1     2     3     4     5     6     7     8  
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 บริการข้อมูลข่าวสาร ด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัย สู่ประชาคมอาเซียน ...... สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 เลขที่ 145 ถนนแจ้งสนิท ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร. 0 4531 2116 โทรสาร. 0 4528 1880 E-mail : region2ubon@gmail.com website : http://region2.prd.go.th
ข่าวเด่นอีสานใต้
ขอเชิญส่งผลงานเข้ารับการเสนอชื่อเพื่อรับการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี 2559 (21/11/2558)
การเตรียมการป้องกันอุบัติภัยในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง (21/11/2558)
ศาลจังหวัดศรีสะเกษ นำเทคโนโลยีพัฒนาระบบงานตุลาการ (21/11/2558)
     
ข่าวท้องถิ่น
ขอเชิญชวนข้าราชการและประชาชนทั่วประเทศ ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ (24/11/2558)
พ.ร.บ. ประกันสังคมเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกันตนมากยิ่งขึ้นมีผลบังคับใช้วันที่ 20 ตุลาคม 2558 (24/11/2558)
กรมวิชาการเกษตรหนุนปลูกพืชไร่สู้ภัยแล้ง ในช่วงภาวะขาดแคลนน้ำจนถึงขั้นวิกฤตไม่สามารถปลูกข้าวได้ หากเกษตรกรต้องการที่จะมีรายได้เสริมทดแทนการปลูกข้าวในช่วงภาวะวิกฤตดังกล่าว พืชไร่ถือเป็นพืชที่มีความเหมาะสมที่สุด เนื่องจากเป็นพืชที่ใช้น้ำน้อยมากเมื่อเทียบกับ (24/11/2558)
     

สถานการณ์ภัยพิบัติอีสานใต้
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 เวลา 07.00 น. (24/11/2558)
พยากรณ์อากาศ ประจำวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 ภาค 07.00 น. (23/11/2558)
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 (20/11/2558)
     
ข่าวประกวดราคา
วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด ขายพัสดุจากการรื้อถอนอาคาร โดยวิธีขายทอดตลาด ครั้งที่ 2 (24/11/2558)
องค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อย สอบราคาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ขนาดกลาง จำนวน 3 โครงการ (24/11/2558)
องค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ ประกวดราคาจ้างประมูลจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 บ้านหนองหิ่งหาย ต.พรมสวรรค์ อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด อ้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (24/11/2558)
     
ข่าวรับสมัคร
ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง มีความประสงค์จะประกาศรับสมัครบุคคลที่ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมบท (17/11/2558)
สำนักงานศาลปกครองอุบลราชธานี มีความประสงค์จะประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เ (03/11/2558)
วิทยาลัยเทคนิคยโสธร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน (15/10/2558)
     
    1  
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ สปข.2
สำนักประชาสัมพันธ์เขต2 เปิดรับสมัครผู้สนใจ เข้ารับการอบรม “หลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์” ระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง (01/10/2558)
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 อุบลราชธานี จัดการอบรมมัคคุเทศก์น้อย ในงานสัปดาห์อาเซียน เพื่อส่งเสริมการตระหนักรู้ และสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ด้านอาเซียน (26/06/2558)
วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คว้ารางวัลชนะเลิศในการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียนระดับมัธยมประกาศนียบัตร (ปวช.) หรือ ASEAN Quiz Champ of Champ ในงานสัปดาห์อาเซียนของสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 อุบลราชธานี (25/06/2558)
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช คว้ารางวัลชนะเลิศในการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ASEAN Quiz Champ of Champ ในงานสัปดาห์อาเซียน ของสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 อุบลราชธานี (24/06/2558)
สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๒ เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตร "ผู้ประกาศฯ" (29/08/2557)
     
ศูนย์ข่าว IOC สปข.2
ก.อุตฯ ชวน SMEs แปรรูปเกษตรเข้าร่วมโครงการ OPOAI ทุ่มงบกว่า 30 ล้านบาท ช่วยพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน (18/11/2558)
กระทรวงมหาดไทยน้อมนำแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นหลักในการดำเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (18/11/2558)
พาณิชย์แนะส่งออกมังคุดไปอินเดียด้วยการแปรรูปเพิ่มมูลค่า แก้ปัญหาผ่านขั้นตอนที่นาน/ยุ่งยาก หลังเริ่มลดภาษีเมื่อ ก.ย.ที่ผ่านมา (18/11/2558)
กระทรวงคมนาคมกำหนดมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับการปล่อยโคมลอยและโคมควัน ช่วงเทศกาลลอยกระทง 2558 (18/11/2558)
สานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (18/11/2558)
     
ข่าวเด่นอีสานใต้ (เสียง)
ข่าวเด่นอีสานใต้ ประจำวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 เวลา 18.00 น. (24/11/2558)
ข่าวเด่นอีสานใต้ ประจำวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 เวลา 18.00 น. (23/11/2558)
ข่าวเด่นอีสานใต้ ประจำวันที่ 22 พฤศจิกายน 2558 เวลา 18.00 น. (22/11/2558)
ข่าวเด่นอีสานใต้ ประจำวันที่ 21 พฤศจิกายน 2558 เวลา 18.00 น. (21/11/2558)
ข่าวเด่นอีสานใต้ ประจำวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 เวลา 18.00 น. (20/11/2558)
     
ภาพกิจกรรม สปข.2
  นางสายเพชร เภสัชชา ผอ.สวท.อุบลราชธานี รักษาราชการแทน ผอ.สปข.2 ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนบ้านแก่งยาง อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี จำนวน 70 คน ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานที่สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ในโอกาสนี้ได้เข้าเยี่ยมชมการผลิตรายการ " (20/11/2558)
  หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พบปะพูดคุยกับนักเรียนโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ในประเด็นประเทศไทยกับการเป็นประชารัฐที่มีความหมายมากกว่าประชานิยม ที่มุ่งสู่ยุทธศาสตร์ประเทศไทย"มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" (19/11/2558)
  หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เข้านมัสการเจ้าอาวาสวัดสุปัฏนารามวรวิหาร และตรวจเยี่ยมโรงเรีนสมเด็จ (19/11/2558)
  ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นปรปิดงาน ทอฝ้ายดป็นสายบุญจุลกฐิน ถิ่นอุบล คนมธรรม ครั้งที่ 7 ประจำปี 2558 จังหวัดอุบลราชธานี (กิจกรรมสืบฮีต สานฮอย มูลมังดี ประเพณีสองฝั่งโขง ณ ลายดอกฝ้ายบาน วักไชยมงคล ต.ในเมือง จ.อุบลราชธานี (19/11/2558)
  วันนี้ ข้าราชการเจ้าหน้าที่ สวท.อบ และ ส่วนข่าวและรายการภูมิภาค เข้าแสดงความยินดี กับ ผอ.สปข.2 คนใหม่ นายดุสิต สิงห์คีรี ณสำนักประชาสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 (18/11/2558)
     
วีดีโอ สปข.2
  อำลาอาลัยเขตสมพงษ์ ปัตตานี จาก ผอ.สปข.2 ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สปข.1 ขอนแก่น (28/09/2558)
  ช่วงเย็นวันที่ 13 สิงหาคม 255 งานเลี้ยงสังสรรค์ สบาย สบาย สไตล์ สปข.2 (22/09/2558)
  ช่วงบ่ายเป็นการแข่งขันกีฬาภายใน ในงานครบรอบวันคล้ายวันก่อตั้ง 29 ปี สปข.2 13 สิงหาคม 2558 ระหว่างทีมต่างจังหวัดพบกับทีมเขต โดยมีนายสมพงษ์ ปัตตานี ผอ.สปข.2 เป็นประธาน (22/09/2558)
  วันที่ 13 สิงหาคม 2558 เป็นวันครบรอบ 29 ปี สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 นายสมพงษ์ ปัตตานี เป็นประธานในพิธีบวงสรวงศาลพระภูมิและพระอ­ินทร์เป่าสังข์, นายคันฉัตร ตันเสถียร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานมอบใบประกาศเกียรติคุณแกผู้ให้การสนับสนุน (22/09/2558)
  ต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ ลงทะเบียน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก ในงานครบรอบวันคล้ายวันก่อตั้ง 29 ปี สปข.2 13 สิงหาคม 2558 (22/09/2558)
     
หน้าหลัก >>

 
 
นายดุสิต สิงห์คีรี
ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2


ฉบับที่ 182 เดือน ตุลาคม 2558

more
 
« พฤศจิกายน 2558 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด
 

 

นโยบายรัฐบาล
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน
การบริหารจัดการน้ำประเทศไทย

 
 
 
 
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
Number of Today 4 คน
Number of Yesterday 109 คน
Number of Lastmonth 2,190 คน
Total 4,364 คน