1     2     3     4  
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 บริการข้อมูลข่าวสาร ด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัย สู่ประชาคมอาเซียน ...... สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 เลขที่ 145 ถนนแจ้งสนิท ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร. 0 4531 2116 โทรสาร. 0 4528 1880 E-mail : region2ubon@gmail.com website : http://region2.prd.go.th
ข่าวเด่นอีสานใต้
อุบลฯ ใช้มาตรการหน่วงน้ำไว้และอาจปิดเขื่อนปากมูลเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤติภัยแล้ง (08/10/2558)
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีแจ้งเตือนให้ระมัดระวังอันตรายจากพลุ ประทัด ดอกไม้เพลิง และเฝ้าระวังอุบัติภัยและห้ามจำหน่ายและปล่อยโคมลอย ในช่วงวันออกพรรษา และเทศกาลวันลอยกระทง (07/10/2558)
ผู้ว่าฯ สมศักดิ์ จังตระกุล ดำเนินรายการ ผู้ว่าฯพบประชาชน เพื่อสร้างความเข้าใจและประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน ให้ประชาชน หน่วยงานราชการและประชาชน ให้รับทราบ (07/10/2558)
     
ข่าวท้องถิ่น
  (ส.ปชส.สุรินทร์) จ.สุรินทร์ จัดงานมหกรรม 14 ปี กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดสุรินทร์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พ่อของแผ่นดิน (09/10/2558)
  (ส.ปชส.สุรินทร์) ธ.ก.ส.สุรินทร์ เปิดป้ายธนาคารต้นไม้แห่งแรกของจังหวัด เตรียมขยายผลการอนุรักษ์ทรัพยากรและสร้างมูลค่าแก่ป่าชุมชน (09/10/2558)
  (ส.ปชส.สุรินทร์) เหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ ประชุมคณะกรรมการและสมาชิกพร้อมนำสิ่งของไปเยี่ยมหนุ่มร่างยักษ์ (09/10/2558)
     

สถานการณ์ภัยพิบัติอีสานใต้
พยากรณ์อากาศ ประจำวันที่ 9 ตุลาคม 2558 ภาค 07.00 น. (09/10/2558)
พยากรณ์อากาศ ประจำวันที่ 8 ตุลาคม 2558 เวลา 07.00 น. (08/10/2558)
พยากรณ์อากาศ ประจำวันที่ 7 ตุลาคม 2558 ภาค 07.00 น. (07/10/2558)
     
ข่าวประกวดราคา
จังหวัดร้อยเอ็ด สอบราคาจ้างเหมาขุดลอกหนองบ้านนกเหาะ ปริมาณงาน 43,500 ลบ.ม. ณ บ้านนกเหาะ ม.4 ต.ดงครั่งใหญ่ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด (09/10/2558)
องค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์พื้นสนามกีฬา มีส่วนผสมของเม็ดยางสงเคราะห์ที่ผลิตจากยางพารา (เพื่อสังเคราะห์ชนิดเร ซิ่นฮาร์คอร์ท) ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (09/10/2558)
สอบราคาซื้อเครื่องกรองน้ำแบบกรองเร็วพร้อมติดตั้ง (09/10/2558)
     
ข่าวรับสมัคร
โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว 1 ตำแหน่ง (21/08/2558)
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (19/08/2558)
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (17/08/2558)
     
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ สปข.2
สำนักประชาสัมพันธ์เขต2 เปิดรับสมัครผู้สนใจ เข้ารับการอบรม “หลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์” ระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง (01/10/2558)
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 อุบลราชธานี จัดการอบรมมัคคุเทศก์น้อย ในงานสัปดาห์อาเซียน เพื่อส่งเสริมการตระหนักรู้ และสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ด้านอาเซียน (26/06/2558)
วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คว้ารางวัลชนะเลิศในการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียนระดับมัธยมประกาศนียบัตร (ปวช.) หรือ ASEAN Quiz Champ of Champ ในงานสัปดาห์อาเซียนของสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 อุบลราชธานี (25/06/2558)
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช คว้ารางวัลชนะเลิศในการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ASEAN Quiz Champ of Champ ในงานสัปดาห์อาเซียน ของสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 อุบลราชธานี (24/06/2558)
สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๒ เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตร "ผู้ประกาศฯ" (29/08/2557)
     
ศูนย์ข่าว IOC สปข.2
ประเด็นข่าวตามนโยบาย IOC PRD ประจำวันที่ 6 -12 ตุลาคม 2558 (08/10/2558)
ประเด็นข่าวตามนโยบาย IOC PRD ประจำวันที่ 29 กันยายน - 5 ตุลาคม 2558 (08/10/2558)
ประเด็นข่าวตามนโยบาย IOC PRD ประจำวันที่ 22 - 28 กันยายน 2558 (08/10/2558)
ประเด็นข่าวตามนโยบาย IOC PRD ประจำวันที่ 15 - 21 กันยายน 2558 (08/10/2558)
ประเด็นข่าวตามนโยบาย IOC PRD ประจำวันที่ 8 -14 กันยายน 2558 (08/10/2558)
     
ข่าวเด่นอีสานใต้ (เสียง)
ข่าวเด่นอีสานใต้ ประจำวันที่ 8 ตุลาคม 2558 เวลา 18.00 น. (08/10/2558)
ข่าวเด่นอีสานใต้ ประจำวันที่ 7 ตุลาคม 2558 เวลา 18.00 น. (07/10/2558)
ข่าวเด่นอีสานใต้ ประจำวันที่ 6 ตุลาคม 2558 เวลา 18.00 น. (06/10/2558)
ข่าวเด่นอีสานใต้ ประจำวันที่ 5 ตุลาคม 2558 เวลา 18.00 น. (05/10/2558)
ข่าวเด่นอีสานใต้ ประจำวันที่ 4 ตุลาคม 2558 เวลา 18.00 น. (04/10/2558)
     
ภาพกิจกรรม สปข.2
  นักเรียนโรงเรียนบุ่งหวาย ต.บุ่งหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการอาเซียน 3 มิติ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ในวันที่ 7 ตุลาคม 2558 (07/10/2558)
  นายคำยืน วงศ์ชาลี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 พร้อมข้าราชการในสังกัด สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 มอบดอกไม้ แสดงความยินดีกับ ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีคนใหม่ ในวันที่ 5 ตุลาคม 2558 ณ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี (05/10/2558)
  ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมถ่ายภาพกับข้าราชการ ในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 เนื่องในมาออกรายการทาง สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 5 ตุลาคม 2558 (05/10/2558)
  คณะครู นักเรียนและผู้ปกครองจากโรงเรียนบ้านนาแก อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี เดินทางมาศึกษาดูงานและเยี่ยมชมนิทรรศการอาเซียน 3 มิติ สปข.2 (02/10/2558)
  สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ "พี่ - น้องกอดคอ รักใคร่ ผูกพัน" แสดงความยินดีและเลี้ยงอำลานายสมพงษ์ ปัตตานี ในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่น (28/09/2558)
     
วีดีโอ สปข.2
  อำลาอาลัยเขตสมพงษ์ ปัตตานี จาก ผอ.สปข.2 ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สปข.1 ขอนแก่น (28/09/2558)
  ช่วงเย็นวันที่ 13 สิงหาคม 255 งานเลี้ยงสังสรรค์ สบาย สบาย สไตล์ สปข.2 (22/09/2558)
  ช่วงบ่ายเป็นการแข่งขันกีฬาภายใน ในงานครบรอบวันคล้ายวันก่อตั้ง 29 ปี สปข.2 13 สิงหาคม 2558 ระหว่างทีมต่างจังหวัดพบกับทีมเขต โดยมีนายสมพงษ์ ปัตตานี ผอ.สปข.2 เป็นประธาน (22/09/2558)
  วันที่ 13 สิงหาคม 2558 เป็นวันครบรอบ 29 ปี สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 นายสมพงษ์ ปัตตานี เป็นประธานในพิธีบวงสรวงศาลพระภูมิและพระอ­ินทร์เป่าสังข์, นายคันฉัตร ตันเสถียร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานมอบใบประกาศเกียรติคุณแกผู้ให้การสนับสนุน (22/09/2558)
  ต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ ลงทะเบียน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก ในงานครบรอบวันคล้ายวันก่อตั้ง 29 ปี สปข.2 13 สิงหาคม 2558 (22/09/2558)
     
หน้าหลัก >>

นายสมพงษ์ ปัตตานี
ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2


ฉบับที่ 180 เดือน สิงหาคม 2558

more
 
« ตุลาคม 2558 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
 

 

จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน
การบริหารจัดการน้ำประเทศไทย

 
 
 
 
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
Number of Today 49 คน
Number of Yesterday 119 คน
Number of Lastmonth 370 คน
Total 370 คน