ประกาศสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ กำหนด วัน เวลา และสถานที่ในการคัดเลือก

ประกาศสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ กำหนด วัน เวลา และสถานที่ในการคัดเลือก


ไฟล์เอกสารประกอบ
ประกาศรายชื่อสอบ.pdf |


คะแนนโหวต :