1     2     3     4  
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 บริการข้อมูลข่าวสาร ด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัย สู่ประชาคมอาเซียน ...... สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 เลขที่ 145 ถนนแจ้งสนิท ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร. 0 4531 2116 โทรสาร. 0 4528 1880 E-mail : region2ubon@gmail.com website : http://region2.prd.go.th
ข่าวเด่นอีสานใต้
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จัดโครงการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยตามวิถีรัฐธรรมนูญ สัญจรให้กับผู้นำชุมชน ที่จังหวัดอุบลราชธานี (11/02/2559)
ข่าวเสียงพลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ตรวจติดตามการปฏิบัติราชการที่จังหวัดยโสธร (05/02/2559)
ข่าวเสียง จังหวัดอุบลราชธานี ทำตู้สายตรวจปกครองรับเรื่องราวร้องเรียนและเล่าเรื่องความทุกข์ใจของประชาชนกว่า 2,600 หมู่บ้านใน 25 อำเภอของจังหวัด (05/02/2559)
     
ข่าวท้องถิ่น
  อบจ.สุรินทร์ จัดงานจดทะเบียนสมรสบนหลังช้าง มุ่งอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมการแต่งงานของชนพื้นเมือง (13/02/2559)
  ฮือฮา ผู้ว่าสุรินทร์ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนผู้สูงอายุหมื่นปี เปิดสอนในอำเภอพนมดงรัก (13/02/2559)
  หน่วยงานรัฐและเอกชน ตัวแทนร้านค้าในจังหวัดยโสธร ร่วมบริจาคสิ่งของเป็นรางวัลร้านมัจฉากาชาด ปี2559 (13/02/2559)
     

สถานการณ์ภัยพิบัติอีสานใต้
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 (08/02/2559)
พยากรณ์อากาศ ประจำวันที่ 29 มกราคม 2559 ภาค 07.00 น. (29/01/2559)
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 14 มกราคม 2559 เวลา 07.00 น. (14/01/2559)
     
ข่าวประกวดราคา
สำนักงานสรรพกรพื้นที่อุบลราชธานี ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ (12/02/2559)
จังหวัดร้อยเอ็ด สอบราคาจ้างเหมาขุดลอกคลองหนองจ่าแอน บ้านหนองกลาง หมู่ที่ 13 ตำบลดงครั้งใหญ่ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ปริมาณงาน 25,000 ลบ.ม. (12/02/2559)
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ (12/02/2559)
     
ข่าวรับสมัคร
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 จังหวัดอำนาจเจริญ เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 (08/02/2559)
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ มีความประสงค์จะรับสมัครเยาวชนอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปและบุคคลทั่วไป เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน (28/01/2559)
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูดูแลนักเรียนประจำ (28/01/2559)
     
    1  
 
วารสารข่าว สปข.2
  วารสารข่าว สปข.2 ประจำเดือน มกราคม 2559
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ สปข.2
นักเรียนโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี คว้ารางวัลชนะเลิศในการประกวดกล่าวสุนทรพจน์หัวข้อ “เยาวชนไทยกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน” (16/01/2559)
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 จัดงานสัปดาห์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้แห่งชาติ ประจำปี 2559 อย่างยิ่งใหญ่ (16/01/2559)
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 จัดการประกวดเล่าเรื่อง “ป่าของฉันกับความผูกพันในชุมชน” ระดับประถมศึกษา ในงานสัปดาห์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ (16/01/2559)
นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดวาดภาพระบายสีโปสเตอร์ หัวข้อ “ป่าไม้ในฝัน” ในงานสัปดาห์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ จัดโดย สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 (16/01/2559)
เสียง คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ปี 2559 (05/01/2559)
     
ศูนย์ข่าว IOC สปข.2
ข่าวประชาสัมพันธ์ตามประเด็น IOC-PRD ประจำวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 (12/02/2559)
ข่าวประชาสัมพันธ์ตามประเด็น IOC-PRD ประจำวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 (11/02/2559)
ข่าวประชาสัมพันธ์ตามประเด็น IOC-PRD ประจำวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 (11/02/2559)
ประเด็น IOC - PRD รอบ 9 - 15 กุมภาพันธ์ 2559 (11/02/2559)
สรุปข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ตามประเด็น IOC-PRD ประจำวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 (08/02/2559)
     
ข่าวเด่นอีสานใต้ (เสียง)
ข่าวเด่นอีสานใต้ ประจำวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 18.00 น. (12/02/2559)
ข่าวเด่นอีสานใต้ ประจำวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 18.00 น. (11/02/2559)
ข่าวเด่นอีสานใต้ ประจำวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 18.00 น. (10/02/2559)
ข่าวเด่นอีสานใต้ ประจำวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 18.00 น. (09/02/2559)
ข่าวเด่นอีสานใต้ ประจำวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 18.00 น. (08/02/2559)
     
ภาพกิจกรรม สปข.2
  โรงเรียนบ้านโพนงาม เยี่ยมชมนิทรรศการอาเซียน สปข.2 (01/02/2559)
  สปข.2 ร่วมใจทำกิจกรรม Big Cleaning Day (29/01/2559)
  สปข.2 จัดอบรมผู้ประกาศ ระดับกลาง ๑๙ - ๒๒ มกราคม ๕๙ (21/01/2559)
  สปข.2 ร่วมรำลึกวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช (17/01/2559)
  สปข.2 ปิดงานสัปดาห์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ (15/01/2559)
  สปข.2 เปิดงานสัปดาห์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ (14/01/2559)
  สปข.2 จัดอบรมบุคลากรและข่าวเชิงคุณภาพ (14/01/2559)
     
วีดีโอ สปข.2
  สกู๊ปข่าว ปลูกแตงร้านสู้ภัยแล้ง
  โครงการแก้มลิงห้วยชะโนด จ.มุกดาหาร
  สรุปผลงานเด่นธันวาคม 2558 สปข.2
  นายดุสิต สิงห์คีรี ผอ.สปข.2 อวยพรปีใหม่ 2559
  นายดุสิต สิงห์คีรี ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 นำทีมสร้างความสุข ในงาน "สปข.2 ลูกทุ่งราตรี สุขีปีวอก" ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2559
  ทีม สวท. 9 จังหวัด ในสังกัด สปข.2 แสดงในงาน "สปข.2 ลูกทุ่งราตรี สุขีปีวอก" ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2559
  ทีม สทท.อบ แสดงในงาน "สปข.2 ลูกทุ่งราตรี สุขีปีวอก" ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2559
     
หน้าหลัก >>

 
 
นายดุสิต สิงห์คีรี
ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2


ฉบับที่ 184 เดือน ธันวาคม 2558

more
 
« กุมภาพันธ์ 2559 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29
ดูปฏิทินทั้งหมด
 

 

นโยบายรัฐบาล
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน จัดซื้อจัดจ้างและราคากลาง สปข.2
การบริหารจัดการน้ำประเทศไทย

 
 
 
 
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
Number of Today 22 คน
Number of Yesterday 116 คน
Number of Lastmonth 1,282 คน
Total 11,817 คน