1     2     3     4  
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 บริการข้อมูลข่าวสาร ด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัย สู่ประชาคมอาเซียน ...... สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 เลขที่ 145 ถนนแจ้งสนิท ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร. 0 4531 2116 โทรสาร. 0 4528 1880 E-mail : region2ubon@gmail.com website : http://region2.prd.go.th
ข่าวเด่นอีสานใต้
จังหวัดอุบลราชธานี คณะนักกีฬา เข้ารับโอวาทจาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ก่อนลุยศึก "ย่าโมเกมส์" (20/01/2560)
จังหวัดอุบลราชธานี ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร ( 100วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 (20/01/2560)
ตลาดโต้รุ่งศูนย์โอทอป ร่วมใจกันทำความดี แจกอาหาร เครื่องดื่ม ฟรี ถวายเป็นพระราชกุศล ฯ (20/01/2560)
     
ข่าวท้องถิ่น
  รร.บ้านขุนไชยทอง สุรินทร์ เป็นตัวแทนภาคอีสาน หวังคว้ารางวัล“การร้อยมาลัยดอกไม้สด” ระดับประเทศ (21/01/2560)
  ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นำพสกนิกรจังหวัดอำนาจเจริญ ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลครบสตมวาร (๑๐๐ วัน) ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ (21/01/2560)
  ชาวอำเภอหัวตะพาน ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลครบ สตมวาร (๑๐๐ วัน) ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ (21/01/2560)
     
การจัดอบรมหลักสูตร "ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์"
ใบสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ของสำนักงาน กสทช. "ระดับต้น" (08/11/2559)
ตารางการอบรมหลักสูตร “ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์” (ระดับต้น) (08/11/2559)
คำชี้แจงในการสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตร “ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์” จัดโดยสำนักประชาสัมพันธ์เขต ๒ อุบลราชธานี (08/11/2559)
     
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ (จากหน่วยงานภายนอก)
สธ. ลงพื้นที่ตรวจกระเช้าปีใหม่ในซูเปอร์มาร์เก็ต สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภค ได้กระเช้าที่มีคุณภาพ (18/01/2560)
สธ. รุกงานคุ้มครองผู้บริโภค จัดติวเข้มเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเคลื่อนที่ เพื่อความปลอดภัยด้านอาหารทั่วประเทศ (18/01/2560)
อย. หนุน SME จัดติวเข้มก่อนยื่นขออนุญาต เพิ่มศักยภาพการแข่งขัน (18/01/2560)
อย. เตือนอย่าใช้ยาทรามาดอลในทางที่ผิด อันตรายถึงชีวิต (28/12/2559)
อย. แนะผู้บริโภค รับมีใหม่ เลือกซื้อกระเช้าหรือจัดกระเช้าด้วยผลิตภัณฑ์อาหารที่มีสัญลักษณ์ "Healthier Choice" เพื่อผู้รับได้บริโภคอาหารที่เหมาะสมต่อสุขภาพ ห่างไกลโรค NCDs (28/12/2559)
     

สถานการณ์ภัยพิบัติอีสานใต้
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2559 เวลา 12.00 น. (01/12/2559)
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 (09/11/2559)
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 26 ตุลาคม 2559 เวลา 07.00 น. (26/10/2559)
     
ข่าวประกวดราคา
องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง สอบราคาโครงการค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ภายในเขตตำบลเหนือเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 3 โครงการ (20/01/2560)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สอบราคาจ้างปรับปรุงโครงสร้างหลังคา – ดาดฟ้าอาคาร-พื้นที่ภายในอาคาร ชั้น 4 อาคารวิทยบริการ บี จำนวน 1 งาน (20/01/2560)
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประกวดราคาจ้างติดตั้งและเปลี่ยนหลอดประหยัดพลังงาน LED จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (20/01/2560)
     
ข่าวรับสมัคร
สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดอำนาจเจริญ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (21/12/2559)
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับมูลนิธิกองทุนเยาวชนพัฒนา มีความประสงค์จะรับสมัครเยาวชนอายุระหว่าง 15 - 25 ปี เพื่อสมัครขอรับทุนส่งเสริมการประกอบอาชีพ (15/12/2559)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมือง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ สังกัดกองคลัง (14/12/2559)
     
 
วารสารข่าว สปข.2
  วารสารข่าว สปข.2 ปีที่ 1 ฉบับที่ 5 เดือนกรกฎาคม 2559
  วารสารข่าว สปข.2 ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 เดือนมิถุนายน 2559
  วารสารข่าว สปข.2 ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 เดือนพฤษภาคม 2559
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ สปข.2
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี (16/01/2560)
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี (16/01/2560)
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี (13/01/2560)
ภาครัฐเดินหน้ายกระดับขีดความสามารถของประเทศไทย (06/01/2560)
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี (30/12/2559)
     
ศูนย์ข่าว IOC สปข.2
สปข.2 เดินหน้าประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ (30/06/2559)
ประเด็น IOC ประจำวันที่่ 21- 27 มิถุนายน 2559 (23/06/2559)
ประเด็น IOC 30 พฤษภาคม - 6 มิถุนายน 2559 (03/06/2559)
สปอต 6 ข้อทำได้ในการลงประชามติ 4 (27/05/2559)
สปอต 6 ข้อทำได้ในการลงประชามติ 3 (27/05/2559)
     
ข่าวเด่นอีสานใต้ (เสียง)
ข่าวเด่นอีสานใต้ ประจำวันที่ 19 มกราคม 2560 เวลา 18.00 น. (19/01/2560)
ข่าวเด่นอีสานใต้ ประจำวันที่ 18 มกราคม 2560 เวลา 18.00 น. (18/01/2560)
ข่าวเด่นอีสานใต้ ประจำวันที่ 17 มกราคม 2560 เวลา 18.00 น. (17/01/2560)
ข่าวเด่นอีสานใต้ ประจำวันที่ 16 มกราคม 2560 เวลา 18.00 น. (16/01/2560)
ข่าวเด่นอีสานใต้ ประจำวันที่ 15 มกราคม 2560 เวลา 18.00 น. (15/01/2560)
     

ภาพกิจกรรม สปข.2
  สปข.2 ร่วมงานวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (18/01/2560)
  สปข.2 อบรมผู้ประกาศในกิจการกระจายและกิจการโทรทัศน์ระดับกลาง (17/01/2560)
  สปข.2 จัดงานวันเด็ก "ดินแดนแห่งความสุข ตามรอยศาสตร์พระราชา" (14/01/2560)
  เก็บตกภาพบรรยากาศงานวันเด็ก สปข.2 ประจำปี 2560 (2) (14/01/2560)
  เก็บตกภาพบรรยากาศงานวันเด็ก สปข.2 ประจำปี 2560 (14/01/2560)
  สปข.2 ทำบุญถวายภัตตาหารเพล (06/01/2560)
  สปข.2 เข้าเยี่ยมขอพร ผวจ.อบ. (05/01/2560)
     
วีดีโอ สปข.2
  งานเทศกาลดนตรีและวัฒนธรรมชายแดน ไทย-กัมพูชา ณ ตลาดการค้าชายแดนช่องจอม อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 โดย สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2
  พิธีเปิดงานเทศกาลดนตรีและวัฒนธรรมชายแดน ไทย-กัมพูชา
  การแสดง PRD TO BE NUMBER ONE EXERCISE สปข. 8
  การแสดง PRD TO BE NUMBER ONE EXERCISE สปข. 7
  การแสดง PRD TO BE NUMBER ONE EXERCISE สปข.6
  การแสดง PRD TO BE NUMBER ONE EXERCISE สปข.3
  การแสดง PRD TO BE NUMBER ONE EXERCISE สปข 1
     
หน้าหลัก >>

 
 
นายดุสิต สิงห์คีรี
ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2


ฉบับที่ 190 เดือน มิถุนายน 2559

more
 
« มกราคม 2560 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
 

 

PRD Infographics วาทะนายกรัฐมนตรี
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สปข.2 สมุดภาพ Infographics รัฐบาล
นโยบายรัฐบาล จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน
จัดซื้อจัดจ้างและราคากลาง สปข.2
การบริหารจัดการน้ำประเทศไทย

 
 
 
 
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 40,106 คน