1     2     3     4  
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 บริการข้อมูลข่าวสาร ด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัย สู่ประชาคมอาเซียน ...... สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 เลขที่ 145 ถนนแจ้งสนิท ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร. 0 4531 2116 โทรสาร. 0 4528 1880 E-mail : region2ubon@gmail.com website : http://region2.prd.go.th
ข่าวเด่นอีสานใต้
อุบลราชธานี ปกครองจังหวัดอุบลราชธานี จัดอบรมสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาให้กับผู้ประกอบการและพัฒนาศักยภาพในการสืบสวนและปราบปรามคดีอาญา พนักงานฝ่ายปกครอง (17/08/2560)
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี มอบดอกไม้จันทน์เพื่อร่วมถวายในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 (17/08/2560)
อุบลราชธานี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) มอบดอกไม้จันทน์ ประกอบในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เพื่อแสดงความจงรักภักดี รัชกาลที่ 9 (16/08/2560)
     
ข่าวท้องถิ่น
จังหวัดอุบลราชธานี กำหนดจุดจอดรถ และจัดรถ 40 กว่าคัน บริการรับ-ส่งประชาชน เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนที่เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ณ พระเมรุมาศจำลอง ประจำจังหวัดอุบลราชธานี (18/10/2560)
รอง ผวจ.ยโสธร ดำเนินรายการ บอกกล่าวเล่าเรื่องเมืองยโสธร เน้นนโยบายการดูแลสุขภาพประชาชน (18/10/2560)
  รองแม่ทัพภาคที่ 2 ลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ติดตามความคืบหน้าการเตรียมจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ (18/10/2560)
     
การจัดอบรมหลักสูตร "ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์"
ใบสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ของสำนักงาน กสทช. "ระดับสูง" (06/02/2560)
ใบสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ของสำนักงาน กสทช. "ระดับกลาง" (06/02/2560)
ใบสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ของสำนักงาน กสทช. "ระดับต้น" (08/11/2559)
     
ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงานภายนอก
อย. เตือน ผู้ผลิต นำเข้า จำหน่ายยา รีบต่อใบอนุญาตก่อนหมดอายุ (18/10/2560)
ยาจุดกันยุงเถื่อน อย. เตือน ระวังอันตราย (18/10/2560)
อย. เตือนอย่าซื้อยาผ่านเว็บไซต์ อันตายถึงชีวิต (18/10/2560)
เปิดศักราชใหม่ปีงบ 2561 อย. 4.0 สานพลังประชารัฐส่งเสริมภาคเอกชนผลิตยาฉีดแก้ปวดในไทย เพิ่มการเข้าถึงยาของผู้ป่วย สร้างรายได้จากการส่งออกในอนาคต (18/10/2560)
อย. เตือนอย่าหลงเชื่อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอ้างรักษาโรคเอดส์ (18/10/2560)
     

สถานการณ์ภัยพิบัติอีสานใต้
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2559 เวลา 12.00 น. (01/12/2559)
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 (09/11/2559)
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 26 ตุลาคม 2559 เวลา 07.00 น. (26/10/2559)
     
ข่าวประกวดราคา
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบป้องกันเชิงลาดคันทางจักรยานริมแม่น้ำโขง (15/10/2560)
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบป้องกันเชิงลาดคันทางจักรยานริมแม่น้ำโขง ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (12/10/2560)
สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการพนักงานสารสนเทศ (11/10/2560)
     
ข่าวรับสมัคร
โรงเรียนประสาทวิทยาคาร ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ โครงการทอดผ้าป่าการศึกษาสร้างโดมโรงเรียนประสาทศึกษาคาร กำหนดทอดผ้าป่าในวันที่ 19 สิงหาคม 2560 (03/08/2560)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา (03/08/2560)
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยบุรีรัมย์(โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 (03/08/2560)
     
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ สปข.2
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี (11/10/2560)
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี (11/10/2560)
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี (11/10/2560)
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี (09/10/2560)
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี (09/10/2560)
     
ศูนย์ข่าว IOC สปข.2
18 ตุลาคม 2560 อ้ายแคนบอกข่าว ตอน คณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการร่างพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ …) พ.ศ. … (17/10/2560)
17 ตุลาคม 2560 อ้ายแคนบอกข่าว ตอน ประชาชนจำนวนมาก เดินทางมาถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (16/10/2560)
16 ตุลาคม 2560 อ้ายแคนบอกข่าว ตอน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม "ทำดีเพื่อพ่อ จิตอาสารณรงค์คัดแยกขยะทั่วประเทศ” ในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ 26 ตุลาคม 2560 (15/10/2560)
15 ตุลาคม 2560 อ้ายแคนบอกข่าว ตอน รัฐบาลเชิญชวนติดตามข่าวสารงานพระบรมศพฯ ผ่านแอพ GNEWS และ อย่าเชื่อข่าวลือว่ารัฐบาลจะปล่อยน้ำจากเขื่อนภูมิพล ทำใ้ห้น้ำท่วมกรุงเทพฯ (14/10/2560)
14 ตุลาคม 2560 อ้ายแคนบอกข่าว ตอน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้ประชาชนส่งภาพความทรงจำไว้เป็นเครื่องแสดง ความจงรัก ความภักดี และความศรัทธาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (13/10/2560)
     
ข่าวเด่นอีสานใต้ (เสียง)
ข่าวเด่นอีสานใต้ ประจำวันที่ 5 ตุลาคม 2560 เวลา 18.00 น. (05/10/2560)
ข่าวเด่นอีสานใต้ ประจำวันที่ 4 ตุลาคม 2560 เวลา 18.00 น. (04/10/2560)
ข่าวเด่นอีสานใต้ ประจำวันที่ 3 ตุลาคม 2560 เวลา 18.00 น. (03/10/2560)
ข่าวเด่นอีสานใต้ ประจำวันที่ 2 ตุลาคม 2560 เวลา 18.00 น. (02/10/2560)
ข่าวเด่นอีสานใต้ ประจำวันที่ 1 ตุลาคม 2560 เวลา 18.00 น. (01/10/2560)
     

รอบรู้เรื่องแรงงานต่างด้าว
ขั้นตอนการดำเนินการอนุญาตทำงานคนต่างด้าวสัญชาตลาว เมียนมา และกัมพูชา ที่ไม่มีเอกสารแสดงตน (06/08/2560)
ตอนที่ 10 สารคดีแรงงานต่างด้าว ตอน รัฐบาลเลื่อนบังคับใช้ พรก แรงงานต่างด้าว ไปถึง 31 ธันวาคม 2560 (05/08/2560)
ตอนที่ 9 สารคดีแรงงานต่างด้าว ตอน การแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย (05/08/2560)
ตอนที่ 8 สารคดีแรงงานต่างด้าว ตอน การลงทะเบียนแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว 3 ระยะ (04/08/2560)
ตอนที่ 7 สารคดีแรงงานต่างด้าว ตอน การแบ่งประเภทแรงงานต่างด้าว พร้อมวิธีการลงทะเบียนแต่ละประเภท (04/08/2560)
ตอนที่ 6 สารคดีแรงงานต่างด้าว ตอน นายจ้างยืนคำขอใช้แรงงานต่างด้าวใช้เวลา 15 นาที (03/08/2560)
ตอนที่ 5 สารคดีแรงงานต่างด้าว ตอน ส่วนด่วนแรงงาน 1694 (03/08/2560)
     
ภาพกิจกรรม สปข.2
  สปข.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการวิทยุประชารัฐ (ระยะที่ 2) (29/09/2560)
  สปข.2 ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติพัฒนาการผลิตสื่อ กปส.ยุคดิจิทัล (27/09/2560)
  งานวันเกษียณอายุราชการกรมประชาสัมพันธ์ 2560 (22/09/2560)
  สปข.2 จัดงานแสดงมุทิตาจิต ปี 2560 (18/09/2560)
  สปข.2 ส่งมอบดอกไม้จันทน์ รวมทั้งหมด 1,099 ดอก (15/09/2560)
  พิธีปิดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (09/09/2560)
  สปข.2 จัดกิจกรรม ตุ้มโฮม ฮักแพง เบิ่งแยงกัน (08/09/2560)
     
วีดีโอ สปข.2
  รายการ "สี่แยกข่าวกรมประชาสัมพันธ์" ประจำวันที่ 18 ตุลาคม 2560 สวท.มุกดาหาร แม่ข่าย ระดับเขต
  รายการ "สี่แยกข่าวกรมประชาสัมพันธ์" ประจำวันที่ 17 ตุลาคม 2560 สวท.อุบลราชธานี แม่ข่าย ระดับเขต
  รายการ "สี่แยกข่าวกรมประชาสัมพันธ์" ประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2560 สวท.นครพนม แม่ข่าย ระดับเขต
  รายการ "สี่แยกข่าวกรมประชาสัมพันธ์" ประจำวันที่ 15 ตุลาคม 2560 สวท.ร้อยเอ็ด แม่ข่าย ระดับประเทศ
  รายการ "สี่แยกข่าวกรมประชาสัมพันธ์" ประจำวันที่ 14 ตุลาคม 2560 สวท.สุรินทร์ แม่ข่าย ระดับเขต
  รายการ "สี่แยกข่าวกรมประชาสัมพันธ์" ประจำวันที่ 13 ตุลาคม 2560 สวท.ศรีสะเกษ แม่ข่าย ระดับเขต
  รายการ "สี่แยกข่าวกรมประชาสัมพันธ์" ประจำวันที่ 12 ตุลาคม 2560 สวท.ร้อยเอ็ด แม่ข่าย ระดับเขต
     
หน้าหลัก >>

 
 
นายดุสิต สิงห์คีรี
ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2


ฉบับที่ 194 เดือน ตุลาคม 2559

more
 
« ตุลาคม 2560 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
 

 

PRD Infographics วาทะนายกรัฐมนตรี
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สปข.2 สมุดภาพ Infographics รัฐบาล
นโยบายรัฐบาล รายงานการเงินสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน จัดซื้อจัดจ้างและราคากลาง สปข.2
การบริหารจัดการน้ำประเทศไทย

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
Number of Today 45 คน
Number of Yesterday 68 คน
Number of Lastmonth 1,304 คน
Total 42,653 คน