ประกาศสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ตำแหน่ง นักสื่อสารมวลชน)

ประกาศสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ตำแหน่ง นักสื่อสารมวลชน)


ไฟล์เอกสารประกอบ
ประกาศรายชื่อสอบ นักสื่อฯ.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar