเรียนประสาทวิทยาคาร ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ โครงการทอดผ้าป่าการศึกษาสร้างโดมโรงเรียนประสาทศึกษาคาร กำหนดทอดผ้าป่าในวันที่ 19 สิงหาคม 2560 (03/08/2560)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา (03/08/2560)
     
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ สปข.2
สปสช.โอนงบกลางปี ที่รัฐบาลอนุมัติเพิ่มให้ รพ.แล้ว ทำให้อัตราจ่ายผู้ป่วยใน เพิ่มเป็น 8,000 บาทต่อ RW (25/06/2561)
สปสช.เขต 10 ร่วมกับโรงพยาบาลขุขันธ์ จัดโครงการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักส่งเสริมการคัดกรองมะเร็งลำไส้ ย้ำว่าตรวจพบเร็ว รักษาทัน (22/06/2561)
บอร์ด สปสช.ลดความเสี่ยงผู้ป่วยโรคลมชักจากภาวะแพ้ยา “สตีเวนส์ จอห์นสัน ซินโดรม” (18/06/2561)
สปสช. เขต 10 อุบลฯ จัดประชุม คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ตามเป้าหมาย “คนอำเภอเดียวกัน ไม่ทอดทิ้งกัน” (18/06/2561)
‘มะเร็งลำไส้ใหญ่’ เจอเร็วรักษาได้ หนุน รพ.สต.คัดกรองกลุ่มเสี่ยงทั่วประเทศ (18/06/2561)
     
ศูนย์ข่าว IOC สปข.2
25 มิถุนายน 2561 อ้ายแคน ตอน รัฐบาลแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตร เพื่อความอยู่ดีกินดีของประชาชน (22/06/2561)
24 มิถุนายน 2561 อ้ายแคนตอน รัฐบาลแก้ไขปัญหาราราสับปะรดตกต่ำ (22/06/2561)
23 มิถุนายน 2561 อ้ายแคน ตอน เตือน ! แรงงานต่างด้าวเร่งเข้าศูนย์พิสูจน์สัญชาติ และศูนย์ OSS ขีดเส้นตาย 30 มิถุนายนนี้ (22/06/2561)
22 มิถุนายน 2561 อ้ายแคน ตอน นายกรัฐมนตรี กำชับหน่วยงานแก้ปัญหาขยะพิษ ย้ำหลายกรณีเกิดจากความไม่ซื่อสัตย์ในการทำธุรกิจ (19/06/2561)
21 มิถุนายน 2561 อ้ายแคน ตอน นายกรัฐมนตรี มอบหมายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เจรจาผู้ซื้อสับปะรดเพิ่มมากขึ้น แก้ปัญหาสับปะรดนางแลตกต่ำ (19/06/2561)
     
ผังรายการ สทท.อบ. และ สวท.ในสังกัด สปข.2
ผังรายการ สทท.อุบลราชธานี เดือน มิถุนายน 2561 (01/06/2561)
ผังรายการ สทท.อุบลราชธานี เดือน พฤษภาคม 2561 (01/05/2561)
ผังรายการ สทท.อุบลราชธานี เดือน เมษายน 2561 (02/04/2561)
ผังรายการ สวศ.อุบลราชธานี เดือน มีนาคม 2561 (07/03/2561)
ผังรายการ สวท.บุรีรัมย์ (F.M. และ A.M.) เดือน ก.พ.61 (07/03/2561)
     

รอบรู้เรื่องแรงงานต่างด้าว
ขั้นตอนการดำเนินการอนุญาตทำงานคนต่างด้าวสัญชาตลาว เมียนมา และกัมพูชา ที่ไม่มีเอกสารแสดงตน (06/08/2560)
ตอนที่ 10 สารคดีแรงงานต่างด้าว ตอน รัฐบาลเลื่อนบังคับใช้ พรก แรงงานต่างด้าว ไปถึง 31 ธันวาคม 2560 (05/08/2560)
ตอนที่ 9 สารคดีแรงงานต่างด้าว ตอน การแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย (05/08/2560)
ตอนที่ 8 สารคดีแรงงานต่างด้าว ตอน การลงทะเบียนแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว 3 ระยะ (04/08/2560)
ตอนที่ 7 สารคดีแรงงานต่างด้าว ตอน การแบ่งประเภทแรงงานต่างด้าว พร้อมวิธีการลงทะเบียนแต่ละประเภท (04/08/2560)
ตอนที่ 6 สารคดีแรงงานต่างด้าว ตอน นายจ้างยืนคำขอใช้แรงงานต่างด้าวใช้เวลา 15 นาที (03/08/2560)
ตอนที่ 5 สารคดีแรงงานต่างด้าว ตอน ส่วนด่วนแรงงาน 1694 (03/08/2560)
     
ภาพกิจกรรม สปข.2
  รวมภาพ และคลิป นายกรัฐมนตรี ลงพืันที่ จังหวัดสุรินทร์และบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 7-8 พ.ค. 61 (09/05/2561)
  กิจกรรม สปข.2 สื่อสาร สร้างสุข สู่ชุมชน ครั้งที่ 9 ณ จ.บุรีรัมย์ (28/03/2561)
  สปข.2 พัฒนาทีมงานผลิตสื่อดิจิทัล ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการนำเสนอคลิปวิดีโอผ่านสื่อดิจิทัล รายการสี่แยกข่าวกรมประชาสัมพันธ์ (18/03/2561)
  บรรยากาศอบอุ่น "สายใยใจเดียวกัน" (17/03/2561)
  เวทีเสวนา “รู้รักประชาธิปไตย ไทยนิยม” (16/03/2561)
  เก็บตกกิจกรรม PRD2 On ground ณ ศูนย์วัฒนธรรมไทแสก นครพนม (16/03/2561)
  เชิญชวนกดไลค์ ณ ศาลากลางจังหวัดอุบลฯ (27/02/2561)
     
วีดีโอ สปข.2
  รายการ "สี่แยกข่าวกรมประชาสัมพันธ์" ประจำวันที่ 22 เมษายน 2561 สวท.ยโสธร แม่ข่าย ระดับเขต
  รายการ "สี่แยกข่าวกรมประชาสัมพันธ์" ประจำวันที่ 21 เมษายน 2561 สวท.นครพนม แม่ข่าย ระดับเขต
  รายการ "สี่แยกข่าวกรมประชาสัมพันธ์" ประจำวันที่ 20 เมษายน 2561 สวท.มุกดาหาร แม่ข่าย ระดับเขต
  รายการ "สี่แยกข่าวกรมประชาสัมพันธ์" ประจำวันที่ 19 เมษายน 2561 สวท.บุรีรัมย์ แม่ข่าย ระดับเขต
  รายการ "สี่แยกข่าวกรมประชาสัมพันธ์" ประจำวันที่ 18 เมษายน 2561 สวท.สุรินทร์ แม่ข่าย ระดับประเทศ
  รายการ "สี่แยกข่าวกรมประชาสัมพันธ์" ประจำวันที่ 17 เมษายน 2561 สวท.อุบลราชธานี แม่ข่าย ระดับเขต
  รายการ "สี่แยกข่าวกรมประชาสัมพันธ์" ประจำวันที่ 16 เมษายน 2561 สวท.ศรีสะเกษ แม่ข่าย ระดับเขต
     
หน้าหลัก >>

 
 
นายกิตติ พัฒนเจริญ
ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2


ฉบับที่ 194 เดือน ตุลาคม 2559

more
 
« มิถุนายน 2561 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด
 

 

วาทะนายกรัฐมนตรี
สมุดภาพ Infographics รัฐบาล นโยบายรัฐบาล
PRD Infographics จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สปข.2 รายงานการเงินสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2
จัดซื้อจัดจ้างและราคากลาง สปข.2
การบริหารจัดการน้ำประเทศไทย

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
Number of Today 64 คน
Number of Yesterday 24 คน
Number of Lastmonth 1,190 คน
Total 57,491 คน