1     2     3     4  
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 บริการข้อมูลข่าวสาร ด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัย สู่ประชาคมอาเซียน ...... สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 เลขที่ 145 ถนนแจ้งสนิท ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร. 0 4531 2116 โทรสาร. 0 4528 1880 E-mail : region2ubon@gmail.com website : http://region2.prd.go.th
ข่าวเด่นอีสานใต้
อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลธานี จัดกิจกรรมเทศน์ปฐมสมโพธิแบบโบราณ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และถวายบังคมสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 (03/12/2559)
ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและกิจกรรมทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (03/12/2559)
คณะครู อาจารย์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมแปรอักษรเลข 9 ถวายความอาลัย รัชกาลที่ 9 (02/12/2559)
     
ข่าวท้องถิ่น
อุบลราชธานี วางแนวทางแก้ไขปัญหาราคาข้าวเปลือก พร้อมเชิญชวนสั่งซื้อข้าวสารบรรจุถุง (04/12/2559)
  ข่าวเสียง จังหวัดอุบลราชธานี วางแนวทางแก้ไขปัญหาราคาข้าวเปลือก พร้อมเชิญชวนสั่งซื้อข้าวสารบรรจุถุง เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว (04/12/2559)
ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและกิจกรรมทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (03/12/2559)
     
การจัดอบรมหลักสูตร "ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์"
ใบสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ของสำนักงาน กสทช. "ระดับต้น" (08/11/2559)
ตารางการอบรมหลักสูตร “ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์” (ระดับต้น) (08/11/2559)
คำชี้แจงในการสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตร “ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์” จัดโดยสำนักประชาสัมพันธ์เขต ๒ อุบลราชธานี (08/11/2559)
     

สถานการณ์ภัยพิบัติอีสานใต้
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2559 เวลา 12.00 น. (01/12/2559)
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 (09/11/2559)
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 26 ตุลาคม 2559 เวลา 07.00 น. (26/10/2559)
     
ข่าวประกวดราคา
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง ประมูลจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดิน ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 บ้านผักกาดหญ้า ต.นาเลิง ตามแบบมาตรฐาร กรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด (02/12/2559)
วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการห้องพักมาตรฐานเกตียงคู่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด 6 ชุด (02/12/2559)
วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน (02/12/2559)
     
ข่าวรับสมัคร
เทศบาลเมืองแจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี รับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ 2 ตำแหน่ง พนักงานขับรถขนขยะ จำนวน 4 อัตรา (30/11/2559)
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง จำนวน 5 อัตรา (30/11/2559)
โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน จำนวน 1 อัตรา (30/11/2559)
     
    1  
 
วารสารข่าว สปข.2
  วารสารข่าว สปข.2 ปีที่ 1 ฉบับที่ 5 เดือนกรกฎาคม 2559
  วารสารข่าว สปข.2 ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 เดือนมิถุนายน 2559
  วารสารข่าว สปข.2 ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 เดือนพฤษภาคม 2559
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ สปข.2
นายกรัฐมนตรีย้ำ รัฐบาลสนับสนุนการใช้ยาแผนโบราณ ส่งเสริมเกษตรกรปลูกพืชสมุนไพรไทย (02/12/2559)
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี (01/12/2559)
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี (01/12/2559)
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี (01/12/2559)
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี (01/12/2559)
     
ศูนย์ข่าว IOC สปข.2
สปข.2 เดินหน้าประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ (30/06/2559)
ประเด็น IOC ประจำวันที่่ 21- 27 มิถุนายน 2559 (23/06/2559)
ประเด็น IOC 30 พฤษภาคม - 6 มิถุนายน 2559 (03/06/2559)
สปอต 6 ข้อทำได้ในการลงประชามติ 4 (27/05/2559)
สปอต 6 ข้อทำได้ในการลงประชามติ 3 (27/05/2559)
     
ข่าวเด่นอีสานใต้ (เสียง)
ข่าวเด่นอีสานใต้ ประจำวันที่ 3 ธันวาคม 2559 เวลา 18.00 น. (03/12/2559)
ข่าวเด่นอีสานใต้ ประจำวันที่ 2 ธันวาคม 2559 เวลา 18.00 น. (02/12/2559)
ข่าวเด่นอีสานใต้ ประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2559 เวลา 18.00 น. (01/12/2559)
ข่าวเด่นอีสานใต้ ประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 เวลา 18.00 น. (30/11/2559)
ข่าวเด่นอีสานใต้ ประจำวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 เวลา 18.00 น. (28/11/2559)
     

ภาพกิจกรรม สปข.2
  สปข.2 จัดกิจกรรม "HUG SPORT DAY" (30/11/2559)
  "แสงเทียนแห่งความภักดี" (14/11/2559)
  สปข.2 ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" (14/11/2559)
  สปข.2 บันทึกเทปการร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี (14/11/2559)
  สปข.2 บันทึกเทปการรวมพลังแปรอักษรและร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี (11/11/2559)
  "ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป" (17/10/2559)
  จังหวัดอุบลราชธานี จัดพิธีถวายอาลัย รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ (16/10/2559)
     
วีดีโอ สปข.2
  งานเทศกาลดนตรีและวัฒนธรรมชายแดน ไทย-กัมพูชา ณ ตลาดการค้าชายแดนช่องจอม อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 โดย สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2
  พิธีเปิดงานเทศกาลดนตรีและวัฒนธรรมชายแดน ไทย-กัมพูชา
  การแสดง PRD TO BE NUMBER ONE EXERCISE สปข. 8
  การแสดง PRD TO BE NUMBER ONE EXERCISE สปข. 7
  การแสดง PRD TO BE NUMBER ONE EXERCISE สปข.6
  การแสดง PRD TO BE NUMBER ONE EXERCISE สปข.3
  การแสดง PRD TO BE NUMBER ONE EXERCISE สปข 1
     
หน้าหลัก >>

 
 
นายดุสิต สิงห์คีรี
ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2


ฉบับที่ 190 เดือน มิถุนายน 2559

more
 
« ธันวาคม 2559 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
 

 

PRD Infographics วาทะนายกรัฐมนตรี
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สปข.2 สมุดภาพ Infographics รัฐบาล
นโยบายรัฐบาล จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน
จัดซื้อจัดจ้างและราคากลาง สปข.2
การบริหารจัดการน้ำประเทศไทย

 
 
 
 
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 40,106 คน