ประกาศสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) การสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

ประกาศสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) การสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ


ไฟล์เอกสารประกอบ
ประกาศสอบสัมภาษณ์ ลจช.pdf |


คะแนนโหวต :