ประกาศสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) การคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่ง นักสื่อสารมวลชน

ประกาศสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) การคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่ง นักสื่อสารมวลชน


ไฟล์เอกสารประกอบ
ประกาศรายชื่อสอบสัมภาษณ์ ลจช.นักสื่อฯ.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar