1     2     3  
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 บริการข้อมูลข่าวสาร ด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัย สู่ประชาคมอาเซียน ...... สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 เลขที่ 145 ถนนแจ้งสนิท ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร. 0 4531 2116 โทรสาร. 0 4528 1880 E-mail : region2ubon@gmail.com website : http://region2.prd.go.th
ข่าวเด่นอีสานใต้
อุบลราชธานี ปกครองจังหวัดอุบลราชธานี จัดอบรมสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาให้กับผู้ประกอบการและพัฒนาศักยภาพในการสืบสวนและปราบปรามคดีอาญา พนักงานฝ่ายปกครอง (17/08/2560)
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี มอบดอกไม้จันทน์เพื่อร่วมถวายในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 (17/08/2560)
อุบลราชธานี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) มอบดอกไม้จันทน์ ประกอบในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เพื่อแสดงความจงรักภักดี รัชกาลที่ 9 (16/08/2560)
     
ข่าวท้องถิ่น
แนวทางในการฟื้นฟูพื้นที่ทางการเกษตร....หลังน้ำลด (17/08/2560)
การช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย เนื่องจากพายุตาลัส และพายุเซินกา ครัวเรือนละ 3,000 บาท ยื่นขอรับการช่วยเหลือเยียวยา ระหว่างวันที่ 16-22 สิงหาคม 2560 ณ ที่ทำการกำนันหรือผู้ใหญ่บ้าน (17/08/2560)
ยโสธรประกวดหนังประโมทัย ภาคอีสาน (17/08/2560)
     
การจัดอบรมหลักสูตร "ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์"
ใบสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ของสำนักงาน กสทช. "ระดับสูง" (06/02/2560)
ใบสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ของสำนักงาน กสทช. "ระดับกลาง" (06/02/2560)
ใบสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ของสำนักงาน กสทช. "ระดับต้น" (08/11/2559)
     
ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงานภายนอก
หลักเกณฑ์การประกวดโครงงานนักเรียนระดับภาค ครั้งที่ 15/2560 (05/06/2560)
แผ่นประชาสัมพันธ์การประกวดโครงงานนักเรียนระดับภาค ครั้งที่ 15/2560 (05/06/2560)
แผ่นข้อความประชาสัมพันธ์การประกวดโครงงานนักเรียนระดับภาค ครั้งที่ 15/2560 (05/06/2560)
ปกหลักเกณฑ์การประกวดโครงงานนักเรียนระดับภาค ครั้งที่ 15/2560 (05/06/2560)
คู่มือการประกวดโครงงานคุณธรรมจริยธรรมปี 2560 (การประกวดโครงงานนักเรียนระดับภาค) (05/06/2560)
     

สถานการณ์ภัยพิบัติอีสานใต้
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2559 เวลา 12.00 น. (01/12/2559)
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 (09/11/2559)
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 26 ตุลาคม 2559 เวลา 07.00 น. (26/10/2559)
     
ข่าวประกวดราคา
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 7-8 (1ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 92 ตารางเมตร (17/08/2560)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม สอบราคาจ้างก่อสร้างประตูรั้วลดถักพร้อมป้ายชื่อ/ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรวมไหล่ทางและรางระบายน้ำ/รั้วตาข่ายถัก ตอกเสาเข็ม คอร. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าอุเทน ตำบลท่าอุเทน จังหวัดนครพนม จำนวน 3 รายการ (17/08/2560)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 7-8 (1ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 92 ตารางเมตร (17/08/2560)
     
ข่าวรับสมัคร
โรงเรียนประสาทวิทยาคาร ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ โครงการทอดผ้าป่าการศึกษาสร้างโดมโรงเรียนประสาทศึกษาคาร กำหนดทอดผ้าป่าในวันที่ 19 สิงหาคม 2560 (03/08/2560)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา (03/08/2560)
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยบุรีรัมย์(โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 (03/08/2560)
     
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ สปข.2
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี (16/08/2560)
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี (15/08/2560)
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี (15/08/2560)
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี (08/08/2560)
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี (08/08/2560)
     
ศูนย์ข่าว IOC สปข.2
18 สิงหาคม 60 อ้ายแคนบอกข่าว ตอน คณะรัฐมนตรีเห็นชอบจัดตั้งกองทุนปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม (17/08/2560)
17 สิงหาคม 60 อ้ายแคนบอกข่าว ตอน สาระสำคัญของ พระราชบัญญัติ คุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ (16/08/2560)
16 สิงหาคม 2560 อ้ายแคนบอกข่าว ตอน น้ำลด รัฐบาลเร่งเยียวยาผู้ประสบภัย (16/08/2560)
15 สิงหาคม 2560 อ้ายแคนบอกข่าว ตอน รัฐบาล เดินหน้าแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ำอย่างจริงจัง เบื้องต้นวางแผนเติมน้ำบาดาลทั่วประเทศ รวมถึงเตรียมจัดตั้งสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (13/08/2560)
14 สิงหาคม 2560 อ้ายแคนบอกข่าว ตอน 3 ขั้นตอนที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ใช้แก้ไขปัญหาอุทกภัยและและภัยพิบัติอื่นๆ (11/08/2560)
     
ข่าวเด่นอีสานใต้ (เสียง)
ข่าวเด่นอีสานใต้ ประจำวันที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 18.00 น. (17/08/2560)
ข่าวเด่นอีสานใต้ ประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2560 เวลา 18.00 น. (16/08/2560)
ข่าวเด่นอีสานใต้ ประจำวันที่ 15 สิงหาคม 2560 เวลา 18.00 น. (15/08/2560)
ข่าวเด่นอีสานใต้ ประจำวันที่ 14 สิงหาคม 2560 เวลา 18.00 น. (14/08/2560)
ข่าวเด่นอีสานใต้ ประจำวันที่ 13 สิงหาคม 2560 เวลา 18.00 น. (13/08/2560)
     

รอบรู้เรื่องแรงงานต่างด้าว
ขั้นตอนการดำเนินการอนุญาตทำงานคนต่างด้าวสัญชาตลาว เมียนมา และกัมพูชา ที่ไม่มีเอกสารแสดงตน (06/08/2560)
ตอนที่ 10 สารคดีแรงงานต่างด้าว ตอน รัฐบาลเลื่อนบังคับใช้ พรก แรงงานต่างด้าว ไปถึง 31 ธันวาคม 2560 (05/08/2560)
ตอนที่ 9 สารคดีแรงงานต่างด้าว ตอน การแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย (05/08/2560)
ตอนที่ 8 สารคดีแรงงานต่างด้าว ตอน การลงทะเบียนแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว 3 ระยะ (04/08/2560)
ตอนที่ 7 สารคดีแรงงานต่างด้าว ตอน การแบ่งประเภทแรงงานต่างด้าว พร้อมวิธีการลงทะเบียนแต่ละประเภท (04/08/2560)
ตอนที่ 6 สารคดีแรงงานต่างด้าว ตอน นายจ้างยืนคำขอใช้แรงงานต่างด้าวใช้เวลา 15 นาที (03/08/2560)
ตอนที่ 5 สารคดีแรงงานต่างด้าว ตอน ส่วนด่วนแรงงาน 1694 (03/08/2560)
     
ภาพกิจกรรม สปข.2
  พิธีมอบเกียรติบัตรในงาน 31 ปี สปข.2 (17/08/2560)
  ภาพบรรยากาศแขกผู้มีเกียรติร่วมแสดงความยินดี ครบ 31 ปี สปข.2 (17/08/2560)
  คณะทำงานรายการสี่แยกข่าว สวท.ในสังกัด สปข.2 ศึกษาดูงาน สทท.อบ. (17/08/2560)
  พิธีทำบุญตักบาตรและถวายภัตราหารเช้า ในงาน 31 ปี สปข.2 (17/08/2560)
  พิธีไหว้พระภูมิ และบวงสรวงองค์พระอินทร์ (17/08/2560)
  สัมมนาเชิงปฏิบัติการผลิตรายการสี่แยกข่าว (16/08/2560)
  สปข.2 สัมมนาการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโซเชียล (11/08/2560)
     
วีดีโอ สปข.2
  รายการสี่แยกข่าวกรมประชาสัมพันธ์ โดย สปข.2 ประจำวันที่ 14 สิงหาคม 2560 สวท.ยโสธร เป็นแม่ข่าย โดยรับสัญญาณ จาก สวท.กำแพงเพชร สปข.4 ติดตามสถานการณ์น้ำท่วม ความช่วยเหลือ ความห่วงใยจากรัฐบาลสู่ประชาชน
  รายการสี่แยกข่าวกรมประชาสัมพันธ์ โดย สปข.2 ประจำวันที่ 13 สิงหาคม 2560 สวท.นครพนม เป็นแม่ข่าย โดยรับสัญญาณ จาก สวท.แม่ฮ่องสอน สปข.3 ติดตามสถานการณ์น้ำท่วม ความช่วยเหลือ ความห่วงใยจากรัฐบาลสู่ประชาชน
  รายการสี่แยกข่าวกรมประชาสัมพันธ์ โดย สปข.2 ประจำวันที่ 12 สิงหาคม 2560 สวท.บุรีรัมย์ เป็นแม่ข่าย ทั่วประเทศ ติดตามสถานการณ์น้ำท่วม ความช่วยเหลือ ความห่วงใยจากรัฐบาลสู่ประชาชน
  รายการสี่แยกข่าวกรมประชาสัมพันธ์ โดย สปข.2 ประจำวันที่ 11 สิงหาคม 2560 สวท.สุรินทร์ แม่ข่าย โดยรับสัญญาณ จาก สวท.มหาสารคาม สปข.1 ติดตามสถานการณ์น้ำท่วม ความช่วยเหลือ ความห่วงใยจากรัฐบาลสู่ประชาชน
  รายการสี่แยกข่าวกรมประชาสัมพันธ์ โดย สปข.2 ประจำวันที่ 10 สิงหาคม 2560 สวท.ยโสธร แม่ข่าย โดยรับสัญญาณ จาก สวท.ประจวบคีรีขันธ์ สปข.8 ติดตามสถานการณ์น้ำท่วม ความช่วยเหลือ ความห่วงใยจากรัฐบาลสู่ประชาชน
  รายการสี่แยกข่าวกรมประชาสัมพันธ์ โดย สปข.2 ประจำวันที่ 9 สิงหาคม 2560 สวท.ร้อยเอ็ด แม่ข่าย โดยรับสัญญาณ จาก สวท.ระยอง สปข.7 ติดตามสถานการณ์น้ำท่วม ความช่วยเหลือ ความห่วงใยจากรัฐบาลสู่ประชาชน
  รายการสี่แยกข่าวกรมประชาสัมพันธ์ โดย สปข.2 ประจำวันที่ 8 สิงหาคม 2560 สวท.อุบลราชธานี แม่ข่าย โดยรับสัญญาณ จาก สวท.พัทลุง สปข.6 ติดตามสถานการณ์น้ำท่วม ความช่วยเหลือ ความห่วงใยจากรัฐบาลสู่ประชาชน
     
หน้าหลัก >>

 
 
นายดุสิต สิงห์คีรี
ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2


ฉบับที่ 194 เดือน ตุลาคม 2559

more
 
« สิงหาคม 2560 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
 

 

PRD Infographics วาทะนายกรัฐมนตรี
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สปข.2 สมุดภาพ Infographics รัฐบาล
นโยบายรัฐบาล รายงานการเงินสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน จัดซื้อจัดจ้างและราคากลาง สปข.2
การบริหารจัดการน้ำประเทศไทย

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 40,107 คน