ข่าวท้องถิ่น >> ข่าวท้องถิ่นประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์
เกษตรกรยุคใหม่ต้องมี “ ที่ทำการชาวนา ”

วันที่ 29 มี.ค. 2555 )

เกษตรกรในจังหวัดบุรีรัมย์ มีอาชีพทำนาเป็นหลักหลังจากเสร็จสิ้นการทำนา เกษตรกรจะปล่อยที่นาว่างเปล่า ส่วนหนึ่งเคลื่อนย้ายแรงงานไปรับจ้างทำงานในต่างจังหวัด ถ้าอยู่บ้านก็ว่างงานเพราะจะทำการเกษตรก็มีแต่ดิน ไม่มีน้ำ แนวทางแก้ไข้คือ "สร้างที่ทำการเกษตรกร” เพื่อเตรียมปัจจัยการผลิต เช่น ดิน น้ำ พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ให้สามารถทำการผลิตได้ตลอดปี
 
 
นายสมบรูณ์ ซารัมย์ เกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าว การแก้ปัญหาการว่างงานและให้เกษตรกรมีงานทำตลอดทั้งปี จะต้องสร้างงานในพื้นที่โดยเน้นการสร้างงาน พึ่งตนเองในการสร้างที่ทำการชาวนา เกษตรกรมีปัจจัยที่ต้องทำกล่าวคือ เกษตรกรต้องปรับวิถีชีวิตของเกษตรกร จัดการแรงงาน เวลา และเกษตรกรจำเป็นต้องใช้พื้นที่ขนาด ๑ ไร่ในการทำกิจกรรมการเกษตร ขุดสระน้ำขนาด ๑,๒๖๐ ลูกบาศก์เมตร เป็นต้นไป ดินที่ได้จากการขุดสระน้ำใช้กลบพื้นที่รอบสระให้ได้ขนาด ๓ งาน แล้วใช้ประโยชน์จากดินนั้นสร้างรั่วกินได้ ปลูกพืชผัก ไม้ผล เลี้ยงสัตว์ และ ทำกิจกรรมอื่นๆ เป็นการสร้างที่ทำงานของเกษตรกร เรียกว่า "ที่ทำการชาวนา” ในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา จังหวัดบุรีรัมย์ได้รับงบประมาณดำเนินการโครงการสร้างที่ทำการชาวนาทุกอำเภอ โดยสนับสนุนแหล่งน้ำขนาดเล็ก จำนวน ๒๓๐ บ่อ คาดว่าจะเป็นแปลงต้นแบบให้เกษตรกรได้ศึกษาและนำไปขยายผลในพื้นที่ให้แพร่หลายต่อไป ในการดำเนินงานที่ทำการชาวนาของจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นการแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำในการทำเกษตร และส่งเสริมสิ่งแวดล้อมโดยการปลูกป่าเพิ่มขึ้น เกษตรกรพึ่งพาตนเอง สามารถดำรงชีพอยู่ได้ โดยยึดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมีงานทำตลอดปี อีกทั้งเป็นต้นแบบในการศึกษาดูงานและเป็นการเชื่อมโยงไปสู่การรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนด้วย
 
 
เกษตรกรสนใจรายละเอียดโครงการสร้างที่ทำการชาวนา ติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านทุกอำเภอ
 
 
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์/ข่าว32 ปี สปข.2 "สื่อประชารัฐ สู่ไทยนิยมยั่งยืน"

more
 
« เมษายน 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด
ร่างพระราชกำหนด
ร่างพระราชบัญญัติ
พระราชบัญญติประกอบรัฐธรรมนูญ
คู่มือการให้บริการประชาชน
วาทะนายกรัฐมนตรี
ASEAN2019
สมุดภาพ Infographics รัฐบาล
นโยบายรัฐบาล
PRD Infographics
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สปข.2
รายงานการเงินสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2
จัดซื้อจัดจ้างและราคากลาง สปข.2
การบริหารจัดการน้ำประเทศไทย

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 79,159 คน