1     2  
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 บริการข้อมูลข่าวสาร ด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัย สู่ประชาคมอาเซียน ...... สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 เลขที่ 145 ถนนแจ้งสนิท ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร. 0 4531 2116 โทรสาร. 0 4528 1880 E-mail : region2ubon@gmail.com website : http://region2.prd.go.th
ข่าวเด่นอีสานใต้
อุบลราชธานี ปกครองจังหวัดอุบลราชธานี จัดอบรมสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาให้กับผู้ประกอบการและพัฒนาศักยภาพในการสืบสวนและปราบปรามคดีอาญา พนักงานฝ่ายปกครอง (17/08/2560)
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี มอบดอกไม้จันทน์เพื่อร่วมถวายในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 (17/08/2560)
อุบลราชธานี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) มอบดอกไม้จันทน์ ประกอบในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เพื่อแสดงความจงรักภักดี รัชกาลที่ 9 (16/08/2560)
     
ข่าวท้องถิ่น
  สุรินทร์ชื่นมื่น สพป.เขต 3 วิ่งฝ่าสายฝนเพื่อกิจกรรม “ก้าวคนละก้าว ก้าวต่อให้ถึงตูน บอดี้สแลม” โดยโรงเรียนในสังกัดทั้ง 233 โรง (14/12/2560)
  จ.ร้อยเอ็ด จัดงานประเพณีปีใหม่ และงานกาชาด ไร้แอลกอฮอล์ (14/12/2560)
จ.ร้อยเอ็ด ร่วมประชุมเตรียมพร้อมรักษาความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ 2561 (14/12/2560)
     
การจัดอบรมหลักสูตร "ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์"
ใบสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ของสำนักงาน กสทช. "ระดับสูง" (06/02/2560)
ใบสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ของสำนักงาน กสทช. "ระดับกลาง" (06/02/2560)
ใบสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ของสำนักงาน กสทช. "ระดับต้น" (08/11/2559)
     
ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงานภายนอก
อย. เตือน ผู้ผลิต นำเข้า จำหน่ายยา รีบต่อใบอนุญาตก่อนหมดอายุ (18/10/2560)
ยาจุดกันยุงเถื่อน อย. เตือน ระวังอันตราย (18/10/2560)
อย. เตือนอย่าซื้อยาผ่านเว็บไซต์ อันตายถึงชีวิต (18/10/2560)
เปิดศักราชใหม่ปีงบ 2561 อย. 4.0 สานพลังประชารัฐส่งเสริมภาคเอกชนผลิตยาฉีดแก้ปวดในไทย เพิ่มการเข้าถึงยาของผู้ป่วย สร้างรายได้จากการส่งออกในอนาคต (18/10/2560)
อย. เตือนอย่าหลงเชื่อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอ้างรักษาโรคเอดส์ (18/10/2560)
     

สถานการณ์ภัยพิบัติอีสานใต้
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2559 เวลา 12.00 น. (01/12/2559)
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 (09/11/2559)
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 26 ตุลาคม 2559 เวลา 07.00 น. (26/10/2559)
     
ข่าวประกวดราคา
มหาวิทยาลัยนครพนม ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาครุภัณฑ์ประจำอาคารห้องสมุดศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (14/12/2560)
ศาลแขวงสุรินทร์ มีความประสงค์จะทำการขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 71 รายการ (14/12/2560)
แขวงทางหลวงชนบทสุรินทร์ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านชำสมิง-บ้านโคกระเวียง ตำบลบ้านชบ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ (14/12/2560)
     
ข่าวรับสมัคร
โรงเรียนประสาทวิทยาคาร ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ โครงการทอดผ้าป่าการศึกษาสร้างโดมโรงเรียนประสาทศึกษาคาร กำหนดทอดผ้าป่าในวันที่ 19 สิงหาคม 2560 (03/08/2560)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา (03/08/2560)
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยบุรีรัมย์(โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 (03/08/2560)
     
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ สปข.2
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต10อุบลราชธานี (14/12/2560)
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี (12/12/2560)
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี (12/12/2560)
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี (12/12/2560)
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี (12/12/2560)
     
ศูนย์ข่าว IOC สปข.2
15 ธันวาคม 2560 อ้ายแคนบอกข่าว ตอน คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการโครงการปรับพื้นที่ปลูกพืชทดแทนการปลูกข้าวนาปรังรอบ 2 ตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจรปี 60/61 (14/12/2560)
14 ธันวาคม 2560 อ้ายแคนบอกข่าว ตอน รัฐบาล เปิดสายด่วนสินเชื่อรัฐบาล 1357 ให้บริการข้อมูลแก่ SMEs พร้อมปรับปรุงกฎหมายและออกมาตรการสนับสนุนทุกกิจการให้เป็น Smart Enterprise ดันแข่งขันได้ในตลาดโลก (12/12/2560)
13 ธันวาคม 2560 อ้ายแคนบอกข่าว ตอน กระทรวงแรงงาน เผย แนวโน้มความต้องการจ้างงานในเขตระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ในอีก 5 ปี (2560-2564) พบว่า ตลาดแรงงานมีความต้องการแรงงานอุตสาหกรรมสาขาเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ มากที่สุด พร้อมแนะเด็กไทยเรียนสายอาชี (12/12/2560)
12 ธันวาคม 2560 อ้ายแคนบอกข่าว ตอน นายกรัฐมนตรีเตรียมลงพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ เยี่ยมเยือนพบปะประชาชน (11/12/2560)
11 ธันวาคม 2560 อ้ายแคนบอกข่าว ตอน รัฐบาลปฏิเสธเก็บภาษีเงินบริจาคโครงการก้าวคนละก้าว 7% เชื่อเป็นการกระทำของผู้ไม่หวังดี แนะประชาชนอย่าหลงเชื่อและแชร์ต่อ เตือนต้นตอปล่อยข่าวหยุดกระทำผิดทันที (10/12/2560)
     
ข่าวเด่นอีสานใต้ (เสียง)
ข่าวเด่นอีสานใต้ ประจำวันที่ 5 ตุลาคม 2560 เวลา 18.00 น. (05/10/2560)
ข่าวเด่นอีสานใต้ ประจำวันที่ 4 ตุลาคม 2560 เวลา 18.00 น. (04/10/2560)
ข่าวเด่นอีสานใต้ ประจำวันที่ 3 ตุลาคม 2560 เวลา 18.00 น. (03/10/2560)
ข่าวเด่นอีสานใต้ ประจำวันที่ 2 ตุลาคม 2560 เวลา 18.00 น. (02/10/2560)
ข่าวเด่นอีสานใต้ ประจำวันที่ 1 ตุลาคม 2560 เวลา 18.00 น. (01/10/2560)
     

รอบรู้เรื่องแรงงานต่างด้าว
ขั้นตอนการดำเนินการอนุญาตทำงานคนต่างด้าวสัญชาตลาว เมียนมา และกัมพูชา ที่ไม่มีเอกสารแสดงตน (06/08/2560)
ตอนที่ 10 สารคดีแรงงานต่างด้าว ตอน รัฐบาลเลื่อนบังคับใช้ พรก แรงงานต่างด้าว ไปถึง 31 ธันวาคม 2560 (05/08/2560)
ตอนที่ 9 สารคดีแรงงานต่างด้าว ตอน การแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย (05/08/2560)
ตอนที่ 8 สารคดีแรงงานต่างด้าว ตอน การลงทะเบียนแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว 3 ระยะ (04/08/2560)
ตอนที่ 7 สารคดีแรงงานต่างด้าว ตอน การแบ่งประเภทแรงงานต่างด้าว พร้อมวิธีการลงทะเบียนแต่ละประเภท (04/08/2560)
ตอนที่ 6 สารคดีแรงงานต่างด้าว ตอน นายจ้างยืนคำขอใช้แรงงานต่างด้าวใช้เวลา 15 นาที (03/08/2560)
ตอนที่ 5 สารคดีแรงงานต่างด้าว ตอน ส่วนด่วนแรงงาน 1694 (03/08/2560)
     
ภาพกิจกรรม สปข.2
  ประมวลภาพ สปข.2 รับมอบสิ่งของ แบ่งบัน เติมสุข ร่วมใจสู้ภัยหนาว ปีที่ 6 (14/12/2560)
  สปข.2 สื่อสาร สร้างสุข สู่ชุมชน ครั้งที่ 3 จ.ศรีสะเกษ (13/12/2560)
  ธารน้ำใจมอบไออุ่น สปข.2 (08/12/2560)
  สปข.2 จัดกิจกรรม KM การทำ Infographics บน Smart Phone (07/12/2560)
  สปข.2 จัดกิจกรรม HUG SPORTS DAY ครั้งที่ 5 (06/12/2560)
  สปข.2 จัดกิจกรรม HUG SPORTS DAY ครั้งที่ 4 (29/11/2560)
  23-24 พฤศจิกายน 2560 สัมมนาเครือข่ายวิทยุประชารัฐเพื่อหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (24/11/2560)
     
วีดีโอ สปข.2
  รายการ "สี่แยกข่าวกรมประชาสัมพันธ์" ประจำวันที่ 12 ธันวาคม 2560 สวท.อำนาเจริญ แม่ข่าย ระดับเขต
  รายการ "สี่แยกข่าวกรมประชาสัมพันธ์" ประจำวันที่ 11 ธันวาคม 2560 สวท.ยโสธร แม่ข่าย ระดับเขต
  รายการ "สี่แยกข่าวกรมประชาสัมพันธ์" ประจำวันที่ 10 ธันวาคม 2560 สวท.สุรินทร์ แม่ข่าย ระดับประเทศ
  รายการ "สี่แยกข่าวกรมประชาสัมพันธ์" ประจำวันที่ 9 ธันวาคม 2560 สวท.ร้อยเอ็ด แม่ข่าย ระดับเขต
  รายการ "สี่แยกข่าวกรมประชาสัมพันธ์" ประจำวันที่ 8 ธันวาคม 2560 สวท.มุกดาหาร แม่ข่าย ระดับเขต
  รายการ "สี่แยกข่าวกรมประชาสัมพันธ์" ประจำวันที่ 7 ธันวาคม 2560 สวท.ศรีสะเกษ แม่ข่าย ระดับเขต
  รายการ "สี่แยกข่าวกรมประชาสัมพันธ์" ประจำวันที่ 6 ธันวาคม 2560 สวท.ยโสธร แม่ข่าย ระดับเขต
     
หน้าหลัก >>

 
 
นายดุสิต สิงห์คีรี
ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2


ฉบับที่ 194 เดือน ตุลาคม 2559

more
 
« ธันวาคม 2560 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด
 

 

PRD Infographics วาทะนายกรัฐมนตรี
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สปข.2 สมุดภาพ Infographics รัฐบาล
นโยบายรัฐบาล รายงานการเงินสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน จัดซื้อจัดจ้างและราคากลาง สปข.2
การบริหารจัดการน้ำประเทศไทย

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
Number of Today 9 คน
Number of Yesterday 100 คน
Number of Lastmonth 945 คน
Total 46,193 คน