1     2  
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 บริการข้อมูลข่าวสาร ด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัย สู่ประชาคมอาเซียน ...... สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 เลขที่ 145 ถนนแจ้งสนิท ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร. 0 4531 2116 โทรสาร. 0 4528 1880 E-mail : region2ubon@gmail.com website : http://region2.prd.go.th
ข่าวเด่นอีสานใต้
ศรีสะเกษ ประชุมเร่งขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการพัฒนาสถาบันครอบครัวระดับจังหวัด (05/04/2561)
5 วัน ปีใหม่ ศรีสะเกษ ยังไม่นิ่งยอดเจ็บ ตาย ยังเพิ่มอีก (02/01/2561)
อุบลราชธานี ปกครองจังหวัดอุบลราชธานี จัดอบรมสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาให้กับผู้ประกอบการและพัฒนาศักยภาพในการสืบสวนและปราบปรามคดีอาญา พนักงานฝ่ายปกครอง (17/08/2560)
     
ข่าวท้องถิ่น
จังหวัดศรีสะเกษสร้างภาคีเครือข่ายภาครัฐกับภาคเอกชนแก้ไขปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นหมู่บ้านต้านโกง (24/04/2561)
อุบลราชธานี เลขาธิการ ป.ป.ส. มอบทุนประกอบอาชีพ แก่ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (24/04/2561)
จังหวัดศรีสะเกษบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติดแบบสมัครใจโดยนำผู้ที่ผ่านการคัดกรองทหารกองเกินเข้าบำบัดฟื้นฟูจำนวน 86 คน (24/04/2561)
     
การจัดอบรมหลักสูตร "ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์"
ใบสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ของสำนักงาน กสทช. "ระดับสูง" ปี 2561 (10/04/2561)
ใบสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ของสำนักงาน กสทช. "ระดับกลาง" ปี 2561 (10/04/2561)
ใบสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ของสำนักงาน กสทช. "ระดับต้น" ปี 2561 (10/04/2561)
     
ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงานภายนอก
ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ.2561 (29/01/2561)
อย. เตือน ผู้ผลิต นำเข้า จำหน่ายยา รีบต่อใบอนุญาตก่อนหมดอายุ (18/10/2560)
ยาจุดกันยุงเถื่อน อย. เตือน ระวังอันตราย (18/10/2560)
อย. เตือนอย่าซื้อยาผ่านเว็บไซต์ อันตายถึงชีวิต (18/10/2560)
เปิดศักราชใหม่ปีงบ 2561 อย. 4.0 สานพลังประชารัฐส่งเสริมภาคเอกชนผลิตยาฉีดแก้ปวดในไทย เพิ่มการเข้าถึงยาของผู้ป่วย สร้างรายได้จากการส่งออกในอนาคต (18/10/2560)
     

สถานการณ์ภัยพิบัติอีสานใต้
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2559 เวลา 12.00 น. (01/12/2559)
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 (09/11/2559)
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 26 ตุลาคม 2559 เวลา 07.00 น. (26/10/2559)
     
ข่าวประกวดราคา
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีมา องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ มีความประสงค์จะทำการประมูลจำหน่ายไม้ยูคาลิปตัสสวนป่ากาบเชิง (สวนป่าหนองคู) จังหวัดสุรินทร์ (23/04/2561)
อบจ.สุรินทร์ มีความประสงค์จะขายทอดตลาดทรัพย์สิน (23/04/2561)
เทศบาลตำบลขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. บ้านหนองมะนาว หมู่ที่ 7 บ้านนาคำ หมู่ที่ 15 บ้านหัวดูน หมู่ที่ 21 บ้านโชคเมือง หมู่ที่ 22 บ้านนาดูน หมู่ที่ 26 (23/04/2561)
     
ข่าวรับสมัคร
โรงเรียนประสาทวิทยาคาร ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ โครงการทอดผ้าป่าการศึกษาสร้างโดมโรงเรียนประสาทศึกษาคาร กำหนดทอดผ้าป่าในวันที่ 19 สิงหาคม 2560 (03/08/2560)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา (03/08/2560)
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยบุรีรัมย์(โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 (03/08/2560)
     
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ สปข.2
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต10อุบลราชธานี (22/04/2561)
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต10อุบลราชธานี (20/04/2561)
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 10 อุบลราชธานี (12/04/2561)
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต10อุบลราชธานี (04/04/2561)
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต10อุบลราชธานี (30/03/2561)
     
ศูนย์ข่าว IOC สปข.2
26 เมษายน 2561 อ้ายแคน ตอน ความสำเร็จของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง (24/04/2561)
25 เมษายน 2561 อ้ายแคน รัฐบาลเดินหน้าเป็นผู้นำเกษตรอินทรีย์ในอาเซียน (24/04/2561)
24 เมษายน 2561 อ้ายแคน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดเผย 6 เดือนแรกปีงบประมาณ 2561 ส่งเสริมนายจ้างจัดสวัสดิการให้แรงงานพบแล้วกว่า 7,700 แห่ง (23/04/2561)
23 เมษายน 2561 อ้ายแคน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดตั้งโครงการแผ่นดินเดียวกัน (22/04/2561)
22 เมษายน 2561 อ้ายแคน ตอน เตรียมเปิดศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ One Stop Service ระยะที่ 2 จำนวน 80 ศูนย์ทั่วประเทศ ในวันที่ 23 เม.ย.นี้ (20/04/2561)
     
ผังรายการ สทท.อบ. และ สวท.ในสังกัด สปข.2
ผังรายการ สวศ.อุบลราชธานี เดือน มีนาคม 2561 (07/03/2561)
ผังรายการ สวท.บุรีรัมย์ (F.M. และ A.M.) เดือน ก.พ.61 (07/03/2561)
ผังรายการ สทท.อุบลราชธานี เดือน มีนาคม 2561 (06/03/2561)
ผังรายการ สทท.อุบลราชธานี เดือน กุมภาพันธ์ 2561 (06/03/2561)
ผังรายการ สทท.อุบลราชธานี เดือน มกราคม 2561 (06/03/2561)
     

รอบรู้เรื่องแรงงานต่างด้าว
ขั้นตอนการดำเนินการอนุญาตทำงานคนต่างด้าวสัญชาตลาว เมียนมา และกัมพูชา ที่ไม่มีเอกสารแสดงตน (06/08/2560)
ตอนที่ 10 สารคดีแรงงานต่างด้าว ตอน รัฐบาลเลื่อนบังคับใช้ พรก แรงงานต่างด้าว ไปถึง 31 ธันวาคม 2560 (05/08/2560)
ตอนที่ 9 สารคดีแรงงานต่างด้าว ตอน การแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย (05/08/2560)
ตอนที่ 8 สารคดีแรงงานต่างด้าว ตอน การลงทะเบียนแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว 3 ระยะ (04/08/2560)
ตอนที่ 7 สารคดีแรงงานต่างด้าว ตอน การแบ่งประเภทแรงงานต่างด้าว พร้อมวิธีการลงทะเบียนแต่ละประเภท (04/08/2560)
ตอนที่ 6 สารคดีแรงงานต่างด้าว ตอน นายจ้างยืนคำขอใช้แรงงานต่างด้าวใช้เวลา 15 นาที (03/08/2560)
ตอนที่ 5 สารคดีแรงงานต่างด้าว ตอน ส่วนด่วนแรงงาน 1694 (03/08/2560)
     
ภาพกิจกรรม สปข.2
  กิจกรรม สปข.2 สื่อสาร สร้างสุข สู่ชุมชน ครั้งที่ 9 ณ จ.บุรีรัมย์ (28/03/2561)
  สปข.2 พัฒนาทีมงานผลิตสื่อดิจิทัล ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการนำเสนอคลิปวิดีโอผ่านสื่อดิจิทัล รายการสี่แยกข่าวกรมประชาสัมพันธ์ (18/03/2561)
  บรรยากาศอบอุ่น "สายใยใจเดียวกัน" (17/03/2561)
  เวทีเสวนา “รู้รักประชาธิปไตย ไทยนิยม” (16/03/2561)
  เก็บตกกิจกรรม PRD2 On ground ณ ศูนย์วัฒนธรรมไทแสก นครพนม (16/03/2561)
  เชิญชวนกดไลค์ ณ ศาลากลางจังหวัดอุบลฯ (27/02/2561)
  บรรยากาศม่วนๆ สื่อสาร สร้างสุข สู่ชุมชน อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร (23/02/2561)
     
วีดีโอ สปข.2
  รายการ "สี่แยกข่าวกรมประชาสัมพันธ์" ประจำวันที่ 15 เมษายน 2561 สวท.ร้อยเอ็ด แม่ข่าย ระดับเขต
  รายการ "สี่แยกข่าวกรมประชาสัมพันธ์" ประจำวันที่ 14 เมษายน 2561 สวท.มุกดาหาร แม่ข่าย ระดับเขต
  รายการ "สี่แยกข่าวกรมประชาสัมพันธ์" ประจำวันที่ 13 เมษายน 2561 สวท.บุรีรัมย์ แม่ข่าย ระดับเขต
  รายการ "สี่แยกข่าวกรมประชาสัมพันธ์" ประจำวันที่ 12 เมษายน 2561 สวท.อำนาจเจริญ แม่ข่าย ระดับเขต
  รายการ "สี่แยกข่าวกรมประชาสัมพันธ์" ประจำวันที่ 11 เมษายน 2561 สวท.ยโสธร แม่ข่าย ระดับเขต
  รายการ "สี่แยกข่าวกรมประชาสัมพันธ์" ประจำวันที่ 10 เมษายน 2561 สวท.นครพนม แม่ข่าย ระดับเขต
  รายการ "สี่แยกข่าวกรมประชาสัมพันธ์" ประจำวันที่ 9 เมษายน 2561 สวท.ศรีสะเกษ แม่ข่าย ระดับประเทศ
     
หน้าหลัก >>

 
 
นายกิตติ พัฒนเจริญ
ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2


ฉบับที่ 194 เดือน ตุลาคม 2559

more
 
« เมษายน 2561 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด
 

 

PRD Infographics วาทะนายกรัฐมนตรี
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สปข.2 สมุดภาพ Infographics รัฐบาล
นโยบายรัฐบาล รายงานการเงินสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน จัดซื้อจัดจ้างและราคากลาง สปข.2
การบริหารจัดการน้ำประเทศไทย

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
Number of Today 43 คน
Number of Yesterday 115 คน
Number of Lastmonth 1,280 คน
Total 54,396 คน